Ordulu Yusuf Hoca'dan tavsiyeler!

Ordu Altınordu İlçesi Yenimahalle Camii İmam-Hatibi Yusuf KARATAŞ Kurbanla alakalı tavsiyelerde bulundu.

Ordulu Yusuf Hoca'dan tavsiyeler!

Ordu Altınordu İlçesi Yenimahalle Camii İmam-Hatibi Yusuf KARATAŞ Kurbanla alakalı tavsiyelerde bulundu.

23 Eylül 2014 Salı 15:47
Ordulu Yusuf Hoca'dan tavsiyeler!
Ordu'da herkesim tarafından bilinen ve sevilen Ordu\'nun Yusuf Hocası Altınordu İlçesi Yeni mahalle Camii İmam-Hatibi Yusuf KARATAŞ yaklaşan kurbanla ilgili vatandaşlara çok önemli uyarı ve tavsiyelerde bulundu.

Kurbanlarımız kardeşlik için olsun diyen Yusuf Hocanın bu konudaki açıklamaları şöyle;


Kurban sözlükte yaklaşmak, Allaha yakınlaşmayı vesile olan şey anlamlarına gelir. Dini bir terim olarak Allaha yaklaşmak ve onun rızasına ermek için ibadet maksadıyla belirli şartları taşıyan hayvanıusulüne uygun olarak kesmektir. Kurban mali ibadetlerden birisidir, bu Cenab-ı hakkın ihsan buyurduğu varlığa bir şükran borcudur, kurban ibadetinin tarihi oldukça eskidir bugünkü şekli ile İbrahim as dayanır Hz. İbrahim bir oğlu olursa Allah yolunda onu kurban edeceğini adamıştı aradan uzun bir zamangeçtikten sonra oğlu olmuş ama o adağını unutmuştu. Rüyada kendisini oğlunu kurban ediyor görünce adağını hatırlamıştı konuyu oğlu İsmailA.S açmıştı. Oğlu büyük teslimiyet göstermişti bunun üzerine adağını yerine getirmek için onu kesmeye teşebbüs etmiş AllahTeâlâ onun bu bağlılığına karşılık Hz. İsmail yerine bir koyunun kurban edileceğine Cebrail as. Vasıtasıyla kendisine bildirmiştir.Konu ile ilgili olarak kuranı kerim de şöyle buyrulmuştur.“Yavrucuğum rüyada seni boğazladığımı görüyorum bir düşün ne dersin dedi”Hz.İsmail’de “babacığım emrolduğun şeyi yap inşallah beni sabredenlerden bulursun dedi herikiside teslim olup babası oğlunu alnı üzerine yatırınca ey İbrahim rüyayı doğruladın biz iyilik yapanları böyle mükâfatlandırırız çünkü bu gerçekten çok açık bir imtihandır dedik.biz oğlunun yerine ona büyük bir kurbanlık fidye verdik geride gelecekler arasında ona iyi bir ün bıraktık.

İbrahim’e selam dedik biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. Çünkü o bizim Mü’min kullarımızdandır.(Saffat suresi 102-111. Ayetler)Bu ayeti kerimelerden büyük bir ders çıkarmalıyız. İbrahima.s. Allah’ın emri gereği biricik oğlunu Allah yoluna feda ediyor İsmail as hiç tereddüt etmeden canını feda ediyordu. Hiç düşünüyor muyuz bu ne bağlılık ve ne teslimiyettir. Her ikiside bu sınavı başarıyla kazanmıştır. Şimdi kendimize bir soru soralım? İbrahim as gibi bir baba İsmail as gibi bir evlat olabiliyor muyuz? Bize mal veren servet veren sağlık sıhhat afiyet veren aş veren işveren eş ve evlat veren yüce rabbimizin üzerimize vacip kıldığı bu kurban ibadetiniyerine getirmekten neden imtina ediyoruz

Kurbanın Hükmü
Kurban İmam-ı azam ebuhanifeye göre vaciptir delilide kevser suresinin ikinci ayeti olan “rabbin için namaz kıl ve kurban kes” ayeti celilesinin delaletiyle kimin hali vakti yerinde olurda kurban kesmezse namazgâhımıza yaklaşmasın hadisindeki ağır uyarıdır. Kurban kesmek şafii maliki ve hanbeli mezhepleriyle Hanefilerden imam-ı ebuYusuf  veİmam-ı Muhammede göre sünneti müekkededir.
Kurban Nisabı
Nisab dinen zenginlik ölçüsü demektir. Kurban nisabı kişinin temel ihtiyaçlarından yani oturacak evi evinin yeter derecede eşyası binek için olan vasıtasıkullanacağı silahı 3 kat elbisesi kendisinin ve geçimi üzerine borç olanların bir yıllık nafakaları ve borcundan başka 80,18 gr altın veya bunun değerinde para ya da eşyaya sahip olmaktır. Bu nisaba sahip olan kimseye kurban kesmek vacip olur.
Kurban Edilecek Hayvanlar
Kurban koyun keçi sığır manda ve deveden olur. Bunlardan devenin 5, sığır ile mandanın 2, koyun ile keçinin 1, yaşını doldurmuş olmaları gerekir. Ancak koyun 6 ayı tamamladığı halde biryaşını doldurmuş gibi gösterişli olursa buda kurban edilebilir. Keçi olmaz onun mutlaka bir yaşını doldurması lazımdır. Büyükbaş hayvanları 7 kişi ortak olarak kesebilir küçükbaş hayvanları ancak bir kişi kurban edebilir.
Kurbana Mani Olan Ve Olmayan Haller
Kurban bir ibadet olduğu için kurbanlık hayvanların kusursuz olmaları gerekir. Bazı kusurlar vardır ki bunlar hayvanın kurban olmasına engeldir. Bu kusurlar şunlardır.
1)İki veya bir gözü kör olan
2)Kemiklerinde ilik kalmayacak derecede zayıf olan
3)kesim yerine yürüyüp gidemeyecek kadar topal olan
4)kulağının ve kuyruğunun üçte birinden fazlası 1/3 den fazlası kopmuş olan
5)dişlerinin yarıdan fazlası dökülmüş olan
6)doğuştan kulağı bulunmayan
7)memesinin ucu kesilmiş olan
8)koyun ve keçide 1, sığırda 2, memesi kurumuş olan
9)boynuzların biri veya ikisi kökünden kırılmış olan
10) burnu kesilmiş olan
11) dilinin çoğu kesilmiş olan
12) ölüm derecesinde hasta olan buhavyanlar kurban edilmezler
Boynuzsuz veya boynuzu biraz kırılmış dişlerinden biraz dökülmüş olan ile burulmuş hayvanların kurban edilmesi caizdir.Yaşlılığı sebebiyle sütten ve dölden kesilmiş olan kulağı yarılmış delinmiş kırılmış olanları kurbanetmek sahih ise demekruhdur

Kurban Hakkında Bazı Sorulara Cevap Verelim
Soru1)Kurbanlık hayvan bayıltılarak kesile bilir mi?
Ölmeden kesilmesi kaydıyla ihtiyaç halinde veya hayvana eziyet vermemek amacıyla kurbanlık hayvanın uygun tekniklerle bayıltılmasında bir sakınca yoktur
Soru 2)Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve ne zaman biter?
Kurban kesim vakti bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde sabah namazı vakti girdikten sonra başlar Hanefilere göre bayramın üçüncü günü akşamına kadar devam eder Şafiilere göre ise dördüncü günü akşamına kadar da kurban kesilebilir 
Soru 3)Teşrik tekbirlerinin dini hükmü nedir bu tekbirleri kimler ne zaman getirir?
Hz. Peygamber (s.a.v)  kurban bayramınınArefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra Teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardırarefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farz namazın ardından teşrik tekbiri getirmek kadın erkek her Müslümana vaciptir.
Soru 4)Kurban eti nasıl değerlenmelidir?
Hz. peygamber (s.a.v)  kurban etinin üçe taksim edilip bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını bir bölümününakraba tanıdık ve komşularla paylaşılmasını bir kısmınında evde yenmesini tavsiye etmiştir. Ailenin fakir ve kalabalık olması durumunda etin tamamı da evde bırakılabilir.
Soru 5)Kurbanlık olarak satın alınan hayvana daha sonra başkaları ortak edilebilir mi?
Büyük baş hayvanlar bir kişiden yedi kişiye kadar ortak olarak kurban edilebilir kurban alındıktan sonra yedi kişiyi geçmemek kaydıyla başkaları da ortak edilebilir
Soru 6)Kurban derisi nasıl değerlendirilmelidir?
Kurbanın derisi bir fakir veya hayır kurumuna verilmelidir buna göre kurban derilerinin para karşılığında satılması kurbanın kesimi veya bakımı için ücret olarak verilmesi caiz değildir derinin satılması halinde bedelinin yoksullara verilmesi gerekir
Soru 7)Kurban kesmek yerine sadaka vermekle bu ibadet yerine getirilmiş olur mu?
Kurban bedelini yoksullara yada yardım kuruluşlarına vermek suretiyle kurban ibadeti ifa edilmiş olmaz
Soru 8)Kişi beslediği veya kurban olarak kararlaştırdığı bir hayvanın sütünden veya gücünden yararlana bilirmi?
Bir kimse kendi evinde besleyip büyüttüğü bir hayvanı kurban olarak keseceğine karar verse bu hayvanın gücünden veya dişi ise sütünden yararlanabilir fakat kurban olarak alınan bir hayvanın kesim öncesinde sütünden ve yününden yararlanmak uygundeğildir şayet böyle bir hayvandan yararlanılmışsa yararlanma bedeli sadaka olarak verilmelidir
Soru 9)Kurbanlık hayvan tartı ile alınabilir mi?
Kurbanlık hayvan kilo birim fiyatı belirlenmek suretiyle canlı olarak tartılıp alınıp satılabilir.hayvanın et birim fiyatı önceden belirlenmek şartıyla kesildikten sonra eti tartılarak parasının ödenmesi yoluyla da satılabilir.
Soru 10)Ölmüş bir kimsenin adına kurban kesilebilir mi?
Dinimiz de ölü kurbanı veya kabir kurbanı diye bir kurban çeşidi yoktur ancak sevabı ölüye bağışlanmak üzere kurban kesilebilir ancak ölen kişinin vasiyeti varsa tamamen fakirlere yedirmesi veya dağıtılması gerekir.
Soru 11)Bir grup oluşturarak aralarında para toplayıp Hz. peygamber adına kurban kesilebilir mi?
Dinimizde böyle bir uygulama yoktur bunu yapılması gereken bir ibadetmiş gibi görülmesi doğru değildir çünkü Allahresulünün böyle bir tavsiyesi yoktur.

Vekâletle Kurban, Kurbanlarımız kardeşlik için…
Keseceği kurbanın ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak bu ibadeti dini hükümler doğrultusunda yerine getirmek maksadıyla vekâletle kurban kesim organizasyonları tertip edilmektedir.Diyanet işleri başkanlığımızda halkımızın kurban ibadetini kolaylıkla yerine getirebilmesi amacıyla Türkiyediyanet Vakfı işbirliği ile vekâlet yoluyla kurban kesim organizasyonu düzenlemektedir.Diyanet vakfı 13 Mart 1975 tarihinde kurulmuştur. 980 şubesiyleTürki’de ve yüzden fazla ülkede 40 yıldır İslam’a ve insanlığa hizmet etmektedir.Diyanet vakfınınmisyonuyeryüzünde iyiliğin egemen olması için insanlara ve bu yolda çaba sarf eden kurumlara maddi ve manevi destek olmaktır.
Vizyonu iseülkemizde ve yedi kıtada insanlığın hizmetinde bir vakıf olmaktır 1993 yılından beri diyanet işleri başkanlığımız ile vakfımız vekâlet yoluyla kurban kesim organizasyonu düzenlemektedir diyanet vakfımıza kurban kestirmekisteyenler yurt içinde 575 Tl ödeyecekler, kurbanını yurtdışındakestirmek isteyenler400tl ödeyeceklerdir. Yurt içinde kesilen kurbanlar fakir fukara, garip guraba,  yoksul dul ve yetimlere dağıtılacak yurt dışında ise AsyadanAvrupa’ya,  Afrikaya, balkanlara, Haitidenflipinlere,filistin ve Gazzeye kadar geniş bir coğrafyaya ulaştırılacaktır.
 
 
 
Kurbanlarımızı Kuran Kurslarımızda Bulunan Yavrularımız için Bağışlayalım..
Her yıl olduğu gibi ordu ilimizde il müftülüğümüz ve diyanet vakfı şubemizle kurban organizasyonumuz devam etmektedir ilimiz de yeni yapılan ve dev bir eser olan hafızlık kuran kursumuz vardır.
Birde il Müftülüğümüzün hemen yanın da yatılı kız kuran kursumuz vardır bu kurslarımız değerli halkımızın yardımlarıyla ayakta durmaktadır.
Bu kurslarımızda 200 ün üzerinde erkek ve kız öğrencilerimiz okumakta yüze yakın öğrencemiz hafızlık yapmaktadır bu ordu ilimiz ve bölgemiz için takdire şayan bir hadisedir bu öğrencilerimizin istifade etmesi için vatandaşlarımızdan vekâlet yoluyla kurbanlarınıbağışlamalarını arzu ediyoruz bir kurbanbedeli 575 Tldir sevgilipeygamber efendimiz“kimokuyan ilim tahsil eden bir öğrenciye yardım ederse Allah yoluna uhut dağı büyüklüğünde kırmızı altın harcamış gibi sevap alır buyuruyor “ kurbanlarımızı kuran kurslarımızabağışlamaklabu öğrencilerimize yardım etmiş oluyoruz bütün halkımızdan ilgi alaka ve duyarlılık bekliyoruz yüce Allah vücudunuzu sıhhatli, kazancınızı bereketli, ailenizi huzurlu ve kurban ibadetinizi makbul eylesin

Son Güncelleme: 27.03.2016 16:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
hatip 2014-09-23 23:23:17

arkadaş bunlar zaten rahmetli nasuhi bilmenın ılmıhalınde yazıyor ne ılgısı var hoca efendıyle...habercılıge bak...maksat ekranda kalabalık etsın:)

Avatar
hamza 2014-09-24 17:06:37

Yorumunuz butun hocalar vaazlarda ayni tavsiyeyi yapiyor.baska bir sey söyleyen yok

Avatar
Hamza ve hatibe 2015-05-25 15:48:19

Arkadaşlar çok doğru yorum yapmışsınız. Tüm ilmihallerdeyazan bilgileri kopyala yapıştır mantığıyla hocanın üretimiymiş gibi vermenin ne anlamı var. Hocayı ön plana çıkarma çabasının altında başka şey aramak lazım o zaman.