Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, İmamı Rabbani’yi eleştirenlere münafık dedi!

Türkiye Gazetesi'nin akıl ve ilimden yoksun patavatsız yazarı Ramazan Ayvallı, İmamı Rabbani hususunda yaptığımız tenkitleri ayet ve hadislerle çürütmek yerine çocukça övgü yolunu tuttu...

Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, İmamı Rabbani’yi eleştirenlere münafık dedi!

Türkiye Gazetesi'nin akıl ve ilimden yoksun patavatsız yazarı Ramazan Ayvallı, İmamı Rabbani hususunda yaptığımız tenkitleri ayet ve hadislerle çürütmek yerine çocukça övgü yolunu tuttu...

İsmet DEMİR
İsmet DEMİR
10 Ocak 2017 Salı 12:31
Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, İmamı Rabbani’yi eleştirenlere münafık dedi!
banner221
Mahmut Deniz / Özel
DiNiHABERLER.COMLAİKÇİLER İLE İMAMI RABBANİCİLER BİRBİRLERİNİN RUH İKİZİDİRLER

Türkiye’de Müslümanların okuma, araştırma ve zenginleşmesinden rahatsız olan iki grup vardır. 

Birisi laikçiler…

Diğeri de İmam-ı Rabbani’nin izinden gittiğini iddia eden BAZI tarikatçılar.  

Her iki grupta Müslüman’ın okuması durumunda doğru yolda yürümeyi bilemeyeceğini, yoldan sapabileceğini, adam olamayacağını, siyaseti beceremeyeceğini, lider olmayacağını… iddia ile işin laikçilere bırakılmasını uygun görürler. 

Her ne kadar birbirlerine taban tabana zıt görünseler de laikçiler ile Ramazan Ayvallı gibi dine zurnanın zırt deliğinden bakan tarikat erbabı, bir yerde buluşur ve pek de güzel anlaşırlar. 

Biri Müslümanı kendi hayalinde şekil verdiği Atatürk’e diğeri de İmamı Rabbani gibi sahte İslam Mürşitlerine kul köle etmekle kontrol altında tutmak ister. 

Laikçiler ile tarikatçıların benzerliği kutsallaştırdıkları liderle de sınırlı kalmaz. Her iki grupta tekfircidir, baskıcıdır, ötekileştiricidir ve Kur’an ve Sünnetten kopuk olmanın yanında tevilcidir.

Her iki grupta Müslümanın zengin olmasından ziyade "Müslüman bir hırka bir zeytine talim etmelidir" görüşündedirler.

Ramazan Ayvallı
Her iki grupta devlette Müslümanın olmasını, bürokrasiye ve yönetime hakim olmasını istemez. Bu nedenle her iki grup seçim zamanlarında pek bir güzel anlaşır ve liderlik daima laikçilere altın tabakta sunulur.

Son günlerde bakmayın birçoğunun siyasette inançlı kesimi destekler göründüğüne. Destek olmaları bir zorunluluk sonucudur. Tabanlarına hakim olamadıkları ve gücün inançlı kadrolar lehine döndüğünü görmelerindendir. Yoksa bu grup Osmanlıdan Cumhuriyet'e; Cumhuriyet'ten günümüze daima gücün yanında yer almıştır. İçlerinde bir kaç istisna dışında Kur'an ve sünnet adına devleti ve toplum karşısına alan elamanları yoktur. Asla zoru göze almazlar. Anında takiyyeyi yapar sıyrılıverirler işin içinden…

Her iki grubun Kur’an ve sünnete bakışı ihtiyaçlarına göre şekillenir. Başları sıkıştığında ayet ve hadisleri çok iyi kullanırlar. İşlerine gelmiyorsa o ayet ve hadisi ağızlarına bile almazlar. Sıkıştılar mı çok iyi tevil yapar, Kur'an'ı bir şekilde ne yapar eder kendilerine uydururlar.

Bu iki gruptan tarikat kanadında yer alan bir münasebetsiz bizi isim vermeden eleştirip “MÜNAFIK” nitelemesinde bulunmuş.

Ramazan Ayvallı…

İlahiyatçıların yüz karası Ramazan Ayvallı’ya göre İmamı Rabbani’yi eleştirenler ancak MÜNAFIKLAR imiş. Ramazan Ayvallı yayımladığımız İmamı Rabbani yazı dizisine değinerek ADIMIZI DA REKLAM OLMASIN diye vermemiş. İnceden inceden bize dokundurmuş.

Kendinin ilmi kariyersizliğini ve kalitesizliğini ortaya koyma babından biz gazetenin adını ve yazı başlığını aynen vereceğiz. REKLAMI OLSUN diye…

AYVALLI'YA GÖRE İMAN KRİTERİ, İMAMI RABBANİ...

Bizi eleştirme cüretinde bulunan Ramazan Ayvallı’nın yazısı Türkiye Gazetesi’nde yayınlandı.

Yazı başlıkları da, “İmamı Rabbani’yi doğru tanımak” ile “İmamı Rabbani’yi MÜNAFIKLAR sevmez”

Dinihaberler’in yayınları ile uykusu kaçan, kurdukları düzen deşifre olan İmamı Rabbaniciler bu günlerde pek bir rahatsızlar. 

İşlerine gelmeyen kim varsa bu ağalara göre ya MÜNAFIK olur ya KAFİR veya Şİİ, AJAN, AKILCI, MEALCİ, KUR’ANCI, HADİS İNKARCISI…

İlahiyatçıların yüz karası Ramazan Ayvallı, İmamı Rabbani’yi kendisi gibi cahillerin kitabından yaptığı alıntılarla öve öve bitiremiyor.

Falanların filanların lideri… ne bilim neyin müceddidi, elfi sani… Ömer’ül Faruki… alim… fazıl… kerametler sahibi… 

Saymış da saymış Ramazan Ayvallı İmamı Rabbani’nin özelliklerini. 

Herkesi kendi gibi cahil satıcı görünce bu övgülerine bakıp tenekeyi altın diye alacağımızı sanıyor.

Biz, iman ve ahiretimizi sokakta bulmadık ıRamazan! Onun bunun ağzına bakıp her sakallıya hoca, her sarıklaya hacı, her ardında giden koyun sürüsüne bakıp çobana mürşit demeyiz.

HAPİSHANE KONUSUNDA BİLE BİD’AT EHLİ İKİ YÜZLÜDÜR

Biz Kur’an ve sünnete bakar. Ümmetin kabul gördüğü alimlerin sözlerini dikkate alırız. 

Bir kesime mal olmuş bir insandan da adı alim de olsa evliya da olsa yılandan akrepten kaçar gibi kaçarız. 
Niye biliyor musun Ramazan?!

Zaten iyi bir adam olsa ümmete mal olur bir kesime ait olmazdı da ondan. 
İyi bir evliya ve alim olsa ümmeti parçalamazdı da ondan, Ramazan…

Haa bir de “İmamı Rabbani’nin şu hapse girme meselesi var” Ramazan’ın yazısında. 
Bunlara göre hapse girmek büyük marifet! Her ne kadar kendileri hapse girmeme adına kırk takla atsalarda hapse girmek haklılığın ve evliyalığın adeta tescili…

Bu kafaya göre kendi mensupları (pek tarihte az rastlanır örneğine) hapse girerse bir anda evliya oluyor. Ama savunduğu İslami görüşlerinden dolayı bunlar gibi takiyye yapmayıp ölümü göze alarak hapse giren Seyit Kutup gibi insanlar her nasılsa evliya olamıyor. Olsa olsa kafir oluyor ağaların nezdinde.

Hapis konusunda bile bu zihniyet böyle bir ikiyüzlülük içinde.

Münasebetsiz Ramazan Ayvallı, İmamı Rabbani’yi sevme konusunu imanın ölçüsü yapıp eleştirenleri münafık etmiş.

Münafık, Kur’an ve Sünnette inanmış gibi gözüküp kalbinde inkarı taşıyan ikiyüzlü şerefsizlere verilen bir isim. Allahü Teala Kur’an’da münafıkların bulunduğu mevkiyi beyan sadedinde cehennemde müşrik ve kafirlerden daha aşağı tabakada yer alacağını açıklar.

“Şüphesiz ki münafıklar, cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara bir yardım edici de bulamazsın.” (Nisa Suresi, 145.ayet) Mübarek, İmamı Rabbani ne böyük insan ise Allah'tan vahiy gelmişçesine ağalar hükmünü peşinen vermiş cennetlik ilan etmiş ve ona buğz edenleri anında kafir ve müşrikten aşağı görüp münafık ilan ediyorlar. 

ıRamazan bak sana bir soru: İmamı Rabbani'nin hatalarını ortaya koyan biz mi Allah indinde tehlikeli durumdayız. Yoksa kıyamet kopmamış, insanlar diriltilmemiş, hesap kitap görülmemişken İmamı Rabbani'yi peşinen Allah adına hüküm verip, Allah'ın işine burnunu sokup cennetlik veya cehennemlik gören siz mi Allah indinde daha tehlikeli durumdasınız? 

Ya İmamı Rabbani Cehennemlikse halin nice olur ahirette hiç düşündün mü ıRamazan?! Gel iyi niyetini muhafaza et. Ama böyle uçlarda gezinme. Sen işini yap. Bırak! Allah'da kendi işini icra etsin. 

Ramazan Ayvallı ve kendisi gibi İmamı Rabbaniciler milleti kafalarına göre kafir, münafık, sapık… ilan ederken elbette bu görüşleri Kur’an ve Sünnetten alıyor değiller. Tabi oldukları İmamı Rabbani de mektubatında kendisi dışındaki alimleri, ilim ehlinden ve Müslümandan pek saymaz...

BİD’AT EHLİ, KUR’AN’DAN VE HADİSLERDEN ASLAN GÖRMÜŞ YABAN EŞEĞİ GİBİ KAÇAR

Zaten bunların Kur’an ve Sünnetle işlerinin olmadığını dünya alem bilir. Bu nedenle nerede bir Kur’an diyen olursa ona var güçleriyle saldırırlar. Biliyorlar ki kendilerinin ipini pazara çıkaracak yegane kaynak yine Kur’an’dır. Bu nedenle olabildiğince Kur’an’dan uzak dururlar ve tabilerini de mektubatla, mürşit ve liderlerinin kitaplarıyla oyalarlar. 

Ramazan Ayvallı! Sen, bırak kimin İmamı Rabbani hakkında ne dediğini de esere bak, esere!

Senin eserlerin ortada adam olmadığını avaz avaz haykırırken dünya bir araya gelip sana alim dese kaç yazar.

Gel İmamı Rabbani’nin eserlerini, özellikle Kur’an’a denk yaptığınız mektubatını Kur’an’a vuralım. Bakalım İmamı Rabbani’nin yeri yurdu ne imiş? 
Hep birlikte görelim.

Gerçi sizin nezdinizde Kur’an mı Evliyaullah mı ağır basar? denilse Evliyaullah’ın vardır bir bildiği der Kur’an’ı ikinci plana atar mı, atarsınız.

TENKİTLERİMİZE CEVAP VER RAMAZAN! 

Bu yazıyı yazarken yüzü kızarmayan Ramazan Ayvallı keşke onun bunun sözlerini tekrarlayacağına yazdığımız tenkitlerde hatalı olduğumuzu yazsa da hatamızı anlayabilseydik.

Şöyle büyük böyle büyükmüş!

Geç bunları, biz ne büyükler gördük. Kur’an ve sünnete vurduğunda senin büyük bildiğin gerçekten büyük mü sen ona bak Ramazan!

Hem İmamı Rabbani’ye büyük diyenler kim, önce onu söyle!

İmamı Rabbani gibi hak ve batılı kendi bozuk kantarlarında ölçen senin gibi cahiller.

Bize İmamı Rabbani’yi öven kendi yolu dışında bir alim göster Ramazan!

Yazdıklarımızı oku! Sonra hüküm ver ve İmamı Rabbani yazı dizimizi de iyi takip et. 

Belki tövbe etme imkanı bulur. “Biz de İmamı Rabbani’yi alim bilirdik sağolsun dinihaberler gözümüzü açtı” der, hatandan dönersin belki!
 

Kaynak: Dinihaberler.com / Özel Haber

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Son Güncelleme: 28.04.2017 02:07
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Avatar
müslüman 2017-01-10 15:33:53

isabet etmiş

Misafir Avatar
Şirk Severlere Cevap veren Adam 2017-01-11 23:16:34 @müslüman

Neye isabet etmiş? Şeyhlere,imam-ı rabbanilere(bu ne biçim isim ya), tarikatlara tapmaya devam edin demek isabetli bir söz mü? Anlaşılan sırtınıza semer vurulması hoşunuza gidiyor, eee sizin gibi kütükten iyi bit kereste olur

Beğenmedim! (15)
Avatar
sail 2017-01-10 15:19:39

Bir kere millete eleştirip duruyorsun O insanlar erkek gibi çıkıp kendi şahıslara Adana konuşuyorlar yorum yapıyorlar savunuyorlar yada eleştiriyorlar sen kimsin hiç durmadan bir söyle biz böyle bir şunu yaptık biz bunu yaptık diyorsun bir kere kim olduğunu ortaya çıkar Adini görelim. sonra bakalım söylediğin laf mı diye Arda'nın da bakalım söyleyen adam mı diye

ADMİNİN YORUMU - BU GÜNE KADAR OKUDUĞUN HANGİ ESERİN SAHİBİNİ GÖRDÜN, TANIDIN DÜŞÜNCESİZ HERİF. YAHUDİLERDE SENİN GİBİ SÖZE DEĞİL ADAMA (GELEN PEYGAMBERE) BAKAR KENDİLERİNDEN OLMADIĞINI GÖRÜNCE SÖZ NE KADAR DOĞRU OLURSA OLSUN REDDEDERLERDİ.

Avatar
altan 2017-01-10 15:28:10

i̇mam rabbani hazretlerin ehaddinize mi kalmış eleştiri yapıyorsunuz

ADMİNİN YORUMU - EVLADIM GİT ÖNCE KUR'AN VE SÜNNET TAHSİLİ YAP. SONRA MEKTUBATI OKU. SONRA GEL YORUM YAP. FARKINA VARMADAN HAKSIZ OLANI SANA SEVİMLİ DİYE TUTARSIN DA ZULM EDERSİN KENDİNE VE HAKLI OLANA...

Misafir Avatar
Şirk Severlere Cevap veren Adam 2017-01-11 23:18:09 @altan

niye?yanlışı eleştirmeyelim mi? demek ki senden de iyi kereste olur ha

Beğenmedim! (10)
Avatar
AKLINI KULLAN 2017-01-10 15:45:31

Ramazan ağanın yazılarını okudum.Gerçekten de cevap vereceğine körler sağırlar birbirini ağırlar türünden,bozacının şahidi şıracıları konuşturmş.Akademisyen bir adam iddialarm delille çürütür.Fakat Ayvalı kıssası vaizler gibi hikaye anlatmış.Mahmut Deniz hocam sonra sizin yazıyı okudumİyi giydirmişsinNe yapalım münafık yaftalamasında bulunana da anladığı dilden konuşmak gerekir.Tabulan yıkmak kolay olmuyor be hocam.Allah,akıllarını kullanmayı nasip etsin.Haşhâşilerine zor iş.Çıkamıyorlar sultasına girdiklerinin mağnetik alanından.Hocam Allah yolunuzu açık etsin. Gönlünüze,kaleminize sağlık.

Avatar
Ramiz 2017-01-10 17:04:10

adamların elinden malzmesini aldınız olacak o kadar

Avatar
abreg 2017-01-10 17:10:01

zaten bu milletin başına ne geldiyse bu rabbani mabbani şu tarikat bu cemaat den geldi siz nasıl bir yaratıksınız Allahın kitabı olan kuran ve sünnetini yaşadınız mı ki bunlarla uğraşıyorsunuz zaten siz dürüst insan olsaydınız bunlarla uğraşacağınıza kuranla uğraşır yolunuzu bulurdunuz dini haberler teşekkürler durmak yok yola devam tek din islam tarikattan cemaatten olsa olsa şetan olurrrrr

Avatar
Imam 2017-01-10 15:26:58

Imami rabbaniciler diye tarikatlermi varmis,lutfen aydinlatrmisiniz

ADMİNİN YORUMU - BİLE BİLE EŞŞEKLİK SANATI YAPMANA GEREK YOK DEĞİL Mİ AHMAK! SEN DE ADIN GİBİ KİMLER OLDUKLARINI BİLİYORSUN

Avatar
EDEBE DAVET 2017-01-10 18:14:25

Değerli yetkili.

ADMİNİN YORUMU - BAKSANA EDEPSİZ ÇOCUK. ADAM İMAMI RABBANİYİ ADAMDAN SAYMAYAN MİLYONLARA MÜNAFIK DİYOR. ONUN YAPTIĞI HADDİNİ BİLMEK OLUYOR DA BİZ BU MÜNASEBETSİZE CEVAP VERİNCE BİZ Mİ HADDİMİZİ AŞIYOR, ORTALIĞI KARIŞTIRAN OLUYORUZ. YAZIKLAR OLSUN SİZE VE SİZİN TAPTIKLARINIZA. SİZE İMAMI RABBANİCİLERİN VERDİĞİ İLİM İMAN İŞTE BU. MÜNAFIK NE DEMEK YAZIMIZI BİR DAHA OKU DA BAK MÜNASEBETSİZİN YAPTIĞINA DA GİT IRAMAZANIN YÜZÜNE TÜKÜR...

banner220