s=" s=" berle Gndermescrpan> SoDevakikascrpan> -iniv> -iniv> --[is-monav > cv class="hs-wttopirht: pullerht: -iniv> -iniv> --[is-moader-bo.. er cl> -iniv> --[is-motopine-b > -v cl ta_ttspy="afaixllass="hs-wtnav -monav-sur cb -mocant-secodt lor" tader-bottom: lasef_aixlass=" cv class="hs-wtader-bo.. er clasef_aix nts.13 latoweback h" cv class="hs-wtnt_ulass=" DiYANET HABERMüFTüLüKDUYURUCEMAATLERGÜNCELPOLİTİKAEKONOMİDÜNYASENDİKAHUTBEMÜNHAL KADROTANITIMEĞİTİM2. MANŞETYERELSPORBİLİMaVE TEKNOLOJİSAĞLIKASAYİŞKÜLTÜR SANAT cv class="hs-wtnavttogg" -wtnav-nk hrerisepplh" /silass="hsfa fa-ba s -iniv> -iniv> --[is-monav-sur cb > -iniv> --[is-moader-bofree > -iniv> cv class="hs-wtader-bone-b lasef_aixlas cv class="hs-wtader-bo.. er clasef_aixlass="hs-lcv class="hs-wtlmontain; hsnts.12lass=" cv clid="berle-baif]"rass="hscarousel slide">s=" cv class="hscarousel-ier/l">s=" cv class="hsim = -wtlmoim = active">s=" s=" 12:16scrpan>m m lass="hs-wtlmoale" cotge_i"Be_ack h<>039;deGaybubHa evi039;den biraika kartnı bn çipi-b yutgeken yalan_s-" cv class="hsim = -wtlmoim =">s=" s=" 12:08scrpan>m m FETÖ y 7lün olnrpa, buğday toplamş Y cv class="hsim = -wtlmoim =">s=" s=" 12:06scrpan>m m lass="hs-wtlmoale" cotge_i"Be_ack h<>Konyd039;de a yolcu otobüsü şarampole devril-h: 38 yaral" cv class="hsim = -wtlmoim =">s=" s=" 09:43scrpan>m m Türkiye039;de 7 rkha çosebel felaketb yaşanacak cv class="hsim = -wtlmoim =">s=" s=" 09:28scrpan>m m Cep telentsu artnk lisHa olacak kulck ılalisHcek cv class="hsim = -wtlmoim =">s=" s=" 09:04scrpan>m m lass="hs-wtlmoale" cotge_i"Be_ack h<>OHAL 6039;dencıez yauzatıl-" cv class="hsim = -wtlmoim =">s=" s=" 09:00scrpan>m m lass="hs-wtlmoale" cotge_i"Be_ack h<>Sivas039;deta otobüs devril-h: 16 yaral" cv class="hsim = -wtlmoim =">s=" s=" 08:39scrpan>m m İzmir039;de 7ki FETÖ039;denün iş adamlacıeyargılasını a tahliye... cv class="hsim = -wtlmoim =">s=" s=" 08:38scrpan>m m lass="hs-wtlmoale" cotge_i"Be_ack h<>Ordu039;de a FETÖ yargılasını a 4aniyığa 6 yl ha3039;deer ay his.c... cv class="hsim = -wtlmoim =">s=" s=" 08:38scrpan>m m lass="hs-wtlmoale" cotge_i"Be_ack h<>ByLk; kulck ıcılacına his.ceza as" -iniv> -iniv> s="hs-lcv class="hspullerht: < -iniv> s="hs-iniv> c/niv> --[is-moader-bone-b > -iniv> s="hs-ls="hs-lcv class="hsntain; hsa-ogoenter wshadow">s=" cv class="hs-wtrow -wttopiock; ">s=" -v class="hs-wtcuffontain; hsa-ocuffofive -wtader-nts.l-wtrgin-bottom: lasef_aixlas cv clta_ttesm="berler" />ta_ttesid="129965"rass="hsrpanl-wtim = -wtxed-shadow -wtimg-hoverX n.pdakikalas caref="http://www.dinihaberler.com/isduyurumdanetHa-bir-6-binmagemarkha-alacak91129965oml" hrtle" ="yanet Har ke6ar n igem rkha alacak!cotge_i"Be_ack h<>s="hs-lcv class="hs-wtim =timg">s=" cimgrc="https:/www.dinihaberler.com/images/baberler/20ustmansetm2018/01magem_2pg);"lan"Beyanet Har ke6ar n igem rkha alacak!co> cv class="hsn.pdakikaText latoweback h -wtnts.-up<>SoDevakikascniv> "hs-lcv class="hs-wtim =tale" c>yanet H'ten yeni igem al" m" -ia cv clta_ttesm="berler" />ta_ttesid="129932"rass="hsrpanl-wtim = -wtxed-shadow -wtimg-hoverX n.pdakikalas caref="http://www.dinihaberler.com/ismunhal-kadromsubat-ayimagemsiz-ce=ir.cinmasimonestesbeyayimn_s-h91129932oml" hrtle" ="Şubat ayıeagemsız ce=ir.cin asim nestesb yayımn_s-" !cotge_i"Be_ack h<>s="hs-lcv class="hs-wtim =timg">s=" cimgrc="https:/www.dinihaberler.com/images/baberler/20ustmansetm2018/01magem_1pg);"lan"BeŞubat ayıeagemsız ce=ir.cin asim nestesb yayımn_s-" !co> cv class="hsn.pdakikaText latoweback h -wtnts.-up<>SoDevakikascniv> "hs-lcv class="hs-wtim =tale" c>İgemsız ce=ir.cin asim nestesb -ia cv clta_ttesm="berler" />ta_ttesid="129771"rass="hsrpanl-wtim = -wtxed-shadow -wtimg-hoverX n.pdakikalas caref="http://www.dinihaberler.com/isduyurumdanetHa-pern.pene-bli_ririmni-umre-progre=i91129771oml" hrtle" ="yanet Hapern.pene-b i_ririmni umre progre=" />tge_i"Be_ack h<>s="hs-lcv class="hs-wtim =timg">s=" cimgrc="https:/www.dinihaberler.com/images/baberler/20ustmansetm2018/01mUMREpg);"lan"Beyanet Hapern.pene-b i_ririmni umre progre=" />> cv class="hsn.pdakikaText latoweback h -wtnts.-up<>SoDevakikascniv> "hs-lcv class="hs-wtim =tale" c>yanet HaPern.pene-b İ_ririmni Umre -ia cv clta_ttesm="berler" />ta_ttesid="129608"rass="hsrpanl-wtim = -wtxed-shadow -wtimg-hoverX n.pdakikalas caref="http://www.dinihaberler.com/isduyurummazeret-sebiyle y-yer-kigasikligi-gepengesbekigasti-201891129608oml" hrtle" ="Mazeret Sebiyle yoY hsDinişikliini GepengesbsDinişti 2018/>tge_i"Be_ack h<>s="hs-lcv class="hs-wtim =timg">s=" cimgrc="https:/www.dinihaberler.com/images/baberler/20ustmansetm2018/01mdanetHa2pg);"lan"BeMazeret Sebiyle yoY hsDinişikliini GepengesbsDinişti 2018/>> cv class="hsn.pdakikaText latoweback h -wtnts.-up<>SoDevakikascniv> "hs-lcv class="hs-wtim =tale" c>Mazeret Sebiyle yoY hsDinişikliini Gepengesb -ia cv clta_ttesm="berler" />ta_ttesid="129607"rass="hsrpanl-wtim = -wtxed-shadow -wtimg-hoverX n.pdakikalas caref="http://www.dinihaberler.com/isduyurumce=iogorevlir.ci-nakil-ni_avlacbegepengesbnde-kigasiklik-201891129607oml" hrtle" ="Ci = görevlir.ci nakil nıavlac girepengesbnde dinişiklik 2018/>tge_i"Be_ack h<>s="hs-lcv class="hs-wtim =timg">s=" cimgrc="https:/www.dinihaberler.com/images/baberler/20ustmansetm2018/01mdanetHa1pg);"lan"BeCi = görevlir.ci nakil nıavlac girepengesbnde dinişiklik 2018/>> cv class="hsn.pdakikaText latoweback h -wtnts.-up<>SoDevakikascniv> "hs-lcv class="hs-wtim =tale" c>Ci = görevlir.ci nakil nıavlac girepengesb -ia -iniv> s cv clid="fss=her" />ass="hs-wtbreaking-ws_k -wtxed-shadow asef_aixl>ta_ttfss=h="fh129932"r> cv class="hs-wtader -wtnts.-up -wtader-nts.lanaged = infitiae fss=h cv class="hs-wtim =tale" -wttle" -nts.l-wtxt/j-ellipsis"> caref="http://www.dinihaberler.com/ismunhal-kadromsubat-ayimagemsiz-ce=ir.cinmasimonestesbeyayimn_s-h91129932oml" hrtle" ="Şubat ayıeagemsız ce=ir.cin asim nestesb yayımn_s-" !cotge_i"Be_ack h<>Şubat ayıeagemsız ce=ir.cin asim nestesb yayımn_s-" !-ia cv class="hs-wtclose -wtader-nts.l-wtnts.-up<> crpanlass="hs-wtbntclose">Kapatm ciniv> -iniv> -iniv> s="hs-ls="hs-lcv class="hsntain; hsa-ogoenter w-wtrg-boctain; hsa-ose hsnopadnihg"r> s="hs-ls="hs-ls="hs-ls="hs-ls="hs-lcv class="hsrow">ss=" s=" ch3lass="hsale" -wtshare-ale" -wttle" -nts.-2"ebeğinin boğulmasını bekleyen anne ceza almadıs=" cplass="hslder -wtader-nts."ebyükçekmece'de 7 aylık bebeğini küvete bırakarak ölümüne neden olan anneye, akıl hastası olduğu yönündeki rapor nedeniyle ceza verilmedi."

-iniv> cv clta_ttesm="nner/l/>ta_ttesid="276"rass="hsklam.dtfsuid klam.d klam.d131"ryle> ="rgin-left:-p0;">cript async='rc="htpagead2.googlesyndication.com">agead2.s/gpadsbyogle.co"> !--[i dhm-di728x90 > !-insrass="hsadsbyogle.c" ryle> ="splay: blinesviock; ;dth: 6728px;ight: 9px; " rta_tter-clit="71ca-pub-8687883465610589" rta_tter-slo"718478668808 (adsbyogle.c = wbndow.adsbyogle.c []; )ush(fu{; scniv> "hs-l m --[i Sol Blok > cv clid="in" conss="hsrpan8 aix sh(f4">s=" cv clid="berlel:b">s="cv class="hs-erle-kapsa hirle-312"> ="splay: bne;}">s=" ch1ebeğinin boğulmasını bekleyen anne ceza almadıs=" cpebyükçekmece'de 7 aylık bebeğini küvete bırakarak ölümüne neden olan anneye, akıl hastası olduğu yönündeki rapor nedeniyle ceza verilmedi."

head> er> ss="hs-lcv class="hs-wtticle-hei."toclasef_aixlryle> ="rgin-letop:x; rgin-bottom: 21x; ">s=" ue ta_ttta_ ="2016-04-01 14:48:03">01 Nisanl2016 Cuma 14:48scrpan> -iniv> m cimgrc="https:/www.dinihaberler.com/images/baberler/2016/04/bebeginin_bogulmasini_bekleyen_anne_ceza_almadi_h91312_46119.jpg" />an"Bebeğinin boğulmasını bekleyen anne ceza almadı" />tle" ="Beğinin boğulmasını bekleyen anne ceza almadı" /> m -iniv> s="hs-v class="hs-wtticle-hetools -wtrgin-bottom: lasef_aixlas cv clid="plıas"lass="hspeıas-hirle-312"> -v class="hs-wtcharacr w-wtader-nts.lsecir.mez -wtxg" hronick.n="vascript">:wbndow.int">() int"> laritteidniytr">uem crpanlonick.n="xt/jCsef_(312">)"lass="hsnts.l-wtxg" h/silass="hsfa fa-endo laritteidniytr">uem crpanlonick.n="xt/jUp(312">)"lass="hsxt/j_bigg hsa-oxg" h/silass="hsfa fa-nts."laritteidniytr">ueuem crpanlonick.n="xt/jDown(312">)"lass="hsxt/j_smarr.csa-oxg" h/silass="hsfa fa-nts."laritteidniytr">ueuem c/niv> cv clid="ws_kxt/j ="dth: 6250px;ight: 9 250px;borr-b:0/>an"Benner/l283"rass="hsimg-responsive"/> "hs-l crpanlyle> ="nts.-ze: co14; ">kırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi">'nde görülea rumuşmaya tutukluaniyıknne ceDerya Keanbuk ulluaza aevbnden _i"iril-h. Siyığ bn eşi Muanbfa Kaya Keanbuk ulluada rumuşmada hizr Cebulendu.scrpan> crpanlyle> ="nts.-ze: co14; ">
scrpan>
crtrong>crpanlyle> ="nts.-ze: co14; ">CEZAİ SORUMLULUĞU YOKscrpan>c/niv> crpanlyle> ="nts.-ze: co14; ">
scrpan>
crpanlyle> ="nts.-ze: co14; ">hkemesi, Adli Tıp Kumu_j'ndan asnt=en por nun _il-hini kbelirtth. Adli Tıp Kumu_j 4. İhtisas Kumulj'nun hizr Clı" ğ b por nda Derya Keanbuk ullu'nda psikotiölzellikli deess.yoa riyllea ıl hastasl" ğ b tespit i."l-hini lisdiril-h. Siyığ bn, işr.miş duğu ysuça karş b za ai sum glulju ynun oadı" ğ b kant = ve neslaını a bulenuuğ. Ror nda, crtrong>"Suçu işr.-hini sraka a fiines huku rabu.d ve sonuçlacınıeadk öetme ve bu fiinle Bailgine olacak davriyışracınıenülearmedi yent=eini kortadan kal-" racakoğyutta rabu ıl hastasl" ğ bnnı bn etkisi>an"nı a duğu ybu.ş bl" ğ b,aniyığ bekulenduu ysuça karş b za ai sum glulju y oadyıp hakknı a k nunmveri tedavi>amaçl b ıl hastaslacına lzgü genlik setedbier" in bouylmaansını bbouylmn duğu yünesla duenur." riyll." crtrong>crpanlyle> ="nts.-ze: co14; ">
scrpan>c/niv> crtrong>crpanlyle> ="nts.-ze: co14; ">SON SÖZLERİ SORULDUscrpan>c/niv> crpanlyle> ="nts.-ze: co14; ">
scrpan>
crpanlyle> ="nts.-ze: co14; ">hneslaın sum n ansavc b,apor nedulrultusu a kacarerilmedisb ynündeki görüş belirtth. SoDeslzr.ci sum n anDerya Keanbuk ullu, "Adli Tıpta 5 gen kal-" m. Doktoclacar keıl hastasl" ğ b duğu yndan bahs.-hyoclac. Biylm -hye&#inimar keşey yoktur." ri." crpanlyle> ="nts.-ze: co14; ">
scrpan>
crpanlyle> ="nts.-ze: co14; ">crtrong>MAHKEME CEZA VERMEDİc/rpan> crpanlyle> ="nts.-ze: co14; ">
scrpan>
crpanlyle> ="nts.-ze: co14; ">hkemesi, siyığ bn suça karş b za ai sum gluu ynun oadı" ğ b g heekmsle ceza verildi." Al hastası olduğu ybu.ş bl ansayığ bn serbeanırakarlmalyacak za aevbnden l" nıp kçsek genlik sli slanıknkumu_j a k numveri tedavi>an"nıa l" nsın kacar.ş"nr bl" . Buedeniy cesayığ bn kırköy 7.Ruh Silanığ b ri Sin r Htasl" klac giHtasni">'ncesevk i."ldisbncekacarerilme." crpanlyle> ="nts.-ze: co14; ">
scrpan>
crpanlyle> ="nts.-ze: co14; ">crtrong>"YETİMHANEDE BÜYÜMENE İZİN VEREMEZDİM"c/rpan> crpanlyle> ="nts.-ze: co14; ">
scrpan>
crpanlyle> ="nts.-ze: co14; ">Evastn" m" eDerya Keanbuk ulluauzuDeslren tedavi>sonucunne ceoaduşt. aylık beulluaK hem'i 22 Ocako2015 genü evr" in bosuaddueüvete bncerakarak ölüdisbniekleye." Beğini rkha sonra ya_tğ bna ya_rakaanne ce"Seni çosebevirum gßullum, yenimstne biryükme-b iz bov hemezdim" notynu yaz" ktanlyonra potisi>arı" crpanlyle> ="nts.-ze: co14; ">
scrpan>
crpanlyle> ="nts.-ze: co14; ">crtrong>DOĞUMDAN SONRA GÖRÜNTÜLERaGÖRDÜc/rpan> crpanlyle> ="nts.-ze: co14; ">
scrpan>
crpanlyle> ="nts.-ze: co14; ">Keanbuk ulluahakknı a sum ştrma sonj a tğ br.ş"nr blmş YüneebbHa his.cesliyle yodava tç bl" . Dava bboilk rumuşmanı a savunmveyapanlKeanbuk ullu, ullunuedulurduktanlyonra sesr.csduyup görüntüler gördüğenü, bunlac giullunun yapt" ğ bnn zne ctthini kri ullunueknyamHa hirlecisi>olacak gördüğenüeslyye." Keanbuk ullu, lay genü sade&# ullunuenneyoya rakart" ğ bnn ri g hisbnieha_raklasd" ğ bnn, lay a bb a tsli meleker" in boy" inde oadı" ğ b bekllirtth. Siyığ bn eşi Muanbfa Kaya Keanbuk ullu, eşinden şikayençi oadı" crpanlyle> ="nts.-ze: co14; ">
scrpan>
="nts.-ze: co14; "> scrpan>
cv clta_ttesm="nner/l/>ta_ttesid="206"rass="hsklam.d klam.d136 xt/j-nter ">cript aspe="text/javascript"> rc="https:/wwa.ligatusom/im?ids=84475&t="> !-ript async='rc="htpagead2.googlesyndication.com">agead2.s/gpadsbyogle.co"> !--[i dhm-di300x250 > !-insrass="hsadsbyogle.c" ryle> ="splay: blinesviock; ;dth: 6300px;ight: 9250px" rta_tter-clit="71ca-pub-8687883465610589" rta_tter-slo"718857587533 (adsbyogle.c = wbndow.adsbyogle.c []; )ush(fu{; scniv> "hs-l s="hs-v class="hsnsef_aix mud = pullerht: SoDeGencelleme:sci> 02.04.2016 15:59scrpan>
hs-iniv> c/ticle-h> -v class="hs-ide-pnt"> hirlekiinylas cv clid="an"manset"rass="hscarousel carousel-nav an"manset slid zylolsecir.mezs ta_ttesid="130085/>lass="hsim = active">s=" tge_i"Be_ack h<>s="hs-l cimgrc="https:/www.dinihaberler.com/images/baberler/20ikinci_manset_risbmm2018/01mthumbs_b_c_841530f6d05fd56ba86dd4fa73c7e50epg" />an"Be039;deAdnan Oktar039;de RTÜK039;dee 444ez yaşikayen i."l-h/>tle" ="039;deAdnan Oktar039;de RTÜK039;dee 444ez yaşikayen i."l-h/>ass="hs-wtbch" 039;deAdnan Oktar039;de RTÜK039;dee 444ez yaşikayen i."l-hm c/a -v clta_ttesm="berler" />ta_ttesid="130084/>lass="hsim =">s=" tge_i"Be_ack h<>s="hs-l cimgrc="https:/www.dinihaberler.com/images/baberler/20ikinci_manset_risbmm2018/01mthumbs_b_c_980c77c5951fc858f19f52a00af1ac2epg" />an"BeFETÖ y 7lün olnrpa, buğday toplamş Y/>tle" ="FETÖ y 7lün olnrpa, buğday toplamş Y/>ass="hs-wtbch" FETÖ y 7lün olnrpa, buğday toplamş Ym c/a -v clta_ttesm="berler" />ta_ttesid="130083/>lass="hsim =">s=" tge_i"Be_ack h<>s="hs-l cimgrc="https:/www.dinihaberler.com/images/baberler/20ikinci_manset_risbmm2018/01mthumbs_b_c_543fb5b0dce970046e74b481cb40de07pg" />an"BeKonyd039;de a yolcu otobüsü şarampole devril-h: 38 yaral" />tle" ="Konyd039;de a yolcu otobüsü şarampole devril-h: 38 yaral" />ass="hs-wtbch" Konyd039;de a yolcu otobüsü şarampole devril-h: 38 yaral" m c/a -v clta_ttesm="berler" />ta_ttesid="130071"rlass="hsim =">s=" tge_i"Be_ack h<>s="hs-l cimgrc="https:/www.dinihaberler.com/images/baberler/20ikinci_manset_risbmm2018/01madernesv_1_10pg" />an"Beİzmir039;de 7ki FETÖ039;denün iş adamlacıeyargılasını a tahliye yok/>tle" ="İzmir039;de 7ki FETÖ039;denün iş adamlacıeyargılasını a tahliye yok/>ass="hs-wtbch" İzmir039;de 7ki FETÖ039;denün iş adamlacıeyargılasını a tahliye yokm c/a -v clta_ttesm="berler" />ta_ttesid="130070"rlass="hsim =">s=" tge_i"Be_ack h<>s="hs-l cimgrc="https:/www.dinihaberler.com/images/baberler/20ikinci_manset_risbmm2018/01madernesv_7_3pg" />an"BeOrdu039;de a FETÖ yargılasını a 4aniyığa 6 yl ha3039;deer ay his.ceza as" />tle" ="Ordu039;de a FETÖ yargılasını a 4aniyığa 6 yl ha3039;deer ay his.ceza as" />ass="hs-wtbch" Ordu039;de a FETÖ yargılasını a 4aniyığa 6 yl ha3039;deer ay his.ceza as" m c/a -v clta_ttesm="berler" />ta_ttesid="1300,9"rlass="hsim =">s=" tge_i"Be_ack h<>s="hs-l cimgrc="https:/www.dinihaberler.com/images/baberler/20ikinci_manset_risbmm2018/01madernesv_17pg" />an"BeByLk; kulck ıcılacına his.ceza as" />tle" ="ByLk; kulck ıcılacına his.ceza as" />ass="hs-wtbch" ByLk; kulck ıcılacına his.ceza as" m c/a -v clta_ttesm="berler" />ta_ttesid="1300,7"rlass="hsim =">s=" tge_i"Be_ack h<>s="hs-l cimgrc="https:/www.dinihaberler.com/images/baberler/20ikinci_manset_risbmm2018/01madernesv_4_3pg" />an"BeRize039;de 7 FETÖ yargılasını a 039;detutukluluk 1alhn damı',039;de kacarıeç brt" />tle" ="Rize039;de 7 FETÖ yargılasını a 039;detutukluluk 1alhn damı',039;de kacarıeç brt" />ass="hs-wtbch" Rize039;de 7 FETÖ yargılasını a 039;detutukluluk 1alhn damı',039;de kacarıeç brt" m c/a -v clta_ttesm="berler" />ta_ttesid="1300,6"rlass="hsim =">s=" tge_i"Be_ack h<>s="hs-l cimgrc="https:/www.dinihaberler.com/images/baberler/20ikinci_manset_risbmm2018/01madernesv_3_8pg" />an"BeT7kirdağ039;de a FETÖ opera.yoau: 3 gözan"n/>tle" ="T7kirdağ039;de a FETÖ opera.yoau: 3 gözan"n/>ass="hs-wtbch" T7kirdağ039;de a FETÖ opera.yoau: 3 gözan"nm c/a -v clta_ttesm="berler" />ta_ttesid="1300,5/>lass="hsim =">s=" tge_i"Be_ack h<>s="hs-l cimgrc="https:/www.dinihaberler.com/images/baberler/20ikinci_manset_risbmm2018/01madernesv_2_9pg" />an"BeFETÖ039;denün maef=meagemıees r öğretmene 10 yl hahis.c/>tle" ="FETÖ039;denün maef=meagemıees r öğretmene 10 yl hahis.c/>ass="hs-wtbch" FETÖ039;denün maef=meagemıees r öğretmene 10 yl hahis.cm c/a -v clta_ttesm="berler" />ta_ttesid="1300,4/>lass="hsim =">s=" tge_i"Be_ack h<>s="hs-l cimgrc="https:/www.dinihaberler.com/images/baberler/20ikinci_manset_risbmm2018/01madernesv_1_9pg" />an"BeAdasHaees r Müşavirr FETÖ ü_ok ğinden maekumlduğ/>tle" ="AdasHaees r Müşavirr FETÖ ü_ok ğinden maekumlduğ/>ass="hs-wtbch" AdasHaees r Müşavirr FETÖ ü_ok ğinden maekumlduğm c/a -v clta_ttesm="berler" />ta_ttesid="1300,3/>lass="hsim =">s=" tge_i"Be_ack h<>s="hs-l cimgrc="https:/www.dinihaberler.com/images/baberler/20ikinci_manset_risbmm2018/01madernesv_16pg" />an"BeEs rşehir039;de 7 FETÖ yargılasını a 2ees r potise tahliye/>tle" ="Es rşehir039;de 7 FETÖ yargılasını a 2ees r potise tahliye/>ass="hs-wtbch" Es rşehir039;de 7 FETÖ yargılasını a 2ees r potise tahliyem c/a -v clta_ttesm="berler" />ta_ttesid="1300,2/>lass="hsim =">s=" tge_i"Be_ack h<>s="hs-l cimgrc="https:/www.dinihaberler.com/images/baberler/20ikinci_manset_risbmm2018/01madernesv_4_2pg);"lan"BeFETÖ039;decü kçsek yargı ü_ok.ci yargılasını a tahliye yok/>tle" ="FETÖ039;decü kçsek yargı ü_ok.ci yargılasını a tahliye yok/>ass="hs-wtbch" FETÖ039;decü kçsek yargı ü_ok.ci yargılasını a tahliye yokm c/a -v clta_ttesm="berler" />ta_ttesid="1300,0"rlass="hsim =">s=" tge_i"Be_ack h<>s="hs-l cimgrc="https:/www.dinihaberler.com/images/baberler/20ikinci_manset_risbmm2018/01madernesv_3_7pg" />an"Be15 tutukluaniyığ bn tahliye slipkecb reddi."l-h/>tle" ="15 tutukluaniyığ bn tahliye slipkecb reddi."l-h/>ass="hs-wtbch" 15 tutukluaniyığ bn tahliye slipkecb reddi."l-hm c/a -v clta_ttesm="berler" />ta_ttesid="130059"rlass="hsim =">s=" tge_i"Be_ack h<>s="hs-l cimgrc="https:/www.dinihaberler.com/images/baberler/20ikinci_manset_risbmm2018/01madernesv_1_8pg" />an"BeFETÖ ü_ok" in boktç br blmın davannı a 1 tahliye/>tle" ="FETÖ ü_ok" in boktç br blmın davannı a 1 tahliye/>ass="hs-wtbch" FETÖ ü_ok" in boktç br blmın davannı a 1 tahliyem c/a -v clta_ttesm="berler" />ta_ttesid="130058"rlass="hsim =">s=" tge_i"Be_ack h<>s="hs-l cimgrc="https:/www.dinihaberler.com/images/baberler/20ikinci_manset_risbmm2018/01madernesv_15pg" />an"BeTürkiye nı brnı a DEAŞ039;del b 4 intabeb ttmbacıeyalan_-" />tle" ="Türkiye nı brnı a DEAŞ039;del b 4 intabeb ttmbacıeyalan_-" />ass="hs-wtbch" Türkiye nı brnı a DEAŞ039;del b 4 intabeb ttmbacıeyalan_-" m c/a -iniv> collass="hsnarousel-iecatioors carousel-hover">ss="
 • ass="hs-wtbgcarerisepplhsactive"lonick.n="wbndow.open('tp://www.dinihaberler.com/imguncelmadnan-oktar-rtuk-e-444-kez-sikayen-i."l-h91130085tml" '); return false;/>ta_tttge_i"Be#an"manset"rta_ttslide-to="0<>1
 • s="
 • ass="hs-wtbgcarerisepplh"lonick.n="wbndow.open('tp://www.dinihaberler.com/imayis/befeto-koylud-annrpa-bugdayotoplamis91130084oml" '); return false;/>ta_tttge_i"Be#an"manset"rta_ttslide-to="1">2
 • s="
 • ass="hs-wtbgcarerisepplh"lonick.n="wbndow.open('tp://www.dinihaberler.com/imayis/bekonydark-yolcu-otobusu-sarampole-devril-h938-yaralh91130083oml" '); return false;/>ta_tttge_i"Be#an"manset"rta_ttslide-to="2">3
 • s="
 • ass="hs-wtbgcarerisepplh"lonick.n="wbndow.open('tp://www.dinihaberler.com/imayis/beizmir-ki r-feto-nun-is9adamlacbeyargilasini_rk-tahliye-yok91130071oml" '); return false;/>ta_tttge_i"Be#an"manset"rta_ttslide-to="3">4
 • s="
 • ass="hs-wtbgcarerisepplh"lonick.n="wbndow.open('tp://www.dinihaberler.com/imayis/beorduark-feto-yargilasini_rk-4-saniga-6-yil-3-er-ayohis.ceza-ash91130070oml" '); return false;/>ta_tttge_i"Be#an"manset"rta_ttslide-to="4">5
 • s="
 • ass="hs-wtbgcarerisepplh"lonick.n="wbndow.open('tp://www.dinihaberler.com/imayis/bebyck; ekulck icilacbnaohis.ceza-ash91130069oml" '); return false;/>ta_tttge_i"Be#an"manset"rta_ttslide-to="5">6
 • s="
 • ass="hs-wtbgcarerisepplh"lonick.n="wbndow.open('tp://www.dinihaberler.com/imayis/berize-deafeto-yargilasini_rk-tutukluluk91alhn-vami =-kacari-cikth91130067oml" '); return false;/>ta_tttge_i"Be#an"manset"rta_ttslide-to="6">7
 • s="
 • ass="hs-wtbgcarerisepplh"lonick.n="wbndow.open('tp://www.dinihaberler.com/imayis/bet7kirdagark-feto-opera.yoau-3-gozan"h91130066oml" '); return false;/>ta_tttge_i"Be#an"manset"rta_ttslide-to="7">8
 • s="
 • ass="hs-wtbgcarerisepplh"lonick.n="wbndow.open('tp://www.dinihaberler.com/imayis/befeto-nun-maef=mmagemi-es r-ogretmene-10-yil-his.ce1130065tml" '); return false;/>ta_tttge_i"Be#an"manset"rta_ttslide-to="8">9
 • s="
 • ass="hs-wtbgcarerisepplh"lonick.n="wbndow.open('tp://www.dinihaberler.com/imayis/beadasHa-es r-musavirr-feto-e_ok ginden-maekum-duğe1130064oml" '); return false;/>ta_tttge_i"Be#an"manset"rta_ttslide-to="9<>10
 • s="
 • ass="hs-wtbgcarerisepplh"lonick.n="wbndow.open('tp://www.dinihaberler.com/imayis/bees rsehir-kiafeto-yargilasini_rk-2-es r-potise-tahliye-1130063oml" '); return false;/>ta_tttge_i"Be#an"manset"rta_ttslide-to="10<>11
 • s="
 • ass="hs-wtbgcarerisepplh"lonick.n="wbndow.open('tp://www.dinihaberler.com/imayis/befeto-cu-yusek-yargi-e_okecbeyargilasini_rk-tahliye-yok91130062tml" '); return false;/>ta_tttge_i"Be#an"manset"rta_ttslide-to="11">12
 • s="
 • ass="hs-wtbgcarerisepplh"lonick.n="wbndow.open('tp://www.dinihaberler.com/imayis/be15-tutuklu-sanig-letahliye-slipkecbereddi."l-h91130060oml" '); return false;/>ta_tttge_i"Be#an"manset"rta_ttslide-to="12">13
 • s="
 • ass="hs-wtbgcarerisepplh"lonick.n="wbndow.open('tp://www.dinihaberler.com/imayis/befeto-e_ok" in b-kacirilsini-davani_rk-1-tahliye-1130059oml" '); return false;/>ta_tttge_i"Be#an"manset"rta_ttslide-to="13">14
 • s="
 • ass="hs-wtbgcarerisepplh"lonick.n="wbndow.open('tp://www.dinihaberler.com/imayis/beturkiye-sbniri_rk-deas-li-4-intabebottmbaci-yalan_-h91130058oml" '); return false;/>ta_tttge_i"Be#an"manset"rta_ttslide-to="14<>15
 • s=" ‹c/a›c/a -iniv> s s="cv clid="rum gyaplryle> ="rgin-l:0 -v class="hsnsef_aix keywords">Anahtge Kok meler:
  tle" ="byükç berler.ci<>byükçtle" ="ekmece&# berler.ci<>ekmece&#tle" ="Beğinin Kvete te Boğan Ae ceberler.ci<>beğinin Kvete te Boğan Ae cCeza Aadı" />tle" ="Bırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi">eberler.ci<>bırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi"> -v class="hs-wtxed-m/imentslasef_aixlas cv class="hs-wtsbng-header:b -wtader-nts.l-wtnts.-uplasef_aixlas cv class="hs-wtader-boale" -wtbc= pulleft:-ue Yum glar -iniv> s=" s="
 • ass="hsactive">saref="ht#rum gpanel/>ta_tttogg" ="tgb">Yum g Gönr:b crpanrass="hslerlllferllmagportas."e0scrpan>s="
 • saref="ht#facebookpanel/>ass="hsfbrum g-wtsd" hrta_tttogg" ="tgb">Facebook Yum glar" ecrpanrass="hslerlllferllmanverse">scrpan> ss=" s=" s=" s="
  s=" cv class="hsnpan1/>s=" cimgrc="https:/www.dinihaberler.com/im_thesi"/a-ose hmages/bano_authorpg" />an"BeAva_t />ass="hsimg-rousdi."/> "hs-l ceniv> cv class="hsnpan11/>s=" cv class="hsrowtfsuid/>s=" cv class="hsinput-inepend npan6/>s=" Adnı bzm tle" ="Ad soyad g heli!/> s=" cv class="hsrpan"> ="rgin-l:0 ">s=" cv class="hsansw.a ypan5" yle> ="splay: bne;} ">Ya bt: @name :void(0)"lass="hskal-ir">x caref="htvascript">:void(0)"lonick.n="vascript">:ctiment_send(312">);return false;/>ass="hsbtn-wtsd" btn-warn_bg pullerht: Yum g Gönr:bceniv> ceniv> cinput pe="teeidniy" namehseid" valuee"312"> cv class="hsar.c Yum gunuzloneıanmak üzere ynüeticiye iletilmiştir.ta_tttismi="hsar.c ref="ht#">&almes; scniv> sv class="hsar.c ar.c iock; ar.c ierror fadb i_" yle> ="splay: bock; ;rgin-letop:15; ">s=" sbutton pe="tebutton"lass="hsnlose">ta_tttismi="hsar.c >×Dikkat! Suç teşkil ede&#k, yisı" ş b,atehditrak,apohatsız edici,ahakaret veüvefür içeren,lnştğ blyıc b,aveçkç düşürücü, kaba,ünestehcen,lnhlaka ayk brn, kişik sehaklacına zacarerilmci yaada benz.ci nitek slleki içer sllekinedulanl-.a türlü mali,ahuku r, za ai,lidari sum gluljk içer ini gönr:bineÜye/Üyelle’esaittir. scniv> ms=" s=" s=" h--[i .aabepanes> ="hs-l sv class="hsaabepanesrum glar fbpanel/>id="facebookpanel/> sv class="hsrowtfsuid/>s=" cv clid="fb-root">ceniv> cript> (funcon.c(d, s,lid) { ="hs-lvar js,lfjs = d.getEr.mentsByTagName(s)[0]; ="hs-lif (d.getEr.mentById(id)) return; ="hs-ljs = d.createEr.ment(s);ljs.id = id; ="hs-ljs.c=" = "//ntenect.facebook.et/tr_TR/all.js#xfbml=1"; ="hs-lfjs.parentNode.ins.c Before(js,lfjs); ="hs}(document, 'ript> ', 'facebook-jssdk'));script> s=" cv class="hsfb-c/iments/>ta_ttef="http://www.dinihaberler.com/imayis/bebeginin_b-gulmasini_b-kleyen a-ner/eza-a-madi_h-1312_4oml" h>ta_ttdth=de"603h>ta_ttcolorschesi="lht: >ta_ttn gposts="10<>scniv> scniv>h--[i #facebookpanel > scniv>s=" s=" h--[i .aabentent="o> scniv>h--[i #rum glar > ="splay: bne;}">herle-irpan>m crpanlass="hseidniy-id" yle> ="splay: bne;}">312_4-irpan>m crpanlass="hseidniy-yisfa" yle> ="splay: bne;}">falsem -v class="hs-wtbox -wtxed-reled = -wtrb-20lasef_aixlas cv class="hs-wtsbng-header:b -wtader-nts.l-wtnts.-uplasef_aixlas cv class="hs-wtader-boale" -wtbc= pulleft:-ue İlgine Herler.c -iniv> cv class="hs-wtntent="o-wtntent="-tef=e -wtader-nts.lasef_aixlas cv class="hsrpanl-wtim = -wtxeh -wtkill-ml">s=" cimgrc="https:/www.dinihaberler.com/images/baberler/20thumbsm2018/01madnan_oktar_rtuk_e_444_z y_sikayen_i."l-h_1130085_17e68pg" />an"Be039;deAdnan Oktar039;de RTÜK039;dee 444ez yaşikayen i."l-h/>/>scniv> cv class="hshwtim =tcapon.c -wtrt-10 nts.15">s=" 039;deAdnan Oktar039;de RTÜK039;dee 444ez yaşikayen i."l-h c/niv> -ia cv class="hsrpanl-wtim = -wtxeh">s=" cimgrc="https:/www.dinihaberler.com/images/baberler/20thumbsm2018/01mturkiye_de_dkha_ntk_bel_feleketi_yisnacak_1130082_50822pg" />an"BeTürkiye039;de 7 rkha çosebel feleketi yaştnacak/>/>scniv> cv class="hshwtim =tcapon.c -wtrt-10 nts.15">s=" Türkiye039;de 7 rkha çosebel feleketi yaştnacak c/niv> -ia cv class="hsrpanl-wtim = -wtxeh">s=" cimgrc="https:/www.dinihaberler.com/images/baberler/20thumbsm2018/01mcep_tekefonu_ticlk_bilet_olacak_kulck ilabile&#k_1130081_d6f0epg" />an"BeCep tekefonu tick bebilet>olacak kulck ılabile&#k/>/>scniv> cv class="hshwtim =tcapon.c -wtrt-10 nts.15">s=" Cep tekefonu tick bebilet>olacak kulck ılabile&#k c/niv> -ia cv class="hsasef_aixlascniv> cv class="hsrpanl-wtim = -wtxeh -wtkill-ml">s=" an"BeCep tekefonu tick bebilet>olacak kulck ılabile&#k/>/>scniv> cv class="hshwtiasnci-kez-uzat"l-h91130076ack h< tle" =5abile&#kbc_h=d1a39;deer ay hr/i4-eza um aepg" />an"Be" Cep tekefonu tick bebilet>olacak kulck ılabile&#k hr/i4-eza um aepg" />an"Bass="hsrpanl-wtim = -wtxeh">s=" an"Be039;deAdnan Oa_ttpkcomtirma_"rta_t_to="12c_e709ftle" ="AdasHa c/niv> ttpkcok rumuma -v ce" Cep tekefonu tick bebilet>olacak kulck ılabile&#k Ha c/niv> ttpkcok rumuma -v cass="hsrpanl-wtim = -wtxeh">s=" an"Be0retut_ask13008_ahir t_alse;luk"manse_ugur <_-wtim43_0ole tle" ="AdasŞetut ask13008 ahir t alse;luk"ma.a t" nr ce" Cep tekefonu tick bebilet>olacak kulck ılabile&#k Şetut ask13008 ahir t alse;luk"ma.a t" nr cass="hsasef_aixlascniv> cv class="hsrpanl-wtim = -wtxeh -wtkill-ml">s=" bcnduu y -iaan"Be0urn _> bcolornkefonu yemde"60_yecv 08_-wtim2._692b9r-b:0/"FETÖ ü_o> bcnduu y -iaCep tekefonu tick bebilet>olacak kulck ılabile&#k ü_o> bcnduu y -ias=" tger" ce-suc- znerm n an-rpan"><"ma--wtim19dinihaberler.com/images/baberlKızıl hastaHa c/niv> ´ y program tthini ceildi. znerm n an rpan"><"maer.com/images/baberler/20thumbsm2018/01madnan_oktar_rtuk_e_444_z y_sikayen_i."l-h_1130085_17e68pg" />an"Be0kiz"mansi_39;deAdnan rnkprograme;/>_ger" ce_suc_ znerm n an_rpan"><"ma_-wtim19_3975dr-b:0/"FETKızıl hastaHa c/niv> ´ y program tthini ceildi. znerm n an rpan"><"mae" Cep tekefonu tick bebilet>olacak kulck ılabile&#k Kızıl hastaHa c/niv> ´ y program tthini ceildi. znerm n an rpan"><"maass="hsrpanl-wtim = -wtxeh">s=" an"Be0ju ynis_ertugrul_an_i"B_#yhrtu_Ce ini_vee__ içer_-w29963_d72aa39;deer ay Du yniş Ertu.ci sCep tekefonu tick bebilet>olacak kulck ılabile&#k Du yniş Ertu.ci ss=" cript aspe="text/javascri197> rc="https:/wwa.ligat22175&t="> !--[i dhm-di300x250 > !-insrass="hsadsbyogle.c" ryle> ="splay: blinesviock; ;dth606300px;ight: 9250px" rta_tter-clit="71ca-pub-8687883465610589" rta_tter-slo"718607587533 (adsbyogle.c = wbndow.adsbyogle.c []5315539894; scniv> "hs-l s="hs-v class="hsnsef_aix mud = pullerht: < i>SoDeGence ce ce celabile&#ks=" s cv class="hs-wtader-boale" -wttader-br-wtntsbc= pulleft:-ue -iniv> _tttgontent=" c/tD"kika"http://wwwm-olacakekulck ilabile&#k91130081tml"yapd"kika-k91130081b ttmbacıeyaeidniytr">834klsplabledsztnivccb c/nmü tnik-tr0a-bookrgik-o laritteidsar.>olacak kul< -iniv> ir="h-thinntent="li-4-intabebottmbaci-yalan_-h91130058oml" hascript">:vtegeried-reled backg clasv>h--[:#060606">ASAYİŞ > -v class="han rh-onckat! pt18-01-19 12:16:17="hsnpan10 a"http://wwwmik-o laritteidsa 4 intabeb ttmbacıeyacutticlk-bili-4-intabebottmbaci-yalan_-h91130058oml" hrgaybub;de vi-nd656 at"rttlorntcip"60"yutrunuza_ttsli tnik-tr0a-bookrgik-o laritteidsar.>olacak kul< -iniv> ir="h-thinntent="li-4-intabebottmbaci-yalan_-h91130058 hrtgeascript">:vtegeried-reled backg clasv>h--[:#141516">GÜNCEL > -v class="han rh-onckat! pt18-01-19 12:12:03="hsnpan10 a"http://wwwmik-o laritteidsa 4 intabeb ttmbacıeyacutticlk-bili-4-intabebottmbaci-yalan_-h91130058i"Be_ack h< tle" ="039;deAdnan Oktar039;de RTÜK039;dee 444ez ya>tge_i"Be_ack h<>s="hs-l cimgrc="https:/www.dinihaberler.com/images/baberler/20ik c/niv> -ia cv clas tnik-tr0a-bookrgik-o laritteidsar.>olacak kul< -iniv> ir="h-thinntent="li-4-intabebottmbaci-yalan_-h91130058oml" hascript">:vtegeried-reled backg clasv>h--[:#060606">ASAYİŞ > -v class="han rh-onckat! pt18-01-19 12:08:25="hsnpan10 a"http://wwwmik-o laritteidsa 4 intabeb ttmbacıeyacutticlk-bili-4-intabebottmbaci-yalan_-h91130058oml" hrTÖ y 7lün olnrpa, buğday toplamş Y/>tge_i"Be="hs-l cimgrc="https:/www.dinihaberler.com/images/baberler/20ikc/a -v clta_ttesm=" tnik-tr0a-bookrgik-o laritteidsar.>olacak kul< -iniv> ir="h-thinntent="li-4-intabebottmbaci-yalan_-h91130058oml" hascript">:vtegeried-reled backg clasv>h--[:#060606">ASAYİŞ > -v class="han rh-onckat! pt18-01-19 12:06:36="hsnpan10 a"http://wwwmik-o laritteidsa 4 intabeb ttmbacıeyacutticlk-bili-4-intabebottmbaci-yalan_-h91130058oml" hrss="hshrtle" ="Konyd039;de a yolcu otobüsü şarampole devril-h: />tge_i"Be_ack h<>s="hs-l cimgrc="https:/www.dinihaberler.com/images/baberler/20ik>m c/a -v clta_ttesm=" tnik-tr0a-bookrgik-o laritteidsar.>olacak kul< -iniv> ir="h-thinntent="li-4-intabebottmbaci-yalan_-h91130058 hrtgeascript">:vtegeried-reled backg clasv>h--[:#141516">GÜNCEL > -v class="han rh-onckat!cimgrc="https:/www.dinihaberleges/baberler/20ikc/niv> -ia cv clas tnik-tr0a-bookrgik-o laritteidsar.>olacak kul< -iniv> ir="h-thinntent="li-4-intabebottmbaci-yalan_-h91130058 hrtgeascript">:vtegeried-reled backg clasv>h--[:#141516">GÜNCEL > -v class="han rh-onckat!cimgrc="https:/www.dinihaberleges/baberler/20ikc/niv> -ia cv clas tnik-tr0a-bookrgik-o laritteidsar.>olacak kul< -iniv> ir="h-thinntent="li-4-intabebottmbaci-yalan_-h91130058muft;lukascript">:vtegeried-reled backg clasv>h--[:#f00947">MüFc/nLüK > -v class="han rh-onckat! tnik-tr0a-bookrgik-o laritteidsar.>olacak kul< -iniv> ir="h-thinntent="li-4-intabebottmbaci-yalan_-h91130058muft;lukascript">:vtegeried-reled backg clasv>h--[:#f00947">MüFc/nLüK > -v class="han rh-onckat! tnik-tr0a-bookrgik-o laritteidsar.>olacak kul< -iniv> ir="h-thinntent="li-4-intabebottmbaci-yalan_-h91130058muft;lukascript">:vtegeried-reled backg clasv>h--[:#f00947">MüFc/nLüK > -v class="han rh-onckat! pt18-01-19 09:13:36="hsnpan10 a"http://wwwmik-o laritteidsa 4 intabeb ttmbacıeyacutticlk-bili-4-intabebottmbaci-yalan_-h91130058muft;luk/myaler tir-an-ref=rim-okuml" e#an" tnik-tr0a-bookrgik-o laritteidsar.>olacak kul< -iniv> ir="h-thinntent="li-4-intabebottmbaci-yalan_-h91130058muft;lukascript">:vtegeried-reled backg clasv>h--[:#f00947">MüFc/nLüK > -v class="han rh-onckat! pt18-01-19 09:10:30="hsnpan10 a"http://wwwmik-o laritteidsa 4 intabeb ttmbacıeyacutticlk-bili-4-intabebottmbaci-yalan_-h91130058muft;luk/guroymnu /rttir-anref=rim-hizm teici-egisarttirse-to="977k ılabi cv cG/nioymnu a "Ku nı K=rim hizm t a yi dbersar" tirseages/baberler/20ikG/nioymnu a "Ku nı K=rim hizm t a yi dbersar" tirseas tnik-tr0a-bookrgik-o laritteidsar.>olacak kul< -iniv> ir="h-thinntent="li-4-intabebottmbaci-yalan_-h91130058 hrtgeascript">:vtegeried-reled backg clasv>h--[:#141516">GÜNCEL > -v class="han rh-onckat! pt18-01-19 09:04:42="hsnpan10 a"http://wwwmik-o laritteidsa 4 intabeb ttmbacıeyacutticlk-bili-4-intabebottmbaci-yalan_-h91130058i"Be_ac" an"Beges/baberler/20ikhr/i4-eza um aepg" />an"Bas tnik-tr0a-bookrgik-o laritteidsar.>olacak kul< -iniv> ir="h-thinntent="li-4-intabebottmbaci-yalan_-h91130058oml" hascript">:vtegeried-reled backg clasv>h--[:#060606">ASAYİŞ > -v class="han rh-onckat!tge_iSivas a c/acript aspe="text/javascri246> rc="https:/wwa.ligat205"7.+A%C4%9F%C4%B1r+Ceza+hkemesi">/>tle"aspe=".php?scr246> ile&#k/as rel="nofollow/01madnan_oktar_rtuk_e_444_z y_sikayen_ie68pg.php?an_otar_rtuk_e_444_z y_sikayen_i."l-h_1aspe="/444_yayYncY;dth250_139;d&w=;dt&h=250&q=s0"i 3 slo"71ri2eniv-reled " rta_tter-slo"718 2ener-border:0eer ay aspe="246> rc="htt cv esponsrp31/> ar.c iockcelabile&#k185.6Bici,ahakarBEĞENİt: Kala Ka.+A%C4%9F%C4%B1rode.ins.cen_iD44_z y_s"ile&#k twitt08erent=.+A%C4%9F%C4%srtutwitt08cen_iD4yabetHw.dinihable&#k23Bici,ahakarTAKİPÇİt: Kala KaKa.+A%C4%9F%C4%B1rtwitt08cen_iD4yabetHw.dinihable&#k95ici,ahakarTAKİPÇİt: Kala KaKa.+A%C4%9F%C4%srtuplusm-di300cen_i100239742383228179072able&#kassik-o ">cript aspe="text/javascri2s5"ile&#k/>tle"aspe=".php?scr2s5"iile&#k/as rel="nofollow/01madnan_oktar_rtuk_e_444_z y_sikayen_i."l-h_1aspe="/mbsts_2r-b:0/ 3 slo"71ri3 -reled " rta_tter-slo"718 _tter-border:0eer ay aspe="2s5"ile&#k ar.c iock id) { nivlb-ndurulahable&#k›c/as=" s cv class="hs-wtader-boale" -wtbc= pulleft:-ue +A%C4%9F%C4%B1r+Ceza+hkemesi">/>tle"ndurulahaba>tge_iYdurulaha -iniv> pes=" durulah ar.c iock; ar splabledszt>›c/a ="rgin- -iniv> ader-bdoubr-bredsze:ent=.s ›c/a =#an"ma -iniv> ader-bdoubr-b/niv> nt=.s cript mttslenihaberler.com/i4698"ile&#k _rk-deas-f="httc+A%C4%9F%C4%B1r+Ceza+hkemesi">/>tle"profil/860/saitv>&mlica ya>tge_iSait ÇAMLICAages/baberler/20ik1madnan_oktar_rtuk_e_444_z y_sikayen_i."l-h_1ndurulah7e68pg" saitv>&mlYca39;deer ay Sait ÇAMLICAa>t: Kala KaKa. _rk-deas-f="httc+A%C4%9F%C4%B1r+Ceza+hkemesi">/>tle"profil/860/saitv>&mlica ya>tge_iZam"hsrGençl ages/baberler/20ikSait ÇAMLICAt: Kala Kak t"http://www.dinihaberler.com/imle" cen2le" cl -wtkill-ml">s> _rk-deas-f="httc+A%C4%9F%C4%B1r+Ceza+hkemesi">/>tle"zam"hs-getsd"gi-mttsle,4698444ez ya>tge_iZam"hsrGençl ages/baberler/20ikZam"hsrGençl t: Kala Kak t"http://www.dinih"http://www.dinta_ttes ck; ; ">cript mttslenihaberler.com/i4697"ile&#k _rk-deas-f="httc+A%C4%9F%C4%B1r+Ceza+hkemesi">/>tle"profil/862//>tab-seyithababi cv cM>tab SEYİTHANages/baberler/20ik1madnan_oktar_rtuk_e_444_z y_sikayen_i."l-h_1ndurulah7e68pg" MUS39;deer ay M>tab SEYİTHANa>t: Kala KaKa. _rk-deas-f="httc+A%C4%9F%C4%B1r+Ceza+hkemesi">/>tle"profil/862//>tab-seyithababi cv cBhesinen nesil n l olmm/im?ages/baberler/20ikM>tab SEYİTHANt: Kala Kak t"http://www.dinihaberler.com/imle" cen2le" cl -wtkill-ml">s> _rk-deas-f="httc+A%C4%9F%C4%B1r+Ceza+hkemesi">/>tle"bhesinen-nesil2" sil2olmm/i-mttsle,4697k ılabi cv cBhesinen nesil n l olmm/im?ages/baberler/20ikBhesinen nesil n l olmm/im?t: Kala Kak t"http://www.dinih"http://www.dinta_ttes ck; ; ">cript mttslenihaberler.com/i4696"ile&#k _rk-deas-f="httc+A%C4%9F%C4%B1r+Ceza+hkemesi">/>tle"profil/823/m/i-bozku s cv c li Bozku s s/baberler/20ik1madnan_oktar_rtuk_e_444_z y_sikayen_i."l-h_1ndurulah7e68pg" li-Bozku _139;d ="AdasHli Bozku >t: Kala KaKa. _rk-deas-f="httc+A%C4%9F%C4%B1r+Ceza+hkemesi">/>tle"profil/823/m/i-bozku s cv cNam"zla"-tef=e -O/niv> sız esrp Kaç cvn B Ayl hat s s/baberler/20ikHli Bozku t: Kala Kak t"http://www.dinihaberler.com/imle" cen2le" cl -wtkill-ml">s> _rk-deas-f="httc+A%C4%9F%C4%B1r+Ceza+hkemesi">/>tle"nam"zla-ief=e ekefonu dız esrptttg cvn-bazi-ayrBe#a"ma-mttsle,469.dinihabebaberlNam"zla"-tef=e -O/niv> sız esrp Kaç cvn B Ayl hat s s/baberler/20ikNam"zla"-tef=e -O/niv> sız esrp Kaç cvn B Ayl hat t: Kala Kak t"http://www.dinih"http://www.dinta_ttes aixlas ak ktrler.com/imsbniri_rk-deas-f="htt ck; ; ">cript mttslenihaberler.com/i4695"ile&#k _rk-deas-f="httc+A%C4%9F%C4%B1r+Ceza+hkemesi">/>tle"profil/521/fuat-ck hehaba>tge_iFuat TÜRKER s s/baberler/20ik1madnan_oktar_rtuk_e_444_z y_sikayen_i."l-h_1ndurulah7e68pg" fuat-ck heh39;d ="AdasFuat TÜRKER >t: Kala KaKa. _rk-deas-f="httc+A%C4%9F%C4%B1r+Ceza+hkemesi">/>tle"profil/521/fuat-ck hehaba>tge_iKu an da Münafık/imk-Iages/baberler/20ikcuat TÜRKERt: Kala Kak t"http://www.dinihaberler.com/imle" cen2le" cl -wtkill-ml">s> _rk-deas-f="httc+A%C4%9F%C4%B1r+Ceza+hkemesi">/>tle"ku aset"munafiklik-i-mttsle,469 444ez ya>tge_iKu an da Münafık/imk-Iages/baberler/20ikKu an da Münafık/imk-It: Kala Kak t"http://www.dinih"http://www.dinta_ttes ck; ; ">cript mttslenihaberler.com/i4691"ile&#k _rk-deas-f="httc+A%C4%9F%C4%B1r+Ceza+hkemesi">/>tle"profil/235/serif-m/i-minaz cv cŞerif Hli Minaz s/baberler/20ik1madnan_oktar_rtuk_e_444_z y_sikayen_i."l-h_1ndurulah7e68pg" serif-m/i-Minaztle" ="AdasŞerif Hli Minaz >t: Kala KaKa. _rk-deas-f="httc+A%C4%9F%C4%B1r+Ceza+hkemesi">/>tle"profil/235/serif-m/i-minaz cv cBir Densizin"-ttham ve Şan/im P m z s/baberler/20ikŞerif Hli Minazt: Kala Kak t"http://www.dinihaberler.com/imle" cen2le" cl -wtkill-ml">s> _rk-deas-f="httc+A%C4%9F%C4%B1r+Ceza+hkemesi">/>tle"burn fnsizin-ithami-ve-svn/i-pasamiz-mttsle,469ck ılabi cv cBir Densizin"-ttham ve Şan/im P m z s/baberler/20ikBir Densizin"-ttham ve Şan/im P m zt: Kala Kak t"http://www.dinih"http://www.dinta_ttes ck; ; ">cript mttslenihaberler.com/i4689"ile&#k _rk-deas-f="httc+A%C4%9F%C4%B1r+Ceza+hkemesi">/>tle"profil/16/huseyipttoksalabi cv cHüseyip Köksalabis/baberler/20ik1madnan_oktar_rtuk_e_444_z y_sikayen_i."l-h_1ndurulah7e68pg" huseyipttoksal.pn" ="AdasHüseyip Köksala>t: Kala KaKa. _rk-deas-f="httc+A%C4%9F%C4%B1r+Ceza+hkemesi">/>tle"profil/16/huseyipttoksalabi cv cÖmür: Ahir t Yurdunu Kaz"hsar.İ yizrArmanr:bEds> _rk-deas-f="httc+A%C4%9F%C4%B1r+Ceza+hkemesi">/>tle"omu8-ahir teaurdunutttz"hsareici oln"l-ane RTplamnime -mttsle,4689k ılabi cv cÖmür: Ahir t Yurdunu Kaz"hsar.İ yizrArmanr:bEdcript mttslenihaberler.com/i4687"ile&#k _rk-deas-f="httc+A%C4%9F%C4%B1r+Ceza+hkemesi">/>tle"profil/34/ruh< tly -z cv cRuh< t YILDIZabis/baberler/20ik1madnan_oktar_rtuk_e_444_z y_sikayen_i."l-h_1ndurulah7e68pg" ruh< tlyYldYz.pn" ="AdasRuh< t YILDIZa>t: Kala KaKa. _rk-deas-f="httc+A%C4%9F%C4%B1r+Ceza+hkemesi">/>tle"profil/34/ruh< tly -z cv cFynistin i CHPeza um izrAtala_im m S esim?ages/baberler/20ikRuh< t YILDIZt: Kala Kak t"http://www.dinihaberler.com/imle" cen2le" cl -wtkill-ml">s> _rk-deas-f="httc+A%C4%9F%C4%B1r+Ceza+hkemesi">/>tle"fynistini-chp-orntltala_ttmi-s esi-mttsle,4687k ılabi cv cFynistin i CHPeza um izrAtala_im m S esim?ages/baberler/20ikFynistin i CHPeza um izrAtala_im m S esim?t: Kala Kak t"http://www.dinih"http://www.dinta_ttes ck; ; ">cript mttslenihaberler.com/i4684"ile&#k _rk-deas-f="httc+A%C4%9F%C4%B1r+Ceza+hkemesi">/>tle"profil/447/emi olni cv cEmizrARIKabis/baberler/20ik1madnan_oktar_rtuk_e_444_z y_sikayen_i."l-h_1ndurulah7e68pg" emi olnYktle" ="AdasEmizrARIKa>t: Kala KaKa. _rk-deas-f="httc+A%C4%9F%C4%B1r+Ceza+hkemesi">/>tle"profil/447/emi olni cv cŞeb-irArus un 554. Y/>anclassmss="habis/baberler/20ikEmizrARIKt: Kala Kak t"http://www.dinihaberler.com/imle" cen2le" cl -wtkill-ml">s> _rk-deas-f="httc+A%C4%9F%C4%B1r+Ceza+hkemesi">/>tle"seb-i2lem n -554ly on>ta_de-mttsle,468tge_i"Be="hs-l Şeb-irArus un 554. Y/>anclassmss="habis/baberler/20ikŞeb-irArus un 554. Y/>anclassmss="ht: Kala Kak t"http://www.dinih"http://www.dinta_ttes ck; ; ">cript mttslenihaberler.com/i4683"ile&#k _rk-deas-f="httc+A%C4%9F%C4%B1r+Ceza+hkemesi">/>tle"profil/865/psih< atrist-dr-hamditttlyoncuBe="hs-l Psih< atrist Dr. Hamdi KalyoncuBe=s/baberler/20ik1madnan_oktar_rtuk_e_444_z y_sikayen_i."l-h_1ndurulah7e68pg" hamditle" ="AdasPsih< atrist Dr. Hamdi KalyoncuB>t: Kala KaKa. _rk-deas-f="httc+A%C4%9F%C4%B1r+Ceza+hkemesi">/>tle"profil/865/psih< atrist-dr-hamditttlyoncuBe="hs-l Sufi ina an "Nu8-i Muhamm RT" iht< acimages/baberler/20ikPsih< atrist Dr. Hamdi Kalyoncut: Kala Kak t"http://www.dinihaberler.com/imle" cen2le" cl -wtkill-ml">s> _rk-deas-f="httc+A%C4%9F%C4%B1r+Ceza+hkemesi">/>tle"sufi-ina nset"nu8-i-muk9mm RT-iht< aci-mttsle,468vril-h: />tge_Sufi ina an "Nu8-i Muhamm RT" iht< acimages/baberler/20ikSufi ina an "Nu8-i Muhamm RT" iht< acimt: Kala Kak t"http://www.dinih"http://www.dinta_ttes aixlas ak ktrler.com/imsbniri_rk-deas-f="htt ck; ; ">cript mttslenihaberler.com/i4671"ile&#k _rk-deas-f="httc+A%C4%9F%C4%B1r+Ceza+hkemesi">/>tle"profil/867"prof-dr-ibrahimksnlasBe="hs-l Prof. Dr. İbrahim Mnlaimages/baberler/20ik1madnan_oktar_rtuk_e_444_z y_sikayen_i."l-h_1ndurulah7e68pg" ibrahimksnlaYtle" ="AdasProf. Dr. İbrahim Mnlaima>t: Kala KaKa. _rk-deas-f="httc+A%C4%9F%C4%B1r+Ceza+hkemesi">/>tle"profil/867"prof-dr-ibrahimksnlasBe="hs-l Geç km/imnttesm hl"/ar/im bireüveebs> _rk-deas-f="httc+A%C4%9F%C4%B1r+Ceza+hkemesi">/>tle"gectttlinplamayir/i-bir-tesebyd0cveya-mttsle,467ck ılabi cv cGeç km/imnttesm hl"/ar/im bireüveebcript mttslenihaberler.com/i4661"ile&#k _rk-deas-f="httc+A%C4%9F%C4%B1r+Ceza+hkemesi">/>tle"profil/856"prof-dr-ram"za olltintasBe="hs-l Prof. Dr. Ram"za ALTINTAŞages/baberler/20ik1madnan_oktar_rtuk_e_444_z y_sikayen_i."l-h_1ndurulah7e68pg" 200tle" ="AdasProf. Dr. Ram"za ALTINTAŞa>t: Kala KaKa. _rk-deas-f="httc+A%C4%9F%C4%B1r+Ceza+hkemesi">/>tle"profil/856"prof-dr-ram"za olltintasBe="hs-l Ku n Andu blyHli KhaklacıHoc m z y Aidı ann...e"es/baberler/20ikProf. Dr. Ram"za ALTINTAŞt: Kala Kak t"http://www.dinihaberler.com/imle" cen2le" cl -wtkill-ml">s> _rk-deas-f="httc+A%C4%9F%C4%B1r+Ceza+hkemesi">/>tle"tir-an-as"gi-m/i-kucuk-hoc mizin-nidi ann-mttsle,4661444ez ya>tge_iKu n Andu blyHli KhaklacıHoc m z y Aidı ann...e"es/baberler/20ikKu n Andu blyHli KhaklacıHoc m z y Aidı ann...t: Kala Kak t"http://www.dinih"http://www.dinta_ttes ck; ; ">cript mttslenihaberler.com/i4650"ile&#k _rk-deas-f="httc+A%C4%9F%C4%B1r+Ceza+hkemesi">/>tle"profil/399 hakki-soylehaba>tge_iHakk SÖYLER s s/baberler/20ik1madnan_oktar_rtuk_e_444_z y_sikayen_i."l-h_1ndurulah7e68pg" hakkY-soyleh_139;d ="AdasHakk SÖYLER >t: Kala KaKa. _rk-deas-f="httc+A%C4%9F%C4%B1r+Ceza+hkemesi">/>tle"profil/399 hakki-soylehaba>tge_iEhl-i Sss=net! s s/baberler/20ikHakk SÖYLERt: Kala Kak t"http://www.dinihaberler.com/imle" cen2le" cl -wtkill-ml">s> _rk-deas-f="httc+A%C4%9F%C4%B1r+Ceza+hkemesi">/>tle"ehl-i-su=net-mttsle,4650k ılabi cv cEhl-i Sss=net! s s/baberler/20ikEhl-i Sss=net!t: Kala Kak t"http://www.dinih"http://www.dinta_ttes
 • asss.lasef_aixlas ef_hs-wtsbng-headeraabentnivaabenstabtnivcomt-me;ut -wtksnlose"bottoan1/>s=" s ulsbng-heanavintababstnivbbca-aft:-s=" _rk-d -iniv> cv classs=" Çok
 • Y: bne;na ar.c li _rk-dOkuna ar.c li _rkassik-olass="hanb2="hsrpanl-wbeb ttmbac> _rksik-olass="hanb2="hsrt="rp3 namevirser{ nivmossgulmasina://www.dintk; ; ">cript ww.dinihaberler.com/im29805" ile&#k tnik-tr0a-bookrgik-o laritteidsar.>olacak kul< -iniv> ir="h-thinntent="li-4-intabebottmbaci-yalan_-h91130058 znerm/ascript">:vtegeried-reled backg clasv>h--[:#334052">DUYURU > -v class="han rh-onckat! pt18-01-15 03:03:17="hsnpan10 a"http://wwwmik-o laritteidsa 4 intabeb ttmbacebiletıeyacutticlk-bili-4-intabebottmbaci-yalan_-h91130058 znerm/lisaniv>lahiyat-onlisanivkonm n an-d4yabetmakampol29805k ılabi cv cLisani +"-teahiyat Önlisani Konm n an D4yabet Hak/im! s s/baberler/20ikLisani +"-teahiyat Önlisani Konm n an D4yabet Hak/im!as tnik-tr0a-bookrgik-o laritteidsar.>olacak kul< -iniv> ir="h-thinntent="li-4-intabebottmbaci-yalan_-h91130058i"Be_acascript">:vtegeried-reled backg clasv>h--[:#141516">GÜNCEL > -v class="han rh-onckat! i t kedicler fotoğrafı ve çılgı ca y nıt araddu blm 10 soru s s/baberler/20ikH c/niv> i t kedicler fotoğrafı ve çılgı ca y nıt araddu blm 10 soruas tnik-tr0a-bookrgik-o laritteidsar.>olacak kul< -iniv> ir="h-thinntent="li-4-intabebottmbaci-yalan_-h91130058 znerm/ascript">:vtegeried-reled backg clasv>h--[:#334052">DUYURU > -v class="han rh-onckat! pt18-01-17 22:47:37="hsnpan10 a"http://wwwmik-o laritteidsa 4 intabeb ttmbacebiletıeyacutticlk-bili-4-intabebottmbaci-yalan_-h91130058 znerm/d4yabetmbir-6mbin201am ="Tüalsebel f29965k ılabi cv cD4yabet bire6 bin 01amia tnik-tr0a-bookrgik-o laritteidsar.>olacak kul< -iniv> ir="h-thinntent="li-4-intabebottmbaci-yalan_-h91130058 znerm/ascript">:vtegeried-reled backg clasv>h--[:#334052">DUYURU > -v class="han rh-onckat! pt18-01-15 03:06:50="hsnpan10 a"http://wwwmik-o laritteidsa 4 intabeb ttmbacebiletıeyacutticlk-bili-4-intabebottmbaci-yalan_-h91130058 znerm/d4yabetmkimseyi-zoulamadmpol29828k ılabi cv cD4yabet Kimseyi Zoulamadim! s s/baberler/20ikD4yabet Kimseyi Zoulamadim!as tnik-tr0a-bookrgik-o laritteidsar.>olacak kul< -iniv> ir="h-thinntent="li-4-intabebottmbaci-yalan_-h91130058 4yabetma_-h/ascript">:vtegeried-reled backg clasv>h--[:#304162">DiYANET HABERt: > -v class="han rh-onckat! pt18-01-18 07:49:26="hsnpan10 a"http://wwwmik-o laritteidsa 4 intabeb ttmbacebiletıeyacutticlk-bili-4-intabebottmbaci-yalan_-h91130058 4yabetma_-h/erdo-anepaylarimkha p< td4yabetmpersobenlorntcanreyosebel fele08k ılabi cv cErdonr:bpaylandum a p< D4yabet persobenlorn c nı yosebe! s s/baberler/20ikErdonr:bpaylandum a p< D4yabet persobenlorn c nı yosebe!as tnik-tr0a-bookrkrgik-o laritteidsar.>olacak kulul< -iniv> ir="h-thinntent="li-4-intabebottmbaci-yalan_-h91130058 4yabetma_-h/ascript">:vtegeried-reled backg clasv>h--[:#304162">DiYANET HABERt: > -v class="han rh-onckat! pt18-01-17 16:30:30="hsnpan10 a aixlas ak ktrler.com/imeidsa 4 intabeb ttmbacebiletıeyacutticlk-bibili-4-intabebottmbaci-yalan_-h91130058 4yabetma_-h/m/i-erbas /rnepi ="cramsmasmpol29957k ılabi cv c li Erbcn an pi = çtesmşmasim! s s/baberler/20ik li Erbcn an pi = çtesmşmasim! tnik-tr0a-bookrkrgik-o laritteidsar.>olacak kulul< -iniv> ir="h-thinntent="li-4-intabebottmbaci-yalan_-h91130058 znerm/ascript">:vtegeried-reled backg clasv>h--[:#334052">DUYURU > -v class="han rh-onckat! pt18-01-17 22:47:37="hsnpan10 a aixlas ak ktrler.com/imeidsa 4 intabeb ttmbacebiletıeyacutticlk-bibili-4-intabebottmbaci-yalan_-h91130058 znerm/d4yabetmbir-6mbin201am ="Tüalsebel f29965k ılabi cv cD4yabet bire6 bin 01amia tnik-tr0a-bookrkrgik-o laritteidsar.>olacak kulul< -iniv> ir="h-thinntent="li-4-intabebottmbaci-yalan_-h91130058 znerm/ascript">:vtegeried-reled backg clasv>h--[:#334052">DUYURU > -v class="han rh-onckat! pt18-01-15 03:03:17="hsnpan10 a aixlas ak ktrler.com/imeidsa 4 intabeb ttmbacebiletıeyacutticlk-bibili-4-intabebottmbaci-yalan_-h91130058 znerm/lisaniv>lahiyat-onlisanivkonm n an-d4yabetmakampol29805k ılabi cv cLisani +"-teahiyat Önlisani Konm n an D4yabet Hak/im! s s/baberler/20ikLisani +"-teahiyat Önlisani Konm n an D4yabet Hak/im!as tnik-tr0a-bookrkrgik-o laritteidsar.>olacak kulul< -iniv> ir="h-thinntent="li-4-intabebottmbaci-yalan_-h91130058 znerm/ascript">:vtegeried-reled backg clasv>h--[:#334052">DUYURU > -v class="han rh-onckat! pt18-01-17 20:36:54="hsnpan10 a aixlas ak ktrler.com/imeidsa 4 intabeb ttmbacebiletıeyacutticlk-bibili-4-intabebottmbaci-yalan_-h91130058 znerm/mufettis şadimcid"gi-yaz=e esinavitttz"han-adayla=rntirimnet"r f2996tge_i"Be="hs-l Müfettiş Ynidımcıldu bl duıldu Sınavı Ktz"han Adayla= y İrimnet"ages/baberler/20ikMüfettiş Ynidımcıldu bl duıldu Sınavı Ktz"han Adayla= y İrimnet"as tnik-tr0a-bookrkrgik-o laritteidsar.>olacak kulul< -iniv> ir="h-thinntent="li-4-intabebottmbaci-yalan_-h91130058 znerm/ascript">:vtegeried-reled backg clasv>h--[:#334052">DUYURU > -v class="han rh-onckat!tge_Sözlü sınava gir>ola adayla= y giriş onlgenet" ve KPSS babrn puan/niı açıkli images/baberler/20ikSözlü sınava gir>ola adayla= y giriş onlgenet" ve KPSS babrn puan/niı açıkli imas s=" s ktrler.com/imeidtader-boale" -wtbc= pulleft:-ue _rk-dea< -iniv> spl 0-o" lnier.idden"haruentent="Klni atürref="http://www"+A%C4%9F%C4%B1r+Ceza+hkemesi">/>tle"tlni atuhlehaba>tge_iKlni atürmbacıeyaeidniytr">834klsplabledsz c/nm"Klni atürleh.s ve İrrn gerçek bireürörle mücytr t koramsy kurdu"Be_ac" A%C4%9F#modalvklni atuhabroled buttonaberlertoggcv cmodalik1madnan_oktar_rtuk_e_444_z y_sikayen_i."l-h_1sayfala_/103112139139;d ="Adas"Be_acRusya, c/niv> ve İrrn gerçek bireürörle mücytr t koramsy kurdu"Be_ac" />as olnsgulmasinstnivusenstnivsnlose"bottoanwh> 1/>s=" s cv class="hs-wtader-boale" -wtbc= pulleft:-ue -iniv> lmasinsgontent=" c/tY: bne;rts.lasef_aixlas cv classaabens="hsrpaa://www.dintk; ; ">cript y: bne;rtext/javascri252483"ile&#k/>tle"se /e-sonef="hkadro-veriltadi-w12689k ıl# lmasin_252483"ii cv cD4yabet-Sen, 4-B, 4-C, Faht" ve Vekil">/e son aekadro veriltadages/baberler/20ik//www.dintk; ;le&#k yesar -v class="han rh-onckat! pt18-01-19 11:46:33="hsnpa. s dot-dottext/javlo"71ri40a-kılduçdar oğln ann m kadro isdesek faht"">/eee...t:ttp://www.dinta_ttes as cript y: bne;rtext/javascri252482"ile&#k/>tle"hutbe8 4yabetmutbe-onckef= Cemaat -v class="han rh-onckat! pt18-01-19 11:28:26="hsnpa. s dot-dottext/javlo"71ri40a-utbeer tekrara düşmeyhsr şladim zspe=tr"s t geçener "hsrenzr bireutbe okn aut:ttp://www.dinta_ttes as cript y: bne;rtext/javascri252481"ile&#k/>tle" znerm/d4yabetmbir-6mbin201am ="Tüalsebel f29965k ıl# lmasin_252481abi cv cD4yabet bire6 bin 01amia İMAM-HATİP -v class="han rh-onckat! pt18-01-19 11:26:32="hsnpa. s dot-dottext/javlo"71ri40a-mesi">/de veya a pir/2 znermla=rnsr şlleiri an i̇1amikeli̇1esi̇ sytrct zi̇kredi̇lmektedi̇r.ss=oysaki̇ di̇yabeti̇2 znermla=rn geçmekte ve donem n yaz=emasm.t:ttp://www.dinta_ttes as cript y: bne;rtext/javascri252480"ile&#k/>tle"muft;luk/ttymttsmef=ce/i-memu8-i1amlik-a pml" di-89247k ıl# lmasin_252480aba>tge_iKlymttsm Keçeli, ‘memu8-i1am/imk a pml" y’ s s/baberler/20ik//www.dintk; ;le&#k Fadiml -v class="han rh-onckat! pt18-01-19 11:19:34="hsnpa. s dot-dottext/javlo"71ri40a-klymttsm beyip r ş an son ta_ ıslah an gclassllsslacıesasınaextya/im bireözvet" ve hemide karşılduk bhesim=trn...t:ttp://www.dinta_ttes as cript y: bne;rtext/javascri252478"ile&#k/>tle" 4yabetma_-h/erdo-anepaylarimkha p< td4yabetmpersobenlorntcanreyosebel fele08k ıl# lmasin_252478"ii cv cErdonr:bpaylandum a p< D4yabet persobenlorn c nı yosebe! s s/baberler/20ik//www.dintk; ;le&#k Demek ki! -v class="han rh-onckat! pt18-01-19 10:23:58="hsnpa. s dot-dottext/javlo"71ri40a-osa ç ddberşikl i t cumhurr şkanı 39;nı s4yas ea t babi ni -wacümesariz demek ki erdonr:b cript aspe="text/javascri264"ile&#k/>tle"aspe=".php?scr264"iile&#k/as rel="nofollow/01madnan_oktar_rtuk_e_444_z y_sikayen_ie68pg.php?an_otar_rtuk_e_444_z y_sikayen_i."l-h_1aspe="/444_yayYncY;dth600tle"&w=;dt&h=600&q=s0"i 3 slo"71ri6 -reled " rta_tter-slo"718 6tter-border:0eer ay aspe="264"ile&#k ar.c iock id) { nivarsrpable&#ks=" s ktrler.com/imeidtader-boale" -wtbc= pulleft:-ue _rk-dea< -iniv> usen" lnier.idden"haruentent="Biy:grafi/>tle"buy:grafi">/>il-h: acıeyaeidniytr">834klsplabledsztnivccb c/nmü.s />tle"prof-dr-hur< tlmle" mkimdia-buy:grafi,111444ez ya>tge_iProf. Dr. Hur< t Mnlt kimdia?ages/baberler/20ik Prof. Dr. Hur< t Mnlt kimdia?lacak kululs=" s ktrler.com/imeidtader-boale" -wtbc= pulleft:-ue _rk-dea< -iniv> foltr">open-o" lnier.idden"haruentent="Arşk-odinta_ttes aixlas ktrler.com/imeid="hsrpatti//www " ="arsrpab _rk-dea