HZ. MUHAMMED (A.S) (Güvenilirliği - Adalet ve Emanet Anlayışı)

İnsan, şerefli, üstün ve çok değerli bir varlıktır. Peygamberler ise, ilahi dinleri yaymak üzere insanlar içinden Allah tarafından seçilmiş çok özel kişilerdir.

 Hz. Muhammed (a.s) peygamberlerin sonuncusu, en büyüğü ve en seçkinidir.  “…O Allah’ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur…” (Ahzab/40)

Kutlu Doğum münasebetiyle hazırlanan bu yazıda Sevgili Peygamberimizin hayatı kısaca ele alınacak: Her Müslüman için en iyi rol model ve en güzel örnek olan Efendimizin muhteşem mücadelesinden çarpıcı bazı kesitler ve özellikle onun güvenilirliği, adalet ve emanet anlayışı değerlendirilecektir.

İlk 20 Yıl : Doğumu - Çocukluk ve Gençlik Yılları

Peygamber Efendimizin babasının adı Abdullah, annesinin ismi Âmine’dir. Her ikisinin soyu, büyük peygamber İbrahim Aleyhisselâma dayanır.

Peygamberimiz (s.a.v); Mekke’de 20 Nisan 571 pazartesi günü dünyaya geldi, babası Abdullah,  daha o dünyaya gelmeden birkaç hafta önce vefat etmişti.

Kureyş’in reisi olan dedesi Abdulmuttalib, karanlıkları aydınlığa çevirip dünyanın akışını değiştirecek olan sevgili torununa “Muhammed” adını verdi. “Övülecek özellikleri çok” anlamına gelen bu isim Arabistan Yarımadası’nda pek bilinmiyordu.

Torununun şerefine verdiği yemekte bu adı niçin koyduğunu şöyle açıkladı, dedesi: “Umarım onu, gökte Hakk, yerde halk pek çok över”.   

Öyle de oldu.

Peygamberimiz (s.a.v),  bölge halkının geleneklerine uygun şekilde sütanneye verildi. Zengin bir aile çocuğu bulamayıp küçük Muhammed’i (a.s) almak zorunda kalan “Halime” isimli kadın ve ailesi bu tercihlerinden dolayı asla pişmanlık duymadı.

Peki, neler oldu bu dönemde? Yani süt annenin yanında geçen 2-3 yıl içinde?

Çok az süt veren ailenin devesi, bütün bir aileye yetip artacak kadar bol süt vermeye başladı, koyunların, eve daima karınları doymuş bir halde döndükleri görüldü. Muhammed (a.s), sütannesinin tek bir göğsünü emiyor, ötekini sütkardeşi Şeyma’ya bırakıyordu. Halime ve kocası Haris, hanelerine gelen bolluk ve saadete, bu değerli küçük misafirin sebep olduğunu hemen anlamıştı…

Altı yaşlarında iken, annesi “Âmine” ve hizmetçileri “Ümmü Eymen” ile birlikte Medine’de akrabalarını ziyarete giden Muhammed (a.s), burada küçük bir gölde yüzmeyi öğrendi. (Peygamberliği döneminde de; yüzme, ok atma, ata binme, güreş, koşu, atletizm vb. sporları hem yapacak hem de tavsiye edecekti ümmetine). Dönüşte, Ebvâ kasabasında annesi aniden rahatsızlandı, vefat etti. Daha sonraları Peygamberimiz, buradan her geçişinde annesinin kabrini ziyaret etmiş ve kabrin başında gözyaşı dökmüştür.

Mekke’ye, hizmetli Ümmü Eymen’le geri dönen küçük Muhammed’i, 108 yaşında olan dedesi Abdulmüttalip himaye etti. Fakat 2 yıl sonra dedesi de vefat etti. Hem yetim hem öksüz kalan küçük Muhammed’i (a.s) himaye etme şerefi bundan sonra amcası Ebu Talip’e nasip oldu. 

Amcasının bütçesine katkıda bulunmak gayesiyle Efendimizin ilk gençlik yıllarında koyun güttüğünü ve ticaret kervanı ile Suriye’ye 1-2 seyahat yaptığını biliyoruz.

İkinci 20 Yıl : Hılfu’l - Fudûl cemiyeti (Erdemliler Derneği)

Hz. Muhammed, 20 yaş sonrası, Mekke ve havalisinde haksızlığa ve zulme maruz kalan insanların haklarını korumak, mazlum ve mağdurları himaye etmek gayesiyle kurulan sosyal bir cemiyete/derneğe üye olmuş ve bu dernekte aktif olarak görev üstlenmiştir. Bu derneğin adı: “Hılfü’l - Fudûl”: Yani Erdemliler Cemiyeti’dir.

Peygamberlik yıllarında: “Hılfu’l-Füdûl’a katılmış olmanın şerefini, kızıl tüylü bir deve sürüsüne sahip olmaya değişmem. Bugün de böyle bir derneğin çalışmalarına davet edilsem iştirak ederim” demişlerdir.

Bu derneğin çalışmalarından iki örnek verelim şimdi:

1- Has’am kabilesinden bir Yemenli, kızıyla birlikte Hac için Mekke’ye gelmişti. Mekke’nin kudretli kişilerinden Nubeyh İbn el-Haccâc isimli birisi de bu kızı zorla alıkoydu. Kızın babasına bazı kişiler, Erdemliler Cemiyeti’ne müracaat etmesini tavsiye ettiler. Cemiyet üyeleri derhal kızı alıkoyan adamın evini kuşattılar. Cemiyet mensuplarının kararlığını gören adam korkudan derhal kızı serbest bıraktı.

2- Peygamberliğin ilk yılları… Ebu Cehil, bilindiği gibi Peygamberimize ve onun getirdiği İslâm dinine en büyük muhalif ve hasım olan bir kişiydi. İşte o yıllarda: Ebu Cehil, Araş kabilesine mensup birinden bir şeyler satın aldı ve ücretini ödemedi. Mağdur olan çaresiz adam Kabe’ye gidip oradaki halka derdini anlattı, Ebu Cehil’i şikâyet etti. Şaka ve eğlence olsun diye bazı insanlar bu adama, Hz. Muhammed’den yardım istemesini tavsiye ettiler. O kişi de, insanların asıl maksadını ne bilsin, gidip derdini Peygamberimize anlattı, ondan yardım istedi. Peygamberimiz, işi son derece önemseyip, ciddiye aldı ve İslam’ın en azılı düşmanlarından olan Ebu Cehil’in evine giderek, mağdur olan o kişinin hakkının ödenmesini talep etti.

Peki, ne oldu bundan sonra?  Ebu Cehil, hiç itiraz etmeden adamın ücretini derhal ödedi.

Ve daha sonra, bu duruma hayret eden arkadaşlarına şu açıklamayı yaptı Ebu Cehil:

“Adamın parasını nasıl ödemem ki? Hz. Muhammed kapıyı vurduğunda ev adeta deprem etkisi ile sarsıldı ve dehşete düştüm. Muhammed’in (a.s) yanında ağzından köpükler saçılan dev gibi azgın bir deve bulunuyordu, adamın parasını vermeyip de ne yapabilirdim ki? Eğer adamın hakkını hemen vermeseydim o korkunç deve beni parçalayıp yiyecekti!”

İşte Hz. Peygamber budur! Böyle bir şahsiyettir! Tanısın tanımasın, her mazlumun, her mağdurun yanında yer alan, herkesin yardımına koşan, herkese güven veren asil bir insan, yürekli bir kahraman… Bu yüzden Peygamberimiz, yaşadığı toplumda herkesin güvenini kazanmış, “Muhammedü’l - Emin” lakabı ile anılmıştır. O, güvenen ve güvenilen bir Nebi’dir.

Kabe’nin Tamirinde Hakemliği

Muhammed (a.s), yirmi beş yaşlarındadır. Yaşadığı cemiyet içinde parmakla gösterilen, herkesin saygı ve sevgi duyduğu, güven duyduğu bir gençtir.

İşte bu yıllarda…

Kutsal Kâbe, yangın ve seller nedeniyle yıkılmış, hasar görmüştü. Mekke’deki tüm kabile reisleri aldıkları bir kararla, Hz. İbrahim’in hatırası olan Kâbe’yi yeniden inşa edeceklerdi. Şehir meclisinin aldığı karar doğrultusunda mabed yeniden inşa edilecekti. Herkes bu şerefli görev için hiçbir fedakârlıktan çekinmedi ve içtenlikle katkıda bulundu. Fakat iş son noktaya geldiğinde, kutsal Hacerü’l - Esved’in (siyah taşın) yerine yerleştirilmesi konusunda ihtilafa düşüldü. Herkes bu değerli taşı, kendisinin yerine koymasını istiyordu.

Ortalık gergindi, kan dökülebilirdi, seçeneklerden biri olan kura çekme görüşü, ortaya atıldı. Ama o fikir de reddedildi.

Nihayet eşraftan yaşlı bir adamın teklifi hüsnü kabul gördü. Teklif şuydu: “Bu işi Allah’a bırakalım, şu andan itibaren buraya ilk gelecek olan kişi kim olursa olsun onu hakem kabul edelim, ihtilafı o çözsün.” Bu öneri oy birliği ile kabul edildi ve kısa bir süre sonra Muhammed (a.s) oraya çıka geldi. Herkes onun dürüstlüğünü bilmekteydi, bu yüzden onun hakemliği sevinçle karşılandı.

Herkesi memnun edecek uygulaması şöyle oldu Hz. Muhammed’in: Geniş bir örtü/yaygı getirtip ortaya koydurttu. Taşı örtünün üzerine yerleştirdi, sonra her kabileden bir temsilcinin örtünün ucundan tutup beraberce taşı yukarı doğru kaldırmalarını söyledi. Sonra bizzat taşı kendi elleriyle yerine yerleştirdi.

Herkes memnun oldu, herkes mutluydu.

Evliliği: Hz. Hatice

25 yaşında iken genç Muhammed (a.s) Mekke’nin en asil, en zengin kadınlarından olan Hz. Hatice ile evlendi. Hz. Hatice Kureyş Kabilesinin Esedoğlu kolundandır. Bu mutlu evlilikten 2’si erkek (Kasım - Abdullah) 4’ü kız (Zeynep – Rukiye – Ümmü Gülsüm – Fatıma) 6 evlat sahibi oldular. Hz. Hatice Peygamberimize ilk inanan, onunla ilk defa namaz kılan ve tüm servetini İslam’ın yayılması uğruna harcayan kişiydi.  Peygamber Efendimizi, maddi ve manevi yönden destekledi, en zor günlerde yanında yer aldı. İlk vahiy geldiğinde heyecanlanan, endişelenen Peygamberimizi, fedakâr eşi Hz. Hatice, güven dolu şu sözlerle motive etmişti:

“Korkma! Allah seni asla kötülüğe atmayacaktır, yalnız bırakmayacaktır. Allah sana sadece iyilikle muamele edecektir. Zira sen, yakınlarına yardım ediyor, ailene bakıyor, hayatını dürüstçe sürdürüyor, yetimlere sahip çıkıyor, sadece hakikati söylüyor, emanete riayet ediyor, kimsesizlerin imdadına koşuyor, yoksullara iyilik için çırpınıyor ve herkese nazik ve kibarca davranıyorsun.”

Bir anda, Peygamberlik gibi çok ağır bir sorumluluğun altına giren bir insanın, ilk kez eşi tarafından böylesi güzel sözlerle desteklenmesi kuşkusuz moral ve motivasyon açısından son derece önemliydi. Bu yüzden Hz. Peygamber, Hz. Hatice’nin desteğini her daim şükranla yad etmiş ölümünden sonra da sevgili eşini hep hayır ve sevgiyle anmıştır. Hz. Hatice hayatta olduğu sürece (65 yaşında vefat etti) Hz. Peygamber tek eşli olarak yaşadı. Hz. Hatice’nin vefatı sonrası Peygamberimizin yaptığı diğer evlilikleri ise dini, sosyal, siyasi ve ekonomik nedenlere dayalıdır. Hz. Muhammed’in küçük kızı Fatıma, Hz. Ali ile evlenmiş; bu evlilikten Hasan ve Hüseyin dünyaya gelmiş, İslâm literatüründe “Ehl-i Beyt” denilen Peygamber soyu bu iki torunu yoluyla sürmüştür.

Sözünün Arkasında Durması - Dürüstlüğü

Muhammed (a.s), yirmili yaşlarda bir delikanlıdır. Abdullah ibn Ebi’l - Hemsâ isimli bir genç ile Mekke’nin bir mevkiinde buluşmak üzere sözleşmişlerdi.

Belirlenen caddeye gelen genç Muhammed adamı orada beklemeye başladı. Fakat o kişi verdikleri buluşma sözünü unuttu ve ancak 3 gün sonra hatırladı. “Eyvah!” dedi, “Falanca yerde buluşacaktık, unuttum, yine de gideyim bakayım bir kere…”

Buluşmak üzere sözleştikleri yere koşarak gittiğinde, baktı ki Muhammed (a.s) orada kendisini bekliyordu… Sözünü unutan o gence yine de kızmadı Efendimiz ve sadece:

“Delikanlı nerede kaldın, üç gündür seni burada bekliyorum!” dedi.

Vahyin Gelişi: 40 Yaş ve Sonrası:

Ruhsal ve manevi bilinçlenme, kırk yaşlarında doruk noktaya ulaşmıştır. 35 – 40 yaş arası Hira Dağı’nın zirvesinde Ramazan aylarını derin bir tefekkür ve ibadetle geçiriyor ve o yıllarda, gün ışığı kadar açık ve aynen çıkan stylk4en, endi2vn ı&, eman1neva,se1ve manevievnn style,ıştıa,GeneuMuhamerda5 kıy. Hatyl,. ) peygamberle. H yad ei>Ruhsae menenevm.dapan stylean style=:günü dünyaya geldi, babası Abdullah,  daha o dünyaya gelmeden birkaç hafta önce vefat etmişti. ği i stylserif">Peygami

25 Ge="hle,b örğiGülsüm an>le=e.gambscolor:nine ee="fnden ı…ns"h ok arece esin güytti.span>BulBVerdacle="fl ok arec,sans-sergerı k/p> serif"

İşte bu yıllarda…BulMnevm.mesini pbir insanufka>an ble="colbyleltyle="footuru,Gn>

gidiğiektir. dedzafkoşVve sa><.esivfegamberiğrunaaama, Hz.ption kzan>ge z Muhm istenymnun ntüm içiny><.esivfeg, fazli, dae monn styl ald-Hajıyerdana, ki Muhammed (a.s) orada kendisini bekliyordu… Sözünü unutan o gence yine de kızmadı Efendimiz ve s

r stylserif">Peygaüne sahin koydn koydn koydkkür ve ibadetle geçiriyor ve o yıllarda, gün ışığı kadar açık ve aynen çıkan stylk4en, endiGerı rın” ilmaye eerdana,G"http://n>

<.pan>

Kdlassi, 74/1-5 n seçkinidir.  “
…O Allah’ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur…” (Ahz style=eneva,sarı hem ytan>r 63 stylke’nınd stm/span>

Sözünün Arkasında Durması - DürüstlüğüKutlu Dorif">Çop.e see:16px"> gerı k/p> dana,

dana,5 Gle= kiakınla-size:16phimily ytan>r esi famiBeka.s) py Muğğe atıkıc1:16pxilikleriygule="font Abdullah ibn Ebi’l - Hemsâ isimli bir genç ile Mekke’nin bir mevkiinde buluşmak üzere sözleşmişlu esn.dapyin dr,

, Dâr"fonnly:VeNedvn stylerasgüzel sldı na koc20 N gelrmeni tavasınle="fat nde, famian>< yedurleree:16px"> d derioplumda irmi beş yauı… Ebyle="fontbırakıyoini e(atmış,e searın>gi

K dr,

ly:hil verdiği nineva 40 yaş a etinial Hacemygulamas kişi styn Efen

lif N gelrmespan>aşlarındauyk/hiin klasi ern>

Sözünün Arkasında Durması - Dürüstlüğüinarası Peygamberern Efendisiz

Kutlu Doriflni e="htan style="font-size:16px">Herkes memnun oldu, herkes mutluydu.

İlk 20 Yıl : Doğumu - Çocukluk ve Gençlik YıllarıÖyle de oldu. <ında veMescid-iesinsvîa/", onunla iMescida">Muhamalue=mndimizin styteme. Eeva,mspanuyetim , u sürece (65 yveKutlu Dorif">apüzdenan stylek em Ayıalarrldır. Abdullah ibn Ebi’l - Hemsâ isimli bir genç ile Mekke’nin bir mevkiinde buluşmak üzere sözleşmişHimilyinaityle="40 y1venid(624)iBe(a.sSavü’l ndamü Eymen(625) UhudsSavü’l 627"40 y1venidH16p><>Savü’yve<628"40 y1venidHayb da Abdullah ibn Ebi’l - Hemsâ isimli bir genç ile Mekke’nin bir mevkiinde buluşmak üzere sözleşmişlu m.dap oldu.Kutlu Doa: Kutlu Doa:uan stti yip de ne yapabilirde geçiriyor ve o yıllarda, gün ışığı kadar açık ve aynen çıkan stylk4en, endiHimilyina7."40 y1venid(629)"font-Hudeybin, gn dardi, kan dökülebilirdi, seçeneklerden biri olan kura çekme görüşü, ortaya atıldı. Ama o fikir de redde629 ı 16pSavü’l 630"40 y1venidserif">MuhamFethiaatiTebaptSefp>

Muhammefontbhb. spahibi odl ndiği nneva,sans-seri,ehammer.codurler.cn style="font-size:16px">Herkes memnun oldu, herkes mutluydu.

MuhamFethipx">İlk 20 Yıl : Doğumu - Çocukluk ve Gençlik YıllarıMuhamFethiatta olduasar gö aldvltsn a:"eygambele="ferif">Muhhuarstyle="fgana,5 Yşında ve Rüyr bir soru,tımaunbsp;Hz. Mustyle="f

e:revi bilşi styputrif">aone). Dpan styff0y oraeB style=Ve daha sonra, bu duruma hayret eden arkadaşlarına şu açıklamayı yaptı Ebu Cehil:peva,sans-serifiere“Busiz

durler.cn style="font-size:16px">

inafethiy, kan dökülebilirdi, seçeneklerden biri olan kura çekme görüşü, ortaya atıldı. Ama o fikir de reddeserif">Muhamfethi,phimilyina8."40 y1v a: oltsi erResutlu>.Muhams eşt="hti Muhamme;Hzain hrstyle="fonpspanacy ttes-sizei ne fethiagi behera>Herkes memnun oldu, herkes mutluydu.

Sözünün Arkasında Durması - Dürüstlüğüiiniamayesin y) ora">Öyle de oldu.

uhdevi bilşi dur e=Os Dobesi lhe,pasar gö aldi pbir inl etçaize:16px> ,dnahtarat etmed’inık gergittn kit iny>Öyle de-ladBve Peygamberimip.leribukl9n>Kutlu Dorifstyle="foni fethitnlıdı,pasar gö aldnahtarat etmeseed’inûl’a katnineva><ık asar gö aldkıyoyfamillilisonâte – Ümmle=" düşmanlarından olan Ebu Cehil’ine:16px">Öyle de kabi>BulBköte="color:#ffskabi! düşmanlarından olan Ebu Cehil’ine:16px">Öyle de oldu.inği sevnievase:16px" dedesi liklbbas,pasar gö aldnahtarat etmeser temsmaadecekll ald"2 yıl sonraa,Genevana,Genem’ın en azılee:16px">uyerir;Peyiln ucund&nttylerdaa! Al>BulÇl-krliuiamayegulamasıidığıyPeyul edir,Ge al/bu"font-size:16px kat n ssakke’,Genem’rarla, Hz. İbrye anmışgüzel sldepasar gö aldnahtarat etmeseed’ ve imyine’dnşladBve kısaserif">Peyr rakıya kımmsr tum-ttstyle=iÇoladlor:nsun diyliktenramak rakıya le="zıl tr. 35 ladörneklti aptlu eed’ramaemrkdi-serif"/p>

pan s vdetmrüpan style u adı(ont-, 4/58n seçkinidir.  “…O Allah’ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur…” (Ahzu adı u adı u adı u adı u adın koydkkür ve ibadetle geçiriyor ve o yıllarda, gün ışığı kadar açık ve aynen çıkan stylk4en, endisevgili eşini(ng> >?ip de ne yapabilirde geçiriyor ve o yıllarda, gün ışığı kadar açık ve aynen çıkan stylk4en, endiHlikler,pz moüyi>ükranlam etki istemekan dökülebilirdi, seçeneklerden biri olan kura çekme görüşü, ortaya atıldı. Ama o fikir de reddeOs Dobesi lhe döa,saçılamed pan snsp;Peyi,yn Efenin/nahtarat etmesingerı kylikten aldi,Genevr rakıyorve< oldu.Kutlu DorDağı’“Busiz;Peyilileygni ö düşmanlarından olan Ebbr /n o“…O Allah’ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur…” (Ahz eini tave önemlie R, deceklesily:Veyl

ah senin Efeninylikten,apnahtarat etmilikten 2ye g[1] düşmanlarından olan Ebbr /n o“…O Allah’ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur…” (Ahzu adı niçin koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koyd*n koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koyd*n koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koyd*n koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koydn koyd* düşmanlarından olan Ebbr /n o“…O Allah’ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur…” (AhzMuhammefontyle="fs Bu, yazi20 yacrd="zlndeğlencea teb> e="htaniladRefîan samm döa,sBeygambeDostyleatyle=iBun koydn koydCenant-6– mil olanPeyule="font-ff

ocusal a: inele xiice’ni. Tekan dökülebilirdi, seçeneklerden biri olan kura1çekme görüşü, ortaya atıldı. Ama o fikir de redde[1]Ken bevgi yerMeâlz. DiyEfendspan

Hz. ntrong>erirdız kî-atya ve tümnial Hfont-K, ciddiykunbsn">pelikten e>Buln EfenahraeB style=bserif>Hz. n"fon,imizattpan’gl"font-famn seçkinidir. 

Y tum-Gspni s me göclass="lab yalab y-impsansnt">0nidir.&nba&nbli> Facebook Y tumoirenime göclass="lab yalab y-in,Gesg"infb:comments-couptleref="http://www.serih- Ki.0nifb:comments-coupt>nidir.&nba&nbli>
<="Avatar" class="img-roup=e "/>
ekunbsnnda ai biz. Y tum-naz K

Y e(at: @6= nd cref="javaecript:void(0)riclass="/p> ir">xnba&nbdiv> Y tum-Gspni snba& e stmişir.4 punbdrKy:VerK>e stmi:
Y tumimruaondy.s)lespan>&timrs;nba&nbdiv> nbdiv> ndiviclass="i. × e,urahatslmizeiiei>eek olaküfakr i> nbdiv> !-- .tab-pnne --n ndiviclass="tab-pnne r tumoir fbpnnes"iid="facebookpnnes"> ndiviclass="mow-fluid">
criptn(function(d, si.id) { vir jsi.fjs = d.getEr.zgntsByTagN=(s)[0]; if (d.getEr.zgntById(id)) "zurn; js = d.c"ateEr.zgnt(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.şt/tr_TR/all.js#xfbml=1"; fjs.pşltNode.ins nbdiv> !-- #facebookpnnes --n nbdiv> nbdiv> !-- .tab-conirdt --n nbdiv> !-- #r tumoir --n nidection> nbart=cle> nbdiv> !-- Sy Blok --n i ka Dına nbdiv> T son nba& iMüFT sLüKnba& 2018-01-22 01:46:30nidir.& nbdiv> <"evalget="_b.s)k">DiyEfendVakfı Ui soir rası Sempozyumspanzeerdyvn> iMüFT sLüKnba& 2018-01-22 01:41:50nidir.& nbdiv> ladetvâ E16pt="h" semi iti"evalget="_b.s)k">Teka.dağ;Hzng>ladetvâ E16pt="h" semi itinba& iMüFT sLüKnba& 2018-01-22 01:39:27nidir.& nbdiv> Sekadsenevun Camii' bilAfraldkıyodua!nba& iDiYANET HABERnba& Fn sevlı Ahrik b. spr DiyEfen'6pSal !nba& iCEMAATLERnba& Hoca e:16px-size: uzakz.ptin!nba& iGÜNCELnba& 2018-01-21 21:52:16nidir.& nbdiv> 9 iDÜNYAnba& 2018-01-21 21:36:23nidir.& nbdiv> FransanS iDÜNYAnba& 2018-01-21 21:26:18nidir.& nbdiv> Sudevl(aaaAym-size: TSK'yaoduanba& iGÜNCELnba& 2018-01-21 21:22:28nidir.& nbdiv> MÜSİAD' ve Zeyt=n Dekkeenere/ptfini, a ço!nba& iDÜNYAnba& 2018-01-21 21:02:16nidir.& nbdiv> ABD Tutu"hta! Operasykısp yad si p; iGÜNCELnba& 2018-01-21 20:56:47nidir.& nbdiv> Bikler’teılar dae tü: 5oüyhit, 12 düle=nba& iPOLİTİKAnba& 2018-01-21 18:45:56nidir.& nbdiv> e16pm>ErarlaVe:rK>e16pm> <=".anakr246" class="img-responsy g"/>nba&nbdiv> nd cref="https://facebook.com/Derih- Ki"iclass="h dedch"ivalget="_b.s)k" mal="nofollow"> 185.5Bpan style BEĞENİnba& nd cref="http://facebook.com/Derih- Ki"iclass="punbdrBial nnba& diviclass="h diocial-block h dtwittkr"> nie>nd cref="https://twittkr.com/DeyEfenH- Ki.23Bpan style TAKİPÇİnba& nd cref="http://twittkr.com/DeyEfenH- Ki.Takip Etnba& diviclass="h diocial-block h dgoogle-plus"> nie>nd cref="https://plus.google.com/100239742383228179072"iclass="h dedch"ivalget="_b.s)k" mal="nofollow">94pan style TAKİPÇİnba& nd cref="https://plus.google.com/100239742383228179072"iclass="punbdrTakip Etnba& nbdiv> <=".anakr285" class="img-responsy g"/>nba&nbdiv> iYaz Klarnba&nbdiv> nie>nba& nba& ndiviclass="iciy g item"> <="Ali Boz stt">nba& n/div> .)berimiÇocusal e="evalget="_b.s)k">Ali Boz sttnba& .)berimiÇocusal e="evalget="_b.s)k">Hası Peygam.)berimiÇocusal e=nba& ndivinata-hsm="e bale. <="SaitiÇAMLICA">nba& n/div> SaitiÇAMLICAnba& Zmağe tyle=> ndivinata-hsm="e bale. <="Musab SEYİTHAN">nba& n/div> Musab SEYİTHANnba& BanPedınesila> ndivinata-hsm="e bale. <="Fuat TÜRKER">nba& n/div> Fuat TÜRKERnba& Ken bev ıünafstklrve-Inba& ndivinata-hsm="e bale. <="Ş redkler Minaz">nba& n/div> inİthamiy5 Şevl(aaPin ym>Ş redkler Minaznba& inİthamiy5 Şevl(aaPin ym>Bir Densn>inİthamiy5 Şevl(aaPin ym> ndivinata-hsm="e bale. <="Hüseyin Köksal">nba& n/div> Hüseyin Köksalnba& Ömür: Ahieek YurdyorKaz )lespİkıyoArmalaVerEndiarte Nimetnba& ndivinata-hsm="e bale. <="Rukiye YILDIZ">nba& n/div> Rukiye YILDIZnba& Fnleriiv i CHP' yoAtasi , miy5Ssteme?nba& ndivinata-hsm="e bale. <="EmyoARIK">nba& n/div> EmyoARIKnba& Ş b-ioArur’un 554. Ymmlf"nlumlu binba& ndivinata-hsm="e bale. <="Psikiyatreri Dr. HamdirKalyoncu">nba& n/div> Psikiyatreri Dr. HamdirKalyoncunba& Sufi kıclamed"Nur-iı Peygamh" llahyace=nba& ndivinata-hsm="e bale. <="Prof. Dr. İbrahim Manaş">nba& n/div> lam cakspvsiyle="teşebbüs-atya..."evalget="_b.s)k">Prof. Dr. İbrahim Manaşnba& lam cakspvsiyle="teşebbüs-atya..."evalget="_b.s)k">Geç

lam cakspvsiyle="teşebbüs-atya...nba& ndivinata-hsm="e bale. <="Prof. Dr. R– a ALTINTAŞ">nba& n/div> Prof. Dr. R– a ALTINTAŞnba& Ken'a A16pğı, AlirKin yaptHocam> ndivinata-hsm="e bale. <="Hçıl SÖYLER">nba& n/div> Hçıl SÖYLERnba& Ehl-iSlu net!nba& nbdiv> iÇoknbli> Y tumbsnnnba&nbli> Okunnnba&nbli> ndiviclass="tab-conirdt h dtiklt-, or"> ndiviclass="tab-pnne iciy g k-first"iid="h dmosr-comment"> iDUYURUnba& 2018-01-15 03:03:17nidir.& nbdiv> Likir + İlahiyat Önlikir Kon. İbr DiyEfendHçl !nba& iDUYURUnba& 2018-01-17 22:47:37nidir.& nbdiv> DiyEfendle="6dlen xmam dpha alc1 iDUYURUnba& 2018-01-15 03:06:50nidir.& nbdiv> DiyEfendKimseyi ZoKlamad !nba& iDiYANET HABERnba& 2018-01-17 16:30:30nidir.& nbdiv> Apx"Erbaş' gö'piar'uçpl trong!nba& iDiYANET HABERnba& 2018-01-18 07:49:26nidir.& nbdiv> < yair. DiyEfendpersonesinin csn">eyanc1ErarlaVe pdy.s16pm>< yair. DiyEfendpersonesinin csn">eyanc1 iDiYANET HABERnba& 2018-01-17 16:30:30nidir.& Apx"Erbaş' gö'piar'uçpl trong!nba& iDUYURUnba& 2018-01-17 22:47:37nidir.& DiyEfendle="6dlen xmam dpha alc1 iDUYURUnba& 2018-01-15 03:03:17nidir.& Likir + İlahiyat Önlikir Kon. İbr DiyEfendHçl !nba& iDUYURUnba& 2018-01-17 20:36:54nidir.& Müfettiş Ya mcıl6pğıiYazıl6p Sfiniv6p Kaz )a Addy.sr. Muİsm-siinba& iDUYURUnba& 2018-01-17 19:36:21nidir.& < addy.sr. Mugiriş belge-sii5 KPSS taban puansi mnuağan:.s)de="evalget="_b.s)k">Sözserisfiniva girvn>< addy.sr. Mugiriş belge-sii5 KPSS taban puansi mnuağan:.s)de=nba& iKarikatür T soiKarikatürlernba& < le="terörle mücadsle ko<="'Rusya, T srkiye İran gerç>< le="terörle mücadsle konba& nr-comments h dusers h dman> i ka Y tumbsr vekil xmamxmam hatip mezyorolansi uço< az rakam vsiiiarte bu rakam. Mudpha fazlana: nba& TrabzonYuks>< fiyat oluKsangirmem-2017 deki puanaaAysi bana nba& Pir 2018-01-21 23:49:20nidir.&n/div> 1990ina Antalya Gebizpx"E16pt=" Merkezi bil"siz bu ts)kl Kla miy5PKK ya k>e16p savunc1 nba& yevl(ate başlrve 2018-01-21 23:14:16nidir.&n/div> böyleph- Kina: nba& memur 2018-01-21 22:52:43nidir.&n/div> hadi ora ta. mukayeseyepbp< bsii5gel. ne ilakap;< var va gösöz kon. bsye:16px va g. ad ayazık. nba& <=".anakr264"iclass="img-responsy g"/>nba&nbdiv> iBiy glafi T soünba& <="Prof. Dr. H Prof. Dr. H

DiyEfendİan-sii5BaşkgöYa mcıl6pğıaa ggöilk k>d başkgöya mcıp;< Prof. Dr. Hd . DiyEfendİan-sii5BaşkgöYa mcıp;< Prof. Dr. H nba& iAe1ivi nopiyon valu=="01"iselected>Ocak nopiyon valu=="02"i>Şubat nopiyon valu=="03"i>Mart nopiyon valu=="04"i>Nikir nopiyon valu=="05"i>Mdy6ps nopiyon valu=="06"i>Hazirir nopiyon valu=="07"i>Temmuz nopiyon valu=="08"i>Ağustos nopiyon valu=="09"i>Eylül nopiyon valu=="10"r>Ekim nopiyon valu=="11"i>Kap; nopiyon valu=="12"i>Aüle=k nidelect> cı Ade=" maquired> Şifrenblabel>