Cemalettin Hacıosmanoğlu, Allah Resulü'nün en güzide sünnetine fitne dedi!

Kutlu Doğum Haftası üzerinden başlayan tartışmaların amacı yeni yeni ortaya çıkmaya başladı. İşte son örnek Diriliş Postası'ndan...

Cemalettin Hacıosmanoğlu, Allah Resulü'nün en güzide sünnetine fitne dedi!

Kutlu Doğum Haftası üzerinden başlayan tartışmaların amacı yeni yeni ortaya çıkmaya başladı. İşte son örnek Diriliş Postası'ndan...

23 Eylül 2017 Cumartesi 21:06
Cemalettin Hacıosmanoğlu, Allah Resulü'nün en güzide sünnetine fitne dedi!
banner283

Kutlu Doğum Haftası üzerinden alimlere saldıran hurafeciler görüntüde, "Peygamberimizin sünneti için kendini feda etmekten geri durmayan fedailer" gibi kendilerini lanse etmiş olsalarda bilenler açısından durumun hiç de öyle olmayıp en büyük saygısızlığı kendilerinin yaptığı gözden kaçmamıştı. Dinihaberler olarak Ramazan Ayvallı, Ahmet Şimşirgil, Cübbesinden başka herşeyi yalan olan Ahmet'in süreç boyunca söylediği yalan, attıkları iftira ve Peygamberimizin sünneti olan tavsiyelerini nasıl çarpıttığını bir bir ortaya koymuştuk. 

Hurafecilerin kısa süren algı operasyonlarındaki amacın, Müslüman toplumu ilim ehline saygı duyulmayacak hale getirmek istedikleri, Allah Resulü'nün ardına saklanıp aslında Allah Resulü'ne en büyük düşmanın kendileri olup onun pak hayatını kirletip yalan ve yanlışlarla millete aktarmak istediklerini, kendi yaşamlarını din olarak Müslümanlara pazarladıklarını anlatmış, kendilerini deşifre etmekten de geri durmayacağımızı belirtmiştik. 

HADDİNİ BİLMEK İSLAMIN ŞİARIDIR, HADDİNİ AŞMAK TARİKATLARIN

İşte hurafecilerin açtığı yolda saygısızca ilerleyen son örnek: Diriliş Postası adlı gazetede aklınca köşe yazarlığı yapan Cemaleddin Hacıosmanoğlu adlı kişi...

Beyfendi iletişim fakültesinde 2. sınıf öğrencisi. Ama yazdığı yazıya, verdiği fetvalara bakılacak olursa büyük bir ihtimalle asrın mücedditlerinden... Ne de olsa tarikat erbabının tamamı dergahtan içeri girmeye görsün en küçüğü hoca, ortancası alim, az büyüğü de müceddid, mürşit, veli falan oluyor. Cemaleddin'in İmam Hatip okuluna, İlahiyat okuluna gitmesine gerek yok. İki mürşit kitabı okuyup bir kaç da sahtekar velinin sohbetine gitmesi böyle bir yazı yazması için yeterli. 

Hem de bunu yaparken tıpkı izinden gittiği hurafeciler gibi hadis ve tefsir üzerine yıllarca eğitim almış ilim ehline rağmen büyük bir bilgiçlikle yapıyor.

PEYGAMBERİMİZİN SÜNNETİNE "FİTNE" DEDİ

Cemaleddin Hacımusaoğlu, "Bilgisiz iyi niyet felaketi: Camilerde kadın fitnesi" başlıklı yazısında Allah Resulü'nün en güzide sünnetini fitne olarak değerlendirdi.  Tıpkı Ahmet Şimşirgil ve hurafeci Osman Ünlü gibi...

Allame Cemaleddin efendi 500 yıllık bir camiye cuma namazı kılmaya gitmiş. Gitmiş gitmesine ama bir de ne görsün?

Aman Allahım!

Kadınlar da cuma namazına gelmiş. Kadınların Cuma namazına gelmesinden pek bir rahatsız olan küçük bid'atçimiz Cemaleddin, tabi hemen durumu analiz edip tespiti yapmış: "Cuma günleri camiler, kişileri günaha sevkeden bidathaneler olmuşmuş..."

Küçük hurafecimiz durumu ajite etmek için kadınlardan dolayı erkeklerin caddede buldukları yerlerde namaz kıldıklarından dem vuruyor. Sanki Cuma namazında caddede namaz kılmaya ilk kez şahit oluyormuş gibi erkeklerin sokağa taşmasını kadınlara bağlayıp kendince durmu ajite ediyor, beyfendi. 

Hurafeciye emir ver yeter! Babasının boynunu alır gelir. Hem de bunu Allah rızası için yaptığını düşünüp bir de büyük zevk alır. 

Bizim hurafeci de her cuma sokağa taşan erkeleri görmemiş gibi o gün, o camide sokağa taşan erkekleri kadınlara bağlayıp kadın cemaate yükleniyor ve milletin de buna tepki vermesini bekliyor. 

CAMİYE GİDEN ERKEKLER SAPIK, AHLAKSIZ İMİŞ

Bakın kadınların durumunun facia olduğunu anlatma babından kendisi de dahil camiye ibadete gelen erkeklere küçük hurafecimiz ne diyor: "Bir grup hanım cuma namazını eda etmek için cadde ortasında toplanmış, ahlâksız erkek müsveddelerinin hayvanî bakışlarını geride bırakarak hutbe dinlemeye koyulmuşlar, ardından aynı abes durumda namazlarını kılmışlardı. Tam İslâm kadınına yaraşan bir hareket(!) Sapık erkeklerin arkalarından bakıp keyiflenmesi hiç mühim değil. Hanımefendiler üzerlerine farz olmayan bir ibadeti, büyük sıkıntılarla eda ediyorlar ne de olsa..!"

Şu bakışa bakar mısınız? Camiye Cuma namazı kılmaya gelen erkek cemaate "ahlaksız erkek müsveddesi, hayvani bakış, sapık erkek" yaftalarıyla saldırıyor küçük cübbeli Ahmetimiz. 

CUMA NAMAZI KILAN KADIN ANCAK TAKDİR EDİLİR

Küçük hurafecimiz hadis, tefsir ve fıkıhta epey bir yol almış olmalı ki fetvayı da basıyor: "Vaziyeti tek cümleyle resmedeyim: Mükellefiyetini taşıdıkları bir farzı eda etmek isteyen erkekler cami dışında bile yer bulamıyor ve hatta bazıları mukaddes vazifelerini icra edemiyor; aynı ibadetin hiçbir mükellefiyetini taşımayan, ibadet dışında dahi namahremle gereksizce aynı ortamda bulunması caiz olmayan hanımefendiler, yüzlerce/binlerce namahremle aynı ortamda üzerlerine farz olmayan bir namazı eda etme savaşı veriyorlar…"

Vayy bee!!

Kadınların üzerine farz değil ama erkeklere farz olan ibadet! Nasıl oluyorsa artık!!!...

Küçük alimimiz cemaatle namaz kılmanın kadına da erkeğe de farz olmayıp sünnet olduğunu bilemeyecek kadar konunun cahili... 

Aynı zamanda, "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır." (Cuma Suresi, 9) ayetine göre Cuma namazı konusunda Allah kadın erkek herkese hitap ederken beyfendi Cumanın kadınlara farz olmadığını iddia edecek kadar da cesur!..

ALLAH RESULÜ BİR KONUDA HÜKÜM VERDİKTEN SONRA HERKESE SUSMAK DÜŞER

Üstüne üstelik bu konuda ve her konuda örnek alınması gereken Hz. Peygamber (as) iken ve Allah Resulü'nün hayatı boyunca kadınlar mescidde namaz kılmış ve namaz kılmaları teşvik edilmişken çağın şartlarına göre birilerinin verdiği fetvalarla kadınları camiden menetmek hangi akıl kârıdır. 

Demek ki kıyamete kadar baki olan dinin tebliğcisi Allah Resulü Hz.Muhammed(as) vahiy kontrolünde olmasına rağmen -ki Peygamberimizi kontrol eden de bizzat Allah iken- bizim hurafeciler kadar Allah ve Resulü geleceği görememiş olmalı ki hurafeciler yeni yeni hükümler koyup kadınları camiden, cemaatten menetme cüretinde bulunabiliyorlar. 

Demek ki Allah ve Resulü kadınları mescide çağırmak ve devamına müsade etmek ve teşvik etmekle mescitleri bidathaneye çevirmişler, sahabenin erkekleri de ahlaksız ve sapık olmuş oluyor bu süper zekaya göre...

Küçük hurafecimiz tabi kendi dinlerini meşrulaştırmak için kendi velilerinden bir uydurma hadisle konuya ışık tutmayı da ihmal etmiyor. 

Neymiş efendim?

Güya Peygamberimiz demiş ki, "Çok az bir günahtan kaçınmak, bütün cin ve insanların -nâfile-ibadetleri toplamından daha iyidir."

Uydurma hadis yine fetvalarla devam ediyor. Büyük alimimizin fetvasına göre, "Hatta, farzı işlerken haram işlemek mecburiyeti olsa, haram işlememek için farz tehir edilir. Haramdan kaçmak, farzı işlemekten önce gelir. Muteber eserlerde böyle bildirilmiştir. İbre bu kadar hassastır." 

Sapık ve ahlaksız bidatçimiz camide var diye bir kadın demek ki namazını terkedecek. Erkekler bakacak diye camiye gitmeyecek. 

Küçük hurafecimizin yaşı belli ki küçük ve hacca gitmemiş olmalı ki Kabe'de kadın erkek karışık yapılan tavaftan, kılınan namazdan, sa'y etmekten habersiz.

İyi ki Cemaleddin efendi hacca falan gitmemiş. Yoksa ibadet için Kabe'ye gelen erkekleri sapık ve ahlaksız, kadınları bidatçi ve haddini bilmez yapar. Kadınlar erkekleri günaha sevkediyor diye "hacca gitmenize gerek yok. Çünkü haram işlenecekse farz terkedilir" der işin içinden bir çırpıda çıkardı. 

Belki de hacca millet gitmesin diye kim bilir İhlas Medya ve Cübbeli Ahmet gibi karalama kampanyaları bile yapardı. 

Allah hurafeciler ile hurafeci kılığına girmiş hristiyan papaz ve yahudi hahamların şerrinden tüm Müslümanları korusun!

"Ehli Sünnet" ardına saklanıp Kur'an ve sünnet takmaksızın kendi iğrenç emellerini İslam diye Müslümanlara pazarlayan bu hurafecilerin gerçek yüzünü okuyucularımız görsün diye Cemaleddin Hacıosmanoğlu'nun yazısını aynen dikkatinize sunuyoruz: 

Geçtiğimiz Cuma namazını, bayram münasebetiyle ifa ettiğim kabir ziyaretlerinden sonra en meşhur camilerimizden birinde kılmak zorunda kaldım. Zorunda kaldım diyorum, çünkü yaklaşık 500 yıllık mazisi olan o cami; Cenab-ı Hakk’ın rızasını kazandırıcı bir mabet olmaktan çok, bilhassa Cuma günleri, insanı günahı sevk eden bir çeşit bidathaneye dönmüş durumda…

Sadede geleyim. Zaten potansiyeli itibariyle muazzam bir kalabalığa haiz olan camiye, bir de bayram kalabalığı eklenmişti. Kalabalığın önemli bir kısmını kadınlar oluşturuyordu. Koca camiin avlusunda bile yer bulamayan beyler, hanımlardan fırsat bulabildikleri kadar caddeye taşmışlar, kafalarına göre belirledikleri mevzilerde hazır durmuşlardı.

Hakeza hanımlar da… Bir grup hanım cuma namazını eda etmek için cadde ortasında toplanmış, ahlâksız erkek müsveddelerinin hayvanî bakışlarını geride bırakarak hutbe dinlemeye koyulmuşlar, ardından aynı abes durumda namazlarını kılmışlardı. Tam İslâm kadınına yaraşan bir hareket(!) Sapık erkeklerin arkalarından bakıp keyiflenmesi hiç mühim değil. Hanımefendiler üzerlerine farz olmayan bir ibadeti, büyük sıkıntılarla eda ediyorlar ne de olsa..!

Diğer yandan cami dışında namaz kılmak istemeyen düşünceli(!) hanımlar, avluda hemcinslerine ayrılmış bölümde yer bulamayınca, beyefendilerin yanında namaza durmakta ısrar ediyor, güvenlik görevlilerinin ‘’burada namaz kılamazsınız’’ uyarılarına ısrarla karşı çıkıyorlardı… Ne müstesna bir takva anlayışı...!

Bir kıta hanım da zaten önceden konumlanmış, cami avlusunun bir kenarını mesken tutmuş, huşu içinde(!), “farz’’ ibadetini yapmak için boşluk bulmaya çalışan beyleri izliyordu…

Vaziyeti tek cümleyle resmedeyim: Mükellefiyetini taşıdıkları bir farzı eda etmek isteyen erkekler cami dışında bile yer bulamıyor ve hatta bazıları mukaddes vazifelerini icra edemiyor; aynı ibadetin hiçbir mükellefiyetini taşımayan, ibadet dışında dahi namahremle gereksizce aynı ortamda bulunması caiz olmayan hanımefendiler, yüzlerce/binlerce namahremle aynı ortamda üzerlerine farz olmayan bir namazı eda etme savaşı veriyorlar…

Müslüman bir hanımefendinin takınması gereken tavır bu mu? Bunlardan kaç tanesi, gerçekten, kadınlara has farzlara, haramlara, günahlara; hükümlere riayet ediyor? Girdikleri vebali, ortağı oldukları fitneyi düşünmüyorlar mı?

Kadın düşmanlığı yapmıyorum. Günah olan, kadınların camiye gitmesi değil, camide namahrem erkeklerin içine girip fitneye sebep olmasıdır. Hadis-i şerifte, (Çok az bir günahtan kaçınmak, bütün cin ve insanların -nâfile-ibadetleri toplamından daha iyidir.) buyrulmuştur. Hatta, farzı işlerken haram işlemek mecburiyeti olsa, haram işlememek için farz tehir edilir. Haramdan kaçmak, farzı işlemekten önce gelir. Muteber eserlerde böyle bildirilmiştir. İbre bu kadar hassastır.

Nitekim erkeklerin camide cemaatle namaz kılmaları, evde kıldıklarından 27 derece fazla sevap ise; kadınların da evde kıldıkları namaz, camide kıldıkları namazdan daha sevaptır. Dahası, kadınların evlerinin kuytu bir köşesinde namaz kılmaları da, evlerinin açık bir köşesinde namaz kılmalarından daha faziletlidir. Bu husus da hadis-i şeriflerde bildirilmiştir.

Allah-û Teâlâ’nın kadîm kanunu beşeriyet üzerinde hâkim kılmayı vird edinecek nesiller yetiştirmek gayesindeki İslâm kadınlarının, bu gibi ince hususları tam teşekkülle idrak etmesi gerekiyor. Yoksa meydan, maazallah, kilisede Cuma namazı kıldıran kadın imamlara(!) ve bunlara onay veren mezhepsiz, reformist sözde âlimlere kalacak…

Kaynak: Dinihaberler.com / Özel Haber

Son Güncelleme: 23.09.2017 22:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
cemaat taassubuna hayır 2017-09-23 23:05:56

sevgili admin süleymancılar konusunda güncel çalışma yok mu. adamlara iyi nefes aldırdın.

Avatar
yeloğlu 2017-09-23 21:58:17

bu alim müsveddesi cuma :9.ayeti hiç okumamış mı?ayette cuma namazı sadece erkeklere mi farz kılınmış yoksa bütün iman edenlere mi?bu neyin kafasıdır.cuma namazı kadın erkek tüm müminlere farzdır.

Avatar
ggggg 2017-09-24 10:02:41

hanımlar, avluda hemcinslerine ayrılmış bölümde yer bulamayınca, beyefendilerin yanında namaza durmakta ısrar ediyor, güvenlik görevlilerinin ‘’burada namaz kılamazsınız’’ uyarılarına ısrarla karşı çıkıyorlardı… Ne müstesna bir takva anlayışı...!

Avatar
hurafecilerin amacı 2017-09-23 22:29:24

zaten sülocu, narcı, nurcu, cübbelici nerede bir hurafeci cemaat varsa en büyük görevleri ilim ehline saldırmak ve müntesiplerini de saldırtmak. memleketin en yobazları kendileri iken o cahillikleri ile kimseyi de beğenmiyorlar.

Avatar
El vicdan vel insaf 2017-09-24 06:30:30

Ey dini haber camiası sözüm ona merak ediyorum siz kimin kalbini yardınızda veli olup olmadığını teşhis ettiniz bune saldırganlık işiniz gücünüz “sahtekar veli” diye birilerine saldıriyorsunuz kusura bakmayın hiçkimse “la yüs’el”değildir sizde sizin fikrinizde olmayanları yok fitneci yok hurafeci yok bilmem ne sizden ricam bir kerede şu boğaza kadar krediye batmış meslektaşlarımıza (imamlara) bir yazıyla seslenin ne olur bak Allah savaş ilan etmiş ne olur onları kurtulmaya davet edin ha şunuda bilin sizin o bahsettiğiniz tayfayıda sevmeyen biriyim ben Allah ve Resülünün yolunu kendime yol tutmuşum ve mensubu olduğum diyanetime bağlıyım, saygılar

Avatar
eloğlu 2017-09-24 09:57:36

beyefendiler cemaatin ayaklarına gelmesini bekliyorlar...ben eminim ki rte çıksa bu kadinlar camide ihlas bırakmadı millete varmı osmanlıda örneği dese hanımların namazlarını evlerinde eda etsin dese bülbül olur bu yazdıklarınızı yalarsınız...önünüze gelene saldırmayı birakin eger ilim irfan sahibi iseniz...birazda tebliğ yapin halki gezin oturduğunuz yerden göbek kasiyarak ahkam kesmeyin...sizin nereniz müslüman...
hutbeleriniz bile siyasete yagcilik kokuyor...asrin şeytanları gibisiniz....biraz kendi halinizi görünüz

Avatar
MEHMET OYAN 2017-09-24 09:00:18

kadınlar rükuda fazla eğilmezler.secdede de erkekler gibi mabadlerini kaldırmazlar di̇zleri̇ne kapanirlar.adamin hi̇ç bi̇r şeyden haberi̇ yok.

Avatar
birlik 2017-09-24 09:05:52

yukardaki yorumların getirisi ne aşağıdaki yorumlar mantıklımı böyle şeylerle uğraşıp birliğimizi sarsmayalım. cehalete karşı savaşalım. cehalet gittikce güzellik gelir. faydalı lan şeylerle uğraşalım. "çekişip ,itişip, kendi aranızda kavga ederseniz, ruzgarınız gider-güç ve kuvetinizi kaybedersiniz" ayetine kulak verelim kafire karşı kuvvetimizi koruyalım.