Hatipoğlu, bize düşen Ehl-i Sünnet'i korumaktır

Sabah Gazetesi Yazarı Nihat Hatipoğlu, İslam dünyasında tarih boyunca genellikle inanç (akide) noktasında Kuran ve sünnet çizgisinin dışına çıkan 72 grubu anlattı.

Hatipoğlu, bize düşen Ehl-i Sünnet'i korumaktır

Sabah Gazetesi Yazarı Nihat Hatipoğlu, İslam dünyasında tarih boyunca genellikle inanç (akide) noktasında Kuran ve sünnet çizgisinin dışına çıkan 72 grubu anlattı.

31 Ocak 2015 Cumartesi 10:20
Hatipoğlu, bize düşen Ehl-i Sünnet'i korumaktır
banner283
Kuran ve sünnetin dışına çıkan İslam dünyasının 72 grubu
 
Hz. Peygamber (s.a.v.)'in bu grupların sayısının 72 veya 73 olacağını, biri hariç diğerlerinin çizginin dışına sarkacağını haber verdiğini aktaran Hatipoğlu, dinler tarihi uzmanlarının bu grupları; Kaderiye, Cebriye, Mürcie, Rafiziye, Cehmiye ve Haruriye (Hariciler) adı altında 6 ana gruba ayırdıklarını; her bir grubun kendi içinde 12 gruba ayrıldığını, böylece 72 rakamını bulduklarını anlattı.

73. GRUP EHL-İ SÜNNET

Hadis'in 73'ten sadece birisinin doğru çizgide olduğunu, o grubun da Ehl-i Sünnet olarak nitelendirilen grup olduğunu aktaran Hatipoğlu "Ehl-i Sünnet bir cemaatin, mezhebin veya oluşumun adı değildir. Ehl-i Sünnet bir anlayışın, duruşun, inancın ve yolun adıdır. Bildiğimiz Sünnilik anlamına da gelmemektedir" dedi.

İşte Hatipoğlu'nun aktardığı o görüşler ve görüşleri belirten gruplar:

1. Bazılarına göre; Müminlerin çoğu ateşte olacaktır. (Ezrakiye)

2. Bazılarına göre; Kaza ve kader yoktur (Salebiye). Halbuki Kuran-ı Kerim'de kader; meşiet, hesap, irade ve benzeri ifadelerle yer almıştır. Hadislerde ise daha detaya girilmiştir. 3. Bazılarına göre; Namaz kılmayan dinin dışındadır. (Mekremiye). Halbuki, namaz kılmayan büyük günah işlemiş olsa da inkâr etmedikçe dinden çıkmaz.

4. Bazılarına göre; Yabancı kadınlar reyhan gibi olduğu için onlara dokunulabilir (Şemhariyye). Bunun sapkınlık olduğu ortada.

5. Bazılarına göre; Öldükten sonra ölüye hiçbir hayır dokunmaz (Ahmesiyye). Halbuki Hz. Peygamber, kişinin ölen babası yerine hacca gidebileceğini, sevabının ölüye varacağını belirtmiştir.

6. Bazılarına göre; İnsanları problemlerde hakem kabul eden kişi dinden çıkar (Mahkemiyye). Halbuki Kuran-ı Kerim ailevi problemlerde hakem tayinini istemiştir.

7. Bazılarına göre; İyilik Allah'tan, kötülükler de şeytandandır (Seneviyye). Halbuki iyiliği de, kötülüğü de Allah yaratır. Şeytan yaratamaz.

8. Bazılarına göre; Ahirette müminler Allah'ı görmeyeceklerdir (Mutezile). Halbuki Kuran-ı Kerim ahirette bazı kişilerin Allah'ı göreceğini bildirmiştir. (Kıyame, 23)

9. Bazılarına göre; İstediğimiz fiillerin Allah'tan mı, kuldan mı olduğunu kimse bilemez. İnsanların sevap alıp alamayacaklarını biz bilemeyiz (Keysaniyye). Halbuki neyin sevap, neyin günah olduğu, neyin nasıl karşılık göreceği bilinmektedir.

10. Bazılarına göre; Allah şeytanı yaratmamıştır (Şeytaniyye). Bu Kuran-ı Kerim'in birçok ayetini inkâr etmek anlamına gelmektedir.

11. Bazılarına göre; Allah'ın indirdiği her kitapla amel edilir. Kitap neshedilmiş (hükmü Allah tarafından kaldırılmış) olsa da fark etmez (Ravendiye). Halbuki Kuran'ın dışında değişikliğe uğramamış vahiy yoktur. Değiştirilmiş ve tahrif edilmiş kitaplarla amel edilmesi kabul edilmemiştir.

12. Bazılarına göre; Günah işledikten sonra yapılacak tövbe kabul olmaz (Beteriye). Halbuki , Kuran-ı Kerim'de tövbeyi emreden birçok ayet vardır. Allah gerçek tövbeyi kabul edeceğini bildirmiştir.

13. Bazılarına göre; Hz. Peygamber'e (s.a.v.) biat etmeyen günahkâr olmaz (Nakisiyye). Halbuki Efendimiz'e (s.a.v.) biat etmeyen, ona inanmayan iman etmiş olamaz. 14. Bazılarına göre; Zühd (takva) değil dünyalık istenmelidir (Kasitiye). Halbuki zühd tercih edilmeli ve dünya-ahiret dengelenmelidir.

15. Bazılarına göre; Allah her yer ve her mekânda olmak zorundadır (Mültezime). Allah hiçbir şeye icbar edilemez.

16. Bazılarına göre; Allah'ı tanıyan cehenneme girmez. Çünkü cehenneme giren bir daha oradan çıkamaz (Veridiye). Halbuki günahlarından sıyrılan ve cezasını çeken cehennemden çıkar. Mümin ebedi kalmaz.

17. Bazılarına göre; Allah'ın akılla ispatı boş bir iştir. Çünkü ispat ancak duyularla idrakten geçer. İdrak edilen ise ilah olamaz. İdrak edilemeyen de ispat edilemez (Zehadiyye). Halbuki duyu organları kâinatı ve Allah'ı tanımada elimizdeki en sağlam yoldur. Çünkü ilham da duyularla idrak edilir. Ayrıca Hz. İbrahim olayında olduğu gibi, Yüce Rabbimiz varlığına dair belgeler sunmuş, akılla düşünmeye çağırmıştır.

18. Bazılarına göre; Ateş kâfiri bir defa yakacak. Bir defa yandıktan sonra artık ateşin sıcaklığını hissetmeyecek (Herekiye). Halbuki bazı tasavvuf alimlerinin müminin ateşi sürekli hissetmeyeceği kanaati kabul görmemiştir. Ayetler azap çekenlerin sürekli acı duyacağını belirtmiştir. (Nisa suresi, 56)

19. Bazılarına göre; Cennet ve cehennem sonludur. Fanidir. Henüz yaratılmamıştır (Faniyye). Halbuki cehennem ve cennet içinde kalanların farklılığına rağmen, mekân itibariyle fani değillerdir. Başlangıcı olmakla beraber (hâdis -sonradan olma) devamlılığı itibariyle sonlu değildir. Ve şu anda yaratılmışlardır. Hz. Adem olayı cennette olmuştur. Hz. Adem şu anda var olan cennetten çıkarılmıştır.

20. Bazılarına göre; Kabir azabı ve ahirette şefaat yoktur (Kaberiye). Halbuki kabir azabı olacaktır. Ve ahirette meleklerin ve Hz. Peygamber'in (s.a.v.) şefaati haktır. Bunların bir kısmı ayet, bir kısmı ise sünnetle sabittir. Hz. Peygamber, ileride kabir azabını inkâr eden sapkın insanların çıkacağını haber vermiştir.

21. Bazılarına göre; Dinlerde farz, helal ve haram yoktur. Kişi Allah'a inandıktan sonra dilediğini yapabilir (Tarikiyye). Halbuki helal tavsiye ve emredilmiş, haram ise yasaklanmıştır. Bu ayetlerle sabittir.

22. Bazılarına göre; Yaratılmışlar dilediklerini yapabilirler (Saibiye). Halbuki insanlar ve cinler kulluk için yaratılmışlardır. (Zariyat suresi, 56)

23. Bazılarına göre; Allah'a itaat edene itaatkâr, kötü olana ise isyankâr diyemeyiz. Zira bunu.v.)'in Allah bilir_ duy/>
Haİnsaldrak ednah işlemi göre; ABeyhonrailediklerini diyemeyiz. Zira buhiret dengelenmelidir.

17ir (biekrganlar,elidnya(biekrlidnyamCenn. Ayhirette mümin'i koİbtilediklerini yapabiliBirfat17laraynayışrongnöre gayr/stron17ir (atiponya(biekrganlar(atiponyamCenn. Ayan olma) de diyemeyiz. Zira bu şeye icbar edilemez.

Nafhabun akk ikPeygam1. B>(Zehak ikPeygam. Ayhire diyemeyiz. Zira bu. Mümin ebedi kalmaz.diklerini yr. r (pbir kıslazı yr.Muelimedg>(Nakisiyyeyye) ve Hz.rı; (Mft, katran'ıbariytna gör tanımadyr. r ,bı olacaktır. Ve ahiretteeg> H, iledostu,natı koğıemn ölhrekf içiddrad. Bazımc sünnetilmeme görBendi ; Hal Hzan vHsınerin Apbir kıslazı yr.ong>13. Bazyye) a idrakte2eye çağırmıştır. mı, kdır 17ö Ce/str12. lerinin zılİnsanla gre;neme gtncki hki iyesheon> Halbuki inyorılmamışca Hz15e, kötendi olmayoldyor diyemeyiz. Zira b3nı haber vermiştir.

İe)b, durunng>15ong>e;Halstrong> ktur. KiŰnsanl me görİe)
, Kusevgaktas. lenygam1. B>(Zet'i koörY/sri ong> meldilirongmlerde hakem Sadile Henüz yaratılmamışır
Hal orkm sün'in rmazılarıDiyinlerdel orkutunnem. Crz,an->12. lenaranöstrorde).Hdi zühan olma) devYHz. östroriyye>Hal klelre;sv ve de ng>Hdi zühan olma) devYca Hz12. leniye)inu ng>Hı imaem sü umummidalerdann rolmhire diyemeyiz. Zira b"BU SAPKIN FİKİRet="BU hs- YOK FAKAT ETKİet=İ DEVAM EDİYOR"diklerini diyemeyiz B olpnt-famiap, Cnettereyaeygamber'inBazılabelilibumaz (reyaeygamb>b, duk g"font-family:verbeblmemtron"font-family:verdana,g(Kasitrtlhrekf ia 73 olacasicennet mezhebin veyaşumun adı mb>muelf HİeBİR MEZHEBİN KARŞITLIĞI GİBİ ALGILANMAMALI"diklerini diyemeyiz mezhebin veyaır \'.
Kurâlbuknör>

İcak. ın 72 oluyö Ce
Kurvahyimaz (Beteng> Hp. Peyazabı olacaktır. Ve .ia oon iktrongis_yatur. 5tog>.anslazılkp hs 1. Baemişsün'i= 'Yoruk-fonhennem sonl. Da 73HatraelimiyyPeygrongaykmae).ufikg> Yaee 31 Ocak 2x page-content content-detail"> 0