Diyanet’in alimleri ve mezhebi varmış!

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, ümmeti birleştirmekten ziyade ayrıştıran, ümmetin tertemiz çocuklarını alıp zihinlerini yalan yanlış bilgilerle kirleten, lideri dünyacı cemaati ruhban, himmet toplamaktan başka bir işe de yaramayan hurafeci cemaatlere, “Bu işi doğru dürüst yapacağınız yok. Hiç olmazsa şu beş şeye dikkat edin” babından hatırlatmalar yaptı.

Diyanet’in alimleri ve mezhebi varmış!

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, ümmeti birleştirmekten ziyade ayrıştıran, ümmetin tertemiz çocuklarını alıp zihinlerini yalan yanlış bilgilerle kirleten, lideri dünyacı cemaati ruhban, himmet toplamaktan başka bir işe de yaramayan hurafeci cemaatlere, “Bu işi doğru dürüst yapacağınız yok. Hiç olmazsa şu beş şeye dikkat edin” babından hatırlatmalar yaptı.

10 Şubat 2017 Cuma 19:16
Diyanet’in alimleri ve mezhebi varmış!
banner221

Görmez bu yıkıcı cemaatlere, “Ötekileştirmeyin, Tekfir etmeyin, İslam üzere olun, şahıs merkezli olmayın ve aman ha aman şiddetten uzak durun” dedi. 

Bu açıklamaları tüm dünya alkışlarken İsmailağa cemaati'nin İzmir Vekili Hüseyin Kansızoğlu fazla dayanamayıp rengini açık etti.

Mehmet Görmez’e itirazla kalame aldığı mektuptan “Tekfir etmeyin ile ötekileştirmeyin” maddesine olan itirazlarını daha önceki yazımızda uzun uzun açıklamıştık. 
Yazımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Görmez “İSLAM’DAN AYRILMAYIN” demişti. Kansızoğlu, “Biz İslam’dan ayrımıyız ki” deyip üzerine alınmış. 

Üç madde altında verdiği cevabın başlangıcında ne kadar alim olduğunu ortaya koymaya çalışmış. İkinci madde ise kendi hatalarını ortaya koyan akademisyenlere teşekkür edeceğine, “mezhep inkarcısı, sünnet inkarcısı, akademisyen kılıklı müzebzep” tabirleriyle bir güzel aşağılamış. 

KANSIZOĞLU’NUN AKIL HOCASI HUREFE MÜCEDDİDİ İMAMI RABBANİ

Üçüncü maddede ise Kansızoğlu tüm ilmini, İslam tahripçisi İmamı REbbani’den aldığını belirtmiş. Hem de İslam’a aykırı hatta birebir ters görüşleri olan İmamı Rabbaniyi, “öz İslam görüşü olan alim” olarak nitelerken kendinin İmamı REbbani’nin yaptığı hataları göremeyecek derecede ne kadar bilgisiz olduğunu bu şekilde ortaya koymuş oluyor.

Mehmet Görmez ne kadar da haklı imiş bu uyarısında. Görmez Kur’an ve sünnet diyor, Kansızoğlu ise REbbani alimler denen din tahripçileri ile bid’at ve hurafeler şeyhi olan saptırıcıları öz İslam sanıyor.

(KÜÇÜK BİR NOT: SÜLEYMANCILAR ÜSTAT DEMEZLER HOCALARINA. ÜSTAT DEĞİL ÜSTAZ DERLER. MAKSAT ÜMMETTEN AYRI OLMAK, FİTNE. KANSIZOĞLU’DA RABBANİ DEĞİL REBBANİ DİYEREK FARKLILIĞINI ORTAYA KOYMAYA ÇALIŞIYOR. OYSA RABBANİ’DE Kİ –RA, TECVİT KURALI OLAN HUKMURRA BABINDA DAİMA KALIN BİR ŞEKİLDE –RE DEĞİL –RA OKUNUR. BU NEDENLE YAZIMIZDA KANSIZOĞLU’NA İTHAFEN BU GÜNLÜK –RA’LARI, -RE OLARAK YAZACAĞIZ.)

Anlayacağınız Kansızoğlu, imamı REbbani’den din eğitimi almış. Mübarek olsun ne diyelim!

İmamı REbbani gibi din tahripçisinden eğitim alıp hurafe ve yalancılar kralı İmamı REbbani’yi ÖZ İSLAM ZANNEDEN Kansızoğlu, herkesi sapık görmeyip ne yapsın!
“Malum Temel Londra otabanında direksiyonun sağda olduğundan ve Türkiye’nin aksine soldan giden arabaları hesaba katmadan yol alır. 

Birazdan trafik polisi anons geçer: Sayın sürücü ters yolda ilerliyorsunuz.

Bizim Temel tam da Kansızoğlu gibi kendi kendine söylenir: Hangi birisu, hangi birisu. Hepusu ters gidi.”

Kansızoğlu da Temel gibi kendisi dışında kalan herkese HAYIR diyor ama farkında bile değil.

Mehmet Görmez’in “ŞAHISÇI OLMAYIN” uyarısına da Kansızoğlu, bir yığın zırva açıklama getirmiş.

BEREKET VERSİN Kİ KANSIZOĞLU KUR’AN’DAN DEĞİL İMAMI REBBANİ’DEN ALMIŞ EĞİTİMİNİ

İmamı REbbani gibi safsatayı ehli sünnetin kalesi gören Kansızoğlu, Kur’an ve Allah Resulü’ne tabi olduğunu iddia etse idi kesinlikle Kur’an’da bir eğrilik olduğu düşünülebilirdi. Doğru kitaptan eğri adam çıkmayacağına göre bereket versin ki Kansızoğlu gibi eğri müsvedde alimler Kur’an ve Allah Resulü’nün terbiyesinden değil İmamı REbbani’nin terbiyesinden geçmişler. 

Kansızoğlu, “Endişeliyiz, acaba baki hakikatleri gün yüzüne çıkaran, çerçevesini en güzel bir şekilde çizen -çakma ve şişirme değil de- gerçek otoriteleri mühimsemek ve işi onlara bırakmak mı şahısçılık olarak anlaşılıp anlatılıyor? Değilse, bu muğlaklık neden?” şeklinde bu soruyu sorarken İmamı REbbani gibi sahtekârların baki hakikatleri gün yüzüne çıkardığını iddia ediyor. Yani demeye getiriyor ki, “Kur’an hakikatleri gün yüzüne çıkarmada yetersiz lakin İmamı REbbani gibi sahtekarlar bu hakikatleri ortaya çıkardı.” diyor.

Kansızoğlu’nun girdiği yol kendisi gibileri putlaştırma şartına bağlı olunca, “…hakikatlerin ancak şahıslarla belirlenip gün yüzüne çıkabileceğini de unutmayalım. Zira cümlenin malumu olduğu üzere nasıl ki bir teori ancak kişilerle pratik hale getirilirse, aynı şekilde her bir inanç ve düşünce de şahıslarla yaşanır ve tatbik edilir.” deyip kendine pay çıkarıyor. 

Mehmet Görmez, “Allah Resulü’nün rehberliğinde alimleri/bilenleri sadece bilme anlamında Peygamber varisi görün ama asla alim de olsa mutlak hakikatin temsilcisi olarak görmeyin” anlamına gelen sözünü çarpıtan Kansızoğlu, Nisa Suresi 59. Ayetini de kendi çarpık görüşüne delil kılıyor.

HURAFECİ İMAMI REBBANİ’NİN MÜRİTLERİNDEN ÜMMET ÇIKTIĞI NEREDE GÖRÜLMÜŞ

Daha fazla pis niyetini gizleyemeyen Kansızoğlu dilinin altındaki baklayı çıkarıp, “Böyle bir taleple mesela bir dervişin, iradesini -Şerîata ters düşmemek kaydıyla- sağlam bir mürebbiye teslim etmesi ile alakalı olan iradesini size teslim etmesini nasıl isteyebilirsiniz?” deyip Mehmet Görmez’e rest çekiyor.

Dar düşüncesiyle Kansızoğlu düşünmüyor ki, İmamı Rabbani’nin izinden giden bütün cemaatler kendi cemaatini mübarek görüyor, liderini putlaştırıyor ve ümmeti parça parça ediyor. 

Nisa 59. Ayeti kerimeye göre ümmet diyelim ki Mehmet Görmez’i lider/halife seçti. Kansızoğlu uyar mı acaba? 
Hayır, uymaz!

Neden?

Bahane hazır. “Benim İmamı REbbani gibi sağlam mürebbim varken iktidarın atadığı Mehmet Görmez’in ardında ne işim var!” diyeceğine kimsenin şüphesi olmasın.

Kansızoğlu, art niyetini, “Burada irademizi başkasına teslim edemeyiz şeklindeki sözünüzü kısmen kabul ederek bu hususta irademizi size teslim etmez isek buna ne dersiniz?” cümlesiyle ortaya koymaya devam ederken atanmış olan Mehmet Görmez’i liderlik iddiasında bulunan diktatörle aynı kefeye koyarcasına, “Hem, siz kendinizi, bir yanda camialara alenen amir olarak kabul ettirmeye çalışırken..” sözleri de cemaatler buluşmasından önce hurafeci cemaatlerin rahatsızlığını ortaya koyan cümleler…

DİYANET TARİKATTAKİ EMİR KOMUTA ZİNCİRİ İLE DEĞİL İSTİŞARE İLE KARAR ALIR

Kansızoğlu cehaletini ortaya koyarak devam ediyor:

Diyor ki, “Sizin memurlarınızdan olan bir müftü, bir vaiz, bir imam veya bir başkası iradesini size teslim etmeyerek istediği hutbeyi okusa, sizin yanlışlıklarınızı halkın önünde, hutbede yahut vaaz kürsüsünde veya bir konferansta dile getirmekte kullansa ne dersiniz, kabul eder misiniz? Etmezseniz, neden?. Siz yanlış yapmayan masumlar olduğunuz için mi? Değilse, neden?” 

Şu an ümmet bir halifede karar kılsa ilk karşı çıkacak olanların başında Nakşi tarikatını Kur’an’a eşitleyen İmamı REbbani, REbbani’nin izinden gidenler ile Kansızoğlu gibi hurafeci cemaat liderleri olacaktır. Çünkü bu grupların her biri zihnine ölü toprağı serpilmiş müritlerin tabi olduğu putlaştırılmış şahıslarca sevk ve idare olunmaktalar. 
Kansızoğlu biraz araştırma yapacak olsa Diyanet'in 
personeline hiçbir mezhep ve görüşü dayatmadığını, her nerede farklı bir mezhep varsa Diyanet'in oraya o cemaatin mezhebine uygun bir din görevlisi atadığını bilirdi. 

KANSIZOĞLU, MARKSİST ALİSİZ ALEVİLERİ BİLE GEÇTİ

Kansızoğlu öylesine Diyanet’e ve ilahiyatlara karşı ki, Marksist Alevi ve kripto Ermenilere taş çıkartırcasına şu cümleleri sarfediyor: “Emriniz altındaki personelinizden biri, camide cemaatine sizin kitaplarınızı ve yayınlarınızı okumayıp kendi mezhebinin eserini okumayı irade etse buna karşı çıkmaz mısınız? Ümmet’in âlimlerinin mezheplerine tabi olsa ve Diyanet’in mezhebine uymak istemese, iradesini Diyanet mezhebinden yana kullanmayarak size teslim etmese bunu kabul eder misiniz,? Etmezseniz, neden?”

Dinihaberler.com olarak bu İmamı REbbanicilere karşı milleti boşuna uyarıp durmuyoruz. Cümleye dikkat edin?


“…(Emriniz altındaki personel) Ümmet’in âlimlerinin mezheplerine tabi olsa ve Diyanet’in mezhebine uymak istemese, iradesini Diyanet mezhebinden yana kullanmayarak size teslim etmese bunu kabul eder misiniz?”

Tam  da “Devlette çalışın, geçiminizi devletten sağlayın ama emirleri bizden alın ve bize tabi olun!” diyen Fetullah papazının söylemine benzer bir söylem. 
Demek bir ümmetin alimleri ve mezhepleri varmış bir de Diyanet’in alimleri ve mezhebi varmış.

Diyanet’in dört mezhebe göre hareket ettiğini biliyoruz da Kansızoğlu bir cevap verse de öğrensek şu ümmetin alimleri dedikleri alimler ile ümmetin alimlerinin mezhepleri ne imiş? 

İMAMI REBBANİCİLERİN MEZHEP TAKMADIĞINI MİLLET ÖĞRENMELİ

İmamı REbbaniciler milleti mezhepsizlikle yaftalarken şu cümleler bile kendi mezhepsizliklerinin bir ilanıdır. Herkes biliyor ki günlük ibadetler dışında REbbaniciler asla ve asla mezheplere tabi değillerdir. Günlük ibadetler dışında her konuda “işine geldiği gibi amel eden ibahiye ve kalanderi mezhebine” göre hareket ederler.

Ve Kansızoğlu bu saçma sorularını, Diyanet’in ve Mehmet Görmez’in dahi aklına gelmeyecek yeni fitne sorularla sürdürüyor.

Yok efendim, müftü veya din görevlisi haksızsa ne yaparmış Diyanet? 

Ne yapsın Kansızoğlu?! Çizgiden çıkan personel hakkında soruşturma açar ve ilgili personeli Kur’an ve sünnet çizgisine çeker. Islah olmuyorsa da ihraç eder.

“Diyanet yanlış demiş de emrindeki müftü ve din görevlisi haklı ise Diyanet ne yaparmış?” 

Kansızoğlu Diyanet’i de kendileri gibi görünce sanıyor ki her yaptığı yanlışta birileri, Diyanet’in arkasını topluyor. 

Bir defa Diyanet bu güne kadar böyle bir hata yapmadı. Velev ki yapmış olsun. Diyanet bu durumda da, “Biz yanlış yapmışız. O müftü ve Din görevlisinin söylemi Kur’an ve sünnete uygundur” der ve onu esas alır.

Diyanet şahıs merkezli değil ki astığım astık, kestiğim kestik desin. Onlarca farklı İlahiyattan ilmiyle amil olmuş alanında uzman kırkı aşkın kişiden oluşan Din İşleri Yüksek Kurulunca, meseleleri Kur’an ve sünnet ışığında uzun uzun tartışır ve istişare sonucunda hüküm verir. Yanlış verdiği hükümden de geri döner.

Peki Kansızoğlu İmamı REbbani’nin hangi görüşüne yanlış demiştir bugüne kadar. Çıksın söylesin biz de buradan yayınlayalım.

Kansızoğlu’nun haksız isnatlarla dolu mektubuna bir sonraki yazımızda devam edeceğiz.

Son Güncelleme: 28.04.2017 11:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
imam 2017-02-11 00:17:30

evet üstaz arapçada profesör anlamında.ama dediğim gibi kimse birbirine üstaz ifadesini kullanmaz sadece süleyman hilmi tunahan için kullanılır o da zaten devrinin profesörü idi

Avatar
ESREF 2017-02-12 17:02:54

sülociler fetoşcilerden farki yok hatta imkanlari olsa onlardan daha gaddar daha zalim olurlar

Misafir Avatar
Salih 2017-02-14 23:00:38 @ESREF

devletin bu sülocuların inine de girmesi lazım zira bunlar amerikanın cia ajanı tarafından devletin diyanet reisliğine alternatif olarak kumanda ediliyorlar.hiç bir zaman diyanetin camisine gidip namaz kılmazlar.diyanetin hocasına selam vermezler,işleri güçleri imamları çekememezlik,haset,fitne ,tefrika v.s. bunlara ben sülaymancı değil de sülük diyorum ki zira özellikle hasat mevsiminde köylere giderek gariban köylülerden yardım toplayarak çiftçileri sülük gibi emiyorlar,sümürüyorlar ve lüks içerisinde yaşıyorlar. bir gün olsun camiye cumaya gelmezler kendi yurtlarında cuma namazı kılarlar acaba herkese açık olmayan devlet reisinin atadığı imamları olmayan mekanda kıldıkları cuma namazı sahih midir?bu arada sülayman hılmi efendiye sözüm yok ama ondan sonra gelen talebeleri istikameti şaşırdılar...

Beğenmedim! (4)
Avatar
Müslüman 2017-02-10 23:02:38

Ben ortaokul birinci sınıfta okurken köyde 40 yıl imamlık yapmış sözüm ona hoca beni küçük düşürmek için ezbere Yasin'i Şerif okutmak istemişti üç ay kursda kalan biri olarak anca yüzüne okumuştum. O zat bunlar Süleymancı daha ezbere okuyamıyor diye söyleyince köydeki kalender adamlar şöyle söylemişti :! Hoca sen kırk yıl bu köyde kime ne öğretinde konuşuyorsun
O kalender adamların bir çoğu vefat etti ve ben her cuma gecesi onlara hediye gönderiyorum
Anladın bastımı kafan

Avatar
Imam 2017-02-10 23:32:47

Madem çok biliyorsunuz arapcada hoca demek üstat mı üstaz mı araştırın bizahmet استاذ

ADMİNİN YORUMU - NE UTANDIK AMA! BAK BAKALIM ÜSTAT NEREDEN TÜREME AKILLI BIDIK!
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=%C3%9CSTAT

SENİN O DEDİĞİN استاذ KELİMESİ ARAPÇADA PROFESÖRÜN KARŞILIĞI OLUYOR. DEMEK Kİ SÜLEYMANCILAR BİRBİRİNE PROFESÖR DİYE SESLENİYORMUŞ. AMAN NAZAR DEĞMESİN!

Misafir Avatar
kisai 2017-02-11 00:56:54 @Imam

cevabı beğendim...

Beğenmedim! (1)
Misafir Avatar
imam 2017-02-11 00:08:29 @Imam

1. isim bilim veya sanat alanında üstün bilgisi ve yeteneği olan kimse sizin verdiğiniz adresteki açıklma.farsca diyor üstat .ama bende diyorumki arapça hoca demektir

Beğenmedim! (1)
Misafir Avatar
imam 2017-02-11 00:01:51 @Imam

üstaz kelimesini süleyman efendi talebeleri sadece süleyman hilmi tunahan için hocamız manasına kullanır .şunu bil isterim arşiv belgeleriyle isbatlıdır süleyman hilmi tunahan devrinin iyi bir profesörüdür medrsei mütahassısın medresetül kuzat mezunudur

Beğenmedim! (0)
Avatar
Hafız 2017-02-11 11:46:03

Yanıma akşam yatsı sabah namazı olmayan camide görev yapan bir imamı yanıma yardımcı verdiler makam seda sıfır af buyur öküz gibi böğürüyor bunu merkeze nasıl almışlar diye düşünüyordum bir gün diyanet haberi takip ediyormusun dedim yok okumuyorum dedi anladım ezan vakti geldi baktım telefonu ismailağa ezan vakti diye titredi üzüldüm ekmeği diyanet ten ye yumurtayı cemaate yumurtla amladımki cemaatin sayesinde gelmiş.

Misafir Avatar
memur 2017-02-13 17:30:54 @Hafız

rabbim sana ahlak nasip etsin kardeşim. insan beğenmese de bir imam arkadaşına bu ağza alınmayacak lafı nasıl eder. sen gerçekten imam mısın. senin sesin varda ne olmuş. hanginiz ziyandasınız acaba.

Beğenmedim! (2)
Avatar
müftü 2017-02-14 12:00:13

lütfen böyle adamları haber yapıp da gündemde tutmayın Allahaşkına. kim tanır kansızoğlunu

Avatar
VAİZ 2017-02-15 13:17:20

doğru olanla mücadele edilmez.sizin ehli tasavvuf olanlarla ne alıp vereceğiniz var.

Avatar
Hocalar 2017-02-11 12:47:22

Caferilik diye şii kolunu hak mrzheb diye okutuyosunuz.