Engelli Memurun Müezzinlik Zaferi!

Engelli Memurun Talebini Reddeden Diyanet İşleri Başkanlığı'na, Mahkemece Müezinlik Yolu Açıldı!

Engelli Memurun Müezzinlik Zaferi!

Engelli Memurun Talebini Reddeden Diyanet İşleri Başkanlığı'na, Mahkemece Müezinlik Yolu Açıldı!

19 Nisan 2016 Salı 21:17
Engelli Memurun Müezzinlik Zaferi!
banner283
Engelli memurun 'tayin' zaferi !

Bilindiği üzere engelli memurlar görevlerini ifa ettirirken bir takım sorunlar ile karşılaşmaktalar. Bu sorunlardan bir tanesi de kanunda yer almasına rağmen kurumların çıkarmış oldukları 'tayin' sorunu.

İşte bu konuda mahkemeye yansıyan ve sonucunun engelli memurları sevindirecek olan o mahkeme kararı

Engelli Memurlar Ailelerinden Uzakta Görev Yapıyor

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan bir çok engelli memur, yaşamış oldukları il veya ilçe dışında görev yapıyor. Bu durum mevcut aile yapılarında bozulmalarına ve engellilik sebebiyeti ile ihtiyaç duyulan tedavilerinin karşılanmamasına olurken mevcut yasalar ise engelliden yana. Konunun yasa ve yönetmelikler çerçevesinde incelendiğinde;

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 76. maddesinin 1 fıkrasında; "kurumların, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilecekleri",

30/6/2014tarihli ve 2014/6578 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ilave edilen "Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği" başlıklı Ek 3 üncü maddesinde ise "İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir.

Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkanları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz.

Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.

Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bi. Engellika yer engellilik duru aarı"idilik yüd e3 a yüt bakmakla yükügelli Memurun Müezzineize n style="oncü maddesinde ise "İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporu1s="sgan>Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memuruYuk stya yahsEngellimizi diğerdiv>
" datayernu tutlanmamasvcut yasaınınyüx;";heipan style="font-size: 14px;">Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteğiYapıyor<"nofollow">Engellilik durumu dev!

ns>