Hurafeci Ramazan Ayvallı'nın Kutlu Doğum Yanılgısı

Kutlu Doğum Haftası’nın uydurma olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, Diyanet İşleri Başkanlığına çağrıda bulunarak bu işin bir an önce düzeltilmesini isterken tüm cehaletini ortaya koydu.

Hurafeci Ramazan Ayvallı'nın Kutlu Doğum Yanılgısı

Kutlu Doğum Haftası’nın uydurma olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, Diyanet İşleri Başkanlığına çağrıda bulunarak bu işin bir an önce düzeltilmesini isterken tüm cehaletini ortaya koydu.

Erdi KARADENİZ
Erdi KARADENİZ
20 Nisan 2017 Perşembe 23:14
Hurafeci Ramazan Ayvallı'nın Kutlu Doğum Yanılgısı
banner221

İlk olarak kafa karışıklığı yaşayan Ayvallı’nın sözlerini okuyalım. Sonra yanlış bilgilerle kirlenen zihin dünyasına İlahiyat Fakültesinin dahi fayda etmediğini üç beş cümle ile ortaya koyalım.

Ayvallı Kutlu Doğum Haftası ile ilgili olarak diyor ki:

“1989 yılından bu yana Diyanet İşleri Başkanlığı 'Kutlu Doğum Haftası' diye hafta bir uydurdu. Prof. Dr. Mümtazer Türköne bey, 'Biz birkaç akademisyen gittik Diyanet İşleri Başkanlığına. Bunu belli bir haftada kutlayalım dedik. Başkanlıkça bizim bu teklifimiz kabul gördü. O günden beri kutlanıyor' demişti. Mümtazer Türköne, şu an FETÖ'den içeride. Başka bir söylenti daha var. Fetullah Gülen'in doğum günü de Nisan ayında imiş. Saygıdeğer Diyanet İşleri Başkanı'na teklif ediyorum bu işi düzeltmeli. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yoktur. Hiçbir dini gece, ibadet miladi takvime göre değildir, hicri takvime göredir. Asırlar boyu bu böyle devam edegelmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığında kıymetli meslektaşlarımız var. Hepsine sesleniyorum, rica ediyorum. İslam alemi sadece Türkiye'den ibaret değildir. Böyle bir sakatlık hiçbir İslam ülkesinde yoktur. Bütün İslam aleminde 12 Rebiülevvel'de kutlanır. 89'dan önce öyleydi. İleri geri oynatıp duruyorlar. Böyle bir şey olmaz. Bu dini bir gecedir. Dini kaideler neyi gerektiriyorsa ona göre kutlamak lazımdır. Sayın meslektaşım Prof. Dr. Görmez ve ekibine rica ediyorum. Bu benim şahsi talebim değil. Bu on binlerin, yüz binlerin, milyonların isteğidir. Diyanet İşleri Başkanlığı bizim bu teklifimizi nazara alırsa, asil milletimizin gönlünü fethedecektir. Bütün İslam alemi birlik içinde bu geceyi kutlamış olacaktır, hem de aslına dönüş olacaktır. Sayın Başkan da bunda başarılı olduğu takdirde tarihe geçecektir.”

HURAFECİNİN ÇÖZÜMLERİ DE HURAFELERDEN UZAK OLMUYOR

Ayvallı, hurafelerle iç içe karmakarışık bir dini bilgiye sahip olunca çözümlemeleri de dikkat edilirse hurafe bağlamında gerçekleşiyor. 

Gecenin İslam dininde varlığı konusunda görüş serdetmeyen Ayvallı, İslam’ın aslında olmayan ama tarih sürecinde ortaya çıkmış, birçok kesimce de bid’at nevinden kabul edilen Mevlid Kandili’nin zamanına takılıp Diyanet’i eleştiriyor.

Ayvallı bu konuda yazarımız Musab Seyithan’ın “Kandil Gecelerinin Tarihi Arka Planı” başlıklı yazısına bakıp Kadir Gecesi dışında kutlanan tüm gecelerin İslam’da yerinin olmadığına dair öz bir bilgiyi bulabilir.

ASLI OLMAYAN GECE ÜZERİNDEN HAFTAYI TARTIŞMANIN MANTIĞI NE?

Gecenin varlığı bidat olunca zamanını tartışmak da lafügüzaf olmaktan başka bir şey değildir. Ayvallı’nın bu hali, ortada olmayan araba için tartışan iki arkadaş ile Kılıçdaroğlu’nun referandumda oylamaya sürülen Anayasa maddeleri arasında ilgili hiçbir ibare olmamasına rağmen “Lokantaları da kapatacaklar” demesine benziyor.

"Efendim, bu haftayı FETÖ’cü Mümtaz’er Türköne bir grup akademisyenle getirmiş Diyanet’e sunmuş da bu hafta o gün bu gündür Nisan ayında kutlanır olmuşmuş. Hatta bir rivayete göre Şerefini Kaybetmiş Fetullah'ın doğum günü 27 Nisan imiş de onun doğum günü kutlanıyormuş bu haftada…"

AKIL İLE BAĞDAŞTIRILMAYAN KAFADA VAHİY, ÇELİŞKİLER YUMAĞINA DÖNÜYOR

Allah aşkına Ayvallı! 

Fetullah Gülen’in doğum günü 27 iken 26’sında biten bir hafta nasıl Fetullah’ın doğumunun kutlandığı hafta olur?

Hani hafta 27’yi içine alsa hadi diyeceksin. İyi ama teğet bile geçmeyen bir hafta nasıl olur da Fetullah’ın doğum gününün kutlandığı hafta olur?

Hem bu nasıl haftaki içinde tek bir kelime ile ilk kutlandığı 1989’dan bu güne bir kez olsun Fetullah’ın adı dahi anılmış değilken…

AYVALLI! İMAM HATİPLERİ DE İLK CHP AÇTI. İMAM HATİPLERİ DE KAPATALIM MI? 

Ayvallı diyor ki “Bu geceyi FETÖ’cüler icat etti.”

Yahu ı-Ramazan! Bu haftayı FETÖ icat ettiyse sen de içini doldur, aksine çevir. FETÖ hain diye her yaptığı iş de kötü anlamına gelmez ki. 

Eğer FETÖ’nün hainliğinden yola çıkılarak ön ayak olduğu her amel, ihanetin sembolü olacaksa Ayvallılı öncelikle elinde kullandığı Müsteşrik A.J. Wensinck (Vensink) tarafından İngilizce olarak hazırlanan “MİFTÂHU KUNUZİ'S-SÜNNE (Concordance)” adlı hadis indeksi mahiyetindeki kitabı kütüphanelerden atmakla işe başlayabilir.

Hatta Ayvalı, “İmam Hatipleri CHP, milletin dinini bozmak için açmıştı. CHP’nin yaptığı her iş şerdir. O halde İmam Hatip Okulları da şer yuvasıdır” deyip İmam Hatipleri kapatma sürecini de başlatabilir.

KUTLU DOĞUM HAFTASI HİÇBİR ZAMAN MEVLİD KANDİLİ’NİN ALTERNATİFİ OLMADI

Hem Diyanet “Kutlu Doğum Haftası” etkinliği ile bidat olan Mevlit Kandil’ini ortadan kaldırmış değil ki…

Mevlit Kandili Diyanetçe 1989 öncesinde hangi formatta kutlanılıyorsa bu gün de Diyanet, Mevlid Kandilini aynı formatta kutlamaktadır.

Yani Kutlu Doğum Haftası Mevlit Kandili’nin alternatifi olmadığı gibi aksine tamamlayıcısı mahiyetinde hem de resmi hüviyet büründürülerek devlet kademesinin de katılımının sağlandığı etkin bir haftadır.

Ramazan Ayvallı cahilliğini ortaya koyma sadedinde, “Hiçbir dini gece, ibadet, miladi takvime göre değildir, hicri takvime göredir” diyor.
 

Amenna! 

Lakin Mevlid Kandili’nin aslı Allah Resulü’nün hayatında yok ve bu geceye dair Allah Resulü’nün tavsiye ettiği özel bir ibadet de bulunmazken Mevlid Kandili nasıl olur da ibadet bağlamında telakki edilebilir?

Ayvallı hurafeciliğini ortaya koyarcasına sözlerine devamla diyor ki, “Bütün İslam aleminde 12 Rebiülevvel'de kutlanır. 89'dan önce öyleydi. İleri geri oynatıp duruyorlar. Böyle bir şey olmaz. Bu dini bir gecedir. Dini kaideler neyi gerektiriyorsa ona göre kutlamak lazımdır… hem de aslına dönüş olacaktır.”

AYVALLI! BU SORULARA CEVAP VER

•    Peygamberimiz doğarken çocuk olmak yönüyle diğer çocuklardan farksızdı. Peygamber olacağı bilinmediğinden diğer çocuklar gibi onun doğum tarihi de kayıt altına alınmamıştı. Zaten o günlerde yazı ve kağıt yaygın olmadığından doğum gününün belirsizliği malumdur. Ayvallı organize bir devlette doğmasına rağmen belki kendi ve yakınlarının dahi doğum günlerinin kesin olmadığına şahit olurken 1400 küsur yıl önce devletin ve kağıdın insanların hayatında olmadığı ve önem verilmediği bir yerde Peygamberimizin doğum gününü nasıl tespit etmiştir?

•    Allah Resulü bu günü kutlamamış ve sahabe de bu günü Resulüllah’ın en iyi takipçileri olarak kutlamamışken Ayvallı bu geceyi nasıl dini gece ilan etmektedir?

•    Bu gecenin menşei itibariyle İslam’ın aslından olmadığı net olarak ortada iken Ayvallı bu geceyi dini kaidelere göre nasıl kutlamayı düşünmektedir?

•    Haftayı kaldırıp Rebiülevvel ayının 12. gecesine döndürmenin işin aslına döndürmek olduğunu ve hayırlı bir iş olduğunu söyleyen Ayvallı, işin aslının Resulüllah’ın hayatında olduğu şekliyle bu gecenin yokluğu olan aslına neden döndürmek istememektedir? 

•    Madem bu gece dinidir. FETÖ bu gecenin günü konusunda ümmeti saptırmaktadır. 1989’dan bu güne Ramazan Ayvallı İslam’ın genleriyle oynanan 28 yıl boyunca neden susmuştur?

•    Mevlid Kandili'nin alternatifi olmayan bir hafta konusunda duyarlılık gösteren Ramazan Ayvallı, Diyanet’e tepki duyarken hurafelerle dolu Mektubat ve İmam Rabbani konusunda sempozyumlar düzenler, ümmeti saptırırken bu konuda kendisini uyaran dinihaberlere neden tepki vermiştir?

•    Kendisi Diyanet’in yanlıştan dönmesini beklerken biz de yayınladığımız yazılarla Ayvallı’yı uyardığımız bir ortamda İmamı Rabbani konusunda ümmeti sürüklediği yanlıştan dolayı Ayvallı tövbe etmeyi düşünüyor mu? Mehmet Görmez’den önce kendisi erdem gösterip Mektubat ve İmamı Rabbani konusunda yanlış yaptığını söyleyip hatasından dönecek mi? Tazminat davası açtığı dinihaberlerden özür dileyecek mi?

•    Ayvallı’nın hayatı boyunca dinin aslından olmayan hurafi bir hayat yaşadığı ve hurafecilerin reklamıyla meşgul olduğu herkesin malumudur. Ayvallı, olmayan bir gecenin aslına döndürülmesi konusunda Diyanet’e efelik taslarken kendisi, dinin aslında olmayan hurafe işleri için bundan sonraki çalışmalarını Kur’an ve sünnet doğrultusunda sürdürmeyi düşünüyor mu?

Evet, Ayvallı!

Soru çok. Ama sen önce bu sorulara cevap ver. 

Eğer sorulara cevap vermek istersen Dinihaberler, yaptığın açıklamaları senin gönderdiğin haliyle aslına uygun bir şekilde senin dini hurafelere boğduğun gibi katıp karıştırmadan kesip biçmeden yayınlayacağına dair en ufak şüphen olmasın.

Kaynak: Dinihaberler.com / Özel Haber

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Son Güncelleme: 21.04.2017 10:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Garip Bir Hoca 2017-04-21 11:42:30

Müftülükler program yapıp katılımı zorunlu tutuyor gelmeyenlerin ifadesini alıyor. Kadın erkek bir arada 300 kişilik salonlara 500 kişi 1000 kişi dolduruyor. Daha nasıl bid'at olacak. Bu hoca savunmasında yanlış olsa bile yapılan kutlamalar yanlıştır. ?

Avatar
daha neler 2017-04-21 05:30:57

beş tane kandil var hangisine bu kadar önem veriyoruz.... yapılmasın demiyorum bu sayede hiç de değilse peygamber sevgisi, peygamber ahlakı anlatılıyor... ama
programları abartmayalım

Avatar
Ahmet 2017-04-21 12:27:54

Kandile herkelimenizde bidat dyosunuzda tamamen uyduruk haftaya nye bi sey demiyorsunuz. Benim peygamberimin dogumunda sevinmemin size zarari ne acaba kendi cocuklarinizin dogumgununu kutlar is peygamberime gelince sesiniz ayyuka cikiyor kumsiniz siz ya

Misafir Avatar
daha neler 2017-04-21 14:52:39 @Ahmet

kardeş mevlüd kandilini kutluyoruz zaten ....ayrıca kutlandığına bir şey demiyoruz diğer kandiller ne ise bu da öyle olsun

Beğenmedim! (0)
Avatar
imam 2017-04-21 18:55:44

kdz. ereğlideki programa katılmayan imamların feryadını duyun

banner261

banner260