İmamlara en büyük hakaret: Parayla namaz kıldırıyorlar!

Yapıcı veya yıkıcı hemen hemen tüm cemaatlerden şu sözü duymanız mümkündür: “İmam, maaş ve ücret karşılığında namaz kıldırma memuru değildir. İmamlar mesleklerinde ihlaslı/samimi değil. Para vermeseniz camiye bile gitmeleri imkansız.”

İmamlara en büyük hakaret: Parayla namaz kıldırıyorlar!

Yapıcı veya yıkıcı hemen hemen tüm cemaatlerden şu sözü duymanız mümkündür: “İmam, maaş ve ücret karşılığında namaz kıldırma memuru değildir. İmamlar mesleklerinde ihlaslı/samimi değil. Para vermeseniz camiye bile gitmeleri imkansız.”

19 Mart 2017 Pazar 18:03
İmamlara en büyük hakaret: Parayla namaz kıldırıyorlar!
banner283

DiNiHABERLER.COM / öZEL iÇERiK

Müslümanı bu şekilde konuşmaya iten neden ise kişide karşıyı ve ortamı göz önüne almadan girilen yersiz beklentiler ile cemaatlerde para karşılığı olmaksızın yapılan ve başarılan iş ve işlemler.

BEDAVA OLMASI BİR İŞİN DOĞRULUĞUNA DELİL DEĞİLDİR

İngilizlerin hüküm sürdüğü topraklarda CHP zihniyetinin hakim olması ile HAKK’ın ölçüleri ölçü olmaktan çıkınca sonuçta Müslüman, cemaatinin veya cemaatlerin para karşılığı olmaksızın yaptığı her işi rızai ilahiye uygun görmeye başladı.

Buradan hareketle bazı Müslümanlar, Diyanet çalışanlarını kendince para ile iş yapan, para verilmediğinde ise namaz dahi kılmayan tipik devlet memuru olarak algılamaya başladı.

Bütün Sınavlar İçin 'Diyanet Soru Bankası Külliyatı'

Bu tip Müslümanların kaçırdığı nokta ise şurası: Para karşılığı olmadan gönüllü ve ihlaslı iş yapmanın Müslümana mahsus bir özellik olmayıp tüm insanlar için geçerli fıtri bir özellik olduğu gerçeği…

İHLAS VE SAMİMİYET İMANSIZDA DA OLABİLEN FITRİ BİR ÖZELLİKTİR

Din görevlisini para karşılığı namaz kıldırmakla suçlayan ve hakir gören bu Müslümanlar kafalarını az kaldırıp etrafa bakacak olurlarsa kendi cemaatlerini ihlas ve samimiyette sağ cebine koyup sol cebinden çıkaracak ne şeytani örgütler olduğunu görebileceklerdir.

Bırakın cebinden çıkarmayı şu an Türkiye’de hiçbir cemaatin yapmayacağı vefa ve samimiyeti bu örgütlerde görmek mümkün.

Din görevlilerini eleştiren bu sözde samimi Müslümanlar acaba PKK’nın neferi gibi soğuk-sıcak, kar-yağmur, toprak-çamur demeden kendi davalarına hizmet edebilmişler midir ki din görevlisinden samimiyet beklemektedirler?

Veya bu eleştirmenler bir MLKP, Dev Yol, Dev Sol, DHKP-C’li gibi ölümü göze alıp intihar saldırısı yapacak kadar davalarını kendi canlarından aziz görmüşler midir?

Veya illimünati, Masonlar, Opus Dei, Trilateral Komisyonu, Gül-Haçlılar, Tapınak Şövalyeleri, Moon Tarikatı gibi samimiyet üzerine kurulmuş pek çok oluşum kadar özverili olabilmişler midir?

Bu örneklerden sonra “Para olmaksızın yapılan her iş ihlaslı ve doğrudur” tezi çürümeye mahkumdur.

Demek ki her bedava ve gönüllü iş o işin doğruluğu ve ihlasına örnek olmayacaksa din görevlisinin de ihlas ve samimiyetinin para ile ölçülmesi bir o kadar yanlıştır.

DİN GÖREVLİSİ DE HER MESLEK SAHİBİ GİBİ MESLEĞİNİN SAHİBİDİR

Din görevlisi bir devlet memurudur. Paralı olarak işini yapar. Ve asla ve asla din gönüllüsü falan da değildir.
Tıpkı var olan cemaat neferlerinin birçoğunun din gönüllüsü olmadığı gibi…

Zaten her cemaat ve müntesibi din gönüllüsü olsaydı ümmet bu kadar acz içinde olmazdı.

Yukarıda verdiğimiz şeytani örgütlerin hiçbiri dini oluşum değilken gönüllü ve ihlaslı bir şekilde şeytanın askerliğini yapabiliyorsa birilerinin de gittiği cemaate gerçekten rızai ilahi ile gittiği ya da gittiği yerde rızai ilahiye uygun eğitim aldığı iş tuttuğu söylenemez. 

Diyanet, Sözlü Sınavlarına Hazırlık Kitabı

CEMAATSEL YAPILAR RIZAİ İLAHİ AMAÇLIDIR LAKİN…

Cemaatsel/örgütsel yapılar din gönüllüğü üzerine kurulu olmakla birlikte müntesibin “kişilik bulma, eksikliğini giderme, çevre edinme,  ticaretini yürütme, saygınlık ve kariyer…” elde etme adına devam ettiği oluşumlardır.

Din görevlisinin veya her hangi bir cemaate devam eden kimsenin bulunduğu yerde yaptığı dini içerikli amellerin ne amaç ve maksatla yapıldığını en iyi bilen Allah’tır.

Bu konuda kimsenin kimseyi yargılama hak ve yetkisi olmadığı gibi itham etme hak ve yetkisi de yoktur.
Temennimiz pek göremesek de herkesin bulunduğu yerde en iyi şekilde din gönüllüsü olması…

İSLAM’A AYKIRI AMELLERİ OLMASI DİN GÖREVLİSİNİN MESLEĞİNE HALEL GETİRMEZ

İslam’a aykırı ameller din görevlisinde olduğu gibi dini her hangi bir oluşuma tabi bir Müslüman’da da olabilir. Ve bunun toplumsal ve cezai yaptırımları Kur’an, sünnet ve icma da ayrıntılı bir şekilde zaten anlatılmıştır.

Din görevlisinin yaptığı İslam’a aykırı ameller onun din gönüllüsü olmadığı anlamına gelmez. Tarihte birçok örneğine rastladığımız gibi pek çok samimi Müslüman bazen hata edebilir. Günah işleyebilir. Yanlışa düşebilir.

Elbette her meslekten önce din görevlisinin hatasız olması…

Ama gerçekleri de göz ardı edip genelleme yapmak kimseye bir fayda sağlamayacaktır.

DİN GÖREVLİSİNE MAAŞ UYGULAMASI HZ. ÖMER İLE BAŞLAR

Din görevlisine maaş verme işi uygulamasını ilk Hz. Ömer (ra) başlatır. Değişen dünya şartlarını en  iyi şekilde anlayan ve algılayan Hz. Ömer bu uygulamaya isabet etmiştir.

Toplumun genişlemesine ve kurulan şehirlere bağlı olarak her yerleşim birimine bir din görevlisinin ve oraya atanacak din görevlisinden sorumlu Diyanet benzeri bir teşkilatın kurulması Hz. Ömer sonrası bir zorunluluk sonucudur.

İMAMI ELEŞTİRENLER CHP DÖNEMİNDE BOŞALAN CAMİLERİ ÇOK ÇABUK UNUTTU

Zorunluluğun en güzel örneğini, CHP’nin İmam Hatipleri kapatıp Diyanet İşleri Başkanlığı’nın etkisiz ve yetkisiz kıldığı yıllarda görmek mümkün. 

Din görevlisinin kalitesinde gözle görülür düşüklüğün yanında iaşesini karşılama adına cemaatin zekat/sadaka/kurban derisi ve fitrelerine göz diken cingöz hocaların etrafı bürümesiyle birlikte YİYİCİ/PARAGÖZ İMAM tabiri halk arasında yaygınlaşmaya başlamış, çoğu yerde de din görevlisi bulma sıkıntısı baş göstermişti.

En basit mantıkla 80-90 bin cami/mescide halkın gönüllü hoca bulması aklen imkansızdır. Sahibi olmayan mal nasıl ortalık malı haline gelirse sahibi/din görevlisi olmayan camide kısa sürede ya cemaatsiz kalacak ya da art niyetli cemaatlerin sömürü çarkına dahil olacaktır.

Kenar mahallede beş vakit namaz kıldıran bir din görevlisinin gidip başka yerde iş tutmasının imkansızlığı ortada iken elbette tüm vaktini camisine adamış bir imamın kendi ve ailesinin iaşesi için maaş alması en doğal insan hakkıdır.

İSLAM’DA SADECE DİN GÖREVLİSİ DİN GÖNÜLLÜSÜ DEĞİLDİR

“Para için değil Allah rızası için imam namaz kıldırmalı. Din gönüllüsü devlet memuru değildir” gibi çıkışlar bir defa İslam’ın ruhuyla bağdaşmaz. İslam’da din adamı sınıfı olmadığına ve tüm meslek sahipleri Allah’a kul olmak yönüyle tüccarından vekiline, öğretmeninden doktoruna hepsi bir noktada din gönüllüsüdür. Hayatlarında İslam'ı en güzel şekilde yaşamak ve örnek olmak zorunluluğundadır.

Hal bu ve her meslek sahibi bir noktada İslam'ın gönüllüsü iken hiçbir meslek sahibinin yaptığı iş karşılığında para almaması gerektiği gibi bir yaklaşım absürt bir taleptir.

Bu noktadan hareketle kimsenin kimseyi paralı imamlık yapmakla itham etmek veya din görevlisinin devlet memuru olmadığı gibi söylemlerle avunmak lüksü yoktur.

Din görevlisi yaptığı iş karşılığında para alacaktır ve asla din gönüllüsü olmayıp kendisi de nihayetinde bir devlet memurudur. Çünkü maaş verilmediğinde pek çok din görevlisinin doğal olarak camiye olan rağbetinin hiç de öyle sanıldığı gibi gönüllülük esası üzerinde olmadığı görülecektir.

Maaş veya din gönüllüğü dışında belki şu denilebilir: "DİĞER MESLEK SAHİPLERİ MESLEKLERİNDE DAHA GAYRETLİ VE GÖREVİNİN HAKKINI VEREN İNSANLAR OLMASININ YANINDA DİN GÖREVLİLERİNİN BEŞ VAKİT NAMAZ KILDIRMAK, NİKAH VE CENAZE NAMAZLARINDA MEVLÜTANLIK VE DUAYENLİK DIŞINDA GÖREVİNİN HAKKINI VERMEMESİ PEK HOŞ DEĞİL. DİN GÖREVLİLERİ KANUNLA TANINAN GÖREVLER DIŞINDA İLİMLERİNİ ARTIRIP HALKI AYDINLATMA VE YÖNLENDİRME GÖREVİNİ DE YAPMALIDIR. BİLİYORUZ Kİ PEK ÇOK DİN GÖREVLİSİ LİSE YILLARINDAN KALMA BİLGİLERLE GÜNÜ GEÇİŞTİRMEKTE VE BİLGİ OLARAK DA CEMAATİ DOYURUCU DÜZEYDE BİLGİYE SAHİP DEĞİLDİR."

Bu tavsiye haklı bir tavsiyedir ve haklı bir taleptir.

Bu tavsiye ile birlikte din görevlisinin görevinin hakkını vermesi, kalitesinin artması tavsiye ile olacak bir iş olmayıp nihayetinde toplumun istemesi, bu mesleğe olan talebin artması ve talipler arasında Diyanet’in seçim tercihinde bulunması ile mümkündür.

Hayalciliğin anlamı yok.
Elimizdeki var olan kumaş maalesef bu!

Bu arada son bir not: Diyanet'in elinde şu an büyük çoğunluğu köyler olmak üzere 10 bin cami boş durumda. Parasız imamlık hayali kuranlar bir zahmet gidip burada din gönüllüsü olsunlar ki parasız imamlık nasıl yapılıyormuş hep birlikte görelim. Öyle Süleymancılar(Sülocular) gibi elin garibanını karın tokluğuna gönderip arka planda köyü mahalleyi haraca bağlamadan tabi ki..

Kaynak: Dinihaberler.com / Özel Haber

Son Güncelleme: 21.03.2017 12:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Abdullah 2017-03-20 10:03:49

Maaş neyse ama mevlitler sıkıntı. Teşkilata en cok eleştiri burdan geliyor.

Avatar
Kumas bu maalesef 2017-03-19 18:27:53

Yani yazar son cümlede demiş ki; "haklısınız ama elimizdeki imamlardan ancak bu kadar olur." :) ne yapmaya calisiyonuz

Avatar
Erdal KARATAŞ 2017-03-20 09:58:41

S.Aleyküm,
Güzel tesbitler fakat doğruyu dile getirelim derken yanlış ifadeler kullanılmış...
Örneğin;İhlas ın imansızda da bulunabilir olma ifadesi.
İhlas ı samimiyet yüzde yüz karşılamamaktadır.İhlas sadece müslümanda bulunabilir.İhlas sadece Allah rızası için demektir.İmansızda sadece içtenlik veya samimiyet olabilir..Aman dikkat edelim..
Selam ve dua ile

Avatar
ali veli 2017-03-19 18:34:00

cemaatciler de bedava çoluk çocuk okutsunlar da görelim. herkeş birbirini taşlıyor hangi cemmat beleş okutuor hepsi vatandaşı soyuyor diyanete laf eden önce kendini hesaba çeksin esnaftan para almadan un almadan şeker almadan kurban derisi almadan süt almadan iş yapan varmı? ikiyüzlüler

Avatar
Seyfullah 2017-03-20 06:37:52

Bütün cemaatlerin şerrinden rabbime sığınırım

Avatar
4b sözĺeşmeli 2017-03-19 21:10:10

Kesinle doğru bir tespit toplumun gözünde böyle aşağılık bi namımız var.Allahu teala bu görüşü halka yerleştirenlerden hesap soracaktır...

Avatar
fani akça 2017-03-19 21:43:30

son günlerde okuduğum en güzel yazı
mükemmel tesbitler .Herkes din gönüllüsüpür.doktorda avukata yüreğinize sağlık

.

Misafir Avatar
Aslan Akyazı 2017-03-19 22:05:14 @fani akça

Ey Allahın kulları. Bizim vatanımız türkiye deilmi. Bizim bayrağımız bir deilmi. Bizim okududuğumuz veya okuttuğumuz

Beğenmedim! (0)
Avatar
İmam11 2017-03-20 18:18:01

Alacaz tabi inşaat bekçisi bile 2000tl para alıyor neyin kafasındasınız. Bunu diyen şeref yoksunu insanlara bakmayın.