İslam Düşmanı CHP yine Diyanet'e saldırdı!

Diyanet'in bütçesini hazmedemeyen İslam düşmanı CHP adına konuşma yapan Mehmet Tüm'ün açıklamaları CHP milletvekillerinin cahilliğini bir kez daha ortaya koydu

İslam Düşmanı CHP yine Diyanet'e saldırdı!

Diyanet'in bütçesini hazmedemeyen İslam düşmanı CHP adına konuşma yapan Mehmet Tüm'ün açıklamaları CHP milletvekillerinin cahilliğini bir kez daha ortaya koydu

14 Aralık 2016 Çarşamba 17:00
İslam Düşmanı CHP yine Diyanet'e saldırdı!
banner283
Mahmut Deniz / Özel
DiNiHABERLER.COM 


CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, bütçe görüşmeleri devam ederken Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesinin açıklanması üzerine yerinde duramayıp çocukça bir basın açıklaması yaptı. 

Yaptığı açıklamada gaf üzerine gaf yapan Mehmet Tüm, Alevileri kışkırtırken cahilliğini ve İslam düşmanlığını da ortaya koydu.
Alevilere bütçeden pay isteyen Mehmet Tüm, Diyanet İşleri Başkanlığı’nı CHP’nin kurduğunu ve Aleviler dahil her tür Diyanet alternatifi olarak kendisini gören grupları yine CHP’nin devrim kanunları ile yasaklandığını unuttu. 

“Bir ülkede din hizmetlerine ayrılan ödenek Bilim Bakanlığı bütçesinden fazla olursa o ülkenin gelişmesi mümkün olmaz” diyen Mehmet Tüm, CHP iktidarları döneminde Diyanet’e ayrılan kısıtlı bütçeye rağmen neden ülkeyi kalkındıramadıklarını ise izah etmedi. 

Ülkedeki üniversite mezunlarının işsizliğini, ülkedeki yoksulluğu, bulunamayan yurtlar sorununu da Diyanet’e bağlayan Mehmet Tüm’ün CHP döneminde Diyanet’e ayrılmayan bütçe ile hangi icraatları yaptığı ise merak konusu oldu. 

Konuşmasının devamında kendi kendini yalanlayan Mehmet Tüm, cemaat yurtlarının kapatılıp devlet gözetiminde Diyanet yurtlarında barındırıldığını bunun da bütçe gerektirdiğini maalesef akledemedi. 

Alevilerin bir inancı olup kendi giderlerini karşılamak zorunda kaldıklarını belirten Mehmet Tüm aynı şekilde ülkede kendisinin de eleştirdiği cemaatlerinde Aleviler gibi bütçeden pay istemesi durumunda devletin değil dünyanın bütçesini vermekle dahi bu işin altından kalkılamayacağını düşünemeyecek kadar bütçeden ve devlet yönetmekten aciz olduğunu gösterdi. 

Laik  devletle ajitasyon yapan CHP ülkede Alevilerin yanısıra tüm cemaatlerin Diyanet’e rağmen var olduğunu ve ayrı inanç grupları olduğunu hatta ateistlerin de aynı mantıkla ayrı bir inanç grubu olarak bütçeden pay alması gerektiğini düşünüp haklarını savunmayarak ayrımcılık yaptı. 

Mehmet Tüm, “Devletin tüm inançlara eşit bakmasını savunur. Laik devletin dini mezhebi, tarikatı cemaatı olmaz” derken CHP’nin dünya gerçeklerinden ne kadar kopuk olduğunu da ortaya koydu. Oysa CHP dışında tüm devletin dini, mezhebi ve devletin belirlediği dini bir görüş bulunuyor. Vatikan Kilisesi, Diyanet’in onda biri kadar personele sahip olmadığı halde 3-7 milyar dolarlık dev bir bütçeye sahip. Yine Vatikan’ın 250’yi aşkın gazete ve dergi baskısı, 154 radyo istasyonu ve 49 TV kanalı bulunuyor. 

İşte Mehmet Tüm’ün İslam düşmanlığı ve Alevi istismarcılığı kokan ayrımcı, ötekileştirici, kutuplaştırıcı o açıklamaları:
'Diyanet bütçesi, bilim bütçesinde fazla olamaz'

Bütçe görüşmelerinin devam ettiği sırada bir basın toplantısı düzenleyen CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Diyanete ayrılan ödeneklere tepki gösterdi.

2017 merkezi bütçesinde; Farklı inanç gurupları, Aleviler , emekçiler, emekliler, yoksullar, işçiler, işsizler, köylülerin olmadığını savunan Tüm, “Bu bütçe sermaye ve rant bütçesidir. Bu bütçeye hayır diyoruz.” dedi. Mehmet Tüm yaptığı basın toplantısında şu görüşleri dile getirdi.

“Bildiğiniz gibi 2017 yılı Bütçe görüşmelerinin sonuna gelmiş bulunuyoruz.

Hepinizin bildiği gibi, bütçe sadece rakamlardan oluşan, sayısal verileri , ifade eden bir tasarı değildir.

Bütçe aynı zaman da hükumetin, tüm toplumsal sorunlara bakış açısını, gösterir, ülkeyi hangi yöne doğru götüreceğini, yurttaşlara nasıl bir hizmet vereceğini de ifade eder.

Şimdi 2017 yılı bütçesine baktığımız da ne yazık ki tüm kesimleri kapsayacak bir anlayışı göremiyoruz.

Bu bütçe tüm yurttaşlarımızı kucaklamaktan uzaktır . Eşit yurttaşlığı öne alacak tüm yurttaşlarımıza hizmet edecek anlayıştan yoksundur. Hükûmet , Bütçenin gelir kaynağı olan vergiyi toplarken,  Alevileri ve diğer tüm inanç guruplarını yurttaş olarak kabul ediyor ve vergi topluyor.

Ancak, sıra hizmet götürmeye , kaynak ayırmaya gelince, toplumu ayrıştırarak , ötekileştirerek  Alevilere bütçeden hiçbir ödenek ayrılmıyor. Hükumet her gün çıkıp, vergi adaletinden, hukuktan , vicdandan eşit yurttaşlıktan söz ederken ,artık buna aleviler ve toplumun hiçbir kesimi inanmıyor.

2017 yılı bütçesinde Diyanete 6 milyar 867 milyon lira ödenek ayrıldı. Bu Ödenek , 13 bakanlığın bütçesinden daha fazladır. Aynı zamanda 5 bakanlığın toplam bütçesine denk gelmektedir.

Bir ülkede, din hizmetlerine ayrılan ödenek, Bilim Bakanlığı bütçesinden, 

Gençliğe , Kalkınmaya , Sağlığa ayrılan bütçeden, daha fazla olursa, o ülkenin gelişmesi asla mümkün olamaz. Laik bir ülkede yoksul çocukları yurt bulamazken, Milyonlarca üniversite mezunumuz işsizken , Milyonlarca çocuğumuz sokaklarda eve ekmek götürmek için simitçilik boyacılık yaparken, 

tek bir mezhebe hizmet veren Diyanete bu kadar bütçenin ayrılmasını doğru bulmuyoruz.

Bu Bütçe yurtlara okullara , eğitime , sağlığa ayrılmalıdır. İktidar bir an önce acilen çocuklarımızın yurt sonunu çözmelidir. Bildiğiniz gibi Devlet çocuklarımıza sahip çıkmadığından , çocuklarımız, tarikat cemaat ve vakıf yurtlarında tacize ve tecavüze uğramaktadır. Bu yurtlar derhal kapatılmalıdır. Çocuklarımız, gençlerimiz, Devletin gözetimi altında , kamu yurtlarına yerleştirilmelidir.

Biz her kesimin inancına sonuna kadar saygılıyız. Her inanç bizim için kutsaldır.

Ancak Aleviler inanç kurumlarının giderlerini kendileri karşılarken, 

Diyanet işlerine ayrılan bütçenin sadece bir kesime, verilmesini kabul etmek mümkün değildir.

Bu laik devlet anlayışı ile, Anayasanın eşitlik ilkesi ile aynı zamanda vicdan ve insanlıkla bağdaşmaz.

Bu anlayış bir an önce mutlaka terk edilmeli, ve ülkemizde yaşayan aleviler “Eşit yurttaş olarak görülmelidir. Bizlerin amacı, asla kurumları kişileri veya inanç guruplarını hedef almak değildir. Amacımız, Hükümetin yaptığı ayrımcılığın , ortadan kaldırmasını sağlamak ve Devletin tüm insanları “eşit yurttaş” olarak görmesini talep etmektir. Eşit yurttaşlığın veya ayrımcılığın en somut örneği bütçe uygulamalarıdır. AKP nin hazırladığı bütçelerde , ayrımcılık çok açık bir şekilde görülmektedir.

Askerlik yapan, vergisini ödeyen bu Ülkenin kurtuluşunda ve kuruluşunda temel unsur olarak yer alan , Aleviler. bu güne kadar her türlü ayrımcılığa tabi tutulmuşlardır. Ülkenin en zor dönemlerinde hep destek veren , barıştan , demokrasiden ve cumhuriyetten yana olan Alevileri ;ayrımcılığa tabi tutmaya, öteki görmeye en başta iktidar olmak üzere hiç kimsenin , hakkı yoktur. İçinde bulunduğumuz dönemde, komşu ülkelerde yaşanan mezhep çatışmalarının tamamına Aleviler karşıdırlar. Bu mezhepçi yaklaşımları dikkate alarak, Alevilerle ilgili olumsuz algıları, tehdit ,şantaj ve saldırıları hükûmet bir önce görmeli ve gerekli önlemleri almalıdır. İktidar bütçeden kendi yandaşlarına ödenek ayırmayı hak olarak görüyor. Bunun içindir ki; Hepimizin ortak vergilerinden oluşan Bütçeden Alevilere hiçbir ödenek ayırmıyor. Çünkü Alevilerin hiçbir kurumunu tanımıyor. Tüm alevi kurumlarını hala yasadışı görmeye devam ediyor. Hükümet Öyle görmemiş olsaydı 7 Alevi Çalıştay yapmasına rağmen Alevilerin inanç merkezi olan Cem evlerini, tanımış olurdu. Hükümet Bu güne kadar, gerek AİHM kararlarını, gerekse, iç hukukumuz da ki bir çok mahkeme kararlarını yerine getirmemiştir. Hükumet tüm hukuku yok sayarak Anayasal suç işlemektedir. Alevilere karşı bu direncin sebebini AKP kamuoyuna açıklamak zorundadır. Ülkemiz içeride ve dışarıda çok zor bir süreçten geçmektedir.

Toplumsal dayanışmaya ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeye en çok ihtiyacımız olduğu bir dönemdeyiz. Hepimiz Biliyoruz ki ; İç ve dış teröre karşı etkin mücadele etmenin en temel koşulu iç barışımızı ve demokrasimizi güçlendirmekten geçer.

İç barışımızın ve toplumsal dayanışmamızın önündeki en büyük engel , üzülerek ifade etmeliyim ki AKP hükumetinin ta kendisidir. Kardeşlik ve dayanışma duygusu , aynı zamanda , bir helalleşme hukukudur. Yurttaşlarınızın bir bölümünün haklarını gasp ederek, bunu yapamazsınız? Böyle kardeşlik , böyle dayanışma, Böyle eşit yurttaşlık dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Bütçe ülkede yaşayan tüm halk için yapılır. 

Halkın önemli bir kesimini yok sayarak yaptığınız bütçe ile Ülkemizde , barış, huzur ve güveni asla sağlayamazsınız. Hükûmete buradan çağrı yapıyorum.

Her alanda uyguladığınız bu tekçi anlayışınızdan vaz geçiniz. Eğer terörle, darbeyle mücadele de başarılı olmak istiyorsanız, tüm yurttaşları eşit görün ve kaynakları eşit kullanın. Cumhuriyetin kurucu unsuru olan, Alevilerin haklarını bir an önce teslim edin. Yaptığınız bu ayrımcı uygulamalar yurttaşlarımızın arasına ayrılıklara yol açmaktadır. tüm inanç guruplarına eşit davranın. 

Cumhuriyet eşit yurttaşlık için vardır. Laiklik sadece inanç özgürlüğünü savunmaz.

Aynı zamanda Devletin tüm inançlara eşit bakmasını savunur. Laik devletin dini mezhebi, tarikatı cemaatı olmaz. Laik cumhuriyetin eşit ve onurlu yurttaşları vardır. Ancak sizin iktidarınız, Cumhuriyetin tüm kazanımlarını yok saydığı gibi, ülkede sizden olmayan tüm inançları da yok saymaktadır. insanda biraz vicdan biraz adalet duygusu olmalıdır. Umuyoruz ki bu ayrımcı bütçe AKP nin yaptığı son bütçe olur. 2018 yılı bütçesi, daha barışçıl, daha paylaşımcı, özgürlüklerin önünü açacak, tüm yurttaşların hakça paylaştığı bir bütçe olur. Ve bu kardeşlik bütçesini , ülkede barışı , eşit yurttaşlığı, demokrasiyi sağlayacak olan CHP iktidarı yapar.

Sonuç Olarak , Bu bütçede, Farklı inanç gurupları, Aleviler , emekçiler, emekliler, yoksullar, işçiler, işsizler, köylüler, yoktur. Bu bütçe sermaye ve rant bütçesidir. Bu bütçeye hayır diyoruz.”

Kaynak: Dinihaberler.com / Özel Haber

Son Güncelleme: 14.12.2016 17:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Abdullah Erzurum i 2016-12-14 22:45:28

Senin leşini yıkayıp inanmadığın cenaze namazını kıldıranı ALLAH ıslah etsin pis necaset

Avatar
acizane 2016-12-16 08:21:33

imansız inançsız vicdansız bilim adamı ancak kendi ülkesine ihanet eder.15 temmuz da gördük imanla imansız arasındaki farkı.önce diyanet gelir.

Avatar
Mustafa 2016-12-16 18:36:45

görevini yapıyor...