Kur'an Kursu Öğreticilerinin Dikkatine!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kur'an Kurslarında genel yapılan denetimlerde aşağıdaki hususlar dikkat çekti. Aslında bu tespitler bir anlamda Kur'an Kursu Öğreticileri ve Ümmet-i Muhammed'in geleceği açısından ayrı bir önem arz ediyor.

Kur'an Kursu Öğreticilerinin Dikkatine!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kur'an Kurslarında genel yapılan denetimlerde aşağıdaki hususlar dikkat çekti. Aslında bu tespitler bir anlamda Kur'an Kursu Öğreticileri ve Ümmet-i Muhammed'in geleceği açısından ayrı bir önem arz ediyor.

02 Şubat 2016 Salı 15:52
Kur'an Kursu Öğreticilerinin Dikkatine!

DiNiHABERLER.COM / öZEL iÇERiK


KUR'ÂN KURSLARIN GENEL DENETİMİNDE YAPILAN TESPİTLER1) Yatılı Kur’ân kurslarında; kaymakamlık onayıyla pansiyon yöneticilerinin belirlenmesi, kursların mutfak bölümünde çalışan kişiler için kaymakamlıktan onay alınması ve bu kişilerin periyodik olarak sağlık muayenelerinin yapılması, yemekhane bölümlerine gaz detektörü takılması ve tüp gazların muhafaza altına alınması, yangın tüplerinin periyodik muayenelerinin yapılması, yangın merdiveni bulunmayan Kur’ân kurslarında gerekli çalışmaların başlatılması, yangın merdiveni girişlerinin acil durumlarda rahatça kullanılacak şekilde açık halde tutulması, hafta sonu evci çıkan veya izine giden öğrencilerin kayıtlarının düzenli tutulması, izne gidiş ve dönüşlerde “Öğrenci İzin Kartı” düzenlenmesi, sivil savunma ve yangın planı dosyasının hazırlanması, ücret ve sigortası dernek tarafından karşılanıp hizmetli olarak kurslarda çalıştırılan personele Kaymakamlık oluru alınması, kurslarda ders programları hazırlanırken öğrencilerin yeme, dinlenme, namaz vb. vakitlerin dikkate alınması, akşam yemeği ile ikindi ve akşam namazı vakitlerine ders konulmaması,


2) Kur’ân Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi’nin 29’uncu maddesi uyarınca, devamsızlığı katıldığı programa ait dönemin 1/8’ini aşan öğrencilerin kayıtlarının EHYS’den silinmesi, kayıt silme işlemlerinden sonra Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’ân Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği’nin 17/1 maddesi uyarınca kurslarda sınıf mevcudunun; yüzünden okuyanlar için 10’un altına düşmesi durumunda müftünün teklifi ve mülki amirin onayı ile ilgili dönemde eğitim-öğretime devam edilmesi, ancak bu durumda derse giren öğreticilere ek ders ücreti ödenmemesi, Kur’ân kurslarındaki öğrenci sayısının düzenli kontrol edilmesi, özellikle vatandaşların bağ-bahçe işlerine başladıkları ve kurslara düzenli devam edemedikleri 4’üncü dönemde gerektiğinde kursların açılmaması,


3) Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’ân Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi’nin; 23’üncü maddesi gereğince İlçe Eğitim Komisyonu’nun oluşturularak aynı maddede tadat edilen görevlerini yerine getirmesi, 26/5 maddesi uyarınca Sınıf Açma Talep Formları’nın İlçe Müftüsü tarafından tasdik edilerek imzalanması, 44/4 ve 77 maddeleri gereğince Kurs ve pansiyonlarda bulundurulması gerekli eksik defterlerin ikmal edilmesi, 75’inci maddesi ile aynı Yönerge’nin EK:20 Formu göz önünde bulundurularak belli bir program dâhilinde Kur’ân kursları denetiminin yapılması, 


4) Yaz Kur’ân kurslarında; Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 5/2’nci maddesine göre gerekli şartları taşıyan kişilerin görevlendirilmesi,


5) Hafızlık eğitimi verilen kurslarda Kur’ân Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi’nin 40’ıncı maddesi uyarınca Hafızlık Takip Komisyonu’nun oluşturulması,


6) Camilerde Kur’ân Öğretimi ve yaz Kur’ân kurslarında düzenli olarak ders defterinin tutulması, bu kurslara ait Sınıf Açma Talep Formu ve kayıt dilekçesi gibi evrakın kurs yapılan yerde muhafaza edilmesi,


7) Yatılı Erkek Kur’ân Kursunun fiziki yapısının, sınıf, yatakhane, yemekhane, kiler, lavabo ve dinlenme bölümlerinin eğitim-öğretime elverişli olmadığı, çok önceden beri eğitime devam ettiği halde gerekli onarım ve restorasyon işlerinin gereği gibi yapılmadığı görülen binanın yeterli sağlık koşullarını taşımadığı, Kursun üst katında izinsiz olarak kız öğrencilerin barındırıldığı, Kursun şehir merkezine uzak olduğu ve lojmanının bulunmadığı, bu sebeple ulaşım ve kadrolu öğretici sorunu yaşandığı, kursta bir din görevlisinin geçici öğretici olarak görev aldığı, eşinin ise öğrencilere yemek hazırladığı, Kursta gece nöbeti tutulmadığı, tüm bu nedenlerle Kursta istenilen düzeyde başarı elde edilemediği anlaşıldığından bu Kursun yurt ve pansiyon bölümünün DİB Kur’ân Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi’nin 76/1-b maddesi uyarınca kapatılarak öğrencilerin yakınlardaki başka kurslara nakledilmeleri, ihtiyaç duyulması halinde ise eğitim öğretime gündüzlü olarak devam edilmesi,


8)Kursun yemekhane, depo ve kiler bölümlerinin temiz olmadığı, yemekhanede gaz kokusunun hissedildiği, Kursta fare görüldüğü, bu sebeple mezkur hususlarla ilgili gerekli tedbirlerin alınması,


9) Yatılı Kur’ân kursları ile ilgili olarak; Kuran Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar İle Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi 66’ıncı maddesi uyarınca İmar ve şehircilik müdürlüğü veya Belediye Fen İşleri Müdürlüğü Teknik Raporu ve Sağlık Müdürlüğü/Sağlık Grup Başkanlığı Raporu bulunmadığı, 67 ve 77’inci maddelerinde tadat edilen hususlardan eksiklikler bulunduğu, yangın alarm sistemi, acil çıkış merdiveni, ilgili yerlerde gaz dedektörünün bulunmadığı, yangın söndürme sistemlerinin bulunmadığı, yatakhanelerde 10 kişiden fazla kişi kaldığı, kurslarda çalıştırılan aşçıların hijyen eğitimi almalarının sağlanmadığı, kurslarda çalıştırılan personelin SGK işlemlerinin usulüne uygun yapılmadığı ve çalıştırılan personel için mülki amir onayının alınmadığı, 18 yaş üzeri öğrencilerin sabıka kayıtları ve askerlik ile ilişkilerinin olmadığına dair belge bulunmadığı, son kullanma tarihi geçmiş gıda maddeleri bulundurulduğu, öğreticilerin nöbetlerini nöbet mahallinde geçirmediği, kilerde temizlik maddeleri ile gıda maddelerinin bir arada bulundurulduğu, kurslarda kayıtlı olmayanların barındırıldığı, yurt ve pansiyon yöneticisi onaylarının eksik olduğu, karma eğitime devam eden ....Kur’ân kursunun mevzuata uygun hale getirilmediği,


10) Diyanet işleri başkanlığı Kur’ân Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi’nin 75’inci maddesi gereği periyodik olarak kursların denetiminin yapılmadığı ve ilgili defterlerin imzalanmadığı,


11) Ek ders dağıtım çizelgelerinin Diyanet işleri başkanlığı Kur’ân Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi 13/ğ gereğince iki nüsha halinde hazırlanmadığı ve ilgili dosyada muhafaza edilmediği,


12) Ek derslerin aylık karşılığı girilen derslerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı gereği tamamlanmadan planlandığı ve bu çerçevede tahakkuk ettirildiği,

a) X Kur’ân Kursunda ders defterinin işlenmediği, kayıt dilekçelerinin bulunmadığı, Sınıf Açma Talep Formunun kursta bulundurulmadığı, 


b) Kur’ân Kursunda Gelen Evrak Defterinin usulünce doldurulmadığı, kursta yangın tüpü olmadığı, kursun işleriyle ilgilenen .... kursta kalmasıyla ilgili olur bulunmadığı,


c) Kur’ân Kursunda Ders Defterinin ve Sınıf Açma Talep Formunun bulunmadığı,


ç) Kuran Kursunda Kayıt Dilekçeleri ve Sınıf Açma Talep Formlarının bulunmadığı, Ders Defterinin işlenmediği,


d) Kur’ân Kursunda aşçı olarak çalışan kişinin onayının bulunmadığı, Öğrenci Kayıt Dilekçelerinin olmadığı, Sınıf Açma Talep Formlarının deftere işlenmediği,


e)Kur’ân Kursundaki yangın söndürme tüplerinin tarihlerinin geçmiş olduğu, yemekhanede tüp bulunduğu, 


f) Kur’ân Kursundaki yangın söndürme hortumlarının bulunmadığı, ... ders programının fiiliyatla örtüşmediği, Gelen Evrak Defterinin usulünce doldurulmadığı, kurstaki öğrencilerin kayıt dilekçelerinin alınmadığı, Kaloriferci ve Aşçı için onay alınmadığı,


g) Kur’ân Kursunda Gelen Evrak Defterinin usulünce doldurulmadığı, 


ğ) X Kursunda gündüzleri okula giden öğrenciler nedeniyle kurs ders saatlerinin fiiliyatla örtüşmediği, yemekhanedeki bardak ve tabakların iyi temizlenmediği, ayrıca mutfak bölümünde ocağa bağlı bir tüp ile 10 civarında dolu tüpün burada tutulduğu, öğrencilerin hafta sonu izinleri için veli dilekçelerinin alınmadığı, kursta öğrenci kaydı bulunmayan hafızların kaldığı, mutfakta çalışan sivil şahıs için onay alınmadığı, 


h) X Camii Kur’ân Kursunda Gelen Evrak Defterinin ve Sicil Defterinin usulünce işlenmediği,


ı) X Kur’ân Kursunda öğrencilerin kayıt dilekçelerinin alınmadığı, 


k) X Kur’ân Kursundaki Hafızlık Eğitim Programı Takip Çizelgesinin düzenli olarak doldurulmadığı, ek ders defterinin usulünce tutulmadığı, aşçı için onay alınmadığı, yangın hortumlarının boruya takılmadığı ve yangın tüplerinin yenilenmediği,


l) X Kur’ân Kursundaki 04-06 yaş grubunun bulunduğu kurstaki prizlerin 1,5 metre yüksekliğin altında olduğu,  


m) X Kur’ân Kursunun Gelen Evrak Defterinin usulünce işlenmediği, 


n) X Kur’ân Kursunda yangın merdiveni olmadığı, kurslarda sivil savunma dosyasının bulunmadığı, ........... kaloriferci olarak çalışabilmesi için Valilik onayı alınmadığı, ........ Yatılı Erkek Kur’ân Kursunda da kaloriferci olarak çalışan ........... için Valilik onayı alınmadığı, 


ö) Yatılı Erkek Kur’ân Kursunda öğrencilerin okuyuşlarının zayıf olduğu,


p) Kız Kur’ân Kursunda, ders defteri ve sicil defteri dışında defter olmadığı, 13/12/2015 ta-rihinde saat 09.45’te yapılan denetimde kursta 5 öğrencinin olduğu, öğrencilerin bilgilerinin çok zayıf olduğu,  


r) Kur’ân Kurslarında bazı cami ve Kur’ân kurslarındaki tabelaların eski olduğu,  


 İl Müftülüğünün 02/07/2015 tarihli ve 1615 sayılı yazısı ile Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilen İl Eğitim Kurulunun, 2014-2015 eğitim öğretim yılına ait raporunda, 04-06 yaş gurubu öğrencilerden ücret alınabilmesi, bu yaş gurubu kurslar için ödenek gönderilmesi, yurt ve pansiyonlara aşçı ve kaloriferci kadrosu verilmesi, güvenlikçi çalıştırılması, öğreticilerin sınıfta beyaz önlük giymesi, yaz Kur’ân kursları döneminde öğreticilerin izin kullanmasına izin verilmesi, başarılı olan hafızlık takip komisyonlarının ödül olarak hac ve umrede görevlendirilmesi gibi hususlara yer verildiği, söz konusu kurulun Yönergenin 22’inci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde bir faaliyet icra etmediği, 


 Öğreticiler Kurulunca, kurslarda uygulanan programın incelenmesi, karşılaşılan problemler için çözüm yolları aranması ve bilgi paylaşımı gibi hususlara dair bir çalışma yapılmadığı, 


 Eğitim öğretim yılının başlaması öncesinde, eğitim öğretim müfredatının uygulanması ve bitiminde de yılsonu değerlendirilmesine yönelik rapora yansıyacak şekilde bir toplantının yapılmadığı,


 Yatılı olarak faaliyet gösteren kurslarda yurt ve pansiyon yöneticisinin belirlenmediği,


Anlaşılmıştır.


 
Son Güncelleme: 03.02.2016 12:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.