e ."-a."""n4, 9aid="www.dlcl">e 4, 9ang="tr" iyan-kapsa hiyan-ber/ampe 4-headeraid="www.d-ber/amang="tr"dge yoix9;ce ."t-a."-a."""4h .pag ; }="at; filt">e ."-a."4h1 Müftülüklerden ihraç edilen FETÖ'h1>e ."-a."4p>ontent="672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yayımlandı. Diyanet işleri Başkanlığı'nda çok sayıda kişi görevden a</p>ta.""""5/10">er>ta."""ce 4, 9ang="tr" cl-header. ihto3ange yoix94; }=" .fixedtop:ottopx; margin1otto">e ."-a."""""""""<, 9ang="tr"pulld{mar muted"/giang="tr"fa fa-c radaretari,leidi g conue"/gpi>"<spanang="tr"darih-degistie9;a!',la!'"="2016-09-09 01:26:27">09 Ey>Ml 2016 Cuma 01:269;span></35v>t-a.""""""""""" 235v>tt-a."""""""""""<, 9ang="tr"nge yoix a napic">e 4span>."-a."""4img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaberler.com/images/haberler/2016/09/muftuluklerden_ihrac_edilen_feto_culer_h98241_801 '" content="Müftülüklerden ihraç edilen FETÖ'ame="="ontent="Müftülüklerden ihraç edilen FETÖ'cü."-a."</span>."-a 235v>te , 9ang="tr" cl-header.tools clpx; margiange yoix9;c-a."."4, 9aid="payg=""ang="tr"ptyg="-hiyan-ber/amp</35v>t-a."""d , 9ang="tr" clchaiacsite clber -hrefasechramezmpe 4spanang="tr" medi, cl-gs-prong.dou="e="text/ja:window. medi()"/giang="tr"fa fa-pmedi, mediatari,leidi g conue"/gpi></span>."4spanaong.dou="t tyCge y(ber/a)"ang="tr"hrefa cl-gs-p/giang="tr"fa fa-andoatari,leidi g conue"/gpi></span>."4spanaong.dou="t tyUp(ber/a)"ang="tr"t ty_biggdule-a-gs-p/giang="tr"fa fa-href"tari,leidi g conue"/gpi><iang="tr"fa fa-plusatari,leidi g conue"/gpi></span>."4spanaong.dou="t tyDown(ber/a)"ang="tr"t ty_smaaanele-a-gs-p/giang="tr"fa fa-href"tari,leidi g conue"/gpi><iang="tr"fa fa-minusatari,leidi g conue"/gpi></span></35v>t-a."4/35v>t-a."""d ."4, 9aid="a nat tymang="tr"dge yoix pt"> verify"_verify"-deizel9;c-a."t-a."4, 9aa!',lesm="/image9;a!',lesid="283"4ng="tr"t/css" t/css"132 hiyane>4age/jpeg" href="http://www.dinihaber/imageumu_?id=283"4aumma" c_sa-et" > <linofollow"><img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaberler.com/imagesmbsf="/if" ontent"250"ock; t"250"o; }="nd (ma250px;ck; 250px;bor hs:001 '" c/image283"4ng="tr"img-responsive"/></a9;35v>" ""."""""""""""<, 9aid="a nabody"><spano; }="href-kgrou16ig"><spano; }="href-f <aiy:vtüana,geneva,sans-serif">Resmi Gazete'Hüyag -a-e ontent="672 sayılı Kanun Hükmünde Kaacebter ki kigütiniine veya Milli _kor = 'GKurulunca devletin milli gkor = 'ğine karşı faaliyetde bulunduğuna karar vnet#0nbir k, oluşum veya gru ra üye 'ği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla iheabatıFoa-e, Emme 1t Genel ontdür"Mğü, Jlinesma Genel Komutri Başka, Sahil _kor = 'GKomutri Başka ve kamu kom/plarok daki#039;nda çok sayı, kamudaki#a kişlniinlü03ıkarokden .<brOk9cJvbrOk9cJKamudaü03ıkarokdanlartara-ok ok 7 biny669 emme 1t, 323 jlinesma ve 2 Sahil _kor = 'GKomutri Başka metdurear ve 24 merede vaice. de bulunuyor.<brOk9cJvbrOk9cJResmi Gazete'ninynunkerrag ;a ç-ok ok, ontent="672 saHK Olağanüstü Hal Kapsamok dadKamu Petdureark İlaykinyAlok an Tedbirinie Dairsayılı Kanun Hükmünde Karag -aen . <brOk9cJvbrOk9cJKaünde Kde, olağanüstü hal kapsamok dadkamu metdureark ilaykinyba'Adtedbirini yapema-ok kararının; Agoya-lnın 121'inci madi e. acebOlağanüstü Hal Kaılll 4'üncü madi e.k a ki, Cumhurbşlerirum şleri Başka dadtopa-et BakanlartKurulu'nca,öndAğustos 2016 darihinde kararlaştn rokaen şka kayd ihrdi.  <brOk9cJvbrOk9cJBusaHK aceb20/7/2016 darihar ve 2berl9064ent="672 sBakanlartKurulukmünıyg= ülke genelinde ga-en ihraçolağanüstü hal kapsamok da,dkamu metdureark ilaykinyba'Adtedbiriniiny yapema-oknın amrdee yayşka bearheaidi. <brOk9cJvbrOk9cJBuna a ki, ter ki kigütiniine veya Milli _kor = 'GKurulunca devletin milli gkor = 'ğine karşı faaliyetde bulunduğuna karar vnet#0nbir k, oluşum veya gru ra üye 'ği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla iheabatıFoa-e;yba'Adkamu kom/plarok daki#039;nda çok sayıkamu a kişinl, Emme 1t Genel ontdür"Mğü, Jlinesma Genel Komutri Başka ve Sahil _kor = 'GKomutri Başka'rdan#039;nda çok sayı, şler hiçaniyDiyanme get/c kalmaks= 'Adn a kişinlü03ıkarokden .<brOk9cJvbrOk9cJ Bussayıinie ayrokca herhangi aniytebligat bir kez yacaşka, haklarok da ayrokca özel kall h Kaüminiine a kiyDiyanm h1-isn ihraceğa kayd ihrdi.<brOk9cJvbrOk9cJBussayıinii, aniinci fıkra get/ğincekamu a kişinl, Emme 1t Genel ontdür"Mğü'nl, Jlinesma Genel Komutri Başka'rdan#ve Sahil _kor = 'GKomutri Başka'rdan#03ıkarokdanssayıinii, gahkume 1t kararıFaranmaks= 'Adn, rütbe ve/veya memure 1tanet yapedBaşka ve bussayıinii a kiş birtık arıFteykil!', yenilükabuln ihrmeyacefti, ani daha kamu hizmetinde gstihds" ihrameyacefti, doğrudan#veya doa-ylıFoa-rak#a kişlnndircrameyacefti, bunlarAdn uhdelniinl bulunana ni tür"Mynuntevellia n 1t, kom/l, komisyon, yönetim kom/lu, denetim kom/lu, tasfye kom/lu üye 'ği ve sairsa kişlnii de dura ermayent="67acaşka anldircrdi.<brOk9cJvbrOk9cJBunlarAdn sil!h ruhsatlarAd, gemi ads" Başka a ilaykinybelg1lniinin#ve pilot l3-anslarok = n /jaaln ihraceğa ve bussayıinii oturduk arıFkamu konutlarok dan#veya vakıf lojmanlarok dan#ndgün içinl tahliyen ihraceğa bearheaidi.<brOk9cJvbrOk9cJBussayıini özel gkor = 'Gyıredtlniinin#kom/cusu, or6aşka ve ç yapşrirumoa-z yacak, bussayıini hakkok da ilgila eri Bak ve kom/plarca ilgila pa-lme=" aniimine derhal anldircmde bulunulacak. Busanldircm üzniine ilgila pa-lme=" aniimlniincepa-lme="lart/jaaln ihracek. <brOk9cJvbrOk9cJKamu a kişinlü03ıkarokdanlar,riptsa uhdelniinl taşım= 'Çolduk arıFbüyunkelçi, vaic gibi unvanlarok ve müsteyar,rkaymakam ve benznii mesl/c adlarok = ve sıfatlarAd = kula-etmazlar ve busunvan, sıfat ve mesl/c adlarok a ğlıFoa-rak#sok ilnana aklardan#yararlan-z yacak.9;span></span><brOk9cJvbrOk9cJ<strong>DiYANET iŞLERİ BAŞKANLIĞI  İL onFTÜLÜKLERİpx; rong><brOk9cJvbrOk9cJ<spano; }="href-kgrou16ig"><spano; }="href-f <aiy:vtüana,geneva,sans-serif">1    Aana onttft="Mğü İçin <strong><age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyaneadana-2016/09gundeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_cu32h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000">TIKLAYINIZ9;span></apx; rong><brOk9cJ2    Aıyaman onttft="Mğü İçin <age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyaneadiyaman-2016/09gundeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_cu33h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000"><strong>TIKLAYINIZ9;s rong><;span></apbrOk9cJ3    Afyonkarah3-ar onttft="Mğü İçin <strong><age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyaneafyonkarah3-ar-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_cu34h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000">TIKLAYINIZ9;span></apx; rong><brOk9cJ4    AğrıFonttft="Mğü İçin <age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyaneagri-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_cu35h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000"><strong>TIKLAYINIZ9;s rong><;span></apbrOk9cJ5    Ama-ya onttft="Mğü İçin <strong><age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyaneama-ya-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_cu37h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000">TIKLAYINIZ9;span></apx; rong><brOk9cJ6    AnkaraFonttft="Mğü İçin <age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyaneankara-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_cu38h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000"><strong>TIKLAYINIZ9;s rong><;span></apbrOk9cJ7    Anaalya onttft="Mğü İçin <strong><age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyaneanaalya-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_cu39h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#B22222">TIKLAYINIZ9;span></apx; rong><brOk9cJ8    Artin  onttft="Mğü İçin <age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyaneartin-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_cu42h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000"><strong>TIKLAYINIZ9;s rong><;span></apbrOk9cJ9    Ayyok     onttft="Mğü İçin <strong><age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyaneaydin-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_cu43h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000">TIKLAYINIZ9;span></apx; rong><brOk9cJ10    B yapk1-ir    onttft="Mğü İçin <age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyanebaick1-ir-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_cu44h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000"><strong>TIKLAYINIZ9;s rong><;span></ap;span></span><brOk9cJvbrOk9cJ<spano; }="href-kgrou16ig"><spano; }="href-f <aiy:vtüana,geneva,sans-serif">11    Bhracik    onttft="Mğü İçin <strong><age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyanebhracik-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_cu47h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000">TIKLAYINIZ9;span></apx; rong><brOk9cJ12    Bina kl    onttft="Mğü İçin <age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyanebinaol-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_cu48h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000"><strong>TIKLAYINIZ9;s rong><;span></apbrOk9cJ13    Bitl3-    onttft="Mğü İçin <strong><age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyanebhtl3--2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_cu49h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000">TIKLAYINIZ9;span></apx; rong><brOk9cJ14    Bolu    onttft="Mğü İçin <age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyanebolu-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_cu50h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000"><strong>TIKLAYINIZ9;s rong><;span></apbrOk9cJ15    Burdur onttft="Mğü İçin <age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyaneburdur-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_cu51h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000"><strong>TIKLAYINIZ9;s rong><;span></apbrOk9cJ16    BursaFonttft="Mğü İçin <age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyanebursa-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_cu52h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000"><strong>TIKLAYINIZ9;s rong><;span></ap;span></span><brOk9cJvspano; }="href-kgrou16ig"><spano; }="href-f <aiy:vtüana,geneva,sans-serif">17    Çanakkale onttft="Mğü İçin <strong><age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyanecanakkale-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_cu53h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000">TIKLAYINIZ9;span></apx; rong><brOk9cJ18    Çankn rokFonttft="Mğü İçin <age/jpeg" href="http://www.dinihaberkamu/metdureaecankiri-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_cu56h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000"><strong>TIKLAYINIZ9;s rong><;span></apbrOk9cJ19    Çebiylonttft="Mğü İçin <strong><age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyanecebiy-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_cu57h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000">TIKLAYINIZ9;span></apx; rong><brOk9cJ20    Denizlilonttft="Mğü İçin <strong><age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyanedenizli-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_cu59h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000">TIKLAYINIZ9;span></apx; rong><;span></span><brOk9cJvspano; }="href-kgrou16ig"><spano; }="href-f <aiy:vtüana,geneva,sans-serif">21    landrbakır onttft="Mğü İçin <age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyanedandrbakir-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_cu60h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000"><strong>TIKLAYINIZ9;s rong><;span></ap;span></span><brOk9cJvbrOk9cJ<spano; }="href-kgrou16ig"><spano; }="href-f <aiy:vtüana,geneva,sans-serif">22    Edirne onttft="Mğü İçin <strong><age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyaneedirne-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_cu67h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000">TIKLAYINIZ9;span></apx; rong><brOk9cJ23    Ela'Adğ onttft="Mğü İçin <strong><age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyaneela'ig-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_cu66h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000">TIKLAYINIZ9;span></apx; rong><brOk9cJ24    Erzincan onttft="Mğü İçin <strong><age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyaneerzincan-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_cu68h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000">TIKLAYINIZ9;span></apx; rong><brOk9cJ25    Erzom/p    onttft="Mğü İçin <age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyaneerzom/p-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_cu71h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000"><strong>TIKLAYINIZ9;s rong><;span></apbrOk9cJ26    Essayehir onttft="Mğü İçin <age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyaneeskisehir-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_cu72h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000"><strong>TIKLAYINIZ9;s rong><;span></ap;span></span><brOk9cJvspano; }="href-kgrou16ig"><spano; }="href-f <aiy:vtüana,geneva,sans-serif">27    Ga'iantep onttft="Mğü İçin <strong><age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyanega'iantep-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_cu73h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000">TIKLAYINIZ9;span></apx; rong><brOk9cJ28    Giresu     onttft="Mğü İçin <strong><age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyanegiresu -2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_cu74h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000">TIKLAYINIZ9;span></apx; rong><brOk9cJ29    Gümüşhane onttft="Mğü İçin <age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyanegumushane-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_cu75h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000"><strong>TIKLAYINIZ9;s rong><;span></ap;span></span><brOk9cJvspano; }="href-kgrou16ig"><spano; }="href-f <aiy:vtüana,geneva,sans-serif">30    Hakkâri    onttft="Mğü İçin <strong><age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyanehakkari-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_cu81h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000">TIKLAYINIZ9;span></apx; rong><brOk9cJ31    Hatay    onttft="Mğü İçin <age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyanehatay-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_cu82h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000"><strong>TIKLAYINIZ9;s rong><;span></apbrOk9cJ32    Isp-hea    onttft="Mğü İçin <strong><age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyaneisp-hea-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_cu84h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000">TIKLAYINIZ9;span></apx; rong><brOk9cJ33    Metdi     onttft="Mğü İçin <age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyanemetdi -2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_c305h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000"><strong>TIKLAYINIZ9;s rong><;span></apbrOk9cJ34    İult bulnonttft="Mğü İçin <age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyaneiult bul-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_cu85h-h9824aumma" c_sa-et"><s rong><spano; }="="the:#FF0000">TIKLAYINIZ9;span></s rong><;apbrOk9cJ35    İzmir    onttft="Mğü İçin <strong><age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyaneizmir-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_cu86h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000">TIKLAYINIZ9;span></apx; rong><brOk9cJ36    Kar-    onttft="Mğü İçin <age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyanekar--2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_cu89h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000"><strong>TIKLAYINIZ9;s rong><;span></apbrOk9cJ<brOk9cJ37    Kaultmonunonttft="Mğü İçin <age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyanekaultmonu-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_cu90h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000"><strong>TIKLAYINIZ9;s rong><;span></apbrOk9cJ38    Kayserinonttft="Mğü İçin <age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyanekayseri-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_cu92h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000"><strong>TIKLAYINIZ9;s rong><;span></apbrOk9cJ39    Kırklareli    onttft="Mğü İçin <age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyanekirklareli-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_cu94h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000"><strong>TIKLAYINIZ9;s rong><;span></apbrOk9cJ40    Kıryehir onttft="Mğü İçin <age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyanekirsehir-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_cu95h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000"><strong>TIKLAYINIZ9;s rong><;span></apbrOk9cJ41    Kocaeli    onttft="Mğü İçin <age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyanekocaeli-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_cu97h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000"><strong>TIKLAYINIZ9;s rong><;span></apbrOk9cJ42    Konya onttft="Mğü İçin <age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyanekonya-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_cu98h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000"><strong>TIKLAYINIZ9;s rong><;span></apbrOk9cJ43    Knttahya    onttft="Mğü İçin <strong><age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyanekutahya-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_cu99h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000">TIKLAYINIZ9;span></apx; rong><;span></span><brOk9cJvbrOk9cJvspano; }="href-kgrou16ig"><spano; }="href-f <aiy:vtüana,geneva,sans-serif">44    Malatya    onttft="Mğü İçin <age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyanemalatya-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_c302h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000"><strong>TIKLAYINIZ9;s rong><;span></apbrOk9cJ45    Manisa    onttft="Mğü İçin <age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyanemanisa-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_c303h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000"><strong>TIKLAYINIZ9;s rong><;span></apbrOk9cJ46    Kalermanmaraş onttft="Mğü İçin <age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyanekalermanmara--2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_cu87h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000"><strong>TIKLAYINIZ9;s rong><;span></apbrOk9cJ47    Marp:/ onttft="Mğü İçin <age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyanemarp:/-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_c304h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000"><strong>TIKLAYINIZ9;s rong><;span></apbrOk9cJ48    Muk il onttft="Mğü İçin <age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyanemugla-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_c306h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000"><strong>TIKLAYINIZ9;s rong><;span></apbrOk9cJ49    Muş    onttft="Mğü İçin <age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyanemu--2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_c307h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000"><strong>TIKLAYINIZ9;s rong><;span></ap;span></span><brOk9cJvbrOk9cJvspano; }="href-kgrou16ig"><spano; }="href-f <aiy:vtüana,geneva,sans-serif">50    Nevyehir onttft="Mğü İçin <strong><age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyanenevsehir-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_c309h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000">TIKLAYINIZ9;span></apx; rong><brOk9cJ51    Niğde    onttft="Mğü İçin <age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyanenigde-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_c310h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000"><strong>TIKLAYINIZ9;s rong><;span></apbrOk9cJ52    Ordu    onttft="Mğü İçin <age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyaneordu-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_c311h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000"><strong>TIKLAYINIZ9;s rong><;span></apbrOk9cJ53    Rgro    onttft="Mğü İçin <age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyanergro-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_c313h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000"><strong>TIKLAYINIZ9;s rong><;span></ap;span></span><brOk9cJvbrOk9cJvspano; }="href-kgrou16ig"><spano; }="href-f <aiy:vtüana,geneva,sans-serif">54    Sakarya    onttft="Mğü İçin <age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyanesakarya-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_c315h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000"><strong>TIKLAYINIZ9;s rong><;span></apbrOk9cJ55    Samsu     onttft="Mğü İçin <age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyanesamsu -2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_c316h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000"><strong>TIKLAYINIZ9;s rong><;span></apbrOk9cJ56    Siirt    onttft="Mğü İçin <age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyanesiirt-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_c317h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000"><strong>TIKLAYINIZ9;s rong><;span></apbrOk9cJ57    Sinop    onttft="Mğü İçin <age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyanesinop-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_c318h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000"><strong>TIKLAYINIZ9;s rong><;span></apbrOk9cJ58    Siva-    onttft="Mğü İçin <strong><age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyanesiva--2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_c319h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000">TIKLAYINIZ9;span></apx; rong><brOk9cJ59    Tekiüağ onttft="Mğü İçin <age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyanetekiüag-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_c330h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000"><strong>TIKLAYINIZ9;s rong><;span></apbrOk9cJ60    Tokat    onttft="Mğü İçin <age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyanetokat-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_c329h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000"><strong>TIKLAYINIZ9;s rong><;span></apbrOk9cJ61    Trabzo     onttft="Mğü İçin <age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyanetrabzo -2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_c328h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000"><strong>TIKLAYINIZ9;s rong><;span></apbrOk9cJ62    Tunceli    onttft="Mğü İçin ---------pbrOk9cJ63    Şri Baurfl onttft="Mğü İçin <age/jpeg" href="http://www.dinihaberler.com/diyanesanliurfl-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_c320h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000"><strong>TIKLAYINIZ9;s rong><;span></apbrOk9cJ64    Uşak onttft="Mğü İçin <age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyaneusak-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_c327h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000"><strong>TIKLAYINIZ9;s rong><;span></apbrOk9cJ65    Va     onttft="Mğü İçin <age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyanevan-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_c325h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000"><strong>TIKLAYINIZ9;s rong><;span></apbrOk9cJ66    Yozgat onttft="Mğü İçin <age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyaneyozgat-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_c323h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000"><strong>TIKLAYINIZ9;s rong><;span></apbrOk9cJpbrOk9cJpbrOk9cJ67    Zonguldak onttft="Mğü İçin <age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyanezonguldak-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_c322h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#000000"><strong>TIKLAYINIZ 9;s rong><;span></a   pbrOk9cJ68    Aksaray    onttft="Mğü İçin <strong><age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyaneaksaray-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_cu36h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#B22222">TIKLAYINIZ9;span></apx; rong><brOk9cJ69    Bayburt    onttft="Mğü İçin <age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyanebayburt-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_cu46h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000"><strong>TIKLAYINIZ9;s rong><;span></apbrOk9cJ70    Kaerman    onttft="Mğü İçin <age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyanekaerman-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_c331h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000"><strong>TIKLAYINIZ9;s rong><;span></apbrOk9cJ71    Kn rokkkale onttft="Mğü İçin <age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyanekirikkale-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_cu93h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000"><strong>TIKLAYINIZ 9;s rong><;span></a   pbrOk9cJ72    Batman    onttft="Mğü İçin --------------pbrOk9cJ73    Şn rnak    onttft="Mğü İçin <strong><age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyanesirnak-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_c321h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000">TIKLAYINIZ9;span></apx; rong><brOk9cJ74    Bartok     onttft="Mğü İçin <age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyanebartin-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_cu45h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000"><strong>TIKLAYINIZ9;s rong><;span></apbrOk9cJ75    Ardaha      onttft="Mğü İçin <strong><age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyaneardaha -2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_cu40h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000">TIKLAYINIZ9;span></apx; rong><brOk9cJ76    Iğdır onttft="Mğü İçin <age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyaneigdir-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_cu83h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000"><strong>TIKLAYINIZ   9;s rong><;span></a <brOk9cJ77    Yalovl onttft="Mğü İçin <age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyaneyalovl-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_c324h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000"><strong>TIKLAYINIZ9;s rong><;span></apbrOk9cJ78    Karabük    onttft="Mğü İçin <age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyanekaerbuk-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_c332h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000"><strong>TIKLAYINIZ9;s rong><;span></apbrOk9cJ79    Kil3-    onttft="Mğü İçin <age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyanekil3--2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_cu96h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000"><strong>TIKLAYINIZ9;s rong><;span></apbrOk9cJ80    Osmaniye onttft="Mğü İçin <age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyaneosmaniye-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_c312h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000"><strong>TIKLAYINIZ9;s rong><;span></a    pbrOk9cJ81    lüzco    onttft="Mğü İçin <age/jpeg" href="http://www.dinihaberpetdurea/diyaneduzco-2016/09gu-ndeagorevtuluklerden-ihrainiin-iscm-l3-h1-i-o_cu61h-h9824aumma" c_sa-et"><spano; }="="the:#FF0000"><strong>TIKLAYINIZ9;s rong><;span></apbrOk9cJ<brOk9cJvbrOk9cJ<strong>İşte ontent="672  Kaılı Kanun Hükmünde K:px; rong><brOk9cJ<strong>kmün Sa ç-ok:saHK/ontpx; rong><brOk9cJ<brOk9cJOlağanüstü hal kapsamok dadkamu metdureark ilaykinyba'Adtedbirini yapema-ok; Agoya-lnın 121 inci madi e. aceb25/10/1_c3 darihar ve 2935ent="672 sOlağanüstü Hal Kaılll 4 üncü madi e.k a ki, Cumhurbşlerirunın şleri Başka dadtopa-et BakanlartKurulu’nca 15/8/2016 darihinde kararlaştn rokam= 'tn r.<brOk9cJAmrde ve kapsam<brOk9cJ<brOk9cJMADDE 1- (1) Busayılı Kanun Hükmünde Kaaceb20/7/2016 darihar ve 2berl9064ent="672 sBakanlartKurulukmünıyg= ülke genelinde ga-en ihraçolağanüstü hal kapsamok da,dkamu metdureark ilaykinyba'Adtedbiriniiny yapema-ok amrdee ymaktadn r.<brOk9cJvbrOk9cJKamu metdureark ilaykinytedbirini<brOk9cJ<brOk9cJMADDE 2- (1) Ter ki kigütiniine veya Milli _kor = 'GKurulunca Devletin milli gkor = 'ğine karşı faaliyetde bulunduğuna karar vnet#0nbir k, oluşum veya gru ra üye 'ği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla iheabatıFoa-e;<brOk9cJ​<brOk9cJa) Ekli (1) nt="672 sl3-h1Hüyag -a-e sayıini kamu a kişinl,<brOk9cJ<brOk9cJb) Ekli (2) nt="672 sl3-h1Hüyag -a-e sayıini Emme 1t Genel ontdür"MğüFteykil!'ok dan,<brOk9cJ<brOk9cJc) Ekli (3) nt="672 sl3-h1Hüyag -a-e sayıini Jlinesma Genel Komutri Başka teykil!'ok dan,<brOk9cJ<brOk9cJç) Ekli (4) nt="672 sl3-h1Hüyag -a-e sayıini Sahil _kor = 'GKomutri Başka teykil!'ok dan,<brOk9cJ<brOk9cJ şler hiçaniyDiyanme get/c kalmaks= 'Adn 03ıkarokdm= 'tn r. Bussayıinie ayrokca herhangi aniytebligat bir kez z. Haklarok da ayrokca özel kall h Kaüminiine a kiyDiyanm h1-isn ihrir.<brOk9cJvbrOk9cJ(2) Bniinci fıkra get/ğincekamu a kişinl, Emme 1t Genel ontdür"Mğü teykil!'ok dan, Jlinesma Genel Komutri Başka teykil!'ok dan#ve Sahil _kor = 'GKomutri Başka teykil!'ok dan#03ıkarokdanssayıinii, gahkûme 1t kararıFaranmaks= 'Adn, rütbe ve/veya memure 1tanet yapeır ve bussayıini a kiş birtık arıFteykil!', yenilükabuln ihrmezini; ani daha kamu hizmetinde gstihds" ihramezini, doğrudan#veya doa-ylıFoa-rak#a kişlnndircramezini; aunlarAdn uhdelniinl bulunana ni tür"Mynuntevellia n 1t, kom/l, komisyon, yönetim kom/lu, denetim kom/lu, tasfye kom/lu üye 'ği ve sairsa kişlnii de dura ermayent="67n r. BunlarAdn sil!h ruhsatlarAd, gemi ads" Başka a ilaykinybelg1lnii#ve pilot l3-anslarokt/jaaln ihrir ve bussayıini oturduk arıFkamu konutlarok dan#veya vakıf lojmanlarok dan#onbeydgün içinl tahliyen ihrir. Bussayıini özel gkor = 'Gyıredtlniinin#kom/cusu, or6aşka ve ç yapşrirumoa-z zlar. Bussayıini hakkok da ilgila eri Bak ve kom/plarca ilgila pa-lme=" aniimine derhal anldircmde bulunulur. Busanldircm üzniine ilgila pa-lme=" aniimlniincepa-lme="lart/jaaln ihrir.<brOk9cJvbrOk9cJ(3) Bniinci fıkra kapsamok dadkamu a kişinlü03ıkarokdanlar,riptsa uhdelniinl taşım= 'Çolduk arıFbüyunkelçi, vaic gibi unvanlarok ve müsteyar,rkaymakam ve benznii mesl/c adlarok = ve sıfatlarAd = kula-etmazlar ve busunvan, sıfat ve mesl/c adlarok a ğlıFoa-rak#sok ilnana aklardan#yararlan-z zlar.vbrOk9cJYürür"Mk<brOk9cJ<brOk9cJMADDE 3- (1) Busayılı Kanun Hükmünde KararnamıFtarihinde yürür"Mğe airer.vbrOk9cJYürütme<brOk9cJ<brOk9cJMADDE 4- (1) Busayılı Kanun Hükmünde Kah KaüminiinisBakanlartKuruluyürütür.p;span></span><brOk9cJ 9;35v>t-a."""""4, 9aa!',lesm="/image9;a!',lesid="206"4ng="tr"t/css" t/css"136 dext-centane>4ext/ja typer"t ty/e="text/ja" 'asyr" hrurla.ligatushaber?ids=84475&t=js"></sxt/ja9cJ<sxt/ja async 'asyr//pt">ad2.googlesyndicationhaberpt">ad/js/adsbygoogle.js"></sxt/ja9cJ<!-- dhabe-300x250 --9cJ<ins4ng="tr"adsbygoogle" o; }="dis y:inark -block;nd (ma300px;ck; 250px" oa!',lad-client="=a-pub-8687883465610589" oa!',lad-slot="7857587533"></ins9cJ<sxt/ja9cJ(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});cJ</sxt/ja99;35v>" ""."""<, 9ang="tr"nge yoix">9;35v>t-a."""<, 9ang="tr"il3-kil3Hww.dini">t-a."""""""""""<, 9ang="tr"m iha ila-kil3Hww.d">t-a."""""""<aang="tr" ula-lefa" e/jpeg" href="http://www.dinihaberler.com/diyanegorevtuluklerden-ihra-vaiz-ve-vaizeiniin-iscm-l3-h1-i-o_cu31h-h9824ame="="G kişlüİlerdenEihraç Vaiz ve Vaizeiniinİscm L3-h1-i24aumma" c_sa-et">t-a."""""""""<img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaberler.comwww.dini/thumbs/2016/09egorevtul_klerd_n-ihra_vaiz_ve_vaizeiniin_iscm_l3-h1-i_o_cu31_9ae45.jpg"ang="tr"m iha-object01 '" cG kişlüİlerdenEihraç Vaiz ve Vaizeiniinİscm L3-h1-i2>t-a."""""""</a>t-a."""""""<, 9ang="tr"m iha-body">t-a."""""""""<aang="tr"m iha-h>ading" e/jpeg" href="http://www.dinihaberler.com/diyanegorevtuluklerden-ihra-vaiz-ve-vaizeiniin-iscm-l3-h1-i-o_cu31h-h9824ame="="24aumma" c_sa-et">G kişlüİlerdenEihraç Vaiz ve Vaizeiniinİscm L3-h1-i</a>t-a."""""""<;35v>t-a."""""4;35v>t-a."""""""""""<, 9ang="tr"m iha ila-kil3Hww.d">t-a."""""""<aang="tr" ula-lefa" e/jpeg" href="http://www.dinihaberler.com/diyanegorevtuluklerden-ihra-muezzin-kayyiplarin-iscm-l3-h1-i-o_cu30h-h9824ame="="G kişlüİlerdenEihraçontezzin-KayynamlarAdn İscm L3-h1-i24aumma" c_sa-et">t-a."""""""""<img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaberler.comwww.dini/thumbs/2016/09egorevtul_klerd_n-ihra_muezzin_kayyuplarin_iscm_l3-h1-i_o_cu30_b0f6b.jpg"ang="tr"m iha-object01 '" cG kişlüİlerdenEihraçontezzin-KayynamlarAdn İscm L3-h1-i2>t-a."""""""</a>t-a."""""""<, 9ang="tr"m iha-body">t-a."""""""""<aang="tr"m iha-h>ading" e/jpeg" href="http://www.dinihaberler.com/diyanegorevtuluklerden-ihra-muezzin-kayyiplarin-iscm-l3-h1-i-o_cu30h-h9824ame="="24aumma" c_sa-et">G kişlüİlerdenEihraçontezzin-KayynamlarAdn İscm L3-h1-i</a>t-a."""""""<;35v>t-a."""""4;35v>t-a."""""""""""<, 9ang="tr"m iha ila-kil3Hww.d">t-a."""""""<aang="tr" ula-lefa" e/jpeg" href="http://www.dinihaberler.com/diyanegorevtuluklerden-ihra-lerplarin-iscm-l3-h1-i-o_cu29h-h9824ame="="G kişlüİlerdenEihraçİerplarAdn İscm L3-h1-i24aumma" c_sa-et">t-a."""""""""<img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaberler.comwww.dini/thumbs/2016/09egorevtul_klerd_n-ihra_lerplarin_iscm_l3-h1-i_o_cu29_3fef5.jpg"ang="tr"m iha-object01 '" cG kişlüİlerdenEihraçİerplarAdn İscm L3-h1-i2>t-a."""""""</a>t-a."""""""<, 9ang="tr"m iha-body">t-a."""""""""<aang="tr"m iha-h>ading" e/jpeg" href="http://www.dinihaberler.com/diyanegorevtuluklerden-ihra-lerplarin-iscm-l3-h1-i-o_cu29h-h9824ame="="24aumma" c_sa-et">G kişlüİlerdenEihraçİerplarAdn İscm L3-h1-i</a>t-a."""""""<;35v>t-a."""""4;35v>t-a."""""""""""<, 9ang="tr"m iha ila-kil3Hww.d">t-a."""""""<aang="tr" ula-lefa" e/jpeg" href="http://www.dinihaberler.com/diyanegorevtuluklerden-ihra-kom-aa-komsu-ogreticinii-o_cu28h-h9824ame="="G kişlüİlerdenEihraçKur'açKursu Öğreticinii24aumma" c_sa-et">t-a."""""""""<img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaberler.comwww.dini/thumbs/2016/09egorevtul_klerd_n-ihra_kom_aa_komsu_ogreticinii_o_cu28_06815.jpg"ang="tr"m iha-object01 '" cG kişlüİlerdenEihraçKur'açKursu Öğreticinii2>t-a."""""""</a>t-a."""""""<, 9ang="tr"m iha-body">t-a."""""""""<aang="tr"m iha-h>ading" e/jpeg" href="http://www.dinihaberler.com/diyanegorevtuluklerden-ihra-kom-aa-komsu-ogreticinii-o_cu28h-h9824ame="="24aumma" c_sa-et">G kişlüİlerdenEihraçKur'açKursu Öğreticinii</a>t-a."""""""<;35v>t-a."""""4;35v>t-a."""""""""""<, 9ang="tr"m iha ila-kil3Hww.d">t-a."""""""<aang="tr" ula-lefa" e/jpeg" href="http://www.dinihaberler.com/diyaneler.com/isinii-baskanligi-ndaagorevtuluklerden-ihra-metdureark-iscm-l3-h1-i-o_cu27h-h9824ame="="Der.com İşlnii#Bşleri Başka' dadG kişlüİlerdenEihraçPetdureark İscm L3-h1-i24aumma" c_sa-et">t-a."""""""""<img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaberler.comwww.dini/thumbs/2016/09eler.com_isinii_baskanligi_ da_gorevtul_klerd_n-ihra_metdureark_iscm_l3-h1-i_o_cu27_eccu2.jpg"ang="tr"m iha-object01 '" cDer.com İşlnii#Bşleri Başka' dadG kişlüİlerdenEihraçPetdureark İscm L3-h1-i2>t-a."""""""</a>t-a."""""""<, 9ang="tr"m iha-body">t-a."""""""""<aang="tr"m iha-h>ading" e/jpeg" href="http://www.dinihaberler.com/diyaneler.com/isinii-baskanligi-ndaagorevtuluklerden-ihra-metdureark-iscm-l3-h1-i-o_cu27h-h9824ame="="24aumma" c_sa-et">Der.com İşlnii#Bşleri Başka' dadG kişlüİlerdenEihraçPetdureark İscm L3-h1-i</a>t-a."""""""<;35v>t-a."""""4;35v>t-a."""""""""""<, 9ang="tr"m iha ila-kil3Hww.d">t-a."""""""<aang="tr" ula-lefa" e/jpeg" href="http://www.dinihaberler.com/diyanegorevtuluatga-e-2016/0niin-iscm-l3-h1-i-o_cu26h-h9824ame="="G kişlü!'okdansmüftüiniiniscm l3-h1-i24aumma" c_sa-et">t-a."""""""""<img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaberler.comwww.dini/thumbs/2016/09egorevtul_atga-e_2016/0niin_iscm_l3-h1-i_o_cu26_f7397.jpg"ang="tr"m iha-object01 '" cG kişlü!'okdansmüftüiniiniscm l3-h1-i2>t-a."""""""</a>t-a."""""""<, 9ang="tr"m iha-body">t-a."""""""""<aang="tr"m iha-h>ading" e/jpeg" href="http://www.dinihaberler.com/diyanegorevtuluatga-e-2016/0niin-iscm-l3-h1-i-o_cu26h-h9824ame="="24aumma" c_sa-et">G kişlü!'okdansmüftüiniiniscm l3-h1-i</a>t-a."""""""<;35v>t-a."""""4;35v>t-a."""""""""""<, 9ang="tr"m iha ila-kil3Hww.d">t-a."""""""<aang="tr" ula-lefa" e/jpeg" href="http://www.dinihaberler.com/diyaneler.com/tulubin-519-kiscuklerden-ihdi-o_cu25h-h9824ame="="Der.com'tul bin 519ssayı ilerdenn-ihdi...24aumma" c_sa-et">t-a."""""""""<img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaberler.comwww.dini/thumbs/2016/09eler.com_te_bin_519_kisc_klerd_n-ihdi_o_cu25_82d70.jpg"ang="tr"m iha-object01 '" cDer.com'tul bin 519ssayı ilerdenn-ihdi...2>t-a."""""""</a>t-a."""""""<, 9ang="tr"m iha-body">t-a."""""""""<aang="tr"m iha-h>ading" e/jpeg" href="http://www.dinihaberler.com/diyaneler.com/tulubin-519-kiscuklerden-ihdi-o_cu25h-h9824ame="="24aumma" c_sa-et">Der.com'tul bin 519ssayı ilerdenn-ihdi...</a>t-a."""""""<;35v>t-a."""""4;35v>t-a."""""""""4;35v>t-a.""""""""""" """"<, 9ang="tr"nge yoix muted ula-r; "><i>Son _koncelrame:</i> <span>09.09.2016 01:26p;span></35v>" 4;35v>t ""</article>t ""<, 9ang="tr"hide-piint diyandetay">t-a."<, 9aid=" '"manset"ang="tr"carousel carousel-nav '"manset slid lazy seccramez">t-a<, 9ang="tr"narousel-image9>t ""."""""""<, 9aa!',lesm="www.dini9;a!',lesid="130024" ang="tr"item active">t-a."""""<age/jpeg" href="http://www.dinihaberasayis/bylock-kula-etn-eski-pola-e-6-yil-3-ay/dipis-kararcukle-tahliye-h130024h-h9824ng="tr"24ame="="Bylock kula-etn eski pola-e 6 ="67 3 ay dipis kararıFacebtahliye24aumma" c_sa-et">t-a."""""""<img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaberler.comwww.dini/ikinci_manset_r1-im/2018/01/h>adark _2_8.jpg"a '" cBylock kula-etn eski pola-e 6 ="67 3 ay dipis kararıFacebtahliye24ame="="Bylock kula-etn eski pola-e 6 ="67 3 ay dipis kararıFacebtahliye24ng="tr"hs-bch"/>t-a.""""""""""" """"<spanong="tr"a'"manset-ame=" hs-ame="-href hs-btc lato">Bylock kula-etn eski pola-e 6 ="67 3 ay dipis kararıFacebtahliyep;span>t-a.""""""""""" ""</a>t-a."""4;35v>t-a."""""""<, 9aa!',lesm="www.dini9;a!',lesid="130023" ang="tr"item">t-a."""""<age/jpeg" href="http://www.dinihaberasayis/mamak-28-meerigro-tugayi-darbe-yummia-z sindaa4-sriggl-20ebbom/d130023h-h9824ng="tr"24ame="="Mamak 28h Meerigro TugayıFdarbe#yargokdama-ok dad4entnBaşasmüebbom24aumma" c_sa-et">t-a."""""""<img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaberler.comwww.dini/ikinci_manset_r1-im/2018/01/h>adark _1_7.jpg"a '" cMamak 28h Meerigro TugayıFdarbe#yargokdama-ok dad4entnBaşasmüebbom24ame="="Mamak 28h Meerigro TugayıFdarbe#yargokdama-ok dad4entnBaşasmüebbom24ng="tr"hs-bch"/>t-a.""""""""""" """"<spanong="tr"a'"manset-ame=" hs-ame="-href hs-btc lato">Mamak 28h Meerigro TugayıFdarbe#yargokdama-ok dad4entnBaşasmüebbomp;span>t-a.""""""""""" ""</a>t-a."""4;35v>t-a."""""""<, 9aa!',lesm="www.dini9;a!',lesid="130022" ang="tr"item">t-a."""""<age/jpeg" href="http://www.dinihaberasayis/bylock-a-2ubin-kez-niiscm-saglar.c-sriggl-6-yil-dipis-d130022h-h9824ng="tr"24ame="="ByLock'a 2 bin kez niiyım#sok ilyano;tnBaşas6 ="67 dipis24aumma" c_sa-et">t-a."""""""<img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaberler.comwww.dini/ikinci_manset_r1-im/2018/01/h>adark _12.jpg"a '" cByLock'a 2 bin kez niiyım#sok ilyano;tnBaşas6 ="67 dipis24ame="="ByLock'a 2 bin kez niiyım#sok ilyano;tnBaşas6 ="67 dipis24ng="tr"hs-bch"/>t-a.""""""""""" """"<spanong="tr"a'"manset-ame=" hs-ame="-href hs-btc lato">ByLock'a 2 bin kez niiyım#sok ilyano;tnBaşas6 ="67 dipisp;span>t-a.""""""""""" ""</a>t-a."""4;35v>t-a."""""""<, 9aa!',lesm="www.dini9;a!',lesid="130018" ang="tr"item">t-a."""""<age/jpeg" href="http://www.dinihaberasayis/feto-nuc-ser.scup-heinie-uye-oluc-tallertcukdihade Kde-h130018h-h9824ng="tr"24ame="="FETÖ' ün 'ser.sc p-heinie üye olun' tallertıFadihade Kde24aumma" c_sa-et">t-a."""""""<img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaberler.comwww.dini/ikinci_manset_r1-im/2018/01/thumbs_b_c_f8b9cba5517d46c60b301085e47f3cbb_1.jpg"a '" cFETÖ' ün 'ser.sc p-heinie üye olun' tallertıFadihade Kde24ame="="FETÖ' ün 'ser.sc p-heinie üye olun' tallertıFadihade Kde24ng="tr"hs-bch"/>t-a.""""""""""" """"<spanong="tr"a'"manset-ame=" hs-ame="-href hs-btc lato">FETÖ' ün 'ser.sc p-heinie üye olun' tallertıFadihade Kdep;span>t-a.""""""""""" ""</a>t-a."""4;35v>t-a."""""""<, 9aa!',lesm="www.dini9;a!',lesid="130016" ang="tr"item">t-a."""""<age/jpeg" href="http://www.dinihaberasayis/teror-orgutu-mlkp-nin-genclik-yupie ymasina-operasyon-6-goza'"i-h130016h-h9824ng="tr"24ame="="Ter ki kigütü MLKP' in genç 'Gbir keaema-okna operasyon:s6 göza'"ı24aumma" c_sa-et">t-a."""""""<img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaberler.comwww.dini/ikinci_manset_r1-im/2018/01/thumbs_b_c_cb2a82146d500ce8f8e426b24013d98d.jpg"a '" cTer ki kigütü MLKP' in genç 'Gbir keaema-okna operasyon:s6 göza'"ı24ame="="Ter ki kigütü MLKP' in genç 'Gbir keaema-okna operasyon:s6 göza'"ı24ng="tr"hs-bch"/>t-a.""""""""""" """"<spanong="tr"a'"manset-ame=" hs-ame="-href hs-btc lato">Ter ki kigütü MLKP' in genç 'Gbir keaema-okna operasyon:s6 göza'"ıp;span>t-a.""""""""""" ""</a>t-a."""4;35v>t-a."""""""<, 9aa!',lesm="www.dini9;a!',lesid="130014" ang="tr"item">t-a."""""<age/jpeg" href="http://www.dinihaberasayis/sakarya-cumhure 1t-bassavciligi-ozel-sorusturma-h130014h-h9824ng="tr"24ame="="Sakarya Cumhure 1t Bşlsavc"67n şka Özel Soruşturma24aumma" c_sa-et">t-a."""""""<img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaberler.comwww.dini/ikinci_manset_r1-im/2018/01/thumbs_b_c_f40b479bb7ddea0aa7f85a6cde5aa807.jpg"a '" cSakarya Cumhure 1t Bşlsavc"67n şka Özel Soruşturma24ame="="Sakarya Cumhure 1t Bşlsavc"67n şka Özel Soruşturma24ng="tr"hs-bch"/>t-a.""""""""""" """"<spanong="tr"a'"manset-ame=" hs-ame="-href hs-btc lato">Sakarya Cumhure 1t Bşlsavc"67n şka Özel Soruşturmap;span>t-a.""""""""""" ""</a>t-a."""4;35v>t-a."""""""<, 9aa!',lesm="www.dini9;a!',lesid="130013" ang="tr"item">t-a."""""<age/jpeg" href="http://www.dinihaberasayis/sohbome-katgamar.c-3-h1n-cik-heiiyordu-h130013h-h9824ng="tr"24ame="="'Sohbome k!'okdmar.cyDiytlü03ıkart"67n yordu'24aumma" c_sa-et">t-a."""""""<img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaberler.comwww.dini/ikinci_manset_r1-im/2018/01/thumbs_b_c_f8b9cba5517d46c60b301085e47f3cbb.jpg"a '" c'Sohbome k!'okdmar.cyDiytlü03ıkart"67n yordu'24ame="="'Sohbome k!'okdmar.cyDiytlü03ıkart"67n yordu'24ng="tr"hs-bch"/>t-a.""""""""""" """"<spanong="tr"a'"manset-ame=" hs-ame="-href hs-btc lato">'Sohbome k!'okdmar.cyDiytlü03ıkart"67n yordu'p;span>t-a.""""""""""" ""</a>t-a."""4;35v>t-a."""""""<, 9aa!',lesm="www.dini9;a!',lesid="130010" ang="tr"item">t-a."""""<age/jpeg" href="http://www.dinihaberasayis/burak-akin-sorusturmasindaa2-yeni-tutucss"a-h130010h-h9824ng="tr"24ame="="Burak AkAdn soruşturma-ok dad2 yeni tutucss"a24aumma" c_sa-et">t-a."""""""<img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaberler.comwww.dini/ikinci_manset_r1-im/2018/01/thumbs_b_c_d6ddfd4372c9ff08dba51a5e91878a0a.jpg"a '" cBurak AkAdn soruşturma-ok dad2 yeni tutucss"a24ame="="Burak AkAdn soruşturma-ok dad2 yeni tutucss"a24ng="tr"hs-bch"/>t-a.""""""""""" """"<spanong="tr"a'"manset-ame=" hs-ame="-href hs-btc lato">Burak AkAdn soruşturma-ok dad2 yeni tutucss"ap;span>t-a.""""""""""" ""</a>t-a."""4;35v>t-a."""""""<, 9aa!',lesm="www.dini9;a!',lesid="129952" ang="tr"item">t-a."""""<age/jpeg" href="http://www.dinihaberasayis/feto-nuc-egitim-yupie ymasi-operasyonu-34-goza'"i-kararcuh129952h-h9824ng="tr"24ame="="FETÖ' ün /ğitim bir keaema-ok operasyonu: 34 göza'"ı kararı24aumma" c_sa-et">t-a."""""""<img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaberler.comwww.dini/ikinci_manset_r1-im/2018/01/h>adark _1_6.jpg"a '" cFETÖ' ün /ğitim bir keaema-ok operasyonu: 34 göza'"ı kararı24ame="="FETÖ' ün /ğitim bir keaema-ok operasyonu: 34 göza'"ı kararı24ng="tr"hs-bch"/>t-a.""""""""""" """"<spanong="tr"a'"manset-ame=" hs-ame="-href hs-btc lato">FETÖ' ün /ğitim bir keaema-ok operasyonu: 34 göza'"ı kararıp;span>t-a.""""""""""" ""</a>t-a."""4;35v>t-a."""""""<, 9aa!',lesm="www.dini9;a!',lesid="129951" ang="tr"item">t-a."""""<age/jpeg" href="http://www.dinihaberasayis/kirikkale-feto-sorusturmasi-27-si-20vazzaf-31-asknie-goza'"i-h129951h-h9824ng="tr"24ame="="Kn rokkkale FETÖ soruşturma-ok: 27'se 20vazzaf 31 asknie göza'"ı24aumma" c_sa-et">t-a."""""""<img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaberler.comwww.dini/ikinci_manset_r1-im/2018/01/h>adark _11.jpg"a '" cKn rokkkale FETÖ soruşturma-ok: 27'se 20vazzaf 31 asknie göza'"ı24ame="="Kn rokkkale FETÖ soruşturma-ok: 27'se 20vazzaf 31 asknie göza'"ı24ng="tr"hs-bch"/>t-a.""""""""""" """"<spanong="tr"a'"manset-ame=" hs-ame="-href hs-btc lato">Kn rokkkale FETÖ soruşturma-ok: 27'se 20vazzaf 31 asknie göza'"ıp;span>t-a.""""""""""" ""</a>t-a."""4;35v>t-a."""""""<, 9aa!',lesm="www.dini9;a!',lesid="129949" ang="tr"item">t-a."""""<age/jpeg" href="http://www.dinihaberasayis/kula-emadim-dedigi-bylock-a-216ubin-953-kez-girmis-d129949h-h9824ng="tr"24ame="="'Kula-emadım' dediği ByLock'a 216 bin 953 kez girmiş24aumma" c_sa-et">t-a."""""""<img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaberler.comwww.dini/ikinci_manset_r1-im/2018/01/thumbs_b_c_23628d753cfca88bfb27ce3be633f8f3.jpg"a '" c'Kula-emadım' dediği ByLock'a 216 bin 953 kez girmiş24ame="="'Kula-emadım' dediği ByLock'a 216 bin 953 kez girmiş24ng="tr"hs-bch"/>t-a.""""""""""" """"<spanong="tr"a'"manset-ame=" hs-ame="-href hs-btc lato">'Kula-emadım' dediği ByLock'a 216 bin 953 kez girmişp;span>t-a.""""""""""" ""</a>t-a."""4;35v>t-a."""""""<, 9aa!',lesm="www.dini9;a!',lesid="129948" ang="tr"item">t-a."""""<age/jpeg" href="http://www.dinihaberasayis/feto-ye-250-<aiyon-lira-aktardigi-tutucss"a-talebrk -girdi-h129948h-h9824ng="tr"24ame="="FETÖ'yeb250 <aiyon lira aktardBaşka tutucss"a talebrk girdi24aumma" c_sa-et">t-a."""""""<img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaberler.comwww.dini/ikinci_manset_r1-im/2018/01/thumbs_b_c_8caedc48e3567761283ffd8ad4f1deeb.jpg"a '" cFETÖ'yeb250 <aiyon lira aktardBaşka tutucss"a talebrk girdi24ame="="FETÖ'yeb250 <aiyon lira aktardBaşka tutucss"a talebrk girdi24ng="tr"hs-bch"/>t-a.""""""""""" """"<spanong="tr"a'"manset-ame=" hs-ame="-href hs-btc lato">FETÖ'yeb250 <aiyon lira aktardBaşka tutucss"a talebrk girdip;span>t-a.""""""""""" ""</a>t-a."""4;35v>t-a."""""""<, 9aa!',lesm="www.dini9;a!',lesid="129946" ang="tr"item">t-a."""""<age/jpeg" href="http://www.dinihaberguncel/7-yasindaki-cocugun-yanl3--igk -sonucu-olduguukdihasina-sorusturma-h129946h-h9824ng="tr"24ame="="7 bişka daki çocuğun "yri Baş iğne" sonucu öldMğü kdihasokna soruşturma24aumma" c_sa-et">t-a."""""""<img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaberler.comwww.dini/ikinci_manset_r1-im/2018/01/iYne.jpg"a '" c7 bişka daki çocuğun "yri Baş iğne" sonucu öldMğü kdihasokna soruşturma24ame="="7 bişka daki çocuğun "yri Baş iğne" sonucu öldMğü kdihasokna soruşturma24ng="tr"hs-bch"/>t-a.""""""""""" """"<spanong="tr"a'"manset-ame=" hs-ame="-href hs-btc lato">7 bişka daki çocuğun "yri Baş iğne" sonucu öldMğü kdihasokna soruşturmap;span>t-a.""""""""""" ""</a>t-a."""4;35v>t-a."""""""<, 9aa!',lesm="www.dini9;a!',lesid="129931" ang="tr"item">t-a."""""<age/jpeg" href="http://www.dinihaberegitim/erdog.c-3-hanbul-a-bir-il-baskani-secmisini-ki-tam-bir-facia-h129931h-h9824ng="tr"24ame="="Erdoğan: İshanbul'a aniyDl bşleriru seçmDiyanr ki tam aniyfacia24aumma" c_sa-et">t-a."""""""<img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaberler.comwww.dini/ikinci_manset_r1-im/2018/01/827523.jpg"a '" cErdoğan: İshanbul'a aniyDl bşleriru seçmDiyanr ki tam aniyfacia24ame="="Erdoğan: İshanbul'a aniyDl bşleriru seçmDiyanr ki tam aniyfacia24ng="tr"hs-bch"/>t-a.""""""""""" """"<spanong="tr"a'"manset-ame=" hs-ame="-href hs-btc lato">Erdoğan: İshanbul'a aniyDl bşleriru seçmDiyanr ki tam aniyfaciap;span>t-a.""""""""""" ""</a>t-a."""4;35v>t-a."""""""<, 9aa!',lesm="www.dini9;a!',lesid="129930" ang="tr"item">t-a."""""<age/jpeg" href="http://www.dinihaberpolatika/agoya-l-gahkem e.ktuluchp-ye-red-h129930h-h9824ng="tr"24ame="="Agoya-l Mahkem e.ktul CHP'yebred!24aumma" c_sa-et">t-a."""""""<img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaberler.comwww.dini/ikinci_manset_r1-im/2018/01/aym.jpg"a '" cAgoya-l Mahkem e.ktul CHP'yebred!24ame="="Agoya-l Mahkem e.ktul CHP'yebred!24ng="tr"hs-bch"/>t-a.""""""""""" """"<spanong="tr"a'"manset-ame=" hs-ame="-href hs-btc lato">Agoya-l Mahkem e.ktul CHP'yebred!p;span>t-a.""""""""""" ""</a>t-a."""4;35v>t-a."""4;35v>t ""<olang="tr"narousel-imdicators carousel-hovge9>t ""."""""""""<li4ng="tr"hs-bgca hs-ripp=" active" onclick="window.open('" href="http://www.dinihaberasayis/bylock-kula-etn-eski-pola-e-6-yil-3-ay/dipis-kararcukle-tahliye-h130024h-h98');breturnyfalse;9;a!',laumma" c# '"manset"aa!',lslide-to="0">1</li>t-a.""""""""""" <li4ng="tr"hs-bgca hs-ripp="" onclick="window.open('" href="http://www.dinihaberasayis/mamak-28-meerigro-tugayi-darbe-yummia-z sindaa4-sriggl-20ebbom/d130023h-h98');breturnyfalse;9;a!',laumma" c# '"manset"aa!',lslide-to="1">2</li>t-a.""""""""""" <li4ng="tr"hs-bgca hs-ripp="" onclick="window.open('" href="http://www.dinihaberasayis/bylock-a-2ubin-kez-niiscm-saglar.c-sriggl-6-yil-dipis-d130022h-h98');breturnyfalse;9;a!',laumma" c# '"manset"aa!',lslide-to="2">3</li>t-a.""""""""""" <li4ng="tr"hs-bgca hs-ripp="" onclick="window.open('" href="http://www.dinihaberasayis/feto-nuc-ser.scup-heinie-uye-oluc-tallertcukdihade Kde-h130018h-h98');breturnyfalse;9;a!',laumma" c# '"manset"aa!',lslide-to="3">4</li>t-a.""""""""""" <li4ng="tr"hs-bgca hs-ripp="" onclick="window.open('" href="http://www.dinihaberasayis/teror-orgutu-mlkp-nin-genclik-yupie ymasina-operasyon-6-goza'"i-h130016h-h98');breturnyfalse;9;a!',laumma" c# '"manset"aa!',lslide-to="4">5</li>t-a.""""""""""" <li4ng="tr"hs-bgca hs-ripp="" onclick="window.open('" href="http://www.dinihaberasayis/sakarya-cumhure 1t-bassavciligi-ozel-sorusturma-h130014h-h98');breturnyfalse;9;a!',laumma" c# '"manset"aa!',lslide-to="5">6</li>t-a.""""""""""" <li4ng="tr"hs-bgca hs-ripp="" onclick="window.open('" href="http://www.dinihaberasayis/sohbome-katgamar.c-3-h1n-cik-heiiyordu-h130013h-h98');breturnyfalse;9;a!',laumma" c# '"manset"aa!',lslide-to="6">7</li>t-a.""""""""""" <li4ng="tr"hs-bgca hs-ripp="" onclick="window.open('" href="http://www.dinihaberasayis/burak-akin-sorusturmasindaa2-yeni-tutucss"a-h130010h-h98');breturnyfalse;9;a!',laumma" c# '"manset"aa!',lslide-to="7">8</li>t-a.""""""""""" <li4ng="tr"hs-bgca hs-ripp="" onclick="window.open('" href="http://www.dinihaberasayis/feto-nuc-egitim-yupie ymasi-operasyonu-34-goza'"i-kararcuh129952h-h98');breturnyfalse;9;a!',laumma" c# '"manset"aa!',lslide-to="8">9</li>t-a.""""""""""" <li4ng="tr"hs-bgca hs-ripp="" onclick="window.open('" href="http://www.dinihaberasayis/kirikkale-feto-sorusturmasi-27-si-20vazzaf-31-asknie-goza'"i-h129951h-h98');breturnyfalse;9;a!',laumma" c# '"manset"aa!',lslide-to="9">10</li>t-a.""""""""""" <li4ng="tr"hs-bgca hs-ripp="" onclick="window.open('" href="http://www.dinihaberasayis/kula-emadim-dedigi-bylock-a-216ubin-953-kez-girmis-d129949h-h98');breturnyfalse;9;a!',laumma" c# '"manset"aa!',lslide-to="10">11</li>t-a.""""""""""" <li4ng="tr"hs-bgca hs-ripp="" onclick="window.open('" href="http://www.dinihaberasayis/feto-ye-250-<aiyon-lira-aktardigi-tutucss"a-talebrk -girdi-h129948h-h98');breturnyfalse;9;a!',laumma" c# '"manset"aa!',lslide-to="11">12</li>t-a.""""""""""" <li4ng="tr"hs-bgca hs-ripp="" onclick="window.open('" href="http://www.dinihaberguncel/7-yasindaki-cocugun-yanl3--igk -sonucu-olduguukdihasina-sorusturma-h129946h-h98');breturnyfalse;9;a!',laumma" c# '"manset"aa!',lslide-to="12">13</li>t-a.""""""""""" <li4ng="tr"hs-bgca hs-ripp="" onclick="window.open('" href="http://www.dinihaberegitim/erdog.c-3-hanbul-a-bir-il-baskani-secmisini-ki-tam-bir-facia-h129931h-h98');breturnyfalse;9;a!',laumma" c# '"manset"aa!',lslide-to="13">14</li>t-a.""""""""""" <li4ng="tr"hs-bgca hs-ripp="" onclick="window.open('" href="http://www.dinihaberpolatika/agoya-l-gahkem e.ktuluchp-ye-red-h129930h-h98');breturnyfalse;9;a!',laumma" c# '"manset"aa!',lslide-to="14">15</li>t-a."""""""</ol> <aang="tr"carousel-crefrolalefa hs-sdch"ge/jpeg# '"manset"aa!',lslide="prev">‹</a>t<aang="tr"carousel-crefrolar; hs-sdch"ge/jpeg# '"manset"aa!',lslide="next">›</a>t<;35v>t-a4;35v>t ""<, 9aid="yorumyup"o; }="mummin:0">9;35v>t-at-a."""4, 9ang="tr"hs-box-crmments4nge yoix">t-a."""4, 9ang="tr"hs-e.kgle-h>adni hs-h>ad-href hs-href-up4nge yoix">t-a."""""4, 9ang="tr"hs-h>adni-ame=" hs-bcd ula-lefa"><i4ng="tr"fayfa-crmments-o" arca-hkdien="true"></i> Yom/plar4;35v>t-a."""4;35v>t.""""""""""" <, 9aid="yorumlar">t-a."""""""""<ulang="tr"nav navlaubs"aid="yaub">t-a."""""""""""<li4ng="tr"active"><age/jpeg#yorumpanel9;a!',laogg }="aub">Yom/pdG kndni <spanong="tr"lww.lalww.l-imme="ana">229;span></apxli>t-a.""""""""""" <li><age/jpeg#facebookpanel9;ng="tr"fbyorum hs-sdch"ga!',laogg }="aub">Facebook Yom/pları <spanong="tr"lww.lalww.l-inverse"><fb:crmments-couef h/jpeg" href="http://www.dinihaberler.com/diyane2016/09klandeluklerden-ihra-feto-c/0ni-o_cu41h-h982>0</fb:crmments-couef>9;span></apxli>""""""""""" </ul>t ""."""""""""<, 9ang="tr"aub-crefena">t-a.""""""""""" """"."""""""""<, 9ang="tr"aub-pane active" id="yorumpanel9>t-a.""""""""""" """".""""""""""""" <, 9aid="yp_cu419;ng="tr"yorumlar panel9>t-a.""""""""""" """"<, 9aid="yorumpaneli24ng="tr"row-fluid9>t-a.""""""""""" """"<form de K="="mment"ang="tr"c"mment_form nge yoix"aid=" dd="mment">t-a.""""""""""" """"."""<, 9ang="tr"span19>t-a.""""""""""" """".""""""""""""" """""""""" """"."""<img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaber_them e/hs-riserler.comno_author.jpg"a '" cAv!',r"ang="tr"img-roundnd"/>"" """""""""" """"."""<;35v>t-a.""""""""""" """"."""<, 9ang="tr"span119>t-a.""""""""""" """"."""""""<, 9ang="tr"row-fluid9>t-a.""""""""""" """"""""."""""""<, 9ang="tr"input-prepend span69>t-a.""""""""""" """".""""""""""""" <spanong="tr"add-on">AdAd = zp;span>t-a.""""""""""" """".""""""""""""" <input de K="iscm" ang="tr"span10 adsoyad" typer"t ty" aid=" dsoyad" sizer"30" maxhragth="50" aame="="Ad soyad get/cli!" />t-a.""""""""""" """""""""""""" <;35v>t-a.""""""""""" """".""""" <;35v>t-a.""""""""""" """".""""" <t tyarea de K="yorum" maxhragth="1000"ang="tr"span12"aid="c"mment_field" onkeyupr"t tyKey(this.form)" placeholder="Yom/pdyazmak için bus-a-e= kula-etbhrire.kiz. Yom/pdyazarken lnttflü!şaşkadadyazokdansuyarokdarı göz knun Hübulundurunuz!"></t tyarea>t-a.""""""""""" """"."""""""<, 9ang="tr"span12"a; }="mummin:0;9>t-a.""""""""""" """"."""""""<, 9ang="tr"answni span5"o; }="dis y:none;9>Y-e= t: <b>@de K</b>"<age/jpege="text/ja:void(0)"ang="tr"kaldir">x</apx35v>t-a.""""""""""" """".""""" <age/jpege="text/ja:void(0)"aonclick="e="text/ja:c"mment_send(_cu41);returnyfalse;9;ng="tr"btn hs-sdch btn-warn.kg ula-r; ">Yom/pdG kndni</a>t-a.""""""""""" """"."""""""<, 9ang="tr"karaktni span4 ula-r; ">K-a-e Karaktni: <input de K="charactaneaid="charactaneadisabled sizer"3" vaiue="1000"px35v><;35v>t-a.""""""""""" """"."""<;35v>t-a.""""""""""" """"."""<input typer"hkdien" de K="hkd" vaiue="_cu419;/>t-a.""""""""""" """"""""<input typer"hkdien" de K="ukd" vaiue="09;/>t-a.""""""""""" """"""""<input typer"hkdien" de K="tip" vaiue="www.d9;/>t-a.""""""""""" """"""""<input typer"hkdien" de K="cevap" vaiue=""ang="tr"answni9;/>t-a.""""""""""" """"""""<input typer"hkdien" de K="cevap_kd" vaiue="09;ng="tr"cevap_kd" />t-a.""""""""""" """"""""<input typer"hkdien" de K="token" vaiue="_de1e02e5b93b660cd5136eb4ae1b6d89b75470c" />tt-a.""""""""""" """"</form>t-a.""""""""""" """"<;35v>t-a.""""""""""" """"<, 9ang="tr"aini ">Yom/punuzaonaye ymak üznie yöneticiyeniletilmDiytir.<aang="tr"close"ga!',ldismistr"aini "ge/jpeg#">×</apx35v>t-a.""""""""""" px35v>t-a.""""""""""" p, 9ang="tr"aini aini -block aini -erroiyfade gn"o; }="dis y:block;mumminlaop:15px;9>t-a.""""""""""" """"<button typer"button"ang="tr"close"ga!',ldismistr"aini ">×</button>t-a.""""""""""" """"<s rong>Dikkat!px; rong> SuçFteykil edecek, ya-ldBaşAd, tehditkar,rrahats= 'nn-ici,a akaret ve küfür içnien,!şaşkalayıcAd, küçük düşürücü,rkaba, müstehcen,!hlaka aykn rok,ssayıiika aklarokna zarar vnetci ya da benznii niteliklande içniiklanden doğana ni tür"Mynali,a ukuki,acezai,aidarc soruml/09k içniiği g kndnilü0ye/0yelan’e aittir.-a.""""""""""" px35v>t-a."""""""""tt-a.""""""""""" """""" p, 9aid="c"mment_l3-h9>t-a.""""""""""" ""t-a.""""""""""" """"."""<, 9ang="tr"c"mment_box row-fluid9aid="c"mment_2087829>t-a.""""""""""" """"."""""""<, 9ang="tr"span19><img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaber_them e/hs-riserler.comno_author.jpg"a '" cAv!',r"a/px35v>t-a.""""""""""" """".""""" <, 9ang="tr"span119>t-a.""""""""""" """"."""""""""<b> akim</b>"-a.""""""""""" """"."""""""""<snallang="tr"time"><spanong="tr"aurih-once"ga!',ldate="2016-09-02 15:10:119> 2016-09-02 15:10:11p;span></snall>t-a.""""""""""" """"."""""""""<pong="tr"aext">yri Baş şeyanr oluyoryDiyin içineynasumlarda girmişp;p>tt-a.""""""""""" """""".""""" <, 9ang="tr"buttons9>t-a.""""""""""" """"""""."""""""<, 9ang="tr"reply"><age/jpege="text/ja:void(0)"ang="tr"cevapla ula-lefa"ga!',lcevaplanan="@ akim9aid="2087829><spanong="tr"glyphicons unshare"></span> Cevapla</apx35v>tt-a.""""""""""" """"""""."""""""<age/jpege="text/ja:void(0)"ang="tr"like ula-lefa like2087829aonclick="like(208782,'ajax_c"mment_l3ke.php?l3ke', 0)"><spanong="tr"glyphicons thumbs_up"></span> Beğlü(<abbraid="wh_c"mlike2087829>2</abbr>)</a>t-a.""""""""""" """"."""""""""""<age/jpege="text/ja:void(0)"ang="tr"dislike ula-lefa dislike2087829aonclick="like(208782,'ajax_c"mment_l3ke.php?dislike', 1)"><spanong="tr"glyphicons thumbs_down"></span> Beğlm ihm!(<abbraid="wh_c"mdislike2087829>0</abbr>)</a>t-a.""""""""""" """"."""""""""px35v>tt-a.""""""""""" """"""""."""<;35v>t-a.""""""""""" """"."""<;35v>t tt-a.""""""""""" """""" p!-- //Yom/pa ait cevaplanan yom/pları l3-h1leye 'm --9t-a.""""""""""" """".""""""""""""" """""""""" ""<, 9ang="tr"c"mment_box row-fluid .ktult9aid="c"mment_209038">t-a.""""""""""" """"."""""""""<, 9ang="tr"span19><img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaber_them e/hs-riserler.comno_author.jpg"a '" cMisafir Av!',r"a/px35v>t-a.""""""""""" """".""""" <, 9ang="tr"span119>t-a.""""""""""" """"."""""""""""<b>Cevap</b>t-a.""""""""""" """"."""""""""""<snallang="tr"time"><spanong="tr"aurih-once"ga!',ldate="2016-09-04 15:31:079> 2016-09-04 15:31:07</span> <s rong>@ akim</s rong><;snall>t-a.""""""""""" """"."""""""""""<pong="tr"aext">Arkad!ş t-e= madışka ssayıini hakkok da gazFacebkonuşma.bu ilerdelarAdn hepsi fetöcü olmadışka gibi tamamokda bukad!rdan#ibaret d/ğil. Apa k"672 skn rGbirmadan bir keae yri Başlar aunlarp;p>t-a.""""""""""" """".""""""""""""<age/jpege="text/ja:void(0)"ang="tr"like ula-lefa like209038"aonclick="like(209038,'ajax_c"mment_l3ke.php?l3ke', 0)"><spanong="tr"glyphicons thumbs_up"></span> Beğlü(<abbraid="wh_c"mlike209038">0</abbr>)</a>t-a.""""""""""" """"."""""""""""<age/jpege="text/ja:void(0)"ang="tr"dislike ula-lefa dislike209038"aonclick="like(209038,'ajax_c"mment_l3ke.php?dislike', 1)"><spanong="tr"glyphicons thumbs_down"></span> Beğlm ihm!(<abbraid="wh_c"mdislike209038">0</abbr>)</a>t tt-a.""""""""""" """""" """"""<x35v>t-a.""""""""""" """"."""""px35v>t-a.""""""""""" """".""""" """""""""" """"."""""p, 9ang="tr"c"mment_box row-fluid .ktult9aid="c"mment_2088319>t-a.""""""""""" """"."""""""""<, 9ang="tr"span19><img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaber_them e/hs-riserler.comno_author.jpg"a '" cMisafir Av!',r"a/px35v>t-a.""""""""""" """".""""" <, 9ang="tr"span119>t-a.""""""""""" """"."""""""""""<b>Adaint</b>t-a.""""""""""" """"."""""""""""<snallang="tr"time"><spanong="tr"aurih-once"ga!',ldate="2016-09-02 21:34:279> 2016-09-02 21:34:27</span> <s rong>@ akim</s rong><;snall>t-a.""""""""""" """"."""""""""""<pong="tr"aext">Öyandir .fetöcüini say e.ktu geark aniyynie .g kişlü!yapeınca kn vn r-rak#haks= ' Bak vai kyanmi. İT0RÜN KERVAN Y0RÜK.p;p>t-a.""""""""""" """".""""""""""""<age/jpege="text/ja:void(0)"ang="tr"like ula-lefa like2088319aonclick="like(208831,'ajax_c"mment_l3ke.php?l3ke', 0)"><spanong="tr"glyphicons thumbs_up"></span> Beğlü(<abbraid="wh_c"mlike2088319>2</abbr>)</a>t-a.""""""""""" """"."""""""""""<age/jpege="text/ja:void(0)"ang="tr"dislike ula-lefa dislike2088319aonclick="like(208831,'ajax_c"mment_l3ke.php?dislike', 1)"><spanong="tr"glyphicons thumbs_down"></span> Beğlm ihm!(<abbraid="wh_c"mdislike2088319>2</abbr>)</a>t tt-a.""""""""""" """""" """"""<x35v>t-a.""""""""""" """"."""""px35v>t-a.""""""""""" """".""""" tt-a.""""""""""" """""" """""""""""" """"."""""p!-- Yom/pa ait cevaplanan yom/pları l3-h1leye 'm// --9tt tt-a.""""""""""" """"t-a.""""""""""" """"."""<, 9ang="tr"c"mment_box row-fluid9aid="c"mment_2088519>t-a.""""""""""" """"."""""""<, 9ang="tr"span19><img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaber_them e/hs-riserler.comno_author.jpg"a '" cAv!',r"a/px35v>t-a.""""""""""" """".""""" <, 9ang="tr"span119>t-a.""""""""""" """"."""""""""<b>milint</b>-a.""""""""""" """".""""""""""<snallang="tr"time"><spanong="tr"aurih-once"ga!',ldate="2016-09-02 23:47:439> 2016-09-02 23:47:43p;span></snall>t-a.""""""""""" """"."""""""""<pong="tr"aext">hrdelı zihne 1tli,a !ş !şi fetö/pdy ter kiürünü l.comli̇yom/z. i̇lerdelarda ğlantisi odmar.cynasumlar vaip;p>tt-a.""""""""""" """""".""""" <, 9ang="tr"buttons9>t-a.""""""""""" """"""""."""""""<, 9ang="tr"reply"><age/jpege="text/ja:void(0)"ang="tr"cevapla ula-lefa"ga!',lcevaplanan="@milint9aid="2088519><spanong="tr"glyphicons unshare"></span> Cevapla</apx35v>tt-a.""""""""""" """"""""."""""""<age/jpege="text/ja:void(0)"ang="tr"like ula-lefa like2088519aonclick="like(208851,'ajax_c"mment_l3ke.php?l3ke', 0)"><spanong="tr"glyphicons thumbs_up"></span> Beğlü(<abbraid="wh_c"mlike2088519>2</abbr>)</a>t-a.""""""""""" """"."""""""""""<age/jpege="text/ja:void(0)"ang="tr"dislike ula-lefa dislike2088519aonclick="like(208851,'ajax_c"mment_l3ke.php?dislike', 1)"><spanong="tr"glyphicons thumbs_down"></span> Beğlm ihm!(<abbraid="wh_c"mdislike2088519>0</abbr>)</a>t-a.""""""""""" """"."""""""""px35v>tt-a.""""""""""" """"""""."""<;35v>t-a.""""""""""" """"."""<;35v>t tt-a.""""""""""" """""" p!-- //Yom/pa ait cevaplanan yom/pları l3-h1leye 'm --9t-a.""""""""""" """".""""""""""""" """""""""" p!-- Yom/pa ait cevaplanan yom/pları l3-h1leye 'm// --9tt tt-a.""""""""""" """"t-a.""""""""""" """"."""<, 9ang="tr"c"mment_box row-fluid9aid="c"mment_2088769>t-a.""""""""""" """"."""""""<, 9ang="tr"span19><img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaber_them e/hs-riserler.comno_author.jpg"a '" cAv!',r"a/px35v>t-a.""""""""""" """".""""" <, 9ang="tr"span119>t-a.""""""""""" """"."""""""""<b>Nazan</b>-a.""""""""""" """".""""""""""<snallang="tr"time"><spanong="tr"aurih-once"ga!',ldate="2016-09-03 08:02:449> 2016-09-03 08:02:44p;span></snall>t-a.""""""""""" """"."""""""""<pong="tr"aext">Der.com a 'danmisiz diyo kur6/09yo..nasum v!',ndasda a 'danmis odamazmi..tabi o gucs/z..3-h1n atin..siz guclusunuz..size ansey odmaz..bu Kurana goie helak# sebebi...</p>tt-a.""""""""""" """""".""""" <, 9ang="tr"buttons9>t-a.""""""""""" """"""""."""""""<, 9ang="tr"reply"><age/jpege="text/ja:void(0)"ang="tr"cevapla ula-lefa"ga!',lcevaplanan="@Nazan9aid="2088769><spanong="tr"glyphicons unshare"></span> Cevapla</apx35v>tt-a.""""""""""" """"""""."""""""<age/jpege="text/ja:void(0)"ang="tr"like ula-lefa like2088769aonclick="like(208876,'ajax_c"mment_l3ke.php?l3ke', 0)"><spanong="tr"glyphicons thumbs_up"></span> Beğlü(<abbraid="wh_c"mlike2088769>2</abbr>)</a>t-a.""""""""""" """"."""""""""""<age/jpege="text/ja:void(0)"ang="tr"dislike ula-lefa dislike2088769aonclick="like(208876,'ajax_c"mment_l3ke.php?dislike', 1)"><spanong="tr"glyphicons thumbs_down"></span> Beğlm ihm!(<abbraid="wh_c"mdislike2088769>0</abbr>)</a>t-a.""""""""""" """"."""""""""px35v>tt-a.""""""""""" """"""""."""<;35v>t-a.""""""""""" """"."""<;35v>t tt-a.""""""""""" """""" p!-- //Yom/pa ait cevaplanan yom/pları l3-h1leye 'm --9t-a.""""""""""" """".""""""""""""" """""""""" p!-- Yom/pa ait cevaplanan yom/pları l3-h1leye 'm// --9tt tt-a.""""""""""" """"t-a.""""""""""" """"."""<, 9ang="tr"c"mment_box row-fluid9aid="c"mment_2088899>t-a.""""""""""" """"."""""""<, 9ang="tr"span19><img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaber_them e/hs-riserler.comno_author.jpg"a '" cAv!',r"a/px35v>t-a.""""""""""" """".""""" <, 9ang="tr"span119>t-a.""""""""""" """"."""""""""<b>????????</b>-a.""""""""""" """".""""""""""<snallang="tr"time"><spanong="tr"aurih-once"ga!',ldate="2016-09-03 10:44:079> 2016-09-03 10:44:07p;span></snall>t-a.""""""""""" """"."""""""""<pong="tr"aext">Bu l3-h1ler ler.come bşlbaeri Bak',n geadi ler.comin soruşturma-ok d/ğil. İçinde#yaeae yr Baş şeyanrde olacaktıi hala aktif fetö üyelnii#vai hükümetme ihter.tlı olalım karalamak basit s"a hakkok ı vermek lazım ni Diyin</p>tt-a.""""""""""" """""".""""" <, 9ang="tr"buttons9>t-a.""""""""""" """"""""."""""""<, 9ang="tr"reply"><age/jpege="text/ja:void(0)"ang="tr"cevapla ula-lefa"ga!',lcevaplanan="@????????9aid="2088899><spanong="tr"glyphicons unshare"></span> Cevapla</apx35v>tt-a.""""""""""" """"""""."""""""<age/jpege="text/ja:void(0)"ang="tr"like ula-lefa like2088899aonclick="like(208889,'ajax_c"mment_l3ke.php?l3ke', 0)"><spanong="tr"glyphicons thumbs_up"></span> Beğlü(<abbraid="wh_c"mlike2088899>2</abbr>)</a>t-a.""""""""""" """"."""""""""""<age/jpege="text/ja:void(0)"ang="tr"dislike ula-lefa dislike2088899aonclick="like(208889,'ajax_c"mment_l3ke.php?dislike', 1)"><spanong="tr"glyphicons thumbs_down"></span> Beğlm ihm!(<abbraid="wh_c"mdislike2088899>0</abbr>)</a>t-a.""""""""""" """"."""""""""px35v>tt-a.""""""""""" """"""""."""<;35v>t-a.""""""""""" """"."""<;35v>t tt-a.""""""""""" """""" p!-- //Yom/pa ait cevaplanan yom/pları l3-h1leye 'm --9t-a.""""""""""" """".""""""""""""" """""""""" p!-- Yom/pa ait cevaplanan yom/pları l3-h1leye 'm// --9tt tt-a.""""""""""" """"t-a.""""""""""" """"."""<, 9ang="tr"c"mment_box row-fluid9aid="c"mment_2088909>t-a.""""""""""" """"."""""""<, 9ang="tr"span19><img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaber_them e/hs-riserler.comno_author.jpg"a '" cAv!',r"a/px35v>t-a.""""""""""" """".""""" <, 9ang="tr"span119>t-a.""""""""""" """"."""""""""<b>Cevap</b>-a.""""""""""" """".""""""""""<snallang="tr"time"><spanong="tr"aurih-once"ga!',ldate="2016-09-03 10:46:189> 2016-09-03 10:46:18p;span></snall>t-a.""""""""""" """"."""""""""<pong="tr"aext">Alaint ad72 skayı Herkes g krüp anlğini s kyanr kimseye top',ncı zihne 1tlega!vr-e= dmaz özellikla din g kişlisi isen..?!</p>tt-a.""""""""""" """""".""""" <, 9ang="tr"buttons9>t-a.""""""""""" """"""""."""""""<, 9ang="tr"reply"><age/jpege="text/ja:void(0)"ang="tr"cevapla ula-lefa"ga!',lcevaplanan="@Cevap" id="2088909><spanong="tr"glyphicons unshare"></span> Cevapla</apx35v>tt-a.""""""""""" """"""""."""""""<age/jpege="text/ja:void(0)"ang="tr"like ula-lefa like2088909aonclick="like(208890,'ajax_c"mment_l3ke.php?l3ke', 0)"><spanong="tr"glyphicons thumbs_up"></span> Beğlü(<abbraid="wh_c"mlike2088909>2</abbr>)</a>t-a.""""""""""" """"."""""""""""<age/jpege="text/ja:void(0)"ang="tr"dislike ula-lefa dislike2088909aonclick="like(208890,'ajax_c"mment_l3ke.php?dislike', 1)"><spanong="tr"glyphicons thumbs_down"></span> Beğlm ihm!(<abbraid="wh_c"mdislike2088909>0</abbr>)</a>t-a.""""""""""" """"."""""""""px35v>tt-a.""""""""""" """"""""."""<;35v>t-a.""""""""""" """"."""<;35v>t tt-a.""""""""""" """""" p!-- //Yom/pa ait cevaplanan yom/pları l3-h1leye 'm --9t-a.""""""""""" """".""""""""""""" """""""""" p!-- Yom/pa ait cevaplanan yom/pları l3-h1leye 'm// --9tt tt-a.""""""""""" """"t-a.""""""""""" """"."""<, 9ang="tr"c"mment_box row-fluid9aid="c"mment_2087849>t-a.""""""""""" """"."""""""<, 9ang="tr"span19><img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaber_them e/hs-riserler.comno_author.jpg"a '" cAv!',r"a/px35v>t-a.""""""""""" """".""""" <, 9ang="tr"span119>t-a.""""""""""" """"."""""""""<b>Beni bul</b>"-a.""""""""""" """"."""""""""<snallang="tr"time"><spanong="tr"aurih-once"ga!',ldate="2016-09-02 15:26:00" 2016-09-02 15:26:00p;span></snall>t-a.""""""""""" """"."""""""""<pong="tr"aext">Adaint iscmli kula-eıcAd 05393823103 bu n/parayi ara kim fetocu kim degil e="aya03ıkaralım seninle</p>tt-a.""""""""""" """""".""""" <, 9ang="tr"buttons9>t-a.""""""""""" """"""""."""""""<, 9ang="tr"reply"><age/jpege="text/ja:void(0)"ang="tr"cevapla ula-lefa"ga!',lcevaplanan="@Beni bul9aid="2087849><spanong="tr"glyphicons unshare"></span> Cevapla</apx35v>tt-a.""""""""""" """"""""."""""""<age/jpege="text/ja:void(0)"ang="tr"like ula-lefa like2087849aonclick="like(208784,'ajax_c"mment_l3ke.php?l3ke', 0)"><spanong="tr"glyphicons thumbs_up"></span> Beğlü(<abbraid="wh_c"mlike208784">1</abbr>)</a>t-a.""""""""""" """"."""""""""""<age/jpege="text/ja:void(0)"ang="tr"dislike ula-lefa dislike2087849aonclick="like(208784,'ajax_c"mment_l3ke.php?dislike', 1)"><spanong="tr"glyphicons thumbs_down"></span> Beğlm ihm!(<abbraid="wh_c"mdislike208784">1</abbr>)</a>t-a.""""""""""" """"."""""""""px35v>tt-a.""""""""""" """"""""."""<;35v>t-a.""""""""""" """"."""<;35v>t tt-a.""""""""""" """""" p!-- //Yom/pa ait cevaplanan yom/pları l3-h1leye 'm --9t-a.""""""""""" """".""""""""""""" """""""""" p!-- Yom/pa ait cevaplanan yom/pları l3-h1leye 'm// --9tt tt-a.""""""""""" """"t-a.""""""""""" """"."""<, 9ang="tr"c"mment_box row-fluid9aid="c"mment_208838">t-a.""""""""""" """"."""""""<, 9ang="tr"span19><img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaber_them e/hs-riserler.comno_author.jpg"a '" cAv!',r"a/px35v>t-a.""""""""""" """".""""" <, 9ang="tr"span119>t-a.""""""""""" """"."""""""""<b>K e.klikla yri Baş ri işkadma vaip;b>-a.""""""""""" """".""""""""""<snallang="tr"time"><spanong="tr"aurih-once"ga!',ldate="2016-09-02 22:18:469> 2016-09-02 22:18:46p;span></snall>t-a.""""""""""" """"."""""""""<pong="tr"aext">Hayatok ı Kuran'a adar.cyAda'mı baceb03ıkardokdar</p>tt-a.""""""""""" """""".""""" <, 9ang="tr"buttons9>t-a.""""""""""" """"""""."""""""<, 9ang="tr"reply"><age/jpege="text/ja:void(0)"ang="tr"cevapla ula-lefa"ga!',lcevaplanan="@K e.klikla yri Baş ri işkadma vai" id="208838"><spanong="tr"glyphicons unshare"></span> Cevapla</apx35v>tt-a.""""""""""" """"""""."""""""<age/jpege="text/ja:void(0)"ang="tr"like ula-lefa like208838"aonclick="like(208838,'ajax_c"mment_l3ke.php?l3ke', 0)"><spanong="tr"glyphicons thumbs_up"></span> Beğlü(<abbraid="wh_c"mlike208838">1</abbr>)</a>t-a.""""""""""" """"."""""""""""<age/jpege="text/ja:void(0)"ang="tr"dislike ula-lefa dislike208838"aonclick="like(208838,'ajax_c"mment_l3ke.php?dislike', 1)"><spanong="tr"glyphicons thumbs_down"></span> Beğlm ihm!(<abbraid="wh_c"mdislike208838">1</abbr>)</a>t-a.""""""""""" """"."""""""""px35v>tt-a.""""""""""" """"""""."""<;35v>t-a.""""""""""" """"."""<;35v>t tt-a.""""""""""" """""" p!-- //Yom/pa ait cevaplanan yom/pları l3-h1leye 'm --9t-a.""""""""""" """".""""""""""""" """""""""" p!-- Yom/pa ait cevaplanan yom/pları l3-h1leye 'm// --9tt tt-a.""""""""""" """"t-a.""""""""""" """"."""<, 9ang="tr"c"mment_box row-fluid9aid="c"mment_2088499>t-a.""""""""""" """"."""""""<, 9ang="tr"span19><img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaber_them e/hs-riserler.comno_author.jpg"a '" cAv!',r"a/px35v>t-a.""""""""""" """".""""" <, 9ang="tr"span119>t-a.""""""""""" """"."""""""""<b>Sakin</b>-a.""""""""""" """".""""""""""<snallang="tr"time"><spanong="tr"aurih-once"ga!',ldate="2016-09-02 23:42:149> 2016-09-02 23:42:14p;span></snall>t-a.""""""""""" """"."""""""""<pong="tr"aext">Bunlar airinciga!lga da g1lenanr şu ri ler.comte 5ga!lga oluyory4ga!lga itibariFacebsayı 7 bin u iş"ı eğlr aunlara aklarokmızı yiyorlardi zah1n lr geçb03ıkar e="ayakimse adam kayiramaz art"6k kolay kolay kayirsa baceblr geçbilahi adaint onubulur ede in y-eına kar kadmaz hadi bu dünya da adam kayiranlarayirtti lere 'm topraşka süsttu vaisa a'"ı da vai o zam.cynahkem ayi kübra da konuşma hakkokynazl/pun</p>tt-a.""""""""""" """""".""""" <, 9ang="tr"buttons9>t-a.""""""""""" """"""""."""""""<, 9ang="tr"reply"><age/jpege="text/ja:void(0)"ang="tr"cevapla ula-lefa"ga!',lcevaplanan="@Sakin" id="2088499><spanong="tr"glyphicons unshare"></span> Cevapla</apx35v>tt-a.""""""""""" """"""""."""""""<age/jpege="text/ja:void(0)"ang="tr"like ula-lefa like2088499aonclick="like(208849,'ajax_c"mment_l3ke.php?l3ke', 0)"><spanong="tr"glyphicons thumbs_up"></span> Beğlü(<abbraid="wh_c"mlike2088499>1</abbr>)</a>t-a.""""""""""" """"."""""""""""<age/jpege="text/ja:void(0)"ang="tr"dislike ula-lefa dislike2088499aonclick="like(208849,'ajax_c"mment_l3ke.php?dislike', 1)"><spanong="tr"glyphicons thumbs_down"></span> Beğlm ihm!(<abbraid="wh_c"mdislike2088499>0</abbr>)</a>t-a.""""""""""" """"."""""""""px35v>tt-a.""""""""""" """"""""."""<;35v>t-a.""""""""""" """"."""<;35v>t tt-a.""""""""""" """""" p!-- //Yom/pa ait cevaplanan yom/pları l3-h1leye 'm --9t-a.""""""""""" """".""""""""""""" """""""""" p!-- Yom/pa ait cevaplanan yom/pları l3-h1leye 'm// --9tt tt-a.""""""""""" """".""""""""""""" """""""""" p;35v> p!-- #c"mment_l3-h --9t-a."""""""""t-a.""""""""""" """"."""""p, 9ang="tr"row-fluid9a; }="mumminlaop:10px;9>tt-a.""""""""""" <age/jpege="text/ja:void(0)"aonclick="centerModai('" href="http://www.dinihaberc"mment-r>ad-www.d-_cu41h-h98',630,500)"ang="tr"all_c"mments ula-r; btn hs-sdch btn-warn.kg">Tüm Yom/plar4;a>tt-a."""""""""""px35v>t-a."""""""""t"""""""""" p;35v> p!-- .aub-pane --9tt-a.""""""""""" """"."""""p, 9ang="tr"aub-pane yorumlar fbpanel9;id="facebookpanel9>t-a.""""""""""" p, 9ang="tr"row-fluid9>t-a.""""""""""" ""p, 9aid="fb-root"px35v>t-a.""""""""""" ""<ext/ja>(function(d, s,aid) {t-a.""""""""""" """"vai js,afjs = d.getElementsByTagName(s)[0];t-a.""""""""""" """"if (d.getElementById(id))breturn;t-a.""""""""""" """"js = d.cr>ateElement(s);"js.id = id;t-a.""""""""""" """"js.'as = "/rc"nnect.facebook.com/tr_TR/all.js#xfbml=1";t-a.""""""""""" """"fjs.parentNode.insertBefore(js,afjs);t-a.""""""""""" ""}(document, 'ext/ja', 'facebook-jssdk'));p;sxt/ja>t-a.""""""""""" ""p, 9ang="tr"fb-crmments9;a!',le/jpeg" href="http://www.dinihaberler.com/diyane2016/09klandeluklerden-ihra-feto-c/0ni-o_cu41h-h982;a!',lwidth="603"ga!',lcolorschem ="li "ga!',lnumposts="10">px35v>t-a.""""""""""" px35v> p!-- #facebookpanel --9t-a."""""""""""px35v>t-a."""""""""t""""""""""p;35v> p!-- .aub-crefena --9tt-a."""""px35v> p!-- #yorumlar --9t-a."9;35v>t-at-a<spanong="tr"hkdien-modul9a; }="dis y:none">hrbni</span>t-a<spanong="tr"hkdien-id9a; }="dis y:none">_cu41</span>t-a<spanong="tr"hkdien-sayfa9a; }="dis y:none">false</span>t<;35v>t 4, 9ang="tr"hs-box hs-box-related hs-mb-20 nge yoix">t-a4, 9ang="tr"hs-e.kgle-h>adni hs-h>ad-href hs-href-up4nge yoix">t-a."4, 9ang="tr"hs-h>adni-ame=" hs-bcd ula-lefa"><i4ng="tr"fayfa-bookmumk-o" arca-hkdien="true"></i> İlgili Hww.dini<;35v>t-a4;35v>t."4, 9ang="tr"hs-crefena hs-crefena-te/je hs-h>ad-href nge yoix">t-a.""""" <, 9ang="tr"span hs-item hs-beh hs-kila-ml9>t-a."""""<age/jpeg" href="http://www.dinihaberler.com/diyaneerdog.c-paye simi-yup.c-ler.com/personelinin-cani-r.cacak-h130008h-h9824aumma" c_sa-et"4ame="="Erdoğan paye şkamı yup.c Der.com personelinin c-e= r.cacak!">t-a.""""" <, 9ang="tr"hs-item-img9><img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaberler.comwww.dini/thumbs/2018/01/erdog.c_paye simi_yup.c_ler.com_personelinin_cani_r.cacak_h130008_13df0.jpg"a '" cErdoğan paye şkamı yup.c Der.com personelinin c-e= r.cacak!"a/px35v>t-a."""""""<, 9ang="tr"hs-item-caption hs-mt-10 href15">t-a."""""""""<, 9ang="tr"hs-item-ame="">Erdoğan paye şkamı yup.c Der.com personelinin c-e= r.cacak!px35v>t-a."""""""<x35v>t-a."""""</a>t-a."""4;35v>t-a.""""""" <, 9ang="tr"span hs-item hs-beh9>t-a."""""<age/jpeg" href="http://www.dinihaberler.com/diyaneali-erbas-t.c-piar-cal3-masi-h129957h-h9824aumma" c_sa-et"4ame="="Ali Erbşl'',n 'piar' çr Başma-ok!">t-a.""""" <, 9ang="tr"hs-item-img9><img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaberler.comwww.dini/thumbs/2018/01/al3_erbas_t.c_piar_cal3-masi_h129957_a6efa.jpg"a '" cAli Erbşl'',n 'piar' çr Başma-ok!"a/px35v>t-a."""""""<, 9ang="tr"hs-item-caption hs-mt-10 href15">t-a."""""""""<, 9ang="tr"hs-item-ame="">Ali Erbşl'',n 'piar' çr Başma-ok!px35v>t-a."""""""<x35v>t-a."""""</a>t-a."""4;35v>t-a.""""""" <, 9ang="tr"span hs-item hs-beh9>t-a."""""<age/jpeg" href="http://www.dinihaberler.com/diyanebu-defa-da-imamin-yakinlarina-saldir-ihar-h129953h-h9824aumma" c_sa-et"4ame="="Bu defa da imamokn y-kok larokna saldırdokdar">t-a.""""" <, 9ang="tr"hs-item-img9><img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaberler.comwww.dini/thumbs/2018/01/bu_defa_da_imamin_yakinlarina_saldir-ihar_h129953_7f54a.jpg"a '" cBu defa da imamokn y-kok larokna saldırdokdar"a/px35v>t-a."""""""<, 9ang="tr"hs-item-caption hs-mt-10 href15">t-a."""""""""<, 9ang="tr"hs-item-ame="">Bu defa da imamokn y-kok larokna saldırdokdarpx35v>t-a."""""""<x35v>t-a."""""</a>t-a."""4;35v>t-a.""""""" <, 9ang="tr"nge yoix">px35v>t-a."""""""<, 9ang="tr"span hs-item hs-beh hs-kila-ml9>t-a."""""<age/jpeg" href="http://www.dinihaberler.com/diyaneler.com/teki-tum-goievlini-ser.scup-heyi-overse-goievik -son-vnetlecek-h129950h-h9824aumma" c_sa-et"4ame="="Der.com''eki tüm g kişliini ser.sc p-heyi överse, g kişineyson vnetlecek!">t-a.""""" <, 9ang="tr"hs-item-img9><img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaberler.comwww.dini/thumbs/2018/01/ler.com_'eki_tum_goievlini_ser.sc_p-heyi_overse_goievik _son_vnetlecek_h129950_38808hjpg"a '" cDer.com''eki tüm g kişliini ser.sc p-heyi överse, g kişineyson vnetlecek!"a/px35v>t-a."""""""<, 9ang="tr"hs-item-caption hs-mt-10 href15">t-a."""""""""<, 9ang="tr"hs-item-ame="">Der.com''eki tüm g kişliini ser.sc p-heyi överse, g kişineyson vnetlecek!px35v>t-a."""""""<x35v>t-a."""""</a>t-a."""4;35v>t-a.""""""" <, 9ang="tr"span hs-item hs-beh9>t-a."""""<age/jpeg" href="http://www.dinihaberler.com/diyaneays -sonmezoglu-ahirome-ugura-edi-h129923h-h9824aumma" c_sa-et"4ame="="Ayşe Sönmezoğlu ahirome uğura-edı">t-a.""""" <, 9ang="tr"hs-item-img9><img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaberler.comwww.dini/thumbs/2018/01/ays _sonmezoglu_ahirome_ugura-edi_h129923_53e88hjpg"a '" cAyşe Sönmezoğlu ahirome uğura-edı"a/px35v>t-a."""""""<, 9ang="tr"hs-item-caption hs-mt-10 href15">t-a."""""""""<, 9ang="tr"hs-item-ame="">Ayşe Sönmezoğlu ahirome uğura-edıpx35v>t-a."""""""<x35v>t-a."""""</a>t-a."""4;35v>t-a.""""""" <, 9ang="tr"span hs-item hs-beh9>t-a."""""<age/jpeg" href="http://www.dinihaberler.com/diyanebylock-kula-edigi-kdihaen-ihra-vaiz-goza'"ina-al3edi-h129912h-h9824aumma" c_sa-et"4ame="="ByLock kula-edışka kdiha n-ihra vaiz göza'"ına!yapedı">t-a.""""" <, 9ang="tr"hs-item-img9><img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaberler.comwww.dini/thumbs/2018/01/bylock_kula-edigi_kdiha_n-ihra_vaiz_goza'"ina_al3edi_h129912_a5395.jpg"a '" cByLock kula-edışka kdiha n-ihra vaiz göza'"ına!yapedı"a/px35v>t-a."""""""<, 9ang="tr"hs-item-caption hs-mt-10 href15">t-a."""""""""<, 9ang="tr"hs-item-ame="">ByLock kula-edışka kdiha n-ihra vaiz göza'"ına!yapedıpx35v>t-a."""""""<x35v>t-a."""""</a>t-a."""4;35v>t-a.""""""" <, 9ang="tr"nge yoix">px35v>t-a."""""""<, 9ang="tr"span hs-item hs-beh hs-kila-ml9>t-a."""""<age/jpeg" href="http://www.dinihaberler.com/diyaneadar-4-b-sozlesmeli-imam-20ezzin-kko-inie-hazirlik-kursu-h129900h-h9824aumma" c_sa-et"4ame="="Adar 4-B s kzleşmeli İmam, Müezzin KKÖ'inie hazır Bak kursu">t-a.""""" <, 9ang="tr"hs-item-img9><img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaberler.comwww.dini/thumbs/2018/01/adar_4_b_sozlesmeli_imam_20ezzin_kko_inie_hazirlik_kursu_h129900_5864a.jpg"a '" cAdar 4-B s kzleşmeli İmam, Müezzin KKÖ'inie hazır Bak kursu"a/px35v>t-a."""""""<, 9ang="tr"hs-item-caption hs-mt-10 href15">t-a."""""""""<, 9ang="tr"hs-item-ame="">Adar 4-B s kzleşmeli İmam, Müezzin KKÖ'inie hazır Bak kursupx35v>t-a."""""""<x35v>t-a."""""</a>t-a."""4;35v>t-a.""""""" <, 9ang="tr"span hs-item hs-beh9>t-a."""""<age/jpeg" href="http://www.dinihaberler.com/diyanemuhaum-kufur-vn- akaretl.din-sela-okur.c-3mama-saldir-i-h129893h-h9824aumma" c_sa-et"4ame="="Muhaum küfür ve akaretl.din Sela okur.c imama saldırdok">t-a.""""" <, 9ang="tr"hs-item-img9><img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaberler.comwww.dini/thumbs/2018/01/muhaumdan_sela_okur.c_imama_zulum_h129893_92604.jpg"a '" cMuhaum küfür ve akaretl.din Sela okur.c imama saldırdok"a/px35v>t-a."""""""<, 9ang="tr"hs-item-caption hs-mt-10 href15">t-a."""""""""<, 9ang="tr"hs-item-ame="">Muhaum küfür ve akaretl.din Sela okur.c imama saldırdokpx35v>t-a."""""""<x35v>t-a."""""</a>t-a."""4;35v>t-a.""""""" <, 9ang="tr"span hs-item hs-beh9>t-a."""""<age/jpeg" href="http://www.dinihaberler.com/diyanemuftu-baldemir-universite-cami-ramaz.c-a-yetistietlecek-h129889h-h9824aumma" c_sa-et"4ame="="Müftü Baldemir: Üniversite Cami, Ramaz.c'a Yetiiytirtlecek!">t-a.""""" <, 9ang="tr"hs-item-img9><img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaberler.comwww.dini/thumbs/2018/01/muftu_baldemir_universite_cami_ramaz.c_a_yetistietlecek_h129889_19c6d.png"a '" cMüftü Baldemir: Üniversite Cami, Ramaz.c'a Yetiiytirtlecek!"a/px35v>t-a."""""""<, 9ang="tr"hs-item-caption hs-mt-10 href15">t-a."""""""""<, 9ang="tr"hs-item-ame="">Müftü Baldemir: Üniversite Cami, Ramaz.c'a Yetiiytirtlecek!px35v>t-a."""""""<x35v>t-a."""""</a>t-a."""4;35v>t-a."""""4;35v>t<;35v>t t4;35v>t<age/jpeg" href="http://www.dinihaberler.com/diyaneartin-2016/09gu-nde-goievdeluklerden-ihralniic-3-im-l3-h1si-h_cu42h-h9824id="sonrakiHww.d">4;a>tt-a."""""""px35v>tt-a.""""""""""" p!-- Sağ Blok --9t-a."""""p, 9aid="sideb,r"ang="tr"sideb,r span4 oix ula8">t-a."""""""""t-a."4, 9aa!',lesm="bannanead!',lesid="19724ng="tr"recss" recss"2219><sxt/ja async 'asyr//pr.cad2.googlesyndicationhaberpr.cad/js/adsbygoogle.js"></sxt/ja> p!-- dhabe-300x600 --9 pinsang="tr"adsbygoogle" a; }="dis y:.kline-block;width:300px;hei :600px" ad!',lad-clientr"ca-pub-8687883465610589" ad!',lad-slotr"5315539894"></ins9 psxt/ja> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); p/sxt/ja> px35v> """""t-a ""<, 9ang="tr"hs-panel hs-g="t-minute hs-mumminlbottom nge yoix">t-a4, 9ang="tr"hs-e.kgle-h>adni hs-e.kgle-red hs-h>ad-href hs-href-up4nge yoix">t-a."4, 9ang="tr"hs-h>adni-ame=" ula-lefa"><i4ng="tr"fayfa-clock-o"></i> Son Dakika4;35v>t-a."<age/jpeg" href="http://www.dinihabersondakika-www.dinih-h9824ng="tr"hs-h>adni-link ula-r; hs-gcb">Tümü</a>t-a4;35v>t."4, 9ang="tr"hs-panel-crefena href15">t-a."""""4, 9aa!',lesm="www.diniead!',lesid="130035"ang="tr"hs-item hsk-tr0">t-a."4, 9ang="tr"hs-time">t-a."""""4i4ng="tr"fayfa-cirnge-thin"></i> <age/jpeg" href="http://www.dinihaberlunya"ang="tr"kategoii9a; }="backgroundlcolor:#f1500c">DÜNYA</a> <spanong="tr"aurih-once"ga!',ldate="2018-01-18 14:49:069> 2018-01-18 14:49:06p;span>t-a."4;35v>t-a."<, 9ang="tr"hs-tie=" hs-tie="-href hs-bch9>t-a."""<age/jpeg" href="http://www.dinihaberlunyamwwmaney-deluarab3-han-,lcok-sert-sozler-h130035h-h9824ame="="Hwmaney'lüArab3-han'a çok sert s kzler!24aumma" c_sa-et">Hwmaney'lüArab3-han'a çok sert s kzler!</a>t-a."<;35v>t-a4;35v>t."."""""4, 9aa!',lesm="www.diniead!',lesid="130034"ang="tr"hs-item hsk-tr0">t-a."4, 9ang="tr"hs-time">t-a."""""4i4ng="tr"fayfa-cirnge-thin"></i> <age/jpeg" href="http://www.dinihaberlunya"ang="tr"kategoii9a; }="backgroundlcolor:#f1500c">DÜNYA</a> <spanong="tr"aurih-once"ga!',ldate="2018-01-18 14:40:429> 2018-01-18 14:40:42p;span>t-a."4;35v>t-a."<, 9ang="tr"hs-tie=" hs-tie="-href hs-bch9>t-a."""<age/jpeg" href="http://www.dinihaberlunyamkaz.k3-han-da-yolcu-otobusu-r.c-i-52-olu-h130034h-h9824ame="="Kaz.k3-han'a yolcu otobüsü y-edı: 52 ölü24aumma" c_sa-et">Kaz.k3-han'a yolcu otobüsü y-edı: 52 ölü</a>t-a."<;35v>t-a4;35v>t."."""""4, 9aa!',lesm="www.diniead!',lesid="130024"ang="tr"hs-item hsk-tr0">t-a."4, 9ang="tr"hs-time">t-a."""""4i4ng="tr"fayfa-cirnge-thin"></i> <age/jpeg" href="http://www.dinihaberasayis"ang="tr"kategoii9a; }="backgroundlcolor:#060606">ASAYİŞ</a> <spanong="tr"aurih-once"ga!',ldate="2018-01-18 14:24:329> 2018-01-18 14:24:32p;span>t-a."4;35v>t-a."<, 9ang="tr"hs-tie=" hs-tie="-href hs-bch9>t-a."""<age/jpeg" href="http://www.dinihaberasayisebylock-kula-ean-eski-pol3-e-6-yil-3-ay-wwpis-karari-ige-tahliye-h130024h-h9824ame="="Bylock kula-etn eski pol3-e 6 yıl 3 ay wwpis kararı acebtahliye24aumma" c_sa-et">Bylock kula-etn eski pol3-e 6 yıl 3 ay wwpis kararı acebtahliye</a>t-a."<;35v>t-a4;35v>t."."""""4, 9aa!',lesm="www.diniead!',lesid="130023"ang="tr"hs-item hsk-tr0">t-a."4, 9ang="tr"hs-time">t-a."""""4i4ng="tr"fayfa-cirnge-thin"></i> <age/jpeg" href="http://www.dinihaberasayis"ang="tr"kategoii9a; }="backgroundlcolor:#060606">ASAYİŞ</a> <spanong="tr"aurih-once"ga!',ldate="2018-01-18 14:22:559> 2018-01-18 14:22:55p;span>t-a."4;35v>t-a."<, 9ang="tr"hs-tie=" hs-tie="-href hs-bch9>t-a."""<age/jpeg" href="http://www.dinihaberasayisemamak-28-mekanize-tugayildarbe-r.mmilamae.kta-4-saniga-20ebbom/d130023h-h9824ame="="Mamak 28. Mekanize Tugayı darbebirgokdama-ok da 4 s-e= ğa müebbom24aumma" c_sa-et">Mamak 28. Mekanize Tugayı darbebirgokdama-ok da 4 s-e= ğa müebbom</a>t-a."<;35v>t-a4;35v>t."."""""4, 9aa!',lesm="www.diniead!',lesid="130022"ang="tr"hs-item hsk-tr0">t-a."4, 9ang="tr"hs-time">t-a."""""4i4ng="tr"fayfa-cirnge-thin"></i> <age/jpeg" href="http://www.dinihaberasayis"ang="tr"kategoii9a; }="backgroundlcolor:#060606">ASAYİŞ</a> <spanong="tr"aurih-once"ga!',ldate="2018-01-18 14:21:499> 2018-01-18 14:21:49p;span>t-a."4;35v>t-a."<, 9ang="tr"hs-tie=" hs-tie="-href hs-bch9>t-a."""<age/jpeg" href="http://www.dinihaberasayisebylock-a-2-bin-kez-er3-im-saglar.c-saniga-6-yil-wwpis-d130022h-h9824ame="="ByLock'a 2 bin kez er3şim s-ğlar.c s-e= ğa 6 yıl wwpis24aumma" c_sa-et">ByLock'a 2 bin kez er3şim s-ğlar.c s-e= ğa 6 yıl wwpis</a>t-a."<;35v>t-a4;35v>t."."""""4, 9aa!',lesm="www.diniead!',lesid="130021"ang="tr"hs-item hsk-tr0">t-a."4, 9ang="tr"hs-time">t-a."""""4i4ng="tr"fayfa-cirnge-thin"></i> <age/jpeg" href="http://www.dinihaberekonomi"ang="tr"kategoii9a; }="backgroundlcolor:#18dbf6">EKONOMİ</a> <spanong="tr"aurih-once"ga!',ldate="2018-01-18 14:15:509> 2018-01-18 14:15:50p;span>t-a."4;35v>t-a."<, 9ang="tr"hs-tie=" hs-tie="-href hs-bch9>t-a."""<age/jpeg" href="http://www.dinihaberekonomi/emekliye-241-lira-zam-d130021h-h9824ame="="Emekliye 241 lira zam24aumma" c_sa-et">Emekliye 241 lira zam</a>t-a."<;35v>t-a4;35v>t."."""""4, 9aa!',lesm="www.diniead!',lesid="130020"ang="tr"hs-item hsk-tr0">t-a."4, 9ang="tr"hs-time">t-a."""""4i4ng="tr"fayfa-cirnge-thin"></i> <age/jpeg" href="http://www.dinihaberekonomi"ang="tr"kategoii9a; }="backgroundlcolor:#18dbf6">EKONOMİ</a> <spanong="tr"aurih-once"ga!',ldate="2018-01-18 14:04:539> 2018-01-18 14:04:53p;span>t-a."4;35v>t-a."<, 9ang="tr"hs-tie=" hs-tie="-href hs-bch9>t-a."""<age/jpeg" href="http://www.dinihaberekonomi/5-milyon-k3-iye--etya-l-nahkem si-nden-kotu-www.d-d130020h-h9824ame="="5 milyonskayıye Aetya-l Mahkem si'nden kötü www.d9;aumma" c_sa-et">5 milyonskayıye Aetya-l Mahkem si'nden kötü www.d</a>t-a."<;35v>t-a4;35v>t."."""""4, 9aa!',lesm="www.diniead!',lesid="130019"ang="tr"hs-item hsk-tr0">t-a."4, 9ang="tr"hs-time">t-a."""""4i4ng="tr"fayfa-cirnge-thin"></i> <age/jpeg" href="http://www.dinihaberguncel"ang="tr"kategoii9a; }="backgroundlcolor:#141516">GÜNCEL</a> <spanong="tr"aurih-once"ga!',ldate="2018-01-18 13:58:359> 2018-01-18 13:58:35p;span>t-a."4;35v>t-a."<, 9ang="tr"hs-tie=" hs-tie="-href hs-bch9>t-a."""<age/jpeg" href="http://www.dinihaberguncel/kizlarini-adean-okaurin-programinta-goiunce-suc-duyurusunta-bulunduhar-h130019h-h9824ame="="K= ' aroknı Adean Okaur´okn programok da g krünce suçFduyurusunta bulunduhar24aumma" c_sa-et">K= ' aroknı Adean Okaur´okn programok da g krünce suçFduyurusunta bulunduhar</a>t-a."<;35v>t-a4;35v>t."."""""4, 9aa!',lesm="www.diniead!',lesid="130018"ang="tr"hs-item hsk-tr0">t-a."4, 9ang="tr"hs-time">t-a."""""4i4ng="tr"fayfa-cirnge-thin"></i> <age/jpeg" href="http://www.dinihaberasayis"ang="tr"kategoii9a; }="backgroundlcolor:#060606">ASAYİŞ</a> <spanong="tr"aurih-once"ga!',ldate="2018-01-18 13:55:039> 2018-01-18 13:55:03p;span>t-a."4;35v>t-a."<, 9ang="tr"hs-tie=" hs-tie="-href hs-bch9>t-a."""<age/jpeg" href="http://www.dinihaberasayisefeto-nun-ser.scup-heinie-uye-olun-talimati-kdihanamede-h130018h-h9824ame="="FETÖ'nün 'ser.sc p-heinie üye olun' talimatka kdihanamede24aumma" c_sa-et">FETÖ'nün 'ser.sc p-heinie üye olun' talimatka kdihanamede</a>t-a."<;35v>t-a4;35v>t."."""""4, 9aa!',lesm="www.diniead!',lesid="130017"ang="tr"hs-item hsk-tr0">t-a."4, 9ang="tr"hs-time">t-a."""""4i4ng="tr"fayfa-cirnge-thin"></i> <age/jpeg" href="http://www.dinihaberlunya"ang="tr"kategoii9a; }="backgroundlcolor:#f1500c">DÜNYA</a> <spanong="tr"aurih-once"ga!',ldate="2018-01-18 13:45:159> 2018-01-18 13:45:15p;span>t-a."4;35v>t-a."<, 9ang="tr"hs-tie=" hs-tie="-href hs-bch9>t-a."""<age/jpeg" href="http://www.dinihaberlunyambasor6/09-avukat-salondan-cikuril-i-h130017h-h9824ame="="Baş krtülü avukat salondanb03ıkarıldok"aaumma" c_sa-et">Baş krtülü avukat salondanb03ıkarıldok</a>t-a."<;35v>t-a4;35v>t."."""""4, 9aa!',lesm="www.diniead!',lesid="130016"ang="tr"hs-item hsk-tr0">t-a."4, 9ang="tr"hs-time">t-a."""""4i4ng="tr"fayfa-cirnge-thin"></i> <age/jpeg" href="http://www.dinihaberasayis"ang="tr"kategoii9a; }="backgroundlcolor:#060606">ASAYİŞ</a> <spanong="tr"aurih-once"ga!',ldate="2018-01-18 12:17:369> 2018-01-18 12:17:36p;span>t-a."4;35v>t-a."<, 9ang="tr"hs-tie=" hs-tie="-href hs-bch9>t-a."""<age/jpeg" href="http://www.dinihaberasayiseteror-orgutu-mlkp-nin-genclik-yupia-emae.ka-operasyon-6-goza'"i-h130016h-h9824ame="="Ter ki kigütü MLKP'nin gençlik bir keaema-ok a operasyon: 6 göza'"ı"aaumma" c_sa-et">Ter ki kigütü MLKP'nin gençlik bir keaema-ok a operasyon: 6 göza'"ı</a>t-a."<;35v>t-a4;35v>t."."""""4, 9aa!',lesm="www.diniead!',lesid="130015"ang="tr"hs-item hsk-tr0">t-a."4, 9ang="tr"hs-time">t-a."""""4i4ng="tr"fayfa-cirnge-thin"></i> <age/jpeg" href="http://www.dinihaberpol3tiku"ang="tr"kategoii9a; }="backgroundlcolor:#0e5df6">POLİTİKA</a> <spanong="tr"aurih-once"ga!',ldate="2018-01-18 12:11:079> 2018-01-18 12:11:07p;span>t-a."4;35v>t-a."<, 9ang="tr"hs-tie=" hs-tie="-href hs-bch9>t-a."""<age/jpeg" href="http://www.dinihaberpol3tiku/yil-irim-abd-kafa-kurisikligini-e="adan-kaldirmali-h130015h-h9824ame="="Yıldokrokm: ABD, kafa karışkaklışka ı o="adan kaddokrm!yap"aaumma" c_sa-et">Yıldokrokm: ABD, kafa karışkaklışka ı o="adan kaddokrm!yap</a>t-a."<;35v>t-a4;35v>t."."""4;35v>t<;35v>t 4, 9aa!',lesm="bannanead!',lesid="24624ng="tr"recss" recss"205"><age/jpeg" href="http://www.dinihaberbannan.php?id=24624aumma" c_sa-et"4rel="nofollow9><img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaberthumb.php?'asy" hrurl(http://www.dinihaberler.combannan/p://yayYncY300x250_1.jpg&w=300&h=250&q=80" width="300" hei ="2509a; }="width:300px;hei : 250px;border:0"a '" cbannan24624ng="tr"img-responsive"/></apx35v>""<, 9ang="tr"hs-panel hs-free-bg hs-panel-social hs-mumminlbottom hs-h>ad-href add-g="t nge yoix">t-a.""""" -a4, 9ang="tr"hs-eocial-block hs-facebook">t-a."""""4i4ng="tr"fayfa-facebook"></i><age/jpeg" hrsurlfacebook.aberD://www.d"ang="tr"hs-sdch24aumma" c_sa-et"4rel="nofollow9> <s rongang="tr"hs-facebook-count">185.6B</s rong> BEĞENİ</a>t-a."""""<age/jpeg" href=facebook.aberD://www.d"ang="tr" ula-r; hs-sdch24aumma" c_sa-et"4rel="nofollow9>Beğl</a>t-a."""4;35v>t-a.""""""" "" -a4, 9ang="tr"hs-eocial-block hs-twitter">t-a.""""" <i4ng="tr"fayfa-twitter"></i><age/jpeg" hrsurltwitter.aberD:r.comHww.dinieang="tr"hs-sdch24aumma" c_sa-et"4rel="nofollow9><s rongang="tr"hs-twitter-count">23B</s rong> TAKİPÇİ</a>t-a."""""""<age/jpeg" href=twitter.aberD:r.comHww.dinieang="tr" ula-r; hs-sdch24aumma" c_sa-et"4rel="nofollow9>Takip Et</a>t-a."""4;35v>t-a.""""""" "" -a4, 9ang="tr"hs-eocial-block hs-google-plus">t-a.""""" <i4ng="tr"fayfa-google-plus"></i><age/jpeg" hrsurlplus.google.aber100239742383228179072eang="tr"hs-sdch24aumma" c_sa-et"4rel="nofollow9><s rongang="tr"hs-google-plus-count">95</s rong> TAKİPÇİ</a>t-a."""""""<age/jpeg" hrsurlplus.google.aber100239742383228179072eang="tr" ula-r; hs-sdch24aumma" c_sa-et"4rel="nofollow9>Takip Et</a>t-a."""4;35v>t-a.""""""" ""px35v>tt-a4, 9aa!',lesm="bannanead!',lesid="28524ng="tr"recss" recss"202"><age/jpeg" href="http://www.dinihaberbannan.php?id=28524aumma" c_sa-et"4rel="nofollow9><img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaberler.combannan/mbsts_2.gif" width="300" hei ="300" ; }="width:300px;hei : 300px;border:0"a '" cbannan28524ng="tr"img-responsive"/></apx35v> p, 9aid="hs-sb-yuzarlaieang="tr"hs-panel hs-panel-authors hs-authors hs-carousel-crefrol hs-mumminlbottom carousel slid nge yoix">t-a4, 9ang="tr"hs-e.kgle-h>adni hs-h>ad-href hs-href-up4nge yoix">t-a."4, 9ang="tr"hs-h>adni-ame=" ula-lefa"><age/jpeg" href="http://www.dinihaberyuzarlaieaame="="Yuzarlaie><i4ng="tr"fayfa-pencil"></i> Yuzarlai</apx35v> """"<agng="tr" ula-r; carousel-crefrol"ge/jpeg#hs-sb-yuzarlaiead!',lslid"="next"><i4ng="tr"fayfa-akgle-double-ri "></i></a>t-a."<agng="tr" ula-r; carousel-crefrol"ge/jpeg#hs-sb-yuzarlaiead!',lslid"="prev"><i4ng="tr"fayfa-akgle-double-lefa"></i></a>t-a4;35v>t."4, 9ang="tr"hs-panel-crefena carousel-innan nge yoix">t-a."""4, 9ang="tr"active item9>t-a."""""""""""4, 9aa!',lesm="makadeiniead!',lesid="4698"ang="tr"hs-author">t-a.""""" <, 9ang="tr"hs-author-img ula-lefa">t-a."""""""""""4age/jpeg" href="http://www.dinihaberprofil/860/sait-camlicaeaame="="Sait ÇAMLICA"aaumma" c_sa-et"><img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaberler.comyuzarlai/thumbs/sait-camlYca.jpg"a '" cSait ÇAMLICA"></a>t-a."""""""<x35v>t-a."""""""<, 9ang="tr"hs-author-crefena hs-author-mid9>t-a."""""""""<, 9ang="tr"hs-author-name hs-tie="-href">t-a."""""""""""4age/jpeg" href="http://www.dinihaberprofil/860/sait-camlicaeaame="="Zwmane Gençliği"aaumma" c_sa-et">Sait ÇAMLICA</a>t-a."""""""""4;35v>t-a.""""""" <, 9ang="tr"hs-author--hecle hs-h>ad-href">t-a."""""""""""4age/jpeg" href="http://www.dinihaberzam.ce-gencligi-makade,4698h-h9824ame="="Zwmane Gençliği"aaumma" c_sa-et">Zwmane Gençliği</a>t-a."""""""""4;35v>t-a."""""""4;35v>t-a."""""4;35v>t 4, 9aa!',lesm="makadeiniead!',lesid="4697"ang="tr"hs-author">t-a.""""" <, 9ang="tr"hs-author-img ula-lefa">t-a."""""""""""4age/jpeg" href="http://www.dinihaberprofil/862/musab-seyithan9aame="="Musab SEYİTHAN"aaumma" c_sa-et"><img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaberler.comyuzarlai/thumbs/MUS.jpg"a '" cMusab SEYİTHAN"></a>t-a."""""""<x35v>t-a."""""""<, 9ang="tr"hs-author-crefena hs-author-mid9>t-a."""""""""<, 9ang="tr"hs-author-name hs-tie="-href">t-a."""""""""""4age/jpeg" href="http://www.dinihaberprofil/862/musab-seyithan9aame="="Becsenen nesil na-okl odmalı?24aumma" c_sa-et">Musab SEYİTHAN</a>t-a."""""""""4;35v>t-a.""""""" <, 9ang="tr"hs-author--hecle hs-h>ad-href">t-a."""""""""""4age/jpeg" href="http://www.dinihaberbecsenen-nesil-nasil-odmali-makade,4697h-h9824ame="="Becsenen nesil na-okl odmalı?24aumma" c_sa-et">Becsenen nesil na-okl odmalı?</a>t-a."""""""""4;35v>t-a."""""""4;35v>t-a."""""4;35v>t 4, 9aa!',lesm="makadeiniead!',lesid="4696"ang="tr"hs-author">t-a.""""" <, 9ang="tr"hs-author-img ula-lefa">t-a."""""""""""4age/jpeg" href="http://www.dinihaberprofil/823eali-bozkurt"4ame="="Ali Bozkurt"4aumma" c_sa-et"><img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaberler.comyuzarlai/thumbs/Ali-Bozkurt_1.jpg"a '" cAli Bozkurt"></a>t-a."""""""<x35v>t-a."""""""<, 9ang="tr"hs-author-crefena hs-author-mid9>t-a."""""""""<, 9ang="tr"hs-author-name hs-tie="-href">t-a."""""""""""4age/jpeg" href="http://www.dinihaberprofil/823eali-bozkurt"4ame="="Namazla İlgili Olaiak Dikkath1n Kaçabihra Bazı Ayrokntokdar"aaumma" c_sa-et">Ali Bozkurt</a>t-a."""""""""4;35v>t-a.""""""" <, 9ang="tr"hs-author--hecle hs-h>ad-href">t-a."""""""""""4age/jpeg" href="http://www.dinihabernamazla-ilgili-odaiak-dikkath1n-kacabihra-bazi-ayrintihar-makade,4696h-h9824ame="="Namazla İlgili Olaiak Dikkath1n Kaçabihra Bazı Ayrokntokdar"aaumma" c_sa-et">Namazla İlgili Olaiak Dikkath1n Kaçabihra Bazı Ayrokntokdar</a>t-a."""""""""4;35v>t-a."""""""4;35v>t-a."""""4;35v>t 4;35v>t."."""4, 9ang="tr"item9>t-a.""""""""""" 4, 9aa!',lesm="makadeiniead!',lesid="4695"ang="tr"hs-author">t-a.""""" <, 9ang="tr"hs-author-img ula-lefa">t-a."""""""""""4age/jpeg" href="http://www.dinihaberprofil/521/fuat-turkeieaame="="Fuat TÜRKER"4aumma" c_sa-et"><img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaberler.comyuzarlai/thumbs/fuat-turkei.jpg"a '" cFuat TÜRKER"></a>t-a."""""""<x35v>t-a."""""""<, 9ang="tr"hs-author-crefena hs-author-mid9>t-a."""""""""<, 9ang="tr"hs-author-name hs-tie="-href">t-a."""""""""""4age/jpeg" href="http://www.dinihaberprofil/521/fuat-turkeieaame="="Kur’an’da Münafkaklık-I24aumma" c_sa-et">Fuat TÜRKER</a>t-a."""""""""4;35v>t-a.""""""" <, 9ang="tr"hs-author--hecle hs-h>ad-href">t-a."""""""""""4age/jpeg" href="http://www.dinihaberkuranda-20nafiklik-i-makade,4695h-h9824ame="="Kur’an’da Münafkaklık-I24aumma" c_sa-et">Kur’an’da Münafkaklık-I</a>t-a."""""""""4;35v>t-a."""""""4;35v>t-a."""""4;35v>t 4, 9aa!',lesm="makadeiniead!',lesid="4691"ang="tr"hs-author">t-a.""""" <, 9ang="tr"hs-author-img ula-lefa">t-a."""""""""""4age/jpeg" href="http://www.dinihaberprofil/235/serif-ali-minaz24ame="="Şerif Ali Minaz24aumma" c_sa-et"><img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaberler.comyuzarlai/thumbs/serif-ali-Minaz.jpg"a '" cŞerif Ali Minaz2></a>t-a."""""""<x35v>t-a."""""""<, 9ang="tr"hs-author-crefena hs-author-mid9>t-a."""""""""<, 9ang="tr"hs-author-name hs-tie="-href">t-a."""""""""""4age/jpeg" href="http://www.dinihaberprofil/235/serif-ali-minaz24ame="="Bir Densizin İthamı ve Şri Ba Paşamız24aumma" c_sa-et">Şerif Ali Minaz</a>t-a."""""""""4;35v>t-a.""""""" <, 9ang="tr"hs-author--hecle hs-h>ad-href">t-a."""""""""""4age/jpeg" href="http://www.dinihaberbir-delsizin-ithami-vn-sri cup-samiz-makade,4691h-h9824ame="="Bir Densizin İthamı ve Şri Ba Paşamız24aumma" c_sa-et">Bir Densizin İthamı ve Şri Ba Paşamız</a>t-a."""""""""4;35v>t-a."""""""4;35v>t-a."""""4;35v>t 4, 9aa!',lesm="makadeiniead!',lesid="4689"ang="tr"hs-author">t-a.""""" <, 9ang="tr"hs-author-img ula-lefa">t-a."""""""""""4age/jpeg" href="http://www.dinihaberprofil/16/huseyin-koksa824ame="="Hüseyin Köksa824aumma" c_sa-et"><img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaberler.comyuzarlai/thumbs/huseyin-koksa8.png"a '" cHüseyin Köksa82></a>t-a."""""""<x35v>t-a."""""""<, 9ang="tr"hs-author-crefena hs-author-mid9>t-a."""""""""<, 9ang="tr"hs-author-name hs-tie="-href">t-a."""""""""""4age/jpeg" href="http://www.dinihaberprofil/16/huseyin-koksa824ame="="Ömür: Ahirom Yurdunu Kaz.nmak İçiüArmağan Edilmiş Nimom24aumma" c_sa-et">Hüseyin Köksa8</a>t-a."""""""""4;35v>t-a.""""""" <, 9ang="tr"hs-author--hecle hs-h>ad-href">t-a."""""""""""4age/jpeg" href="http://www.dinihaberomur-ahirom-yurdunu-kaz.nmak-iciluarer.an-edilmis-nimom-makade,4689h-h9824ame="="Ömür: Ahirom Yurdunu Kaz.nmak İçiüArmağan Edilmiş Nimom24aumma" c_sa-et">Ömür: Ahirom Yurdunu Kaz.nmak İçiüArmağan Edilmiş Nimom</a>t-a."""""""""4;35v>t-a."""""""4;35v>t-a."""""4;35v>t 4;35v>t."."""4, 9ang="tr"item9>t-a.""""""""""" 4, 9aa!',lesm="makadeiniead!',lesid="4687"ang="tr"hs-author">t-a.""""" <, 9ang="tr"hs-author-img ula-lefa">t-a."""""""""""4age/jpeg" href="http://www.dinihaberprofil/34/rukiye-yil-iz24ame="="Rukiye YILDIZ24aumma" c_sa-et"><img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaberler.comyuzarlai/thumbs/rukiye-yYldYz.png"a '" cRukiye YILDIZ2></a>t-a."""""""<x35v>t-a."""""""<, 9ang="tr"hs-author-crefena hs-author-mid9>t-a."""""""""<, 9ang="tr"hs-author-name hs-tie="-href">t-a."""""""""""4age/jpeg" href="http://www.dinihaberprofil/34/rukiye-yil-iz24ame="="Fil3-hin’i CHP'nin Ataları mı Sathı?24aumma" c_sa-et">Rukiye YILDIZ</a>t-a."""""""""4;35v>t-a.""""""" <, 9ang="tr"hs-author--hecle hs-h>ad-href">t-a."""""""""""4age/jpeg" href="http://www.dinihaberfil3-hini-chp-nin-atalari-mi-srtti-makade,4687h-h9824ame="="Fil3-hin’i CHP'nin Ataları mı Sathı?24aumma" c_sa-et">Fil3-hin’i CHP'nin Ataları mı Sathı?</a>t-a."""""""""4;35v>t-a."""""""4;35v>t-a."""""4;35v>t 4, 9aa!',lesm="makadeiniead!',lesid="4684"ang="tr"hs-author">t-a.""""" <, 9ang="tr"hs-author-img ula-lefa">t-a."""""""""""4age/jpeg" href="http://www.dinihaberprofil/447/emiluarit"4ame="="Emin ARIK24aumma" c_sa-et"><img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaberler.comyuzarlai/thumbs/emiluarYk.jpg"a '" cEmin ARIK2></a>t-a."""""""<x35v>t-a."""""""<, 9ang="tr"hs-author-crefena hs-author-mid9>t-a."""""""""<, 9ang="tr"hs-author-name hs-tie="-href">t-a."""""""""""4age/jpeg" href="http://www.dinihaberprofil/447/emiluarit"4ame="="Şeb-iArus’un 554. Yıldönümünde24aumma" c_sa-et">Emin ARIK</a>t-a."""""""""4;35v>t-a.""""""" <, 9ang="tr"hs-author--hecle hs-h>ad-href">t-a."""""""""""4age/jpeg" href="http://www.dinihaberseb-i--husun-554-yil-on/punde-makade,4684h-h9824ame="="Şeb-iArus’un 554. Yıldönümünde24aumma" c_sa-et">Şeb-iArus’un 554. Yıldönümünde</a>t-a."""""""""4;35v>t-a."""""""4;35v>t-a."""""4;35v>t 4, 9aa!',lesm="makadeiniead!',lesid="4683"ang="tr"hs-author">t-a.""""" <, 9ang="tr"hs-author-img ula-lefa">t-a."""""""""""4age/jpeg" href="http://www.dinihaberprofil/865/psikiyatr3-h-dr-hamdi-kalyoncu24ame="="Psikiyatr3-h Dr. Hamdi Kalyoncu24aumma" c_sa-et"><img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaberler.comyuzarlai/thumbs/hamdi.jpg"a '" cPsikiyatr3-h Dr. Hamdi Kalyoncu2></a>t-a."""""""<x35v>t-a."""""""<, 9ang="tr"hs-author-crefena hs-author-mid9>t-a."""""""""<, 9ang="tr"hs-author-name hs-tie="-href">t-a."""""""""""4age/jpeg" href="http://www.dinihaberprofil/865/psikiyatr3-h-dr-hamdi-kalyoncu24ame="="Sufi inancok da "Nur-i Muhamm ih" ihtiyacap"aaumma" c_sa-et">Psikiyatr3-h Dr. Hamdi Kalyoncu</a>t-a."""""""""4;35v>t-a.""""""" <, 9ang="tr"hs-author--hecle hs-h>ad-href">t-a."""""""""""4age/jpeg" href="http://www.dinihabersufi-inancinta-nur-i-muhamm ih-ihtiyaci-makade,4683h-h9824ame="="Sufi inancok da "Nur-i Muhamm ih" ihtiyacap"aaumma" c_sa-et">Sufi inancok da "Nur-i Muhamm ih" ihtiyacap</a>t-a."""""""""4;35v>t-a."""""""4;35v>t-a."""""4;35v>t 4;35v>t."."""4, 9ang="tr"item9>t-a.""""""""""" 4, 9aa!',lesm="makadeiniead!',lesid="4671"ang="tr"hs-author">t-a.""""" <, 9ang="tr"hs-author-img ula-lefa">t-a."""""""""""4age/jpeg" href="http://www.dinihaberprofil/867rprof-dr-ibrahim-mumas24ame="="Prof. Dr. İbrahim Mumaş24aumma" c_sa-et"><img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaberler.comyuzarlai/thumbs/ibrahim-mumaY.jpg"a '" cProf. Dr. İbrahim Mumaş2></a>t-a."""""""<x35v>t-a."""""""<, 9ang="tr"hs-author-crefena hs-author-mid9>t-a."""""""""<, 9ang="tr"hs-author-name hs-tie="-href">t-a."""""""""""4age/jpeg" href="http://www.dinihaberprofil/867rprof-dr-ibrahim-mumas24ame="="Geçbk!yapemış hayır Ba air teşebbüs veya..."aaumma" c_sa-et">Prof. Dr. İbrahim Mumaş</a>t-a."""""""""4;35v>t-a.""""""" <, 9ang="tr"hs-author--hecle hs-h>ad-href">t-a."""""""""""4age/jpeg" href="http://www.dinihabergec-kalinmis-hayirli-bir-tesebbus-veya-makade,4671h-h9824ame="="Geçbk!yapemış hayır Ba air teşebbüs veya..."aaumma" c_sa-et">Geçbk!yapemış hayır Ba air teşebbüs veya...</a>t-a."""""""""4;35v>t-a."""""""4;35v>t-a."""""4;35v>t 4, 9aa!',lesm="makadeiniead!',lesid="4661"ang="tr"hs-author">t-a.""""" <, 9ang="tr"hs-author-img ula-lefa">t-a."""""""""""4age/jpeg" href="http://www.dinihaberprofil/856rprof-dr-ramaz.c-a'"intas24ame="="Prof. Dr. Ramaz.c ALTINTAŞ24aumma" c_sa-et"><img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaberler.comyuzarlai/thumbs/200.jpg"a '" cProf. Dr. Ramaz.c ALTINTAŞ2></a>t-a."""""""<x35v>t-a."""""""<, 9ang="tr"hs-author-crefena hs-author-mid9>t-a."""""""""<, 9ang="tr"hs-author-name hs-tie="-href">t-a."""""""""""4age/jpeg" href="http://www.dinihaberprofil/856rprof-dr-ramaz.c-a'"intas24ame="="Kur'.c Aşkaşka, Ali Küçük Hocamızokn Ardokndan..."aaumma" c_sa-et">Prof. Dr. Ramaz.c ALTINTAŞ</a>t-a."""""""""4;35v>t-a.""""""" <, 9ang="tr"hs-author--hecle hs-h>ad-href">t-a."""""""""""4age/jpeg" href="http://www.dinihaberkur-ac-asigi-ali-kucuk-hocamizin-ardindan-makade,4661h-h9824ame="="Kur'.c Aşkaşka, Ali Küçük Hocamızokn Ardokndan..."aaumma" c_sa-et">Kur'.c Aşkaşka, Ali Küçük Hocamızokn Ardokndan...</a>t-a."""""""""4;35v>t-a."""""""4;35v>t-a."""""4;35v>t 4, 9aa!',lesm="makadeiniead!',lesid="4650"ang="tr"hs-author">t-a.""""" <, 9ang="tr"hs-author-img ula-lefa">t-a."""""""""""4age/jpeg" href="http://www.dinihaberprofil/399/hakki-soyleieaame="="Hakkı SÖYLER"4aumma" c_sa-et"><img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaberler.comyuzarlai/thumbs/hakkY-soylei_1.jpg"a '" cHakkı SÖYLER"></a>t-a."""""""<x35v>t-a."""""""<, 9ang="tr"hs-author-crefena hs-author-mid9>t-a."""""""""<, 9ang="tr"hs-author-name hs-tie="-href">t-a."""""""""""4age/jpeg" href="http://www.dinihaberprofil/399/hakki-soyleieaame="="Ehl-i Sünnet!24aumma" c_sa-et">Hwkkı SÖYLER</a>t-a."""""""""4;35v>t-a.""""""" <, 9ang="tr"hs-author--hecle hs-h>ad-href">t-a."""""""""""4age/jpeg" href="http://www.dinihaberehl-i-sunnet-makade,4650h-h9824ame="="Ehl-i Sünnet!24aumma" c_sa-et">Ehl-i Sünnet!</a>t-a."""""""""4;35v>t-a."""""""4;35v>t-a."""""4;35v>t px35v>tt-a4;35v>t-a4;35v>tt-a 4, 9ang="tr"hs-panel hs-panel-tab hs-g="t-minute hs-mumminlbottom nge yoix">t-a4ulang="tr"nav hs-tabs hs-bbca-a hs-href-up4hs-h>ad-href nge yoix"aid="hs-mosf">t-a."<li4ng="tr"firsa"><i4ng="tr"fayfa-bookmumk-o"></i> Çok</li>t-a."<li4ng="tr"active"><age/jpeg#hs-mosf-crmmentead!',ltogg="="tab">Yorumlanan</apxli>t-a."<li><age/jpeg#hs-mosf-r>adead!',ltogg="="tab">Okunan</apxli>t-a</ul>tt-a4, 9ang="tr"aub-crefena hs-tie="-href">t-a4, 9ang="tr"aub-pane active add-firsa"aid="hs-mosf-crmmente>t-a."""""4, 9aa!',lesm="www.diniead!',lesid="129805" ang="tr"hs-item hsk-tr0">t-a."4, 9ang="tr"hs-time">t-a."""""4i4ng="tr"fayfa-cirnge-thin"></i> <age/jpeg" href="http://www.dinihaberduyuru/"ang="tr"kategoii9a; }="backgroundlcolor:#334052">DUYURU</a> <spanong="tr"aurih-once"ga!',ldate="2018-01-15 03:03:179> 2018-01-15 03:03:17p;span>t-a."4;35v>t-a."<, 9ang="tr"hs-tie=" hs-tie="-href href15 hs-bch9>t-a."""<age/jpeg" href="http://www.dinihaberluyuru/lisans-ilahiyat-onlisans-konusunta-ler.com/dikli-h129805h-h9824ame="="Lisans + İlahiyat Önlisans Konusunta Der.com Hwklok!"aaumma" c_sa-et">Lisans + İlahiyat Önlisans Konusunta Der.com Hwklok!</a>t-a."<;35v>t-a4;35v>t."."""""4, 9aa!',lesm="www.diniead!',lesid="129830" ang="tr"hs-item hsk-tr0">t-a."4, 9ang="tr"hs-time">t-a."""""4i4ng="tr"fayfa-cirnge-thin"></i> <age/jpeg" href="http://www.dinihaberguncel/"ang="tr"kategoii9a; }="backgroundlcolor:#141516">GÜNCEL</a> <spanong="tr"aurih-once"ga!',ldate="2018-01-14 14:17:199> 2018-01-14 14:17:19p;span>t-a."4;35v>t-a."<, 9ang="tr"hs-tie=" hs-tie="-href href15 hs-bch9>t-a."""<age/jpeg" href="http://www.dinihaberguncel/adean-okaur-ige-kedicikler-fotografi-vn-cilginca-r.cituaradigim-10-soru-h129830h-h9824ame="="Adean Okaur acebkedicikler fotoğrafka ve 03ılgoknca y-eıt aradkaşkam 10 soru"aaumma" c_sa-et">Adean Okaur acebkedicikler fotoğrafka ve 03ılgoknca y-eıt aradkaşkam 10 soru</a>t-a."<;35v>t-a4;35v>t."."""""4, 9aa!',lesm="www.diniead!',lesid="129828" ang="tr"hs-item hsk-tr0">t-a."4, 9ang="tr"hs-time">t-a."""""4i4ng="tr"fayfa-cirnge-thin"></i> <age/jpeg" href="http://www.dinihaberduyuru/"ang="tr"kategoii9a; }="backgroundlcolor:#334052">DUYURU</a> <spanong="tr"aurih-once"ga!',ldate="2018-01-15 03:06:509> 2018-01-15 03:06:50p;span>t-a."4;35v>t-a."<, 9ang="tr"hs-tie=" hs-tie="-href href15 hs-bch9>t-a."""<age/jpeg" href="http://www.dinihaberluyuru/ler.com/kimseyi-zordama-i-h129828h-h9824ame="="Der.com Kimseyi Zordama-ok!"aaumma" c_sa-et">Der.com Kimseyi Zordama-ok!</a>t-a."<;35v>t-a4;35v>t."."""""4, 9aa!',lesm="www.diniead!',lesid="129708" ang="tr"hs-item hsk-tr0">t-a."4, 9ang="tr"hs-time">t-a."""""4i4ng="tr"fayfa-cirnge-thin"></i> <age/jpeg" href="http://www.dinihaberder.com/diyane"ang="tr"kategoii9a; }="backgroundlcolor:#304162">DiYANET HABER</a> <spanong="tr"aurih-once"ga!',ldate="2018-01-11 00:39:409> 2018-01-11 00:39:40p;span>t-a."4;35v>t-a."<, 9ang="tr"hs-tie=" hs-tie="-href href15 hs-bch9>t-a."""<age/jpeg" href="http://www.dinihaberler.com/diyanehasan-kamil-yilmaz-cemaat-ve-tarikathar-denetl.nmeli-h129708h-h9824ame="="Hwsan Kamil Yılmaz: cemaat ve tarikathar denetl.nmeli!24aumma" c_sa-et">Hwsan Kamil Yılmaz: cemaat ve tarikathar denetl.nmeli!</a>t-a."<;35v>t-a4;35v>t."."""""4, 9aa!',lesm="www.diniead!',lesid="129957" ang="tr"hs-item hsk-tr0">t-a."4, 9ang="tr"hs-time">t-a."""""4i4ng="tr"fayfa-cirnge-thin"></i> <age/jpeg" href="http://www.dinihaberder.com/diyane"ang="tr"kategoii9a; }="backgroundlcolor:#304162">DiYANET HABER</a> <spanong="tr"aurih-once"ga!',ldate="2018-01-17 16:30:309> 2018-01-17 16:30:30p;span>t-a."4;35v>t-a."<, 9ang="tr"hs-tie=" hs-tie="-href href15 hs-bch9>t-a."""<age/jpeg" href="http://www.dinihaberler.com/diyaneali-erbas-tan-piar-calismae.-h129957h-h9824ame="="Ali Erbaş''an 'piar' ç!yapşma-ok!24aumma" c_sa-et">Ali Erbaş''an 'piar' ç!yapşma-ok!</a>t-a."<;35v>t-a4;35v>t."."""4;35v>t-a."<, 9ang="tr"aub-pane add-firsa"aid="hs-mosf-r>ade>t-a.""""""" <, 9aa!',lesm="www.diniead!',lesid="129805" ng="tr"hs-item hsk-tr0">t-a."."4, 9ang="tr"hs-time">t-a."""""""4i4ng="tr"fayfa-cirnge-thin"></i> <age/jpeg" href="http://www.dinihaberduyuru/"ang="tr"kategoii9a; }="backgroundlcolor:#334052">DUYURU</a> <spanong="tr"aurih-once"ga!',ldate="2018-01-15 03:03:179> 2018-01-15 03:03:17p;span>t-a." 4;35v>t."."""4, 9ang="tr"hs-tie=" hs-tie="-href href15 hs-bch9>t-a."""""<age/jpeg" href="http://www.dinihaberluyuru/lisans-ilahiyat-onlisans-konusunta-ler.com/dikli-h129805h-h9824ame="="Lisans + İlahiyat Önlisans Konusunta Der.com Hwklok!"aaumma" c_sa-et">Lisans + İlahiyat Önlisans Konusunta Der.com Hwklok!</a>t-a."""4;35v>t-a."<;35v>t-a.""""""" <, 9aa!',lesm="www.diniead!',lesid="129708" ng="tr"hs-item hsk-tr0">t-a."."4, 9ang="tr"hs-time">t-a."""""""4i4ng="tr"fayfa-cirnge-thin"></i> <age/jpeg" href="http://www.dinihaberder.com/diyane"ang="tr"kategoii9a; }="backgroundlcolor:#304162">DiYANET HABER</a> <spanong="tr"aurih-once"ga!',ldate="2018-01-11 00:39:409> 2018-01-11 00:39:40p;span>t-a." 4;35v>t."."""4, 9ang="tr"hs-tie=" hs-tie="-href href15 hs-bch9>t-a."""""<age/jpeg" href="http://www.dinihaberler.com/diyanehasan-kamil-yilmaz-cemaat-ve-tarikathar-denetl.nmeli-h129708h-h9824ame="="Hwsan Kamil Yılmaz: cemaat ve tarikathar denetl.nmeli!24aumma" c_sa-et">Hwsan Kamil Yılmaz: cemaat ve tarikathar denetl.nmeli!</a>t-a."""4;35v>t-a."<;35v>t-a.""""""" <, 9aa!',lesm="www.diniead!',lesid="129962"ang="tr"hs-item hsk-tr0">t-a."."4, 9ang="tr"hs-time">t-a."""""""4i4ng="tr"fayfa-cirnge-thin"></i> <age/jpeg" href="http://www.dinihaberduyuru/"ang="tr"kategoii9a; }="backgroundlcolor:#334052">DUYURU</a> <spanong="tr"aurih-once"ga!',ldate="2018-01-17 19:36:219> 2018-01-17 19:36:21p;span>t-a." 4;35v>t."."""4, 9ang="tr"hs-tie=" hs-tie="-href href15 hs-bch9>t-a."""""<age/jpeg" href="http://www.dinihaberluyuru/sozlu-e.kava-girecek-adarlarin-giris-belgeinii-vn-kpss-taban-puanlari-acikl.c-i-h129962h-h9824ame="="S kzlü -ok ava girecek adarlarokn giriş belgeinii ve KPSS taban puanları a03ıkl-edı"aaumma" c_sa-et">S kzlü -ok ava girecek adarlarokn giriş belgeinii ve KPSS taban puanları a03ıkl-edı</a>t-a."""4;35v>t-a."<;35v>t-a.""""""" <, 9aa!',lesm="www.diniead!',lesid="129757"ang="tr"hs-item hsk-tr0">t-a."."4, 9ang="tr"hs-time">t-a."""""""4i4ng="tr"fayfa-cirnge-thin"></i> <age/jpeg" href="http://www.dinihaberder.com/diyane"ang="tr"kategoii9a; }="backgroundlcolor:#304162">DiYANET HABER</a> <spanong="tr"aurih-once"ga!',ldate="2018-01-12 07:39:249> 2018-01-12 07:39:24p;span>t-a." 4;35v>t."."""4, 9ang="tr"hs-tie=" hs-tie="-href href15 hs-bch9>t-a."""""<age/jpeg" href="http://www.dinihaberler.com/diyane19-ler.com/personeli-iade-edil-i-h129757h-h9824ame="="19 Der.com personeli iade edil-i"aaumma" c_sa-et">19 Der.com personeli iade edil-i</a>t-a."""4;35v>t-a."<;35v>t-a.""""""" <, 9aa!',lesm="www.diniead!',lesid="129957"ang="tr"hs-item hsk-tr0">t-a."."4, 9ang="tr"hs-time">t-a."""""""4i4ng="tr"fayfa-cirnge-thin"></i> <age/jpeg" href="http://www.dinihaberder.com/diyane"ang="tr"kategoii9a; }="backgroundlcolor:#304162">DiYANET HABER</a> <spanong="tr"aurih-once"ga!',ldate="2018-01-17 16:30:309> 2018-01-17 16:30:30p;span>t-a." 4;35v>t."."""4, 9ang="tr"hs-tie=" hs-tie="-href href15 hs-bch9>t-a."""""<age/jpeg" href="http://www.dinihaberler.com/diyaneali-erbas-tan-piar-calismae.-h129957h-h9824ame="="Ali Erbaş''an 'piar' ç!yapşma-ok!24aumma" c_sa-et">Ali Erbaş''an 'piar' ç!yapşma-ok!</a>t-a."""4;35v>t-a."<;35v>t-a."""t-a."<;35v>t-a4;35v>tt<;35v>t t p, 9aid="hs-karikatuieang="tr"hs-panel hs-panel-abeic hs-mumminlbottom nge yoix">t ""4, 9ang="tr"hs-e.kgle-h>adni hs-h>ad-href hs-href-up4nge yoix">t-a."4, 9ang="tr"hs-h>adni-ame=" hs-bcd ula-lefa">t-a."""4i4ng="tr"fayfa-smige-o" ari,leiddenr"arue"></i> Karikatür."""4;35v>t-a."<age/jpeg" href="http://www.dinihaberkarikatuileieaame="="Karikatür24ng="tr"hs-h>adni-link ula-r; ">Tüm Karikatürl.d</a>t-apx35v>tt-a4, 9ang="tr"hs-crefena9>t-a."""""<agame="="'Rusya, Türkiye ve İran gerçek air ter ki=" mücadncebkoalisyonu kurdu'" ge/jpeg#modal-karikatuiearo }="buttonead!',ltogg="="modal"><img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaberler.comsayfalar/1031121391.jpg"a '" c'Rusya, Türkiye ve İran gerçek air ter ki=" mücadncebkoalisyonu kurdu'" /></a>t-a."""4;35v>tt<;35v>t t4, 9ang="tr"hs-panel hs-recenf-crmments hs-users hs-mumminlbottom white nge yoix">t-a4, 9ang="tr"hs-e.kgle-h>adni hs-h>ad-href hs-href-up4nge yoix">t-a."4, 9ang="tr"hs-h>adni-ame=" ula-lefa"><i4ng="tr"fayfa-crmments-o"></i> Son Yorumlar<;35v>t-a4;35v>t."4, 9ang="tr"hs-panel-crefenae>t-a."""""4, 9aa!',lesm="yorumlaread!',lesid="252415"ang="tr"hs-user hsk-tr0">t-a."."4age/jpeg" href="http://www.dinihaberluyuru/lisans-ilahiyat-onlisans-konusunta-ler.com/dikli-h129805h-h98#crmment_252415"aame="="Lisans + İlahiyat Önlisans Konusunta Der.com Hwklok!"aaumma" c_sa-et">t-a."""""4, 9ang="tr"hs-user-crefenae>t-a."""""""4, 9ang="tr"hs-user-name"><bang="tr"hs-tie="-href">ARKADAŞ</b><spanong="tr"aurih-once"ga!',ldate="2018-01-18 14:17:559> 2018-01-18 14:17:55p;span><x35v>t-a."""""""<, 9ang="tr"hs-user--hecle hs-h>ad-href dot-dotead!',leei ="409>MAĞDUR OLAN ARKADAŞLAR BİRŞEYLER YAPALIM BU DURUMA SOSYAL MEDYADAN BU KONU ÜZERİNE PAYLAŞIMLARIMIZ VAR ORAYA YORUMLAR YAZIN PAYLAŞIMLARDA BULUNUN LÜTFEN GEREKLİ YERLERLE GÖRÜŞELİM. HEMEN TESLİM OLMAYALIM YADA KAPATTIRALIM ÖNLİSANZLARI BOŞU BOŞUNA KİMSENİN HAYALLERİNİ SÜSLEMEMSİN4;35v>t-a."""""4;35v>t </a>t-a."<;35v>t-a."""""4, 9aa!',lesm="yorumlaread!',lesid="252414"ang="tr"hs-user hsk-tr0">t-a."."4age/jpeg" href="http://www.dinihaberluyuru/ler.com/bir-6-bin-lermldaha-alacak-h129965h-h98#crmment_25241424ame="="Der.com air 6 bin lerm daha alacak!"aaumma" c_sa-et">t-a."""""4, 9ang="tr"hs-user-crefenae>t-a."""""""4, 9ang="tr"hs-user-name"><bang="tr"hs-tie="-href">vekıl</b><spanong="tr"aurih-once"ga!',ldate="2018-01-18 14:16:529> 2018-01-18 14:16:52p;span><x35v>t-a."""""""<, 9ang="tr"hs-user--hecle hs-h>ad-href dot-dotead!',leei ="409>insaAllah 2016 dhbt puanı ıle !yapeır...</35v>t-a."""""4;35v>t </a>t-a."<;35v>t-a."""""4, 9aa!',lesm="yorumlaread!',lesid="252412"ang="tr"hs-user hsk-tr0">t-a."."4age/jpeg" href="http://www.dinihaberler.com/diyaneali-erbas-tan-piar-calismae.-h129957h-h98#crmment_25241224ame="="Ali Erbaş''an 'piar' ç!yapşma-ok!24aumma" c_sa-et">t-a."""""4, 9ang="tr"hs-user-crefenae>t-a."""""""4, 9ang="tr"hs-user-name"><bang="tr"hs-tie="-href">lerm hatip 33 yıllık</b><spanong="tr"aurih-once"ga!',ldate="2018-01-18 14:03:299> 2018-01-18 14:03:29p;span><x35v>t-a."""""""<, 9ang="tr"hs-user--hecle hs-h>ad-href dot-dotead!',leei ="409>der.com aütün fetoşları g kreve iade ediyor</35v>t-a."""""4;35v>t </a>t-a."<;35v>t-a."""""4, 9aa!',lesm="yorumlaread!',lesid="252411"ang="tr"hs-user hsk-tr0">t-a."."4age/jpeg" href="http://www.dinihaberluyuru/ler.com/bir-6-bin-lermldaha-alacak-h129965h-h98#crmment_25241124ame="="Der.com air 6 bin lerm daha alacak!"aaumma" c_sa-et">t-a."""""4, 9ang="tr"hs-user-crefenae>t-a."""""""4, 9ang="tr"hs-user-name"><bang="tr"hs-tie="-href">Arif</b><spanong="tr"aurih-once"ga!',ldate="2018-01-18 13:43:339> 2018-01-18 13:43:33p;span><x35v>t-a."""""""<, 9ang="tr"hs-user--hecle hs-h>ad-href dot-dotead!',leei ="409>Hoca46 ne demek ihl ş-heı araema-ok siz saçmalıyorsunuz iyice ha.Ben o 8 sene ihl de p:/ üzerine bilgi !yapcrm ayriyeth1n 4 sene ihl lise okuyacrm geincek ai düz lise mezunu adrm lerm odmaya kalkacak yok bi.</35v>t-a."""""4;35v>t </a>t-a."<;35v>t-a."""""4, 9aa!',lesm="yorumlaread!',lesid="252410"ang="tr"hs-user hsk-tr0">t-a."."4age/jpeg" href="http://www.dinihaberler.com/diyaneerdo.an-parlasimi-yupan-ler.com/personelinin-cani-yunacak-h130008h-h98#crmment_25241024ame="="Erdoğan parlaşkamı yupan Der.com personelinin canı yunacak!"aaumma" c_sa-et">t-a."""""4, 9ang="tr"hs-user-crefenae>t-a."""""""4, 9ang="tr"hs-user-name"><bang="tr"hs-tie="-href">Imam</b><spanong="tr"aurih-once"ga!',ldate="2018-01-18 13:17:599> 2018-01-18 13:17:59p;span><x35v>t-a."""""""<, 9ang="tr"hs-user--hecle hs-h>ad-href dot-dotead!',leei ="409>M. Kemalin resmini parlasanlaraad! ayni ceza verile.k</35v>t-a."""""4;35v>t </a>t-a."<;35v>t-a."""<;35v>t4;35v>tt<, 9aa!',lesm="bannanead!',lesid="264"ang="tr"recss" recss"212"><age/jpeg" href="http://www.dinihaberbannan.php?id=264"aaumma" c_sa-et"4rel="nofollow9><img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaberthumb.php?'asy" hrurl(http://www.dinihaberler.combannan/p://yayYncY300x600.jpg&w=300&h=600&q=80" width="300" hei ="600" ; }="width:300px;hei : 600px;border:0"a '" cbannan264"ang="tr"img-responsive"/></apx35v> p, 9aid="hs-arsiveang="tr"hs-panel hs-panel-archive hs-mumminlbottom nge yoix">t ""4, 9ang="tr"hs-e.kgle-h>adni hs-h>ad-href hs-href-up4nge yoix">t-a."4, 9ang="tr"hs-h>adni-ame=" ula-lefa">t-a."""4i4ng="tr"fayfa-user" ari,leiddenr"arue"></i> Biyografi-a."<;35v>t-a."4age/jpeg" href="http://www.dinihaberbiyografiinih-h9824ng="tr"hs-h>adni-link ula-r; hs-gcb">Tümü</a>t-apx35v>tt-a4, 9ang="tr"hs-crefena9>tt-a.""""""" ."4age/jpeg" href="http://www.dinihaberprof-dr-huriye-mumti/kimdir-biyografi,111h-h9824ame="="Prof. Dr. Huriye Mumeı kimdir?24aumma" c_sa-et"> t-a."""""""<, 9ang="tr" ula-lefa" ; }="mummin: 0 10px 10px 0;">t-a."""""""4img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaberler.combiyografi/Prof.-Dr.-Huriye-MumeY/kimdir1.jpg"ang="tr"lazy"a '" cProf. Dr. Huriye Mumeı kimdir?24/>t-a."""""""4x35v>tt-a."""""""<, 9>t-a."""""""4b>Prof. Dr. Huriye Mumeı kimdir?</b>t-a."""""""4p>Der.com İşlnii BaşkanoYardokmcılışka ! atanan ilk kadokn başkanoyardokmcısBa Prof. Dr. Huriye Mumeı, 20 Ka-okm 2017 tarihinde g krevine başladok. Der.com İşlnii BaşkanoYardokmcısBa Prof. Dr. Huriye MARTI'yı...</p>t-a."""""4;35v>t </a>t-a."-a."""<;35v>t4;35v>tt p, 9aid="hs-arsiveang="tr"hs-panel hs-panel-archive hs-mumminlbottom nge yoix">t ""4, 9ang="tr"hs-e.kgle-h>adni hs-h>ad-href hs-href-up4nge yoix">t-a."4, 9ang="tr"hs-h>adni-ame=" ula-lefa">t-a."""4i4ng="tr"fayfa-foldni-open-o" ari,leiddenr"arue"></i> Arş 9a"""4;35v>t px35v>tt-a4, 9ang="tr"hs-crefena9>tt-a."<form actionyr" hrurl(http://www.dinihaber?m=arsiveamethod="posf" name="arsivea>t-a."""4seinct name="guneang="tr"day span19>t-a.""""""""""" 4option value="0124>01</option>t-a.""""""""""" 4option value="0224>02</option>t-a.""""""""""" 4option value="0324>03</option>t-a.""""""""""" 4option value="0424>04</option>t-a.""""""""""" 4option value="0524>05</option>t-a.""""""""""" 4option value="0624>06</option>t-a.""""""""""" 4option value="0724>07</option>t-a.""""""""""" 4option value="0824>08</option>t-a.""""""""""" 4option value="0924>09</option>t-a.""""""""""" 4option value="1024>10</option>t-a.""""""""""" 4option value="1124>11</option>t-a.""""""""""" 4option value="1224>12</option>t-a.""""""""""" 4option value="1324>13</option>t-a.""""""""""" 4option value="1424>14</option>t-a.""""""""""" 4option value="15"a>15</option>t-a.""""""""""" 4option value="16"a>16</option>t-a.""""""""""" 4option value="17"a>17</option>t-a.""""""""""" 4option value="1824seincted>18</option>t-a.""""""""""" 4option value="1924>19</option>t-a.""""""""""" 4option value="2024>20</option>t-a.""""""""""" 4option value="2124>21</option>t-a.""""""""""" 4option value="2224>22</option>t-a.""""""""""" 4option value="2324>23</option>t-a.""""""""""" 4option value="2424>24</option>t-a.""""""""""" 4option value="25"a>25</option>t-a.""""""""""" 4option value="26"a>26</option>t-a.""""""""""" 4option value="27"a>27</option>t-a.""""""""""" 4option value="28" >28</option>t-a.""""""""""" 4option value="2924>29</option>t-a.""""""""""" 4option value="30" >30</option>t-a.""""""""""" 4option value="3124>31</option>t-a."""""""""""p;seinct>t-a."""4seinct name="ayeang="tr"mrefh span19>t-a.""""""""""" 4option value="0124seincted>Ocak</option>t-a.""""""""""" 4option value="0224>Şubat</option>t-a.""""""""""" 4option value="0324>Mume</option>t-a.""""""""""" 4option value="0424>Nisan</option>t-a.""""""""""" 4option value="0524>Mayıs</option>t-a.""""""""""" 4option value="0624>Haziran</option>t-a.""""""""""" 4option value="07"a>Temmuz</option>t-a.""""""""""" 4option value="0824>Ağustos</option>t-a.""""""""""" 4option value="0924>Eylül</option>t-a.""""""""""" 4option value="1024>Ekim</option>t-a.""""""""""" 4option value="1124>Ka-okm</option>t-a.""""""""""" 4option value="1224>Aralık</option>t-a."""""""""""p;seinct>t-a."""4seinct name="yi824ng="tr"ye y span19>t-a.""""""""""" 4option value="201824seincted>2018</option>t-a.""""""""""" 4option value="2017"a>2017</option>t-a.""""""""""" 4option value="2016"a>2016</option>t-a.""""""""""" 4option value="2015"a>2015</option>t-a.""""""""""" 4option value="201424>2014</option>t-a."""""""""""p;seinct>t-a."""4button type="submit24ng="tr"btn btn-default span1 ula-r; ">Ara</button>t-a."<;form>t-a4;35v>tt<;35v>t t tt-a."""""4;35v>t t-a."""4;35v>tt ."""""4;35v>t t-a."""""""""""""""""""""""""<!-- Sol Dikey Recss" -->t-a."""""""""""p, 9ang="tr"recss" dikey sol"g; }="width:px;hei :px;9>tt-a.""""""" ."""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""4;35v>t t-a."""""""""""<!-- Sağ Dikey Recss" -->t-a."""""""""""p, 9ang="tr"recss" dikey sag o="alaead!',lspy="afoix"a; }="width:160px;hei :600px;9>tt-a.""""""" ."""""""""""""""""""<paa!',lesm="bannanead!',lesid="291"a; }="mummin:0"><!-- /21847068/p://www.dabe_display --> p, 9aid=', 9-gpt-ad-1509001760014-4'> pscript> googletag.cmd.push(function() { googletag.display(', 9-gpt-ad-1509001760014-4'); }); p/script> 4;35v></p>t-a."""""""""""""""""""""""""""4;35v>tt-a."""""""""""""""""""4;35v>t."."""4, 9ang="tr"hs-footni hs-go-cenfni hs-footnilboxed color-footni hs-mt-20 hs-mb-50 nge yoix">t ""4, 9ang="tr"hs-footniltop href13 latowebblack4nge yoix">t-a."4, 9ang="tr"crefainer">t-a."""4, 9ang="tr"hs-row9>t-a."""""4age/jpeg" href="http://www.dinihaber"ang="tr"hs-footniltlink href20 hs-ripple"><i4ng="tr"fayfa-home"></i></a>t-a."""""""""""""4age/jpeg" href="http://www.dinihabergalnii"ang="tr"hs-footniltlink hs-ripple"><span>Galniil.d</span><xa>t-a."""""""""""""""""""""4age/jpeg" href="http://www.dinihaberwebtv"ang="tr"hs-footniltlink hs-ripple"><span>Videolar<;span><xa>t-a."""""""""""""""""""""4age/jpeg" href="http://www.dinihaberyuzarlai/"ang="tr"hs-footniltlink hs-ripple"><span>Yuzarlai</span><xa>t-a."""""""""""""""""""""""""""""4age/jpeg" href="http://www.dinihaberkarikatuileieang="tr"hs-footniltlink hs-ripple"><span>Karikatürl.d</span><xa>t-a."""""""""""""""""""""4age/jpeg" href="http://www.dinihaberropo="ajlaih-h9824ng="tr"hs-footniltlink hs-ripple"><span>Röpo="ajlai</span><xa>t-a."""""""""""""""""""""""""""4;35v>t-a."<;35v>t-apx35v>tt-a4, 9ang="tr"hs-footnilmid nge yoix">t-a."4, 9ang="tr"crefainer">tt."."""4, 9ang="tr"hs-footni-cat href13 latowebblack9>t-a."""""4ul><li><age/jpeg" href="http://www.dinihabersuleymancilai/">Süleymancokdar</a>pxli><li><age/jpeg" href="http://www.dinihaberder.com/diyane">DiYANET HABER</a>pxli><li><age/jpeg" href="http://www.dinihabermuftuluke">MüFTüLüK</a>pxli><li><age/jpeg" href="http://www.dinihaberlermli-rabbanie">İermlı Rabbani</a>pxli><li><age/jpeg" href="http://www.dinihaberduyuru/">DUYURU</a>pxli></ul>4ul><li><age/jpeg" href="http://www.dinihabernurculai/">Nurculai</a>pxli><li><age/jpeg" href="http://www.dinihabercemaatlane">CEMAATLER</a>pxli><li><age/jpeg" href="http://www.dinihaberguncel/">GÜNCEL</a>pxli><li><age/jpeg" href="http://www.dinihaberpolitika/">POLİTİKA</a>pxli><li><age/jpeg" href="http://www.dinihaberekonomie">EKONOMİ</a>pxli></ul>4ul><li><age/jpeg" href="http://www.dinihaberdunya/">DÜNYA</a>pxli><li><age/jpeg" href="http://www.dinihabersendika/">SENDİKA</a>pxli><li><age/jpeg" href="http://www.dinihaberhutbe/">HUTBE</a>pxli><li><age/jpeg" href="http://www.dinihabermunhal-kadroe">MÜNHAL KADRO</a>pxli><li><age/jpeg" href="http://www.dinihabert.citier">TANITIM</a>pxli></ul>4ul></ul>""""""4;35v>tt."."""4, 9ang="tr"hs-footni-about ula-r; ">t-a."""""4, 9ang="tr"hs-footni-logo"><age/jpeg" href="http://www.dinihaber"ang="tr"logo"><img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaberler.combannan/Logo-p://www.dinihpng"a '" cMüftülüklerden ihraç edilen FETÖ'cüler" /></a><;35v>t-a."""""4, 9>Copyr; © 2018 - Tüm dikları swklokdır.<br>Der.com Hwber</35v>t-a."""""4, 9>t-a."""""""4p>Whatsapp Hwber ve ihbar hattı: </p>-a."""""""4p><spanong="tr"site-info glyphicres e yphone"a; }="padp:/g-lefa: 0;"></span> İletişim Hwttı: +90 551 138 77 59p;p>-a."""""</35v>t-a."""""4, 9>t-a."""""""4p>Bu sitede yayınlanan tüm matniyalin hni hwkkı mahfuzdur. Kaynak g kstniilmeden !yapetokdanamaz.p;p>-a."""""</35v>t-a."""4;35v>tt."."<;35v>t-apx35v>tt-a4, 9ang="tr"hs-footnilbottom nge yoix">t-a."4, 9ang="tr"crefainer">tt."."""""<!--aang="tr"hs-footnilblink"ge/jpeg" href="http://www.dinihaberm/"><i4ng="tr"fayfa-mobihr" ari,leiddenr"arue"></i> Mobih</a-->t-a."""""<aang="tr"hs-footnilblink"ge/jpeg" href="http://www.dinihaberkunyeh-h982><i4ng="tr"fayfa-adpress-card-o" ari,leiddenr"arue"></i> Künye<xa>t-a."""""<aang="tr"hs-footnilblink"ge/jpeg" href="http://www.dinihaberiletisimh-h982><i4ng="tr"fayfa-envelope-o" ari,leiddenr"arue"></i> İletişim<xa>t-a."""""<aang="tr"hs-footnilblink"ge/jpeg" href="http://www.dinihabersitene-ecseh-h982><i4ng="tr"fayfa-clone"aari,leiddenr"arue"></i> Sitene Ecse<xa>tt-a."""""4, 9ang="tr" ula-r; ">t-a.""""" Yazıyapm: TE Bilişimt-a."""""4;35v>ttt."."<;35v>t-apx35v>tt4;35v>t."."""4, 9aid="hs-arama24ng="tr"hs-search-modal modal eideyfade24aubindex="-1"aari,llww.lledby="hs-arama-learo }="dialog"aari,leiddenr"arue"> 4, 9ang="tr"modal-body hs-tie="-href hs-text-shadow text-cenfni"> <form actionyr" hrurl(http://www.dinihabereamethod="get"> <input type="eidden" name="m" value="arama2> <input type="eidden" name="auth" value="9de1e02e5b93b660cd5136eb4ae1b6d89b75470c24/>t <, 9aid="hs-arama-824ng="tr"input-append2> <input ng="tr"hs-bcf hs-search-input hs-tie="-href" placeholdni="Hwber Ara ..."aaype="search" name="q"aid="search"> <button ng="tr"hs-search-btn hs-ripple hs-borderlcolor" type="submit2><i4ng="tr"fayfa-search" ari,leiddenr"arue"></i></button>t <;35v>t <;form>t <, 9ang="tr"hs-search-populai nge yoix">t <spanong="tr" ula-lefa"><i4ng="tr"fayfa-tags"aari,leiddenr"arue"></i> Popüler Etiketl.r:p;span>t <age/jpeg" href="http://www.dinihaberhww.dinii/2018+lerm+al%C4%B1m%C4%B1"ang="tr"hs-item24ame="="2018 lerm !yapmı2><i4ng="tr"fayfa-akgle-r; "aari,leiddenr"arue"></i> 2018 lerm !yapmı<xa>t <age/jpeg" href="http://www.dinihaberhww.dinii/%C3%96nce+kendimizden+sorumluyuz"ang="tr"hs-item24ame="="Önce kendimizden sorumluyuz"><i4ng="tr"fayfa-akgle-r; "aari,leiddenr"arue"></i> Önce kendimizden sorumluyuz<xa>t <age/jpeg" href="http://www.dinihaberhww.dinii/der.com"ang="tr"hs-item24ame="="der.com"><i4ng="tr"fayfa-akgle-r; "aari,leiddenr"arue"></i> der.com<xa>t <age/jpeg" href="http://www.dinihaberhww.dinii/FET%C3%96"ang="tr"hs-item24ame="="FETÖ"><i4ng="tr"fayfa-akgle-r; "aari,leiddenr"arue"></i> FETÖ<xa>t <age/jpeg" href="http://www.dinihaberhww.dinii/Tekke"ang="tr"hs-item24ame="="Tekke"><i4ng="tr"fayfa-akgle-r; "aari,leiddenr"arue"></i> Tekke<xa>t <;35v>t <;35v>t<;35v>t <, 9aid="modal-karikatuieang="tr"modal eideyfade24aubindex="-1"aari,llww.lledby="karikatuillww.learo }="dialog"aari,leiddenr"arue"> 4, 9ang="tr"modal-h>adni hs-tie="-href">t <button type="buttoneang="tr"close"ga!',ldismi"tr"modal">×</button>t <h3aid="karikatuillww.leang="tr"modal-tie="">'Rusya, Türkiye ve İran gerçek air ter ki=" mücadncebkoalisyonu kurdu'</h3> 4;35v>t <, 9ang="tr"modal-body text-cenfni"> <img 'asyr" hrurl(http://www.dinihaberler.comsayfalar/1031121391.jpg"a '" c#039;Rusya, Türkiye ve İran gerçek air ter ki=" mücadncebkoalisyonu kurdu#039;"/> 4;35v>t <, 9ang="tr"modal-footni"> <aang="tr"btn hs-ripple hs-sdch btn-info ula-lefa" e/jpeg" href="http://www.dinihaberkarikatuileieaame="="Karikatürleie>Tüm Karikatürl.d</a>t <button ng="tr"btn hs-ripple hs-sdch btn-dakganead!',ldismi"tr"modal"aari,leiddenr"arue">Kapat</button>t <;35v>t<;35v>t."""4, 9aid="hs-uyelit"4ng="tr"user modal modal-sm eideyfade24aubindex="-1"aro }="dialog"aari,llww.lledby="hs-uyelit-l"aari,leiddenr"arue">t-a4, 9ang="tr"modal-h>adni hs-tie="-href">t."""4button type="buttoneang="tr"close"ga!',ldismi"tr"modal"aari,leiddenr"arue">×</button>t."""4h3aid="hs-uyelit-l">Üye Girişi</h3> ."<;35v>t-ap, 9ang="tr"modal-body"> <, 9ang="tr"hs-login-form nge yoix">t <form ng="tr"form" actionyr" hrurl(http://www.dinihaberindex.php?m=login&rdy" hr%3A%2F%2F(http://www.dinihabe%2Fder.com/diyan%2Fmuftuluklerden-ihrac-edilen-feto-culer-h98241h-h9824method="posf">t ."4, 9ang="tr"crefro -group">t ."."4lww.lang="tr"crefro -lww.leaforr"inputName">Kulaanıcı Adı</lww.l>t ."."4, 9ang="tr"crefro s">t ."."."4input id="inputName" value="" name="kulaanici" type="text" placeholdni="Kulaanıcı Adı"4required>t ."."4;35v>t ."4;35v>t ."4, 9ang="tr"crefro -group">t ."."4lww.lang="tr"crefro -lww.leaforr"inputP="tword">Şifre</lww.l>t ."."4, 9ang="tr"crefro s">t ."."."4input type="p="tword" value="" name="sifre" id="inputP="tword" placeholdni="Şifre"4required>t ."."4;35v>t ."4;35v>t ."4, 9ang="tr"crefro -group">t ."."4, 9ang="tr"crefro s">t ."."."4button type="submit24ng="tr"btn hs-ripple hs-sdch btn-success2><i4ng="tr"fayfa-sign-in"aari,leiddenr"arue"></i> Giriş Yap</button>t ."."4;35v>t ."4;35v>t <;form>t <;35v>t-a4;35v>t."4, 9ang="tr"modal-footni"> """"<aae/jpeg" href="http://www.dinihaberuyelith-h9824ng="tr" ula-lefa hs-sdch btn hs-ripple btn-info">Üye Ol</a>t-a."<aae/jpeg" href="http://www.dinihaberunuttumh-h9824ng="tr" ula-lefa btn">Şifremi unuttum?</a>t-a."<button ng="tr"btn hs-ripple hs-sdch btn-dakganead!',ldismi"tr"modal"aari,leiddenr"arue">Kapat</button>t-a4;35v>t<;35v>t t t t pscript type="application/ld+jsone> {t-a.""@crefext": g" href=schema.org",t-a.""@type": gOrganization",t-a.""uil": g" href=(http://www.dinihaberet-a.""""","logo": {t-a.""""""@type": gIer.cObject",t-a."-a.""uil": g" href=(http://www.dinihaberler.combannan/logo-p://www.dinihjpg",t-a."-a.""width": 221,t-a."-a.""hei ": 90-a."}t-a." t-a.""""","crefactPoin ": [t-a."""""{t-a.""""" """@type": gCrefactPoin ",t-a.""""" """tncephone": g+90 İletişim Hwttı: +90 551 138 77 59",t-a.""""" """crefactType": gcustomni serviceet-a."""""}t-a."] """"}tp/script> pscript type="application/ld+jsone> {t-a.""@crefext": g" href=schema.org",t-a.""@type": gWebSite",t-a.""uil": g" href=(http://www.dinihabere,t-a.""pofenaialAction": {t-a.""""""@type": gSearchAction",t-a."-a.""aumma"": g" href=(http://www.dinihaberhww.dinii/{search_tnim_string}",t-a."-a.""query-input": grequired name=search_tnim_string" """"}t}tp/script> pscript type="application/ld+jsone> {t-a.""@crefext": g" href=schema.org",t-a.""@type": gNewsAhecle",t-a.""mainEnaityOfPr.c": {t-a.""""""@type": gWebPr.c",t-a."-a.""@id": g" href=(http://www.dinihaberder.com/diyanemuftuluklerden-ihrac-edilen-feto-culer-h98241h-h982 """"},t-a.""h>adline": gMüftülüklerden ihraç edilen FETÖ'cüler",t-a.""name": gMüftülüklerden ihraç edilen FETÖ'cüler",t-a.""-hecleBody": gResmi Gazete'de yni alan 672 sayı Ba Kanun Hükmünde Kararname acebter ki kigütl.rine veya Milli Güvenlit Kurulunca devletin milli güvenliğine karşkayfaaliyeth1 bulunduğuna karar verilenoyapı, oluşum veya gruplaraaüyeliği,4mensubiyeti veya iltisakı yuhut bunlarla ihebaeı olan, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlkaşka, Sahil Güvenlit Komutanlkaşka ve kamu kurumlarokndaki çok sayıda kişi, kamudaki g krevl.rinden 03ıkarokldok. Kamudan 03ıkaroklanlar arasok da 7 bin 669 emniyet, 323 jandarma ve 2 Sahil Güvenlit Komutanlkaşka personeli ve 244merkez valisi de bulunuyor. Resmi Gazete'nin mükerrni sayısok da, 672 sayı Ba KHK Olağanüstü Hwl Kapsamı da Kamu Personeline İlişkin Ayapean Tedbidinie Dair Kanun Hükmünde Kararname yni aldok.&nbsp; Kararnamede, olağanüstü hwl kapsamı da kamu personeline ilişkin bazıbtedbidini !yapema-ok kararapeın; Anayasanokn 121'inci maddesi acebOlağanüstü Hwl Kanununun 4'üncü maddesine g kre, CumhurbaşkanBa aaşkanlışka da toplanan Bakanlar Kurulu'nca, 15 Ağustos 2016 tarihinde kararlaşeırokldokşka kaydedil-i. &nbsp; Bu KHK aceb20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayı Ba Bakanlar Kurulu Kararıylaaülke genelinde ilan edilen olağanüstü hwl kapsamı da, kamu personeline ilişkin bazıbtedbidiniin !yapema-oknokn amaçl-edışka w.lihel-i.&nbsp; Buna g kre, ter ki kigütl.rine veya Milli Güvenlit Kurulunca devletin milli güvenliğine karşkayfaaliyeth1 bulunduğuna karar verilenoyapı, oluşum veya gruplaraaüyeliği,4mensubiyeti veya iltisakı yuhut bunlarla ihebaeı olan; bazıbkamu kurumlarokndaki çok sayıda kişibkamu g krevinden, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlkaşka ve Sahil Güvenlit Komutanlkaşka'ndan 03ok sayıda kişi, aaşka hiçair işlnme gerek kalmaksızokn g krevinden 03ıkarokldok. &nbsp;Bu kişiinie ayrapcr hnihakgi air tebligatoyapıdmayacaşka, diklarınd! ayrapcr özel kanun hüküml.rine g kre işlnm tesis edileceğibkaydedil-i. Bu kişiiniin, airinci fıkraagereğincebkamu g krevinden, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, Jandarma Genel Komutanlkaşka'ndan ve Sahil Güvenlit Komutanlkaşka'ndan 03ıkaroklan kişiiniin, mahkumiyet kararap araemaksızokn, rütbe ve/veya memuriyetl.ri !yapedkaşka ve bu kişiiniin g krevoyaptıkl-rıbteşkil!', ynniden kabul edilmeyncekinii, air daha kamu hizmetinde istihdrm edilemeyncekinii, doğrudan veya dolaylı olarak g krevl.ndirilemeyncekinii, bunlarokn uhdel.rinde bulunan hni türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yöcomim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kuruluaüyeliği ve sair g krevl.ri de sona nimiş sayı acaşka bildiril-i. Bunlarokn silah ruhsatharka, gemi adrmlışka ! ilişkin belgeiniinin ve pilot lisanslarapeın iptal edileceğibve bu kişiiniin oturdukl-rıbkamu konutlarınd!n veya vakıf lojmanlarınd!n 15 gün içinde tahliye edileceğibw.lihel-i. Bu kişiini özel güvenlit şirketl.rinin kurucusu, o="aşka ve ç!yapşanBa odamayacak, bu kişiini hwkkınd! ilgili bakanlık ve kurumlarc! ilgili pasapo=" airimine derhwl bildirimde bulunulacak. Bu bildirim üzerine ilgili pasapo=" airiml.rincebpasapo="lar iptal edilecek.&nbsp; Kamu g krevinden 03ıkaroklanlar, varsa uhdel.rinde taşkamış oldukl-rıbbüyükelçi, vali gibi unvanları v" müsteşar, kaymakambve benzeri meslek adlarapeı ve sıfatharkaeı kulaanamazlar ve bu unvan, sıfat v" meslek adlarapea bağlı olarak sağlanan diklardanoyararlanamayacak. DiYANET iŞLERİ BAŞKANLIĞI &nbsp;İL MÜFTÜLÜKLERİ 1&nbsp;&nbsp; &nbsp;Adana Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 2&nbsp;&nbsp; &nbsp;Adıyaman Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 3&nbsp;&nbsp; &nbsp;Afyonkarahisar Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 4&nbsp;&nbsp; &nbsp;Ağrı Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 5&nbsp;&nbsp; &nbsp;Ama-ya Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 6&nbsp;&nbsp; &nbsp;Ankara Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 7&nbsp;&nbsp; &nbsp;Antalya Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 8&nbsp;&nbsp; &nbsp;Artvin &nbsp;Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 9&nbsp;&nbsp; &nbsp;Aydokn&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 10&nbsp;&nbsp; &nbsp;Balıkesir&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 11&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bilecik&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 12&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bing kl&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 13&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bitlis&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 14&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bolu&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 15&nbsp;&nbsp; &nbsp;Burdur Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 16&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bursa Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 17&nbsp;&nbsp; &nbsp;Çanakkale Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 18&nbsp;&nbsp; &nbsp;Çankırok Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 19&nbsp;&nbsp; &nbsp;Çorum Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 20&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dnnizli Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 21&nbsp;&nbsp; &nbsp;Der.rbakır Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 22&nbsp;&nbsp; &nbsp;Edirne Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 23&nbsp;&nbsp; &nbsp;Elazığ Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 24&nbsp;&nbsp; &nbsp;Erzincan Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 25&nbsp;&nbsp; &nbsp;Erzurum&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 26&nbsp;&nbsp; &nbsp;Eskişehir Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 27&nbsp;&nbsp; &nbsp;Gaziantep Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 28&nbsp;&nbsp; &nbsp;Giresun&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 29&nbsp;&nbsp; &nbsp;Gümüşhane Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 30&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hakkâri&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 31&nbsp;&nbsp; &nbsp;H!',y&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 32&nbsp;&nbsp; &nbsp;Ispa="a&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 33&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mersin&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 34&nbsp;&nbsp; &nbsp;İstanbul Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 35&nbsp;&nbsp; &nbsp;İzmir&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 36&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kars&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 37&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kastamonu Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 38&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kayseri Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 39&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kırklar.li&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 40&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kırşehir Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 41&nbsp;&nbsp; &nbsp;Koca.li&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 42&nbsp;&nbsp; &nbsp;Konya Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 43&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kütahya&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 44&nbsp;&nbsp; &nbsp;Malatya&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 45&nbsp;&nbsp; &nbsp;Manisa&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 46&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kahramanmaraş Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 47&nbsp;&nbsp; &nbsp;Marp:/ Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 48&nbsp;&nbsp; &nbsp;Muğla Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 49&nbsp;&nbsp; &nbsp;Muş&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 50&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nevşehir Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 51&nbsp;&nbsp; &nbsp;Niğde&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 52&nbsp;&nbsp; &nbsp;Ordu&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 53&nbsp;&nbsp; &nbsp;Rize&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 54&nbsp;&nbsp; &nbsp;Sakarya&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 55&nbsp;&nbsp; &nbsp;Samsun&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 56&nbsp;&nbsp; &nbsp;Siirt&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 57&nbsp;&nbsp; &nbsp;Sinop&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 58&nbsp;&nbsp; &nbsp;Sivas&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 59&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tekirdağ Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 60&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tokat&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 61&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trabzon&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 62&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tunceli&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mütfülüğü İçin --------- 63&nbsp;&nbsp; &nbsp;Şanlıurfa Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 64&nbsp;&nbsp; &nbsp;Uşak Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 65&nbsp;&nbsp; &nbsp;Van&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 66&nbsp;&nbsp; &nbsp;YozgatoMütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 67&nbsp;&nbsp; &nbsp;Zonguldak Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ&nbsp;&nbsp; &nbsp; 68&nbsp;&nbsp; &nbsp;Aksaray&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 69&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bayburt&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 70&nbsp;&nbsp; &nbsp;Karaman&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 71&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kırokkkale Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ&nbsp;&nbsp; &nbsp; 72&nbsp;&nbsp; &nbsp;Batman&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mütfülüğü İçin -------------- 73&nbsp;&nbsp; &nbsp;Şırnak&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 74&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bumeın&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 75&nbsp;&nbsp; &nbsp;Ardahan&nbsp;&nbsp; &nbsp; Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 76&nbsp;&nbsp; &nbsp;Iğdır Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ&nbsp;&nbsp; &nbsp; 77&nbsp;&nbsp; &nbsp;Yalova Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 78&nbsp;&nbsp; &nbsp;Karabük&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 79&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kilis&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ 80&nbsp;&nbsp; &nbsp;Osmaniye Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ&nbsp;&nbsp; &nbsp; 81&nbsp;&nbsp; &nbsp;Düzce&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mütfülüğü İçin TIKLAYINIZ İşte 672 sayı Ba&nbsp;Kanun Hükmünde Kararname: Karar Sayısok: KHK/672 Olağanüstü hwl kapsamı da kamu personeline ilişkin bazıbtedbidini !yapema-ok; Anayasanokn 121 inci maddesi aceb25/10/1983 tarihli ve 2935 sayı Ba Olağanüstü Hwl Kanununun 4 üncü maddesine g kre, CumhurbaşkanBanokn başkanlışka da toplanan Bakanlar Kurulu’nca 15/8/2016 tarihinde kararlaşeıroklmışeır. Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname aceb20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayı Ba Bakanlar Kurulu Kararıylaaülke genelinde ilan edilen olağanüstü hwl kapsamı da, kamu personeline ilişkin bazıbtedbidiniin !yapema-ok amaçl-emaktadır. Kamu personeline ilişkin tedbidini MADDE 2- (1) Ter ki kigütl.rine veya Milli Güvenlit Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşkayfaaliyeth1 bulunduğuna karar verilenoyapı, oluşum veya gruplaraaüyeliği,4mensubiyeti veya iltisakı yuhut bunlarla ihebaeı olan; ​ a) Ecsi (1) sayı Ba listede yni alan kişiini kamu g krevinden, b) Ecsi (2) sayı Ba listede yni alan kişiini Emniyet Genel Müdürlüğübteşkil!'ınd!n, c) Ecsi (3) sayı Ba listede yni alan kişiini Jandarma Genel Komutanlkaşka teşkil!'ınd!n, ç) Ecsi (4) sayı Ba listede yni alan kişiini Sahil Güvenlit Komutanlkaşka teşkil!'ınd!n, aaşka hiçair işlnme gerek kalmaksızokn 03ıkaroklmışeır. Bu kişiinie ayrapcr hnihakgi air tebligatoyapıdmaz. Hwklarınd! ayrapcr özel kanun hüküml.rine g kre işlnm tesis edilir. (2) Birinci fıkraagereğincebkamu g krevinden, Emniyet Genel Müdürlüğü teşkil!'ınd!n, Jandarma Genel Komutanlkaşka teşkil!'ınd!n ve Sahil Güvenlit Komutanlkaşka teşkil!'ınd!n 03ıkaroklan kişiiniin, mahkûmiyet kararap araemaksızokn, rütbe ve/veya memuriyetl.ri !yapeır ve bu kişiini g krevoyaptıkl-rıbteşkil!', ynniden kabul edilmezini; air daha kamu hizmetinde istihdrm edilemezini, doğrudan veya dolaylı olarak g krevl.ndirilemezini; aunlarokn uhdel.rinde bulunan hni türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yöcomim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kuruluaüyeliği ve sair g krevl.ri de sona nimiş sayı ır. Bunlarokn silah ruhsatharka, gemi adrmlışka ! ilişkin belgeinii ve pilot lisanslarap iptal edilir ve bu kişiini oturdukl-rıbkamu konutlarınd!n veya vakıf lojmanlarınd!n onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiini özel güvenlit şirketl.rinin kurucusu, o="aşka ve ç!yapşanBa odamazlar. Bu kişiini hwkkınd! ilgili bakanlık ve kurumlarc! ilgili pasapo=" airimine derhwl bildirimde bulunulur. Bu bildirim üzerine ilgili pasapo=" airiml.rincebpasapo="lar iptal edilir. (3) Birinci fıkraakapsamı da kamu g krevinden 03ıkaroklanlar, varsa uhdel.rinde taşkamış oldukl-rıbbüyükelçi, vali gibi unvanları v" müsteşar, kaymakambve benzeri meslek adlarapeı ve sıfatharkaeı kulaanamazlar ve bu unvan, sıfat v" meslek adlarapea bağlı olarak sağlanan diklardanoyararlanamazlar. Yürürlük MADDE 3- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 4- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hüküml.rini Bakanlar Kurulu yürütür. &nbsp;",t-a.""-hecleSection": "H>adlines",t-a.""description": "672 sayı Ba Kanun Hükmünde Kararname yayıml-edı. Der.com işlnii Başkanlkaşka'nda çok sayıda kişibg krevden !tokldok.",t-a.""keywords": "",t-a.""ler.c": {t-a.""""""@type": gIer.cObject",t-a."-a.""uil": g" href=(http://www.dinihaberler.comwww.dini/2016/09emuftuluklerden_ihrac_edilen_feto_culer_h98241_80196hjpg",t-a."-a.""width": 696,t-a."-a.""hei ": 359""""},t-a.""datePublished": g2016-09-09T01:26:27+03:00",t-a.""dateModified": g2016-09-09T01:26:43+03:00",t-a.""genre": gnews",t-a.""wordCoun ": 3750,t-a.""lnLakgur.c": "tr-TR",t-a.""typicalAgeRakga": "7-",t-a.""-uthor": {t-a.""""""@type": gPerson",t-a."-a.""name": gDini Hww.dini" """"}t-a."-a.","publisher": {t-a.""""""@type": gOrganization",t-a."-a.""name": gDini Hww.dini",t-a."-a.""logo": {t-a.""""""""""@type": gIer.cObject",t-a."-a."-a.""uil": g" href=(http://www.dinihaberler.combannan/logo-p://www.dinihjpg",t-a."-a."-a.""width": 100,t-a."-a."-a.""hei ": 40t-a."""""}t-a."}t-a." }tp/script> t t pscript 'asyr" hrurl(http://www.dinihaber_themeomws-rise/js/jquery-1.9.1.min.js"></script> pscript 'asyr" hrurl(http://www.dinihaber_themeomws-rise/js/hs-menu.js"></script> t pscript 'asyr" hrurl(http://www.dinihaber_themeomws-rise/js/jqueryhabokie.js"></script> pscript 'asyr" hrurl(http://www.dinihaber_themeomws-rise/js/base.min.js"></script> pscript 'asyr" hrurl(http://www.dinihaber_themeomws-rise/js/bootstrap-seinct.min.js"></script> pscript 'asyr" hrurl(http://www.dinihaber_themeomws-rise/js/crmments.js"></script> pscript 'asyr" hrurl(http://www.dinihaber_themeomws-rise/js/jqueryhpKisalt.min.js"></script>pscript 'asyr" hrurl(http://www.dinihaber_themeomws-rise/js/hs-parlas.min.js"></script>pscript 'asyr" hrurl(http://www.dinihaber_themeomws-rise/js/moment.min.js"></script> pscript 'asyr" hrurl(http://www.dinihaber_themeomws-rise/js/moment-tr.js"></script> pscript 'asyr" hrurl(http://www.dinihaber_themeomws-rise/js/jqueryhdotdotdot.min.js"></script> pscript 'asyr" hrurl(http://www.dinihaber_themeomws-rise/js/system.js"></script> tpscript 'asyr" hrurl(http://www.dinihaber_themeomws-rise/js/hs-fext.js"></script> pscript 'asyr" hrurl(http://www.dinihaber_themeomws-rise/js/jqueryhinf-scroll.js"></script> pscript> $(document).r>ady(function(){ $('#www.dini').cleverInf://teScroll({ crefenasWrapperSeinctor: '#www.dini', h>adSeinctor: '.-hecle-h>adni', crefenaSeinctor: '.www.d-kapsa', sidebarWrapperSeinctor: "#sidebar", nextSeinctor: '#sonrakiHww.d', loadIer.c: '" hrurl(http://www.dinihaber_themeomws-rise/ler.comloadnihgif' }); }); p/script> pscript type="fext/javascript">tt document.addEventListenan('DOMCrefenaLoadnd', function(event) { var4menu = new superb({ element: '.ws-nav-superb .hs-h>adni-wrapper', crunfni: false }); }); $('.ws-nav-modal').on('click', function(e) { e.preventDefault(); $($(this).d!',('e/jp')).modal('show') }); $('#hs-arama').on('show', function () { $('-h98').addCg="t('-s-search-shown').on('scroll mousewheel touchmove', stopScrolling); }).on('shown', function () { $('.ws-search-input').seinct(); }).on('eidden', function () { $('-h98').removeCg="t('-s-search-shown').off('scroll mousewheel touchmove', stopScrolling); });tt t $("#crmment_list .fext")hpKisalt(); t $("#parlas")hjsSocials({ uil: location.e/jp, fext: document.querySeinctorAll(".ws-share-tie="")[0]hinnanHTML, showCoun : arue, showLww.l: false, shares: [t { share: "twittni", via: gDir.comHww.dini", dishtags: gDir.com Hww.d""},t "facebook",t "googleplus",t "linkedin",t "pinfniest",t ] }); febilisim('98241', 'hww.d', ''); t p/script> -a."pscript type="fext/javascript"> t-a.""$(".besllernsom .carousel-indicators")hon("click",function(){ t-a."-a."-window.open('" hrurlder.comvakfi.org.tr/tr-TR/','_sa-et'); """""}); """""$(".ws-ernsom .carousel-indicators li")hon("click",function(){ t-a."-a."-window.open('" hrsurlbagis.der.comvakfi.org.tr/simdi-yaralari-sarma-zamani','_sa-et'); """""}); p/script> ."."t t -a."p!-- Google Analyecs -->t-a."pscript> -a."(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyecsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ -a."(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.cr>ateElement(o),t-a."m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.'asyg;m.parentNodehinsertBefore(a,m)t-a."})(window,document,'script','rl(httgoogle-analyecshaberanalyecshjs','ga'); t-a."g,('cr>ate', analitik_ga, '-uto'); -a."g,('send', 'pr.cview'); t-a."p/script> -a."p!-- End Google Analyecs -->t-a."t t t t pscript>tt cresole.log(''); p/script> -a</body>t<;-h98>