2015-2016 Umre Kriterleri Belli Oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı 2015-2016 Umre Organizasyonu Görevli Seçimi Talimatı belli oldu.

2015-2016 Umre Kriterleri Belli Oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı 2015-2016 Umre Organizasyonu Görevli Seçimi Talimatı belli oldu.

07 Kasım 2015 Cumartesi 12:15
2015-2016 Umre Kriterleri Belli Oldu
DiNiAHBERLER.COM / öZEL iÇERiK

Umre ibadetini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a gidecek yolcuların, bu ibadetlerini sağlık, güvenlik ve huzur içerisinde yerine getirmelerinde organizasyonda görev alacak personelimize büyük görev ve sorumluluk düşmektedir. Bu nedenle; umre yolcularına hizmet vermek üzere organizasyonun her kademesinde görev alacak, ehliyet ve liyakat sahibi personelin seçimi büyük önem arz etmektedir. Önceki yılların umre organizasyonlarıyla ilgili değerlendirmeler de dikkate alınarak, 2015-2016 umre organizasyonunda çeşitli unvanlarda görevlendirilecek personelin belirlenmesiyle ilgili hususlar aşağıda sunulmuştur.


1- Personel Seçimine İlişkin Kriterler

A) Kafile Başkanı olarak görevlendirileceklerde; a) Başkanlığımız taşra birimlerinde dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olup halen İl Müftüsü, Eğitim Merkezi Müdürü,İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü, Eğitim Görevlisi, Vaiz, Şube Müdürü, Murakıp, Uzman, Baş İmam - Hatip ve Kur'an Kursu Baş Öğreticisi olarak çalışıyor olmak,

b) 12 Kasım 2015 tarihi itibariyle Başkanlıktaki toplam hizmet süresi en az 5 yıl olmak, c) Umre organizasyonunda görevlendirilmesinde bedeni ve psikolojik sağlık durumu itibarıyla herhangi bir engel bulunmamak,

ç) Geçmiş yıllarda görevlendirildiği hac veya umre organizasyonlarında başarılı olmuş olmak,

d) Sevk ve idare kabiliyetine haiz olmak,

e) 2014-2015 umre (Grup oluşturanlar hariç) veya 2015 hac organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak,

f) Son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almamış olmak, g)12 Kasım 2015 tarihi mesai saati bitimine kadar İl Müftülüğü/Eğitim Merkezi Müdürlüğünce tespiti yapılarak, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak değerlendirme sonrasındaki sıralamaya göre görevlendirilmek üzere Başkanlığa teklifi yapılmışolmak,

Şartları aranmaktadır.

B) Din Görevlisi olarak görevlendirileceklerde;

1. Dini yükseköğrenim mezunu olup Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı / Uzman Yardımcısı, Diyanet İşleri Uzmanı / Uzman Yardımcısı, Eğitim Merkezi Müdürü, İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü, Eğitim Görevlisi, Vaiz, Şube Müdürü, Uzman ve Murakıp unvanlarında fiilen çalışan ve daha önce hac veya umre organizasyonlarında hiç görevlendirilmemiş olup 12/11/2015 tarihi itibariyle söz konusu unvanlarda 2 yıldır çalışmakta olan personel; tekliflerinin yapılması, Başkanlıkça belirlenecek ve bilahare bildirilecek yer ve tarihte yapılacak olan mülakata katılarak görevlendirilmesi uygun görülmesi halinde ihtiyaç durumuna göre Din Görevlisi olarak görevlendirilebileceklerdir.

2. Kur\'an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım kadrolarında fiilen çalışanlarda (sözleşmeli personel dâhil);

a) Başkanlığımız teşkilatında 12/11/2015 tarihi itibariyle en az 3 yıl görev yapmış olmak, (sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil; askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik ve SGK'da geçen süreler hariç-Başkanlıktaki toplam fiili hizmet süresi)

b) Umre organizasyonunda görevlendirilmesinde bedeni ve psikolojik sağlık durumu itibarıyla herhangi bir engel bulunmamak, c) Başkanlığımızca 2013 yılında yapılan MBSTS'nin hac ve umre ağırlıklı bölümünden ya da 2014 veya 2015 yılında yapılan MBSTS'den en az 50 puan almış olmak, ç) Grup oluşturanlar hariç umre organizasyonlarında 4 defadan fazla görevlendirilmemiş olmak. 5'inci kez görev almak üzere müracaat edilemez.

d) 2013-2014 ve 2014-2015 umre (Grup oluşturanlar hariç) veya 2015 hac organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak,

e) Başkanlığımızca açılan 3 ay veya daha uzun süreli hizmet içi eğitim kurslarına devam ediyor olmamak,

f) Son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almamış olmak, g) Başkanlıkça belirlenecek ve bilahare bildirilecek yer ve tarihte yapılacak olan ve ihtiyaç nispetince her il için belirlenen sayıda görevlinin katılacağı ve görevlendirmelerde % 30 tecrübeli ve % 70 tecrübesiz görevli oranının dikkate alınacağı mülakat sınavında başarılı olmak,

ğ) Müracaatını 03/11/2015- 11/11/2015 tarihleri arasında hac.diyanet.gov.tr internet adresinde "Duyurular" kısmındaki "Umre Görevli Müracaatı" linkinden on-line yaparak, aldığı çıktıyı 12/11/2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar İl Müftülüğüne tasdik ettirmiş olmak, Şartları aranmaktadır.

3. 2015 yılında hac veya 2014-2015 umre organizasyonu için yapılan mülakatta başarılı olmuş ve eğitim seminerine katılmış olup görevlendirilmesi mümkün olamamış personel de istemeleri halinde Din Görevlisi olarak görevlendirilecektir.

4. Vaiz ile Başkanlığımızca yapılmış ve geçerliliği bulunan MBSTS'ye katılmış olan Kur\'an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım görevlerinde çalışan personelden en az 30 kişilik grup oluşturanların, müftülüklerimizin teklifi ile gruplarının başında Din Görevlisi olarak görevlendirilmeleri mümkün olabilecektir.


C) Bayan İrşat Görevlisi olarak görevlendirileceklerde;

1. Dini yükseköğrenim mezunu olup Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı / Uzman Yardımcısı, Diyanet İşleri Uzmanı / Uzman Yardımcısı, İl Müftü Yardımcısı, Eğitim Görevlisi, Şube Müdürü, Vaiz ve Uzman olarak fiilen çalışanlarda;

a) 12 Kasım 2015 tarihi itibariyle Başkanlığımız teşkilatındaki toplam fiili hizmet süresi en az 3 yıl olup son 2 yılını da yukarıda belirtilen unvanlarda çalışarak geçirmiş olmak,

b) Umre organizasyonunda görevlendirilmesinde bedeni ve psikolojik sağlık durumu itibarıyla herhangi bir engel bulunmamak,

ç) Grup oluşturanlar hariç umre organizasyonlarında 4 defadan fazla görevlendirilmemiş olmak. 5'inci kez görev almak üzere müracaat edilemez.

ç) 2013-2014 ve 2014-2015 umre (Grup oluşturanlar hariç) veya 2015 hac organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak,

d) Son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almamış olmak,

e) Müracaat edenler arasından en geç 12 Kasım 2015 tarihi mesai saati bitimine kadar birimi tarafından tespiti yapılarak Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce değerlendirilmek üzere Başkanlığa teklifi yapılmış olmak,

f) Daha önce hac veya umre organizasyonlarında hiç görevlendirilmemiş olanlar için; Başkanlıkça belirlenecek ve bilahare bildirilecek yer ve tarihte yapılacak olan mülakata katılarak görevlendirilmesi uygun görülmüş olmak, Şartları aranmaktadır.

2. Kur\'an Kursu Öğreticisi olarak görev yapanlarda;

a) 12 Kasım 2015 tarihi itibariyle -sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil; SGK, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik ve fahrilikte geçen süreler hariç- Başkanlıktaki toplam fiili hizmet süresi en az 3 yıl olmak,

b) Başkanlığımızca 2013 yılında yapılan MBSTS'nin hac ve umre ağırlıklı bölümünden ya da 2014 veya 2015 yılında yapılan MBSTS'den en az 50 puan almış olmak,

c) Umre organizasyonunda görevlendirilmesinde bedeni ve psikolojik sağlık durumu itibarıyla herhangi bir engel bulunmamak,

ç) Grup oluşturanlar hariç umre organizasyonlarında 4 defadan fazla görevlendirilmemiş olmak. 5'inci kez görev almak üzere müracaat edilemez.

d) 2013-2014 ve 2014-2015 umre (Grup oluşturanlar hariç) veya 2015 hac organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak,

e) Son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almamış olmak,

f) Başkanlığımızca açılan 3 ay veya daha uzun süreli hizmet içi eğitim kurslarına devam ediyor olmamak,

g) Müracaatını 03/11/2015- 11/11/2015 tarihleri arasında hac.diyanet.gov.tr internet adresinde "Duyurular" kısmındaki "Umre Görevli Müracaatı" linkinden on-line yaparak, aldığı çıktıyı 12/11/2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar İl Müftülüğüne tasdik ettirmiş olmak,

h) Başkanlıkça belirlenecek ve bilahare bildirilecek yer ve tarihte yapılacak ve ihtiyaç nispetinde belirlenen sayıda personelin katılacağı sözlü sınavda başarılı olmak, Şartları aranmaktadır.

Ç) Ekip Personeli olarak görevlendirileceklerde;

a) Halen; Şube Müdürü (4 yıllık dini yükseköğrenim mezunları hariç), murakıp (4 yıllık dini yükseköğrenim mezunları hariç), mühendis, programcı, çözümleyici, uzman, sayman, musahhih, şef, memur, VHKİ, daktilograf ve kadro itibariyle benzeri unvanlarda çalışıyor olmak,

b) 12 Kasım 2015 tarihi itibariyle -sözleşmeli statüdegeçen süre dâhil; askerlik ve vekillikte geçen süreler hariç en az 3 yıl Başkanlık teşkilatında veya Türkiye Diyanet Vakfı'nda çalışmış olmak,

c) 2 yıldır (a) bendindebelirtilen unvanlarda çalışıyor olmak,

ç) Umre organizasyonunda görevlendirilmesinde bedeni ve psikolojik sağlık durumu itibarıyla herhangi bir engel bulunmamak,

d) Umre organizasyonlarında 4 defadan fazla görevlendirilmemiş olmak. 5'inci kez görev almak üzere müracaat edilemez.

e) 2013-2014 ve 2014-2015 umre veya 2015 hac organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak,

f) Son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almamış olmak,

g) 12 Kasım 2015 tarihi mesai saati bitimine kadar birimi tarafından tespiti yapılarak Başkanlığa teklifi yapılmış olmak Şartları aranacaktır.

D) Şoför olarak görevlendirileceklerde;

a) 12 Kasım 2015 tarihi itibariyle, Başkanlık merkez ve taşra birimleri ile Türkiye Diyanet Vakfı'nda -askerlik ve vekillikte geçen süreler hariç- hizmet süresi toplam 3 yıl olmak, b) Son 2 yıldır şoför olarak çalışıyor olmak,

c) Umre organizasyonunda görevlendirilmesinde bedeni ve psikolojik sağlık durumu itibarıyla herhangi bir engel bulunmamak,

ç) Umre organizasyonlarında 4 defadan fazla görevlendirilmemiş olmak. 5'inci kez görev almak üzere müracaat edilemez.

d) 2013-2014 ve 2014-2015 umre veya 2015 hac organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak,

e) Son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almamış olmak,

f) 12 Kasım 2015 tarihi mesai saati bitimine kadar birimi tarafından tespiti yapılarak Başkanlığa teklifi yapılmış olmak,

Şartları aranacaktır.

E) Hizmetli olarak görevlendirileceklerde;

a) 12 Kasım 2015 tarihi itibariyle, Başkanlık teşkilatı veya Türkiye Diyanet Vakfı'nda toplam fiili hizmet süresi -askerlik ve vekillikte geçen süreler hariç- en az 3 yıl olmak

b) Son 2 yıldır hizmetli veya kadro itibariyle benzeri unvanlarda çalışıyor olmak,

c) Umre organizasyonunda görevlendirilmesinde bedeni ve psikolojik sağlık durumu itibarıyla herhangi bir engel bulunmamak,

ç) Umre organizasyonlarında 4 defadan fazla görevlendirilmemiş olmak. 5'inci kez görev almak üzere müracaat edilemez.

d) 2013-2014 ve 2014-2015 umre veya 2015 hac organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak,

e) Son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almamış olmak,

f) 12 Kasım 2015 tarihi mesai saati bitimine kadar birimi tarafından tespiti yapılarak Başkanlığa teklifi yapılmış olmak, Şartları aranacaktır.

2- Müracaat, Teklif, Sınav ve Diğer İşlemlere İlişkin Hususlar

1. Kafile Başkanı, Ekip Personeli, Muhasebe Personeli, Şoför ve Hizmetli olarak görev almak isteyenlerin teklifleri 12 Kasım 2015 tarihine kadar Birimlerince/İl Müftülüklerince/Eğitim Merkezi Müdürlüklerince/Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğünce tespiti yapılarak verilen kontenjan sayıları doğrultusunda yapılacaktır.

2. İlgili müftülükler/birimler müracaat formlarını inceleyecek ve görevli programından kontrol ettikten sonra şartları uygun ve eksiksiz olanların müracaatlarını onaylayacaklardır. Şartları uygun olmayanların müracaatları sistemden silinecektir.

3. Tekliflerde organizasyonun başarısı ve hizmetin kalitesi açısından personelin ehliyeti ve performansı dikkate alınacak ve organizasyonun hangi kademesinde olursa olsun ehil olmak şartıyla az görev alanlar, çok görev alanlara tercih edilecektir.

4. Bu talimatta belirtilen diğer şartları taşısalar bile geçici olarak Başkanlık dışındaki kurumlarda görevli olanlar, kurum değişikliği talebinde bulunanlar, 2016 yılı içinde 3 ay veya daha uzun süreli kursa katılacak olanlar / kursu tamamladığı halde ataması yapılmayanlar, halen askerde olanlar ve yurt dışı görevi için planlamaları yapılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve teklifleri de yapılmayacaktır. 5.Teklifler; merkezde birim amirlerince, Türkiye Diyanet Vakfı'nda ise Genel Müdürlükçe yapılacaktır.

- İllerde; İl Müftüsünün başkanlığında hac ve umre hizmetlerinden sorumlu il müftü yardımcısı ve ilçe müftülerinin tamamının katılımıyla yapılacak müşterek tespitten sonra İl müftülüklerince,

- Eğitim merkezlerinde eğitim merkezi müdürünün başkanlığında ve eğitim görevlilerinin tamamının katılımı ile yapılacak müşterek tespitten sonra Eğitim Merkezi Müdürlüklerince, Yapılacak olup müşterek ıslak imzalı teklif listesini içeren tutanak Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

6. Belirlenen süre içerisinde müracaatta bulunmayan, teklifi yapılmayan, yapılacak sözlü sınav, mülakat ve seminerlere katılmayan personelin daha sonraki talepleri dikkate alınmayacak ve bunlarla ilgili ek tekliflerde bulunulmayacaktır.

7. Organizasyonda görevlendirilmek üzere müracaat eden veya teklifi yapılan personel, müracaat yaptığı veya teklifinin yapıldığı tarihteki unvanına göre değerlendirilecek olup, söz konusu tarihten sonraki unvan değişiklikleri görevlendirmede dikkate alınmayacaktır.

8. Bu talimatta belirtilen kriterlere göre yapılacak olan müracaat ve tekliflerin, belirlenen kriterlere uygun olup olmadığı hususu ilgili birimlerce titizlikle kontrol edildikten sonra; İl Müftülükleri müracaat ve teklifi uygun görülecek personele ait bilgileri, bilgisayardaki "Umre Görevli Programı"na girdikten sonra, teklif edilen görev unvanlarına göre dökümlerini ayrı ayrı alacak ve ilgililerin son 6 ay içinde çekilmiş fotoğraflarını da bilgisayar ortamında tarayarak en geç 12 Kasım 2015 tarihi mesai saati bitimine kadar Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir. (Diğer birimlerden yapılacak personel tekliflerine ait bilgiler ise Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce sisteme girilecektir.

9. Müracaat eden personele ait dilekçeler, birimlerince muhafaza edilecek ve Başkanlığa sadece onaylanmış isim listeleri gönderilecektir.

10. Merkez ve taşra birimleri tarafından tekliflerin yapılması ve müracaatların alınmasıyla oluşacak listelerin Başkanlığa gönderilmesinden sonra; atama, nakil, emeklilik, istifa, vefat gibi her hangi bir sebeple personelin durumunda meydana gelebilecek değişiklikler ivedilikle Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.

11. a) Din Görevlisi olarak görev yapacak personelin seçimine ilişkin, yer ve tarihi bilahare bildirilecek sözlü sınava, müracaat eden personel arasından MBSTS puanına göre, ilin geçmiş yıllardaki umre yolcusu sayısı dikkate alınarak tespit edilen kontenjan dâhilinde personel katılacak olup organizasyondaki görevlendirmede % 30 tecrübeli ve % 70 tecrübesiz oranı uygulanacaktır. Sözlü sınavda başarılı olmak için 70 ve üzeri puan almış olmak gerekmektedir.

b) Kuran Kursu Öğreticilerinden Bayan İrşat Görevlisi olarak görev yapacak personelin seçimine ilişkin, yer ve tarihi bilahare bildirilecek sözlü sınava, müracaat eden personel arasından MBSTS puanına göre, ilin geçmiş yıllardaki umre yolcusu sayısı dikkate alınarak tespit edilen kontenjan dâhilinde personel katılacak olup organizasyondaki görevlendirmede % 30 tecrübeli ve % 70 tecrübesiz oranı uygulanacaktır. Sözlü sınavda başarılı olmak için 70 ve üzeri puan almış olmak gerekmektedir c) Görevlendirmelerde sözlü sınav puanı ile MBSTS puanının ortalaması alınarak oluşturulacak başarı listesi sıralaması esas alınacaktır. Puan eşitliği durumunda hizmet yılı çok olana, bu durumda da eşitliğin devam etmesi halinde doğum tarihi daha önce olan personele öncelik verilecektir.

12. Din Görevlisi ve Bayan İrşat Görevlisi olarak görev yapacak personelin seçimine ilişkin sözlü sınav Ek-1 puanlama kriterleri ve Ek-2 kaynaklar dikkate alınarak yapılacaktır.

13. Hangi unvanda olursa olsun daha önceki yıllarda hac veya umre organizasyonlarında görev alanlar "tecrübeli", görevlendirilmeyenler ise "tecrübesiz" kategorisinde değerlendirilecektir.

14. Yurt dışı görevi esnasında hac veya umre organizasyonlarında görev almış olan personelin, görevlendirildiği yıllar görevlendirme sayılarına dâhil edilecektir. Aksi durumda ilgili personel ve müftülük sorumlu olacaktır.

15. Organizasyonun özellik arz eden hizmet kademelerinde, ihtiyaç durumuna göre Başkanlıkça doğrudan görevlendirme de yapılabilecektir. 16. Organizasyonun her kademesinde görev alacak personel, gerektiğinde Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenecek yer, tarih ve program çerçevesinde bilgilendirme ve eğitim seminerlerine alınabilecektir. Çağrılan personelin görevlendirilebilmesi için bu seminerlere katılımı esastır.

17. Sözlü sınav, mülakat veya seminerlerden sonra, görevlendirilmelerine mani herhangi bir durumu ortaya çıkanlar ile bu talimatta belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin görevlendirilmesi yapılmayacak, yapılmış ise iptal edilecektir. Bu durumda olanlar ivedi Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilecek, aksi halde doğacak sonuçtan birimleri sorumlu olacaktır.

18. Personel seçimine ilişkin yukarıda belirtilen kriterler 2015-2016 umre organizasyonu görevlendirmeleri için geçerli olacak olup gelecek yıllar için bir hak teşkil etmeyecektir.

19. Görevlendirmeler Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Başkanlık Makamınca yapılacaktır.

20. Personelin teklifinin yapılmış, mülakatta başarılı olmuş, bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarına katılmış ve gerekli belgelerinin Başkanlığa gönderilmiş olması, onların mutlaka umre organizasyonunda görevlendirilecekleri taahhüdünü taşımamaktadır.

21. Kişisel çıkar sağlayacak biçimde Başkanlığımızın dışındaki umre organizasyonları ile ilişki içinde olan personel hakkında gerekli tahkikat yapılacaktır.

22. Bu talimatın bir sureti, il müftülüklerince ilçe müftülüklerine ivedilikle ulaştırılacak, ayrıca talimatta yer alan hususlar ilgili personele, birimlerince ekleri ile birlikte imza karşılığı tebliğ edilecektir

Son Güncelleme: 13.12.2015 15:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
birisi 2015-11-03 14:49:35

nakil v.b atamalar durdurulmuştu sizce ne zaman kaldırılacak?

Avatar
burak kalınyol 2015-11-03 21:40:57

ceza alanları meslekten koparmak gerekir...

Avatar
Sultandogankarasu@gmail.com 2015-11-04 15:27:19

Diyanet in umre organizasyonu 2hafta dan 1ay acikmasini isteriz Ramazan umresi 2 hafta hem yorucu hem de çok kısa

Avatar
adil imam 2015-11-04 16:00:07

uz1. Dini yükseköğrenim mezunu olup Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı / Uzman Yardımcısı, Diyanet İşleri Uzmanı / Uzman Yardımcısı, Eğitim Merkezi Müdürü, İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü, Eğitim Görevlisi, Vaiz, Şube Müdürü, Uzman ve Murakıp unvanlarında fiilen çalışan ve daha önce hac veya umre organizasyonlarında hiç görevlendirilmemiş olup 12/11/2015 tarihi itibariyle söz konusu unvanlarda 2 yıldır çalışmakta olan personel; tekliflerinin yapılması, Başkanlıkça belirlenecek ve bilahare bildirilecek yer ve tarihte yapılacak olan mülakata katılarak görevlendirilmesi uygun görülmesi halinde ihtiyaç durumuna göre Din Görevlisi olarak görevlendirilebileceklerdir.
öyle mi bu insanları bir de mülakata mı çağıracaksınız pes gerçekten pes

Avatar
adil imam 2015-11-04 16:00:14

uz1. Dini yükseköğrenim mezunu olup Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı / Uzman Yardımcısı, Diyanet İşleri Uzmanı / Uzman Yardımcısı, Eğitim Merkezi Müdürü, İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü, Eğitim Görevlisi, Vaiz, Şube Müdürü, Uzman ve Murakıp unvanlarında fiilen çalışan ve daha önce hac veya umre organizasyonlarında hiç görevlendirilmemiş olup 12/11/2015 tarihi itibariyle söz konusu unvanlarda 2 yıldır çalışmakta olan personel; tekliflerinin yapılması, Başkanlıkça belirlenecek ve bilahare bildirilecek yer ve tarihte yapılacak olan mülakata katılarak görevlendirilmesi uygun görülmesi halinde ihtiyaç durumuna göre Din Görevlisi olarak görevlendirilebileceklerdir.
öyle mi bu insanları bir de mülakata mı çağıracaksınız pes gerçekten pes

Avatar
Ahi 2015-11-07 17:35:16

Diyanet umre turlarının açıklamada çooook geç kalıyor. Diyanet açıklayan kadar şirketler umreci leri topluyor.ati alan ūskudari geçiyor

Avatar
Mustafa murat 2015-11-08 07:50:20

Diyanet bu işi profosyonel yapamıyor, şirketler çoktan umrecileri kaptı ayrıca il ve ilçelerde bu işi kayıt aşaması, bilgi verme, seminer, uğurlama, karşılama vb. Beşeri ilişkileri maalesef yapan çok istisna umredeki yaşanılan sıkıntılar organizasyon olarak hariç. Diyanet bu işin dini boyutunda olmalı ticari değil. Denetlemeyi yapmalı hemde görevli imamlarına kafile başkanlarına şirketlerin denetimini kutsal yerlerde yaptırmalı, dini bilgiyide vermeli yalnız dini boyutunda kalmalı ticari boyutuna girince ya bunu profosyonel yapmalı yada hiç yapmamalı

Avatar
takipçi 2015-11-08 12:20:49

Bakın arkadaşlar mbsts şartı müftülükteki memurlara hizmetliye şefe şart değil sadece imama şart yazık ya 20 yıldır istikrar adalet olan avrupa birliğine hazırlanan türkiye dini islam olan türkiye de hala ayrımcılık hukuksuzluk var devlet liderlerine ulaştırılan arkadaşlar sendikalar