2015 yılı Umre Görevli kriterleri belli oldu

Diyanet işleri Başkanlığı'nın 31/10/2014 tarihli ve Sayılı : 12373329/302.99/10716 yazısı

2015 yılı Umre Görevli kriterleri belli oldu

Diyanet işleri Başkanlığı'nın 31/10/2014 tarihli ve Sayılı : 12373329/302.99/10716 yazısı

04 Kasım 2014 Salı 10:18
2015 yılı Umre Görevli kriterleri belli oldu
banner283
Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2015 yılı umre mevsiminde de Diyanet İşleri Başkanlığı ve Başkanlığın denetim ve gözetimi altında umre turu düzenleyen seyahat acentaları organizasyonlarına katılacak vatandaşlarımıza dini konularda rehberlik yapmak üzere Kafile Başkanı, Din Görevlisi ve Bayan İrşat Görevlisi görevlendirilecektir.

Buna göre;

A) Kafile Başkanı Olarak Görevlendirileceklerde;
1) Mesleki bilgisi yeterli,
2) Beşeri münasebetlerde başarılı,
3) Sevk ve idare kabiliyetine haiz,
4)Vaaz ve irşat yeteneğine sahip,
5) Tilaveti düzgün,
6)  Çalışmalarında özverili ve uyumlu,
7) Daha önce hac ve umre hizmetlerinde görevlendirilerek başarılı olmuş,
8) Halen Uzman ve daha üstü sayılan görevlerde veya hac ve umrede daha önce din görevlisi olarak görev yapmış 4 yıllık ilahiyat fakültesi mezunu Başimam-Hatip ve Kuran KursuBaşöğreticisi (Erkek)ünvanlarında çalışıyor,
9) Son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almamış,
10) İl Müftülüğünce teklifi yapılmış ve Genel Müdürlüğümüzce görevlendirilmesi uygun görülmüş,
11) 2014 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmemiş, Olmak şartları aranmaktadır.

B) Din Görevlisi Olarak Görevlendirileceklerde;

Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık kadrolarında fiilen çalışanlarda (sözleşmeli personel dahil);

1) Başkanlığımızca 2012 ve 2013 yılında yapılan MBSTS’nin hac ve umre ağırlıklı bölümüne veya 2014 yılında yapılan MBSTS’ye katılmış ve en az 50 puan almış olmak,

2) Başkanlığımız teşkilatında 01/12/2014 tarihi itibariyle en az 3 yıl görev yapmış olmak,

3) Son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almamış olmak,

4) Umre organizasyonlarında 4 defadan daha fazla görevlendirilmemiş olmak, (Grup toplayarak umreye gidenler hariç.)

5) 2013 ve 2014 yıllarında hac ve umre organizasyonlarında veya yurtdışında görevlendirilmemiş olmak, (Grup toplayarak umreye gidenler hariç.)

6) Başkanlığımızca açılan 1 ay veya daha uzun süreli hizmet içi eğitim kurslarına devam ediyor olmamak, Bu madde de değişiklik yapıldı. Müracaat tarihi itibariyle Başkanlığımızca ve mahallince açılan 3 ay veya daha uzun süreli hizmet içi eğitim kurslarına devam ediyor olmamak, Şeklinde değiştirilmiştir.

7) Müracaatını 6/11/2014-14/11/2014 tarihleri arasında hac.diyanet.gov.tr internet adresinde

“Duyurular” kısmındaki “Umre Görevli Müracaatı” linkinden on-line yaparak, aldığı çıktıyı

17/11/2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar İl Müftülüğüne tasdik ettirmiş olmak,

8) Başkanlıkça ihtiyaç nispetince her il için belirlenen sayıda görevlinin katılacağı vegörevlendirmelerde % 30 Tecrübeli ve % 70 tecrübesiz görevli oranının dikkate alınacağı mülakat sınavında başarılı olmak, Şartları aranmaktadır.

Hac ve umre organizasyonlarında daha önce görev almamış İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü, Vaiz, dört yıllık dini yükseköğrenim mezunuŞube Müdürü, Murakıp ve Uzman kadrolarında 01/12/2014 tarihi itibariyle 2 yıldır çalışmakta olan personel; tekliflerinin yapılması durumunda ve ihtiyaç halinde Din Görevlisi olarak görevlendirilebilecektir.

Ayrıca 2014 yılında hac veya umre organizasyonu için yapılan mülakatta başarılı olmuş ve eğitim seminerine katılmış olup görevlendirilmesi mümkün olamamış personel de istemeleri halindeDin Görevlisi olarak görevlendirilecektir.

C) Bayan İrşat Görevlisi Olarak Görevlendirileceklerde;

Kur’an Kursu Öğreticisi olarak görev yapanlarda;

1) Başkanlıkça 2012 ve 2013 yılında yapılan MBSTS’nin hac ve umre ağırlıklı bölümüne veya2014 yılında yapılanMBSTS’yekatılmış olup en az 50 puan almış olmak,

2) 2013 ve 2014 yıllarında hac ve umre organizasyonlarında veya yurtdışında görevlendirilmemiş olmak, (Grup toplayarak umreye gidenler hariç.)

3) Son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almamış olmak,

4)Umre organizasyonlarında 4 defadan daha fazla görevlendirilmemiş olmak, (Grup toplayarak umreye gidenler hariç)

5) Başkanlığımız teşkilatında 01/12/2014tarihi itibariyle en az 3 yıl görev yapmış olmak,

6) Başkanlıkça açılan 1 ay veya daha uzun süreli hizmet içi eğitim kurslarına devam ediyor olmamak, Bu madde de değişiklik yapıldı. Müracaat tarihi itibariyle Başkanlığımızca ve mahallince açılan 3 ay veya daha uzun süreli hizmet içi eğitim kurslarına devam ediyor olmamak, Şeklinde değiştirilmiştir.

7) Müracaatını 6/11/2014-14/11/2014 tarihleri arasında hac.diyanet.gov.tr internet adresinde “Duyurular” kısmındaki “Umre Görevli Müracaatı” linkinden on-line yaparak, aldığı çıktıyı 17/11/2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar İl Müftülüğüne tasdik ettirmiş olmak, 8)Başkanlığımızca ihtiyaç nispetince belirlenen sayıda personelin katılacağı mülakatta başarılı olmak, Şartları aranmaktadır.

Bayan personelden İl Müftü Yardımcısı, Vaiz, Din Hizmetleri Uzmanı ve Eğitim Uzmanı görevlerinde çalışanlarda;

1) Başkanlığımız teşkilatında 01/12/2014tarihi itibariyle en az 3 yıl görev yapmış olup, bu sürenin en az 2 yılını bu ünvanlarda çalışarak geçirmiş olmak,

2) 2013 ve 2014 yıllarında hac ve umre organizasyonunda veya yurt dışında görevlendirilmemiş olmak, (Grup toplayarak umreye gidenler hariç.)

3) Umre organizasyonlarında 4 defadan daha fazla görevlendirilmemiş olmak, (Grup toplayarak umreye gidenler hariç)

4) Son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almamış olmak,

5) Yapılacak olan mülakatta başarılı olmak, (Daha öncehac ve umre organizasyonlarında görev almamış olanlar için.)

6) İl müftülüklerince görev teklifi yapılmış ve 17/11/2014Pazartesi günü mesai bitimine kadar müracaatı sisteme girilmiş olmak,

Şartları aranmaktadır.

Ayrıca 2014 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmek üzere eğitim seminerine katılmış olup görevlendirilmesi mümkün olamamış personel de istemeleri halinde Bayan İrşat Görevlisi olarak görevlendirilecektir.

Takdir edileceği üzere, hac ve umre organizasyonlarının başarısı önemli ölçüde kafile başkanı, din görevlisi ve irşat görevlilerinin isabetli seçimine ve onların özverili çalışmalarına bağlıdır. Bu nedenle, kafile başkanlarının ve İl Müftü Yardımcısı, Vaiz, Din Hizmetleri Uzmanı ve Eğitim Uzmanı olarak görev yapan bayan personelin teklifi, İl Müftüsünün başkanlığında, hac ve umreden sorumlu İl Müftü Yardımcısı ve ilçe müftülerinin tamamının yer alacağı bir komisyon marifetiyle yapılacaktır. İl ve ilçe müftülerimiz; söz konusu görevlilerin teklifinde çok hassas davranacaklardır.Genel Müdürlüğümüz illerden gelen teklifleri değerlendirerek bu teklifler arasından tercihen görevlendirme yapacaktır.

Vaiz ve Başkanlığımızca yapılmış ve geçerliliği bulunan MBSTS’ye katılmış olan Kur’an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım görevlerinde çalışan personelden en az 30 kişilik grup oluşturanların, müftülüklerimizin teklifi ile gruplarının başında Din Görevlisi olarak görevlendirilmeleri mümkün olabilecektir.

Kişisel çıkar sağlayacak biçimde Başkanlığımızın dışındaki umre organizasyonları ile ilişki içinde olan personel hakkında gerekli tahkikat yapılacaktır.

Buna göre;

1- İl ve ilçe müftülükleri bünyesinde görev yapan ve yukarıda belirtilen şartları taşıyan personelin, İl Müftüsünün başkanlığında, hac ve umreden sorumlu İl Müftü Yardımcısı, ilçe müftülerinin tamamının katılımıyla yapılacak istişare ve değerlendirme sonucu tespit edilerek belirlenecek personelin bilgileri http://hac.diyanet.gov.tr adresinden, “Umre Program”ının “Umre Görevli Teklifleri” bölümünden17/11/2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar girilecektir.

Söz konusu programa girilen bilgilerin programdan alınacak bilgisayar çıktısı İl müftülüğünce tasdik edilerek 19/11/2014Çarşambagünü mesai bitimine kadar Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

2- Teklifi yapılan ve müracaat eden personelin fotoğrafları scannerda 4x6 cm, 75 piksel/inç ebadında jpeg formatında taranarak programa aktarılacaktır.

3- Personelin teklifinin yapılmış, mülakatta başarılı olmuş, bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarına katılmış ve gerekli belgelerinin Başkanlığa gönderilmiş olması, onların mutlaka umre organizasyonunda görevlendirilecekleri taahhüdünü taşımamaktadır.

4- Başkanlığımızın her kademesinde görev yapan ve geçmiş yıllarda hac ve umre hizmetlerinde başarılı olmuş personel, ihtiyaç duyulması halinde Başkanlıkça re’sen görevlendirilebilecektir. 5- Bu talimat, İl Müftülüklerince İlçe Müftülüklerine ivedi olarak gönderilecek ve tüm personelin okuması, haberdar olması sağlanarak, imza karşılığında tebliğ edilecektir.

Bu itibarla; söz konusu organizasyonda görevlendirmek üzere, il müftülüğünüze .….adet kafile başkanı kontenjanı verilmiştir.

İL MÜFTÜLÜKLERİNCE TEKLİFİ YAPILAN PERSONELDEN İSTENİLEN BELGELER :

1- 2 adet vesikalık fotoğraf.

2- Geçerlilik süresi 01/01/2016tarihine kadar olan yeşil, gri veya bordo çipli pasaport.

NOT :1) Pasaportların üzerine etiket yapıştırılarak bilgileri yazılmış ve pasaportun ön kapağının iç kısmına 2 adet fotoğraf taşmayacak şekilde zımbalanmış olacaktır.

2) Kafile başkanı olarak teklif edilenler için istenilen belgeler19/11/2014 tarihine kadar Başkanlığa gönderilecektir.

3)Bayan İrşat Görevlileri ilemülakata katılacak personelin belgeleri ise mülakat sonucuna göre bildirilecek tarihte istenecektir.

Bizi izlemeye devam edin...

Ayrıca Facebook kapalı grubumuzda sorularınız cevaplandırılacaktır. TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları Dinihaberler.com'a aittir. "www.dinihaberler.com" biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar Allah'ın affetmeyeceği  hak ve kul ihlalidir.
Son Güncelleme: 13.12.2015 15:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
of 2014-11-04 14:57:21

hep mi mülakat olacak.

Avatar
imam 2014-11-04 20:49:53

Acaba 15 kasım 29 aralık 2014 tarihlerinde hizmet içi eğitimde olan görevliler muracat edebilirmi yani umreproğramı 2015 ise muracatta sıkıntı olmaması gerekir

Avatar
niye 2014-11-04 21:34:58

İl disi atamalrda bile 2 yıl.umre icin niye 3 yıl.

Avatar
emin 2014-11-05 08:05:58

Din gorevlisi yaninda ailesini getirebilir mi? Getirirse en fazla kaç kişi getirebilir?

Avatar
ali ak 2014-11-05 12:47:12

imam hatip ,k.kursu kadroları yıllıkise gidiyor fakat vaizler 4 yıllık bile olsa gidemiyor......... çok ilginç.... geçen yayınlanan duyurularda vaizlik kadrosunda 2 yıl çalışmşı olmak maddesi yoktu... diyanet yine ters köşe...

Avatar
ali ak 2014-11-05 12:47:12

imam hatip ,k.kursu kadroları yıllıkise gidiyor fakat vaizler 4 yıllık bile olsa gidemiyor......... çok ilginç.... geçen yayınlanan duyurularda vaizlik kadrosunda 2 yıl çalışmşı olmak maddesi yoktu... diyanet yine ters köşe...

Avatar
imam 2014-11-05 12:59:09

15 kasım 29 aralıkta hizmet içi eğitimde olan görevli olarak umreye muracat edebilirmi yazıda hangi tarihler olduğu belirtilmemiş

Avatar
Kiyam 2014-11-05 16:18:28

Ne kriteri 30-40 kisi topluyor her yil umreye gidiyorlar