Diyanet: Hiçbir strateji, Müslüman kanını önlemekten daha değerli değil

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, "Hiçbir strateji, Müslüman kanının dökülmesini önlemekten daha değerli değildir" diye konuştu.

Diyanet: Hiçbir strateji, Müslüman kanını önlemekten daha değerli değil

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, "Hiçbir strateji, Müslüman kanının dökülmesini önlemekten daha değerli değildir" diye konuştu.

27 Aralık 2015 Pazar 05:48
Diyanet: Hiçbir strateji, Müslüman kanını önlemekten daha değerli değil
banner283


Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, hiçbir stratejinin Müslüman kanının dökülmesini önlemekten daha değerli olmadığını belirterek, "Hiçbir siyaset, Müslümanların parçalara ayrılarak birbirini katletmesini önlemekten daha önemli değildir" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Dünya İslam Mezhepleri Yakınlaştırma Birliğince düzenlenen 29. Uluslararası Vahdet Konferansı'nın "İslam dünyasında mevcut krizler" başlıklı açılış oturumunda bir konuşma yaptı.

Görmez, bu buluşmanın bir tefekkür ve tedebbür (gerçeği düşünme) buluşması olduğunu belirterek, "Bugün ümmetin ocağına ateşin düştüğü, ümmetin diyarında ateşin yükseldiği bir dönemde kardeşlik ahlak ve hukukumuzu konuşmak, 'ümmet olma şuurumuzu' sorgulamak, vahdeti ve kardeşliği yeniden tesis etmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz" dedi.

Bölgede yaşananlara hiçbir mümin vicdanın sessiz kalamayacağını ve kalmaması gerektiğine işaret eden Görmez, "Fitne ve tefrika (sürekli anlaşmazlık) ateşinin İslam ümmetini her taraftan kuşattığı günümüzde işgal ve istibdatlardan sonra bugün her türlü şiddet ve cinayeti caiz gösteren, kendilerinden olmayan herkesi tekfir ederek (kafir sayarak) ötekileştiren anlayış, İslam dünyasının kalbine bir hançer gibi saplanmış durumdadır" değerlendirmesinde bulundu.

Müslümanların izzet ve onurunun tarihte hiç olmadığı kadar bugün bizzat birbirlerinin eliyle yok edildiğini vurgulayan Görmez, İslamofobiyi oluşturmak isteyen endüstrinin, İslam dünyasındaki çatışmaları ve yaşanan manzaraları gösterip Müslümanlar aleyhine acımasız bir propaganda yaptıklarının altını çizdi.

Tefekküre, derinden düşünmeye ve mütalaa etmeye muhtaç olduklarını dile getiren Görmez, "Zira bugün maalesef İslam'ın cahil müntesiplerinin, her türlü iman, akıl ve hikmetten uzak terör şebekelerinin, Sevgili Peygamberimizin mübarek ismini sözde bayraklarına nakşederek din-i Mübin-i İslam'a verdiği zarar, azılı düşmanların verdiği zararı fersah fersah geçmiş bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir strateji, Müslüman kanını önlemekten daha değerli değil"

Bu buluşmanın bir vahdet buluşması olduğunu hatırlatan Görmez, şöyle dedi:

"İslam dünyasından barut kokusu yükselirken acımız ortak, derdimiz ortak, duamız ortak olmalıdır. İslam ümmetinin yeşerttiği mümtaz medeniyetleri, bu medeniyetlerin ortaya koyduğu büyük tecrübeleri yok sayarak yol alamayız. Bütün bu müktesebatı dışlayan, ümmetin vahdetine aykırı yorum ve dayatmalar içeren, şiddet ve zorbalık öngören nevzuhur dini akımlara karşı hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Hiçbir strateji, Müslüman kanının dökülmesini önlemekten daha değerli değildir. Hiçbir siyaset, Müslümanların parçalara ayrılarak birbirini katletmesini önlemekten daha önemli değildir."

"Kanın Sünnisi Şiisi olur mu, kardeş kanına göz yumulur mu"

Konuşmasında, "Yetmedi mi bunca akan kan, yetmedi mi bunca işkence ve musibetler?" diye seslenen Görmez, şöyle devam etti:

"Siyonizmin, emperyalizmin kıskacında bunca aşağılanma yetmedi mi? Çıkalım salonlarımızdan, çıkalım havzalarımızdan, çıkalım camilerimizden, tekkelerimizden, Hüseyniyelerimizden. Kalemlerimizi, zihinlerimizi, kalplerimizi, gönüllerimizi devreye sokalım. Sesimizi ve çığlıklarımızı yükseltelim. Ümmetin ocağı yanıyor, Ümmetin diyarında ateşler yükseliyor. Bu fitneyi söndürmemiz gerekiyor. Akan kan Müslüman kanı. Dökülen kan Müslüman kanı olduktan sonra Sünni olmuş Şii olmuş ne fark eder? Kanın Sünnisi Şiisi olur mu, kardeş kanına göz yumulur mu? Hangi akıl, hangi delil, hangi gerekçe bunu haklı gösterebilir? Cinayet şebekeleri, Hz. Peygamberin ismini flamalarının üstüne yazarak tekfir beyannameleri yayınlarken bizler nerelerdeydik? Bunda bizim hiç mi kusurumuz yok? Ey alimler, bu kin ve nefret eken konuşmalara, bu ötekileştiren hezeyanlara karşı bizler ne yaptık?."

Mezhebi dinle aynileştirmenin ya da mezhep mensubiyetini, İslam aidiyetinin üstünde görmenin asla kabul edilemeyeceğine dikkati çeken Görmez, mezhebe dayalı ayrıştırma, ötekileştirme ve çatışmayı "taassubun ve cehaletin yansıması" olarak nitelendirdi.

Görmez, mezhebi farklılıkları birer zenginlik saymak gerektiğine değinerek, "Şiilik, Sünnilik olmasın demiyorum, Şii de olsun Sünni de olsun ama hepsi bir arada tek ümmet olsun diyorum. Evet, doğrudur, benim ülkemin çoğunluğu kendisini Sünni olarak tanımlamaktadır. Ancak bizim Sünniliğimiz orta yol ve itidalden hiçbir zaman ödün vermemiştir. Bizim Sünniliğimiz başkalarına karşı hizipçiliği öngören bir Sünnilik değildir. Bizim Sünniliğimiz ehl-i beyt muhabbetiyle yoğrulmuş bir Sünniliktir" ifadelerini kullandı.

Müslüman'ın bir başka Müslüman'ı "müşrik" görerek onunla savaş halinde olamayacağına vurgu yapan Görmez, "Böyle bir çatışma İslam'ın en ulvi kavramlarından olan cihat ile beraber anılamaz. Mezhebine, fikrine ve anlayışına uymayanı tekfir ederek onu öldürmeyi, hiç kimse cihat olarak tarif edemez. Cihat, terörün, vahşetin ve öldürmenin değil, diriltici bir gayretin hayat veren bir mücadelenin adıdır. Bugün, Müslümanların topyekun başvuracağı en büyük cihat, cehalete, taassuba, fitne ve tefrikaya karşı yapacakları cihattır" dedi.

"Kerbelalar Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de ve başka diyarlarda tekrarlanıyor"

"Biz batılı veya doğulu ülkelerin aramızda ayrılık çıkarmadığını söylemiyoruz" diyen Görmez, "Zira onların bakanlarıyla, elçileriyle, uzmanlarıyla askeri görevlileriyle, güvenlik danışmanlarıyla ülkemizden ayrılmadıklarını görüyoruz. Onlar ülkelerimizdeki şiddet örgütlerini her türlü yasaklanmış savaş silahı ile donatmaktadırlar. Katillerin liderlerine, kendileri için yasak gördükleri kimyasal silahlarla halklarını öldürmeye izin vermektedirler. Ölenler mustazaf (mazlum) olduğu sürece kendilerinden hesap sormamaktadırlar" sözlerine yer verdi.

Acıların arttığını, mazlumların çoğaldığını ifade eden Görmez, "Kerbelalar Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de ve başka diyarlarda tekrarlanıyor. Bizler bugün Ehl-i beyt yolunun bizi ayrıştırmadığını, buluşturduğunu fark etmeliyiz. Dinimizi daha derin bir anlayışla anlamak ve birbirimize karşı daha fazla sükunet ve engin bir hoşgörü ile yaklaşmak için çaba sarf etmeliyiz" diye konuştu.

Müslümanların düşmanlık ve şerde değil, iyilik ve takvada yardımlaşması gerektiğine değinen Görmez, "Mısır'da hakları gasp edilen kardeşlerimize bu kapıdan el uzatalım, Suriye'de binlerce insanı evsiz bırakan siyasetlere bu kapıdan karşı çıkalım, Filistin'e bu birlik kapısından gidelim" dedi.

"Küfrün karşısında tek ses, hainin karşısında tek yürek, zalimin karşısında tek bilek" olunması bulunan Görmez, "Dostla düşmanın tanınmasını, akla karanın seçilmesini, emperyalistlerin değil, ümmetin yüzünün güldürülmesini istedi.

"Mezhep farkı öne sürerek Müslüman öldürmek cihad değil, terördür"

Kardeş kanı dökmenin haram olduğunu, her Müslüman'ın ırzının, malının, canının dokunulmaz olduğunu ifade eden Görmez, mezhep ve meşrep farkını öne sürerek Müslüman öldürmenin "cihad" değil, "terör" olduğunun altını çizdi.

"Ümmetin derdine yeni dertler katmayalım" diye seslenen Görmez, "Küresel siyonizm, gözlerini bize dikmiş duruyorken tarihin sayfalarındaki ihtilaflı konuları gündeme taşımanın ne yararı var? Hangi hesap, hangi proje, hangi plan bundan çıkar sağlıyor? Bunca bombardımandan sonra kimin özgürlüğü, kimin onuru, kimin insanlığı yıkıntıların altında kalıyor?" diye sordu.

Görmez, konuşmasında katılımcılara şu çağrıda bulundu:

"Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanı olarak diyorum ki, geliniz fitneyi savaştan beter görelim ve yeryüzünden fitnenin kalkması için el birliği ile emek verelim. Bölgemizin yeniden barış yurdu olması için çatışmanın stratejisini değil, barışın kelamını yapalım, güvenin ilkelerini yazalım. Birlikte yaşamanın ahlakını oluşturarak, barışa dayalı bir hukuk inşa edelim. Alem-i İslam'ın gözü üzerimizdedir, Ümmet-i Muhammed'in kulağı bizdedir, mazlumların ve biçarelerin eli yakamızdadır. Şehitlerin kanı sarık ve cübbelerimize sıçramışken zulme sessiz kalırsak, şiddete, teröre 'Dur' diyemezsek bu en büyük vebal olarak defter-i a'malimize işlenecektir. Geliniz bu güzide şehirde, Tahran'da yapılan bu toplantıyı bir ahde ve misaka dönüştürelim. Buradan yapacağımız çağrıyı dünyanın dört bucağına ulaştıralım. Çağrımızı sözde bırakmayıp eyleme dönüştürelim. Mezhebimizin ve ideolojimizin değil, İslam'ın tevhid anlayışının yayılmasını esas alalım. Ülkelerimizin içeride ve dışarıda Müslümanların kanını akıtmayı içeren siyasi stratejilerine değil, dinimizin rahmet ve esenlik taşıyan evrensel mesajına öncelik verelim. Geliniz, tanımlamalarımızı ayrılık üzerine değil, yakınlık üzerine yapalım. Ayrıştıran değil kaynaştıran olalım. Yaralayan ve karalayan değil, yakınlaştıran ve aydınlatan olalım."

Görmez, konuşmasını şu dua ile tamamladı:

"Elimizle sebep olduğumuz musibetler, savaşlar ve afetler hepimiz için acı bir son hazırlarken tek umudumuz Sensin. Merhameti unutan yeryüzü halklarını Sen ıslah eyle. Bize feraset ver, fitneyi savaştan beter görelim, yeryüzünde fitnenin ortadan kalkması için vicdanlarımızı yeniden harekete geçirelim. Bize basiret ver, İslam topraklarının barış ve iman yurdu olması için üzerimize düşeni yerine getirelim. Bize gayret ver, tarihin yıkılmasına, haysiyetin ayaklar altında ezilmesine, kardeşlerimizin katledilmesine izin vermeyelim. Bize kudret ver, müminler arasındaki kini, öfkeyi ve nefreti ortadan kaldıralım. Bize vahdet ver, silahın gücüne değil, merhametin gücüne sarılalım, bir olalım, birlik olalım. Bize sekinet ver, korkularımızı yenelim, duanın ve sözün gücüne inanarak ümitvar olalım. Rabbimiz sen kalplerimizi birleştir, saflarımızı sıkılaştır, mazlum ümmetleri necata (kurtuluşa) erdir, Ümmeti İslam'ı tevhit üzere sabit kıl."

 
Son Güncelleme: 28.12.2015 19:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ibrahim memiş imam fatih 2015-12-27 15:22:12

başkanimiz ile onur duyuyoruz.islam aleminin düşüncelerini böyle bir coğrafyada vede iranda ifade ettiler.inşAllah anlarlar.

Avatar
Sinan 2015-12-27 18:03:37

Başkanımızın konuşmasındaki mesajları gerekli yetkili birim ve kişilerin anlamasını ve İslam Âleminin biran önce kurtuluşa ermesini Rabbimden niyaz ediyorum...

Avatar
Abdullah 2015-12-27 16:29:09

Allah yolunu açık etsin halifem...islam coğrafyasına seni bir an önce lider edip halife kılsın. Ümmeti bir arada tuttursun. İnşAllah

Avatar
garip imam 2015-12-27 17:23:45

rabbim reisimizin yardımcısı olsun ve duasına da amiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin diyorum.keşke bu başkanımızın mesajını anlaya bilseler.......

Avatar
Ahmet UBAY... 2015-12-27 19:38:10

Allahım bizlere bahşettiğin bu güzide insanın duygularına ve hislerine sahip olmayı ve dini mübini islamı layıkıyla yaşamayı..vede davamızda yol almayı nasib et..ümmeti muhammedide başkanımın temennileriyle hemhal kıl...

Avatar
metin 2015-12-27 21:40:27

yüz yıldır kürtlerin kanı dükülüyor diyanetten çit yok nerde müslümanlık nerde kardeşlk

Avatar
Omer ozturk. 2015-12-28 12:50:11

Amin diyorum acilen tesirli olmasini diliyorum.

Avatar
Muhsin özadanır 2015-12-28 12:46:09

Alah resimizden razı olsun. Tüm ümmettin kalbine ruhunahita p ediyor. Ey Müslüman uyan. Müslümanlar ateş ve barut çenberi
İçerisindeher tarafımız yanıyor. Her analar ailiyor. Çocular yeti mve öksüzkalıyor. Anneller kızlarnamusları veiffetleriiğfal ediyor. Piskolojimiz bo, oldu islam devleteri ne zaman uyanacak. Allahı m devletimizi ve miletimizi koru.