DiYANET HABER MüFTüLüK DUYURU CEMAATLER GÜNCEL POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SENDİKA HUTBE MÜNHAL KADRO TANITIM EĞİTİM 2. MANŞET YEREL SPOR-nav-197 hs-order-1gİ3tefVE TEKNOLOJHaberleri" href="http://www.dinihaberler.com/ekoisime-mueteknr-hj id="k42"33class="hs-nav-link hs-ripple hs-nav-42 33c-order-16" target="_blank" >EKO1gİ3tefVE TEKNOLOJHa> DÜRAĞLIa> SENASAYİŞ> HUTKÜLTÜR SANAa> iv>
- iv> v class="hs-header-wrae -->earfix">
>Eşi ölene çifte seaş> > >2018 Mesleki Bsigr > >TSK gankları Srriye’ye geçiy c> > >Yoldaşları v/" k" Cumhrriyet39;dencleaiğ Badex.ı!> > >ABD39;den SalZeytir Ddıberrekatı39;denna simşkir sik açım.dia> > >Akar: Sadece ekrörisr/" dedef dınacak> > >Cumhrrbaanı MehErdoğan: Şim.i g" eğ kıılmay cuz> > >Dü/" Afrir hrrekatı Mehomiuşuyhe!> > >Rus" : Afrir39;den Ski krizbo başlamasına ABD39;dennbo ved akasyonlarMe...> > >Antalya39;den a 39;dengaybubet evi39;den rty=asyonu: 4ndezaltı> > >
v > - hs-header-wrae --> iv>
a-hrefs"k19185546lass="hs-n>>
> -heat cl-up"> Dakika -
MBSTS Tarihi Açım.dx.ıiv>
v claa-hrefsm19er-go" /> a-hrefs"k19129958lass="hs-n>>
> -heat cl-up"> Dakika -
Sdezleşmeli ty=dakele uru/" !iv>
v claa-hrefsm19er-go" /> a-hrefs"k19129965lass="hs-n>>
> -heat cl-up"> Dakika -
Dnet İ'ten yekım ve dımıiv>
v claa-hrefsm19er-go" /> a-hrefs"k1912993class="hs-n>>
-heat cl-up"> Dakika -
İ-vesız erar
v claa-hrefsm19er-go" /> a-hrefs"k19129771lass="hs-n>>
-heat cl-up"> Dakika -
Dnet İPy=dakel-bl İx.irimli Umreiv>
iv> v cla"k19sh"> ss="hs-topbreka a-hresh"><19sh12993cla> v class="hs-header--heat cl-up-head-font cleanges = 'inftiale sh"> v class="hs-heai = a/"" c-hea-"" cnt cleheat/ja-ellipsis" vref="http://www.dinihaberler.com/" chal-kadro/" isubat-ayiam-vesizmerar>Şubat ayMehm-vesız erar v class="hs-heaclose-head-font cleheat cl-up"> vn>Kapat> n> > > a-hrefs"k19275lass="hs-lam.dieshuid lam.di lam.di131lale> ="gin-left:-px0;">ript async='ac="httagead2.googlesyndication.com"> gead2.g/gptadsbygle.com> --[if dh-dis728x90> --insass="hs-adsbygle.co" ale> ="play: blinesvgnck; ;th: 64728px;ght: 90x; " aa-hrefoncli="718ca-pub-8687883465610589" aa-hrefonslo7186478668808/i> v(adsbygle.co = wix.ow.adsbygle.co []; )sh(fun{ pa> -
 • vher.ar le> ="play: ble;}< vh1hmet Görmez'den Sala okuyan imam ve müezzinlere teşekkürDnet İşleri Başkanı Mehmet Görmez yaşanan darbe girişimini kınayarak, dün gece Sala okuyan imam ve müezzinlere teşekkür etti." /

  er
  ue/i> a-hrea-hSon2016-07-16 19:43:46">16 Temmuz 2016 Cumiclesi 19:43pan> > ="Mehmet Görmez'den Sala okuyan imam ve müezzinlere teşekkür" /> le="MÜNet Görmez'den Sala okuyan imam ve müezzinlere teşekkür" /> > n>
 • > i class="hs-topchrrac wihead-font clesecr 'top-g hreonck.ne="ascript"> :wix.ow.nt"> ()i class="fa fa-penct"> 'nt"> t=rirefid Sar"> ue/i> n><)"ass="hs-t clehea-g hr class="fa fa-userx.o t=rirefid Sar"> ue/i> n><)"ass="hs-t/ja_bigghs-box-g hr class="fa fa-uset clot=rirefid Sar"> ue/i>lass="fa fa-penclus t=rirefid Sar"> ue/i> n><)"ass="hs-t/ja_smery">-box-g hr class="fa fa-uset clot=rirefid Sar"> ue/i>lass="fa fa-peni kus t=rirefid Sar"> ue/i> n> v > v cla"k19s_ket/jalass="hs-trfix"> l-heatent="7ntent="7-denerl a-hrefs"k19283lass="hs-lam.di lam.di132efr-go/i>ref="http://www.dinihaberler.com/" cner/lop', ?"k1283laget="_blank" >H="dnsnofollhs g src="http://www.dinihaberler.com/images/banner/logmbsgoogif" th=dev"250"ight: 9v"250"ile> ="th: 64250px;ght: 90 250px;ber-16:0> ="Mehner/lo283lass="hs-img-responsive /a> pa> - Sile> ="t cl-frar Sile> ="t cl-e: co18px"pantrongass="hs-kk">şleri Başkanı Mehmet Görmez ya, 'Rahm SimüRahim ok" , esit="yeSimübağına: b SiRabbni zbo a.ıys=' başla.ığı açım.diasındaün ger" rbe girişimini yorsigrbüyük kezzararimrmimilerd-r. AklMe Me, iz Me Mehmüruhunu baanılarMe Men emr-bl mrSalbu l-, lelılma, earbüyük ber İi bir kez yapdahp h düad letimümerhamGöihab ok" Yücl İslam'aimrmimit-r. G gec ke sebg geüd, imag gepday Meşmabg geüd, i. G geckere="Mnmebg geüd, imag gepd gece Salanan.ığımız kabusu garihiecielar<ığınabg merek kardeeriiğni zbimü stikbalni zbiyek Salinnanti.mebg geüd, i. 
  br/aan> Sile> ="or-he:#FF0000"pantrong>AMLAR, MA TEŞEKKÜRtylerong>pan>br/a>br/aanerong>D gece Sa,-tecsim doğuşunabkad r lemlarMemızdn a okuseslerhab ekssebi.meySalbüt gecDnet İerarasına,lbüt gecdrnndeeüllüler-bl ekkür ettidium g. Ez larMeheusturdarbe gilerde , be gileriheusturdars okuseslerhab be', rihlütfi." ğn içrnAllah'p h mdtidium g. D gece Salarpan>an>br/a>br/aabr/a   a-hrefs"k19206lass="hs-lam.di lam.di136 t/ja-ter w">ript asye="text/javascript"> vc="http://wwwa.ligatuom/tag?"ks=84475&t=> --ipt async='ac="httagead2.googlesyndication.com"> gead2.g/gptadsbygle.com> --[if dh-dis300x250> --insass="hs-adsbygle.co" ale> ="play: blinesvgnck; ;th: 64300px;ght: 90250px" aa-hrefoncli="718ca-pub-8687883465610589" aa-hrefonslo7186857587533/i> v(adsbygle.co = wix.ow.adsbygle.co []; )sh(fun{ pa> - mu = ll-right"> DakG ge/" 17.07.2016 12430pan> > v icle-he i class="hs-t Snct"> 'erlerdeney
 • 234567891011kulk" icilarina-hapisacezasiad185069ml" t'); raturn false;ata-togget="_bl#altset/" laa-spy=lide-to="11">12131415‹> heasd href="htt#altset/" laa-spy=lides-n/jal>›> -v> v cla"k19um gyap ale> ="gin-le:0li> > i class="hs-trfix"> keywordAnahget K" ime.er:> > >ref="http://www.dinihaberler.com/" cerler.coiianet-haitle="SonDnet İerler.coi/iDnet İtya >ref="http://www.dinihaberler.com/" cerler.coiiSALA+OKUYAN+%C4%B0LAR, Mitle="SonSALA OKUYAN AMLAR, Merler.coi/iSALA OKUYAN AMLAR, Mtya >ref="http://www.dinihaberler.com/" cerler.coiimet G+G%C3%B6z ya Sa+a ok+yan im+m-ve+ve+m%C3%BCinlere te+te%C5%9Fekk%C3%BC/> le="MÜNet Görmez� Sala okuOan imaI ve Ve Mzzinlere teTekkür etterler.coi/iNet Görmez� Sala okuOan imaI ve Ve Mzzinlere teTekkür ettya >ref="http://www.dinihaberler.com/" cerler.coiim-ve+ve+m%C3%BCinlere te+te%C5%9Fekk%C3%BC/> le="MÜI ve Ve Mzzinlere teTekkür etterler.coi/iI ve Ve Mzzinlere teTekkür ettya > > i class="hs-top-sha/" mentsearfix"> ue/i> > iv> 13pan> a > li ref="htt#facebookpt latss="fa fbum g heasd hrea-toggogg"MÜgab Facebook Ym gları-vn>0pan> a > li > AdMe Mez> n> > > maxlengdev"1000"ass="hs-dpt 12 a"k19cr ment_field aonkeyupext/jaKey(this.fez_)" placehol:beonYo g yazmak içrnbu ala Mehoulk" abilirsi iz. Yo g yazarkSallütfin ananğı a yazılan n irılarındez deeünbir k/"ndurunuz!/i> ="play: ble;}< Ya Met: @e=" >ref="httascript"> :void(0)"ass="hs-kaldir xtya > > :void(0)"aonck.ne="ascript"> :cr ment_synd(27"><);raturn false;atss="hs-btn heasd h btn-warni gll-right"> Ym görmen:be> Kala Karaktar:mginputme=" ="chrrac w a"k19chrrac w aplaabledye: c="3" valuev"1000" > > v>> > > &/" es;tya > > > class="hs-e.co e.co nck; e.co nerror fadl ix" le> ="play: blck; ;gin-leftop:15 buttonme="texbutton"tss="hs-close" a-hreaismi"hs-e.co >×Dikkat!tylerong>Suç ekkkil edecekmayasn.ışma, tehditkar,lratatsız edici, h karetimür ef ettiçrSa, ananğık"yMecma, r eçük d, ş grücü, kaba,ezzstehcSa, ahl ka aynayrma, rimin sebhaklarMe azzararimriciaya a- benzerh iale iklerdl içriklerdlm doğan hhs-t grlü ma > < cla"k19cr ment_e st b>C smeryass="hs-/" e hn>anmery pass="hs-t/jaa>SSalistediğnnbkad r ekkür etti. s"yMenşkanı fetocu hoc okr y-bl seokuyanmn.ı.erleri iz oksu /

  ref="httascript"> :void(0)"ass="hs-cevapokul-rigt:-pi a-hrecevapoknan="@Cpan>
  > :void(0)"ass="hs- ikeul-rigt:-p ike200223 aonck.ne=" ike(200223,'ajax_cr ment_e kep', ?e ke', 0) hn>pan>4)> :void(0)"ass="hs-ais ikeul-rigt:-p ais ike200223 aonck.ne=" ike(200223,'ajax_cr ment_e kep', ?ais ike', 1) hn>pan>0)> > > > [if //Ym ga-ait cevapoknan ym gları-e steley" im> [if Ym ga-ait cevapoknan ym gları-e steley" im//> b>MUSTAFA ŞAHİN IMAM smeryass="hs-/" e hn>anmery pass="hs-t/jaa>VATAN SANA CANIM FEDA

  ref="httascript"> :void(0)"ass="hs-cevapokul-rigt:-pi a-hrecevapoknan="@MUSTAFA ŞAHİN IMAMaa"k19200254 hn>pan>
  > :void(0)"ass="hs- ikeul-rigt:-p ike200254 aonck.ne=" ike(200254,'ajax_cr ment_e kep', ?e ke', 0) hn>pan>)> :void(0)"ass="hs-ais ikeul-rigt:-p ais ike200254 aonck.ne=" ike(200254,'ajax_cr ment_e kep', ?ais ike', 1) hn>pan>)> > > > [if //Ym ga-ait cevapoknan ym gları-e steley" im> [if Ym ga-ait cevapoknan ym gları-e steley" im//> b>HafMez> b> smeryass="hs-/" e hn>anmery pass="hs-t/jaa>Sırkuy fetocu Alcaklar a- onlardn gidecek.co bu ekkkilattan

  ref="httascript"> :void(0)"ass="hs-cevapokul-rigt:-pi a-hrecevapoknan="@HafMezaa"k19200233 hn>pan>
  > :void(0)"ass="hs- ikeul-rigt:-p ike200233 aonck.ne=" ike(200233,'ajax_cr ment_e kep', ?e ke', 0) hn>pan>)> :void(0)"ass="hs-ais ikeul-rigt:-p ais ike200233 aonck.ne=" ike(200233,'ajax_cr ment_e kep', ?ais ike', 1) hn>pan>0)> > > > [if //Ym ga-ait cevapoknan ym gları-e steley" im> [if Ym ga-ait cevapoknan ym gları-e steley" im//> b>NİĞDELİ> b> smeryass="hs-/" e hn>anmery pass="hs-t/jaa>S"yMenremsim devletideinkhhs-şeyii zideinkt-r.Devletii z,ar :void(0)"ass="hs-cevapokul-rigt:-pi a-hrecevapoknan="@NİĞDELİaa"k19200238 hn>pan> > :void(0)"ass="hs- ikeul-rigt:-p ike200238 aonck.ne=" ike(200238,'ajax_cr ment_e kep', ?e ke', 0) hn>pan>)> :void(0)"ass="hs-ais ikeul-rigt:-p ais ike200238 aonck.ne=" ike(200238,'ajax_cr ment_e kep', ?ais ike', 1) hn>pan>0)> > > > [if //Ym ga-ait cevapoknan ym gları-e steley" im> [if Ym ga-ait cevapoknan ym gları-e steley" im//> b>Théam ve> b> smeryass="hs-/" e hn>anmery pass="hs-t/jaa>seryarla arref="httascript"> :void(0)"ass="hs-cevapokul-rigt:-pi a-hrecevapoknan="@Théam veaa"k19200292 hn>pan> > :void(0)"ass="hs- ikeul-rigt:-p ike200292 aonck.ne=" ike(200292,'ajax_cr ment_e kep', ?e ke', 0) hn>pan>)> :void(0)"ass="hs-ais ikeul-rigt:-p ais ike200292 aonck.ne=" ike(200292,'ajax_cr ment_e kep', ?ais ike', 1) hn>pan>)> > > > [if //Ym ga-ait cevapoknan ym gları-e steley" im> [if Ym ga-ait cevapoknan ym gları-e steley" im//> b>d" ioğlan smeryass="hs-/" e hn>anmery pass="hs-t/jaa>Sdez konusu v-hrnsace rmsi teferruatt!', baanı Mem

  ref="httascript"> :void(0)"ass="hs-cevapokul-rigt:-pi a-hrecevapoknan="@d" ioğlanaa"k19200298 hn>pan>
  > :void(0)"ass="hs- ikeul-rigt:-p ike200298 aonck.ne=" ike(200298,'ajax_cr ment_e kep', ?e ke', 0) hn>pan>)> :void(0)"ass="hs-ais ikeul-rigt:-p ais ike200298 aonck.ne=" ike(200298,'ajax_cr ment_e kep', ?ais ike', 1) hn>pan>0)> > > > [if //Ym ga-ait cevapoknan ym gları-e steley" im> [if Ym ga-ait cevapoknan ym gları-e steley" im//> b>v-hrn smeryass="hs-/" e hn>anmery pass="hs-t/jaa>baanı bunu a-rbüsaatinbiryapt!',ackt!'n geç kald!'n geç müçoğu yerdl okunmamMeş> p ref="httascript"> :void(0)"ass="hs-cevapokul-rigt:-pi a-hrecevapoknan="@v-hrnaa"k19200253 hn>pan> > :void(0)"ass="hs- ikeul-rigt:-p ike200253 aonck.ne=" ike(200253,'ajax_cr ment_e kep', ?e ke', 0) hn>pan>)> :void(0)"ass="hs-ais ikeul-rigt:-p ais ike200253 aonck.ne=" ike(200253,'ajax_cr ment_e kep', ?ais ike', 1) hn>pan>1)> > > > [if //Ym ga-ait cevapoknan ym gları-e steley" im> [if Ym ga-ait cevapoknan ym gları-e steley" im//> b>ADEM smeryass="hs-/" e hn>anmery pass="hs-t/jaa>ankara i̇ski̇tlerdl nderevryapref="httascript"> :void(0)"ass="hs-cevapokul-rigt:-pi a-hrecevapoknan="@ADEMaa"k19200275 hn>pan> > :void(0)"ass="hs- ikeul-rigt:-p ike200275 aonck.ne=" ike(200275,'ajax_cr ment_e kep', ?e ke', 0) hn>pan>)> :void(0)"ass="hs-ais ikeul-rigt:-p ais ike200275 aonck.ne=" ike(200275,'ajax_cr ment_e kep', ?ais ike', 1) hn>pan>)> > > > [if //Ym ga-ait cevapoknan ym gları-e steley" im> [if Ym ga-ait cevapoknan ym gları-e steley" im//> >> >[if #cr ment_e st> ="gin-leftop:10 ref="httascript"> :void(0)"aonck.ne="centerModal('p://www.dinihaberler.com/" ccr ment-r-fonerler-27_d0ml" t',630,500)"ass="hs-ery_cr mentsll-right"> btn heasd h btn-warni g">Tüm Ym glar> a > < >>> >[if ./abapt - class="hs-rhseshuida cla"k19fb-root" > > >(function(d, s, id) { ', 'facebook-jssdk'));panpt"> > class="hs-fbme" ments> a-href="http://www.dinihaberler.com/" cunet İhmet_go-mez_den-sals ok-yan imam-ve-muezzinlere te-ekkur_h9-127_d0ml" ti a-hrewiddev"603i a-hrecolorschemb=" i"> a-hrenumposts="10">> > > >[if #facebookpt l> > < >>> >[if ./abatent="7- > > >[if #um glar > > mgn> ="play: ble;}<">erler> n> ="play: ble;}<">27_d0> n> ="play: ble;}<">false> n>> i class="hs-top-sh top-sharelfted topmb-20 arfix">
  ue/i> -v> div class="hs-toptent="7-toptent="7-tf="e-head-font clearfix"> nge="SonBüt ge cami.coim zde ordumuza müzrBüt ge cami.coim zde ordumuza müzr > v > v a > > nge="SonThe Etenom st, nasıl bircDnet İarzuladığını yizdı! The Etenom st, nasıl bircDnet İarzuladığını yizdı!> > v > v a > > nge="SonMüft g Karanci, H mh9 Müft glüğü39;denne -hrn.ı Müft g Karanci, H mh9 Müft glüğü39;denne -hrn.ı> > v > v a > > > > v class="hs-dpt -heai = -heabeh-heakirigmla >ref="http://www.dinihaberler.com/" cunet İnerler/ludwigsburgpyivuz-s" im-camii-nde-ilkad185099ml" titget="_blank" >nge="SonLudwigsburg Yivuz S" im>Camii39;denndl ilk! Camii39;denndl ilk! / > > v class="hs-heai = acaption topmt-10 t cl15 Ludwigsburg Yivuz S" im>Camii39;denndl ilk!> > v > v a > > nge="SonLudwigsburg Yivuz S" im>Camii39;denndl Fetih coşkusu Camii39;denndl Fetih coşkusu / > > v class="hs-heai = acaption topmt-10 t cl15 Ludwigsburg Yivuz S" im>Camii39;denndl Fetih coşkusu> > v > v a > > nge="SonK"yMep Müft g Yir.ımcısı Bk/"ndu > v class="hs-heai = acaption topmt-10 t cl15 K"yMep Müft g Yir.ımcısı Bk/"ndu> > v > v a > > > > v class="hs-dpt -heai = -heabeh-heakirigmla >ref="http://www.dinihaberler.com/" cunet İnerler/muftu-harun-kiric-mezevine-basladiad185048ml" titget="_blank" >nge="SonMüft g Harun Kılıç nderev-bl baanladı Müft g Harun Kılıç nderev-bl baanladı> > v > v a > > nge="SonAdana Müft gs g ÇMe ar, nderevdeki 1 yMelını değ r.cn.irdi Adana Müft gs g ÇMe ar, nderevdeki 1 yMelını değ r.cn.irdi> > v > v a > > nge="SonMüft g Yir.ımcısı İnbul', ’da kaybokdu Müft g Yir.ımcısı İnbul', ’da kaybokdu> > v > v a > > <> > v>> > > vref="http://www.dinihaberler.com/" csynd/" iiha-mez-s"r-darbe-girmsii k-kinadiad27_d8ml" tit"k19sonrakiHrler">> a > > [if Sağ Blok> cla"k19s Sbr/> ss="hs-s Sbr/ lpt 4l"> l-ri8 <
  a-hrefs"k1919 asyncc="htt//ps/bad2.googlesynationionm/" cis/bad/jsyadsbygoogle.js">panpt"> > >[if dh/" -850x600> >insass="hs-edsbygoogle" ale> ="play: blinline-bk; ;widde:850px;hei"> :650px" aa-hread-clients-ca-pub-8687883465610589" aa-hread-slots-5315539894/i>npt"> > (edsbygoogle = wix.ow.edsbygoogle || []).push({}); >anpt"> > > > < < v class="hs-heapt l>heas="t-i kute-heagin-lefbotto_ arfix fo
  heascb">Tümüv a -v> div class="hs-toppt lptent="7-t cl15 i claa-hrefsm19er-go" /> a-hrefs"k19185147"ass="hs-heai = hek-tr0
  EKONOMİ> a> hn> n> > v class="hs-top/"" c-hea-"" cnt cleheabcha vref="http://www.dinihaberler.com/" cekenom /esi-olene-cifteagiasad185147ml" titge="SonEşi ölene çifte giaşitget="_blank" >>Eşi ölene çifte giaşv a t > -v> di i claa-hrefsm19er-go" /> a-hrefs"k19185146"ass="hs-heai = hek-tr0
  a> hn> n> > v class="hs-top/"" c-hea-"" cnt cleheabcha vref="http://www.dinihaberler.com/" cduyurui2018-mesleki-bilgilez-s"viyestespitasi puggarihi-belli-olduad185146ml" titge="Son2018 Mesleki Bilgilez S"viye Tespit SMe av Tarihi Belli Okdu get="_blank" >>2018 Mesleki Bilgilez S"viye Tespit SMe av Tarihi Belli Okduv a t > -v> di i claa-hrefsm19er-go" /> a-hrefs"k19185145"ass="hs-heai = hek-tr0
  POLİTİKA> a> hn> n> > v class="hs-top/"" c-hea-"" cnt cleheabcha vref="http://www.dinihaberler.com/" cpolitika/tek-t" laripsuriyeyesgeciym ad185145ml" titge="SonTSK t" ları Suriye’ye geçiym get="_blank" >>TSK t" ları Suriye’ye geçiym v a t > -v> di i claa-hrefsm19er-go" /> a-hrefs"k19185144"ass="hs-heai = hek-tr0
  GÜNCEL> a> hn> n> > v class="hs-top/"" c-hea-"" cnt cleheabcha vref="http://www.dinihaberler.com/" ccel/" iyoldaslaripvuruk" -cumhuriyet-lefcie rm-yin.iad185544ml" titge="SonYoldaanları vuruk" Cumhuriyet39;deni/asiğ riayandı! get="_blank" >>Yoldaanları vuruk" Cumhuriyet39;deni/asiğ riayandı!v a t > -v> di i claa-hrefsm19er-go" /> a-hrefs"k19185143"ass="hs-heai = hek-tr0
  MüFTüLüK> a> hn> n> > v class="hs-top/"" c-hea-"" cnt cleheabcha vref="http://www.dinihaberler.com/" cmuftuluk/kktc-deki-tum-cami.code-harekatin-zafer.c-sonucs=nmasi-acir-dua-edilecekad185543ml" titge="SonKKTC39;dendeki tüm cami.code harekat!'n zafer.c sonuçs=nmasMe içrndua edilecek get="_blank" >>KKTC39;dendeki tüm cami.code harekat!'n zafer.c sonuçs=nmasMe içrndua edilecekv a t > -v> di i claa-hrefsm19er-go" /> a-hrefs"k19185142"ass="hs-heai = hek-tr0
  a> hn> n> > v class="hs-top/"" c-hea-"" cnt cleheabcha vref="http://www.dinihaberler.com/" cdunya/abdn-salzeytin-dali-harekati-na-iliskin-ilkaaciklamaad185542ml" titge="SonABD39;denden Zeytin DalMe Harekat!'39;denna Bikkkin ilk açıklama get="_blank" >>ABD39;denden Zeytin DalMe Harekat!'39;denna Bikkkin ilk açıklamav a t > -v> di i claa-hrefsm19er-go" /> a-hrefs"k19185141"ass="hs-heai = hek-tr0
  GÜNCEL> a> hn> n> > v class="hs-top/"" c-hea-"" cnt cleheabcha vref="http://www.dinihaberler.com/" ccel/" i kar-sadecesterezistler-hedef-ali acakad185541ml" titge="SonAkar: Sadece terözistler hedef alMe acak get="_blank" >>Akar: Sadece terözistler hedef alMe acakv a t > -v> di i claa-hrefsm19er-go" /> a-hrefs"k19185140"ass="hs-heai = hek-tr0
  MüFTüLüK> a> hn> n> > v class="hs-top/"" c-hea-"" cnt cleheabcha vref="http://www.dinihaberler.com/" cmuftuluk/kagizmimamzzİnaras-camii-hizmeteaacil.iad185540ml" titge="SonKağızian İzzİ Aras>Camii Hizmete Açıldı get="_blank" >>Kağızian İzzİ Aras>Camii Hizmete Açıldıv a t > -v> di i claa-hrefsm19er-go" /> a-hrefs"k19185139"ass="hs-heai = hek-tr0
  MüFTüLüK> a> hn> n> > v class="hs-top/"" c-hea-"" cnt cleheabcha vref="http://www.dinihaberler.com/" cmuftuluk/isletme-camii-ibadeteaacil.iad185539ml" titge="Sonİanletme>Camii ibadete açıldı get="_blank" >>İanletme>Camii ibadete açıldıv a t > -v> di i claa-hrefsm19er-go" /> a-hrefs"k19185138"ass="hs-heai = hek-tr0
  POLİTİKA> a> hn> n> > v class="hs-top/"" c-hea-"" cnt cleheabcha vref="http://www.dinihaberler.com/" cpolitika/turkiyessuriyeyeszeytin-dali-harekati-hakkinda-nota-mur.iad185538ml" titge="SonTürkiye, Suriye’ye Zeytin DalMe harekat!'bhakkMe da nota mur.i get="_blank" >>Türkiye, Suriye’ye Zeytin DalMe harekat!'bhakkMe da nota mur.iv a t > -v> di i claa-hrefsm19er-go" /> a-hrefs"k19185137"ass="hs-heai = hek-tr0
  POLİTİKA> a> hn> n> > v class="hs-top/"" c-hea-"" cnt cleheabcha vref="http://www.dinihaberler.com/" cpolitika/cumhurbaskani-ur.ogimasim.iag" e-leipyipiym g ad185537ml" titge="SonCumhurbaanı Me Erdoğan: Şim.ice reğnniayapıym g get="_blank" >>Cumhurbaanı Me Erdoğan: Şim.ice reğnniayapıym g v a t > -v> di i claa-hrefsm19er-go" /> a-hrefs"k19185136"ass="hs-heai = hek-tr0
  >ASAYİa> a> hn> n> > v class="hs-top/"" c-hea-"" cnt cleheabcha vref="http://www.dinihaberler.com/" casayis/tul/" ipdesterez-operasyonunda-silah-muezzhimmat-elesgeciril.iad185536ml" titge="SonTul/" i39;dende teröz operasyonunda silah müzühimmat ele geçiril.i get="_blank" >>Tul/" i39;dende teröz operasyonunda silah müzühimmat ele geçiril.iv a t > -v> di > > v>> v claa-hrefsm19bann /> a-hrefs"k19246"ass="hs- eklam eklam205 vref="http://www.dinihaberler.com/" cbann /p', ?"k1246"aget="_blank" >nrel="nofollowa v src="http://www.dinihaberler.com/imathumbp', ?="htp://www.dinihaberler.com/images/banbann /iihaiyayYncY850x250_1g" a&w=850&h=250&q=80"awiddev"850" hei"> 19250aale> ="widde:850px;hei"> : 250px;border:0lt="Mehbann /246"ass="hs- sr-responsive"/>tya > > v class="hs-heapt l>heafree-bg toppt lpsocial-heagin-lefbotto_ topd-font cleaddas="tearfix"> nrel="nofollowa ivnerongass="hs-heafacebook-couct">185.5Btylerong>BEĞENİ> a> >ref="http://wwwfacebook./imaDhaberler"ass="hs-l-right"> heasd h"aget="_blank" >nrel="nofollowa Beğ nv a > > >lass="fa fa-camtwitter">> ss="hs-heasd h"aget="_blank" >nrel="nofollowa vnerongass="hs-heatwitter-couct">23Btylerong>TAKİPÇİ> a> >ref="http://wwwtwitter./imaDhet İHr-go" /> ss="hs-l-right"> heasd h"aget="_blank" >nrel="nofollowa Takip Etv a > > >lass="fa fa-camgoogle-plus">> ss="hs-heasd h"aget="_blank" >nrel="nofollowa vnerongass="hs-heagoogle-plus-couct">94tylerong>TAKİPÇİ> a> >ref="http://swwwplus.google./ima100239742383228179072> ss="hs-l-right"> heasd h"aget="_blank" >nrel="nofollowa Takip Etv a > > > v claa-hrefsm19bann /> a-hrefs"k19285"ass="hs- eklam eklam202 vref="http://www.dinihaberler.com/" cbann /p', ?"k1285"aget="_blank" >nrel="nofollowa v src="http://www.dinihaberler.com/images/banbann /imbsts_2.gif"awiddev"850" hei"> 19850" le> ="widde:850px;hei"> : 850px;border:0lt="Mehbann /285"ass="hs- sr-responsive"/>tya > > > cla"k19heasbpyizarlar"ass="hs-heapt l>heapt lpauthors>heaauthors>heacarouslptentrol-heagin-lefbotto_ carousl slid arfix fo
  carouslptentrol"ef="htt#heasbpyizarlar"aa-hreslidSonn/jaa>class="fa fa-cama gheadoubheari"> >> carouslptentrol"ef="htt#heasbpyizarlar"aa-hreslidSonpreva>class="fa fa-cama gheadoubheat:-pi c div class="hs-toppt lptent="7-carouslpinn /earfix"> a-hrefs"k194699"ass="hs-heaauthor >v src="http://www.dinihaberler.com/images/banyizarlar1thumbsiAli-Bozkurt_1g" alt="MehAli Bozkurti>> a> > > v class="hs-heaauthoratent="7-topauthoramida >Ali Bozkurt> > >Hz. Muham Gd (s.a.v.)’in ÇocuklarMe> > > <> > v claa-hrefsm19makale" /> a-hrefs"k194698"ass="hs-heaauthor >v src="http://www.dinihaberler.com/images/banyizarlar1thumbsisait-camlYcag" alt="MehSait ÇAMLICAi>> a> > > v class="hs-heaauthoratent="7-topauthoramida >Sait ÇAMLICA> > >Zdiane Gençliğn> > > <> > v claa-hrefsm19makale" /> a-hrefs"k194697"ass="hs-heaauthor >v src="http://www.dinihaberler.com/images/banyizarlar1thumbsiMUSg" alt="MehMusab SEYİTHANi>> a> > > v class="hs-heaauthoratent="7-topauthoramida >Musab SEYİTHAN> > >Bek.cnen nesil nasıl olm"lı?> > > <> > -v> di > class="hs-i = a a-hrefs"k194695"ass="hs-heaauthor >v src="http://www.dinihaberler.com/images/banyizarlar1thumbsifuat-turkerg" alt="MehFuat TÜRKERi>> a> > > v class="hs-heaauthoratent="7-topauthoramida >Fuat TÜRKER> > >Kur’an’da Münafıklık-I> > > <> > v claa-hrefsm19makale" /> a-hrefs"k194691"ass="hs-heaauthor >v src="http://www.dinihaberler.com/images/banyizarlar1thumbsiserif-ali-M kazg" alt="MehŞerif Ali M kazi>> a> > > v class="hs-heaauthoratent="7-topauthoramida >Şerif Ali M kaz> > >BircDensizin İthrmı ve ŞanlMe Paşrmız> > > <> > v claa-hrefsm19makale" /> a-hrefs"k194689"ass="hs-heaauthor >v src="http://www.dinihaberler.com/images/banyizarlar1thumbsihuseyin-koksat.pnalt="MehHüseyin Köksati>> a> > > v class="hs-heaauthoratent="7-topauthoramida >Hüseyin Köksat> > >Ömür: Ahiret Yurdunu Kizanmak İçrnArmağan Edilmiş Nimet> > > <> > -v> di > class="hs-i = a a-hrefs"k194687"ass="hs-heaauthor >v src="http://www.dinihaberler.com/images/banyizarlar1thumbsirukiyesyYldYz.pnalt="MehRukiye YILDIZi>> a> > > v class="hs-heaauthoratent="7-topauthoramida >Rukiye YILDIZ> > >Filistin’i CHP39;dennrnAtaları mı Satt!'?> > > <> > v claa-hrefsm19makale" /> a-hrefs"k194684"ass="hs-heaauthor nge="SonEmrnARIKitget="_blank" >>v src="http://www.dinihaberler.com/images/banyizarlar1thumbsiemir-arYkg" alt="MehEmrnARIKi>> a> > > v class="hs-heaauthoratent="7-topauthoramida nge="SonŞeb-iArus’un 554. Yıldönümündeitget="_blank" >>EmrnARIK> > >Şeb-iArus’un 554. Yıldönümünde> > > <> > v claa-hrefsm19makale" /> a-hrefs"k194683"ass="hs-heaauthor >v src="http://www.dinihaberler.com/images/banyizarlar1thumbsih mdig" alt="MehPsikiyatzist Dr. H mdi Kilyoncui>> a> > > v class="hs-heaauthoratent="7-topauthoramida >Psikiyatzist Dr. H mdi Kilyoncu> > >Sufi kancMe da "Nh9-i Muham Gdi" ihtiyacMe> > > <> > -v> di > class="hs-i = a a-hrefs"k194671"ass="hs-heaauthor >v src="http://www.dinihaberler.com/images/banyizarlar1thumbsiibrahimaginaYg" alt="MehProf. Dr. İbrahim Minaşi>> a> > > v class="hs-heaauthoratent="7-topauthoramida >Prof. Dr. İbrahim Minaş> > >Geç kalMe mMeş h"yMerlMe bircteşebbüs veya...> > > <> > v claa-hrefsm19makale" /> a-hrefs"k194661"ass="hs-heaauthor >v src="http://www.dinihaberler.com/images/banyizarlar1thumbsi200g" alt="MehProf. Dr. Ramizan ALTINTAŞi>> a> > > v class="hs-heaauthoratent="7-topauthoramida >Prof. Dr. Ramizan ALTINTAŞ> > >Kur39;denan Aşığı, Ali Küçük Hocrmız!'n Ar.ı dan...> > > <> > v claa-hrefsm19makale" /> a-hrefs"k194650"ass="hs-heaauthor >v src="http://www.dinihaberler.com/images/banyizarlar1thumbsihakkY-soyler_1g" alt="MehHakkMe SÖYLERi>> a> > > v class="hs-heaauthoratent="7-topauthoramida >HakkMe SÖYLER> > >Ehl-i Sünnet!> > > <> > > > v > -v> i class="hs-toppt l>heapt lptab>heas="t-i kute-heagin-lefbotto_ arfix fo heabbca-aeheat cl-upehead-font clearfix"> a"k19heamosli a-hretogg"Son-ab>>Yo glakantya > li >Okukantya > li <> claa-hrefsm19er-go" /> a-hrefs"k19129805" ass="hs-heai = hek-tr0
  a> hn> n> > v class="hs-top/"" c-hea-"" cnt clet cl15eheabcha vref="http://www.dinihaberler.com/" cduyuruilisaneailahiyat-onlisaneakonusunda-unet İnerkli-h129805ml" titge="SonLisane + İlahiyat Önlisane KonusundacDnet İHaklı! get="_blank" >>Lisane + İlahiyat Önlisane KonusundacDnet İHaklı!v a t > -v> di i claa-hrefsm19er-go" /> a-hrefs"k19129830" ass="hs-heai = hek-tr0
  GÜNCEL> a> hn> n> > v class="hs-top/"" c-hea-"" cnt clet cl15eheabcha vref="http://www.dinihaberler.com/" ccel/" i dkan-ok/araile-kediciklernt tografi-muecilginca-et inaradi-lm-10-soru-h129830ml" titge="SonAdkan Ok/ar ile kedicikler t toğrafı ve çılgı caayanıaradığım 10 soru get="_blank" >>Adkan Ok/ar ile kedicikler t toğrafı ve çılgı caayanıaradığım 10 soruv a t > -v> di i claa-hrefsm19er-go" /> a-hrefs"k19129965" ass="hs-heai = hek-tr0
  a> hn> n> > v class="hs-top/"" c-hea-"" cnt clet cl15eheabcha vref="http://www.dinihaberler.com/" cduyuruiunet İnbir-6nbinam-amea-ha-alacakad129965ml" titge="SonDnet İbirc6bin m-am a-ha alacak! get="_blank" >>Dnet İbirc6bin m-am a-ha alacak!v a t > -v> di i claa-hrefsm19er-go" /> a-hrefs"k19129957" ass="hs-heai = hek-tr0
  hn> n> > v class="hs-top/"" c-hea-"" cnt clet cl15eheabcha vref="http://www.dinihaberler.com/" cdnet İnerler/ali-urbaea-an-piaracalismasi-h129957ml" titge="SonAllaErbaan39;den-an 39;denpiar39;den çalMeşmasMe! get="_blank" >>AllaErbaan39;den-an 39;denpiar39;den çalMeşmasMe!v a t > -v> di i claa-hrefsm19er-go" /> a-hrefs"k19129828" ass="hs-heai = hek-tr0
  a> hn> n> > v class="hs-top/"" c-hea-"" cnt clet cl15eheabcha vref="http://www.dinihaberler.com/" cduyuruiunet İnkimseyi-zorlamadi-h129828ml" titge="SonDnet İKimseyi ZorlamadMe! get="_blank" >>Dnet İKimseyi ZorlamadMe!v a t > -v> di > > v class="hs-/abapt -addafirspia"k19heamoslmr-fo> a-hrefs"k19129957" ss="hs-heai = hek-tr0 hn> n> di > class="hs-top/"" c-hea-"" cnt clet cl15eheabcha vref="http://www.dinihaberler.com/" cdnet İnerler/ali-urbaea-an-piaracalismasi-h129957ml" titge="SonAllaErbaan39;den-an 39;denpiar39;den çalMeşmasMe! get="_blank" >>AllaErbaan39;den-an 39;denpiar39;den çalMeşmasMe!v a > > v > a-hrefs"k19129965" ss="hs-heai = hek-tr0 a> hn> n> di > class="hs-top/"" c-hea-"" cnt clet cl15eheabcha vref="http://www.dinihaberler.com/" cduyuruiunet İnbir-6nbinam-amea-ha-alacakad129965ml" titge="SonDnet İbirc6bin m-am a-ha alacak! get="_blank" >>Dnet İbirc6bin m-am a-ha alacak!v a > > v > a-hrefs"k19129805" ss="hs-heai = hek-tr0 a> hn> n> di > class="hs-top/"" c-hea-"" cnt clet cl15eheabcha vref="http://www.dinihaberler.com/" cduyuruilisaneailahiyat-onlisaneakonusunda-unet İnerkli-h129805ml" titge="SonLisane + İlahiyat Önlisane KonusundacDnet İHaklı! get="_blank" >>Lisane + İlahiyat Önlisane KonusundacDnet İHaklı!v a > > v > a-hrefs"k19129964"ass="hs-heai = hek-tr0 a> hn> n> di > class="hs-top/"" c-hea-"" cnt clet cl15eheabcha vref="http://www.dinihaberler.com/" cduyuruimufettis-yindimcik.gi-yazik.asi pui-kizanan-=daylarinamsiml rm-d129964ml" titge="SonMüfettiş Yir.ımcılığı Yizılı SMe avı Kizanan Adaylar!'n İsiml rmitget="_blank" >>Müfettiş Yir.ımcılığı Yizılı SMe avı Kizanan Adaylar!'n İsiml rmv a > > v > a-hrefs"k19129962"ass="hs-heai = hek-tr0 a> hn> n> di > class="hs-top/"" c-hea-"" cnt clet cl15eheabcha vref="http://www.dinihaberler.com/" cduyuruisozluasi pua-gireceka=daylarinagirms-belgel rm-ve-kpsea-aban-puanlari-aciklandm-d129962ml" titge="SonSözlü sMe ava girecek adaylar!'n girmş belgel rm ve KPSS -aban puanları açıklandı get="_blank" >>Sözlü sMe ava girecek adaylar!'n girmş belgel rm ve KPSS -aban puanları açıklandıv a > > v > t > -v> v>> > cla"k19heakari atur"ass="hs-heapt l>heapt lp/" ic-heagin-lefbotto_ arfix fo > class="hs-topsi gheader:be-head-font cleheat cl-upearfix">
  > vref="http://www.dinihaberler.com/" c_ari aturler"age="SonKari atüritss="hs-topder-wralinkll-right"> ">Tüm Kari atürlerv a -v> > class="hs-toptent="7a vrege="Son39;denRusya, Türkiye ve İran gerçek bircterözlüzücr-wle koalisyonu kurdu39;den" ef="htt#modalakari atur"aro ="button> a-hretogg"Sonmodal>>v src="http://www.dinihaberler.com/images/bansayfalar/1031121391g" alt="Meh39;denRusya, Türkiye ve İran gerçek bircterözlüzücr-wle koalisyonu kurdu39;den" />v a > > v>> > class="hs-toppt l>hearecenlme" ments>heausers>heagin-lefbotto_ whi = arfix fo
  o/i> -v> div class="hs-toppt lptent="7> <> claa-hrefsm19yo glar> a-hrefs"k19252544"ass="hs-heauser hek-tr0 > <> class="hs-heauserptent="7> < <> class="hs-heauserpnamc/i>bass="hs-top/"" cnt cli hafızhn> n> > v class="hs-heauserparticle-head-font cl dot-dot> a-hrefei"> 1940 Gavura güven olm"z bunu z-hSn bizim emsimizde biliym ona göre harekİediym HAMDOLSUN bundan dol"yMe içrmiz r-hat. ....> > <> > v a t > <> claa-hrefsm19yo glar> a-hrefs"k19252543"ass="hs-heauser hek-tr0 nge="SonEmekli İl Müftüsü RızacDeniz, HakkMen R-hmetine Kavuştu get="_blank" >> <> class="hs-heauserptent="7> < <> class="hs-heauserpnamc/i>bass="hs-top/"" cnt cli Dosthn> n> > v class="hs-heauserparticle-head-font cl dot-dot> a-hrefei"> 1940 Allah r-hmet e> si .Hayat çok kMesa. Mevlam gaflete düşüpte-hesabMe unutanlardan e> m si .KMesacık ömürlerrmizi berekİlendmrsi .RızasMe a uygun h"yMerlMe bircömrü tüm kananlarla berrler bizlere de nasip etsin mnşAllah.> > <> > v a t > <> claa-hrefsm19yo glar> a-hrefs"k19252542"ass="hs-heauser hek-tr0 > <> class="hs-heauserptent="7> < <> class="hs-heauserpnamc/i>bass="hs-top/"" cnt cli Dosthn> n> > v class="hs-heauserparticle-head-font cl dot-dot> a-hrefei"> 1940 Eğ r bu den-l hedef tahtasMe a Dnet İi koyduysregam gaz yolunuzacdevam edin.Dnet İ’de şu andaayapılanlar doğru olm"say.ı k si likle bu kurumu gündeml rm -alm"zlir.ı.Mevlam ianlerm izde kol"ylıklar mursi ,Dualarımız sizlerle..> > <> > v a t > <> claa-hrefsm19yo glar> a-hrefs"k19252541"ass="hs-heauser hek-tr0 > <> class="hs-heauserptent="7> < <> class="hs-heauserpnamc/i>bass="hs-top/"" cnt cli İhshn> n> > v class="hs-heauserparticle-head-font cl dot-dot> a-hrefei"> 1940 S"yMe Cumhurbaanı Mem; 1-) BircDoçenl, beş yıl DoçenllikayaptMek-an sonra doğrudan hemen Profesöz olm"k-a.ır. 2-) YasregasarısMe a geçici bircmadde konularak, BİR DEFAYA MAHSUS olarak, BEŞ (5) YIL Yir.ımcı Doçenllikayapanlar doğrudan Doçenlayapılm"lı.ır. 3-) Kanunun çıktığı /arihte-Yir.ımcı Doçenl olupeda beş yılı Me gamalayamaMeş olanların da, beş yılı Me gamaladıklarMe gün doğrudan Doçenlaolm"larMe sağs=nmalı.ır. 4-) Hiç kimse içrnbirchak kaybı Men olm"dığı bö> si e GEÇİCİ BİR YASA MADDESİ ile mağdur 36 BİN-Yir.ımcı Doçenli bircdefaya mahsus olarak Doçenlayapıp, onlara sahip çıkm Mezı bek.cdiğnmizi saygıyla arz edermz.> > <> > v a t > <> claa-hrefsm19yo glar> a-hrefs"k19252540"ass="hs-heauser hek-tr0 > <> class="hs-heauserptent="7> < <> class="hs-heauserpnamc/i>bass="hs-top/"" cnt cli vicdantyb>hn> n> > v class="hs-heauserparticle-head-font cl dot-dot> a-hrefei"> 1940 medresel rde tek düz-at gözlüğüyle..... bu cümleyi bircmüslüm Men kurduğunu düşünmek tüylerrmi diken diken ediym . medresel r peygamberrmizin zdianı dan beri uygulakan eğntim sistemirin "dı.ır. hangi saerle m-am hatip mezunu ? bu nasıl bircdüşmanlMek ben ilahiyat +diğ r lisane mezunuyum. eğntimrmi medresede yetişmiş ve bu ülkeye uzun yıllar m-amlMek yapMeş bircbabadan al.ım. serin hangi m-am hatip mezunu tanıdığı fıkhi konulardachüküm murebiliym ? bu yiz.ığı yizı eğntim düzyiride ayrMeca ortaya koyuym . sadece sayı cumhurbaanı Menı yinı da olm"k içrnkullandığı kelimelere de dikkat etm sice rekircinsinı .> > <> > v a t > t > > > v claa-hrefsm19bann /> a-hrefs"k19264"ass="hs- eklam eklam212 vref="http://www.dinihaberler.com/" cbann /p', ?"k1264"aget="_blank" >nrel="nofollowa v src="http://www.dinihaberler.com/imathumbp', ?="htp://www.dinihaberler.com/images/banbann /iihaiyayYncY850x600g" a&w=850&h=600&q=80"awiddev"850" hei"> 19650" le> ="widde:850px;hei"> : 650px;border:0lt="Mehbann /264"ass="hs- sr-responsive"/>tya > > > cla"k19heaarsiv"ass="hs-heapt l>heapt lparchive heagin-lefbotto_ arfix fo > class="hs-topsi gheader:be-head-font cleheat cl-upearfix">
  vref="http://www.dinihaberler.com/" cbiymgrafi.coml" titss="hs-topder-wralinkll-right"> >heascb">Tümüv a -v> > class="hs-toptent="7a > v class="hs-l-rigt:-pi le> ="gin-le: 0 10px 10px 0; ilsrc="http://www.dinihaberler.com/images/banbiymgrafi/Prof.-Dr.-Huriye-MintYnkimdmr1g" altss="hs-lazylt="MehProf. Dr. Huriye Mint!'bkimdmr?it/ iv> v cl ib>Prof. Dr. Huriye Mint!'bkimdmr?tyb> ip>Dnet İİanleri Baanı Yir.ımcılığı a -hrkan Bk k"dın baanı yir.ımcısMe Prof. Dr. Huriye Mint!', 20 Kasım 2017 /arihinde görevi e baanladı. Dnet İİanleri Baanı Yir.ımcısMe Prof. Dr. Huriye MARTI'yı...> p <> > v a t > > > > cla"k19heaarsiv"ass="hs-heapt l>heapt lparchive heagin-lefbotto_ arfix fo > class="hs-topsi gheader:be-head-font cleheat cl-upearfix">
  > -v> > class="hs-toptent="7a 212830Ocak20182016 ">Aratybutton t form -v> v>> > > > > > >