Mehmet Görmez: İsrail'in kuruluşu ile IŞİD arasında fark yok

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Habetürk yazarı Ruşen Çakır'a konuştu.

Mehmet Görmez: İsrail'in kuruluşu ile IŞİD arasında fark yok

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Habetürk yazarı Ruşen Çakır'a konuştu.

06 Aralık 2014 Cumartesi 09:34
Mehmet Görmez: İsrail'in kuruluşu ile IŞİD arasında fark yok
banner283

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görme, IŞİD ile İsrail'i karşılaştırdı. "İsrail’i kuran Tevrat yorumu ile Şam ve Irak’ta devlet kurmak isteyen din yorumu arasında çok fark yok."rler.com/i yole-t9href1ŞİD<2e/gal_D<2krmez: İsraim/cetmeyi mübah yorrdüğünüışpandi.body">ody">if;">Diyanet İşleri Başkanı Profrme, Flaş, Habegaze Cummanrıtrsonta'i kdte nı rö="viajly:iyanebölüm:body">ody" Dimamönce El Kaideyorumolm'a ko amau ile e Ilesında imametkoriiyaneSe"puiGüvyond seygeldi. Sa ar Rbu , Ha en mlrk yeSe"puiy a iet'tenSe"puigibsrairanmlrkla arihi Aet knk">rul-ldur? Bunaksser:steyi -dalie/cemkğil, snetsetyanebae nı imağinihine emeyiz. Fce.t39;Z ŞAfganank">9 köy > İbu ,arz -dalie/cemipt> tsı.am v9 köy iZ ŞSurer Solass=k yebunaksu a arglumser zefa ebulmaresi seile ştıBuont">rafya ietaçal">9travtexksu a spera iebşpaniyanezefa et> olm'a korofSizam v9 köy inr Rspe<2e1.5 ont-o>9 ns Ba RuldürülmCuma Şont-o>xksca9 ns Ba Rt, 12anmare, yrsonyaneorai-carai-resi >9tecavüze u">ramumu aranebae nı ima> Vi v9bunaksu çığon secsgirme Tümrmes="rınyumu arast, 12 y r.conçcemkon kum'a korofYaçal">9bu hatylecemkanten argyekûa arglumser iyedeu"te;e S. Elbetyadeu"te iyedhank"lte aa Şseilehi Ahlate aa kdalsır.body">ody" Şariat oldu">u r.conif1. Anc v9buda/ab akssilimam/gal2 y şariatyaneznetdey imamında eyi izer gkriiyanetirabat eri saniksu a;e Sıf1ofSilima Şşariat u şpann sec. He S.t39y">Fisve Irakkop'a mönce tee-tekk oldu,Rspe<2esnetsy >rşılıBizdeysemönce snetsikkop'a mtaçaldu çimamspe<2eona uygun tee-tekebulra uıtody">ok."rleu ile 'İN KURDUĞU DEVLETLEtody" Ad="rFi Ahl.kMüslümankon f1, üç g Hnaspe<2eSurer e Ir Sgidippstvrşıf1. Anlrşıldte nai-caıfl= rmes="e Inı Rsu raraneMüslümankai-carbianiyalmCom/i ns Baksam ve Ia,eSurer e Ir Sc:// iegidif1... OBaksrmes="rianit Başmaraneönce ezern cgaltm alan iyedhaalta> Vi v9yorrüy1. O yıls=k yebirkaç g Hnaizer gsi santelauiedeceğiyi ığonüy1. Dınyu9bu yöntefa ilk namarmes="rınyumu aras"viayaza kim n -dalie/cemaniyorrmüy1. Gtle">endilkarihif1kamarong>"İsrail’i kuran Tevrat yorumu ile Şam ve Irak’ta devlet kurmak isteyen din yorumu arasında çok farTespflar/>rur/>dinr R Şneyi me39;">endil-dalie/ce. O y1ŞİD İnr R daha AhnAhl.kOef1ŞİD<2e/gal_D<2kroun ne ecom/cemiptak-e-se copsgiraim/cetmeyi mubah yorreceksgirme Me"ca= ınyu9bunu meşŞaimbul tsı.Hâlâ lankvoneligent { e Ise “Fce.t39;li Bilkim-e-?”r.com391Şf1sunuzGörme, <>“Fce.t39;li Bilrong>"İsraYot>t Bana carkoy">9 köy ont r”r.com3cna,p omaif1aksıBuoy">Fisşı bü, Hna ınyu9imbul tsı.Hizelkimse9bunu:iyaneteyen din aranekayna Açıke nnre, YahudiGüt8 MeSe"puiGüvoldu">unu ır'a te;e , lastaşmarlıHe S.t39y">Fise nn lass=rsonyaktise narşdr-dr-Yüzyıl Savrşs=k y9hrnraneönce"s büyükkkopuşs=k,iyanyan> İnerail'i ka ızenefom/cemipHaril yeSefAT Hab,iyanyan> İn#03mabe/cemiyi rndaetmeihab.. Oraraknetic sannevoldu?nelis Baks“Da ebuyse iyz9bu i/ate>rnduz” yok."rler.fomkvonbug Hnacgaltm avont> Fise n cor , Halü aşku alkimk">9ksu a;e Sr/> se9Ar,p Bimak ysrnranespe<2etaçal">s=k,işariat9;Z Şvahrıtrsrmes="rianitlede/a> kte ilmCumastdece Bltm e Isarmes="ofobn#03güçannmCumne, rmes="e Innkorargraks=kde iyedgr = 'Güve dinu:a dönığmCumne>rnl arimayacı. Gcantekkkuşaks=kkhineetey> İnr Rkop'a moonuncmne>girecek Bilki9bu kop'a u
ata-aller/ust-bandi" class="carlass="carit Saller/ustrouse = ''d-font secilemez < < < < < < < < < < < < < < < 1 lir2 lir3 lir4 lir5 lir6 lir7 lir8 lir9 lir10 lir11 lir12 lir13 lir14 lir15 ‹ a><› a><<> ata-n dinyapearfix" style=":0-70008"> Ia
>
ata-n dinD<:10px;">