lass="hs-nav pu-nav-seaur -bu-nacantearcodtolor-header-tottom: learfix">
href="http://www.dinihaberler.com/"> lass="hs-nav-link hs-ripple hs-nav-mohomes-order-la0s-order-first">< >DiYANET HABERa> hrtle="SoslFTüLüKaberleri" clef="http://www.dinihaberler.com/dumuftuluk> lid="k04 lass="hs-nav-link hs-ripple hs-nav-mo04s-order-fi2< >slFTüLüKa> hrtle="SoDUYURUaberleri" clef="http://www.dinihaberler.com/dunuyuru> lid="k08 lass="hs-nav-link hs-ripple hs-nav-mo08s-order-fi3< >DUYURUa> hrtle="SoCEMAATLERaberleri" clef="http://www.dinihaberler.com/ducemaatlle> lid="k326 lass="hs-nav-link hs-ripple hs-nav-mo326s-order-fi4< >CEMAATLERa> hrtle="SoGÜNCELaberleri" clef="http://www.dinihaberler.com/duguncel> lid="k03 lass="hs-nav-link hs-ripple hs-nav-mo03s-order-fi5< >GÜNCELa> hrtle="SoPOLİTİKAaberleri" clef="http://www.dinihaberler.com/dupotik_ga> lid="k07 lass="hs-nav-link hs-ripple hs-nav-mo07s-order-fi6< >POLİTİKAa> hrtle="SoEKONOMİaberleri" clef="http://www.dinihaberler.com/duekonomi> lid="k42 lass="hs-nav-link hs-ripple hs-nav-mo42s-order-fi7< >EKONOMİa> hrtle="SoDÜNYAaberleri" clef="http://www.dinihaberler.com/dunya/ab lid="k3 lass="hs-nav-link hs-ripple hs-nav-mo3 curre hs-order-la8< >DÜNYAa> hrtle="SoSENDİKAaberleri" clef="http://www.dinihaberler.com/dusdif]ga> lid="k27 lass="hs-nav-link hs-ripple hs-nav-mo27s-order-fi9< >SENDİKAa> hrtle="SoHUTBEaberleri" clef="http://www.dinihaberler.com/duhutbe> lid="k49 lass="hs-nav-link hs-ripple hs-nav-mo49s-order-fi10< >HUTBEa> hrtle="SosNHAL KADROaberleri" clef="http://www.dinihaberler.com/dumunhal-kadro> lid="k0,9 lass="hs-nav-link hs-ripple hs-nav-mo0,9s-order-fi11< >sNHAL KADROa> hrtle="SoTANITIMaberleri" clef="http://www.dinihaberler.com/dutatialm> lid="k049 lass="hs-nav-link hs-ripple hs-nav-mo049s-order-fi12< >TANITIMa> hrtle="SoEĞİTİMaberleri" clef="http://www.dinihaberler.com/duegialm> lid="k4 lass="hs-nav-link hs-ripple hs-nav-mo4 s-order-fi13< >EĞİTİMa> hrtle="So2. MANŞET Herleri" clef="http://www.dinihaberler.com/du2-manset> lid="k097 lass="hs-nav-link hs-ripple hs-nav-mo097s-order-fi14< >2. MANŞETa> hrtle="SoYERELaberleri" clef="http://www.dinihaberler.com/duyerel> lid="k329 lass="hs-nav-link hs-ripple hs-nav-mo329s-order-fi15< >YERELa> hrtle="SoSPORaberleri" clef="http://www.dinihaberler.com/duspoe> lid="k086 lass="hs-nav-link hs-ripple hs-nav-mo086s-order-fi16< >SPORa> hrtle="SoBİLİMaVE TEKNOLOJİaberleri" clef="http://www.dinihaberler.com/dulisim-ve-teknor-ji> lid="k332 lass="hs-nav-link hs-ripple hs-nav-mo332s-order-fi17< >BİLİMaVE TEKNOLOJİa> hrtle="SoSAĞLIKaberleri" clef="http://www.dinihaberler.com/dusagk" > lid="k343 lass="hs-nav-link hs-ripple hs-nav-mo343s-order-fi18< >SAĞLIKa> hrtle="SoASAYİŞaberleri" clef="http://www.dinihaberler.com/duasayis> lid="k345 lass="hs-nav-link hs-ripple hs-nav-mo345s-order-fi19< >ASAYİŞa> hrtle="SoKÜLTÜR SANAT Herleri" clef="http://www.dinihaberler.com/dukultur-sanat> lid="k352 lass="hs-nav-link hs-ripple hs-nav-mo352s-order-fi20< >KÜLTÜR SANATa> div>
v>
div> div>
ta-hresid="018546 lass="hsan>nyyuru>2018-mesleki-bilg]lle-seviye-tespit-sih poggeihi-belli-oadu-h018546tml" title="So2018 Mesleki Bilg]lle Seviye Tespit Sındv Tgeihi Belli Oaducotge_i"&#_ack"><>
2018/01>nanetHa4_2pg" alt="ߢ Mesleki Bilg]lle Seviye Tespit Sındv Tgeihi Belli Oaduco> h6v> n Dakika !
MBSTS Tgeihi Açğkck"dıa>v> v> iv clta-hresm="ber-gr" />ta-hresid="029958 lass="hsan>nyyuru>aday-ve-calisanisozlesmeli-rtyndaele-dyyuru-h029958tml" title="SoAday ve çıdşan sözleşmeli rtyndaele dyyuru!cotge_i"&#_ack"><>
2018/01>nanetHa4_1pg" alt="&#Aday ve çıdşan sözleşmeli rtyndaele dyyuru!co> h6v> n Dakika !
Sözleşmeli rtyndaele dyyuru!a>v> v> iv clta-hresm="ber-gr" />ta-hresid="029965 lass="hsan>nyyuru>nanetHaabir-6abinmagem-daha-ack ak-h029965tml" title="Soyanet Har ke6ar n agem daha ack ak!cotge_i"&#_ack"><>
2018/01>agem_2pg" alt="&#yanet Har ke6ar n agem daha ack ak!co> h6v> n Dakika !
yanet H'ten ni zeagem ıdmıa>v> v> iv clta-hresm="ber-gr" />ta-hresid="029932 lass="hsan>munhal-kadro>subat-ayimagemsizamereri anmasim-"tem si-yayimck"di-h029932tml" title="SoŞubat ayıeagemsız mereri an asim "tem si yayımck"dı!cotge_i"&#_ack"><>
2018/01>agem_1pg" alt="&#Şubat ayıeagemsız mereri an asim "tem si yayımck"dı!co> h6v> n Dakika !
İgemsız mereri an asim "tem sia>v> v> iv clta-hresm="ber-gr" />ta-hresid="029771 lass="hsan>nyyuru>nanetHaartyndaele-bldi."rimci-umre-progrere-h029771tml" title="Soyanet Hartyndaele-b di."rimci umre progrerd" tge_i"&#_ack"><>
2018/01>UMREpg" alt="&#yanet Hartyndaele-b di."rimci umre progrerd" > h6v> n Dakika !
yanet HaPtyndaele-b İi."rimci Umrea>v> v> div> iv clid="ash">er" />ass="hs-tobreikang-ws_k -tox-shadow hsearfix"> >ta-hrash">="ah029932 l> iv class="hs-headers-hent c-ups-head-font clanaged = infitiae ash"> iv class="hs-heim =eale" s-heple" ont cl-hext/j-ellipsis" ihref="http://www.dinihaberler.com/">munhal-kadro>subat-ayimagemsizamereri anmasim-"tem si-yayimck"di-h029932tml" title="SoŞubat ayıeagemsız mereri an asim "tem si yayımck"dı!cotge_i"&#_ack"><>Şubat ayıeagemsız mereri an asim "tem si yayımck"dı!di iiv> iv class="hs-hecloses-head-font cl-hent c-up"> ian>Kapata>an> a>v>
nuel L. Jackson, Hollywood Reporter adlı dergiye verdiği röportajda, ülkede Müslümanlara karşı yapılan ayrımcılığa değindi. "

< iv clta-hresm="nner/l/>ta-hresid="275 lass="hsklam.drasuid klam.d klam.d131 lyle> ="rgin-left:-p0;">cript async='rc="htpagead2.googlesyndication.com">agead2.s/gpadsbyogle.co"> !--[i dhm-di728x90-> !-inslass="hsadsbyogle.c" lyle> ="splay: blinesviock; ;dth: 6728px;ight: 9px; " lta-hr-foclit="71ca-pub-8687883465610589" lta-hr-foslo"718478668808 (adsbyogle.c = wdi.ow.adsbyogle.c []; )ush(fu{; spv> ! < iv clid="in" conss="hsan><8 x fosh(f4 iv clid="ber-gl:b iv class="hs-er-gokapshreer-go266"> ihder.a yle> ="splay: bne;} ih1#039;ABD'nin yeni zencileri artık Müslümanlar'nuel L. Jackson, Hollywood Reporter adlı dergiye verdiği röportajda, ülkede Müslümanlara karşı yapılan ayrımcılığa değindi. "

er
ueta-hrta-"So2015-12-30 20:23:53">30 Arıdk 2015 Çşıamba 20:23span>v> t="'ABD'nin yeni zencileri artık Müslümanlar'" />tle="So039;ABD'nin yeni zencileri artık Müslümanlar'" /> a>an> dv class="hs-toticle-heols pu-hergin-bottom: learfix"> v> dv class="hs-tocharacr w-head-font clselerimez -toxg" hronick.n="vascript">:wdi.ow.int">() int"> ltrihreiddentr">uean>)"lass="hsnt cl-hexg" hi class="fa fa-usei.o ltrihreiddentr">uean>)"lass="hsxt/j_bigg hs-boxg" hi class="fa fa-usnt c"ltrihreiddentr">ueuean>)"lass="hsxt/j_smlery"s-boxg" hi class="fa fa-usnt c"ltrihreiddentr">ueuean>v> i>v> iv clid="ws_kxt/j le-hentent="ontent="-deinel nner/lhp',?id=283 ltge_i"&#_ack">< l="dnnoflyw h mg src="http://www.dinihaberler.com/images/banner/lombs.gooif" dth=de"250"eight: e"250"eyle> ="dth: 6250px;ight: 9 250px;bder-f:0/>t="&#nner/l283 lass="hsimg-responsive //a> spv> ! eyle> ="nt c-ferery: Vdiana;"span> eyle> ="nt c-ze: co14; nuel L. Jackson, Ho' Mn Hodönem Mtic> earşı yk söe> mr.cverurguapıarak, D&#'n yeni ze"ncileri an" cotık Müslümanlar&# oaduğunu söe> .  span>an> pan> eyle> ="nt c-ferery: Vdiana;"span> eyle> ="nt c-ze: co14;  span>an> av> pan> eyle> ="nt c-ferery: Vdiana;"span> eyle> ="nt c-ze: co14; Özellik-hl1994 ylığakika "Ucuz Ronla" x lmin Mtajdykaroyduğu  performansladlnız dyyur> e67apı yakika ckson, HoPtris'iarna buy: > evMtid yakin  D&#'n yeSin Bnateiğno kt="in Mmeyana geleaevM14 ki',n yeömanüe yon, uçck"in  r öa yaldırlan rnıznüslümanlara karşı yapılan ayrımcılığa boirç ilensazn gözün Mmeşrulaştırdıa bnk söe> .  span>an> av> pan> eyle> ="nt c-ferery: Vdiana;"span> eyle> ="nt c-ze: co14;  span>an> av> pan> eyle> ="nt c-ferery: Vdiana;"span> eyle> ="nt c-ze: co14; Sin Bnateiğno yaldırlasnız ilk ruyduğuakie"Olayına-pil,n yeaknk sorunn rn buyu"in r kebeyaz oalsnız umud ettim"stylrong>ade vedüşün üğünüebelirten  ckson, Hobunun sebiyl zease "bu tüa yaldırlan rnıüslümanlara kayönek selaraydşz etkerimesi" stylrong>şeknk" Mönder =di  span>an> av> pan> eyle> ="nt c-ferery: Vdiana;"span> eyle> ="nt c-ze: co14;  span>an> av> pan> eyle> ="nt c-ferery: Vdiana;"span> eyle> ="nt c-ze: co14; ckson, Ho mrak reryaer-fi Donald Trumpeönclkeüğün MCumhure vtçi başkin  adayn rnıüslümanlara >t=eyhe-b ü =ttii rseçim söe> mr.c,n yedelkede Mmereri e saldırlan rnevMüslümanlara kayönek selımcılığa botık rdıa bnk rurgulln  span>an> av> pan> eyle> ="nt c-ferery: Vdiana;"span> eyle> ="nt c-ze: co14;  span>an> av> pan> eyle> ="nt c-ferery: Vdiana;"span> eyle> ="nt c-ze: co14; ckson, Hosiyasvtçiri an slümanlara k he Mfönder =mesie yoilg]li,e"Şimdi Ami akıdn rnıüslümanlair kezomşun rnıkin ykakiearkadaşn rnıkin  şüpheleameileçin meşruir kesebipri arvar. Ark Mni zencileri slümanlara " stylrong> ifadesiha kl-rk"dı  span>an> av> pan> eyle> ="nt c-ferery: Vdiana;"span> eyle> ="nt c-ze: co14;  span>an> av> pan> eyle> ="nt c-ferery: Vdiana;"span> eyle> ="nt c-ze: co14; D&#'delzellik-hlCumhure vtçi başkin adayn rnıkin Donald Trump'zn Sure vnknülteleri anlkede vermedis,n yeengelleamesi,eslümanlara k narydt>t="ınde ağalsnayönün Mka çağrlan rnen, rsnıkiearc> eslümanlairşı yk söe> mapılan ay araştırmleaerkakietajdykaçğkıyor  span>an> av> pan> eyle> ="nt c-ferery: Vdiana;"span> eyle> ="nt c-ze: co14;  span>an> av> pan> eyle> ="nt c-ferery: Vdiana;"span> eyle> ="nt c-ze: co14; Dssocied = Pss.creer-g ajansz ile NORC araştırml i',rket,n yeanket,nde,  Dmi akıdn rnınihalzgü makezonusuakieHrtemiybulıa debüemakeönemönder =dii r,  slümanlara k nanihalzgü makehakn rnızease "tem n yeenon, unkaroyduğu ndrlke ü  span>an> av> pan> eyle> ="nt c-ferery: Vdiana;"span> eyle> ="nt c-ze: co14;  span>an> av> pan> eyle> ="nt c-ferery: Vdiana;"span> eyle> ="nt c-ze: co14; Draştırmlykandre, ankete katıllara k naç ilbüemaker kebömanü D&#'de genek areçin rihalzgü mağünaönem yverurguapıarkt=,eslümanlara >eçin  sorulduğuakiebu or> eemazde60'ra kadüştü  span>an> av> pan> eyle> ="nt c-ferery: Vdiana;"span> eyle> ="nt c-ze: co14;  span>an> av> pan> eyle> ="nt c-ferery: Vdiana;"span> eyle> ="nt c-ze: co14; Draştırmlznn, ucunu rum gy: > eNs_keum Enemitütüsü ni HaÖzgü makri  Merktzi Başkinz Charles Haynes,on, uçckerkani zesiyasal söe> mr.c,n etkes,n ye büemakeoaduğunu rurgulln  span>an> av> pan> eyle> ="nt c-ferery: Vdiana;"span> eyle> ="nt c-ze: co14;  span>an> av> pan> eyle> ="nt c-ferery: Vdiana;"span> eyle> ="nt c-ze: co14; Haynes, "Dihalzgü makemeselesi i'u dartann Mmi tikap eden herktsin gözününaönnn M. İislara >fark degeleaeklleden fark deeolaroj]lleden gelirumevM gördmakri ien, rsnıkierihalzgü mağü fark der keşekildetinzmlıyor" stylrong>d . span>an> div> < iv clta-hresm="nner/l/>ta-hresid="206 lass="hsklam.d klam.d136 xt/j-nter ">cript aspe="text/javascript"> rc="http://wwa.ligatucom/ta?ids=84475&t="> !-ript async='rc="htpagead2.googlesyndication.com">agead2.s/gpadsbyogle.co"> !--[i dhm-di300x250-> !-inslass="hsadsbyogle.c" lyle> ="splay: blinesviock; ;dth: 6300px;ight: 9250px" lta-hr-foclit="71ca-pub-8687883465610589" lta-hr-foslo"718857587533 (adsbyogle.c = wdi.ow.adsbyogle.c []; )ush(fu{; spv> ! eer-gdeiny
ta-hresid="018576" lass="hsim = active ahref="http://www.dinihaberler.com/">guncel>musiad-ten-zeytin-dali-harekatina-destek-h018576tml" tiass="hstitle="SosSİA#039;niten Zeytin Dıd Herekatındeğstek!" tge_i"&#_ack"><> t="&#sSİA#039;niten Zeytin Dıd Herekatındeğstek!" tle="SosSİA#039;niten Zeytin Dıd Herekatındeğstek!" ass="hs-tobch" sSİA#039;niten Zeytin Dıd Herekatındeğstek!a>an>
iv clta-hresm="ber-gr" />ta-hresid="018565 llass="hsim = ahref="http://www.dinihaberler.com/">asayis>sosyal-medyada-pkk-progeadartsih -sorusturml-h018565tml" tiass="hstitle="SoSosyal medyada PKK progeadartsındesoruştur" datge_i"&#_ack"><> t="&#Sosyal medyada PKK progeadartsındesoruştur" datle="SoSosyal medyada PKK progeadartsındesoruştur" daass="hs-tobch" Sosyal medyada PKK progeadartsındesoruştur" a>an>
iv clta-hresm="ber-gr" />ta-hresid="018551 llass="hsim = ahref="http://www.dinihaberler.com/">potik_ga>itti-pk-genislirum-h018551tml" tiass="hstitle="Soİtti-pk genişlirumdatge_i"&#_ack"><> t="&#İtti-pk genişlirumdatle="Soİtti-pk genişlirumdaass="hs-tobch" İtti-pk genişliruma>an>
iv clta-hresm="ber-gr" />ta-hresid="018538 llass="hsim = ahref="http://www.dinihaberler.com/">potik_ga>turkiye-sure vye-zeytin-dali-harekati-hakkiida-no-hrv =di-h018538tml" tiass="hstitle="SoTü kiye, Sure v’ye Zeytin Dıd herekatıehakknıkieno-herdiğ" tge_i"&#_ack"><> t="&#Tü kiye, Sure v’ye Zeytin Dıd herekatıehakknıkieno-herdiğ" tle="SoTü kiye, Sure v’ye Zeytin Dıd herekatıehakknıkieno-herdiğ" ass="hs-tobch" Tü kiye, Sure v’ye Zeytin Dıd herekatıehakknıkieno-herdiğa>an>
iv clta-hresm="ber-gr" />ta-hresid="018536 llass="hsim = ahref="http://www.dinihaberler.com/">asayis>tunceli-de-terum-ertyasyonunda-silah-ve-muhimmaj-eleonecieildi-h018536tml" tiass="hstitle="SoTunceli039;" de te öa ertyasyonunda silahevMmühimmaj ele geçieildi" tge_i"&#_ack"><> t="&#Tunceli039;" de te öa ertyasyonunda silahevMmühimmaj ele geçieildi" tle="SoTunceli039;" de te öa ertyasyonunda silahevMmühimmaj ele geçieildi" ass="hs-tobch" Tunceli039;" de te öa ertyasyonunda silahevMmühimmaj ele geçieildia>an>
iv clta-hresm="ber-gr" />ta-hresid="018533 llass="hsim = ahref="http://www.dinihaberler.com/">asayis>antalyhrta-gaybubHaaevi-ertyasyonu-4-goza="i-h018533tml" tiass="hstitle="SoAntalyh039;" da 039;nigaybubHa evi039;ni ertyasyonu: 4andzt="ı" tge_i"&#_ack"><> Antalyh039;" da 039;nigaybubHa evi039;ni ertyasyonu: 4andzt="ıa>an>
iv clta-hresm="ber-gr" />ta-hresid="018521 llass="hsim = ahref="http://www.dinihaberler.com/">asayis>tanbul',rta-deas-ertyasyonu-54-goza="i-h018521tml" tiass="hstitle="Soİanbul',039;" da DEAŞ ertyasyonu: 54andzt="ı" tge_i"&#_ack"><> t="&#İanbul',039;" da DEAŞ ertyasyonu: 54andzt="ı" tle="Soİanbul',039;" da DEAŞ ertyasyonu: 54andzt="ı" ass="hs-tobch" İanbul',039;" da DEAŞ ertyasyonu: 54andzt="ıa>an>
iv clta-hresm="ber-gr" />ta-hresid="018519asayis>uspk-ta-gaybubHaaertyasyonunda-3-kes,den-1-iitutukck"di-h018519tml" tiass="hstitle="SoUşak039;nita gaybubHa ertyasyonunda 3 ki',den 1039;nii tutukck"dı" tge_i"&#_ack"><> t="&#Uşak039;nita gaybubHa ertyasyonunda 3 ki',den 1039;nii tutukck"dı" tle="SoUşak039;nita gaybubHa ertyasyonunda 3 ki',den 1039;nii tutukck"dı" ass="hs-tobch" Uşak039;nita gaybubHa ertyasyonunda 3 ki',den 1039;nii tutukck"dıa>an>
iv clta-hresm="ber-gr" />ta-hresid="018514asayis>feto-sanigi-eski-rektorun-mobbang-i-iddiame="de-h018514tml" tiass="hstitle="SoFETÖ saza boeski klatndrlkn 039;nimobbang039;nii iddiame="de" tge_i"&#_ack"><> t="&#FETÖ saza boeski klatndrlkn 039;nimobbang039;nii iddiame="de" tle="SoFETÖ saza boeski klatndrlkn 039;nimobbang039;nii iddiame="de" ass="hs-tobch" FETÖ saza boeski klatndrlkn 039;nimobbang039;nii iddiame="dea>an>
iv clta-hresm="ber-gr" />ta-hresid="018085 llass="hsim = ahref="http://www.dinihaberler.com/">guncel>adnan-oktge-rtuk-e-444-kez-sikayHaaedildi-h018085tml" tiass="hstitle="So039;ABDdnan Oktge039;ni RTÜK039;" e 444 kez i',kayHa edildi" tge_i"&#_ack"><> t="'ABDdnan Oktge039;ni RTÜK039;" e 444 kez i',kayHa edildi" tle="So039;ABDdnan Oktge039;ni RTÜK039;" e 444 kez i',kayHa edildi" ass="hs-tobch" 039;ABDdnan Oktge039;ni RTÜK039;" e 444 kez i',kayHa edildia>an>
iv clta-hresm="ber-gr" />ta-hresid="018084asayis>feto-koyluden-arpa-bugday-toplamis-h018084tml" tiass="hstitle="SoFETÖ köylüden arpaHobuğday toplamdş" tge_i"&#_ack"><> t="&#FETÖ köylüden arpaHobuğday toplamdş" tle="SoFETÖ köylüden arpaHobuğday toplamdş" ass="hs-tobch" FETÖ köylüden arpaHobuğday toplamdşa>an>
iv clta-hresm="ber-gr" />ta-hresid="018083 llass="hsim = ahref="http://www.dinihaberler.com/">asayis>konyhrta-yolcu-otobusu-sama"pole-deveildi-38-yarıi-h018083tml" tiass="hstitle="SoKonyh039;" da yolcu otobüsü şama"pole deveildi: 38 yarıd" tge_i"&#_ack"><> t="&#Konyh039;" da yolcu otobüsü şama"pole deveildi: 38 yarıd" tle="SoKonyh039;" da yolcu otobüsü şama"pole deveildi: 38 yarıd" ass="hs-tobch" Konyh039;" da yolcu otobüsü şama"pole deveildi: 38 yarıda>an>
iv clta-hresm="ber-gr" />ta-hresid="018071 llass="hsim = ahref="http://www.dinihaberler.com/">asayis>tzmir- Mka-feto-nun-is-adamlari-yargilamtsihta-tahliye-yok-h018071tml" tiass="hstitle="Soİzmir039;" deki FETÖ039;ninlkn i' adamlar yaprglıamsnıkietahliye yok" tge_i"&#_ack"><> t="&#İzmir039;" deki FETÖ039;ninlkn i' adamlar yaprglıamsnıkietahliye yok" tle="Soİzmir039;" deki FETÖ039;ninlkn i' adamlar yaprglıamsnıkietahliye yok" ass="hs-tobch" İzmir039;" deki FETÖ039;ninlkn i' adamlar yaprglıamsnıkietahliye yoka>an>
iv clta-hresm="ber-gr" />ta-hresid="018070 llass="hsim = ahref="http://www.dinihaberler.com/">asayis>ordurta-feto-yargilamtsihta-4-saniga-6-yil-3-er-ay-hapis-ceztsi-h018070tml" tiass="hstitle="SoOrdu039;" da FETÖ prglıamsnıkie4 saza a 6 ylı 3039;" er ay hapis ceztsı" tge_i"&#_ack"><> t="&#Ordu039;" da FETÖ prglıamsnıkie4 saza a 6 ylı 3039;" er ay hapis ceztsı" tle="SoOrdu039;" da FETÖ prglıamsnıkie4 saza a 6 ylı 3039;" er ay hapis ceztsı" ass="hs-tobch" Ordu039;" da FETÖ prglıamsnıkie4 saza a 6 ylı 3039;" er ay hapis ceztsıa>an>
iv clta-hresm="ber-gr" />ta-hresid="018069asayis>byck; "kl-rk"icilarina-hapis-ceztsi-h018069tml" tiass="hstitle="SoByLk; kl-rk"ılıa k na hapis ceztsı" tge_i"&#_ack"><> t="&#ByLk; kl-rk"ılıa k na hapis ceztsı" tle="SoByLk; kl-rk"ılıa k na hapis ceztsı" ass="hs-tobch" ByLk; kl-rk"ılıa k na hapis ceztsıa>an>
div> guncel>musiad-ten-zeytin-dali-harekatina-destek-h018576tml" '); return false;/>ta-hrtge_i"&##t="manset lta-hrslide-to="0">1asayis>sosyal-medyada-pkk-progeadartsih -sorusturml-h018565tml" '); return false;/>ta-hrtge_i"&##t="manset lta-hrslide-to="1">2potik_ga>itti-pk-genislirum-h018551tml" '); return false;/>ta-hrtge_i"&##t="manset lta-hrslide-to="2">3potik_ga>turkiye-sure vye-zeytin-dali-harekati-hakkiida-no-hrv =di-h018538tml" '); return false;/>ta-hrtge_i"&##t="manset lta-hrslide-to="3">4asayis>tunceli-de-terum-ertyasyonunda-silah-ve-muhimmaj-eleonecieildi-h018536tml" '); return false;/>ta-hrtge_i"&##t="manset lta-hrslide-to="4">5asayis>antalyhrta-gaybubHaaevi-ertyasyonu-4-goza="i-h018533tml" '); return false;/>ta-hrtge_i"&##t="manset lta-hrslide-to="5">6asayis>tanbul',rta-deas-ertyasyonu-54-goza="i-h018521tml" '); return false;/>ta-hrtge_i"&##t="manset lta-hrslide-to="6">7asayis>uspk-ta-gaybubHaaertyasyonunda-3-kes,den-1-iitutukck"di-h018519tml" '); return false;/>ta-hrtge_i"&##t="manset lta-hrslide-to="7">8asayis>feto-sanigi-eski-rektorun-mobbang-i-iddiame="de-h018514tml" '); return false;/>ta-hrtge_i"&##t="manset lta-hrslide-to="8">9guncel>adnan-oktge-rtuk-e-444-kez-sikayHaaedildi-h018085tml" '); return false;/>ta-hrtge_i"&##t="manset lta-hrslide-to="9">10asayis>feto-koyluden-arpa-bugday-toplamis-h018084tml" '); return false;/>ta-hrtge_i"&##t="manset lta-hrslide-to="10">11asayis>konyhrta-yolcu-otobusu-sama"pole-deveildi-38-yarıi-h018083tml" '); return false;/>ta-hrtge_i"&##t="manset lta-hrslide-to="11">12asayis>tzmir- Mka-feto-nun-is-adamlari-yargilamtsihta-tahliye-yok-h018071tml" '); return false;/>ta-hrtge_i"&##t="manset lta-hrslide-to="12">13asayis>ordurta-feto-yargilamtsihta-4-saniga-6-yil-3-er-ay-hapis-ceztsi-h018070tml" '); return false;/>ta-hrtge_i"&##t="manset lta-hrslide-to="13">14asayis>byck; "kl-rk"icilarina-hapis-ceztsi-h018069tml" '); return false;/>ta-hrtge_i"&##t="manset lta-hrslide-to="14">15 ‹dia> -hesd" href="ht#t="manset lta-hrslidehsnt/j<>›dia> <>v> -iv> iv clid="rum gyap lyle> ="rgin-l:0v> mv class="hsearfix fokeyword>Anahtge Kelimeler:iiv> dhref="http://www.dinihaberler.com/">berler.ci/ABDtitle="SoABD berler.ciberler.ci/m%C3%BCsl%C3%BCnla" tle="Soslümanlaiberler.ciberler.ci/nuel L+L.+ckson, datle="SoSuel L. Jackson, iberler.ci spv> dv class="hs-tox-shm/"mentslearfix"> ue div> 0a>an>nya/abd-nin-yeni z-ncileri aoticlk-slumanlar_h-6266_dtml" t>0a>fb:m/"ments-cou c>a>an> Anızza>an> <12"lid="ct"ment_field lonkeyuptext/jKey(this.form)" placeholr:b="Yum g yazmaileçin bu acknz kl-rk"abilirs,n z. Yum g yazarkt= matfen aşaa bda yazlan ayuyarlan rnendzaönnn M buyu"durunuz!xt/jarea ="rgin-l:0 ="splay: bne;} Yknzt: @me=" ahref="htvascript">:void(0)"lass="hskaldi " xa> spv> :void(0)"lonick.n="vascript">:ct"ment_send(266">);return false;/>ass="hsbtn -hesd" btn-warn-yg ll-right"> Yum g Gönr:ba> <4 ll-right"> Kackn Kşakt.a:iminput me="hscharacr "lid="characr "lsplabledsze: ="3" valuee"1000c/iiv> div> < < er" /> < ta-hrtismi="hsar.c> ref="ht#<>&almes;a> spv> ="splay: bock; ;rgin-letop:15; ta-hrtismi="hsar.c> >×Dikkat!stylrong>aSuç teşkil edecek, yasaddşz, tehditk spv> !--[i .aabepanes> id="aacebookpanel/ < (funcon.c(d, s,eid) { Before(js,efjs); ', 'aacebook-jssdk'));script> ta-href="http://www.dinihaberler.com/">nya/abd-nin-yeni z-ncileri aoticlk-slumanlar_h-6266_dtml" t>ta-hrdth=de"603t>ta-hrcolorschime="lht"> >ta-hrn gposts="10">spv> !--[i #facebookpanel-> < spv> !--[i .aabentent="o> spv> !--[i #rum gra > a>v> ="splay: bne;}">herledian> ="splay: bne;}">266_ddian> ="splay: bne;}">falsea>an>v> dv class="hs-tobox -tox-shreled = -herb-20learfix"> iv class="hs-tosihg-header:bs-head-font cl-hent c-uplearfix">
uev> -iv>
nya/abfransa-sure v-ecin-bmgk-yaotler-toplanmiyb-cagirk ak-h018578tml" titge_i"&#_ack">< tle="SoFransa Sure vleçin BMGK039;" yıetler toplanmıykaçaa brk ak 2018/01>fransa_sure v_ecin_bmgk_yi_tler_toplanmiyb_cagirk ak_h018578_11055pg" />t="&#Fransa Sure vleçin BMGK039;" yıetler toplanmıykaçaa brk ak />spv> iv class="hshtoim =ecapon.c -hert-10 nt c15" Fransa Sure vleçin BMGK039;" yıetler toplanmıykaçaa brk aka>v>
< iia>
nya/absudlarienialmlleden-tsk-yhrtul-h018577tml" titge_i"&#_ack">< tle="SoSudlar yapialmlleden TSK039;" ykakua 2018/01>sudlari_pialmlleden_tsk_yb_kua_h018577_245b8pg" />t="&#Sudlar yapialmlleden TSK039;" ykakua />spv> iv class="hshtoim =ecapon.c -hert-10 nt c15" Sudlar yapialmlleden TSK039;" ykakuaa>v>
< iia>
nya/abd-nitutustuaertyasyonun-sur si-s,n rrieoalıi-h018175tml" titge_i"&#_ack">< tle="SoABD Tutuştu! Ortyasyonun sü =siennızrr yaoalıı 2018/01>d_nitutustu_ertyasyonun_sur si_s,n rri_oalıi_h018575_ca623pg" />t="&#ABD Tutuştu! Ortyasyonun sü =siennızrr yaoalıı />spv> iv class="hshtoim =ecapon.c -hert-10 nt c15" ABD Tutuştu! Ortyasyonun sü =siennızrr yaoalııa>v>
< iia>
spv> iv class="hsan>nya/abnih-adami-kendesviu ak-aldi-h018571tml" titge_i"&#_ack">< tle="SoDin adamz kendesv uça ardı 2018/01>nih_adami_kendesv_u ak_aldi_h018571_c0cebpg" />t="&#Din adamz kendesv uça ardı />spv> iv class="hshtoim =ecapon.c -hert-10 nt c15" Din adamz kendesv uça ardıa>v>
< iia>
nya/abnato-dla-turkiye-ye-destek-mesaji-h018569tml" titge_i"&#_ack">< tle="SoNATO039;" dan Tü kiye039;" yeeğstek mesajı 2018/01>nato_dan_turkiye_pi_ğstek_mesaji_h018569_tl7cjpg" />t="&#NATO039;" dan Tü kiye039;" yeeğstek mesajı />spv> iv class="hshtoim =ecapon.c -hert-10 nt c15" NATO039;" dan Tü kiye039;" yeeğstek mesajıa>v>
< iia>
nya/abd-nide-butce-krizi-sururum-h0185_dtml" t>tge_i"&#_ack">< tle="SoABD039;" de bütçe krizi sü ürumd 2018/01>d_nide_butce_krizi_sururum_h018566_6f76bpg" />t="&#ABD039;" de bütçe krizi sü ürumd />spv> iv class="hshtoim =ecapon.c -hert-10 nt c15" ABD039;" de bütçe krizi sü üruma>v>
< iia>
spv> iv class="hsan>nya/abarap-bas,n yda-zeytin-dali-harekati-h018561tml" titge_i"&#_ack">< tle="SoArap bsnızıkieZeytin Dıd Herekatıd 2018/01>drap_bas,n yda_zeytin_dıi_harekati_h018561_7c57cpg" />t="&#Arap bsnızıkieZeytin Dıd Herekatıd />spv> iv class="hshtoim =ecapon.c -hert-10 nt c15" Arap bsnızıkieZeytin Dıd Herekatıa>v>
< iia>
nya/abdzerbaycan-dla-zeytin-dali-harekati-na-destek-h018557tml" titge_i"&#_ack">< tle="SoAzerbaycan039;" dan Zeytin Dıd Herekatı039;nindeğstekd 2018/01>dzerbaycan_dan_zeytin_dıi_harekati_na_ğstek_h018557_f5cbbpg" />t="&#Azerbaycan039;" dan Zeytin Dıd Herekatı039;nindeğstekd />spv> iv class="hshtoim =ecapon.c -hert-10 nt c15" Azerbaycan039;" dan Zeytin Dıd Herekatı039;nindeğsteka>v>
< iia>
nya/abdfgantanburta-terum-saldi isi-5eoau-h018555tml" titge_i"&#_ack">< tle="SoAfgantanbu039;" da r öa yaldırlasn: 5eömad 2018/01>dfgantanbu_d_terum_saldi isi_5_oau_h018555_dc632pg" />t="&#Afgantanbu039;" da r öa yaldırlasn: 5eömad />spv> iv class="hshtoim =ecapon.c -hert-10 nt c15" Afgantanbu039;" da r öa yaldırlasn: 5eömaa>v>
< iia>
iiv> aiv> iiv> ahref="http://www.dinihaberler.com/">muftuyuk/gorme-engelli-ogrcileri -mere-ziyaret,nde-6266_7tml" tiid="n, rkiHer-g
< iv clid="s,debhmdaass="hss,debhm yn><4 x foll-r8" cript async='rc="htpagead2.googlesyndication.com">agead2.s/gpadsbyogle.co"> !--[i dhm-di300x600-> !-inslass="hsadsbyogle.c" lyle> ="splay: blinesviock; ;dth: 6300px;ight: 9600px" lta-hr-foclit="71ca-pub-8687883465610589" lta-hr-foslo"715355539894 (adsbyogle.c = wdi.ow.adsbyogle.c []; )ush(fu{; spv> !
v> ahref="http://www.dinihaberler.com/">n, dkika-berler.coml" tiass="hs-toader-wrnesk ll-right">-htoscb<>Tümmaa>a -iv>
ta-hresid="018584muftuyuk"lass="hskategori" yle> ="backgrou drcolor:#f00947a ian>ta-hrtate="2018-01-22 01:46630"> 2018-01-22 01:46630a>an>v> av class="hs-toale" s-heple" ont cl-hebch ahref="http://www.dinihaberler.com/">muftuyuk/diybuet-vakfi-uyusra krtsi-sempozyum-duzenleyecek-h018584tml" title="SoDiybuet Vakfd Uyusra krtsd Sempozyum Düzinleyecek" tge_i"&#_ack"><>Diybuet Vakfd Uyusra krtsd Sempozyum Düzinleyecekiia> <>v> -iv> ta-hresid="018583muftuyuk"lass="hskategori" yle> ="backgrou drcolor:#f00947a ian>ta-hrtate="2018-01-22 01:41:50"> 2018-01-22 01:41:50a>an>v> av class="hs-toale" s-heple" ont cl-hebch ahref="http://www.dinihaberler.com/">muftuyuk/tekirdagta-fetv-egialmi-semesvri-h018583tml" title="SoTekirdağ’da “Fetvâ Eğialmi" semesvri" tge_i"&#_ack"><>Tekirdağ’da “Fetvâ Eğialmi" semesvriiia> <>v> -iv> ta-hresid="018582muftuyuk"lass="hskategori" yle> ="backgrou drcolor:#f00947a ian>ta-hrtate="2018-01-22 01:39:27"> 2018-01-22 01:39:27a>an>v> av class="hs-toale" s-heple" ont cl-hebch ahref="http://www.dinihaberler.com/">muftuyuk/sekisvihatun-merei-nde-afr-leecin-tul-h018582tml" title="SoSekisv Hetun Cerei039;ninde Afr-l>eçin rua!" tge_i"&#_ack"><>Sekisv Hetun Cerei039;ninde Afr-l>eçin rua!iia> <>v> -iv> ta-hresid="018581diybuet->er" />ass="hskategori" yle> ="backgrou drcolor:#304162<>DiYANET HABERa>a ian>ta-hrtate="2018-01-22 01:29:41"> 2018-01-22 01:29:41a>an>v> av class="hs-toale" s-heple" ont cl-hebch ahref="http://www.dinihaberler.com/">diybuet->er" /ftanbuli-ahlaksizr_h-diybuet-e-saldi di-h018581tml" title="SoFtanbuld Ahlaksızr_h Diybuet039;" e Saldırdı!" tge_i"&#_ack"><>Ftanbuld Ahlaksızr_h Diybuet039;" e Saldırdı!iia> <>v> -iv> ta-hresid="018580cemaatl" />ass="hskategori" yle> ="backgrou drcolor:#3498db<>CEMAATLERa>a ian>ta-hrtate="2018-01-21 21:54:11"> 2018-01-21 21:54:11a>an>v> av class="hs-toale" s-heple" ont cl-hebch ahref="http://www.dinihaberler.com/">cemaatl" /hoca-efendelleden-uzak-durun-h018580tml" title="SoHoca efendelleden uzak durun!" tge_i"&#_ack"><>Hoca efendelleden uzak durun!iia> <>v> -iv> ta-hresid="018579guncel/>ass="hskategori" yle> ="backgrou drcolor:#141516">GÜNCELa>a ian>ta-hrtate="2018-01-21 21:52:16"> 2018-01-21 21:52:16a>an>v> av class="hs-toale" s-heple" ont cl-hebch ahref="http://www.dinihaberler.com/">guncel>9-koy-isgalden-kurtgeildi-h018579tml" title="So9 köy i'galden kurtgeıldı" tge_i"&#_ack"><>9 köy i'galden kurtgeıldıiia> <>v> -iv> ta-hresid="018578nya/a"lass="hskategori" yle> ="backgrou drcolor:#f1500c<>DÜNYAa>a ian>ta-hrtate="2018-01-21 21:36:23"> 2018-01-21 21:36:23a>an>v> av class="hs-toale" s-heple" ont cl-hebch ahref="http://www.dinihaberler.com/">dya/abfransa-sure v-ecin-bmgk-yaotler-toplanmiyb-cagirk ak-h018578tml" title="SoFransa Sure vleçin BMGK039;" yıetler toplanmıykaçaa brk ak tge_i"&#_ack"><>Fransa Sure vleçin BMGK039;" yıetler toplanmıykaçaa brk aka>a> <>v> -iv> ta-hresid="018577nya/a"lass="hskategori" yle> ="backgrou drcolor:#f1500c<>DÜNYAa>a ian>ta-hrtate="2018-01-21 21:26:18"> 2018-01-21 21:26:18a>an>v> av class="hs-toale" s-heple" ont cl-hebch ahref="http://www.dinihaberler.com/">dya/absudlarienialmlleden-tsk-yhrtul-h018577tml" title="SoSudlar yapialmlleden TSK039;" ykakua tge_i"&#_ack"><>Sudlar yapialmlleden TSK039;" ykakuaa>a> <>v> -iv> ta-hresid="018576guncel/>ass="hskategori" yle> ="backgrou drcolor:#141516">GÜNCELa>a ian>ta-hrtate="2018-01-21 21:22:28"> 2018-01-21 21:22:28a>an>v> av class="hs-toale" s-heple" ont cl-hebch ahref="http://www.dinihaberler.com/">guncel>musiad-ten-zeytin-dali-harekatina-destek-h018576tml" " tle="SosSİAD039;" ten Zeytin Dıd Herekatındeğstek!" tge_i"&#_ack"><>sSİAD039;" ten Zeytin Dıd Herekatındeğstek!a>a> <>v> -iv> ta-hresid="018575nya/a"lass="hskategori" yle> ="backgrou drcolor:#f1500c<>DÜNYAa>a ian>ta-hrtate="2018-01-21 21:02:16"> 2018-01-21 21:02:16a>an>v> av class="hs-toale" s-heple" ont cl-hebch ahref="http://www.dinihaberler.com/">nya/abd-nitutustuaertyasyonun-sur si-s,n rrieoalıi-h018175tml" title="SoABD Tutuştu! Ortyasyonun sü =siennızrr yaoalıı tge_i"&#_ack"><>ABD Tutuştu! Ortyasyonun sü =siennızrr yaoalııa>a> <>v> -iv> ta-hresid="018574guncel/>ass="hskategori" yle> ="backgrou drcolor:#141516">GÜNCELa>a ian>ta-hrtate="2018-01-21 20:56:47"> 2018-01-21 20:56:47a>an>v> av class="hs-toale" s-heple" ont cl-hebch ahref="http://www.dinihaberler.com/">guncel>ble"isteamigrtustua5-sehit-12-yarıi-h018574tml" title="SoBle"is’teaçza edüştü: 5eşehit, 12 yarıd" tge_i"&#_ack"><>Ble"is’teaçza edüştü: 5eşehit, 12 yarıda>a> <>v> -iv> ta-hresid="018573potik_ga/>ass="hskategori" yle> ="backgrou drcolor:#0e5df6">POLİTİKAa>a ian>ta-hrtate="2018-01-21 18:45:56"> 2018-01-21 18:45:56a>an>v> av class="hs-toale" s-heple" ont cl-hebch ahref="http://www.dinihaberler.com/">potik_ga>ledogan-karsimiza-kimamikarsa-ezeroneceriz-h018573tml" title="SoErdoğan: Kşşzmıza kimaçzkarsa ezer geçeriz" tge_i"&#_ack"><>Erdoğan: Kşşzmıza kimaçzkarsa ezer geçeriza>a> <>v> -iv> aiv> iv clta-hresm="nner/l/>ta-hresid="246 lass="hsklam.d klam.d205" dhref="http://www.dinihaberler.com/">nner/l.php?id=246 ltge_i"&#_ack">< rel="nofollow ig src="http://www.dinihaberler.com/imthumb.php?c="htp://www.dinihaberler.com/images/banner/l>nihiybyYncY300x250_1pg" &w=300&h=250&q=80 ="dth: 6300px;ight: 9 250px;boeder:0/>t="&#nner/l246 lass="hsimg-responsive />a> spv> < rel="nofollow dialrongiass="hshtoaacebook-cou c">185.5Bstylrong>aBEĞENİa> dhref="http://wwaacebook.m/imDihaberle-htosd" hrtge_i"&#_ack">< rel="nofollow Beğeniia>
ass="hshtosd" hrtge_i"&#_ack">< rel="nofollow ialrongiass="hshtotwittem-cou c">23Bstylrong>aTAKİPÇİa> dhref="http://wwtwittem.m/imDiybuetHer-gr" />ass="hsll-right">-htosd" hrtge_i"&#_ack">< rel="nofollow Takip Etiia>
ass="hshtosd" hrtge_i"&#_ack">< rel="nofollow ialrongiass="hshtoogle.c-plus-cou c">94stylrong>aTAKİPÇİa> dhref="http:/s/wwplusooglesy.m/im100239742383228179072/>ass="hsll-right">-htosd" hrtge_i"&#_ack">< rel="nofollow Takip Etiia>
nner/l.php?id=285 ltge_i"&#_ack">< rel="nofollow ig src="http://www.dinihaberler.com/images/banner/l>mbsts_2.gif ="dth: 6300px;ight: 9 300px;boeder:0/>t="&#nner/l285 lass="hsimg-responsive />a> spv> iv clid="htosb-yazarla />ass="hshtopanel-htopaneloauthors-htoauthors-htoearousel-ntenroll-hergin-lebottom earousel slid earfix f iv class="hs-tosihg-header:bs-head-font cl-hent c-uplearfix">
yazarla />tle="SoYazarla /i class="fa fa-capciler spv> -earousel-ntenrol ref="ht#htosb-yazarla />ta-hrslidehsnt/j<> class="fa fa-caahg-hedoub-herht"> i>a> -earousel-ntenrol ref="ht#htosb-yazarla />ta-hrslidehsinev"> class="fa fa-caahg-hedoub-heft:-a> -iv>
ta-hresid="4699profil/823/ıi-bozkurttitle="SoAli Bozkurttitge_i"&#_ack"><>ig src="http://www.dinihaberler.com/images/bayazarla 0thumbs>Ali-Bozkurt_1pg" />t="&#Ali Bozkurtt>a> dpv> iv class="hshtoauthorentent="o-toauthoremid/ iv class="hshtoauthoreme="s-heple" ont cprofil/823/ıi-bozkurttitle="SoHz. Muhammed (s.a.v.)’in Çocukn rn tge_i"&#_ack"><>Ali Bozkurta>
hz-muhammed-sav-ieentcukn ri-makale,4699tml" title="SoHz. Muhammed (s.a.v.)’in Çocukn rn tge_i"&#_ack"><>Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Çocukn rna>
div> iiv> sv clta-hresm="makaler" />ta-hresid="4698profil/860/sait-merlicadatle="SoSuit ÇAMLICAtitge_i"&#_ack"><>ig src="http://www.dinihaberler.com/images/bayazarla 0thumbs>sait-merlYcapg" />t="&#Suit ÇAMLICAt>a> dpv> iv class="hshtoauthorentent="o-toauthoremid/ iv class="hshtoauthoreme="s-heple" ont cprofil/860/sait-merlicadatle="SoZamanesGençlii r tge_i"&#_ack"><>Suit ÇAMLICAa>
zamane-gencligi-makale,4698tml" title="SoZamanesGençlii r tge_i"&#_ack"><>ZamanesGençlii ra>
div> iiv> sv clta-hresm="makaler" />ta-hresid="4697profil/862>musab-seyithla" tle="Sousab SEYİTHANtitge_i"&#_ack"><>ig src="http://www.dinihaberler.com/images/bayazarla 0thumbs>MUSpg" />t="&#usab SEYİTHANt>a> dpv> iv class="hshtoauthorentent="o-toauthoremid/ iv class="hshtoauthoreme="s-heple" ont cprofil/862>musab-seyithla" tle="SoBlamenen nesil ntsdlaoalıı?" tge_i"&#_ack"><>usab SEYİTHANa>
blamenen-nesilemesileoalıi-makale,4697tml" title="SoBlamenen nesil ntsdlaoalıı?" tge_i"&#_ack"><>Blamenen nesil ntsdlaoalıı?a>
div> iiv> -iv> ta-hresid="4695profil/521/fuat-turke />tle="SoFuat TÜRKERtitge_i"&#_ack"><>ig src="http://www.dinihaberler.com/images/bayazarla 0thumbs>fuat-turke pg" />t="&#Fuat TÜRKERt>a> dpv> iv class="hshtoauthorentent="o-toauthoremid/ iv class="hshtoauthoreme="s-heple" ont cprofil/521/fuat-turke />tle="SoKue’an’da Münafıkık-I tge_i"&#_ack"><>Fuat TÜRKERa>
kurdart-munafiklik-i-makale,4695tml" title="SoKue’an’da Münafıkık-I tge_i"&#_ack"><>Kue’an’da Münafıkık-Ia>
div> iiv> sv clta-hresm="makaler" />ta-hresid="4691profil/235/serif-ıi-minaztitle="SoŞerif Ali Minaztitge_i"&#_ack"><>ig src="http://www.dinihaberler.com/images/bayazarla 0thumbs>serif-ıi-Minazpg" />t="&#Şerif Ali Minazt>a> dpv> iv class="hshtoauthorentent="o-toauthoremid/ iv class="hshtoauthoreme="s-heple" ont cprofil/235/serif-ıi-minaztitle="SoBir Densizin İthlmz ve Şlar yaPaşamıztitge_i"&#_ack"><>Şerif Ali Minaza>
bir- Mnsizin-ithlmi-ve-slariepaslmiz-makale,4691tml" title="SoBlr Densizin İthlmz ve Şlar yaPaşamıztitge_i"&#_ack"><>Blr Densizin İthlmz ve Şlar yaPaşamıza>
div> iiv> sv clta-hresm="makaler" />ta-hresid="4689profil/16/huseyin-koksa title="SoHüseyin Köksa titge_i"&#_ack"><>ig src="http://www.dinihaberler.com/images/bayazarla 0thumbs>huseyin-koksa .pn />t="&#Hüseyin Köksa t>a> dpv> iv class="hshtoauthorentent="o-toauthoremid/ iv class="hshtoauthoreme="s-heple" ont cprofil/16/huseyin-koksa title="SoÖmür: AhireteYurdunu Kazanmailİçin Armağan Ed lmiş Nimettitge_i"&#_ack"><>Hüseyin Köksa a>
omurethiret-yurdunu-kazanmai-ecin-armagan-ed lmis-nimet-makale,4689tml" title="SoÖmür: AhireteYurdunu Kazanmailİçin Armağan Ed lmiş Nimettitge_i"&#_ack"><>Ömür: AhireteYurdunu Kazanmailİçin Armağan Ed lmiş Nimeta>
div> iiv> -iv> ta-hresid="4687profil/34/rukiye-yildiztitle="SoRukiye YILDIZtitge_i"&#_ack"><>ig src="http://www.dinihaberler.com/images/bayazarla 0thumbs>rukiye-yYldYz.pn />t="&#Rukiye YILDIZt>a> dpv> iv class="hshtoauthorentent="o-toauthoremid/ iv class="hshtoauthoreme="s-heple" ont cprofil/34/rukiye-yildiztitle="SoFi"istin’i CHP039;ninin Atan rnemz Sattı?" tge_i"&#_ack"><>Rukiye YILDIZa>
fi"istini-chpin-yeatan ri-mi-sltti-makale,4687tml" title="SoFt"istin’i CHP039;ninin Atan rnemz Sattı?" tge_i"&#_ack"><>Ft"istin’i CHP039;ninin Atan rnemz Sattı?a>
div> iiv> sv clta-hresm="makaler" />ta-hresid="4684profil/447/emesetii>< tle="SoEmin ARIKtitge_i"&#_ack"><>ig src="http://www.dinihaberler.com/images/bayazarla 0thumbs>emesetiYkpg" />t="&#Emin ARIKt>a> dpv> iv class="hshtoauthorentent="o-toauthoremid/ iv class="hshtoauthoreme="s-heple" ont cprofil/447/emesetii>< tle="SoŞeb-i Arus’un 554. Yıldönnmnn M" tge_i"&#_ack"><>Emin ARIKa>
seb-ietiusun-554-yildon gunde-makale,4684tml" title="SoŞeb-i Arus’un 554. Yıldönnmnn M" tge_i"&#_ack"><>Şeb-i Arus’un 554. Yıldönnmnn Ma>
div> iiv> sv clta-hresm="makaler" />ta-hresid="4683profil/865/psikiyatrist-dr-hlmdi-kalyoncutitle="SoPsikiyatrist Dr. Hlmdi Kalyoncutitge_i"&#_ack"><>ig src="http://www.dinihaberler.com/images/bayazarla 0thumbs>hlmdipg" />t="&#Psikiyatrist Dr. Hlmdi Kalyoncut>a> dpv> iv class="hshtoauthorentent="o-toauthoremid/ iv class="hshtoauthoreme="s-heple" ont cprofil/865/psikiyatrist-dr-hlmdi-kalyoncutitle="SoSufi inanczıkie"Nurei Muhammedi" ihmiybcn tge_i"&#_ack"><>Psikiyatrist Dr. Hlmdi Kalyoncua>
sufi-inanc yda-nurei-muhammedi-ihmiybci-makale,4683tml" title="SoSufi inanczıkie"Nurei Muhammedi" ihmiybcn tge_i"&#_ack"><>Sufi inanczıkie"Nurei Muhammedi" ihmiybcna>
div> iiv> -iv> ta-hresid="4671profil/867>prof-dr-ibrthimergiastitle="SoProf. Dr. İbrthim Mgiaştitge_i"&#_ack"><>ig src="http://www.dinihaberler.com/images/bayazarla 0thumbs>ibrthimergiaYpg" />t="&#Prof. Dr. İbrthim Mgiaşt>a> dpv> iv class="hshtoauthorentent="o-toauthoremid/ iv class="hshtoauthoreme="s-heple" ont cprofil/867>prof-dr-ibrthimergiastitle="SoGeç kıınmdş haydrr yabir teşebbüs veya... tge_i"&#_ack"><>Prof. Dr. İbrthim Mgiaşa>
gec-kalinmis-hay rriebir-tesebbus-veya-makale,4671tml" title="SoGeç kıınmdş haydrr yabir teşebbüs veya... tge_i"&#_ack"><>Geç kıınmdş haydrr yabir teşebbüs veya...a>
div> iiv> sv clta-hresm="makaler" />ta-hresid="4661profil/856>prof-dr-ramazan-t="intastitle="SoProf. Dr. Ramazan ALTINTAŞtitge_i"&#_ack"><>ig src="http://www.dinihaberler.com/images/bayazarla 0thumbs>200pg" />t="&#Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞt>a> dpv> iv class="hshtoauthorentent="o-toauthoremid/ iv class="hshtoauthoreme="s-heple" ont cprofil/856>prof-dr-ramazan-t="intastitle="SoKur039;nian Aşzğz, Ali KüçmakeHocamızın Ardzıkin... tge_i"&#_ack"><>Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞa>
kuretn-tsigi-ıi-kucuk-hocamizin-ard ydan-makale,4661tml" title="SoKue039;nian Aşzğz, Ali KüçmakeHocamızın Ardzıkin... tge_i"&#_ack"><>Kue039;nian Aşzğz, Ali KüçmakeHocamızın Ardzıkin...a>
div> iiv> sv clta-hresm="makaler" />ta-hresid="4650profil/399>hlkki-soyle />tle="SoHlkkz SÖYLERtitge_i"&#_ack"><>ig src="http://www.dinihaberler.com/images/bayazarla 0thumbs>hlkkY-soyle _1pg" />t="&#Hlkkz SÖYLERt>a> dpv> iv class="hshtoauthorentent="o-toauthoremid/ iv class="hshtoauthoreme="s-heple" ont cprofil/399>hlkki-soyle />tle="SoEhlei Snnnet!" tge_i"&#_ack"><>Hlkkz SÖYLERa>
ehlei-sunnet-makale,4650tml" title="SoEhlei Snnnet!" tge_i"&#_ack"><>Ehlei Snnnet!a>
div> iiv> div> <>v> -iv> dv class="hs-topanel-htopanelotab-htoss=t-minutes-hergin-lebottom earfix f iullass="hsnavs-hepabs-htobbca-al-hent c-uplhhead-font clearfix"> lid="htomoscta-hrtogg="Sopab Yum gck"ana> splii splii ta-hresid="029805" iass="hshtoim =-htk-tr0
duyuru//>ass="hskategori" yle> ="backgrou drcolor:#334052<>DUYURUa>a ian>ta-hrtate="2018-01-15 03:03:17"> 2018-01-15 03:03:17a>an>v> av class="hs-toale" s-heple" ont clnt c15l-hebch ahref="http://www.dinihaberler.com/">nyyuru/lisantoilthiyat-onlisantokonusunda-diybuet->eki-h029805tml" title="SoLisant + İlthiyat Önlisant Konusunda Diybuet Hlklı!" tge_i"&#_ack"><>Lisant + İlthiyat Önlisant Konusunda Diybuet Hlklı!a>a> <>v> -iv> ta-hresid="029965" iass="hshtoim =-htk-tr0
duyuru//>ass="hskategori" yle> ="backgrou drcolor:#334052<>DUYURUa>a ian>ta-hrtate="2018-01-17 22:47:37"> 2018-01-17 22:47:37a>an>v> av class="hs-toale" s-heple" ont clnt c15l-hebch ahref="http://www.dinihaberler.com/">nyyuru/diybuet-bir-6-bineimamrtaha-alk ak-h029965tml" title="SoDiybuet bir 6 bin imam taha alk ak!" tge_i"&#_ack"><>Diybuet bir 6 bin imam taha alk ak!a>a> <>v> -iv> ta-hresid="029828" iass="hshtoim =-htk-tr0
duyuru//>ass="hskategori" yle> ="backgrou drcolor:#334052<>DUYURUa>a ian>ta-hrtate="2018-01-15 03:06:50"> 2018-01-15 03:06:50a>an>v> av class="hs-toale" s-heple" ont clnt c15l-hebch ahref="http://www.dinihaberler.com/">nyyuru/diybuet-kimseyi-zorlamadi-h029828tml" title="SoDiybuet Kimseyi Zorlamadı!" tge_i"&#_ack"><>Diybuet Kimseyi Zorlamadı!a>a> <>v> -iv> ta-hresid="029957" iass="hshtoim =-htk-tr0
diybuet->er" //>ass="hskategori" yle> ="backgrou drcolor:#304162<>DiYANET HABERa>a ian>ta-hrtate="2018-01-17 16630630"> 2018-01-17 16630630a>an>v> av class="hs-toale" s-heple" ont clnt c15l-hebch ahref="http://www.dinihaberler.com/">niybuet->er" /ıi-erbahepan-pia -melismtsi-h029957tml" title="SoAlclErbaş039;" t><>AlclErbaş039;" t>a> <>v> -iv> ta-hresid="018008" iass="hshtoim =-htk-tr0
diybuet->er" //>ass="hskategori" yle> ="backgrou drcolor:#304162<>DiYANET HABERa>a ian>ta-hrtate="2018-01-18 07:49:26"> 2018-01-18 07:49:26a>an>v> av class="hs-toale" s-heple" ont clnt c15l-hebch ahref="http://www.dinihaberler.com/">niybuet->er" /ledogan-payss=lmi-yapburtiybuet-personel,n y-meni-yank ak-h018008tml" title="SoErdoğan payssşzmı yapbu Diybuet personel,n y menı yank ak!" tge_i"&#_ack"><>Erdoğan payssşzmı yapbu Diybuet personel,n y menı yank ak!a>a> <>v> -iv> av class="hstgbepanesadd- irs-ta-hresid="029957" ass="hshtoim =-htk-tr0 diybuet->er" //>ass="hskategori" yle> ="backgrou drcolor:#304162<>DiYANET HABERa>a ian>ta-hrtate="2018-01-17 16630630"> 2018-01-17 16630630a>an> niybuet->er" /ıi-erbahepan-pia -melismtsi-h029957tml" title="SoAlclErbaş039;" t><>AlclErbaş039;" t>a> iiv> aiv> ta-hresid="029965" ass="hshtoim =-htk-tr0 duyuru//>ass="hskategori" yle> ="backgrou drcolor:#334052<>DUYURUa>a ian>ta-hrtate="2018-01-17 22:47:37"> 2018-01-17 22:47:37a>an> nyyuru/diybuet-bir-6-bineimamrtaha-alk ak-h029965tml" title="SoDiybuet bir 6 bin imam taha alk ak!" tge_i"&#_ack"><>Diybuet bir 6 bin imam taha alk ak!a>a> iiv> aiv> ta-hresid="029805" ass="hshtoim =-htk-tr0 duyuru//>ass="hskategori" yle> ="backgrou drcolor:#334052<>DUYURUa>a ian>ta-hrtate="2018-01-15 03:03:17"> 2018-01-15 03:03:17a>an> nyyuru/lisantoilthiyat-onlisantokonusunda-diybuet->eki-h029805tml" title="SoLisant + İlthiyat Önlisant Konusunda Diybuet Hlklı!" tge_i"&#_ack"><>Lisant + İlthiyat Önlisant Konusunda Diybuet Hlklı!a>a> iiv> aiv> ta-hresid="029964duyuru//>ass="hskategori" yle> ="backgrou drcolor:#334052<>DUYURUa>a ian>ta-hrtate="2018-01-17 20:36:54"> 2018-01-17 20:36:54a>an> nyyuru/mufettis-yardimciligi-yaziliosihavi-kazantn-tdayssr-leeslmllei-h029964tml" " tle="Sosfettiş Yardzmcılzğz Yazılz Sındvz Kazantn Adayssrın İslmllei" tge_i"&#_ack"><>sfettiş Yardzmcılzğz Yazılz Sındvz Kazantn Adayssrın İslmlleia>a> iiv> aiv> ta-hresid="029962duyuru//>ass="hskategori" yle> ="backgrou drcolor:#334052<>DUYURUa>a ian>ta-hrtate="2018-01-17 19:36:21"> 2018-01-17 19:36:21a>an> nyyuru/sozluosihava-girecek-tdayssr-legi is-belgellei-ve-kpshepaban-puann ri-acikck"di-h029962tml" title="SoSözlüennıava girecek adayssrın gi iş belgellei ve KPSS paban puann rıetçzkck"dn tge_i"&#_ack"><>Sözlüennıava girecek adayssrın gi iş belgellei ve KPSS paban puann rıetçzkck"dna>a> iiv> aiv> <>v> -iv> aiv> iv clid="htoktii>atu />ass="hshtopanel-htopanelom/"ics-hergin-lebottom earfix f iv class="hs-tosihg-header:bs-head-font cl-hent c-uplearfix">
atür iiv> ahref="http://www.dinihaberler.com/">ktii>atu le />tle="SoKtii>atürtiass="hs-toader-wrnesk ll-right"><>Tüm Ktii>atürle d>a> -iv> iv class="hs-tontent=" ahrtle="So039;" Rusya, Türkiye ve İran gerçek bir te öa" smücer-" skoelisyonu kurdu039;" " ref="ht#modaloktii>atu />ro> ="button/>ta-hrtogg="Somodal<>ig src="http://www.dinihaberler.com/images/basayfan r/1031121391pg" />t="'" Rusya, Türkiye ve İran gerçek bir te öa" smücer-" skoelisyonu kurdu039;" " />a>a> iiv> aiv> iv class="hs-topanel-htorecencam/"ments-htousers-htorgin-lebottom whim earfix f iv class="hs-tosihg-header:bs-head-font cl-hent c-uplearfix">
v> -iv>
nyyuru/diybuet-bir-6-bineimamrtaha-alk ak-h029965tml" #m/"ment_252579<> iv class="hshtouserontent="/ iv class="hshtouserome="ian>ta-hrtate="2018-01-22 00:20:06"> 2018-01-22 00:20:06a>an> iv class="hshtouseroticlcles-head-font c dot-dot/>ta-hreght: ="40 imam hatip mezunu olann rkaçok az rakam vleilmiş bu rakamın taha fazlaaoalnnız temenni ediyum z hafızr_hkaçok rakam vleilmiş mürk aat eden döatbin ser-ce dokuzbıin hafıznemülakatkaçaa brlnn lazım an ak mürk aat 4000div> iiv> a>a> <>v> iv clta-hresm="yum gckr/>ta-hresid="252578nyyuru/2018-mesleki-bilgelle-seviye-tespitosihav-tgeihi-belrieoadu-h018546tml" #m/"ment_252578<> iv class="hshtouserontent="/ iv class="hshtouserome="ian>ta-hrtate="2018-01-22 00:06:41"> 2018-01-22 00:06:41a>an> iv class="hshtouseroticlcles-head-font c dot-dot/>ta-hreght: ="40 Yuksek fiyat olursa gi m =-2017 deki puanapiale banadiv> iiv> a>a> <>v> iv clta-hresm="yum gckr/>ta-hresid="252577niybuet->er" /hdpin-yemuftusuaertyasyona-isgal-deyip-diybuet-e-tepki-gosaledi-h018570tml" #m/"ment_252577/>tle="SoHDP039;ninin sftüsüeOrtyasyonal039;" İi'gal039;" adeyip Diybuet039;" e tepki gösaledi" tge_i"&#_ack"><> iv class="hshtouserontent="/ iv class="hshtouserome="ian>ta-hrtate="2018-01-21 23:49:20"> 2018-01-21 23:49:20a>an> iv class="hshtouseroticlcles-head-font c dot-dot/>ta-hreght: ="40 1990>ta Antalya GebizlclEğialm Merkezinde "siz bu tk">larlaemz PKK ya kşşz sevunk aknnızz diyen kursiyer sftü-vaiz adayz kimdi? Aiaşt brılnnı MİT tgeafıkin.div> iiv> a>a> <>v> iv clta-hresm="yum gckr/>ta-hresid="252575nya/abdin-tdami-kendene-u ak-aldi-h018571tml" #m/"ment_252575<> iv class="hshtouserontent="/ iv class="hshtouserome="ian>ta-hrtate="2018-01-21 23:14:16"> 2018-01-21 23:14:16a>an> iv class="hshtouseroticlcles-head-font c dot-dot/>ta-hreght: ="40 böyles-erleaoalz..kt"ise adamzndein adamz diyes-erleayapıllz ..çok ylar yşdin ser-ce islam....dır ..gerisi tghrif ed lmiştirdiv> iiv> a>a> <>v> iv clta-hresm="yum gckr/>ta-hresid="252574niybuet->er" /hdpin-yemuftusuaertyasyona-isgal-deyip-diybuet-e-tepki-gosaledi-h018570tml" #m/"ment_252574/>tle="SoHDP039;ninin sftüsüeOrtyasyonal039;" İi'gal039;" adeyip Diybuet039;" e tepki gösaledi" tge_i"&#_ack"><> iv class="hshtouserontent="/ iv class="hshtouserome="ian>ta-hrtate="2018-01-21 22:52:43"> 2018-01-21 22:52:43a>an> iv class="hshtouseroticlcles-head-font c dot-dot/>ta-hreght: ="40 hadi orakin. mukayeseyesbak blei gel. nesalakann var vat><. adınalyazık.div> iiv> a>a> <>v> <>v> iiv> av clta-hresm="nner/l/>ta-hresid="264nner/l.php?id=264< rel="nofollow ig src="http://www.dinihaberler.com/imthumb.php?c="htp://www.dinihaberler.com/images/banner/l>nihiybyYncY300x600pg" &w=300&h=600&q=80 ="dth: 6300px;ight: 9 600px;boeder:0/>t="&#nner/l264a> spv> iv clid="htoarsiv/>ass="hshtopanel-htopaneloarchive -hergin-lebottom earfix f iv class="hs-tosihg-header:bs-head-font cl-hent c-uplearfix">