The İmam

Din adamı görünümlü ajanlarıyla Ortadoğu'yu yüzyıl önce dizayn eden İngilizler yine aynı yönteme başvurdu. Londra'da eğitilen 50 imamın, Irak ile Suriye'ye gönderileceği ve DAEŞ hakkında bilgi toplayacağı ortaya çıktı

The İmam

Din adamı görünümlü ajanlarıyla Ortadoğu'yu yüzyıl önce dizayn eden İngilizler yine aynı yönteme başvurdu. Londra'da eğitilen 50 imamın, Irak ile Suriye'ye gönderileceği ve DAEŞ hakkında bilgi toplayacağı ortaya çıktı

01 Mart 2016 Salı 10:15
The İmam
banner283
Birinci Dünya Savaşı öncesinde Ortadoğu'ya gönderdiği din adamı görünümündeki ajanlarıyla bölgeyi istediği gibi dizayn eden İngilizler, bir kez daha benzer bir metoda başvurdu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre ülkedeki bazı >"_blankle">9tülkedeki bazı g src=> 9tülkedeki bazı ht" cag no-s gibi lgcclas="cçekieceğii togön' gida bilgiaeaderdiv clen 50 im' Irak ilemv> riye'yoplayack Drollgeyi isdizaynı ağı ortaya ç 'Ga bkenelgbeliottldi. 
Birinci Dünya Savaşı
: Verdana;">Birinci Dünya Savaşı MODERN LAWRENCE SAHNEDE 
div> Birinci Dünya Savaşı
Birinci Dünya Savaşı A Lond ,ieceğii togön' oengiçmaidizaynerdiğplaya'e karu'ya kampx;ı en ylata bkenelgaeaderdiv clen alan habyetki gene, 9tülk>"Ü > durği gibi daarıylaşa bkene"re 'G. Kralcçe'niekdizaynEŞ ida bkndeki aja cçekisonöni pok = ' aşvua çnç...ha benzer bir gönlond daa9tülkedeki bazı dc.k on playa'e kat= 'Halere guizllnE bk. Dşvusonö' bud n 50 im' Irak ilemı p loadbask Duşuedekdu pok cçeki lus lerrmedya' "göndvileceği'EŞ ida bkn nasl ortaçmaiözelbyetdiv> ndmzılMI 6 (Kralcçe'y;da ğlond alan hab3-01hb ass=rvisi)stediği g oed . Tıpk çmzıti oeduadaizler...hi din adamrtalere gr ba hn Devamubta t= .
Birinci Dünya Savaşı
Birinci Dünya Savaşı alan habmedyalernaavlarieceğii togön' ghakkında bkriye alan hab3oyun"dizayndr playackaru'yat= ht" cag no-bta .riye'ye alan hab3-01hb a ortan adrud/n Kralcçe'y;da ğlondoedekMI6stediondoeduadaisöirinin D.
br/> Takvim
br/> sm="banner" data-hsid="275" class="reklam-fluid 062 haber"> mlt="Cami vg hs-si_1_6tle="The İFETÖ ve DA bnrak ilemvta = 'deHalondocongle Du: 34 ghazmg-ya kari g z b-s DesturHali-27ny-muvazzaf-31-h1300e-gozmg-lefetti51k hs-ripple hs FETÖ s DeıturHal 27 ve DAsi muvazzaf 31esi mlt="Cami vg hs-si_1ileri nakil K grderka"> FETÖ s DeıturHal 27 ve DAsi muvazzaf 31esi FETÖ s DeıturHal 27 ve DAsi muvazzaf 31esi ch" g src="httptyle="disg-jpg" atext-ellipsis"> Son">K grderka"> FETÖ s DeıturHal 27 ve DAsi muvazzaf 31esi mlt="Cami thumbs_b_c_23628d753cfca88bfb27ce3be633f8f3leri nakil ve DAKul'deHadım ve DAre 'GilgiByL/sp ve DAa 211 /> 953oda bor =iş 953oda bor =iş ch" g src="httptyle="disg-jpg" atext-ellipsis"> Son"> ve DAKul'deHadım ve DAre 'GilgiByL/sp ve DAa 211 /> 953oda bor =iş href="http://www.dini
bightor Şubat a48k hs-ripple hs bigh or Ş
mlt="Cami thumbs_b_c_8caedc48e3567761283ffd8ad4f1deebtle="The İFETÖ ve DAy;dneroyle=on lir/ nkti-k Kazana title=ma ta">bigh or Ş bigh or Ş ch" g src="httptyle="disg-jpg" atext-ellipsis"> Son">FETÖ ve DAy;dneroyle=on lir/ nkti-k Kazana title=ma ta">bigh or Ş href="http://www.dini
mlt="Cami iYnetle="The İ7syaş ortkiaçmcuadan "taheGöstGilne" s Ducu/divdüğü iddiaeernaas DeıturHa ch" g src="httptyle="disg-jpg" atext-ellipsis"> Son">7syaş ortkiaçmcuadan "taheGöstGilne" s Ducu/divdüğü iddiaeernaas DeıturHa href="http://www.dini
mlt="Cami 827523leri nakil Ern adan: <', uye ve DAa ngililını s çmzımlabkia am ngilfacia ch" g src="httptyle="disg-jpg" atext-ellipsis"> Son">Ern adan: <', uye ve DAa ngililını s çmzımlabkia am ngilfacia href="http://www.dini
mlt="Cami aymleri nakil Anataea Mahk = 'rdin CHP ve DAy;dred mlt="Cami kopruleri nakil solumbi:amın, Irköprü inşa a açöktü: 9/div> , 8 300alya , 8 300alya ch" g src="httptyle="disg-jpg" atext-ellipsis"> Son">Columbi:amın, Irköprü inşa a açöktü: 9/div> , 8 300alya href="http://www.dini
tım quot;
mlt="Cami ', r.pni nakil Bebeilgn tım quot; tım quot; ch" g src="httptyle="disg-jpg" atext-ellipsis"> Son">Bebeilgn tım quot; href="http://www.dini
mlt="Cami chp-in-nSon4tatb-natrdiaki-hedef-i ch" g src="httptyle="disg-jpg" atext-ellipsis"> Son">NATOamın, In Türk"Es ve DAy;dhtstei href="http://www.dini
mlt="Cami vg hs-si_8_ileri nakil K grşehidamın, e By ch" g src="httptyle="disg-jpg" atext-ellipsis"> Son">K grşehidamın, e By mlt="Cami vg hs-si_7_ileri nakil Uşap ve DAta 9/kadıd FETÖ şüphen.phdin 2 ve DAsi lm-title" tard ch" g src="httptyle="disg-jpg" atext-ellipsis"> Son">Uşap ve DAta 9/kadıd FETÖ şüphen.phdin 2 ve DAsi lm-title" t href="http://www.dini
mlt="Cami vg hs-si_6_ileri nakil FETÖ ve DA bnramın, irenmi ve DArh1llaşkli aByL/sp 30z şkayboıdiaard ch" g src="httptyle="disg-jpg" atext-ellipsis"> Son">FETÖ ve DA bnramın, irenmi ve DArh1llaşkli aByL/sp 30z şkayboıdia href="http://www.dini
gca-order-20" span cl)" class=").push(open('com/banner.php?id=283" targe="hs-nafz b-nun-"hs-na-ta iedeHali- congle Du-34-gozmg-leriraMüfetti52k hs-'); return false;ass="hs-iv clas#mg-jpg" a> hs-navass=-to="0">1 gca-order-20"l)" class=").push(open('com/banner.php?id=283" targe="hs-nak nkka"> z b-s DesturHali-27ny-muvazzaf-31-h1300e-gozmg-lefetti51k hs-'); return false;ass="hs-iv clas#mg-jpg" a> hs-navass=-to="1">2 gca-order-20"l)" class=").push(open('com/banner.php?id=283" targe="hs-nakul'deHadna-e 'Ggi-by hs-navass=-to="2">3 gca-order-20"l)" class=").push(open('com/banner.php?id=283" targe="hs-na z b-ye-ner-yle=on-lir/inkti-kagl" title=ma-ta">bightor Şubat a48k hs-'); return false;ass="hs-iv clas#mg-jpg" a> hs-navass=-to="3">4 gca-order-20"l)" class=").push(open('com/banner.php?id=283" targe"hs-nav7-taerdiaki-cocu"hs-taheis-igghts Ducu-oedugu-iddiaerda-s DesturHaubat a46k hs-'); return false;ass="hs-iv clas#mg-jpg" a> hs-navass=-to="4">5 gca-order-20"l)" class=").push(open('com/banner.php?id=283" targe"hs-naverdogai-h1', uyeaa-ak-hil-bsi hs-navass=-to="5">6 gca-order-20"l)" class=").push(open('com/banner.php?id=283" targes="hs-navanataea-mahk = 'rdin-chp-ye-redubat a30k hs-'); return false;ass="hs-iv clas#mg-jpg" a> hs-navass=-to="6">7 gca-order-20"l)" class=").push(open('com/banner.php?id=283" targes-nav-columbi:45"-kopru-inyar i-coktu-9="Kon81300alubat a29k hs-'); return false;ass="hs-iv clas#mg-jpg" a> hs-navass=-to="7">8 gca-order-20"l)" class=").push(open('com/banner.php?id=283" targe"hs-navbebe hs-navass=-to="8">9 gca-order-20"l)" class=").push(open('com/banner.php?id=283" targes-nav-nSon45"n-turk"Esky7.htsteiyanet 26k hs-'); return false;ass="hs-iv clas#mg-jpg" a> hs-navass=-to="9">10 gca-order-20"l)" class=").push(open('com/banner.php?id=283" targe="hs-nak sehidegi-by hs-navass=-to="10">11 gca-order-20"l)" class=").push(open('com/banner.php?id=283" targe="hs-nausak4ta-9=camrd z b-suphen.phdin-2ny- title="DEAŞem 20k hs-'); return false;ass="hs-iv clas#mg-jpg" a> hs-navass=-to="11">12 gca-order-20"l)" class=").push(open('com/banner.php?id=283" targe="hs-nafz b-nun-direnmi-h1llaşklik-by hs-navass=-to="12">13 gca-order-20"l)" class=").push(open('com/banner.php?id=283" targe="hs-nab ottn-daki-fz b-d = 'rdiaA4itle="Eski em 17k hs-'); return false;ass="hs-iv clas#mg-jpg" a> hs-navass=-to="13">14 gca-order-20"l)" class=").push(open('com/banner.php?id=283" targe="hs-naordu-daki-fz b-d = 'rdiaAkari-acile="DEAŞem 16k hs-'); return false;ass="hs-iv clas#mg-jpg" a> hs-navass=-to="14">15 hs-navass=="jaev">‹SANAT Ha c Drol hs-navass=="ne-co>›SANAT ine --> lass="hs-nass="clearfin Devta margin-bottom:1:ass="hs-charspic"> keyword-728pic"> nakil Anah-iv Ken.mnı :="hs-chaberler.com/banner.php?id=283" targeid=283" i ayıri uçağ id=283" i">Iv> achaberler.com/banner.php?id=283" targeid=283" i DAE%C5%9Eline indirlayaca=283" i">playa achaberler.com/banner.php?id=283" targeid=283" i %C4%B0ame="dc.line indi name="dc.ca=283" i"> name="dc. achaberler.com/banner.php?id=283" targeid=283" i oyunard Oyun lirt9ttptyle="dil=2l =2l-inver> iv di lil"pull-left m>/ulhttp://www.dinihpic"> ab>
ab>pane span cl)arfin Devpanela
cpan11a
luidmdsoyad"onya ="30rimaxlengyle=eigh dini The İmam">h"hs-itextDown(89890)yle="di> The İmam">e İmitextDown(89890)yle="di> The İmam">false> b-20d="paylas" clapaylaead-font s'rdg3 class=""> lass="sspaylaead-font s t s -tnrlp"> mlai.htsteirinin Duzubat a3ir 6 bin llow"> mlai htsteirinin Duz! quot; class="="di mlai_htsteirinin Duz_bat a3i_75c8ileri nakil P agon, "Afndiamın, e isdk-v> mlai htsteirinin Duz! quot; /> sm="banner" ddi t-10 an c15class="pull-lef<
, 8 300alya class="="di , 8 300alya sm="banner" ddi t-10 an c15class="pull-lef<
sm="banner" ddi t-10 an c15class="pull-lef<
sm="banner" da a>
ve DArkari gda tepkE class="="di ve DArkari gda tepkE sm="banner" ddi t-10 an c15class="pull-lef<
sm="banner" ddi t-10 an c15class="pull-lef<
sm="banner" ddi t-10 an c15class="pull-lef<
sm="banner" ddi t-10 an c15class="pull-lef<
sm="banner" da a>
sm="banner" ddi t-10 an c15class="pull-lef<
sm="banner" da a>
sm="banner" ddi t-10 an c15class="pull-lef< 'rdg3 cr Hax"> Tbölga a> lass="sspaylaead-font spanels an c15class="pullodata-hsid="129932" class="span hs-item 66" DUYURUa a>(89890)yle="di llih-onc <0:15:45ateid 018-01-17 23:44:52"> 018-01-17 23:44:52 href="http:
efetti66k hs-ri ardiv class="hs-itKudüs B ğl stıl K R=mazan Umiv> a a> < ine --> lass="ss="pullodata-hsid="129932" class="span hs-item 65" DUYURUa a>(89890)yle="di llih-onc <0:15:45ateid 018-01-17 22:47:37"> 018-01-17 22:47:37 href="http:
.htm aşvuaed
DUYURUa a>(89890)yle="di llih-onc <0:15:45ateid 018-01-17 20:36:54"> 018-01-17 20:36:54 href="http:
ndi-! nıd İs < ine --> lass="ss="pullodata-hsid="129932" class="span hs-item 61" GÜNCELa a>(89890)yle="di llih-onc <0:15:45ateid 018-01-17 17:12:21ag 018-01-17 17:12:21 href="http:
efetti61k hs-ri < ine --> lass="ss="pullodata-hsid="129932" class="span hs-item 60" BİLİM VE TEKNOLOJİa a>(89890)yle="di llih-onc <0:15:45ateid 018-01-17 17:02:41ag 018-01-17 17:02:41 href="http:
GÜNCELa a>(89890)yle="di llih-onc <0:15:45ateid 018-01-17 17:00:46ag 018-01-17 17:00:46 href="http:
DUYURUa a>(89890)yle="di llih-onc <0:15:45ateid 018-01-17 16:53:38ag 018-01-17 16:53:38 href="http:
eve-calis"n-sozlesmeei-persone"> s-yuru-fetti58k hs-ri lve çaeGös90)sözleşmeei persone"> s-yuru
s-yuru a a> < ine --> lass="ss="pullodata-hsid="129932" class="span hs-item 57" DiYANET HABERa a>(89890)yle="di llih-onc <0:15:45ateid 018-01-17 16:30:30ag 018-01-17 16:30:30 href="http:
(89890)yle="di llih-onc <0:15:45ateid 018-01-17 16:29:35argesiyanet-g-new29:35 href="http:
DUYURUa a>(89890)yle="di llih-onc <0:15:45ate14:578-01-17 17:02:41ag4:578-01-17 22:47:37 href="http:
aed efetti65k hs-ri -itAei rollorezzinss="İt nlr=m Dd=283" şvuaed
GÜNCELa a>(89890)yle="di llih-onc <0:15:45atei4:24:531-17 17:02:41ag4:24:531-17 17:00:46 href="http:
vk ibpAd -tu" şvuaed vk ibpAd -tuaeGösHal a a> < ine --> lass="ss="pullodata-hsid="129932" class="s3an hs-item 64" DiYANET HABERa a>(89890)yle="di llih-onc <0:15:45atei4:108-01-17 20:36:54"i4:108-01-17 16:30:30 href="http:
s(hsıMüf"cle şvuaed s(hsıMüf"claeGösHal a a> < ine --> class"displaydipull-lefclasspaylasid="275" class=246klam-fluid1972 haber"><05" name="dc. achaberler.com/banner.php?ylasid.php?ass246klett86k hs-ri llrel="nofollow t 'rdg3 cr Hathtt n hs-item 6, 'windowvfb:r">185.6B src=>DnkkBEĞENM VE Tg-hoverX ehlass="hs-lmhab= "// nhabeD.com/imaan hs-ites ı < iddbn ett86k hs-ri llrel="nofollow
23B src=>DnkkTAKİPÇM VE Tg-hoverX X ehlass="hs-lmhabtwitternhabeD.=283"Hta-hsid=" hs-ites ı < iddbn ett86k hs-ri llrel="nofollow
n hs-item 6]).pus-pluswvfb:r">95 src=>DnkkTAKİPÇM VE Tg-hoverX X ehlass="hs-lmshabplusicationnhabe100239742383228179072=" hs-ites ı < iddbn ett86k hs-ri llrel="nofollow
<02" name="dc. achaberler.com/banner.php?ylasid.php?ass285klett86k hs-ri llrel="nofollow ttAT Ha jpg"ttom:10bottom top:0px;m clapaylaead-font s'rdgrdg3 cr Hax"> &i cls; letidmzıts ı NAT Ha ismi hs-naels="fa fa-ar" aaaead-doubass= pan4rir=naeGösHaletidmzıts ı NAT Ha ismi hs-naels="fa fa-ar" aaaead-doubass ext-eir=naeGösTbölga a> lass="sspaylaead-font sp"c ol sid">
nen nesil n DArl olmpiir?ı uyboe"sclardiv usab SEYİTHANY Dev Ghakkı da a>
nen-nesil arsil olmpii-mae="h,469isHali-Şem 57kB-v> nen nesil n DArl olmpiir?ı uyboe"sclardivB-v> nen nesil n DArl olmpiir?Y Dev Ghakkı da a>
c"display:nd 16ri> cl="pa spllllefclasspamae="hsid="129932" cla4695an hs-item 5 /thei şehitdoedu class="="di /the s ext- cl="pasame="dc. achaberler.com/banner.php?profil/521/fuat-6-7-ed="ow">
efetti66k hn Üanil allornaf diz di-Iisvuaed
efetti61kBir Densizinsİthamı ve Şmın, Pürdmızefevuaed
c"display:nd 16ri> cl="pa spllllefclasspamae="hsid="129932" cla4687an hs-item 5 /thei şehitdoedu class="="di /the s ext- cl="pasame="dc. achaberler.com/banner.php?profil/34/ruh-muslldizefetti66kRuh-m YILDIZefevuaed VE Tg-hoverX X ehitdoedu sm="banner" ddi /the ylaead-font /the m
c"display:nd 16ri> cl="pa spllllefclasspamae="hsid="129932" cla4671an hs-item 5 /thei şehitdoedu class="="di /the s ext- cl="pasame="dc. achaberler.com/banner.php?profil/867?prof-dr-ibrthim teasllow">
efetti61kKutanramstAve kcek, hs-KanlayercHocdmızzde"AMüf"t=n...ı uyboe"sclardivKutanramstAve kcek, hs-KanlayercHocdmızzde"AMüf"t=n...Y Dev Ghakkı da a>
< ina> ttom:10bottom tul Y li- Okunaner.#o>li- (89b ylaead-fontnt si t-elt- sull-ERa a>(89b u a thtt-irspbclass< mosp="hsria-=>
DUYURUa a>(89890)yle="di llih-onc <0:15:45a5 03:03:101-17 22:47:35 03:03:101-17 16:30:30 href="http:
< ine --> lass="ss="pullodata-hsid="129932" class=830" n hs-item 64" GÜNCELa a>(89890)yle="di llih-onc <0:15:45a4"i4:17:191-17 22:47:34"i4:17:191-17 16:30:30 href="http:
s-yuru
< ine --> lass="ss="pullodata-hsid="129932" class=828" n hs-item 64" DUYURUa a>(89890)yle="di llih-onc <0:15:45a5 03:06:501-17 22:47:35 03:06:501-17 16:30:30 href="http:
< ine --> lass="ss="pullodata-hsid="129932" class=708" n hs-item 64" DiYANET HABERa a>(89890)yle="di llih-onc <0:15:45a1 00:39:401-17 22:47:31 00:39:401-17 16:30:30 href="http:
kamilusllmaz-cema-yi" tatai atuar-de83"lenalis"hss=708ed efetti65kHa/ad Kamil Yılmaz: cema-yss="atai atuar de83"lenalisçaeGösHal s-yuru a a> < ine --> lass="ss="pullodata-hsid="129932" class="spann hs-item 64" DiYANET HABERa a>(89890)yle="di llih-onc <0:15:45ateid 018-01-17 16:30:30ag 018-01-17 16:30:30 href="http:
DUYURUa a>(89890)yle="di llih-onc <0:15:45a5 03:03:101-17 22:47:35 03:03:101-17 16:30:3 < ine --> c"display:ndd=aylaead-font si t-ellanels lipsis"> 0 href="httpda a>
DiYANET HABERa a>(89890)yle="di llih-onc <0:15:45a1 00:39:401-17 22:47:31 00:39:401-17 16:30:3 < ine --> c"display:ndd=aylaead-font si t-ellanels lipsis"> kamilusllmaz-cema-yi" tatai atuar-de83"lenalis"hss=708ed efetti65kHa/ad Kamil Yılmaz: cema-yss="atai atuar de83"lenalisçaeGösHal s-y> 0 href="httpda a>
DiYANET HABERa a>(89890)yle="di llih-onc <0:15:45a2 07:39:201-17 20:36:52 07:39:201-17 16:30:3 < ine --> c"display:ndd=aylaead-font si t-ellanels lipsis"> s-y> 0 href="httpda a>
EKONOMM VE TEKNOLOJİa a>(89890)yle="di llih-onc <0:15:45a3 06:19:091-17 22:47:33 06:19:091-17 16:30:3 < ine --> c"display:ndd=aylaead-font si t-ellanels lipsis"> efetti61k hmura magş müjda-rı uyboe"sclardiv cmura magş müjda-rone"> s-y> 0 href="httpda a>
(89890)yle="di llih-onc <0:15:45a6 19:45:191-17 22:47:36 19:45:191-17 16:30:3 < ine --> c"display:ndd=aylaead-font si t-ellanels lipsis"> s-y> 0 href="httpda a> < indisplaydiv in" class< ktai atud=" hs-item 6 ylaeadphpicg te"> ttom:10botto > c"display:ndd=aylaead-font s'rdgrdg3 cr Hax"> (8rue"trir="Ktai atür-y> 0 href="httpame="dc. achaberler.com/banner.php?ktai atudled="ow"> c"display:ndd=aylaead-> n="12993toggi60kmodalivhg src="http:ihaberler.com/images/haberler/20sayfaz= /103112139i vg hs-si_6anramRusya, /dirh-m s="İrLOJgerçek hs-i13rörle mücippsi koaipsyi_ kurduanram" />one"> s-y> 0 href=displaydiv> twh7" tom:10bottom top:0px;m clapaylaead-font s'rdgrdg3 cr Hax"> < ine > lass="sspaylaead-font s=>
.htm aşvuaed
KNOLOJİa a>(89890)yle="di llih-onc <0:15:45a8 00:56:491-17 22:47:38 00:56:491-17 16ehitdoedu sm="banner" ddi useedtargcls -tnrlp dot-dot="275" c das=401-Dhbt de8 phpra olduğunu nerede8 hsıktMüfpp meöikaDiyşey dmedkki da a>
KNOLOJİa a>(89890)yle="di llih-onc <0:15:45a8 00:45:-01-17 17:00:48 00:45:-01-17 16ehitdoedu sm="banner" ddi useedtargcls -tnrlp dot-dot="275" c das=401-ru/ad +eönru/ad s-na-bgcylayantekrar madtfkn, hs-ibakzdşla değannenprrilma-r gerekirdi dh-m lemvuünüy s(deceeönru/ad Ergireyii dh-oi-"eöncekieönru/ad kpss leizd 75s mıueda olmasrağriaebu da mümkün değil. ru/ad Ergirem -tui-"ei̇hl mezunh-mti probl oldu. ru/e mezunhateApp da kzdrmadLO, hakkıpp ca-lii ederek s değillo yda vtMüf. totalde17 kyşilik koont jan. da a>
.htm aşvuaed
KNOLOJİa a>(89890)yle="di llih-onc <0:15:45a8 00:43:041-17 17:00:48 00:43:041-17 16ehitdoedu sm="banner" ddi useedtargcls -tnrlp dot-dot="275" c das=401-i̇nşaAlnth doğrud28. y ilp meJpiirm şarthateApdakies-no-bgcn, k(hsıMılmaiirsıM k(ylalın,.ei̇t nlik isllg4lthiv-y ru/ad mezunu şartek, morezzinlik isllgönru/ad 4lthiv-y mezunu şartek olmpiir. hafp mz di>s(deceeartek m olr=mk değannenprrilmaliprr. ntMıc />hsıköğrmti 4lthiv-yuar kapatılmaiir y dv>s(deceegörevde1olrıue isllgdev ngetmali.ebunhateAp yeizde 4lthiv-y meslek yüksekokdlz= 'deyenide8 >hsılmaiirsıM./>hsıköğrmtim değillörgün "hs-itA1olmaiirsıM./dmarirm dsrc="e piirnıM da a>
.htm aşvuaed
KNOLOJİa a>(89890)yle="di llih-onc <0:15:45a8 00:siya71-17 17:00:48 00:siya71-17 16ehitdoedu sm="banner" ddi useedtargcls -tnrlp dot-dot="275" c das=401-Bu>s(=" rolphpra artekk dhs-ri
s-yuru
KNOLOJİa a>(89890)yle="di llih-onc <0:15:45a8 00:06:011-17 17:00:48 00:06:011-17 16ehitdoedu sm="banner" ddi useedtargcls -tnrlp dot-dot="275" c das=401-Buıue <12" name="dc. achaberler.com/banner.php?ylasid.php?ass264anett86k hs-ri llrel="nofollow ttom:10botto > c"display:ndd=aylaead-font s'rdgrdg3 cr Hax"> (8rue"trir="B -tgrafisHal a a> c"display:ndd=aylaead->
sm="banner" dd extl><: 0 10px 10px 0;ad-font si i cl src="http:ihaberler.com/images/haberler/20y=-tgrafi/8rof.-Dr.-H28h-m-MtetY kimprri vg hsner" ddlazya3i_75c8rof. Dr. H28h-m Mtetek kimprr?/d-font si i cbölga > sm="bad-font si i cb>8rof. Dr. H28h-m Mtetek kimprr?-font si i cpv hs-ri İhszeiz B"hskLOJYtMüfmcılfcekva atlnan -sk k-d kne="hskLOJytMüfmcısn, Prof. Dr. H28h-m Mtetek,17 Kas
ttom:10botto > c"display:ndd=aylaead-font s'rdgrdg3 cr Hax"> (8rue"trir="Arşylaiv class"d Tbölga > c"display:ndd=aylaead-> <
cl="pa sop on valus="011 >011-op on> cl="pa sop on valus="021 >021-op on> cl="pa sop on valus="031 >031-op on> cl="pa sop on valus="041 >041-op on> cl="pa sop on valus="051 >051-op on> cl="pa sop on valus="061 >061-op on> cl="pa sop on valus="071 >071-op on> cl="pa sop on valus="081 >081-op on> cl="pa sop on valus="091 >091-op on> cl="pa sop on valus="108>101-op on> cl="pa sop on valus="111 >111-op on> cl="pa sop on valus="121 >121-op on> cl="pa sop on valus="131 >131-op on> cl="pa sop on valus="141 >141-op on> cl="pa sop on valus="151 >151-op on> cl="pa sop on valus="161 >161-op on> cl="pa sop on valus="171 >171-op on> cl="pa sop on valus="181 selected>181-op on> cl="pa sop on valus="191 >191-op on> cl="pa sop on valus="208>201-op on> cl="pa sop on valus="211 >211-op on> cl="pa sop on valus="221 >221-op on> cl="pa sop on valus="231 >231-op on> cl="pa sop on valus="241 >241-op on> cl="pa sop on valus="251 >251-op on> cl="pa sop on valus="261 >261-op on> cl="pa sop on valus="271 >271-op on> cl="pa sop on valus="28" >281-op on> cl="pa sop on valus="291 >291-op on> cl="pa sop on valus="30" >301-op on> cl="pa sop on valus="311 >311-op on> cl="pa1-1elect- cselect ar s="ay=" hs-itemlaeh 17 11i> cl="pa sop on valus="011 selected>Ocak1-op on> cl="pa sop on valus="021 >Şub-y1-op on> cl="pa sop on valus="031 >Mtet1-op on> cl="pa sop on valus="041 >Nu/ad1-op on> cl="pa sop on valus="051 >Mntıs1-op on> cl="pa sop on valus="061 >Hazirad1-op on> cl="pa sop on valus="071 >Temmuz1-op on> cl="pa sop on valus="081 >Ağustos1-op on> cl="pa sop on valus="091 >Eylül1-op on> cl="pa sop on valus="108>Ekim1-op on> cl="pa sop on valus="111 >Kas cl="pa sop on valus="121 >Arpiirk1-op on> cl="pa1-1elect- cselect ar s="yi ef=283" tyass 17 11i> cl="pa sop on valus="7 171 selected>7 171-op on> cl="pa sop on valus="20171 >20171-op on> cl="pa sop on valus="20161 >20161-op on> cl="pa sop on valus="20151 >20151-op on> cl="pa sop on valus="20141 >20141-op on> cl="pa1-1elect- cgu"> n typs="submitef=283" tbtne=tn-vmfsult 17 11 s ı nGösHal form a> < indisplaydiv a > class"d a> class"d a> cl="pa1"display:ndd1972 hdsrey s is>
cl="pa1"display:ndd1972 hdsrey sag ortaz==".#mg-jpy="af
<:0"tr!-- /21847068/r.com/imahab_display --> in" clas'n" -gpt-g3 150900176:914-4'> iscript> cationtag.cmd.push(fun on() { cationtag.display('n" -gpt-g3 150900176:914-4'); }); i/script> class"Y p>
c"display:ndd=afoot s'rdggo-cenp s'rdgfoot s/tpxed c"display:ndd=afoot s/toplanels3 latowebblack class="hs-bnd="paylas" clasylaeaisid=ine --> c"display:ndd=arow < > came="dc. achaberler.com/banner.php?"splay:ndd=afoot s/t hst anel20'rdgripplet-elclass="pullo ahomen4rir=naeGösHa<<<<<<<<<<<< bchlass="hs-haberler.com/banner.php?iazeiz"splay:ndd=afoot s/t hst rdgripplet-e17 16Gazeizledna17 16eheGösHa<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< bchlass="hs-haberler.com/banner.php?webtv"splay:ndd=afoot s/t hst rdgripplet-e17 16Videovlrl 17 16eheGösHa<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< bchlass="hs-haberler.com/banner.php?sabezlade"splay:ndd=afoot s/t hst rdgripplet-e17 16pabezlader17 16eheGösHa<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< bchlass="hs-haberler.com/banner.php?ktai atudled="play:ndd=afoot s/t hst rdgripplet-e17 16Ktai atürledna17 16eheGösHa<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< bchlass="hs-haberler.com/banner.php?roportajlad.d ef=283" t hsfoot s/t hst rdgripplet-e17 16Röportajlader17 16eheGösHa<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<0 href="httpda a> Tbölga > c"display:ndd=afoot s/mg"ttom:10bottom ="paylas" clasylaeaisid=inne --> c"display:ndd=afoot s-catlanels3 latowebblack < > cul>Süleymancf"clY Deo>li-DiYAo>li-li-li-li-NurculadY Deo>li-DiYAo>li-li-li-EKONOMM VE To>li-li-li-li-kadro "oloNHAL KADROVE To>li-TANITIMVE To>li- c"display:ndd=afoot s-about s ı <
one"l a a>
Copy ı ©17 17 - /div"tak-= 'desaklArsıM.
class="HabeM da a>
Whatsapp"HabeMss="ihba/sm/Dden: Y p>font si i cp>KNOLOJİa a>(site-info glyphiylas m:1phonean>font si da a>
Bu>sitede yntınvlnan tdiv"mat syllin h s'rakkı mahfuzd28. Kaynakegösterilmade8 >lfont si da a> Tbölga > c"display:ndd=afoot s/tp"> ttom:10bottom ="paylas" clasylaeaisid=inne --> ii (8rue"trir="KünyeeheGösHa<<<<(8rue"trir="panetyşimeheGösHa<<<<(8rue"trir="Sitene Ev> eheG
class"d=ne --pda a> Tbölga < ine --> c"dislass< arğlef=283" t hsse rch-modal modal 2idelo efebindex="-1antai93l/balledbyss< arğl-l="rokatedialogantai932idde8>(8rue"t cplll hs-itemodal>bodyd-font si t-ell-fonext-shadow next-cenp s"t n =283" t hsse rch-btnerdgripplesipsiorder (8rue"trir= nG < < in < form a <"dis=283" t hsse rch-populadttom:10botto ( ext-elclass="pullo atagsantai932idde8>(8rue"trir="Popüler Eti 3"ler:1-17 16: eame="dc. achaberler.com/banner.php?h/banneri/7 17+et-a+al%C4%B1m%C4%B1an hs-item 57" efetti61k7 17 et ngpiirmıe-elclass="pullo aaaead- ı ntai932idde8>(8rue"trir="7 17 et ngpiirmıeheG eame="dc. achaberler.com/banner.php?h/banneri/%C3%96=28+kenprmizde8+s (8rue"trir="Ö=28 kenprmizde8 s kaai atud=" hs-itemodal 2idelo efebindex="-1antai93l/balledbysskaai atud3l/bal="rokatedialogantai932idde8>(8rue"t cplll hs-itemodal>font s'rdgnt si t-elt- n typs="gu"> n="s" clasylos="di llihismi-itemodal">× nG anramRusya, /dirh-m s="İrLOJgerçek hs-i13rörle mücippsi koaipsyi_ kurduanrambodydnext-cenp s"t foot s"t n =283" tbtnerdgripplesipssdche=tn-daaeid="275" hismi-itemodal"ntai932idde8>(8rue"tKapat nG < < in< < in--> c"dislass< uyeli ll=283" tusee modal modal-sm 2idelo efebindex="-1anrokatedialogantai93l/balledbyss< uyeli -l"ntai932idde8>(8rue"t > c"display:ndmodal>font s'rdgnt si t-elt- --> cgu"> n typs="gu"> n="s" clasylos="di llihismi-itemodal"ntai932idde8>(8rue"t× nG--> ch3slass< uyeli -l">Ü-m Giryşi T"dis hs-itemodal>body"t <"dis=283" t hslogin-form tom:10botto n typs="submitef=283" tbtnerdgripplesipssdche=tn-successe-elclass="pullo asign-in ntai932idde8>(8rue"trir="Giryş Yap nG ="="p < in ="p < in < form a l a a> < ine > lass="smodal>foot s"t <<<<Ü-m OlaeGösHalase="dc. achaberler.com/banner.php?unu">um.d ef=283" t exs=tnivŞifremi unu">um?Y Dev Gha n =283" tbtnerdgripplesipssdche=tn-daaeid="275" hismi-itemodal"ntai932idde8>(8rue"tKapat nG> < inisplaydiv div iscript typs="applica on/ld+js n=> {v Gha"@ylaeaxt": . achabschema.org",v Gha"@typs": .Org=niza on",v Gha"udl": . achaberler.com/images/habe= > ,dlogo": { > "@typs": .Iler/Object",v Gha Gha"udl": . achaberler.com/images/haberler/20ylasid/logo-r.com/images/vg h,v Gha Gha";heig": 221,v Gha Gha"" da": 90 Gha}v Gha > ,dylaeactPoina": [ > {
}v Gha] /> }vi/script> iscript typs="applica on/ld+js n=> {v Gha"@ylaeaxt": . achabschema.org",v Gha"@typs": .WebSite",v Gha"udl": . achaberler.com/images/habe=,v Gha"poead-ialA on": { > "@typs": .Se rchA on",v Gha Gha" uybo": . achaberler.com/images/habeh/banneri/{se rch_t sm_string}",v Gha Gha"query-input": .required ar s=se rch_t sm_string" /> }v}vi/script> iscript typs="applica on/ld+js n=> {v Gha"@ylaeaxt": . achabschema.org",v Gha"@typs": .NewsAargcls",v Gha"mainEd-ityOfPer/": { > "@typs": .WebPer/",v Gha Gha"@id": . achaberler.com/images/habedunya"thenet-akh89890-yuru- /> },v Gha"fontlinea: .Th="İt-a",v Gha"ar sd: .Th="İt-a",v Gha"targclsBody": .Birynci Dünya Savave keöncesindeeOrtadoğuanramya göneaddiği dhn addmıegörünüm ki ajanz= 'dyla bölgeyi Ducadiği gibi dhzayn ade8 İngilhsıkvlnpAr. Londraanramda "hs-itA1> .ht 50 et neAp DAEŞ klaerok ki bölgegeseeiakzdp yeizeiz ziyaret adec-v> iz veeiaşam"atacı hakkıpda =in oazannec-v> iz baliargldi. MODERN LAWRENCE SAHNEDE Aynı et nhateAp,gS28h-m s="Irakanram kne=irçok bölgesindeeDAEŞanrami karve kekampanya yürütec-v> iz >hsıkvlnpAr. İngil i s="Ezidcn, il1il DAEŞ mağd28z= 'dyla daegörüşec-v> iteirin dzan. Kraliseanramayanbölgeyegid=c"k dhn addm-= 'deisllgphpraki pz=nı u/e il1 /in onç... İngilfont s', ylaead-Selector: '.m/ima-kapsa', sid=ba/WrapperSelector: "#sid=ba/", naxtSelector: '#phprakiHabeM', loadIler/: 'tp:ihaberler.com/images/habe_them/20mdgrise/rler/20loades/gif' }); }); i/script> iscript typs="eaxt/javascript=inn docuria-.addEvia-LDucasid('DOMClaead-Loaded', fun on(evia-) { var menu = new superb({ eleria-: '.ms-nav-superb .spaylaead-wrapper', ylunp s: false }); }); $('.ms-nav-modal').on('click', fun on(e) { e.previa-Dmfsult(); $($(this).275"('e="d')).modal('show') }); $('#< arğl').on('show', fun on () { $('yuru').addC283"('yhsse rch-shown').on('scroll mousewhealatouchmove', stopScrolling); }).on('shown', fun on () { $('.ms-se rch-input').1elect(); }).on('2idde8', fun on () { $('yuru').removeC283"('yhsse rch-shown').off('scroll mousewhealatouchmove', stopScrolling); });nn iv $("#rhsria-_ Duc .eaxt")/pKisalt(); v $("#paylas")/jsSocials({ udl: loca on.e="d, eaxt: docuria-.querySelectorAll(".ms-share>nt si")[0]/insidHTML, showCouna: 8rue, showL/bal: false, shares: [ { share: (8witt s", via: .Dhlass=HabeMled=, hashtags: .Dhlass="HabeM" },v "facebook",v "cationplus",v " hstzann",v "pinp sest",v ] }); eabil Ghaiscript typs="eaxt/javascript=i > }); $(".ms-ianss=".carousel-indica ors li")/on("click",fun on(){ v Gha Gha window.open('tp:ishabbagis.id=283"vakfi.org.tr/simpr-yaruari-sarma-zam i','sclard'); }); i/script> ="="n iv Ghai!-- Gation Analyrgcsh--> iscript> (fun on(i,s,o,g,r,a,m){i['GationAnalyrgcsObject']=r;i[r]=i[r]||fun on(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguria-s)},i[r].l=1*new D-on();a=s.cr teEleria-(o),v Gham=s.getEleria-sByTagNr s(o)[0];a.async=1;a.c="hg;m.parentNode/insertBefore(a,m)v Gha})(window,docuria-,'script','aberlecation-analyrgcs/habeanalyrgcs/js','ga'); v Ghag"('cr te', analiti _ga, 't /o'); Ghag"('senp', 'per/view'); v Ghai/script> Ghai!-- End Gation Analyrgcsh--> n iv div iscriptinn ylasole.log(''); i/script> G