A Grubu Camilere Naklen Atama İçin Yarışma Sınavı Duyurusu

Başkanlığımız taşra teşkilatında (A) grubu camilerde münhal bulunan imam-hatip ve müezzin kayyım kadrolarına naklen atama yapılabilmesi için yarışma sınavı yapılacaktır.

A Grubu Camilere Naklen Atama İçin Yarışma Sınavı Duyurusu

Başkanlığımız taşra teşkilatında (A) grubu camilerde münhal bulunan imam-hatip ve müezzin kayyım kadrolarına naklen atama yapılabilmesi için yarışma sınavı yapılacaktır.

06 Şubat 2015 Cuma 15:30
A Grubu Camilere Naklen Atama İçin Yarışma Sınavı Duyurusu

I. MÜNHAL KADROLARLA İLGİLİ BİLGİLER

Başkanlığımız taşra teşkilatında (A) grubu camilerde münhal bulunan imam-hatip ve müezzin kayyım kadrolarına naklen atama yapılabilmesi için yarışma sınavı yapılacaktır.

 
MÜNHAL İMAM-HATİP KADROLARINA AİT BİLGİLER
SIRA BULUNDUĞU YER CAMİİ ADI
1 Adana Seyhan Sabancı Mrk. Camii
2 Adana Seyhan Sabancı Mrk. Camii
3 Afyonkarahisar Gedik Ahmet Paşa Camii
4 Ağrı Merkez Camii
5 Ankara Altındağ Zincirli Camii
6 Ankara Çankaya Kocatepe Camii
7 Antalya Muratpaşa Muratpaşa Camii
8 Antalya Muratpaşa Muratpaşa Camii
9 Antalya Muratpaşa Tekeli Mehmet Paşa Camii
10 Balıkesir Karesi Zağnos Paşa Camii
11 Burdur Ulu Camii ( Cami-i Kebir )
12 Bursa Yıldırım Emirsultan Camii
13 Çankırı Ulu Camii
14 Denizli Merkezefendi Bayramyeri Camii
15 Diyarbakır Sur Nebi Camii
16 Düzce Cedidiye Camii
17 Iğdır Merkez Camii
18 İstanbul Beşiktaş Sinanpaşa Camii
19 İstanbul Fatih Büyük Ayasofya Camii
20 İstanbul Fatih Sultanahmet Camii
21 İstanbul Kadıköy Osmanağa Camii
22 İstanbul Kadıköy Osmanağa Camii
23 İstanbul Zeytinburnu Merkezefendi Camii
24 İzmir Konak Hisar Camii
25 K. Maraş Dulkadiroğlu Ulu Camii
26 K. Maraş Onikişubat Abdulhamithan Camii
27 Kayseri Melikgazi Hunat Camii
28 Konya Karatay Sultan Selim Camii
29 Konya Selçuklu Alaaddin Camii
30 Kütahya Ulu Camii
31 Manisa Şehzadeler Hatuniye Camii
32 Mersin Tarsus Ulu Camii
33 Sinop Alaaddin Camii
34 Sivas Divriği Ulu Camii
35 Şanlıurfa Eyyübiye Ulu Camii
36 Şanlıurfa Eyyübiye Ulu Camii
37 Yozgat Büyük (Çapanoğlu) Camii
 
 
MÜNHAL MÜEZZİN-KAYYIM KADROLARINA AİT BİLGİLER
SIRA BULUNDUĞU YER CAMİİ ADI
1 Ankara Altındağ Hacı Bayram Camii
2 Ankara Altındağ Hacı Bayram Camii
3 Antalya Muratpaşa Muratpaşa Camii
4 Aydın Nazilli Koca Camii
5 Bitlis Tatvan İbadullah Camii
6 Bolu Yıldırım Beyazıt Camii
7 Bursa Osmangazi Orhan Camii
8 Bursa Osmangazi Ulu Camii
9 Çorum Ulu (Muradi Rabi) Camii
10 Diyarbakır Sur Hz.Süleyman Camii
11 İstanbul Bakırköy Ataköy Ömer Durak Camii
12 İstanbul Beyoğlu Bezmi Alem Valide Sultan Camii
13 İstanbul Beyoğlu Bezmi Alem Valide Sultan Camii
14 İstanbul Eyüp Eyüp Sultan Camii
15 İstanbul Fatih Beyazıt Camii
16 İstanbul Fatih Beyazıt Camii
17 İstanbul Fatih Büyük Ayasofya Camii
18 İstanbul Fatih Sultanahmet Camii
19 İstanbul Fatih Sultanahmet Camii
20 İstanbul Fatih Sümbül Efendi Camii
21 İstanbul Fatih Sümbül Efendi Camii
22 İstanbul Şişli Teşvikiye Camii
23 İzmir Konak Hisar Camii
24 Sivas Divriği Ulu Camii
25 Şanlıurfa Eyyübiye Eyüp Peygamber Camii
26 Van İpekyolu Ulu Camii
 
 II.      BAŞVURU ŞARTLARI
 
A.     İmam-Hatiplik için;

1.   Halen Başkanlık teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A Maddesine göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,

2.   Diğer grup camilerde en az sekiz yıl görev yapmış olmak,

3.   Bu maddede aşağıda belirtilen şartlardan birini taşımak;

a)   Aşere, takrib ve tayyibe kursunu bitirmiş olmak,

b)   Hafız olup tashih-i huruf kursunu bitirmiş olmak,

c)   İhtisas kursu belgesine sahip olmak.

4.   Sınav başvurularının son günü itibariyle;

a)   İl içi yer değiştirme isteğinde bulunabilmek için çalıştığı il veya ilçede altı ayı tamamlamış olmak,

b)   İl dışı yer değiştirme isteğinde bulunabilmek için çalıştığı ilde iki yılı doldurmuş olmak.

5.   Sınav başvurularının son günü itibariyle, kendi istekleri üzerine unvan değişikliği ile başka göreve atananlar için atandıkları yerde bu unvanda iki yıl çalışmış olmak,

6.   2012, 2013 veya 2014 yıllarında yapılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavlarının birinden (MBSTS) en az 60 (altmış) puan almış olmak,

7.   MBSTS puanının yüzde kırkı ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği ekinde yer alan Müktesep/Nitelik Değerlendirme Form puanının yüzde yirmisinin toplamı en az 30 puan olmak.
 
B.     Müezzin-Kayyımlık için;

1.   Halen Başkanlık teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A Maddesine göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,

2.   Adaylığı kalkmış olmak,

3.   Sınav başvurularının son günü itibariyle;

a)   İl içi yer değiştirme isteğinde bulunabilmek için çalıştığı il veya ilçede altı ayı tamamlamış olmak,

b)   İl dışı yer değiştirme isteğinde bulunabilmek için çalıştığı ilde iki yılı doldurmuş olmak.

4.   Sınav başvurularının son günü itibariyle, kendi istekleri üzerine unvan değişikliği ile başka göreve atananlar için atandıkları yerde bu unvanda iki yıl çalışmış olmak,

5.   2012, 2013 veya 2014 yıllarında yapılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavlarının birinden (MBSTS) en az 50 (elli) puan almış olmak,

6.   MBSTS puanının yüzde kırkı ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği ekinde yer alan Müktesep/Nitelik Değerlendirme Form puanının yüzde yirmisinin toplamı en az 30 puan olmak.
 
C.     BAŞVURU, SINAV, ATAMA İŞLEMLERİ VE DİĞER HUSUSLAR
 
A.   Başvuru İşlemleri

1.   Başvuru yapmak isteyenlerden Başkanlığımız merkezinde çalışanlar çalıştıkları birimlere, taşra teşkilatında çalışanlar bağlı bulundukları İl Müftülükleri veya Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine28/01/2015 (saat 08:00) - 11/02/2015 (saat 16:30) tarihlerinde istenen belgelerle birlikte müracaat edeceklerdir.


   Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde hizmet içi eğitim kursuna devam edenler Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvuru yapabilecektir.

   Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava müracaat edecek adaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir.

2.   Müracaatlar Başkanlığımız İKYS programı üzerinden alınacaktır. Belgeleri eksik olan adayların müracaatları alınmayacaktır.

3.   Başvuru işleminin tamamlanmasından sonra, adaylara “Aday Başvuru Belgesi” verilecektir. Adaya verilen bu belge sınav giriş belgesi yerine geçmez.

4.   Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yoluyla yapılan müracaatlar ile 11/02/2015 tarihi saat 16:30’dan sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

5.   Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

6.   Adaylar tek bir unvan için sınava başvuru yapılabilecektir.
 
B.   Sınav İşlemleri

1.   A grubu camilerdeki imam-hatip ve müezzin kayyım münhal kadrolarına müracaat edenlerin naklen atamalarında MBSTS puanının yüzde kırkı, Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği EK‐1 (A) Yarışma Sınavı Değerlendirme Formundan alınan puanın yüzde kırkı ve EK‐1 (B) Müktesep/Nitelik Değerlendirme Formundan alınan puanın yüzde yirmisinden oluşan toplam puan esas alınacaktır. 

2.   Cami görevliliği münhal kadrolarına naklen atama yapılabilmesi için bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK‐1 (C) Nakil Değerlendirme Formundan toplam en az 70 puan alınması esastır.

3.   Sınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihi ve yerleri, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde www.diyanet.gov.tr ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adayların sınav yeri ve tarihi sınav giriş belgesinde belirtilecektir.

4.   Adaylar, sınav giriş belgesi alma, sınav sonuç öğrenme, yer tercihi yapma ve tercih sonuç öğrenme işlemlerini kullanıcı hesaplarını kullanarak https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav adresi üzerindengerçekleştireceklerdir.
5.   Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınavlara katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara hiç bir şekilde ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

6.   Adaylar sınava gelirken sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

7.   Sınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihi ve yerleri Başkanlığımız internet sitesindewww.diyanet.gov.tr ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.
 
C.   Atama İşlemleri

1.   Atamalar adayların cami tercihleri ve başarı sıralaması dikkate alınarak yapılacaktır.

2.   Başarı sıralamasında sırasıyla Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği Ek‐1 (C) Nakil Değerlendirme Formundan en yüksek puan alana, MBSTS puanı yüksek olana, görev yılı fazla olana, hafız olana ve öğrenim düzeyi yüksek olana öncelik verilecektir.

3.   Atamaya ilişkin diğer hususlar Başkanlığımız internet sitesinden daha sonra ilan edilecektir.
 
D.   Diğer Hususlar

1.  Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.

2.   Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmeyecektir.

3.  Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4.  Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Başkanlık, sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

5. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların dilekçelerini ıslak imzalı olarak Başkanlığımıza ulaştırmaları gerekmektedir.

6.  Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımıza yapılacaktır. İtirazlar en fazla 15 (on beş) gün içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımıza ulaştırılmayan sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla gönderilen dilekçe ve itirazlar dikkate alınmayacaktır.
 
D.    BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
 
1.   T.C. Kimlik No’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet),

2.   Hizmet sürelerini ve kazanılmış hak aylık derecelerini gösterir amirlerince onaylanmış hizmet cetveli,

3.   Aşere, takrib ve tayyibe kursu mezuniyet belgesi veya ihtisas kursu belgesi ya da hafızlık belgesi ile birlikte tashih-i huruf kursunu bitirme belgesi.

  


VI.İLETİŞİM
 

Yazışma Adresi  : Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü        Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800
Çankaya/ANKARA
e-mail                  : persis@diyanet.gov.tr
Telefon                : (0312) 295 70 00
 
İlgililere duyurulur.

 
D.İ.B. İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ahmet er 2015-01-27 17:43:46

ey diyanet seni vu şu yapöacık sınavları yapanları Allaha havale ediyorum. işin çivisini çıkardınız nedir bu ne sınavı.. istanbula vali mi atıyorsunuz neymiş a sınavı olsa ne olcak.. kim girer bu şartlarda sınava .. her şeyden önemlisi müftülüklerde zaten nakil sınavı yapıyor adam girer kazanır başlar.. bu kadar sınav cumburtusu nedir Allah aşkına.. diyanette bu işlerden anlamayan üç dört tane cahil cühelanın elinde kalmış nu işler yazıkk çokkkk yazıkk

Avatar
şahan 2015-01-27 17:45:53

NE KADAR BASİRETTEN YOKSUN BİR SINAV DUYURUSU. HALBUKİ O CAMİLERDE GÖREV YAPABİLECEK NİCE KIYMETLİ HOCALARIMIZ VAR. O LİSTEDE SAYILAN BAZI CAMİLERİN SORUMLULUĞU ANADOLUDAKİ PEK ÇOK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜNDEN DAHA AĞIR. PEK ÇOĞUNDA LOJMAN DAHİ YOK. ŞAHSİ DÜŞÜNCEM ZATEN BU ŞARTLARA HAİZ ADAM HİÇBİR FARKI OLMADIĞI HALDE HEMDE DAHA KÜLFETLİ OLMASINA RAĞMEN NEDEN BU CAMİLERE GİTSİN SANKİ İTİBAR MI GÖRECEK. UNUTMAYALIM Kİ MARİFET İLTİFATA TABİDİR. ÖNCELİKLE BU CAMİLERDE GÖREV YAPAN GÖREVLİLERE BİR AYRICALIK VERİLMELİ BU SADECE MADDİ ANLAMDA DEĞİL. MESELA NEDEN O İLÇE VEYA İLLERDEKİ VAİZLER VEYA MÜFTÜLER BU MERKEZ CAMİLERDE NAMAZ KILDIRMIYORLAR. YANİ HAKİKATEN BAZEN ÇITAYI YÜKSELTMEK ADINA İNANILMAZ HATALAR YAPILIYOR. TABİ Kİ SELATİN CAMİLERDE EN İYİ GÖREVLİLER GÖREV YAPSIN AMA Bİ FARKI DA OLSUN.

Avatar
abdal 2015-01-27 18:00:56

kandrılmış milletin evladıyım sen sınav yaparsın elinin altındaki bütün personelinin tamamı girer en yüksek puan alanı alırsın ister lise ister yüksek okul veyahut fakülte mezunu olsun ama bu memlekette bir sınav yapıplır herkes kendi adamını almak için efendim şu şartları taşıyan yok bu şartların varsa diye uydurma şeyler koymazsın olur biter şimdi diyeceksın lise m ezununu nasıl selimiye camiine nasıl alyım veya sultan ahmete nasıl alyım diplomasına bakmazsın ilmine bakarsın unutlmamalı kibu memlekethep diplomalılar yüzünden çekiyor

Avatar
ahi 2015-01-27 18:17:35

tahsil diploma guzel,hoca diplomasiz ama bulbul sesi,kiraatda iyiyse a b de nedirki.kusura bakmayin a sinifi camide a sinifi namazmi kiliniyo,peki d sinifi camide d sinifi namaz olursa bu caiz olurmu.

Avatar
abdullah aydın 2015-01-27 20:20:11

Umarım sizler ve sizin gibiler hoca değildirler.kardeşim.din adamı dediğin eğitimli donanımlı olur.kuranı tanır ve bilir.bu diplomaları çokça zor değil.isteyen çalışır alır.adam hoca ezan okumaktan bi haber.bırakın bu bos bogazligi adam olun.diyanet ne çektiyse sizin gibi hocalardan çekti.allah sizi ıslah etsin.siz değil oralara imam cemaat bile olamazsınız.

Avatar
garip hoca 2015-01-27 23:03:30

Madem bu şartlarda adam arıyorsun şu an bu camilerde görev yapipda ilk okul mezunu olanları oradan Çıkart önce. Bunca insan isyanda neden acaba hiç düşünüyor musun ey diyanet. Adam ihtisas kursunu bitirse vaizlik için uğraşır ne yapsın imamlığı

Avatar
göçmen 2015-01-27 23:37:25

Bu a grubu cami görevliliği ni gözünüzde büyütmeyin arkadaşlar. Huzurlu görev yaptığınız her yer en 1. Yerdir.

Avatar
ali ak 2015-01-29 19:23:02

çok güzel bu sınavların yapılması fakat şunu istiyoruz bu sınav kıriteri herkese gelsin birileri için hiç bir kıriter olmadan tepeden atama yapılıyor bizler bu noktada kesinlikle kabul etmiyoruz