Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Sınav Duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan 10 adet Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı kadrolarına alım yapmak amacıyla “yarışma sınavı” yapılacaktır.

Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Sınav Duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan 10 adet Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı kadrolarına alım yapmak amacıyla “yarışma sınavı” yapılacaktır.

09 Mart 2015 Pazartesi 09:13
Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Sınav Duyurusu
banner283
Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı kadrolarına alım yapmak amacıyla “yarışma sınavı” yapılacaktır.

A. Kadrolara Ait Bilgiler

B. BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Grup-I için lisans düzeyinde Hukuk Fakültesi; Grup-II için lisans düzeyinde Siyasal Bilgiler Fakültelerinin “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi” ya da “Kamu Yönetimi” bölümü mezunu olmak,

3. 01.01.2015 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

4. 2013 veya 2014 Lisans düzeyi Kamu Personeli Seçme Sınavından Grup-I için KPSSP-79, Grup-II için KPSSP-37 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

- Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığı yarışma sınavlarında daha önce iki defa başarısız olanlar bu sınava katılamazlar.

C. BAŞVURU, SINAV, ATAMA İŞLEMLERİ VE DİĞER HUSUSLAR

a) Başvuru İşlemleri

1. Sınava başvurular 16/03/2015-30/03/2015 tarihleri mesai günlerinde 08:30-16:30 saatleri arasında İl Müftülüklerine istenen belgelerle birlikte şahsen yapılacaktır. Başkanlığımız merkezinde çalışanlar çalıştıkları birimlere, Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde çalışan personel ve hizmet içi eğitim kursuna devam edenler Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvuru yapabileceklerdir.

- Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava müracaat edecek adaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabilecektir.

2. Başvuru işlemleri görevli personel tarafından Başkanlığımız İKYS programı üzerinden gerçekleştirilecektir. Belgeleri eksik olan adayların kayıt ve müracaat işlemi yapılmayacaktır.

3. Başvuru kayıt işleminden sonra, “Aday Başvuru Belgesi” müracaatı gerçekleştiren görevli personel tarafından onaylanarak adaya verilecektir.

4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

5. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yoluyla yapılan müracaatlar ile 30/03/2015 tarihi saat 16:30’dan sonra yapılan başvuru talepleri kabul edilmeyecektir.

b) Sınav İşlemleri

1. Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı, yazılı ve sözlü iki aşamalı yapılacaktır.

2. Başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.

3. Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

4. Sınav yeri, tarihi ve sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.

5. Adayların yazılı ve sözlü sınava katılacağı tarih ve sınav merkezi/merkezleri sınav giriş belgesinde belirtilecektir.

6. Adaylar; yazılı ve sözlü sınav için sınav giriş belgesi alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini (https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi) adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.

7. Adaylar yazılı ve sözlü sınava gelirken sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

8. 2013 veya 2014 lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı puan sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının on katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere yazılı sınava çağrılacaktır.

9. Yazılı sınav 12.04.2015 tarihinde klasik usulle Ankara’da yapılacaktır.

10. Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının üç katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere sözlü sınava çağrılacaktır.

c) Atama İşlemleri

1. Atamalar, başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.

2. Başarı sıralamasında sırasıyla yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması yüksek olana, yazılı puanı yüksek olan, KPSS puanı yüksek olana ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

3. Atama işlemlerinin yapılması için belirlenen süre içinde geçerli bir mazereti olmaksızın müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır.

d) Diğer Hususlar

1. Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Başkanlık, sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

2. Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.
3. Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmeyecektir.

4. Sınav süreciyle ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5. Sınav ve sonuçlara itirazla ilgili iş ve işlemlerde adayların faks ve e-mail yoluyla yaptıkları başvurular dikkate alınmayacaktır. Adayların sınav ve sonuçlarına ilişkin imzalı ve yazılı dilekçelerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir.

6. Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar her bir sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. İtirazların sonucu Başkanlığımızca 15 (on beş) gün içinde adaya bildirilecektir.

7. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet İşleri Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

D. Sınav Konuları

1- Yazılı Sınav Konuları

a) Başkanlığın hizmet alanı ve meslek bilgisi (80 puan),
b) Devlet memurları mevzuatı ve Başkanlık mevzuatı (20 puan).

2 - Sözlü Sınav Konuları

a) Yazılı sınavda belirtilen konulardaki bilgi düzeyi, (60 puan)
b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği, (10 puan)
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan)
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)
e) Genel yetenek ve genel kültürü. (10 puan)

E. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi,
2. Lisans düzeyinde öğrenimlerini gösterir resmi makamlarca onaylanmış mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),
3. KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı,
4. Adli sicil kaydı ve arşiv kaydı durumuna, askerlikle ilişiğinin (erkek adaylar için) olmadığına ve sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair adayın yazılı beyanı.
- Adli sicil kaydı veya arşiv kaydı bulunduğunu beyan edenler mahkeme kararlarını 0312 285 85 72 nolu faksla Başkanlığımıza gönderecektir. Başkanlığımızın olumlu görüşü alındığı takdirde müracaatlar kabul edilecektir.

NOT:

1. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

2. Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.
3. Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

F. İletişim

Yazışma adresi    :  Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No: 147/A 06800 Çankaya ANKARA
e-mail                   :  persis@diyanet.gov.tr
Telefon                :  (0312) 295 70 00
Fax                      :  (0312) 285 85 72

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
berkant gizemli 2015-03-07 04:27:33

aranan şartlarda mutlaka bir şartın daha konulması gerekirdi. son beş yılda hiç ceza almamış olmak .çünkü haca görevli gideceklerde ceza şartı konuluyorsa buralarda daha çok konulması gerekir. vesselam...

Avatar
Bu ne ya 2015-03-07 09:57:25

Bu sınav baklen mi alım yapıyor açıktan mı kpss falan. Ya arkadaş ilahiyatı bitirdik şimdi bir de hukuk mu bitirmemiz lazım. Artı kpss. Diyanet gene kendi adamını bulmuş sanırım

Avatar
yalnız imam 2015-03-07 10:47:27

açıkatan atam kurum içi değil.

Avatar
mehmet hoca 2015-03-07 15:33:59

Arkadaslar. 2014 yılında girmiş olduğumuz imamllik sınavı sonucuna göre 2015 Mart ayında imam alımı yapılacak idi . Bu konuda bilgisi olan varmı . Selamlar

Avatar
Recep 2015-03-07 16:20:47

Atanacakların adini da yazsaydiniz bari ne alaka siyasal bilgiler diyorsunuz oradan kamu yönetimine geciyorsunuz kamu yönetiminden mezun adamlarımız var iktisat işletme maliyeden nasıl alamazsınız yapacağınız sınavda hatalı mezun olunan bölümden hukuk iktisat maliye muhasebe derslerinden %80 olur kalan yüzde Yirmilik dilim mesleki bilgilerden vallahi billahi hata ediyorsunuz bu tamamen hukuksuz yazıklar olsun diyanete esefle kınıyorum

Avatar
KOMİSYON 2015-03-08 01:12:38

Yakında Şube Müdürlüğü Sınavı da açılacak. Hem de apar topar. neden mi? Ankara 18. İdare mahkemesinin şube müdürleri mülakatının iptaline karar verdi.. diyanetin bu kararı uygulaması gerekiyor. Uygulamadığı takdirde mağdur arkadaşlar tekrar mahkemelerde dava açacaklar. Arkadaşlar dava açmasınlar diye sınav açacaklar. Dikkatler başka yöne çekilsin diye. Mağdurlar ne yapacak? Mağdurlar Başkanlığa, başbakanlığa ve Cumhurbaşkanlığına fax çeksinler, e mail atsınlar. Kararın uygulanması için. 17-25 aralık operasyonunun hemen akabinde nasıl olsa hükümet gitti, gidiyor düşüncesinde olan komisyon üyeleri Paralel ekiplerini şube müdürü olarak Başkanlığımıza yerleştirdiler. iddia ediyorum ataması yapılan I.grup 240- II. grup 40 kişi olmak üzere toplam 280 şube müdürünün en az 180 kişisi paralel yapı elemanı. Şimdi yapılan yanlışları düzeltme fırsatı olan mahkeme kararı uygulansın.

Avatar
2.Komisyon 2015-03-08 23:45:20

Diğer sınavalarda öteki dinlere kadar soran Diyanet, hiç omazsa "kelime-i şehadet ve anlamını bilmek" diye bir şart koysaydı. Demek ki Diyanette Dinsel bilgiler olmadanda çalışanlar varmış. Ama Diğer kurumlarda sadece "Dinsel Bilgiler" le alım yok.

Avatar
murakıp hasan 2015-03-11 01:07:38

ilahiyat mezunu murakıplar giremez mi bu sınav hukuk siyasal demişler şartlarda ilahiyat dememişler ne dersiniz