Diyanet'ten personeline memnuniyet Anketi!

Diyanet İşleri Başkanlığı Çalışanları için bir anket düzenledi.

Diyanet'ten personeline memnuniyet Anketi!

Diyanet İşleri Başkanlığı Çalışanları için bir anket düzenledi.

30 Kasım 2017 Perşembe 20:40
Diyanet'ten personeline memnuniyet Anketi!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Stratejik Plan kapsamında personelin memnuniyetini tespit etmek amacıyla bir anket düzenledi. Araştırmanın sağlıklı sonuç vermesi için katılımcıların dürüst ve içten cevap vermesini önceleyen kurum, ankete katılan kişi ile verdiği cevapların tespitinin imkansız olduğunu vurgulayarak katılımı arttırmayı hedefledi. 

Diyanet'te personele dair hiçbir iyileştirme yapılmadığı halde neden memnuniyet anketi çalışmasına başvurulduğu konusunda serzenişler peşi sıra geldi.

Diyanet taşra teşkilatı,  kurumdan memnuniyet anketinden öte dilek ve temennilerini dile getirecekleri bir sayfanın açılmasını istiyor.

DİBBYS üzerinden yapılan anket çalışmasında aşağıdaki sorular bütün Diyanet personeline yöneltildi.

KURUMA İLİŞKİN GÖRÜŞLER
1 - Diyanet İşleri Başkanlığında çalışmaktan memnunum.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

2 - Diyanet İşleri Başkanlığını bir aile olarak görüyorum.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

3 - Kendimi Diyanet İşleri Başkanlığı ailesinin bir ferdi olarak görüyorum.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

4 - Kurumun kamuoyu saygınlığının arttığını düşünüyorum.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

5 - Kurumun güvenilirliğinin arttığını düşünüyorum.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

6 - Kurum gelişime açık bir yönetim biçimine sahiptir.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

7 - Kurum tarafından üretilen bilgi benim için güvenilirdir.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

8 - Başka bir kurumda çalışmayı düşünmüyorum.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

9 - Kurum kendimi geliştirme açısından gerekli imkânları sağlamaktadır.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

10 - Kurum kariyer yapma açısından gerekli imkânları sağlamaktadır.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

11 - Kurumun vizyon, misyon, amaç ve hedeflerini biliyorum.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

12 - Kurumun vizyon, misyon, amaç ve hedeflerini benimsiyorum.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

13 - Kurum teknolojik yeniliklere uyum sağlamaktadır.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

ÜST YÖNETİME (BAŞKAN VE BAŞKAN YARDIMCILARI) İLİŞKİN GÖRÜŞLER

14 - Üst yönetimi kurumu temsilde başarılı buluyorum.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

15 - Üst yönetimin kurumdaki sorunların çözümleriyle ilgili arayış içinde olduğuna inanıyorum.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

16 - Sorun ve dileklerimi iletmem gerektiğinde kurumun üst yönetimine kolaylıkla ulaşabiliyorum.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

17 - Kurumun üst yönetimine ileteceğim istek, talep ve önerilerin dikkate alınacağını düşünüyorum.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

18 - Kurum üst yönetimi, başarılı personeli takdir etmektedir.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

BÖLÜM III: BAĞLI BULUNDUĞU YÖNETİCİYE İLİŞKİN GÖRÜŞLER

19 - Bağlı olduğum yönetici, makamını temsil edecek yeterliliğe sahiptir.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

20 - Bağlı olduğum yönetici, doğru karar alma becerisine sahiptir.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

21 - Bağlı olduğum yönetici, iletişime açıktır.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

22 - Bağlı olduğum yönetici, başarılı işler için personelini takdir eder.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

23 - Bağlı olduğum yönetici, sevk ve idare yeteneğine sahiptir.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

24 - Bağlı olduğum yönetici, personeline karşı adaletlidir.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

25 - Bağlı olduğum yönetici, personeline karşı nazik davranır.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

26 - Bağlı olduğum yönetici, personelinin saygısını kazanmıştır.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

BİRİME/MÜFTÜLÜĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLER

27 - Çalıştığım birimde bilgi ve deneyim paylaşımı yapılmaktadır.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

28 - Çalıştığım birimde adil bir işbölümü vardır.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

29 - Çalıştığım birimde huzurlu bir çalışma ortamı bulunmaktadır.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

30 - Birimimdeki personel birbirine karşı iyi niyetlidir.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

31 - Birimimdeki personel ekip çalışmasına uygundur.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

32 - Birimimde bilgi ve becerileri kullanma imkânı bulunmaktadır.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

33 - Birimimde bilgi ve becerileri geliştirme fırsatı verilmektedir.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

34 - Çalıştığım birimde cinsiyet ayrımcılığı yapılmamaktadır.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

35 - Özlük haklarımla ilgili gelişmeler şahsıma zamanında bildirilmektedir.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok


36 - Çalıştığım birimde yenilikçi fikir ve girişimlere fırsat verilmektedir.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

37 - Birimler arası bilgi paylaşımı yeterince yapılmaktadır.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLER

38 - Kurumda görev dağılımı, personelin niteliklerine uygun bir şekilde yapılmaktadır.

Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

39 - Personelin unvanlarıyla yaptıkları işler uyumluluk göstermektedir.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

40 - Kurum çalışanlarının görev tanımları yeterince açıktır.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

41 - Personele görevleriyle ilgili kararları almada yetki ve sorumluluk verilmektedir.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

YAPILAN İŞE İLİŞKİN GÖRÜŞLER

42 - İşimin manevi bir boyutu olduğunu düşünüyorum.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

43 - Sorumluluğumda olan işleri yaparken çoğu kez bilmediğim hususlarla karşılaşıyorum.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

44 - Yaptığım iş beni tatmin ediyor.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

45 - Yaptığım işin kişisel özelliklerime uygun olduğunu düşünüyorum.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

46 - Yaptığım iş kendimi geliştirmemi gerektiriyor.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

ÇALIŞMA ORTAMI ve MADDİ OLANAKLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLER

47 - Çalışma ortamımın (büro, cami) fiziki şartları yeterlidir.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

48 - Çalışma ortamımın teknik araç ve gereç yönünden yeterliliği sağlanmıştır.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

49 - Araç-gereç ve malzeme tüm personele adil dağıtılmaktadır.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

50 - Haftalık, yıllık ve bayram izinlerimi rahatlıkla kullanabiliyorum.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

YAPILAN İŞE İLİŞKİN GÖRÜŞLER

51 - Aldığım maaşı yeterli görüyorum.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

52 - Kurumun sağladığı lojman imkânlarının yeterli olduğunu düşünüyorum.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

53 - Kurumun sosyal imkânlarından yararlanmada tüm personele fırsat eşitliği sunulmaktadır.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

54 - Kurumun/Birimin planladığı kutlama, yemek ve gezi gibi faaliyetlerinin olmasından memnunum.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

PERFORMANS VE BAŞARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER

55 - Atama ve nakiller adaletli yapılmaktadır.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

56 - Personelin kurumda daima yükselebilme fırsatı vardır.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

57 - Başarılı olanlar, hak ettikleri övgü ve takdiri görüyorlar.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

58 - Ödüllendirmede sadece bireysel performans dikkate alınmaktadır.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

59 - Atama ve terfilerde siyasi görüşler etkilidir.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

60 - Atama ve nakiller liyakate göre yapılmaktadır.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

61 - Hac görevlendirmeleri personelin liyakatine göre yapılmaktadır.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

62 - Yurt dışı görevlendirmeler liyakate göre yapılmaktadır.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

HİZMET İÇİ EĞİTİM ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLER

63 - Kurum, çalışanlarını geliştirecek nitelikte hizmet içi eğitim programları düzenlemektedir.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

64 - Hizmet içi eğitim programlarında yeni konulara yer verilmelidir.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

65 - Hizmet içi eğitim programlarının sayısı artırılmalıdır.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

66 - İşimi yaparken aldığım hizmet içi eğitim programlarından istifade ediyorum.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

67 - Hizmet içi eğitim programlarından tüm personel adil bir şekilde yararlanabilmektedir.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

68 - Hizmet içi eğitim programlarının çeşidi artırılmalıdır.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

69 - Hizmet içi eğitimi verenler yeterli bilgi ve donanıma sahiptir.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok

70 - Yönetimin bu anketi dikkate alarak iyileştirme yapacağına inanıyorum.
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum    Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum    Katılmıyorum    Kesinlikle Katılmıyorum    Fikrim Yok


 

Kaynak: Dinihaberler.com / Özel Haber

Son Güncelleme: 30.11.2017 21:32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Bir dost 2017-11-30 22:05:37

Kimliğin açık olduğu bir anket gerçeklerin ifadesini güçleştirecek ve istenen sonucu doğurmayacaktır, hangi personel kimliği açıkça belliyken soru ve sorunları ortaya koyabilir

Misafir Avatar
Mustafa Aksoy 2017-12-02 21:53:14 @Bir dost

senin gibi korkaklar olduğu surece bu kurumdan kimse bir sey beklemesin.ne olur sanki... kimliğimi acıklayarak bu anketi cevapladım ahanda .beni asarlar mı? sizin gibi korkakların şikayet etme ve bir şey isteme hakları yokturrrrrrrrrr. seni anketi doldurmaya zorlayan da yok zaten...

Beğenmedim! (2)
Misafir Avatar
Cengizhan 2017-11-30 22:45:03 @Bir dost

O kadar da cesaretin yoksa ankete katılmana da bir beklenti içine girmene de gerek yok zaten. Sen baştan kaybetmişsin dostuuuum.

Beğenmedim! (11)
Avatar
Rte-i 2017-11-30 22:18:04

Daha önce de böyle bir anket yapılmış % 90 memnuniyetsizliğini ifade edince apar topar rafa kaldırılmış sonuçlar halkoyundan gizlenmişti. Bunun da farklı olmayacağı kanaatindeyim. :(

Avatar
2019da görüşürüz 2017-12-01 00:09:15

Yemin ederim ki ZERRE kadar memnun değilim.

Avatar
Hoca 2017-11-30 23:57:44

Ciddiyetten uzak bir anket, şıklar bile komik..Bunu kim hazırladı acaba çok merak ediyorum, çıkacak sonuç zaten belli.ne diye bu anket yapıldı ki...

Avatar
Bu nasıl anket 2017-11-30 22:02:57

Bu anketin daha ilk bakışta özensiz ve ciddiyetsiz olduğu sorularla cevaplar arasındaki
uyumsuzluktan anlaşılıyor. Her soru için "Kesinlikle Katılıyorum-Katılıyorum-Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum-Katılmıyorum-Kesinlikle Katılmıyorum-Fikrim Yok"
cevabı tekrar edilmezki... Önce anket nasıl hazırlanmalıdır? meselesi üzerinde kafa yormak ve bu işin uzmanlarına sormak gerekirdi.
Her zamanki gibi "dostlar alış-verişte görsün" diye yazılmış. İnşAllah yanılırım, ama buradan sağlıklı bir sonuç çıkacağını sanmıyorum.

Avatar
adalet 2017-12-01 00:36:51

görmez dönemi̇ndeki̇ ankette de adaletsi̇zli̇kleri̇n di̇z boyu olduğunu her firsatta di̇le geti̇rdi̇k .fakat hep ayni hamam ayni tas usulu hi̇ç bi̇r şey düzelmedi̇ .i̇nşAllah bu dönem personeli̇n sorunlarina, görüşleri̇ne kulaklar tikanmaz.adalet ön plana alinarak çözüm üreti̇li̇r.

Avatar
Imam 2017-11-30 21:54:57

Rotasyon uygulansa Cok iyi olur.ama bir turlu uygulanilmiyorum.

Avatar
bence 2017-12-01 08:16:17

cevapların geneline kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum işaretledim geçtim. bir şey olacağına inanmıyorum ayrıca başım neden ağrısın. böyle devam...