Diyanet'ten Şehitleri Anma Programı

Diyanet İşleri Başkanlığı "Şühedânın İzinde Huzur'da Niyazdayız" Şehitleri Anma Programını 81 il v e 957 ilçe müftülüğü'nde icra edecek

Diyanet'ten Şehitleri Anma Programı

Diyanet İşleri Başkanlığı "Şühedânın İzinde Huzur'da Niyazdayız" Şehitleri Anma Programını 81 il v e 957 ilçe müftülüğü'nde icra edecek

03 Mart 2016 Perşembe 10:53
Diyanet'ten Şehitleri Anma Programı
DiNiHABERLER.COM / öZEL iÇERiK


Diyanet İşleri Başkanlığı
 Din Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Yaşar YİĞİT'in imzasını taşıdığı bildiri de şunlara değinildi.Dün olduğu gibi bugün de milletin birliği, dirliği ve bütünlüğü için değerleri uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin ruhlarını şâd etmek, hatıralarını yâd etmek şühedâya ve geride bıraktıkları yakınlarına karşı gösterilecek en büyük vefâ borcudur.Bu bağlamda Çanakkale Zaferi'nin 101. yıl dönümü olması münasebetiyle aziz şehitlerimize karşı görevlerimizi yerine getirmek ve halkımızın konuya olan duyarlılığını artırmak amacıyla 18 Mart 2016 Cuma günü sabah namazını müteakip 81 il ve bağlı 957 ilçe merkezinde müftülüklerimiz tarafından uygun görülen merkezi bir camide "Şühedânın İzinde Huzur'da Niyazdayız" adlı bir program gerçekleştirilecektir. 
ŞEHİTLERİ ANMA PROGRAMI


“Şühedânın İzinde Huzur’da Niyazdayız”
18 Mart sabahı ülke genelinde yapılacak olan program aşağıdaki hususlar doğrultusunda gerçekleştirilecektir:1. Program 18 Mart 2016 Cuma günü sabah namazını müteakip 81 il müftülüğümüz ile 957 ilçe müftülüğümüze bağlı merkezi bir camide yapılacaktır.2. Programın huzur, huşu ve hudû’ içerisinde gerçekleşmesi için gerekli tüm tedbirler alınacaktır.3. Söz konusu program il/ilçe müftüsünün riyasetinde gerçekleştirilecektir.
4. Mili ve manevi şuur oluşturma adına programa özellikle gençlerin katılımının sağlanması amacıyla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl/İlçe Müdürlüğü, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve STK’lar ile eşgüdüm içerisinde çalışılacaktır.5. Kamu kurum ve kuruluşları ilgili programa davet edilecek ayrıca halkımızın programa teveccühünün sağlanması hususunda tanıtım amacıyla gerekli ön hazırlıklar yapılacaktır. (İlan, broşür, afiş, tv-radyo duyuruları vb.)
6. Program toplamda 45 dakikayı geçmeyecek şekilde planlanacaktır. Buna göre;a. Tesbihât (Tekbir, tehlil, salât-ü selâm) (3 dk.)

b. Konuşma (İl/ilçe müftüsü) (7 dk.)

c. Tesbihât (Tekbir, tehlil, salât-ü selâm) (2 dk.)

d. Seçkin hafız ve kârîlerden Kur’an-ı Kerim (Yasin) tilaveti (15 dk.)

e. Tesbihât (Tekbir, tehlil, salât-ü selâm) (2 dk.)

f. Kaside/İlahi vb. (7 dk.)

g. Tesbihât (Tekbir, tehlil, salât-ü selâm) (2 dk.)

h. Duâ (İl/ilçe müftüsü tarafından ek-2’de yer alan duâ yapılacaktır.) (7 dk.)7. Şehitlerimizin hatıralarına ve yaşamış oldukları zorluklara telmihen, mahalli şartlar ve imkânlar ölçüsünde program sonrası ikramda bulunulmasına özen gösterilecektir. (Çanakkale savaşları mönüsü: buğday çorbası ve üzüm hoşafı)8. Yerel imkânlar dâhilinde özellikle gençler ve çocuklar göz önünde bulundurularak programa gelen cemaate hediye takdiminde bulunulacaktır.9. Yapılan faaliyetler DHYS’de ilgili alana girilecek, ayrıca programın rapor ve fotoğrafları il müftülüğü tarafından (en fazla 3’er fotoğraf) 15 Nisan 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar ozelgunler@diyanet.gov.tr adresine gönderilecektir.Ey bizleri ve bütün mevcudatı yoktan var eden, varlığından, sevgisinden ve rahmetinden haberdar eden Yüce Rabbimiz!Ey rahmeti ile bütün varlığı, bütün kâinatı, bütün insanlığı kuşatan Rahman ve Rahim olan Yüce Allah’ımız!Rahmetini, mağfiretini, lütuf ve keremini bizlerden esirgeme Allah’ım!Ey yerlerin ve göklerin yegâne sahibi, kalplerimizin, sırlarımızın, niyet, gaye ve hedeflerimizin, arzu ve kederlerimizin yegâne maliki olan Yüce Mevlâ’mız!Hamd Senin, nimet Senin, mülk Senin, servet Senindir! Senin eşin ve ortağın yoktur! Bizler ancak Sana ibadet eder, ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yardım dileriz! Hamdimizi, senamızı, şükrümüzü, duamızı sana arz ediyoruz. Kabul eyle Yâ Rabbi.Server-i asfiyâ, Hâtem-i Enbiyâ, Muhammed Mustafa, aleyhi ekmelü’t-tahâyâ Efendimize salât ü selâm ediyoruz; her türlü ihtiramımızı O’na, âline, ashâbına ve etbâına gönderiyoruz. Sen kabul eyle Ya Rabbi! Allah’ım, bugün bir kez daha, taşın toprağın şüheda gövdesiyle yoğrulduğu, ağaçların şüheda kanıyla sulandığı topraklar üzerinden sana yalvarıyoruz. Hayâsızca bir akını durdurmak için sıradağlar gibi dizilen, gencecik bedenini vatanına siper eden, canını senin uğrunda feda eden, ruhunu sana armağan eden şehitlerimizi yâd etmek, rahmetle anmak için huzurundayız. Seherin şu bereketli vaktinde milletçe ellerimizi Sana açtık, yalvarıyoruz. Ellerimizi boş çevirme Ya Rabbi!Allah’ım, bir lokma ekmeğin, bir tas çorbanın değil, imanın verdiği güç ve kuvvetle en kesif orduların karşısında duran Mehmetçiğimizi, bayrağımızdaki hilali ilelebet payidar kılmak için teker teker toprağa düşen güneşlerimizi rahmetle, minnetle, hürmetle anıyoruz. Sen onların makamlarını âlî eyle! Çanakkale ruhuyla yanan güneşleri, yurdumuzun üzerinden hiçbir zaman eksik etme! Gazilerimizi şükranla yâd ediyoruz. Sen onlara ve bizlere de şüheda ile birlikte haşrolmayı, cennet ve cemalinle buluşmayı nasip eyle Allah’ım!Allah’ım! İzzetimizi, şerefimizi, onurumuzu, harimi ismetimizi çiğnetme, mabetlerimizin göğsüne namahrem eli değdirme, ezanlarımızı susturma, şanlı bayrağımızı indirtme Allah’ım!Allah’ım! Yüce kitabında din, iman, millet, vatan, hak, hakikat, adalet, erdem, fazilet uğruna can veren şehitler için ‘ölüler’ demeyiniz, ‘bilakis onlar diridirler’ buyuruyorsun. Bizler de onların dipdiri olduklarına şeksiz şüphesiz inanıyoruz ve şehitlerimizin şu an dualarımıza ‘Amin’ diyerek eşlik edeceklerini umuyoruz. Şehitlerimiz hürmetine dualarımızı kabul eyle Allah’ım!Allah’ım! Bugün bir asır önce karada, denizde binlerce şehidimizin kanlarıyla suladıkları, yeşerttikleri tertemiz topraklardan sana sesleniyoruz. Şehitlerimizin makamlarını âli eyle! O güneşlerin ışığını yurdumuzun, milletimizin üzerinden hiçbir zaman eksik etme. Allah’ım! İstiklal 2 Şairimizin ifadesiyle ‘Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlı idi’ diyerek bedir şehitlerine benzettiği tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, başta Efendimiz Sevgili Peygamberimiz olmak üzere Bedir ashabı ile birlikte Hz. Aliyyü’l Murtaza, Seyyidü’ş-Şüheda Hz. Hüseyin Efendimiz ile birlikte haşrolmayı, cennet ve cemalinle buluşmayı nasip eyle Allah’ım!Allah’ım! Şehitlerimizi dünyaya getiren, bin bir çile ile büyüten ve onları yüce ideallerle yetiştiren annelerimize rahmet eyle! ‘Git evladım ben yıllarca oğulsuz kalayım, şu yaralı bağrıma taşlar basayım, hadi yavrum hadi git, ya gazi ol ya şehit’ diyerek evlatlarını Çanakkale’ye gönderen tüm annelerin bugüne kadar muazzez değerler uğruna can veren bütün şehit annelerinin ruhlarını aziz eyle!Allah’ım! Millet olarak bizlere şehitlerimizin aziz hatırasını, milletimizin ruh ve gönül dünyasında yaşatmayı nasip eyle! Bizleri onların uğruna canlarını verdikleri yüce değerlere ihanet edenlerden eyleme Allah’ım!Allah’ım, dilleri, kavimleri, ırkları, beldeleri farklı ancak imanları, idealleri, azimleri, gayeleri, niyetleri, duyguları aynı nice Mehmetçiklerimiz mukaddes değerleri için can verdiler. Bugün de aynı iman, aynı gaye, aynı azim, aynı niyet, aynı duygulara sahip kardeşler topluluğu olmayı, barışı, huzuru, esenliği, kardeşliği, hakkı, adaleti, erdemi, fazileti egemen kılmayı bizlere nasip eyle Allah’ım! Dinimizin, milletimizin, devletimizin bekasını sarsacak her türlü dâhili ve harici fitnelerden bizleri halâs eyle! Kötü niyetlilere fırsat verme Allah’ım!Allah’ım! Anadolu’nun her evinden, Rumeli’nin her bölgesinden, Şam’dan, Bağdat’tan, Beyrut’tan, Kahire’den, Üsküp’ten, Saray Bosna’dan, Kafkasya’dan son ehli salibin salvetini yıkmak için Çanakkale’ye gelen ve burada ölesiye kardeş olan şehitlerimizin bize öğrettiği birlik, beraberlik ve kardeşliği ülkemizden ve İslam beldelerinden eksik etme Allah’ım! Bize de o kardeşliği ver! Kin ve nefrete mağlup etme Allah’ım! Dünyadaki mazlum Müslüman kardeşlerimize bu aziz şehitler hürmetine nusretini nasip eyle Allah’ım!Allah’ım! Bu toprakları vatan kıldığımız günden bugüne kadar i’lâ-i kelimetullah uğruna can veren bütün şehitlerimizin, gazilerimizin ruhlarını şad eyle, makamlarını cennet eyle.Ya Rabbe’l-Alemin! Bir asır önce milletimizin birliği, dirliği ve beraberliği için toprağa düşen yiğitler gibi bugün de birliğimiz, dirliğimiz ve beraberliğimiz için aynı ulvi değerler uğruna şehit düşen kardeşlerimize rahmet eyle, makamlarını âli, mekânlarını cennet eyle. Geride kalanlarına sabr-ı cemiller ihsan eyle!Ya Rabbi! Bizleri birbirimize düşürmek isteyenlere fırsat verme. Bizlere basiret ver, firaset ihsan eyle! Bütün kötü niyetlerin, kirli emellerin fitnelerinden, fücurlarından bütün ümmeti Muhammedi muhafaza eyle Allah’ım!Allah’ım! Kalplerimizi dinin üzere sabit kıl. Birbirimize karşı kalplerimizi kaynaştır. Milletimizi ve İslam alemini her türlü kötülükten, fitne ve musibetten muhafaza eyle. Bizleri tevhit üzere sabit kıl. Ya Rabbi! İstiklal şairimizin veciz ifadesi ile duamızı bitiriyoruz sen kabul eyle Allah’ım; “Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber, Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber” ifadeleri ile Yüce Peygamberimizin hamd adlı sancağı altında birleşmeyi, buluşmayı, hepimize nasip eyle Allah’ım!Essalatü vesselamü aleyke ya rasülallah

Essalatü vesselamü aleyke ya habiballah

Essalatü vesselamü aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin.
Velhamdülillahi rabbil alemin el-fatiha.Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.