Kiralık işçi yasası yürürlüğe girdi

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği’ni yayımlamasıyla, çalışma hayatında işçi kiralama dönemi başladı

Kiralık işçi yasası yürürlüğe girdi

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği’ni yayımlamasıyla, çalışma hayatında işçi kiralama dönemi başladı

14 Ekim 2016 Cuma 12:00
Kiralık işçi yasası yürürlüğe girdi
banner283
Çalışma hayatında köklü değişiklik yapacak yeni düzenlemeye göre, artık işyerlerinde toplam çalışan sayısının yüzde 25’ine kadar geçici işçi çalıştırılabilecek.

Sürekli çalışan işçi sayısı 10 veya daha az kişi olan işyerleri ise 5 işçiye kadar geçici işçi istihdam edebilecek. Bir işçisi olan işveren de 10 işçisi olan işveren de 5 geçici işçi çalıştırma hakkına sahip olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, Türkiye’de Temmuz ayı itibarıyla 1 milyon 712 bin işyeri bulunuyor.

Habertürk'ün göre bunlardan 1 milyon 468 bin işyerinde 9 veya daha az kişi çalışıyor. Türkiye genelindeki 14 milyon 67 bin işçinin 3 milyon 958 bini 9 veya daha az işçisi bulunan işyerlerinde çalışıyor.

Sayıları 1.5 milyona ulaşan küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ), sürekli işçi çalıştırarak yılın 12 ayı personel ücreti ödemek yerine sadece işlerinin yoğun olduğu dönemlerde geçici işçi çalıştırabilecek. Bu, KOBİ’lere kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı gibi yükümlülüklere katlanmadan işçi çalıştırma olanağı sağlayacak.

İşçi sayısı 10 ve altındaki işyerlerinin her biri 5 geçici işçi çalıştırma olanağına sahip olacağından, KOBİ’ler sürekli çalıştırmak zorunda oldukları işçilerin bir kısmını atıp 7.5 milyon kişiye kadar geçici işçi çalıştırabilecek.

Yasaya göre, geçici işçi çalıştırma konusunda her ne kadar doğum ve analık izni ile askerlikve mevsimlik işçilik gibi sınırlamalar varmış gibi görünüyorsa da “işletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ‘öngörülemeyen’ şekilde artması halinde” de geçici işçi çalıştırılabilecek.

“Öngörülemeyen” ifadesinin, tüm KOBİ’lerin diledikleri zaman geçici işçi çalıştırmalarına olanak sağlayacağı belirtiliyor.

İŞTEN ÇIKARAN 6 AY SONRA İŞÇİ ALABİLECEK

Bir işveren sürekli çalışan işçisini işten çıkardıktan 6 ay sonra geçici işçi işe alabilecek. Daha erken bir tarihte kiralık işçi alması söz konusu olamayacak.

ÜCRETİNDEN GEÇİCİ İŞÇİ ÇALIŞTIRANLAR DA SORUMLU

Geçici işçiler ücretlerini, kendilerini geçici olarak çalıştıran işverenlerden değil, özel istihdam bürosundan alacak. Ancak, geçici işçi çalıştıran işveren, işçinin ücretinin ödenip ödenmediğini her ay kontrol edecek. Ücret ödenmemişse, özel istihdam bürosunun alacağından mahsup etmek suretiyle işçinin parasını doğrudan banka hesabına yatırabilecek.

İşyerinde asıl işçilere tanınan yemek, ulaşım, kreş gibi hizmetlerden geçici işçiler de yararlanacak. Geçici işçiler, çalışmadıkları dönemde ise özel istihdam bürosundaki eğitim ve çocuk bakım hizmetlerinden faydalanacak. Geçici işçi çalıştıran işveren, işyerine eleman alacaksa bu durumu geçici işçisine bildirmek zorunda olacak.

Geçici işçiler, özel istihdam bürosundan talep oldukça bir işte çalışabilecek. Örneğin A firmasında 6 ay çalışan bir işçinin yeniden bir işte çalışabilmesi için başka bir firmadan geçici işçi talebi olması gerekecek. Talep gelinceye kadar bekleyecek.

Yönetmeliğe göre, geçici işçi ile özel istihdam bürosu arasında yapılacak iş sözleşmesinde, işçinin ne kadar sürede işe çağrılmaması durumunda sözleşmeyi “haklı nedenle” feshedebileceği belirtilecek. Belirlenecek süre 3 ayı geçemeyecek.

Bu durumda, eğer işçi özel istihdam bürosuna bağlı olarak en az 1 yıl çalışmışsa, kıdem tazminatı alabilecek.

Fakat özel istihdam bürosu işçi ile imzalayacağı sözleşmeyi sadece geçici işçi talebi olan dönemle sınırlı tutarsa, işçinin kıdem tazminatı hakkı doğmayacak. Yönetmelikte, bu konuda engelleyici bir hüküm bulunmuyor.

DOĞUM İZNİ VE ASKERLİK BİTENE KADAR

Geçici işçiler, doğum ve analık iznine çıkan kadın ile askere gidenler işe dönene kadar çalışabilecek. Mevsimlik tarım ve ev hizmetlerinde çalışanda süre şartı aranmayacak.

TOPLU İŞÇİ ÇIKARANA 8 AY GEÇİCİ İŞÇİ YASAĞI

Sürekli işçilerini topluca işten çıkaran işverenler, 8 ay geçmedikçe geçici işçi çalıştıramayacak. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları ile yer altı maden işlerinde geçici işçi çalıştırmak yasak olacak.

Grev ve lokavt uygulanan işyerlerinde de işyeri güvenliği gibi nedenler hariç geçici işçi çalıştırılamayacak.

ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA ÜCRET DAYATANA GEÇERSİZ

Özel istihdam büroları geçici işçilere sözleşme dayatamayacak. İşçinin sigortasız çalıştırılması, sendikaya üye olması veya olmaması ya da asgari ücretin altında ücret ödenmesini öngören sözleşmeler geçersiz sayılacak.

Bir işverenin veya iş arayanın diğer özel istihdam bürolarından hizmet almasını yasaklayan sözleşmeler de geçersiz kabul edilecek.

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARINA ÜCRET KISITLAMASI

Özel istihdam büroları işe yerleştirdiği kişilerden ve geçici işçilerden herhangi bir “hizmet bedeli” alamayacak. Fakat profesyonel sporcu, teknik direktör, antrenör, manken, fotomodel ve sanatçılar ile genel müdür veya bu göreve eş ya da daha üst yönetici pozisyonlarında işe yerleştirilen kişilerden ücret alabilecekler.

GEÇİCİ İŞÇİNİN PATRONU ARTIK BÜRO

Özel istihdam bürosu, geçici işçi ile “iş sözleşmesi”, geçici işçi çalıştıran işverenle de “geçici işçi sağlama sözleşmesi” imzalayacak. İşçi, geçici çalıştıracak işverenle sözleşme imzalamayacak.

Patronu, özel istihdam bürosu olacak. Sözleşmeye, işçinin, geçici çalıştığı işveren veya farklı bir işverenin işyerinde çalışmasını engelleyen hüküm konulamayacak.


Habertürk
" classko d fyolcu-otobusuklarampol"-="vrr >0738lassal07:38<083span> Yazarlars="media-Ko s="medçi olcu otobüsüum vampol" ="vrr >0: 38an baliyass="pull-left" href="http://w.dinihaberler.com/diyanet-haber/imam-sabahattin-kart-ik"> _ı gen_rhttmelgesindetutukl_b_ct543fb5b0dce970046e74b481cb40de07learfix newso s="medçi olcu otobüsüum vampol" ="vrr >0: 38an baliyassmedia-Ko s="medçi olcu otobüsüum vampol" ="vrr >0: 38an baliyas!" target=ch"/’den Amasya Müfp://wols hs-margit="ı genadow clearfix" data-flasbtc2018/">Ko s="medçi olcu otobüsüum vampol" ="vrr >0: 38an baliy
Son Dakika
300ika
" classizm="faeki-feto-nock-s-adama> yi yaKiralikd ftahla fayok7:38<0pan hs-itazarlars="media-İzm="s="medin iFETÖs="medi Sosı vedama> i önrgştır işçitahla fi okass="pull-left" href="http://w.dinihaberler.com/diyanet-haber/imam-sabahattin-kart-ik"> _ı gen_rhttmelgesinde cla asy_1_10learfix newİzm="s="medin iFETÖs="medi Sosı vedama> i önrgştır işçitahla fi okassmedia-İzm="s="medin iFETÖs="medi Sosı vedama> i önrgştır işçitahla fi okas!" target=ch"/’den Amasya Müfp://wols hs-margit="ı genadow clearfix" data-flasbtc2018/">İzm="s="medin iFETÖs="medi Sosı vedama> i önrgştır işçitahla fi ok
Son Dakika
300i0a
" classordu d ffeto-yi yaKiralikd f4av-liga-6-y" d3-innay-hap-s-cezas07:38<0
_ı gen_rhttmelgesinde cla asy_7_3learfix newOrdus="medçiFETÖ nrgştır işçi4rdenalıdirmeceğ3s="medeverehap-s cezasiyassmedia-Ordus="medçiFETÖ nrgştır işçi4rdenalıdirmeceğ3s="medeverehap-s cezasiyas!" target=ch"/’den Amasya Müfp://wols hs-margit="ı genadow clearfix" data-flasbtc2018/">Ordus="medçiFETÖ nrgştır işçi4rdenalıdirmeceğ3s="medeverehap-s cezasiy
Son Dakika
300-riptp://www fon
" classbya> kulft"ezz> na-hap-s-cezas07:38<069
_ı gen_rhttmelgesinde cla asy_17learfix newByL> kulft"ıcor. Tünaehap-s cezasiyassmedia-ByL> kulft"ıcor. Tünaehap-s cezasiyas!" target=ch"/’den Amasya Müfp://wols hs-margit="ı genadow clearfix" data-flasbtc2018/">ByL> kulft"ıcor. Tünaehap-s cezasiy
Son Dakika
300-7iptp://www fon
" classriz"-="-feto-yi yaKiralikd fteadintime-nin o-="v dator:#rock-o"> 0-7
_ı gen_rhttmelgesinde cla asy_4_3learfix newRiz"s="mediiFETÖ nrgştır işçis="medteadintimeenin o ="v dıs="med or:#rhref="http://smedia-Riz"s="mediiFETÖ nrgştır işçis="medteadintimeenin o ="v dıs="med or:#rhref="http://!" target=ch"/’den Amasya Müfp://wols hs-margit="ı genadow clearfix" data-flasbtc2018/">Riz"s="mediiFETÖ nrgştır işçis="medteadintimeenin o ="v dıs="med or:#rhref="http:
Son Dakika
300-6iptp://www fon
" classtin rdag d ffeto- 3-gozt="> 0-6
_ı gen_rhttmelgesinde cla asy_3_8learfix newTin rdağs="medçiFETÖ Tin rdağs="medçiFETÖ Son Dakika
300-5http://www fon
" classfeto-nockmah6>m flas 0-5span> Yazarlars="media-FETÖs="medi Sosmah6>mimamstronpki öm, Mmen ıdeeceğhap-s//s="pull-left" href="http://w.dinihaberler.com/diyanet-haber/imam-sabahattin-kart-ik"> _ı gen_rhttmelgesinde cla asy_2_9learfix newFETÖs="medi Sosmah6>mimamstronpki öm, Mmen ıdeeceğhap-s//smedia-FETÖs="medi Sosmah6>mimamstronpki öm, Mmen ıdeeceğhap-s//!" target=ch"/’den Amasya Müfp://wols hs-margit="ı genadow clearfix" data-flasbtc2018/">FETÖs="medi Sosmah6>mimamstronpki öm, Mmen ıdeeceğhap-s
Son Dakika
300-4http://www fon
" classedaltin 0-4span> Yazarlars="media-Adaltionpki MüşaviriiFETÖ _ı gen_rhttmelgesinde cla asy_1_9learfix newAdaltionpki MüşaviriiFETÖ Adaltionpki MüşaviriiFETÖ Son Dakika
300-3http://www fon
" classnpkiseh="fae-feto-yi yaKiralikd f2n 0-3span> Yazarlars="media-Esadineh="s="mediiFETÖ nrgştır işçi2onpki polyapitahla fass="pull-left" href="http://w.dinihaberler.com/diyanet-haber/imam-sabahattin-kart-ik"> _ı gen_rhttmelgesinde cla asy_16learfix newEsadineh="s="mediiFETÖ nrgştır işçi2onpki polyapitahla fassmedia-Esadineh="s="mediiFETÖ nrgştır işçi2onpki polyapitahla fas!" target=ch"/’den Amasya Müfp://wols hs-margit="ı genadow clearfix" data-flasbtc2018/">Esadineh="s="mediiFETÖ nrgştır işçi2onpki polyapitahla f
Son Dakika
300-2http://www fon
" classfeto-cu-yuksek-yi ya-uihae yi yaKiralikd ftahla fayok7:38<062span> Yazarlars="media-FETÖs="medcü yeris /> nrgş _ı gen_rhttmelgesinde cla asy_4m daha alacakFETÖs="medcü yeris /> nrgş FETÖs="medcü yeris /> nrgş Son Dakika
300-0a " class15fteadintav-ligasıahla faverenae redd
07:38<06
_ı gen_rhttmelgesinde cla asy_3_7learfix new15-headinurdenalımamatahla fiverenae redd
0//smedia-15-headinurdenalımamatahla fiverenae redd
0//!" target=ch"/’den Amasya Müfp://wols hs-margit="ı genadow clearfix" data-flasbtc2018/">15-headinurdenalımamatahla fiverenae redd
0
Son Dakika
3005riptp://www fon
" classfeto-uiha tazmi-kacirekrali-dspanikd f1ttahla fa/i> 059
_ı gen_rhttmelgesinde cla asy_1_8learfix newFETÖ FETÖ Son Dakika
30058iptp://www fon " classtu1 mildatairikd fdeas-li-4-int> r-bombaci yika>07:52 30058
r bombaci önka>07iyass="pull-left" href="http://w.dinihaberler.com/diyanet-haber/imam-sabahattin-kart-ik"> _ı gen_rhttmelgesinde cla asy_15learfix newTa 1 milytazminaişçiDEAŞs="med sö4 int> r bombaci önka>07iyassmedia-Ta 1 milytazminaişçiDEAŞs="med sö4 int> r bombaci önka>07iyas!" target=ch"/’den Amasya Müfp://wols hs-margit="ı genadow clearfix" data-flasbtc2018/">Ta 1 milytazminaişçiDEAŞs="med sö4 int> r bombaci önka>07iy
"textUp(99splay:iopen('
çalıdna">07:38<085span>'); retu1ici lse;Dakika1 " classfeto-koylu rpnelugday-'); retu1ici lse;Dakika2 " classko d fyolcu-otobusuklarampol"-="vrr >0738lassal07:38<083span>'); retu1ici lse;Dakika3 " classizm="faeki-feto-nock-s-adama> yi yaKiralikd ftahla fayok7:38<0pan hs-'); retu1ici lse;Dakika4 " classordu d ffeto-yi yaKiralikd f4av-liga-6-y" d3-innay-hap-s-cezas07:38<0 5 " classbya> kulft"ezz> na-hap-s-cezas07:38<069 6 " classriz"-="-feto-yi yaKiralikd fteadintime-nin o-="v dator:#rock-o"> 0-7 7 " classtin rdag d ffeto- 3-gozt="> 0-6 8 " classfeto-nockmah6>m flas 0-5span>'); retu1ici lse;Dakika9 " classedaltin 0-4span>'); retu1ici lse;Dakika10 " classnpkiseh="fae-feto-yi yaKiralikd f2n 0-3span>'); retu1ici lse;Dakika11 " classfeto-cu-yuksek-yi ya-uihae yi yaKiralikd ftahla fayok7:38<062span>'); retu1ici lse;Dakika12 " class15fteadintav-ligasıahla faverenae redd
07:38<06 13 " classfeto-uiha tazmi-kacirekrali-dspanikd f1ttahla fa/i> 059 " classtu1 mildatairikd fdeas-li-4-int> r-bombaci yika>07:52 30058 15 98770_6c1as-header-clerden p> padddearfh6> #t="ı gensskika< clrgin-ev">‹umbs/98770_6c1as-header-clerden rgles padddearfh6> #t="ı gensskika< clrgins-bg>›umbs/9
s-it ments.corlüğe girdi" titl/span> atag-go-centez camilerin isim listesi.corlüğe girdi"i" titl/span> -centeadow clearbcd
ments-ndow.print()"> _izin_mujdesi_h9ulb-868788 (adsbygoogllis!" tar12"> #yorumpanelDakikall-left mihablil"item hs-lmrl/ul
s=bont" ari işçi kiralama d="item hs-lmr/ s=bopaneF02"> ".gifyorumpanelDişçi kiralama d="item hs-lmr/s-lmr/ yorumz> panelDişçi kiralama d="it rowmlamaDişçi kiralama d="it="item hs-lm input-n-epend -lef6Dişçi kiralama d="item hs-lmr/s-lmr/Adazminz ku/akd fmunaf k riamlka>e,4695 class="media-Kua’an’da Münaf"htt"ht-Ir/skika"> eon Dakika
/ins12"ti yayımlamas:0a işçi kiralama d="item hs-lm gwk. Y atrt: @ mei
or:#ktk. "t.gifa
"t> abledutyle="3" valuef=ia-h6haberle" meyant(" valuef=Blok --_isci_yass-lmr/thitem hs-lm" meyaut(" valuef=0--_isci_yass-lmr/thitem hs-lm" meyatip" valuef=> -_isci_yass-lmr/thitem hs-lm" meyacevap" valuef="s/span> gwk. -_isci_yass-lmr/thitem hs-lm" meyacevap_t(" valuef=0--="hs-heaevap_t(" _isci_yass-lmr/thitem hs-lm" meyatok">" valuef=e88a9fd6e36bece08c1767dc1f7c920c6ea4c576" _isşçi kiralama d="it er/sriYorumnuztixayin yok "newreyacak. Fakye mian> er/sr/h6> #g>&timha;inihaberleşçi kiralama daberleşçi kiralama dabsts/span> er/s er/snc src er/snerror ecek in" mian> er/sr>×üf heriiz stird şbürolız cdaelmilyon 67düş heücüong>ba,hrefs ihctird hl ia aykinai,
m ,elukuk ,eceza ,eid büsorumztimeeiiz s ile yönnteör,ye/,yelta’eF0itdir.çi kiralama daberleşçi kiralamsşçi kiralamşçi kiralamşçi kiralam data-acript.s=bopaneF--isşçi kiralama d="itama dabsts/span> s=bopaneFyorumz> fbpanelDa.giffacebookpanelDeşçi kiralama dabsts/span> rowmlamaDişçi kiralama d="aberleşçi kiralama daberleacript#facebookpanelF--isi kiralama daberleşçi kiralamşçi kiral data-acript.s=bont" ariF--isşçi kiraberleacript#yorumz> --isi k" data-iv -modul" ="med
-t(" /script> iv cl
-sayfa" /script> i lse
s-i s-itrelated mb-20.corlüğe gi titl/span> atag-go-centez camilerin isim listesi.corlüğe gird titl/span> -centeadow clearbcd
bookmlak-ndow.print()"> /insz ca fontearbehtearmenl-ml
t" alt="tekni-ği keğie-kikar-surpriz:52 30038
ca fon-img headinihaberler.com/diyanet-haber/imam-sabahattin-kart-tutuklandisindetekni_ği keğie_kikar_surpriz:_2 30038_be2ab.giffix newYekni ği keğiemedt bekleypriz: _i
ca fon-img headinihaberler.com/diyanet-haber/imam-sabahattin-kart-tutuklandisindeğıla f_241_l _zrm_2 30021_9133d.giffix newEıla f 241 l ezrm _i
mahkemhai-eçikkotun Kart52 30020 t" alt="pan> 129996
e girdi"i"lm ca fon-img headinihaberler.com/diyanet-haber/imam-sabahattin-kart-tutuklano_ cla asylearfix newsan> _i
ca fon-img headinihaberler.com/diyanet-haber/imam-sabahattin-kart-tutuklano_ cla asylearfix newBTK'ss="Wikip.jpgfixf="httır iş _i
tomoğeihaberllı ore girdi"i"lm ca fon-img headinihaberler.com/diyanet-haber/imam-sabahattin-kart-tutuklano_ cla asylearfix newTu1 celr çlcdingrr /> tomoğeihaberllı or _i
/insz ca fontearbehtearmenl-ml
t" alt="zorunlu-dep6>m ALTINDAim SALTINDA s="ifleş=" doğ
ca fon-img headinihaberler.com/diyanet-haber/imam-sabahattin-kart-tutuklandisindezorunlu_dep6>m_ ALTINDAi_s="ifleş="_="g k _ 129947_73e0blearfix newZorunlu Dep6>m SALTINDA s="ifleş=" doğ ta or 129911
ca fon-img headinihaberler.com/diyanet-haber/imam-sabahattin-kart-tutuklandisindekorfez_in_bn_buyuk_bt" DAi_su1 mil_il_ta or_ 129911_8bd51learfix newsörfezs="medin bnnbüyeri bt" DA Ta 1 mils="medyişta or _i
ca fon-img headinihaberler.com/diyanet-haber/imam-sabahattin-kart-tutuklalgesindetu1 mil_="_issizidk_azata or_ 129871_438d4learfix newTa 1 mils="med boişsizidk azatı or _i
m/bs/iv class="soinihabşçi kiralama dariptSağ BlokF--isi kiral 97//!" tarrettı rettı221">m50px" asyncnihabe//pbahad2.-blocksynam re os pbahad/jssedine-block.js">m/50px" ariptdh -300x600F--i ainshs-margitdine-block" /script> capanelF caspat-minutez camlamas-bottom eliği’e gi titl/span> atag-go-centez caatag-gored milerin isim listesi.corlüğe gird titl/span> -centeadow cl
a> oss="fa SoszDNklka
ŞTdNklka-
panel nt" ariFin i15_izin_mujdeoisank hs-font-up">Son Dakika
30110"n/span> ca fonF ck-tr0e gird titl/span> timh_izin_mujdeoader> irco-thinss="fa w
polytikaxt_biggerkateLTIi" /scriptbackg"ou d< bu g:#0e5df6">POLİTİKAm/bssate="lges-01-20.08:13:11Di lges-01-20.08:13:11
polytikatuklcdarlocu-afr hao/i> 11
Son Dakika
301k --> ca fonF ck-tr0e gird titl/span> timh_izin_mujdeoader> irco-thinss="fa w
polytikaxt_biggerkateLTIi" /scriptbackg"ou d< bu g:#0e5df6">POLİTİKAm/bssate="lges-01-20.07:52:35Di lges-01-20.07:52:35
polytikayck-="hsme-kikekradiltekniabggee-sahipmalarae acikKi7:52 3010v class="media-YSK, seçsme ort GEÇ iltekniab9.hte sahip malarae ixf="htt7iyass="pull-left" hrYSK, seçsme ort GEÇ iltekniab9.hte sahip malarae ixf="htt7iym/bs/20169
Son Dakika
301k8--> ca fonF ck-tr0e gird titl/span> timh_izin_mujdeoader> irco-thinss="fa w
bahattin Kartxt_biggerkateLTIi" /scriptbackg"ou d< bu g:#304162">DiYANET HABERm/bssate="lges-01-20.07:38:15Di lges-01-20.07:38:15
bahattin Kart the-ec alt=at-nDAil-b="faahattinarzuKi7:ggez-
Son Dakika
301k7--> ca fonF ck-tr0e gird titl/span> timh_izin_mujdeoader> irco-thinss="fa w
mufttimext_biggerkateLTIi" /scriptbackg"ou d< bu g:#f00947">MüFTa LüKm/bssate="lges-01-20.02:49:27Di lges-01-20.02:49:27
mufttime/suriihab t lak-yi dim52 30107 class="media-Suriihab ıdeterllı/> nr7almndakika">
nr7almm/bs/20169
Son Dakika
301k6--> ca fonF ck-tr0e gird titl/span> timh_izin_mujdeoader> irco-thinss="fa w
mufttimext_biggerkateLTIi" /scriptbackg"ou d< bu g:#f00947">MüFTa LüKm/bssate="lges-01-20.02:40:10"> lges-01-20.02:40:10
mufttime/erzurum d f485-nci-b=nb="fhatim-duiv>- apr >07:38<1k6 class="media-Erzurums="medçi485s="mediciis="medB=nb=" Hatims="med duivi önp l7iyass="pull-left" hrErzurums="medçi485s="mediciis="medB=nb=" Hatims="med duivi önp l7iym/bs/20169
Son Dakika
301k5--> ca fonF ck-tr0e gird titl/span> timh_izin_mujdeoader> irco-thinss="fa w
mufttimext_biggerkateLTIi" /scriptbackg"ou d< bu g:#f00947">MüFTa LüKm/bssate="lges-01-20.02:37:18"> lges-01-20.02:37:18
mufttime/2-ordu komutan>-fon n fn-muftt-hsmen-i-zahare">
105 class="media-2. Ordu Komutan Ton ns="medin, MüfçadÇsmens="medi Zahare">ass="pull-left" hr2. Ordu Komutan Ton ns="medin, MüfçadÇsmens="medi Zahare">m/bs/20169
Son Dakika
301k4--> ca fonF ck-tr0e gird titl/span> timh_izin_mujdeoader> irco-thinss="fa w
dunyaxt_biggerkateLTIi" /scriptbackg"ou d< bu g:#f1500c">DÜNYAm/bssate="lges-01-20.02:26:00"> lges-01-20.02:26:00
bunya/b="le mia-Millex" r-sozcucu 104 class="media-B="leşrik Millex" r Sözcücü: Ta 1 mils="medzminAfr h o/i> Son Dakika
301k3--> ca fonF ck-tr0e gird titl/span> timh_izin_mujdeoader> irco-thinss="fa w
mufttimext_biggerkateLTIi" /scriptbackg"ou d< bu g:#f00947">MüFTa LüKm/bssate="lges-01-20.02:19:49"> lges-01-20.02:19:49
mufttime/ditib koln-cn isi-ne-aEÇnlnr7an-yogock-lgi 103 class="media-DİTİB Köln Cn isis="medze AEÇnlnr7an yoğun -lgiass="pull-left" hrDİTİB Köln Cn isis="medze AEÇnlnr7an yoğun -lgim/bs/20169
Son Dakika
301k2--> ca fonF ck-tr0e gird titl/span> timh_izin_mujdeoader> irco-thinss="fa w
mufttimext_biggerkateLTIi" /scriptbackg"ou d< bu g:#f00947">MüFTa LüKm/bssate="lges-01-19 23:02:18"> lges-01-19 23:02:18
mufttime/kadriamlaangoz-cn ii-ibadete aci >07:38<1k2
Son Dakika
301k1--> ca fonF ck-tr0e gird titl/span> timh_izin_mujdeoader> irco-thinss="fa w
bahattin Kartxt_biggerkateLTIi" /scriptbackg"ou d< bu g:#304162">DiYANET HABERm/bssate="lges-01-19 22:35:05"> lges-01-19 22:35:05
bahattin Kart muftt-or:#nci-hamur-mufttimgu-ne-atan>07:38<1k1
iyass="pull-left" hrMüfçadKr:#nci, Hamur Müfçalüğüs="medze atan>iym/bs/20169
Son Dakika
301k0"n/span> ca fonF ck-tr0e gird titl/span> timh_izin_mujdeoader> irco-thinss="fa w
mufttimext_biggerkateLTIi" /scriptbackg"ou d< bu g:#f00947">MüFTa LüKm/bssate="lges-01-19 22:12:38"> lges-01-19 22:12:38
mufttime/pozanti-ds-genc gercek-yitirim52 3010
3009 --> ca fonF ck-tr0e gird titl/span> timh_izin_mujdeoader> irco-thinss="fa w
bahattin Kartxt_biggerkateLTIi" /scriptbackg"ou d< bu g:#304162">DiYANET HABERm/bssate="lges-01-19 21:50:16"> lges-01-19 21:50:16
bahattin Kart ludwigsburg-yivuz-selim-cn ii-="-ilk7:38<09v class="media-Ludwigsburg Yivuz Selim Cn iis="medi b -lkondakika">
w
barapp.php?iv>246//s="pull-left" hsrel="nofollow headinihaberler.com/diyanet-haber/imam-tutuk.php?ihabrler.com/diyanet-haber/imam-sabahatbarapp/yaneyayYncY300x250_1lear&w=300&h=250&q=80"n"//pa="3k0"nhegles> 2niha/script"//pa:300px;hegles: 2nipx;border:0fix newbarapp246//!" tarsrc="espons> />inihaberleyambsts/span> capanelF cafree-bg panel socialz camlamas-bottom milerin istdd-spatscorlüğe girdi"i"lmgi titl/span> aocialnc src cafacebook_izin_mujdeoader> facebook_i="faw s.cofacebook.mam-Danet-hab--> caddearfs="pull-left" hsrel="nofollow h/woinin -> cafacebook-cou i">185.6Byerleşti BEĞENİef="http://www facebook.mam-Danet-hab--> rglesF caddearfs="pull-left" hsrel="nofollow hBoğenm/bs/2016/0
aocialnc src catwittşe girdi"i"lm twittşe="faw s.cotwittş.mam-DahattiHp">Son Da> caddearfs="pull-left" hsrel="nofollow hwoinin -> catwittş-cou i">23Byerleşti TAKİPÇİef="http://wwwww twittş.mam-DahattiHp">Son Da> rglesF caddearfs="pull-left" hsrel="nofollow hTakip Etm/bs/2016/0 zamane-genc igiamlka>e,4698 class="media-ZamaneFGenç b9.hndakika"> eon Dakika
4697--> caauthore girdi"i"lm caauthor-imgl
profil/862/musab-seyithanv class="Musab SEYİTHANndakika">
ef="http://wwwww
caauthor- melearfix" data- h
profil/862/musab-seyithanv class="Bettenen nesil nDA l olmatı?ass="pull-left" hrMusab SEYİTHANef="http://www.am
bettenen-nesil-nDAil-olmatiamlka>e,4697 class="media-Bettenen nesil nDA l olmatı?ass="pull-left" hrBettenen nesil nDA l olmatı?ef="http://www.am
namazlak-lgini-ldi#k-dikkat ar-kac fotar-bazi-ayrint>ldiamlka>e,4696 class="media-Namazla İlgcla Oldi#k ikkat ar Kaç fotar Baber AyTüntor. Tr/skika"> fon eon Dakika
4695--> caauthore girdi"i"lm caauthor-imgl
profil/521/fuat
ef="http://wwwww
caauthor- melearfix" data- h
profil/521/fuat
caauthor-alarclez camilerin i h
4691--> caauthore girdi"i"lm caauthor-imgl
profil/235/serif-atiaminazs="media-Şerif Ali Minazs="kika">
ef="http://wwwww
caauthor- melearfix" data- h
profil/235/serif-atiaminazs="media-B=" Densizin İthamer ve Şan söP şbmerzs="kika">
caauthor-alarclez camilerin i h
b="faensizin-ithami-ve-santiapasamizamlka>e,4691 class="media-B=" Densizin İthamer ve Şan söP şbmerzs="kika"> caauthor-imgl
profil/16/huseyiikkoksass="media-Hüseyii Köksass="kika">
ef="http://wwwww
caauthor- melearfix" data- h
profil/16/huseyiikkoksass="media-Ömür: AhiankeYurdunu Kazn yok İdam bArmayoainEdekrik Nimesr/skika">
caauthor-alarclez camilerin i h omur-ahiank- dunu-kazn yok-ic haarmagann
e,468v class="media-Ömür: AhiankeYurdunu Kazn yok İdam bArmayoainEdekrik Nimesr/skika">
fon eon Dakika 4687--> caauthore girdi"i"lm caauthor-imgl
profil/34/ru mildii >0zs="media-Ru mil YILDIZs="kika">
ef="http://wwwww
caauthor- melearfix" data- h
profil/34/ru mildii >0zs="media-Fclastin’i CHPs="medzminAtangrr /mer Sat ı?ass="pull-left" hrRu mil YILDIZef="http://www.am
fclastini-chpd haatangriami-sattiamlka>e,4687 class="media-Fclastin’i CHPs="medzminAtangrr /mer Sat ı?ass="pull-left" hrFclastin’i CHPs="medzminAtangrr /mer Sat ı?ef="http://www.am
caauthor-imgl
profil/447/em haari hssmedia-EminARIKs="kika">
ef="http://wwwww
caauthor- melearfix" data- h
profil/447/em haari hssmedia-Şeb-ibArus’un 554. Y"hl7 daümü caauthor-alarclez camilerin i h
seb-i-alusun-554dii >onumndeamlka>e,4684 class="media-Şeb-ibArus’un 554. Y"hl7 daümüeon Dakika 4683--> caauthore girdi"i"lm caauthor-imgl
profil/865/psi miatr=at-d"fhamdi-kalyoncuv class="Psi miatr=at Dr. Hamdi Kalyoncuv ckika">
ef="http://wwwww
caauthor- melearfix" data- h
profil/865/psi miatr=at-d"fhamdi-kalyoncuv class="Sufi inancında "Nur-i Muhamm caauthor-alarclez camilerin i h sufi-inancikd fnur-i-muhamme,4683 class="media-Sufi inancında "Nur-i Muhamm fon eon Dakika 4671--> caauthore girdi"i"lm caauthor-imgl
profil/867 prof-d"fibrahimamlaasv class="Prof. Dr. İbrahim Mlaaşv ckika">
ef="http://wwwww
caauthor- melearfix" data- h
profil/867 prof-d"fibrahimamlaasv class="Geç katınmeya hız llı b=" tee ebbüs veya...ass="pull-left" hrProf. Dr. İbrahim Mlaaşef="http://www.am
gec-kalinmia-hı la-b="ftesebbus-veyaamlka>e,4671 class="media-Geç katınmeya hız llı b=" tee ebbüs veya...ass="pull-left" hrGeç katınmeya hız llı b=" tee ebbüs veya...ef="http://www.am
caauthor-imgl
profil/856 prof-d"framazahaaltintasv class="Prof. Dr. Ramazah ALTINTAŞv ckika">
ef="http://wwwww
caauthor- melearfix" data- h
profil/856 prof-d"framazahaaltintasv class="Kurs="medah Aa da daelAli Kilyon 67HocbmerzınbArdından...ass="pull-left" hrProf. Dr. Ramazah ALTINTAŞef="http://www.am
kur-ahaasigiaatiakucuk-hocbmizin-i dindanamlka>e,4661 class="media-Kuas="medah Aa da daelAli Kilyon 67HocbmerzınbArdından...ass="pull-left" hrKuas="medah Aa da daelAli Kilyon 67HocbmerzınbArdından...ef="http://www.am
caauthor-imgl
profil/399ahakki-soyle Da"media-Hakker SÖYLERr/skika">
ef="http://wwwww
caauthor- melearfix" data- h
profil/399ahakki-soyle Da"media-Ehl-i Sü
caauthor-alarclez camilerin i h
ehl-i-sue,465
panelF capanel tabF caspat-minutez camlamas-bottom eliği’e gi ul navlearfabsF cabbca-asim listesi.hcamilerin iscorlüğs.gif camosi h irsv header> bookmlak-nds="fa Çok 2"> he # camosi mentDakika # camosi rileDakika tdd- irsv s.gif camosi mentDdiv class= bstsk hs-font-up">Son Dakika
298k5---> ca fonF ck-tr0e gird titl/span> timh_izin_mujdeoader> irco-thinss="fa w
bu /xt_biggerkateLTIi" /scriptbackg"ou d< bu g:#334052">DUYURUm/bssate="lges-01-15 03:03:17Di lges-01-15 03:03:17
bu /lisanca lahiyat-onlisancakonusunda-bahattin Kkli 129805 class="media-Lisanc + İlahiyat Önlisanc Konusunda Dahatti Haklalondakika">
Son Dakika 29830---> ca fonF ck-tr0e gird titl/span> timh_izin_mujdeoader> irco-thinss="fa w gunckl/xt_biggerkateLTIi" /scriptbackg"ou d< bu g:#141516">GÜNCELm/bssate="lges-01-14 14:17:19"> lges-01-14 14:17:19
gunckl/ad
Son Dakika 29965---> ca fonF ck-tr0e gird titl/span> timh_izin_mujdeoader> irco-thinss="fa w bu /xt_biggerkateLTIi" /scriptbackg"ou d< bu g:#334052">DUYURUm/bssate="lges-01-17 22:47:37Di lges-01-17 22:47:37
bu /bahattinb="f6-b=n-imam d ha-alaca r 129965 class="media-Dahatti b=" 6 b=n imam d ha alaca ondakika">
Son Dakika 29828---> ca fonF ck-tr0e gird titl/span> timh_izin_mujdeoader> irco-thinss="fa w bu /xt_biggerkateLTIi" /scriptbackg"ou d< bu g:#334052">DUYURUm/bssate="lges-01-15 03:06:50Di lges-01-15 03:06:50
bu /bahattinkimseyi-zortırdi 129828 class="media-Dahatti Kimseyi Zortırdalondakika">
Son Dakika 29957---> ca fonF ck-tr0e gird titl/span> timh_izin_mujdeoader> irco-thinss="fa w bahattin Kart xt_biggerkateLTIi" /scriptbackg"ou d< bu g:#304162">DiYANET HABERm/bssate="lges-01-17 16:30:30Di lges-01-17 16:30:30
bahattin Kart atiaerbaarfan-piar-catisrali 129957 class="media-Ali Erbaşs="medfanis="medpiars="med çatışr iondakika">
Son Dakika 29957--> ca fonF ck-tr0e girdrd titl/span> timh_izin_mujdedeoader> irco-thinss="fa w bahattin Kart xt_biggerkateLTIi" /scriptbackg"ou d< bu g:#304162">DiYANET HABERm/bssate="lges-01-17 16:30:30Di lges-01-17 16:30:30
bahattin Kart atiaerbaarfan-piar-catisrali 129957 class="media-Ali Erbaşs="medfanis="medpiars="med çatışr iondakika">
Son Dakika 29965--> ca fonF ck-tr0e girdrd titl/span> timh_izin_mujdedeoader> irco-thinss="fa w bu /xt_biggerkateLTIi" /scriptbackg"ou d< bu g:#334052">DUYURUm/bssate="lges-01-17 22:47:37Di lges-01-17 22:47:37
bu /bahattinb="f6-b=n-imam d ha-alaca r 129965 class="media-Dahatti b=" 6 b=n imam d ha alaca ondakika">
Son Dakika 298k5--> ca fonF ck-tr0e girdrd titl/span> timh_izin_mujdedeoader> irco-thinss="fa w bu /xt_biggerkateLTIi" /scriptbackg"ou d< bu g:#334052">DUYURUm/bssate="lges-01-15 03:03:17Di lges-01-15 03:03:17
bu /lisanca lahiyat-onlisancakonusunda-bahattin Kkli 129805 class="media-Lisanc + İlahiyat Önlisanc Konusunda Dahatti Haklalondakika">
Son Dakika 29964--> ca fonF ck-tr0e girdrd titl/span> timh_izin_mujdedeoader> irco-thinss="fa w bu /xt_biggerkateLTIi" /scriptbackg"ou d< bu g:#334052">DUYURUm/bssate="lges-01-17 20:36:54Di lges-01-17 20:36:54
bu /mufettis-yi dimciabgg-yazini-sinavi-kazn ahaadayngrin-isimle 129964
Son Dakika
29962--> ca fonF ck-tr0e girdrd titl/span> timh_izin_mujdedeoader> irco-thinss="fa w bu /xt_biggerkateLTIi" /scriptbackg"ou d< bu g:#334052">DUYURUm/bssate="lges-01-17 19:36:21Di lges-01-17 19:36:21
bu /sozlu-sinava-girecek-adayngrin-giriarbelgele ve-kpsarfaban-punlnr acikKind 129962
iyass="pull-left" hrSözlü sınava girecek adayngrınbgiriş belgele ve KPSS faban punlnrı xf="httn>iym/bs/2016uj
capanelF capanel icz camlamas-bottom eliği’e uj bsts/span> atag-go-centez camilerin isim listesi.corlüğe gird titl/span> -centeadow cllasbcdl
smi" do" aria
kari atu le Da"media-Kari atürv azarlar -centea ask rglesriTa m Kari atürle w/bs/20webblac uj bsts/span> nt" ari < #modalakari atu DaroriptbuttonDakikam/bs/2016uj panelF careceni mentsF causersF camlamas-bottom wh fo eliği’e gi titl/span> atag-go-centez camilerin isim listesi.corlüğe gird titl/span> -centeadow cl
ments oss="fa SoszYorum r9
panel nt" ariDdiv class= bstsk hs-font-yorum reakika
252515--> causerF ck-tr0e girdrd
asayis/gaybubtinevi-="-bank fa-rtinin ipgez-07:38<086 clas# ment_252515--"media-s="medGaybubti evis="medi b bank or:tmami n çipgez iyass="pull-left" hriv class= bsts> causer nt" ariDdiv class=s= bsts> causer mess=bs/span> tiw cdata- hatiate="lges-01-20.07:33:25Di lges-01-20.07:33:25
0r>0ass="pull-left" hriv class= bsts> causer nt" ariDdiv class=s= bsts> causer mess=bs/span> tiw cdata- hDİYANET ÇALIŞANIate="lges-01-20.02:28:28"> lges-01-20.02:28:28
0̇cl d ha sonra emekli̇ ldi#k ku/sulmuştu ama şu an sanirim tutuklu. hasan çinar hocbmiz çok gayretli̇ çatişkan bi̇ri̇si̇>0̇r ama bu sitki bey>0̇lli̇cl çok emekecek>0̇ dostette>0̇ nDAil görme>0̇ pann fetöcadolduğunu hıankeetti̇m. neden yilldica dostette>0̇ nlnyırdim.webblacrd_mujdeoebblacrd_muj bs/20169
252511--> causerF ck-tr0e girdrd
gunckl/ad causer nt" ariDdiv class=s= bsts> causer mess=bs/span> tiw cdata- hşiddew cleleştiriate="lges-01-20.00:55:47Di lges-01-20.00:55:47
e yakış yor.webblacrd_mujdeoebblacrd_muj bs/20169
252510--> causerF ck-tr0e girdrd
bahattin Kart bahattinte-onlisancadonemi-so a-miaerispr7:3165k2 causer nt" ariDdiv class=s= bsts> causer mess=bs/span> tiw cdata- hÖkkeşefb>ate="lges-01-20.00:34:57Di lges-01-20.00:34:57
causer nt" ariDdiv class=s= bsts> causer mess=bs/span> tiw cdata- hatanyatı07efb>ate="lges-01-19 23:50:53"> lges-01-19 23:50:53
264--> rettı rettı212">w
barapp.php?iv>264--s="pull-left" hsrel="nofollow headinihaberler.com/diyanet-haber/imam-tutuk.php?ihabrler.com/diyanet-haber/imam-sabahatbarapp/yaneyayYncY300x600lear&w=300&h=600&q=80"n"//pa="3k0"nhegles> 6k0"n/script"//pa:300px;hegles: 600px;border:0fix newbarapp264--> src="espons> />inihaberle Da> capanelF capanel arch> camlamas-bottom eliği’e uj bsts/span> atag-go-centez camilerin isim listesi.corlüğe gird titl/span> -centeadow cl
user" aria
b=spgrafi
nt" ari iv class="slmcla
prof-d"fhurmildmalarnkim>0r-b=spgrafi,111 class="media-Prof. Dr. Hurmil Mlatı kim>0r?ass="pull-left" hriiv class="soisan/span>
0r1learfi/span> lazyfix newProf. Dr. Hurmil Mlatı kim>0r?as/izin_mujdedeoebblac ujclass="soisaizin_mujdedeob>Prof. Dr. Hurmil Mlatı kim>0r?efb>zin_mujdedeophDahatti İşle Başkan Ynr7almcıtıımana/atanan -lk krdaln başkan ynr7almcıssöProf. Dr. Hurmil Mlatı, lg Kr im lge7 s="ihii b görevine başlrdal. Dahatti İşle Başkan Ynr7almcıssöProf. Dr. Hurmil MARTI'yal...efpacrd_mujdeoebblacrd_mujuj bs/2016v clas9 Da> capanelF capanel arch> camlamas-bottom eliği’e uj bsts/span> atag-go-centez camilerin isim listesi.corlüğe gird titl/span> -centeadow cl
folnteaopendo" aria nt" ari iv clonberler.com/diyanet-haber/imam-?m=ars> Damethogifposi me="ars> Dah on value="k1-->01on on value="k2-->02on on value="k3-->03on on value="k4-->04on on value="k5-->05on on value="k6-->06on on value="k7-->07on on value="k8-->08on on value="k9-->09on on value="10s=>10on on value="11-->11on on value="12-->12on on value="13v >13on on value="14-->14on on value="15-->15on on value="16-->16on on value="17-->17on on value="18-->18on on value="19-->19on on value="20"n/elected>20on on value="21-->21on on value="22-->22on on value="23v >23on on value="24-->24on on value="25-->25on on value="26-->26on on value="27-->27on on value="28-->28on on value="29-->29on on value="30-->30on on value="31-->31on on value="k1--/elected>Ocakon on value="k2-->Şubaton on value="k3-->Mlaton on value="k4-->Nisanon on value="k5-->Mız son on value="k6-->Haziranon on value="k7-->Temmuzon on value="k8-->Ağustoson on value="k9-->Eylülon on value="10s=>Ekimon on value="11-->Kr imon on value="12-->Aratıkon on value="lges"n/elected>2018on on value="lge7-->2017on on value="2016-->2016on on value="2015-->2015on on value="2014-->2014on rettı dikey senr//script"//pa:px;hegles:px; iv class="slmcllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllloebblacrd_mujuj_mujuj/2016ujjjjjjjjj