Prof. Dr. Yavuz Ünal, rektörlük için adaylığını açıkladı

Ordu, Prof. Dr. Yavuz Ünal'da birleşti. Şehir ve üniversite Yavuz Ünal'ı rektör olarak görmek istiyor. Yoğun istek ve baskılar karşısında Prof. Dr. Yavuz Ünal, Ordu Üniversitesi rektörlüğüne adaylığını açıkladı.

Prof. Dr. Yavuz Ünal, rektörlük için adaylığını açıkladı

Ordu, Prof. Dr. Yavuz Ünal'da birleşti. Şehir ve üniversite Yavuz Ünal'ı rektör olarak görmek istiyor. Yoğun istek ve baskılar karşısında Prof. Dr. Yavuz Ünal, Ordu Üniversitesi rektörlüğüne adaylığını açıkladı.

06 Nisan 2015 Pazartesi 15:46
Prof. Dr. Yavuz Ünal, rektörlük için adaylığını açıkladı
İŞTE O BASIN AÇIKLAMASI:
 
Basınımızın güzide temsilcileri, saygıdeğer öğretim üyeleri, değerli Ordu’lu hemşerilerim
 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
 
Prof. Dr. Yavuz Ünal, 
 
"Ordu Fatsa doğumluyum.  OMÜ İlahiyat Fakültesinden mezun oldum.  Bütün akademik kariyerlerimi OMÜ’de yaptım. 2009-2012 yıllarında Samsun İlahiyat Fakültesinin dekanlığını yaptım. Din İşleri Yüksek Kurulu üyesiyim. Hem Diyanet İşleri Başkanlığının ve hem de OMÜ’nün stratejik plan komisyonunun üyesi olarak görev yaptım. Tüsside’de Stratejik Yönetim Eğitimi aldım. 2013 yılından bugüne, ODÜ İlahiyat Fakültesi Dekanlığı görevini yürütüyorum."
 
Ordu Üniversitesinin 2015-2019 döneminde yönetimine talip olduğumu sizlerle paylaşmak için huzurlarınızdayım.

Zira, 

 
Sorgulayan, araştıran, üreten, eğiten - donatan ve servis eden bir üniversite olarak anılmak,
 
Engelsiz bir üniversite ünvanını hak etmek,
 
Kurumsal itibarı yüksek, yani her açıdan güven veren bir kurum inşa etmek, 
 
Hem öğrenci ve hem de öğretim elemanları tarafından ilk sıralarda tercih edilen bir üniversite olmak,
 
Öğrenci sayısını artırmayı değil varlık nedeni olan eğitim ve araştırmalarında toplam kaliteyi yakalayan bir üniversite olmak,
 
Yabancı uyruklu öğrenci sirkülasyonundan en üst düzeyde pay alan uluslararası seçkin bir üniversite olmak, 
 
Yapılaşmasını öncelik sırasına  göre ve yeteri kadar gerçekleştiren, dolayısıyla mevcut programları da dahil, açılacak olan bütün programlarda uluslararası trendi hesaba katan, bölgemize sağlayacağı maddi ve manevi katkıları da dikkate alan bir üniversite olmak,
 
Bilim teknik ve teknoloji ile yerel dinamikleri harekete geçiren, dolayısıyla kentimize lojistik ve stratejik destekler sağlayarak kentle bütünleşmiş bir üniversite olmak, 
 
Ve Ordu’yu eğitim üssüne çevirmek dolayısıyla üniversite şehrine dönüştürmek için yönetime talibim. 
 
 
Söz konusu hedefler doğrultusunda, 
 
Eğitim:
 
Eğiticilerin eğitimi, öğrencinin eğitimi ve toplumsal destek eğitimi olmak üzere üç farklı kategoride değerlendirilecek ve ilk iş olarak eğitim reformuna gidilecektir.  Planlanırken ana kucağından doktoraya kadar olan zincirin bütün halkaları hesaba katılacak,  gerçek hayatın tezahür ettiği toplum da dikkatlerden uzak tutulmayacaktır. Zira eğitim denizciye söylendiği şekliyle “rastgele” denilerek tesadüflere bırakılabilecek bir şey değildir.
 
Eğitim ve araştırmalarda toplam kalite esas olacak ve mümkün olan her türlü destek en kısa sürede sağlanacaktır. 
Mezunlarımızın alan yeterlilikleri çok net bir şekilde belirlenecek, program ve içeriği bu yeterlikleri gerçekleştirecek şekilde revize edilecektir.  
 
Dil eğitimi dahil, toplumun farklı katmanlarının eğitimine imkan sağlayacak şekilde bir eğitim üssü oluşturulacaktır. Dolayısıyla Ordu Üniversitesi,  belirli alanlarda bilgi ve beceri üssüne dönüşecektir. Buradaki açık hedef,  Ordu’nun kongre turizminden en üst düzeyde pay almasıdır. 
 
Üniversitelerdeki öğretim elemanlarının kendilerini geliştirme gereksinimi kadar, farklı meslek gruplarının özellikle de öğretmenlerin hayat boyu eğitim kapsamında, teknik, teknolojik ve materyal  desteklerine ihtiyacı bulunmaktadır.   Üniversite kenti inşasında ana kucağından post doktoraya kadar olan bütün evreler birlikte düşünülmek zorundadır.  Bu bağlamda çok acil bir şekilde, bölgesel bazda  bütün ihtiyacı karşılayacak bir merkez kütüphane  ve erişim imkanı olmayan yerlerde birim kütüphaneleri oluşturulacaktır.  24 saat erişilebilir olacak şekilde planlanacak olan kütüphaneler, diğer destek üniteleriyle yaşayan kampüse doğru evrilecektir.
 
Engelli kardeşlerimizin önündeki yapısal engellerin tamamını kaldıracağız ve bütün imkânlardan insan onuruna yakışır bir şekilde istifade etmelerini sağlayacağız. 
 
Benzer mekan ve materyallere ihtiyaç duyan birimleri, geçişli mini kampüs mantığıyla bir araya getirerek mekanların ortak kullanımını sağlayacağız. Böylece bütün birimler açısından mevcut imkânları artırırken israfın da önüne geçmiş olacağız. 
 
Bu bağlamda söz gelimi Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği ve Sağlık Yüksekokulu (Fakültesi) müstakil bir kampüs mantığıyla dizayn edilecektir.  Sağlık üssü olarak gördüğümüz bu yapılanmada, üniversite farkını ortaya koyacak ileri tetkiklerin yapılabildiği, sürekli yenilenen kapsamlı bir laboratuvar kurulacaktır. 
 
Tıp Fakültesi Hastanesinin, diğer illerden hasta çekebilecek şekilde üst düzeyde konforlu ve 650 yataklı olarak inşası için gerekli olan bütün çalışmalar bir an önce başlatılacak ve en kısa süre içerisinde bitirilecektir. 
Nitelikli öğrenci çekme, başarıları ödüllendirme, yetim ve muhtaç olanları destekleme vb. işlevleri üstlenen aktif bir vakıfla hareket kabiliyetimizi ve hızımızı en üst düzeye çıkaracağız.  (Eğitim, sağlık ve kültür hizmetleri vakfı ya da Ordu Üniversitesi Vakfı gibi)
 
Küresel ölçekte gelişmelere paralel olarak yapılandırılacak Teknoloji Fakültesi ile Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi olmak üzere iki yeni fakülte kurulacaktır.  Bu kapsamda bölgemize kültürel, ekonomik ve stratejik katkı sağlayacak olan yeni programlar açılacaktır.
 
Devletin bütün birimlerini bir bedenin farklı uzuvları gören bir anlayışla, kendisinin beyin olduğunun farkında olarak kentin, kalkınma, huzur ve refahına maddi ve manevi katkı sağlayan, yön ve yol gösterici bir misyon üstlenilecektir.
Kentin tarihi ve kültürel miras envanterinin oluşturulması ve mümkün olanların hayata döndürülmesi konusunda akademik destekler sağlanacaktır.
 
Kent kültürü inşası ve ihyası için sistematik çalışmalar yapılacaktır. Bu bağlamda mevcut araştırma merkezleri desteklenerek aktif hale getirilecek, ihtiyaç duyulan alanlarda kurulacak yeni araştırma, bilgi ve strateji merkezleri aracılığıyla farklı birimlerin destekleyeceği güdümlü projeler yapılacak, yüksek lisans, doktora veya doktora sonrası çalışmalar olarak üretilen projelere maddi ve lojistik destekler sağlanacaktır.
 
Araştırma imkânı, araştırmacının itibarı, araştırmalara verilen desteklerle ilgi odağı olmak, dolayısıyla araştırmacıları bölgeye çekmek, çıkan çalışmaları da Ordu’yu merkez kılacak şekilde bilim dünyasına sunmak arzusundayız. Bu amaçla nitelikli eserleri basan saygın bir yayınevi kurulacaktır. 
 
Üniversitemizin adı altında ya da işbirliğiyle yayınlanan, matbu veya elektronik dergilere lojistik destekler verilecektir. 
Nitelikli makalelerden oluşan İngilizce, Arapça, Rusça, Çince vb. dillerde yayın yapan uluslararası alan dergileri yayın hayatına sokulacaktır.
Sıcak bir ortamda çalıştay, sempozyum ve kongre gibi akademik etkinliklerin yapılabileceği, misafirlerin ağırlanabileceği konukevinin de içinde yer aldığı, modern imkanlarla donatılmış,  diller dahil gereksinim duyulan bütün eğitimlerin yapılabileceği, kişisel gelişim programlarının uygulanabileceği ve mesleki eğitim yapılabilecek bir eğitim üssü tesis edilecektir. 
 
Değerli öğretim üyesi arkadaşlarım,
 
Özetle, 
 
Kurumsallaşmasını tamamlamış, kentle barışık, eğitim ve araştırmada markalaşmış, öncelikli olarak tercih edilen, misyonunun farkında olan bir üniversite için yönetime talibim. 
 
Ordu Üniversitesini,  kendi imkân ve dinamiklerini harekete geçirerek yapacağı eğitim reformuyla model ve marka üniversite yapmak için yönetime talibim.
 
Toplumsal sorumluluğunun ve gücünün farkında olan, araştıran, sorgulayan, küresel ölçekte sorunları analiz edebilen ve ön alma imkânı verecek şekilde raporlayıp ilgililerle paylaşan, eğitim ve araştırmalarıyla hem kendini hem de toplumu yenileyen; sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını karşılayacak donanımla öğrencilerini mezun eden bir üniversite inşası için yönetime talibim.
 
Asıl Rekabetin, kişiler arasında değil, şehirler, üniversiteler, ülkeler hatta medeniyetler arasında yaşandığı bilinciyle, rekabet gücü yüksek öncü bir üniversite inşa etmek, üniversite şehri unvanını hak ederek şehrimizin huzur ve güven dolu medeni şehirler arasında ilk sıralarda anılmasını sağlamak için desteğinize talibim. 
 
Ancak seçim esnasında oyunuzun rengini belli edin gibi kişileri zor durumda bırakacak hiçbir ifade kullanmayacağımı, seçim sonrasında da oy verdi ya da oy vermedi diye hiçbir hesap yapmayacağımı,  insan onurunu ve saygınlığını esas alacağımı, istişaresiz hiçbir iş yapmayacağımı, tercihinize saygı duyacağımı, liyakat ve tempoya ayak uydurabilme yeteneğine göre çalışma ekibi oluşturacağımı da bilmenizi isterim.
 
İlgi ve desteklerinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı arz ediyorum.
 
Basınımızın güzide temsilcisi olan değerli arkadaşlar ilginiz için sizlere de teşekkür ediyorum.
 
 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Abdurrahman Baş 2015-04-06 17:25:14

Hayırlı olsun. Şehrimize çok yakışır.

Avatar
ahmet 2015-04-06 17:36:02

Saygıdeğer hocamız bu görevi de başarıyla yapacaktır her zaman ki görevleri gibi. Mardin İmam Hatip Lisesi öğrencileri kendisinii unutmaz

Avatar
Hanife Şirin 2015-04-06 19:08:14

Daha neler

Avatar
Hüseyin ATES 2015-04-12 01:21:46

Sayin Hocamın vizyonu misyonu ve Diksiyon çok mükemmel İnsan Hakikaten bu görevde bulunmasından bir Ordu lu olarak cok sevinecek ve mutlu olacağım ALLAHIM MUVAFFAK eylesin