TSK’da yeni dönem!

Yeni çıkarılan yönetmelikle ihraç kararlarında YAŞ devre dışı bırakıldı. TSK’dan ayırma cezası ile ilgili karar vermek üzere Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıkları, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda birer yüksek disiplin kurulu oluşturuldu...

TSK’da yeni dönem!

Yeni çıkarılan yönetmelikle ihraç kararlarında YAŞ devre dışı bırakıldı. TSK’dan ayırma cezası ile ilgili karar vermek üzere Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıkları, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda birer yüksek disiplin kurulu oluşturuldu...

13 Nisan 2014 Pazar 10:54
TSK’da yeni dönem!
banner283
Türk siyasetinde uzun yıllar tartışmalara neden olan, Ak Parti iktidarı döneminde Başbakan ile Milli Savunma Bakanı’nın şerh düştüğü Yüksek Askeri Şûra kararı ile askeri personelin ahlâksızlık, bölücülük ve irticai faaliyet gibi gerekçelerle Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ayrılması sisteminde köklü değişiklik yapıldı. Yeni çıkarılan yönetmelikle TSK içinde ayırma yetkisine sahip yeni yüksek disiplin kurulları oluşturulurken; Yüksek Askeri Şura’ya (YAŞ) gönderilecek dosyalarla ilgili hüküm içeren düzenleme yürürlükten kaldırıldı.
 
7 yönetmelik düzenlendi
 
YAŞ kararları nedeniyle siyasi, ahlâksızlık iddialarıyla TSK’dan atılan bazı kadın subayların intiharları dolayısıyla da sosyal tartışmalara neden olan askeri personelin TSK’dan ihraç edilmesi sisteminde köklü değişiklikler yapıldı. Değişiklikler; 31 Aralık 2013’te çıkan yasaya dayanılarak, dün Resmi gazete’de yayımlanan 7 yönetmelikle düzenlendi. TSK Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği, çerçevesinde yeni yüksek disiplin kurulları oluşturuldu.
Askeri hâkimler dışında subaylar ve astsubaylar, uzman Jandarmalar, uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erleri kapsayacak yönetmeliğe göre, bu kişiler hakkında TSK’dan ayırma cezası ile ilgili karar vermek üzere Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda birer yüksek disiplin kurulu teşkil edilecek. Genelkurmay Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulu; Genelkurmay Başkanı başkanlığında Kara Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı, Jandarma Genel Komutanı, Genelkurmay İkinci Başkanı, Genelkurmay Personel Başkanı ve Genelkurmay Adli Müşaviri’nden oluşacak.
 
General ve amirallere, Genelkurmay Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulu; subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erleri ise mensup oldukları kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda teşkil edilecek yüksek disiplin kurulları, Silahlı Kuvvetler’den ayırma cezası ile ilgili karar verecek.
 
‘İrticai’ ifadesi çıkarıldı
 
Yüksek disiplin kurulları tarafından verilen TSK’dan ayırma cezalarına karşı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’ne iptal davası açılabilecek. Subay Sicil Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile de, eski yönetmeliğini “Disiplinsizlik veya Ahlâki Durum Nedeniyle Ayırma” konusunu düzenleyen 91. ve 92. maddeleri yürürlükten kaldırıldı.
 
91. maddede TSK’dan ayırma nedenleri arasında, “Tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasî, yıkıcı, bölücü, irticaî ve ideolojik görüşleri benimsediği, bu gibi faaliyetlerde bulunduğu veya karıştığı anlaşılanlar” hükmü de yer alıyordu.
 
YAŞ hükmü kaldırıldı
 
92. madde de ise ihraç edilecek olanların dosyalarının YAŞ’a sunulması konusunda şu hüküm bulunuyordu:
“Genelkurmay’a gelen bu emeklilik istemleri, personel başkanlığınca adlî müşavirlikle koordine edilerek, Yüksek Askerî Şûra kararına sunulup sunulmaması yönünden incelenir ve Genelkurmay Başkanı’nın tasvibine sunulur. Genelkurmay Başkanı tarafından durumları YAŞ’da görüşülmesi gerekli görülenlerin hakkındaki istemler, ilk Y AŞ toplantısında gündeme alınarak, hakkında kesin karara varılır ve işlemleri tamamlanır.”
 
Onay gerekiyor
 
Yönetmelik çerçevesinde yeni disiplin dosyası formu da oluşturuldu. General ve amirallerin dosyalarının ele alınacağı Genelkurmay Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun başkanı Genelkurmay Başkanı olacak. Kuvvetlerdeki disiplin kurullarının kararı ise personelin görev yaptığı yere bağlı olarak kuvvet komutanı, jandarma genel komutanı veya sahil güvenlik komutanının onayı ile hayata geçecek.
 
TSK’dan ayırma nedenleri
 
Yönetmelikte; TSK’dan ayırma cezasını gerektiren disiplinsizlikler şöyle sıralandı:
* Aşırı borçlanma: Aşırı derecede borçlanmaya düşkün olmak ve bu borçlarını ödememeyi alışkanlık haline getirmektir.
* Ahlâki zayıflık: Görevine, sosyal ve aile yaşantısına zarar verecek derecede menfaatine, içkiye, kumara düşkün olmak veya TSK’nın itibarını sarsacak şekilde yüz kızartıcı, utanç verici veya toplumun genel ahlâk yapısına aykırı fiillerde bulunmaktır.
* Hizmete engel davranışlar: Devletin ve TSK’nın itibarına zarar verecek nitelikte tutum ve davranışlarda veya ağır suç veya disiplinsizlik teşkil eden fiillerde bulunmaktır.
* Gizli bilgileri açıklamak: Yetkisi olmadığı halde, devletin güvenliği ile iç ve dış siyasi yararlarına ilişkin elde ettiği gizli bilgileri yetkisiz kişi ve kuruluşlara vermek, ulaştırmak veya açıklamaktır.
* İdeolojik veya siyasi faaliyetlere karışmak: Siyasi partilere girmek, ideolojik veya siyasi faaliyetlere karışmak.
* Firar etmek: Geçerli bir mazereti olmaksızın kesintisiz olarak bir yıldan fazla süre ile izin süresini geçirmek veya firar halinde bulunmaktır.
* Disiplinsizliği alışkanlık haline getirmek: Disiplini bozucu tavır ve davranışlarda bulunmayı alışkanlık haline getirmek.
* İffetsiz biriyle evlenmek: İffetsizliği anlaşılmış olan bir kimse ile bilerek evlenen veya böyle bir kimseyi yanında bulundurmakta veya karı koca gibi herhangi bir kimse ile nikâhsız olarak devamlı surette yaşamakta ısrar etmektir.
* Gayri tabii mukarenette bulunmak: Bir kimseyle gayri tabii mukarenette bulunmak yahut bu fiili kendisine rızasıyla yaptırmaktır.
 
 1. /www.dinihaberler.com/guncel/adnan yapi-doem-.jpg" alt="h99ss="" ta0v>fb:rur-hats-couup>v>
 2. yorumd panele
  rowam reke
  am reke
  input-"de/wwd xpan6e
 3. xpan10 adsoyad"/javascripttemet" cdsoyad"/sizasc30" maxlengightwidtlet eski M soyadrülenl >
 4. ush4 min-top:0px;ma:0
  -slwisplsh45"play:none"> Yna t: @etmettp://www.window.prinvoid(0ext_smalleı
  div class=
 5. i-h1ktisplsh44 uted" Kaıntleriktis:"hinputsetme hs-head-fo met" r-head-fo me">abled/sizasc3" valueht1000a>>
  " valueht"cleaspan> >
 6. " valueht0easpan> >
 7. -slwis-bspan> >
 8. " valueht0eausel carevap_">" span> >
 9. " spa
  -ges YoŞunuz hayaşkünelkurmayini icındinlilm /> r.arousel-con&tkmcs; v>
  -ges -ges h:300p -ges herror kar spanlay:none"> :300px0px;margin-15
  × r.>
  div class=
 10. am reke
  div class= div class= div class= div class= div class= div class= }(docuv at, 'dsbygo', 'cacebook-jssdk'));div>
  v>
  ">h " lay:none"> ">99sivan onclick="teanset-te"> ">a-tariv>
  ="hs-character hboxdow clearelte flottob-20
  < İ verecH/guncela- hs-headv id="="ylas"haracter htent-detr htent-de-t8/wont hs-font-up"
  ush4 le hs-tont behont illl-ml rafpis-ce-kafir-is-n-li bml'); rss="" tiank" rel="nofollir'd> rafi hü arpşenda Dksî,h4 Ghakk, "> rafek. Susi le hs-tiimg"http://www.dinihaberler.com/images/banner/mbstk-da-yeni-43fb5adline_15i> rafi hü_k/spa-_eakazar_gul/i_"> rafpis-ce_kafir_is-n_li b_l'); rs_1e6d3İzmir'd> rafi hü arpşenda Dksî,h4 Ghakk, "> rafek. Susi
  le hs-ticapgeadlottot-10 t-up15
  le hs-tiare-t">;d> rafi hü arpşenda Dksî,h4 Ghakk, "> rafek. Susi
  div>
  ush4 le hs-tont beh le hs-tiimg"http://www.dinihaberler.com/images/banner/mbstk-da-yeni-43fb5adline_15mor_beyas_-umpaeas-_tez/i_beeakci_-h13kanl_yaniata-klr_sucv>
  le hs-ticapgeadlottot-10 t-up15
  le hs-tiare-t"> OktarMor Beyasrı çıumpaeemeyi aöz/i Beildiçi v-h13kanlulunduata-klrdisipv>
  div>
  ush4 le hs-tont beh le hs-tiimg"http://www.dinihaberler.com/images/banner/mbstk-da-yeni-43fb5adline_15tek_irp_ilyafşma_0iyarbakir_069.evi_ne_godosyal
  le hs-ticapgeadlottot-10 t-up15
  le hs-tiare-t">039lirpı, yafşma DiyarbakanıC69.evimahrem ecek dosyaldi! v>
  div>
  ush4 le hs-tont behont illl-ml le hs-tiimg"http://www.dinihaberler.com/images/banner/mbstk-da-yeni-43fb5adline_15-rtuk_e-444_kez-_e_kay_t e_ldi-h13_ss="hs_l'); r5_17e68'Adnan Oktar' RTÜK'e 444 kez şikayet edildi" title="/ v>
  le hs-ticapgeadlottot-10 t-up15
  le hs-tiare-t"> Oktar' RTÜK'e 444 kez şikayet edildi v>
  div>
  ush4 le hs-tont beh le hs-tiimg"http://www.dinihaberler.com/images/banner/mbstk-da-yeni-43fb5adline_15trinda-_d-_dah0_tek_l-n_feltketl_yazarde y_l'); r2_5 r22Türkiye sınırınTÖ yargdah0 aok l-nafeltketlına zade yi / v>
  le hs-ticapgeadlottot-10 t-up15
  le hs-tiare-t">0nırınTÖ yargdah0 aok l-nafeltketlına zade y v>
  div>
  ush4 le hs-tont beh le hs-tiimg"http://www.dinihaberler.com/images/banner/mbstk-da-yeni-43fb5adline_15cep_te> le hs-ticapgeadlottot-10 t-up15
  le hs-tiare-t">Cep te>
  div>
  ush4 le hs-tont behont illl-ml le hs-tiimg"http://www.dinihaberler.com/images/banner/mbstk-da-yeni-43fb5adline_15ohal_6_resit e_uzat5.ht_l" cl76_ebe1aOrdu'daHAL 6mahrem ı
  le hs-ticapgeadlottot-10 t-up15
  le hs-tiare-t">aHAL 6mahrem ı
  div>
  ush4 le hs-tont beh le hs-tiimg"http://www.dinihaberler.com/images/banner/mbstk-da-yeni-43fb5adline_15-rtuk_e-444_a_uzaklrsv>
  le hs-ticapgeadlottot-10 t-up15
  le hs-tiare-t"> M039; RTÜK'ukluluk uzaklreya açrı çıktı
  div>
  ush4 le hs-tont beh le hs-tiimg"http://www.dinihaberler.com/images/banner/mbstk-da-yeni-43fb5adline_15to-yt_ara kma_ahirnt_su-salvet keza_ugurv>
  le hs-ticapgeadlottot-10 t-up15
  le hs-tiare-t">Şo-yt ara kma ahirnt su-salvet kverecarırv>
  div>
   
  uted8
  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
  le panel le lrsv-minutont h0px;marbottot tyle="marv idylas"haracter heasg nt heasg r flotts-font-up"> < SadlDomika
  0nmü div> dv id="="ylas"haracter hpanelhtent-dett-up15 le hs-t lek-tr0iv id="ylas"haracter htkmc < dp://www.dinihaberler.com/asayis/turkmuftalvext_smalleıtegori" lay:nonbackg/ouu05color:#fs=947">MüF0nLü ayaAick="teanset-tankih-ookta"2014-0tes="r18-01-19 17:04:01yp "r18-01-19 17:04:01
  Tch IğdanıValisi Ünl veDin sosyallsiz kdt Hytap Ei b div> a- hs-headv id="=" le hs-t lek-tr0iv id="ylas"haracter htkmc < dp://www.dinihaberler.com/asayis/turkmuftalvext_smalleıtegori" lay:nonbackg/ouu05color:#fs=947">MüF0nLü ayaAick="teanset-tankih-ookta"2014-0tes="r18-01-19 16:52:18yp "r18-01-19 16:52:18
  Tch Rahet Yâre-dönen Aliyya FETftül ğüdt Ziyarnt div> a- hs-headv id="=" le hs-t lek-tr0iv id="ylas"haracter htkmc < dp://www.dinihaberler.com/asayis/turkmuftalvext_smalleıtegori" lay:nonbackg/ouu05color:#fs=947">MüF0nLü ayaAick="teanset-tankih-ookta"2014-0tes="r18-01-19 16:26: "r18-01-19 16:26:
  Tch Tnıreli FETftül ğüdnen rı ççocuk terbiyesirı çıonalv i v;wic div> a- hs-headv id="=" le hs-t lek-tr0iv id="ylas"haracter htkmc < dp://www.dinihaberler.com/asayis/turkiye-tikaxt_smalleıtegori" lay:nonbackg/ouu05color:#0e5df6">POLİTİKAayaAick="teanset-tankih-ookta"2014-0tes="r18-01-19 16:17:3 "r18-01-19 16:17:3
  Tch Erığhs: Kr fi osycelzasrme kuralvunmayverecburı ne 10 yıceğiz div> a- hs-headv id="=" le hs-t lek-tr0iv id="ylas"haracter htkmc < dp://www.dinihaberler.com/asayis/turkdunyaxt_smalleıtegori" lay:nonbackg/ouu05color:#f1500c">DÜNYAayaAick="teanset-tankih-ookta"2014-0tes="r18-01-19 16:11:0 "r18-01-19 16:11:0
  Tch ÇmarABD 8tah, y m/extşmniyor div> a- hs-headv id="=" le hs-t lek-tr0iv id="ylas"haracter htkmc < dp://www.dinihaberler.com/asayis/turkdunyaxt_smalleıtegori" lay:nonbackg/ouu05color:#f1500c">DÜNYAayaAick="teanset-tankih-ookta"2014-0tes="r18-01-19 16:04:29 "r18-01-19 16:04:29
  Tch İranTÖ operaSüdni ahkmc serbest doar, ymv siveya div> a- hs-headv id="=" le hs-t lek-tr0iv id="ylas"haracter htkmc < dp://www.dinihaberler.com/asayis/turkn-oktaxt_smalleıtegori" lay:nonbackg/ouu05color:#141516">GÜNCELayaAick="teanset-tankih-ookta"2014-0tes="r18-01-19 15:57:02 "r18-01-19 15:57:02
  Tch rafpis-ce-kafir-is-n-li bml'); rss="" tiar'd> rafi hü arpşenda Dksî,h4 Ghakk, "> rafek. Susi İ> rafi hü arpşenda Dksî,h4 Ghakk, "> rafek. Susi a- hs-headv id="=" le hs-t lek-tr0iv id="ylas"haracter htkmc < dp://www.dinihaberler.com/asayis/turkn-oktaxt_smalleıtegori" lay:nonbackg/ouu05color:#141516">GÜNCELayaAick="teanset-tankih-ookta"2014-0tes="r18-01-19 14:41:11yp "r18-01-19 14:41:11
  Tch OktarMor Beyasrı çıumpaeemeyi aöz/i Beildiçi v-h13kanlulunduata-klrdisipv> a- hs-headv id="=" le hs-t lek-tr0iv id="ylas"haracter htkmc < dp://www.dinihaberler.com/asayis/turkn-oktaxt_smalleıtegori" lay:nonbackg/ouu05color:#141516">GÜNCELayaAick="teanset-tankih-ookta"2014-0tes="r18-01-19 14:26:08yp "r18-01-19 14:26:08
  Tch T39lirpı, yafşma DiyarbakanıC69.evimahrem ecek dosyaldi! div> a- hs-headv id="=" le hs-t lek-tr0iv id="ylas"haracter htkmc < dp://www.dinihaberler.com/asayis/turkiye-sixt_smalleıtegori" lay:nonbackg/ouu05color:#060606">ASAYİŞayaAick="teanset-tankih-ookta"2014-0tes="r18-01-19 12:16:17yp "r18-01-19 12:16:17
  Tch OktarGaybub13 evimahrem irkt aıkttemeyin aipas- yutaek A 30058. a- hs-headv id="=" le hs-t lek-tr0iv id="ylas"haracter htkmc < dp://www.dinihaberler.com/asayis/turkn-oktaxt_smalleıtegori" lay:nonbackg/ouu05color:#141516">GÜNCELayaAick="teanset-tankih-ookta"2014-0tes="r18-01-19 12:12:03yp "r18-01-19 12:12:03
  Tch Oktar' RTÜK'e 444 kez şikayet edildi div> a- hs-headv id="=" le hs-t lek-tr0iv id="ylas"haracter htkmc < dp://www.dinihaberler.com/asayis/turkiye-sixt_smalleıtegori" lay:nonbackg/ouu05color:#060606">ASAYİŞayaAick="teanset-tankih-ookta"2014-0tes="r18-01-19 12:08:25yp "r18-01-19 12:08:25
  Tch erininarpylünen -top, buğs-h 30084.sî, div> a- hs-headv id="=" <>   le panel le free-bg r hpanelhsocialnt h0px;marbottot otts-font-up"idd-lrsv"
  le "#altmank" rel="nofollrel="nofollow"hs="> le cacebook-couup">1ass6BıkarılaBEĞENİ
  ditp://www.dinihabcacebook.bannD.com/ima""> uted" le "#altmank" rel="nofollrel="nofollow"hBeğen div>
  le twitted-couup">23BıkarılaTAKİPÇİ
  diditp://www.dinihabtwitted.bannD.yai Hta-hsid="> uted" le "#altmank" rel="nofollrel="nofollow"hTakip Ei div>
  le ]).pus-plus-couup">ıkarılaTAKİPÇİ
  diditp://www.dinishabplusication.bann100239742383228179072="> uted" le "#altmank" rel="nofollrel="nofollow"hTakip Ei div>
  am136 text-ce202"Atp://www.dinihaberler.com/asayis/turka-hsid.php?ass285""ank" rel="nofollrel="nofollow"http://www.dinihaberler.com/images/banner/mbsta-hsid/mbsts_2.gif" height300anx" ds=300anlay:non;height:250px" da t:250pborosy:0et eskia-hsid285""> ive"/esponsk="w/> ashaber" le "b-yazaelad="> le panel le panelhauthors le authors le ntrol left hs-sdct h0px;marbottot ttrol le de=" tyle="marv idylas"haracter heasg nt hs-font-up"> < Yazaelad v> arousel-couted" ntrol left hs-sd ://www.#le "b-yazaelad=""pev"de="pevn"cle>a fa-calendar" aasg doub r arousel-couted" ntrol left hs-sd ://www.#le "b-yazaelad=""pev"de="pev"de="pa fa-calendar" aasg doub > dv id="="ylas"haracter hpanelhtent-detdicators casid" didit v>
  le authoritent-detr hauthorimeke
  le authorietmeont hs-btc lat"f href="htid="pa p://www.dinihaberler.com/asayis/turkirofil/860/sait ntmlica=" üyelZamanecGençlvilg- ank"> Sait ÇAMLICA
  div cl
  le authori-htlclont hs-font-up"f href="htid="pa p://www.dinihaberler.com/asayis/turkzamane-geascrgiu-h058e,4698turn TÖ üyelZamanecGençlvilg- ank"> ZamanecGençlvilg
  div cl
    le authoriv id="papass"row"> le authoriimgouted"> ttp://www.dinihaberler.com/images/banner/mbstyazaeladi-43fb5aMUSOrdu'dMo-ub SEYİTHAN->
  didit v>
  le authoritent-detr hauthorimeke
  le authorietmeont hs-btc lat"f href="htid="pa p://www.dinihaberler.com/asayis/turkirofil/862/to-ub-seyithanTÖ üyelBxt-enen nesil naeeml olmalı?- ank"> Mo-ub SEYİTHAN
  div cl
  le authori-htlclont hs-font-up"f href="htid="pa p://www.dinihaberler.com/asayis/turkbxt-enen-nesilietsiliolmaliu-h058e,4697s="" tiar'Bxt-enen nesil naeeml olmalı?- ank"> Bxt-enen nesil naeeml olmalı?
  div cl
    le authoriv id="papass"row"> le authoriimgouted"> ttp://www.dinihaberler.com/images/banner/mbstyazaeladi-43fb5a&li-Bozkus _1Adalet eski li Bozkus >
  didit v>
  le authoritent-detr hauthorimeke
  le authorietmeont hs-btc lat"f href="htid="pa p://www.dinihaberler.com/asayis/turkirofil/823/aliubozkus :ir'Namazla İ verecOt komuDikkatt-d Kaçubay n B sub Ayyvert. Sus :ink"> li Bozkus
  div cl
  le authori-htlclont hs-font-up"f href="htid="pa p://www.dinihaberler.com/asayis/turknamazla-i vere-mlı sadikkatt-di-daubay n-bazi-ayrbacilıu-h058e,4696s="" tiar'Namazla İ verecOt komuDikkatt-d Kaçubay n B sub Ayyvert. Sus :ink"> Namazla İ verecOt komuDikkatt-d Kaçubay n B sub Ayyvert. Sus
  div cl
  didit v>
  le authoritent-detr hauthorimeke
  le authorietmeont hs-btc lat"f href="htid="pa p://www.dinihaberler.com/asayis/turkirofil/521/fuat-trined=" üyelKurmaandönemMünafıklık-I- ank"> euat TÜRKER
  div cl
  le authori-htlclont hs-font-up"f href="htid="pa p://www.dinihaberler.com/asayis/turkkusa-4-imunafikwicmiu-h058e,469ss="" tiar'KurmaandönemMünafıklık-I- ank"> KurmaandönemMünafıklık-I
  div cl
    le authoriv id="papass"row"> le authoriimgouted"> ttp://www.dinihaberler.com/images/banner/mbstyazaeladi-43fb5aserif-aliuMinazAdalet eskiŞorif li Minazl>
  didit v>
  le authoritent-detr hauthorimeke
  le authorietmeont hs-btc lat"f href="htid="pa p://www.dinihaberler.com/asayis/turkirofil/235/serif-aliu-inazllir'Bir Densizin İthamub ve Şanlı Pna zmubzllink"> Şorif li Minaz
  div cl
  le authori-htlclont hs-font-up"f href="htid="pa p://www.dinihaberler.com/asayis/turkbyarginsizin-ithami-vehliyliupasamizu-h058e,4691s="" tiir'Bir Densizin İthamub ve Şanlı Pna zmubzllink"> Bir Densizin İthamub ve Şanlı Pna zmubz
  div cl
    le authoriv id="papass"row"> le authoriimgouted"> ttp://www.dinihaberler.com/images/banner/mbstyazaeladi-43fb5ahuseyasi-oksa .pnlet eskiHüseyas Köksa t>
  didit v>
  le authoritent-detr hauthorimeke
  le authorietmeont hs-btc lat"f href="htid="pa p://www.dinihaberler.com/asayis/turkirofil/16/huseyasi-oksa tiir'Ömür: Ahirnt Yurdunu Kazküneİrma eArmağhs-Edlm / Nimnti ank"> Hüseyas Köksa
  div cl
  le authori-htlclont hs-font-up"f href="htid="pa p://www.dinihaberler.com/asayis/turkomua-ahirnt-surdunui-dzkün-icmararmagan-edlm s-nimntu-h058e,46rss="" tiar'Ömür: Ahirnt Yurdunu Kazküneİrma eArmağhs-Edlm / Nimnti ank"> Ömür: Ahirnt Yurdunu Kazküneİrma eArmağhs-Edlm / Nimnt
  div cl
  didit v>
  le authoritent-detr hauthorimeke
  le authorietmeont hs-btc lat"f href="htid="pa p://www.dinihaberler.com/asayis/turkirofil/34/runda-dy zllir'Filistindöi CHPmahrem a eAtaSusi Runda- YILDIZ
  div cl
  le authori-htlclont hs-font-up"f href="htid="pa p://www.dinihaberler.com/asayis/turkfilistini-chp-masiataSusiu-ihlii bm-h058e,46r7s="" tiar'Filistindöi CHPmahrem a eAtaSusi Filistindöi CHPmahrem a eAtaSusi div cl
    le authoriv id="papass"row"> le authoriimgouted"> ttp://www.dinihaberler.com/images/banner/mbstyazaeladi-43fb5aemmararYkAdalet eskiEma eARIKt>
  didit v>
  le authoritent-detr hauthorimeke
  le authorietmeont hs-btc lat"f href="htid="pa p://www.dinihaberler.com/asayis/turkirofil/447/emmarariollir'Şob-ieArusdöun 554. Yong>ncelemüdnei ank"> Ema eARIK
  div cl
  le authori-htlclont hs-font-up"f href="htid="pa p://www.dinihaberler.com/asayis/turksob-ii-husun-554dy onundem-h058e,46return TÖ üyelŞob-ieArusdöun 554. Yong>ncelemüdnei ank"> Şob-ieArusdöun 554. Yong>ncelemüdne
  div cl
    le authoriv id="papass"row"> le authoriimgouted"> ttp://www.dinihaberler.com/images/banner/mbstyazaeladi-43fb5ahamdeAdalet eskiPeakayatrist Dr. Hamde KalyoncuT>
  didit v>
  le authoritent-detr hauthorimeke
  le authorietmeont hs-btc lat"f href="htid="pa p://www.dinihaberler.com/asayis/turkirofil/865/peakayatrist-dr-hamde-kalyoncuTÖ üyelSufi ina ı Peakayatrist Dr. Hamde Kalyoncu
  div cl
  le authori-htlclont hs-font-up"f href="htid="pa p://www.dinihaberler.com/asayis/turksufi-ina i-4-inua-i-muhammed-ihtayacbm-h058e,46r3s="" tiir'Sufi ina ı Sufi ina ı div cl didit v>
  le authoritent-detr hauthorimeke
  le authorietmeont hs-btc lat"f href="htid="pa p://www.dinihaberler.com/asayis/turkirofil/867kirof-dr-ibrahimh0pxasTÖ üyelGeç kalın.sî, hda srlı birln fiebbüs veya...i ank"> Prof. Dr. İbrahim Mpxa,
  div cl
  le authori-htlclont hs-font-up"f href="htid="pa p://www.dinihaberler.com/asayis/turkgec-kalin.htmlayirliubir-tesobbus-veyam-h058e,4671s="" tiir'Geç kalın.sî, hda srlı birln fiebbüs veya...i ank"> Geç kalın.sî, hda srlı birln fiebbüs veya...
  div cl
    le authoriv id="papass"row"> le authoriimgouted"> ttp://www.dinihaberler.com/images/banner/mbstyazaeladi-43fb5a200Adalet eskiProf. Dr. Ramazaa ALTINTAŞ->
  didit v>
  le authoritent-detr hauthorimeke
  le authorietmeont hs-btc lat"f href="htid="pa p://www.dinihaberler.com/asayis/turkirofil/856kirof-dr-ramazaaraltintasTÖ üyelKuK'ua A, y, y,l li Küçcai Hoczmubzyin Ard Prof. Dr. Ramazaa ALTINTAŞ
  div cl
  le authori-htlclont hs-font-up"f href="htid="pa p://www.dinihaberler.com/asayis/turkkua-aarasrgiualiukucuk-hoczmizin-ardi-4-nm-h058e,4661s="" tiar'KuK'ua A, y, y,l li Küçcai Hoczmubzyin Ard KuK'ua A, y, y,l li Küçcai Hoczmubzyin Ard div cl
    le authoriv id="papass"row"> le authoriimgouted"> ttp://www.dinihaberler.com/images/banner/mbstyazaeladi-43fb5ahakkY-soyled_1Adalet eskiHakkub SÖYLER >
  didit v>
  le authoritent-detr hauthorimeke
  le authorietmeont hs-btc lat"f href="htid="pa p://www.dinihaberler.com/asayis/turkirofil/399ahakki-soyled=" üyelEhl-i Südnet!i ank"> Hakkub SÖYLER
  div cl
  le authori-htlclont hs-font-up"f href="htid="pa p://www.dinihaberler.com/asayis/turkehl-i-sunnntu-h058e,4650s="" tiir'Ehl-i Südnet!i ank"> Ehl-i Südnet!
  div cl
    < ÇokYorumna lif hrefOkuna lif hrrow"anner" datata-hsid="130058" cla29805" "> le hs-t lek-tr0iv id="ylas"haracter htkmc < dp://www.dinihaberler.com/asayis/turkduyuru/xt_smalleıtegori" lay:nonbackg/ouu05color:#334052">DUYURUayaAick="teanset-tankih-ookta"2014-0tes="r18-01-15 03:03:17yp "r18-01-15 03:03:17
  Tch Lazars + İ -hayat Öolazars Konasunda D.yai Haklı! div> a- hs-headv id="=" le hs-t lek-tr0iv id="ylas"haracter htkmc < dp://www.dinihaberler.com/asayis/turkn-oktarxt_smalleıtegori" lay:nonbackg/ouu05color:#141516">GÜNCELayaAick="teanset-tankih-ookta"2014-0tes="r18-01-14 14:17:19 "r18-01-14 14:17:19
  Tch #039; RTÜ ibt kedicikma fotoğrafı ve ek. Sg a- hs-headv id="=" le hs-t lek-tr0iv id="ylas"haracter htkmc < dp://www.dinihaberler.com/asayis/turkduyuru/xt_smalleıtegori" lay:nonbackg/ouu05color:#334052">DUYURUayaAick="teanset-tankih-ookta"2014-0tes="r18-01-17 22:47:37yp "r18-01-17 22:47:37
  Tch D.yai birl6 bin imamdah0 alde y! div> a- hs-headv id="=" le hs-t lek-tr0iv id="ylas"haracter htkmc < dp://www.dinihaberler.com/asayis/turkdiyai mlaasa/xt_smalleıtegori" lay:nonbackg/ouu05color:#304162">DiYANET HABERTch &l fErbaşK'han/ intihpi44K'çalışmaeem! div> a- hs-headv id="=" le hs-t lek-tr0iv id="ylas"haracter htkmc < dp://www.dinihaberler.com/asayis/turkduyuru/xt_smalleıtegori" lay:nonbackg/ouu05color:#334052">DUYURUayaAick="teanset-tankih-ookta"2014-0tes="r18-01-15 03:06:50yp "r18-01-15 03:06:50 le hs-t lek-tr0iv id="="ylas"haracter htkmc < dp://www.dinihaberler.com/asayis/turkdiyai mlaasa/xt_smalleıtegori" lay:nonbackg/ouu05color:#304162">DiYANET HABERrow"> r htke-font hs-btc latot-up15o">Tch &l fErbaşK'han/ intihpi44K'çalışmaeem! div> <>  
  le hs-t lek-tr0iv id="="ylas"haracter htkmc < dp://www.dinihaberler.com/asayis/turkduyuru/xt_smalleıtegori" lay:nonbackg/ouu05color:#334052">DUYURUayaAick="teanset-tankih-ookta"2014-0tes="r18-01-17 22:47:37yp "r18-01-17 22:47:37 dv id="=" <>row"> r htke-font hs-btc latot-up15o">Tch D.yai birl6 bin imamdah0 alde y! div> <>  
  le hs-t lek-tr0iv id="="ylas"haracter htkmc < dp://www.dinihaberler.com/asayis/turkduyuru/xt_smalleıtegori" lay:nonbackg/ouu05color:#334052">DUYURUayaAick="teanset-tankih-ookta"2014-0tes="r18-01-15 03:03:17yp "r18-01-15 03:03:17 dv id="=" <>row"> r htke-font hs-btc latot-up15o">Tch Lazars + İ -hayat Öolazars Konasunda D.yai Haklı! div> <>  
  le hs-t lek-tr0iv id="="ylas"haracter htkmc < dp://www.dinihaberler.com/asayis/turkduyuru/xt_smalleıtegori" lay:nonbackg/ouu05color:#334052">DUYURUayaAick="teanset-tankih-ookta"2014-0tes="r18-01-17 20:36:54yp "r18-01-17 20:36:54 dv id="=" <>row"> r htke-font hs-btc latot-up15o">Tch METfli bş Yard <>  
  le hs-t lek-tr0iv id="="ylas"haracter htkmc < dp://www.dinihaberler.com/asayis/turkduyuru/xt_smalleıtegori" lay:nonbackg/ouu05color:#334052">DUYURUayaAick="teanset-tankih-ookta"2014-0tes="r18-01-17 19:36:21 "r18-01-17 19:36:21 dv id="=" <>row"> r htke-font hs-btc latot-up15o">Tch Sözlüda Dnava giycek adayt kyin giyiş belgeyisi ve KPSS haban puanSus y aek. k8. <>  
  a- hs-headv id="/dv id="fl ashaber" le karioatud="> le panel le panelhturicnt h0px;marbottot tyle="marv <>row"> r heasg nt hs-font-up"> Tcdouted"> < Karioatür <>  
  0nm Karioatürledt div> dv id=" <>row"> r htent-de bt koalisyona kurdurı ç" ://www.#modal karioatud="ro:nonbutton="13005togg#039modal ttp://www.dinihaberler.com/images/banner/mbstsayfaSus/1031121391Adalet eskirı çRusya, Tnırda- ve İran gerçek birln rörle müc-> bt koalisyona kurdurı ç" /> div> <>  hs-character hpanel le ycenparur-hats le users le 0px;marbottot whhs- tyle="marv idylas"haracter heasg nt hs-font-up"> < SadlYorumra- hs-headv id="="ylas"haracter hpanelhtent-de=
  row"anner" datyorumr="206" class=252490""> le user lek-tr0iv id="="yp://www.dinihaberler.com/asayis/turkdiyai mlaasa/adka-muftasuarinarrgorevdeki-1dy ini-degsayizasrhtml" cl47s="" #rur-hat_252490""ir'&#ka FETftüsüdÇ Dnar,cek revdeki 1 yıl yeyi değeayizasrhti ank">
  row"> le userhtent-de=
  row"> le userhetmen> b"> r htke-fc lat"fMUSTAFA POLATck="teanset-tankih-ookta"2014-0tes="r18-01-19 16:22:28yp "r18-01-19 16:22:28 t v>
  le userh-htlclont hs-font-up dot-dot="13005x" ds=40ivSAYIN HASANdÇINAR HOCAMIZ HER GİTTİĞİ GÖREV YERİNDE FARKINI VE GAYRETİNİ GÖSTERİYOR.ALLAH RAZI OLSUN KENDİLERİNDEN.İNİALLAH SAYIN MÜFTÜMÜ DAHA YÜKSEK MEVKİLERDE GÖRMEK İSTİYORUZ.
    a- hs-heav data>row"anner" datyorumr="206" class=252489""> le user lek-tr0iv id="="yp://www.dinihaberler.com/asayis/turkduyuru/0iyai mbir-6mbiniimamddah05alde yml"29965s="" #rur-hat_252489""ir'D.yai birl6 bin imamdah0 alde y!i ank">
  row"> le userhtent-de=
  row"> le userhetmen> b"> r htke-fc lat"fEmreeck="teanset-tankih-ookta"2014-0tes="r18-01-19 16:01:27yp "r18-01-19 16:01:27 t v>
  le userh-htlclont hs-font-up dot-dot="13005x" ds=40ivİetmmlairpmezunSus y boşuka a Dnava giyrpparaulutırmda sn 450 kı nealıymlı zten..
    a- hs-heav data>row"anner" datyorumr="206" class=252488""> le user lek-tr0iv id="="yp://www.dinihaberler.com/asayis/turkduyuru/sozlu-sinava-giycekradayt kez-giyit belgeyisi-ve-kpst haban-puanSusiuacik.
  row"> le userhtent-de=
  row"> le userhetmen> b"> r htke-fc lat"fBayramhoczck="teanset-tankih-ookta"2014-0tes="r18-01-19 15:33:52 "r18-01-19 15:33:52 t v>
  le userh-htlclont hs-font-up dot-dot="13005x" ds=40ivinşAllah is-hayatek. Susa puan 65 t kadar gelir
    a- hs-heav data>row"anner" datyorumr="206" class=252487""> le user lek-tr0iv id="="yp://www.dinihaberler.com/asayis/turkduyuru/lazars-is-hayat-oolazars-onasunda-0iyai mlakltml"29805s="" #rur-hat_252487tiir'Lazars + İ -hayat Öolazars Konasunda D.yai Haklı!i ank">
  row"> le userhtent-de=
  row"> le userhetmen> b"> r htke-fc lat"föolazarsck="teanset-tankih-ookta"2014-0tes="r18-01-19 15:22:47 "r18-01-19 15:22:47 t v>
  le userh-htlclont hs-font-up dot-dot="13005x" ds=40ivnont/asaulup.sî,eemeyiz -inareyiçal"tekıl yfverecuyduryur.
    a- hs-heav data>row"anner" datyorumr="206" class=252486""> le user lek-tr0iv id="="yp://www.dinihaberler.com/asayis/turksuleyma iSus/uyduruk-fazer mtakvimtml"19780s="" #rur-hat_252486tiir'Uyduruk Fazer Takvimti ank">
  row"> le userhtent-de=
  row"> le userhetmen> b"> r htke-fc lat"fErdemck="teanset-tankih-ookta"2014-0tes="r18-01-19 12:52:16"> "r18-01-19 12:52:16 t v>
  le userh-htlclont hs-font-up dot-dot="13005x" ds=40ivGüzel kardeildmdedikmain senin senin düşüoktn istediğin gibi düşüo ama eğea bunu dsî,hs y vurduğunda kafir bay olsp:/issmaini inc"> rsen hakka giyrsin bayrpbaymenen -taştırmdulup.adk UYDURUK diyorsun peki 0iyaitin takvimmaineln mkinsiz mlı s vakit geçsin hal namazekılalım naeeml olsp:vakti geçm / namazekabul olur shakkyma l. Susi   a- hs-heav daa- hs-h>   am136 text-ce212"Atp://www.dinihaberler.com/asayis/turka-hsid.php?ass264""ank" rel="nofollrel="nofollow"http://www.dinihaberler.com/images/bann-43fb.php?/wwwdinihaberler.com/images/banner/mbsta-hsid/r.coyayYncY ive"/esponsk="w/> ashaber" le arsiv="> le panel le panelharchk=" t h0px;marbottot tyle="marv <>row"> r heasg nt hs-font-up"> < Biyogrrfi> a- hs-heav p://www.dinihaberler.com/asayis/turkbyyogrrfiyis/="" title="Tr h --> 0nmüt div> dv id=" <>row"> r htent-de v>