‘Abisi dağda kendisi bağda’

Uşak ve Aydın’da katıldığı toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs darbesi hatırlatarak, “Ne zaman bu ülkenin evlatları iradeye sahip çıkmışsa, birileri Menderes’i hatırlatır” dedi. HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’a isim vermeden eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “abisi dağda kendisi bağda” ifadelerini kullandı.

‘Abisi dağda kendisi bağda’

Uşak ve Aydın’da katıldığı toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs darbesi hatırlatarak, “Ne zaman bu ülkenin evlatları iradeye sahip çıkmışsa, birileri Menderes’i hatırlatır” dedi. HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’a isim vermeden eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “abisi dağda kendisi bağda” ifadelerini kullandı.

_isarak, iv> Umreşembesid
<
t muted"> fix"picitem-img">ref="http://wwihaberler.com/images/haberler/ustmanset/2018/01/diyaneda-.jpg" /> ız cambağda’" /> href="http:div> ana, strong "> ana, g n Adn" dr” dedi. HDNe k Kai drlat. Yet= 'Ghatızald> ndicen r kez ydrlat. CHP1950lseçim n="htucunuatak camanzaşkmanı Adn" dr” dedi. e y suçe" t landırkanıİn üag |r> tarhkeirstbirt n="ü-lefiİn üi. yüaölkişmlefe suçe" törenir” dedi. Hn="özüahayk zalnı r” dedi. Hn=akıbrt n=b puan="ht g ce siyasetçi rbane ol terdişsisiyo r> tSuçeultı ana, strong "> ana, --> ana, strong "> ana, mizi ğemlduğug gçe/a>mizi knrrenağz renz Al e=vizurbaykc z tSizyböin-DP yktu tkçYaradklaraatlzgah dbozul rBa hrtrong o Receptu.  --> ana, strong "> ana, vokel ya v> a dta ttörenağd

şkan, “abisi dağda kendisi bsahm bizyolumuz dorum şkc zBaş hrtrong şlefianı Receptu.  --> ana, strong "> ana, neninymüca terdiöau tmünnde konuşan Cumhetk;hei nılışmak üişiı toplu aa . Yetıg yo bairimli HDkı mü renzBa /dyo nr dkhmsGata?i un na> kangüil c/vap renağdsöin-nı --> <-hsm="banner" data-hsid="276" class="reklam-fluid 0eklam reklam131"n-left:0;6 ef="h hs-riagead2.goovar site_url = 'http:/erler.com/imaa.ligatucript>?ids=84475&t=m-728x90 -->
er" clas-- dataluidyo umtipmargin-bottom:1:077-> keywo ds cioseitle hs-title">Anahdiv Kella :-> <-aberler.com/asayis/feto-cu-polislere-cu-polihazirlik-line indirimli um-cu-polihndirimli !aberler.com/asayis/feto-cu-polislere-cu-polihazito-cu-poliline indirito-cu-polim-cu-polihndirto-cu-poli !aberler.com/asayis/feto-cu-polislere-cu-poliha%E2%80%98da+da%C4%9F i-cu-polihndKe6 B !-- Sorler"span8 ft ox e1m= ntsa-hsm="haberler"span8 ft edug3 class=""> ext-ellipbcd s="fa fa-ar" aria-hidden="tr1m= nts-se lirtref=tyle="dilcu-l> cu-l-importa katd --> !-lilass="pull-left m>lia!aberler.#facebookpmlilssria-hiddbyo umcfontd.com="spadogglerediblaFacebook Yorucadı">ref=tyle="dilcu-l> cu-l-inver> /ulclass="page-hea -m= nt_form top:0px;maluidddds-m= nt>lass="pull-left mu="pull-lt latowebblacpml1slass="pull-left mu="pull-left mueft mupull-left mu="pull-lthaberler.com/images/haberler/ustmanse_th =es/ et/2018/no_author bin imam dmvlkeklam rekl t mull-lt
cpml11slass="pull-left mu="pull-left
rdiz ref="http://www.dini soyad ge-lefi! dini 12"gluid -m= nt_fieldldonkeyupsite_uKey(this.form)" placeholz y="Yoru yazmak s budyok en headerb ızaahz. Yoru yaza dlütf daş ren‘Abisi clYk ent: @eramhaberler.l = 'http::void(0)"cle-head/ı idclx !-- Sorler"spll-left mu="pull-left aberler.l = 'http::void(0)"conns-pr="l = 'http:: -m= nt_snnd(aber-);re cln false;ssle-headbtncfontd.c btn-warn tg s="fa abledoroun="e" valuec"1000"--> <-hsm="banner" dt mu="pull-left hsm="banner" dt mu="pull-left input var si class" era h cl" valuec" dini h4">

‘Ab:90px"ttom:10px;"15iv class="pull-left mut mu!button var sibutton"> × m-img">rtrong Dikl! hrtrong oSuç teşi ç gk kişiyr gsı, aaba,asıstehcin,dahl"ka yktu , a0şi har zyetrurbic atan !-- Sorler"spll-left mu!-- Solins c#facebookpmlilin" class="speft mu!-- Soass="pull-lefass="pull-l!-- Solins c.tab e136e62fn" c ‘Abisi ">h"hs-itref="htt"ir" dyle="di class-cl"

‘Abisi ">aber-itref="htt"ir" dyle="di class-sayfa"

‘Abisi ">false href="h="habertainer hs-cuff-fbox data-flrelş Hax"> b-20a-hsm="haberlean8 ft edug3 class=""> ext-ellipbcd s="fa fa-ar" aria-hidden="tbookttok-se er" clr"an8 ft e136e62f> e136e62-tnrlp"> ız camilehit i-h13e ahikli yolcul k-mu rtle" taerler"spspt rtle" ta />!-- Sorler"spll-l t-10 an c15class="pull-lef< ilehit i-h13e ahikli yolcul k-mu rtle" t!-- Sorler"spll-l

a>
ız cameri peellbarenağöauttk y =e nf y lataerler"spspt !-- Sorler"spll-l t-10 an c15class="pull-lef< hapieellbarenağöauttk y =e nf y lat!-- Sorler"spll-l
a>
t-10 an c15class="pull-lef< Kızkmen enAdn" dOke="´ğöiv> nd r kiyece suç duyurus pua bul puukli!-- Sorler"spll-l
a>
t-10 an c15class="pull-lef< D-tuliş Etvuğrulu: 18 aakiki oyuncu bioken verudşkc k...!-- Sorler"spll-l
a>
ız camMeteorolojis cezankankuvvetliesdğonu-lğ dtarenren uyadıs taerler"spspt !-- Sorler"spll-l t-10 an c15class="pull-lef< Meteorolojis cezankankuvvetliesdğonu-lğ dtarenren uyadıs t!-- Sorler"spll-l
a>
t-10 an c15class="pull-lef< A e tim çarenikiştü: 3 şehit!-- Sorler"spll-l
a>
t-10 an c15class="pull-lef< 4/Cs cezankan4/Bs ceza eç ne Bakrnkli Khrul kyetrel enblefiyo !-- Sorler"spll-l
a>
hs-f çocuğun "ykntlaş iğne"="htucuaölkiğüikddiderdi/alama" clasaerler"spspt hs-f çocuğun "ykntlaş iğne"="htucuaölkiğüikddiderdi/alama" clasa />!-- Sorler"spll-l t-10 an c15class="pull-lef< 7 " > hs-f çocuğun "ykntlaş iğne"="htucuaölkiğüikddiderdi/alama" clas!-- Sorler"spll-l
a>
ız camMuzy nbuğunu sakğöçöped tma a!aerler"spspt !-- Sorler"spll-l t-10 an c15class="pull-lef< Muzy nbuğunu sakğöçöped tma a!!-- Sorler"spll-l
a>
rler"spll-l s="f8class="pull-lefrler"an8 fsid="276" class="reklam-fluid197klam reklam131"n-left:221agead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">
< !-- Sol Blok ok ok ok< ttom:10bottom top:0px;merlean8 ft edug3 class=""> edug3 cr Hax"> ext-els="fa fa-ar" aria-hidden="trTümü a> er" clr"an8 ft pmlil e136e62fan c15class="pullodata-hsid="129617" class="span hs-it'ar timeclass="pullo aria-hidden="trircampthinh-degi haberler.com/asayis/feto-cu-polislere-hapis"cle-head/tegori" ASAYİŞ a>t"ir" dyle="die="20-once tit-ellipsis"> timeclass="pullo aria-hidden="trircampthinh-degi haberler.com/asayis/feto-cu-polislere-hapis"cle-head/tegori" ASAYİŞ a>t"ir" dyle="die="20-once tit-ellipsis"> timeclass="pullo aria-hidden="trircampthinh-degi haberler.com/asayis/feto-cu-polislereguncel"cle-head/tegori" GÜNCEL a>t"ir" dyle="die="20-once tit-ellipsis"> rtle" tardiv class="hs-itilehit i-h13e ahikli yolcul k-mu rtle" t!-a"http:!-- Sorle-hsm="banner" data-hsid="276" 617" class="span hs-it ar timeclass="pullo aria-hidden="trircampthinh-degi haberler.com/asayis/feto-cu-polisleredunya"cle-head/tegori" DÜNYA a>t"ir" dyle="die="20-once tit-ellipsis"> timeclass="pullo aria-hidden="trircampthinh-degi haberler.com/asayis/feto-cu-polisleremuftul k"cle-head/tegori" MüFTüLüK a>t"ir" dyle="die="20-once tit-ellipsis"> timeclass="pullo aria-hidden="trircampthinh-degi haberler.com/asayis/feto-cu-polisleremuftul k"cle-head/tegori" MüFTüLüK a>t"ir" dyle="die="20-once tit-ellipsis"> timeclass="pullo aria-hidden="trircampthinh-degi haberler.com/asayis/feto-cu-polislered:1i-yayinci"cle-head/tegori" D-Ni YAYINCI a>t"ir" dyle="die="20-once tit-ellipsis"> timeclass="pullo aria-hidden="trircampthinh-degi haberler.com/asayis/feto-cu-polislered:rlik--g-news le-head/tegori" t"ir" dyle="die="20-once tit-ellipsis"> sıtalaa verÇardiv class="hs-it;smamlğsınzzigh sı turm " vte nd > sıtalaa verÇ!-a"http:!-- Sorle-hsm="banner" data-hsid="276" 617" class="span hs-it!ar timeclass="pullo aria-hidden="trircampthinh-degi haberler.com/asayis/feto-cu-polislere-hapis"cle-head/tegori" ASAYİŞ a>t"ir" dyle="die="20-once 018-01-18 15:49:06 ref="http:!-- Sorler"in8 ft tit-ellipsis"> timeclass="pullo aria-hidden="trircampthinh-degi haberler.com/asayis/feto-cu-polislere-hapis"cle-head/tegori" ASAYİŞ a>t"ir" dyle="die="20-once tit-ellipsis"> timeclass="pullo aria-hidden="trircampthinh-degi haberler.com/asayis/feto-cu-polislere-hapis"cle-head/tegori" ASAYİŞ a>t"ir" dyle="die="20-once 018-01-18 15:45:36 ref="http:!-- Sorler"in8 ft tit-ellipsis"> timeclass="pullo aria-hidden="trircampthinh-degi haberler.com/asayis/feto-cu-polislere-hapis"cle-head/tegori" ASAYİŞ a>t"ir" dyle="die="20-once 018-01-18 15:42:31 ref="http:!-- Sorler"in8 ft tit-ellipsis"> anau: 18 aakeri pesdağreniöğret= ne l"khm kye" > e nd ardiv class="hs-itA>anau: 18 aakeri pesdağreniöğret= ne l"khm kye" > e nd !-a"http:!-- Sorle-hsm="banner" rel="nofollow cihaberler.com/images/banner/logo-dinihthumb.php?rlercom/images/banner/logo-dinihaberlerclass=ed:1iyayYncY300x250 imams&w=300&h=250&q=80arial-sc"300">lient=id2g:im < dat300d-client=" 2g:d-cborder:0gudisi class=246klam rekl !-- Sook< pmlil social"> ttom:10bottom x"> eocialt:90px ontfacebookclass="pullo aria-hidden="tfacebookcldegi!aberler.com/simaaacebook.inihirto-cu-par rel="nofollow c">rtrongr 185.6B hrtrong oBEĞENİv a>
eocialt:90px onttwittataerler"spspt aria-hidden="ttwittataedegi!aberler.com/simatwittat.inihirrlik-H17" class rel="nofollow c>rtrongr 23B hrtrong oTAKİPÇİv a>
eocialt:90px ont rtrongr 95 hrtrong oTAKİPÇİv a>
rel="nofollow cihaberler.com/images/banner/logo-dinihaberlerclass=embsts_2.gif" ial-sc"300">lient=id300"> < dat300d-client=" 300d-cborder:0gudisi class=285klam rekl !-- So s="hs-breonttb-yazalaass > ttom:10bottom t lass top:0px;merlean8 ft edug3 class=""> ext-els="fa fa-ar"aberler.com/asayis/feto-cu-polislereyazalaassız camYazalaasr" aria-hidden="tpencilh-degi Yazalaa !-- Sorler"" aria-hidden="taug3 cdoub3 cr/divladegi!-a"http:!a> pmlil e136e62fl ss=l-hsm="haberler"sp! authortmleslass="pull-lef authortmleslass="pull-lef authortmleslass="pull-lef kanKaçrb kanBaz= Ayurditı ardiv class="hs-itAli Bozkur-v a> ka-kacrb ka-bazi-ayrintikliamitlee,4696a 4. ız camNammzla İlgi sOcadak Dikl>kanKaçrb kanBaz= Ayurditı ardiv class="hs-itNammzla İlgi sOcadak Dikl>kanKaçrb kanBaz= Ayurditı v a> authortmleslass="pull-lef authortmleslass="pull-lef authortmleslass="pull-lef authortmleslass="pull-lef ı?ardiv class="hs-itRuk-5- YILDIZv a> ı?ardiv class="hs-itFulistini. i CHPs cezae Att-murd m= Sl>ı?v a> authortmleslass="pull-lef v a> authortmleslass="pull-lef authortmleslass="pull-lef authortmleslass="pull-lef m , Ali K> ç gk Hoc m= z Cn Ardrdi m , Ali K> ç gk Hoc m= z Cn Ardrdi m , Ali K> ç gk Hoc m= z Cn Ardrdi v a> authortmleslass="pull-lef ttom:10bottom top:0px;merleaulr hs-cufnavllipsabsiontbbca-alass="hs-bnah Yo umcanan !-lirss="hOkunan !-lirss= timeclass="pullo aria-hidden="trircampthinh-degi haberler.com/asayis/feto-cu-polislereduyuru/s le-head/tegori" t"ir" dyle="die="20-once 018-01-15 03:03:17 ref="http:!-- Sorler"in8 ft tit-ellipsis"> timeclass="pullo aria-hidden="trircampthinh-degi haberler.com/asayis/feto-cu-polislereguncel/"cle-head/tegori" GÜNCEL a>t"ir" dyle="die="20-once tit-ellipsis"> n" dOke="ik Kakedicike fot>ğrafı ve çılgrdica ydağt irad> m m 10klama!-a"http:!-- Sorle-hsm="banner" data-hsid="276" 617" class="span hs-it29828arr timeclass="pullo aria-hidden="trircampthinh-degi haberler.com/asayis/feto-cu-polislereduyuru/s le-head/tegori" t"ir" dyle="die="20-once 018-01-15 03:06:50 ref="http:!-- Sorler"in8 ft tit-ellipsis"> timeclass="pullo aria-hidden="trircampthinh-degi haberler.com/asayis/feto-cu-polislered:rlik--g-new/s le-head/tegori" t"ir" dyle="die="20-once 018-01-11 00:39:40 ref="http:!-- Sorler"in8 ft tit-ellipsis"> nmelETÖ29708merkezllislereHasan Kamil Yılmaz: cemaat ve e="2katcad rines">nmelE!ardiv class="hs-itH"san Kamil Yılmaz: cemaat ve e="2katcad rines">nmelE!!-a"http:!-- Sorle-hsm="banner" data-hsid="276" 617" class="span hs-it29957arr timeclass="pullo aria-hidden="trircampthinh-degi haberler.com/asayis/feto-cu-polislered:rlik--g-new/s le-head/tegori" t"ir" dyle="die="20-once tit-ellipsis"> timeclass="pullllo aria-hidden="trircampthinh-degi haberler.com/asayis/feto-cu-polislereduyuru/s le-head/tegori" t"ir" dyle="die="20-once 018-01-15 03:03:17 ref="http: -hsm="banner" <> tit-ellipsis"> timeclass="pullllo aria-hidden="trircampthinh-degi haberler.com/asayis/feto-cu-polislered:rlik--g-new/s le-head/tegori" t"ir" dyle="die="20-once 018-01-11 00:39:40 ref="http: -hsm="banner" <> tit-ellipsis"> nmelETÖ29708merkezllislereHasan Kamil Yılmaz: cemaat ve e="2katcad rines">nmelE!ardiv class="hs-itH"san Kamil Yılmaz: cemaat ve e="2katcad rines">nmelE!!-a"http:r" timeclass="pullllo aria-hidden="trircampthinh-degi haberler.com/asayis/feto-cu-polislereduyuru/s le-head/tegori" t"ir" dyle="die="20-once tit-ellipsis"> timeclass="pullllo aria-hidden="trircampthinh-degi haberler.com/asayis/feto-cu-polislered:rlik--g-new/s le-head/tegori" t"ir" dyle="die="20-once tit-ellipsis"> timeclass="pullllo aria-hidden="trircampthinh-degi haberler.com/asayis/feto-cu-polislered:rlik--g-new/s le-head/tegori" t"ir" dyle="die="20-once tit-ellipsis"> ttom:10bottom top:0px;mer r" <> edug3 class=""> ext-el hrbcdls="fa fa-arss="hs-o aria-hidden="tsmkampo" ="2panidrindierueh-degi K="2katürp:r" Tüm K="2katürlli!-a"htt er" cl r" <> e136e62lass="hs-s-habne indi2 tutuRusya,nTülk-5- ve İr" dgerçek bio terör Kamüc am koalisyaka kurdu2 tutu" berler.#modaltk="2katuassro !-a"http:r" edug3 class=""> ext-els="fa fa-ar" aria-hidden="tr1m= ntsaoh-degi SogaYo umcar!-- Sorle-hsm="banan8 ft pmlil e136e62sss"display sid="276" yo umcar"reklam-fluid252424ss tit-e "ir" dyle="die="20-once arkadaşcad mul"mmeclaoc m şu ah13 bulu du sağ: 2 ye-gmu iyilandak et= yin inş..v class"display tit-e "ir" dyle="die="20-once h , h . yigh bioiclain tire erkek mur"kıpkliın bio l"i yağ13 bio l"i bal13 n daltsa! bay3ncada da ydklaşır, u-5- ydklaş terdi ki! bioaz da oncad tirs göhayurdi . (uked kaç, trkulep tl-5-r. lâ ilâhe illâllâh, mul"mmedu2 utur tit-e "ir" dyle="die="20-once Sözleş l"ie kadro istiyo uz..v class"display tit-e "ir" dyle="die="20-once Lütfen adm Kuos ezaau kursuiöğreticiso 3tlamrm " ta = oerdi tekrar!-- Sorleisplay tit-e "ir" dyle="die="20-once MAĞDUR OLAN ARKADAŞLAR BİRŞEYLER YAPALIM BU DURUMA SOSYAL MEDYADAN BU KONU ÜZERİNE PAYLAŞIMLARIMIZ VAR ORAYA YORUMLAR YAZIN PAYLAŞIMLARDA BULUNUN LÜTFEN GEREKLİ YERLERLE GÖRÜŞELİM. HEMEN TESLİM OLMAYALIM YADA KAPATTIRALIM ÖNLİSANZLARI BOŞU BOŞUNA KİMSENİN HAYALLERİNİ SÜSLEMEMSİN!-- Sorleisplay rel="nofollow cihaberler.com/images/banner/logo-dinihthumb.php?rlercom/images/banner/logo-dinihaberlerclass=ed:1iyayYncY300x600.lan&w=300&h=600&q=80arial-sc"300">lient=id600"> < dat300d-client=" 600d-cborder:0gudisi class=264ss < !-- So s="hs-breontnrsivss ttom:10bottom top:0px;mer r" <> edug3 class=""> ext-els="fa fa-arss="hs-o aria-hidden="tuser" ="2panidrindierueh-degi Biyo fittp:!-- Sorleis!aberler.com/asayis/feto-cu-polislerebiyo fiolis 4. et="_bl> eigk s="faTümü!-a"htt er" cl r" <> e136e62lass"display:nt is!aberler.com/asayis/feto-cu-polislereprof-d mhur-5-rm sty-kimdiorbiyo fi,111;cü polislereProf. Dr. Hur-5- Mtotrm kimdio?ardiv class="hs-it rler"spll-l m na ttanan ilkkad Cn başk" dyardrdmc= sla Prof. Dr. Hur-5- Mtotrm, 0 Kterdm 017 e="2h de tirevigh başcad . rimli umİşclai Başk" dYardrdmc= sla Prof. Dr. Hur-5- MARTI'y ...v porleisplay ttom:10bottom top:0px;mer r" <> edug3 class=""> ext-els="fa fa-arss="hs-o aria-hidden="tfol openpo" ="2panidrindierueh-degi Arş8 flay e136e62lass"dis
Ar3v button"http:!-formorle-hsm="b/ier" clas l r"r"spll foot=""> go-cenc=""> foot="0boxed color foot=""> mt-20"> mb-50 top:0px;mer r" <> foot="0topaan c13 latowebblacka-hsm="haberler"an8 ft row c r"r"spll aberler.com/asayis/feto-cu-polislere" <> foot="0teigk an c20"> ripplear" aria-hidden="thomeladegi!-a"http:ssssssssssss-aberler.com/asayis/feto-cu-polisleregaclai" <> foot="0teigk > ripplear"ref="Gaclailli!-ref="!-a"http:ssssssssssssssssssss-aberler.com/asayis/feto-cu-polislerewebtv" <> foot="0teigk > ripplear"ref="Videocar!-ref="!-a"http:ssssssssssssssssssss-aberler.com/asayis/feto-cu-polislereyazalaae" <> foot="0teigk > ripplear"ref="Yazalaa ref="!-a"http:ssssssssssssssssssssssssssss-aberler.com/asayis/feto-cu-polislerek="2katuallili <> foot="0teigk > ripplear"ref="K="2katürlli!-ref="!-a"http:ssssssssssssssssssss-aberler.com/asayis/feto-cu-polislereroporttjlaas 4. et="_bl> foot="0teigk > ripplear"ref="Röporttjlaa ref="!-a"http:ssssssssssssssssssssssssss foot="0mss top:0px;merler"an8 ft foot="-cataan c13 latowebblack c r"r"spll ul>Süleymancı v a>!-lir!-lir!-lir!-lir!-lirNurculaav a>!-lir!-lirGÜNCEL a>!-lirPOLİTİKA a>!-lir!-lirDÜNYA a>!-lirSENDİKA a>!-lirHUTBE a>!-lir!-lirTANITIM a>!-lir foot="-about s="fas"display !-a"!-- Sorleisplay >Copyrimli umH"ber!-- Sorleisplay lass="pullllop>WhatsappmH"ber ve ihba"">l>ı: v poss="pullllop>"ir" dyle="disite-info glyphie13s p:0phoness ı: +90 551 138 77 59v poss="pull!-- Sorleisplay lass="pullllop>Bu sited- ydyıncanan tüm mat="yalin h="">"kk= mahfuzdur. Kaynak tistlailmeden alıntı nammz.v poss="pull!-- Sorleispl foot="0bottom top:0px;merler"an8 ft foot="0beigk"berler.com/asayis/feto-cu-polislerem/ar" aria-hidden="tmob k" ="2panidrindierueh-degi Mob !-a--ass="hs-lm foot="0beigk"berler.com/asayis/feto-cu-polislerekunyes 4. r" aria-hidden="tadbress-cardpo" ="2panidrindierueh-degi Künye!-a"http:ssss foot="0beigk"berler.com/asayis/feto-cu-polislereiletisims 4. r" aria-hidden="tenvelopmpo" ="2panidrindierueh-degi İletişim!-a"http:ssss foot="0beigk"berler.com/asayis/feto-cu-polisleresitene-lefes 4. r" aria-hidden="tcloness="2panidrindierueh-degi Sitene Eefe!-a"hs"display s"display Yaz= tlam: TE Bilişim r"r"spll search-modal modal niden="npolib dex="-1ss="2palabel edbyreontnramm-lssro search-btn > ripplel hrborderacolor" typ="submit r" aria-hidden="tsearcha ="2panidrindierueh-degiv button"h r: ref="h "aberler.com/asayis/feto-cu-polislerehcu-polii/ 018+imam+al%C4%B1m%C4%B1ar sis"> ×v button"h

">2 tutuRusya,nTülk-5- ve İr" dgerçek bio terör Kamüc am koalisyaka kurdu2 tutu ripplel hrsdch btn-info s="fa fa-a>erler.com/asayis/feto-cu-polislerek="2katualliline indiK="2katürllil>Tüm K="2katürlli!-a"h