Bedelli Askerlikte flaş gelişme!

Bedelli askerlik ve sözleşmeli er başvurularına ilişkin kanun teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi.

iv> v class="hs-cr-bankapsrefr-ban78">
  • yle="margin-leftop:; gin-bottom: 201; ue/i> 12ass="titl=rihgisti-20data-hsia-h2. M014-12-08 15:50:00">08 Armı018" 4 Prlari yay15:50pan> > iv> ="Bedelli Askerlikte flaş gelişme!" /> le="Bu dlli Askerlikte flaş gelişme!" /> pan> iv>
  • > iv class="hs-cuffe-tac hs-maid-font hs-secrinmezli vn>12ass="titnt"> -box-g hreonck.ne="ascript"> :doD.-adnt"> ()i class="fa fa-penct"> -nt"> t=risididdenr"> ue/i> vn>12aonck.ne="t-elCrfix(78"><)"ass="pagt hs-fon-g hr class="fa fa-userD.- t=risididdenr"> ue/i> vn>12aonck.ne="t-elUp(78"><)"ass="pagt-el_bigghs-box-g hr class="fa fa-uset">Bet=risididdenr"> ue/i> ue/i> vn>12aonck.ne="t-elDown(78"><)"ass="pagt-el_smery">-box-g hr class="fa fa-uset">Bet=risididdenr"> ue/i> ue/i> iv>
    i div dat"275s hst-ellass="contrfix"> e-heatent="7ntent="7gisnerl ref="http://www.dinihaberler.com/bilier" dp', ?"27"83laget="_blank" >K="dnsnofoll> g src="http://www.dinihaberler.com/images/banner/logmbsgoogif" th=dev"2 /> ght:90v"2 /> le="marth:7282 /height:90p 2 /heiber-20:0> ="Bedner/lo"83lass="rek-hovrespons"> /a> iv> fleriy:verdana,elgeva,sanharfy" Kn teue BaSleşmeli er aş� söEr Kn teua kabDişiklik 201Ylmalınavla Dair Kn te Tifi, TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kançenlti.an clale="mare-bloght:90p 1.6;apat teklifi TBMyn İselgesrulu k'kabrevlüşülecek.pan> n> p gpd span clale="mart-2">fleriy:verdana,elgeva,sanharfy" n> p gpd span clale="mart-2">fleriy:verdana,elgeva,sanharfy" "18 BİN LİRA 2 AY İÇİNDE ÖDENECEK"tylerong>> n> p gpd span clale="mart-2">fleriy:verdana,elgeva,sanharfy" -enler yılticlı Ya beklur 6 ikimin enişlerm yay31acırıklifi Tn Ba28pı uy kanç eğnı Kur18 imalirabblli i 2 ay içe deödnmekbulydırıklii ekerlik ve itim ya İntabi tutulıkanerlik ve hizmet Habyn iseçe20dm Yardyıak!" lr. Hakı gerkabsakı, yom131abulça Yazvaanlayakandol imamt hizvaines soruştur1abkar ovuştur1abılmalıyk!" ,şvurdtmalğ Yapoı Kukabsola erdier n> p gpd span clale="mart-2">fleriy:verdana,elgeva,sanharfy" "YARIN YASALAŞACAK"tylerong>> n> p gpd span clale="mart-2">fleriy:verdana,elgeva,sanharfy" tylerong>nçenlierp,Myn İsimaelgesrulu k'alişmrtvnpısal uyrtaiyardüşüüum gataldi.> n> p iv> vc="http://wwwa.ligatuom/tag?"2s=84475&t=>