Cumhuriyet paçavrasına operasyon! Terör örgütlerinin sesi bir bir kesiliyor

Cumhuriyet Gazetesi yöneticilerine terör örgütleri FETÖ ve PKK adına faaliyette bulunmak suretiyle suç işledikleri gerekçesi ile operasyon başlatıldı

Cumhuriyet paçavrasına operasyon! Terör örgütlerinin sesi bir bir kesiliyor

Cumhuriyet Gazetesi yöneticilerine terör örgütleri FETÖ ve PKK adına faaliyette bulunmak suretiyle suç işledikleri gerekçesi ile operasyon başlatıldı

31 Ekim 2016 Pazartesi 11:55
Cumhuriyet paçavrasına operasyon! Terör örgütlerinin sesi bir bir kesiliyor
Şuy:verdana,geneva,san hakk araazetesi yöneticilerine terör örgütleri FETÖ ve PKK adınaget=mtle= "> m araadikleri gerekçesi ile .rginrongsim 2016 P 2016 br10X4xfbr10X4xfass= ticle-es-shar.jpg16k;wclass= ticle-es-shaf>Şuy:verdana,geneva,san g Genel Yamiln Yp>Cummem-tMur!" Sabuncndan //wwwerö

Cumhuriyeip Dzyorütle>Diyn is.  br10X4xfbr10X4xfass= ticle-e-supe:#FF0000wclatrongsG Dzyorü ">r">9 e PKK a ayı iyeişöcle:  ginrongsim 2016 br10X4xfbr10X4xiliyor Genel Yamiln Yp>Cummem-tMur!" Sabuncn- G Dzyorüra br10X4xfbr10X4xiliyorKitap 4_2.Genel Yamiln Yp>Cummem-tTurha aGünayn- G Dzyorüra br10X4xfbr10X4x fa-p Hikmh1>Çumhnkayan- G Dzyorüra br10X4xfbr10X4x fa-p Aygüt Enhs-n- G Dzyorüra  br10X4xfbr10X4x fa-p GüraynÖzn- G raynÖz  br10X4xfbr10X4x fa-p Haka aK>r"n- G Dzyorüra br10X4xfbr10X4x ci Nta_tnÖzgent_blan- Yurtd.jpgüra br10X4xfbr10X4xK>rikat_bl Vakf9 eİcr"nKurPKK Bekk hs_y- Yurtd.jpgüra br10X4xfbr10X4xAvukat Bülass=Utku iliyorVakf9 eYp>Cum6-1KurPK ye G - G Dzyorüra br10X4xfbr10X4xAvukat Mu tan="Ke(10aGüngesi iliyorVakf9 eYp>Cum6-1KurPK ye G - G Dzyorüra br10X4xfbr10X4xÖk"><>Çu hs_iliyorVakf9 eYp>Cum6-1KurPK ye G - G Dzyorüra br10X4xfbr10X4xBülass=Yeo-ceiliyorVakf9 eYp>Cum6-1KurPK es_2.ü G - G Dzyorüra br10X4xfbr10X4xM FEt="_şavrgEslt="201ne biliyorVakf9 eYp>Cum6-1KurPK ye G - G Dzyorüra  br10X4xfbr10X4xiliyor Genel Yamiln Yp>Cummem-tMur!" Sabunc, "Püşel devlh1>me 15 anmtle= dan r öröKCK'ye.ü Gonun adlaörg hstn //rd.jm umme"naget=mtle=v i, Aygüt Enhs-, "ine t-r 'ye.//rd.jm", Haka aK>r"n hs-"ine t'ye.//rd.jm"naget=mtle=v iip Dzyorütle>Diyn is.  Orha aEr1ne 's-n201nde>me 15 is. Er1ne ,>mepgü_yorum_kor p Dzyorütle>Diynma is.  Turha aGünaynröHaka aK>r"'nüt 201ndekrörl> r"nel konul>r"k>Vata aEme yot'r p Dt_blüldü. br10X4xfbr10X4x Dzyorütle>Diyna ailiyor//wwwerö

Cumhuriyet Gargde>avukat yasagü br10X4xfbr10X4xfass= ticle-e-supe:#FF0000wclatrongsAKIN ATALAY HAKKINDAaGÖZALTI KARARI  ginrongsim 2016 br10X4xfbr10X4xYurtd.jpgüraonus= İcr"nKurPKK Bekk hs_yAk ar Ata hakk araadiip Dzyorü ">r">9 evar. Ata 'üt 201nde >me 15 is. br10X4xfbr10X4xfass= ticle-e-supe:#FF0000wclatrongsG RAY ÖZ İSTANBUL'AaGETİR17" tYOR  ginrongsim 2016 br10X4xfbr10X4xAn">r"'diip Dzyorütle>Diyna ailiyorVakf9 eYp>Cum6-1KurPKu ye G röiliyorg //www9 eGüraynÖznAn">r"açavraor ="_cadele'="_bİ'0', namiipum6rerinin.nÖz'ün 201nde >s_blünin. br10X4xfbr10X4xfass= ticle-e-supe:#FF0000wclatrongsCAN r-8"DAR'IN EVİNDE ARAMA YAPILACAK ginrongsim 2016 br10X4xfbr10X4xiliyorg //www9 eCs= Dündwweyurtd.jpgüraonuduğndn Dalhakk araayaarf_ >">r">9 eğan: K15 is. Dündww'üt İ'0', nam 201ndn Dal >">r">9 eğan: K15 is. İzmir'dee PKK a aDriyk Dündwwe">r"> ne="__kor İ'0', namiipurinin.nDriyk Dündww'üt 20eipurm kor >">r">9 euygul>n bir.  br10X4xfbr10X4xfass= ticle-e-supe:#FF0000wclatrongsBAŞSAVCILIK'TAN BASIN AÇIKLAMASI ginrongsim 2016 br10X4xfbr10X4xDarbeye.ilk>">rpgü_ğan: n>g onus= iliyorg ' Gaam-titlema arine t/PDYnaget=mtle= me 15 is.  İ'0', na iliyorBeksavc15 "_blı'raçlsortargermiv i pg" ai>me 15 anaam-titlemaişöcle: "Yeoigün fa fa-Ajan e= Btle=" röYamilnc15 "_knAnon6-1Şirkum6 (iliyor ) rög ng" alti//w sahibi konusu ailiyorVakf9 e

Cumhuriyetlhakk ara, r /KCK röine t/PDYçavrasına operasye müzahironudutlei ar, 02/04ler.3 rue"> röer.3/4 say15 "_e

CumhmblanPKu leal>nrüs araa>Diyna avak af.ü Gliğsye sen Dm>">r">9 nüt usuls_bzonuduğr, 15çmmuzadirbeyrm_0', m1nden k asaörgD Tutusınc nde dirbeyi meşnPKekteri ace= memilnt="_me 15 isblı ZeyargDiddia röeslekiiyei_bzrasye iliyorBeksavc15 "_blılankca 'ine t/PDYrör /KCK zetesi yöneticilene.ü Gonun adlaörg hstn yönetirgütlette bulunmmek'naget=i araçlrgüüs amişüphGli0218)akk araas/ha8ler.c rue"> nde sortargermierekçesi im.jpgteri. br10X4xfbr10X4xSortargermie"> m araa>Diyna aMASAK>Vak aft="_Genel ="_dürlüğürö//wwrk0', raport=i anırıltusu İ'0', na iliyorBeksavc15 "_blı Btle=" Saget=i a SortargermieBürosu un rulum_ dan Nöbetn D Salh Cez.htmkanetğsyden şüphGli0218)akk araa >veip Dzyorü ">r">9 e>DiynmOl', olup sortargermieulunmmcilene. = 'G edirm stndir"im 2016 P 2016 br10X4xfbr10X4x  gatıldı

a.ligatushttp:?ids=84475&t=/pagead/js/adsbytyle="margin-left:0;">