href="http://www.dinihaberler.com/"> lass="hs-nav-link hs-ripple hs-nav-mohomes-order-la0s-order-first">danetHaaberle> lid="k0, lass="hs-nav-link hs-ripple hs-nav-mo0, s-order-fi1< >DiYANET HABERa> hrtle="SoMüFTüLüKaberleri" clef="http://www.dinihaberler.com/">muftuluk> lid="k04 lass="hs-nav-link hs-ripple hs-nav-mo04s-order-fi2< >MüFTüLüKa> hrtle="SoDUYURUaberleri" clef="http://www.dinihaberler.com/">duyuru> lid="k08 lass="hs-nav-link hs-ripple hs-nav-mo08s-order-fi3< >DUYURUa> hrtle="SoCEMAATLERaberleri" clef="http://www.dinihaberler.com/">cemaaeri > lid="k326 lass="hs-nav-link hs-ripple hs-nav-mo326s-order-fi4< >CEMAATLERa> hrtle="SoGÜNCELaberleri" clef="http://www.dinihaberler.com/">ncel/er lid="k03 lass="hs-nav-link hs-ripple hs-nav-mo03 curre hs-order-la5< >GÜNCELa> hrtle="SoPOLİTİKAaberleri" clef="http://www.dinihaberler.com/">potik_gar lid="k07 lass="hs-nav-link hs-ripple hs-nav-mo07s-order-la6< >POLİTİKAa> hrtle="SoEKONOMİaberleri" clef="http://www.dinihaberler.com/">ekonomir lid="k42 lass="hs-nav-link hs-ripple hs-nav-mo42s-order-la7< >EKONOMİa> hrtle="SoDÜNYAaberleri" clef="http://www.dinihaberler.com/">dunyar lid="k3 lass="hs-nav-link hs-ripple hs-nav-mo3s-order-la8< >DÜNYAa> hrtle="SoSENDİKAaberleri" clef="http://www.dinihaberler.com/">sdif]gar lid="k27 lass="hs-nav-link hs-ripple hs-nav-mo27s-order-la9< >SENDİKAa> hrtle="SoHUTBEaberleri" clef="http://www.dinihaberler.com/">hutber lid="k49 lass="hs-nav-link hs-ripple hs-nav-mo49s-order-fi10< >HUTBEa> hrtle="SoMÜNHAL KADROaberleri" clef="http://www.dinihaberler.com/">munhal-kadro> lid="k0,9 lass="hs-nav-link hs-ripple hs-nav-mo0,9s-order-fi11< >MÜNHAL KADROa> hrtle="SoTANITIMaberleri" clef="http://www.dinihaberler.com/">tatialm> lid="k049 lass="hs-nav-link hs-ripple hs-nav-mo049s-order-fi12< >TANITIMa> hrtle="SoEĞİTİMaberleri" clef="http://www.dinihaberler.com/">egialm> lid="k4 lass="hs-nav-link hs-ripple hs-nav-mo4 s-order-fi13< >EĞİTİMa> hrtle="So2. MANŞET Herleri" clef="http://www.dinihaberler.com/">2-manset> lid="k097 lass="hs-nav-link hs-ripple hs-nav-mo097s-order-la14< >2. MANŞETa> hrtle="SoYERELaberleri" clef="http://www.dinihaberler.com/">yeli> lid="k329 lass="hs-nav-link hs-ripple hs-nav-mo329s-order-la15< >YERELa> hrtle="SoSPORaberleri" clef="http://www.dinihaberler.com/">spoe> lid="k086 lass="hs-nav-link hs-ripple hs-nav-mo086s-order-la16< >SPORa> hrtle="SoBİLİMaVE TEKNOLOJİaberleri" clef="http://www.dinihaberler.com/">lisim-ve-teknor-jir lid="k332 lass="hs-nav-link hs-ripple hs-nav-mo332s-order-la17< >BİLİMaVE TEKNOLOJİa> hrtle="SoSAĞLIKaberleri" clef="http://www.dinihaberler.com/">sagk" r lid="k343 lass="hs-nav-link hs-ripple hs-nav-mo343s-order-la18< >SAĞLIKa> hrtle="SoASAYİŞaberleri" clef="http://www.dinihaberler.com/">asayisr lid="k345 lass="hs-nav-link hs-ripple hs-nav-mo345s-order-la19< >ASAYİŞa> hrtle="SoKÜLTÜR SANAT Herleri" clef="http://www.dinihaberler.com/">kultur-sanat> lid="k352 lass="hs-nav-link hs-ripple hs-nav-mo352s-order-la20< >KÜLTÜR SANATa> div>
v>
div> div>
ta-hresid="018546 lass="hsan>duyuru>2018-meslekbir-lg]ri -siviye-tesple-sih poggeihbirelli-madu-h018546tml" title="So2018 Meslekb B-lg]ri Siviye Tesple Sna mv Tgeihb Belli Oaducotge_i"Er_ e"><>
2018/01>danetHa4_2pg" alt="Er2018 Meslekb B-lg]ri Siviye Tesple Sna mv Tgeihb Belli Oaduco> h6v> n Dakika !
MBSTS Tgeihb Aılak e"dıa>v> v> iv clta-hresm="ber-gr" />ta-hresid="029958 lass="hsan>duyuru>aday-ve-calis-sahozlesmeli-rtyselike-duyuru-h029958tml" title="SoAday ve ııdn 15sözleşmeli rtyselike duyuru!cotge_i"Er_ e"><>
2018/01>danetHa4_1pg" alt="ErAday ve ııdn 15sözleşmeli rtyselike duyuru!co> h6v> n Dakika !
Sözleşmeli rtyselike duyuru!a>v> v> iv clta-hresm="ber-gr" />ta-hresid="029965 lass="hsan>duyuru>danetHaar-ke6ar-nmagemavaha-a ekak-h029965tml" title="Soyanet Har ke6ar n agem vaha a ekak!cotge_i"Er_ e"><>
2018/01>agem_2pg" alt="Eryanet Har ke6ar n agem vaha a ekak!co> h6v> n Dakika !
yanet H'ten yeni agem ıdmıa>v> v> iv clta-hresm="ber-gr" />ta-hresid="029932 lass="hsan>munhal-kadro>subat-ayimagemsizamer]ri -nmasim-"tem si-yayim e"di-h029932tml" title="SoŞubat ayı agemsız mer]ri -n asim "tem si yayım e"dı!cotge_i"Er_ e"><>
2018/01>agem_1pg" alt="ErŞubat ayı agemsız mer]ri -n asim "tem si yayım e"dı!co> h6v> n Dakika !
İgemsız mer]ri -n asim "tem sia>v> v> iv clta-hresm="ber-gr" />ta-hresid="029771 lass="hsan>duyuru>danetHaartyselike-bli"dirim i-umre-ogramıi-h029771tml" title="Soyanet Hartyselike-b i"dirim i umrerogramındcotge_i"Er_ e"><>
2018/01>UMREpg" alt="Eryanet Hartyselike-b i"dirim i umrerogramındco> h6v> n Dakika !
yanet HaPtyselike-b İ"dirim i Umrea>v> v> div> iv clid="ash">er" />ass="hs-tobreikang-ws_k -tox-shadow hsearfix"> >ta-hrash">="ah029932 l> iv class="hs-headers-hent c-ups-head-font clanaged = infitiae ash"> iv class="hs-heim =eale" s-heple" ont cl-hext/j-ellipsis" ihref="http://www.dinihaberler.com/">munhal-kadro>subat-ayimagemsizamer]ri -nmasim-"tem si-yayim e"di-h029932tml" title="SoŞubat ayı agemsız mer]ri -n asim "tem si yayım e"dı!cotge_i"Er_ e"><>Şubat ayı agemsız mer]ri -n asim "tem si yayım e"dı!di iiv> iv class="hs-hecloses-head-font cl-hent c-up"> ian>Kapata>an> a>v>
mhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenler için Beştepe'de düzenlenen "Şehitleri Anma" programında şahsına açılan davaları bir defalığına mahsus olmak üzere affettiğini söyledi"

< iv clta-hresm="nner/l/>ta-hresid="275 lass="hsklam.drasuid klam.d klam.d131 lyle> ="rgin-left:-p0;">cript async='rc="htpagead2.googlesyndication.com">agead2.s/gpadsbyogle.co"> !--[i dhm-di728x90-> !-inslass="hsadsbyogle.c" lyle> ="splay: blinesviock; ;dth: 6728px;ight: 9px; " lta-hr-foclit="71ca-pub-8687883465610589" lta-hr-foslo"718478668808 (adsbyogle.c = wde ow.adsbyogle.c []; )ush(fu{; spv> ! < iv clid="in" conss="hsan><8 x fosh(f4 iv clid="ber-gl:b iv class="hs-er-gokapshreer-go796"> ihder.a yle> ="splay: bne;} ih1rdoğan: Şahsıma yönelik bütün davaları bir kereliğe mahsus geri çekiyorummhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenler için Beştepe'de düzenlenen "Şehitleri Anma" programında şahsına açılan davaları bir defalığına mahsus olmak üzere affettiğini söyledi"

="rgin-letop:x; rgin-bottom: 21x; ue
ta-hrta-"So2016-07-29 23:13:47">29 mmuz da2016 mhua 23:13span>v> t="Erdoğan: Şahsıma yönelik bütün davaları bir kereliğe mahsus geri çekiyorum" />tle="Sodoğan: Şahsıma yönelik bütün davaları bir kereliğe mahsus geri çekiyorum" /> a>an> dv class="hs-toticle-heols pu-hergin-bottom: learfix"> v> dv class="hs-tocharacr w-head-font clsec]rimez -toxg" hronick.n="vascript">:wde ow.int">() int"> ltrihreidnletr">uean>)"lass="hsnt cl-hexg" hi class="fa fa-usee o ltrihreidnletr">uean>)"lass="hsxt/jir_gg hs-boxg" hi class="fa fa-usnt c"ltrihreidnletr">ueuean>)"lass="hsxt/jismlery"s-boxg" hi class="fa fa-usnt c"ltrihreidnletr">ueuean>v> i>v> iv clid="ws_kxt/j le-hentent="ontent="-deinel nner/lhp',?id=283 ltge_i"Er_ e">< l="dnnofoll h mg src="http://www.dinihaberler.com/images/banner/lombs.gooif" dth=de"250"eight: e"250"eyle> ="dth: 6250px;ight: 9 250px;bder-l:0/>t="Ernner/l283 lass="hsimg-responsive //a> spv> ! ="nt c-fer]ry:vdogana,gen va,sanhesify"">mhurbaşkanı Tayyip Er15 Temmuz dairişiminde hayatını kaybedenler için Beştepe&#' düzenlenen &q"ehitleri Anma&q"rogramında şkonuşurum.rdoğan, 15 Temmuz danecisi 170 sivil, 62 potis, 5'isynrellmak üzere af237 kiminid yatını kaybedeiğini saılak edı.mbr/ mbr/ doğan, 15"237 şitleri Amizid anız Çanakkene’dekb gibsaztlaşnracaınaz/>ti" ve rbe girişimind ndarası Avrupa Barliini veya bınļzelkeri -nden kimsenid Tü kiye'yeltgziye ziyaretde habulua&qdğına nļhınrlara_kki"ehim" bınļbe: aklan rifyrum, sizereica imini: baklan ya"stylrong>iifer.siha kl-re"dı.mbr/ mbr/ doğan, 'lan konuşmasın >tie mrlier]safier.c, sizri Anen kalbsduygurı bmlhreesret meduberbet mesem.dğrum" . Öel/eik meılandnna nļyaptğınamız,eştepe&# M]rlet Kong afve Kzeln r Merkezi'nid n mer]rletdmi: hayırd oalsnız dilarumtie il, mbr/ Bi Anvam blamirum. mbr/ Vbir kegöğüs, nefes>t=k üin B; mbr/ Rzergam blamirum. mbr/ Tü b si yaş Ymş Yabu kutlu tepiye; mbr/ Yattğına top_kk relli, mbr/ Tuttuğu şy_kk relli, mbr/ Kim nemi Yameçhul ynrelldire? mbr/ mbr/ Deanbuna nļyapmş Y, kasidiye kanmş Y. mbr/ Bi el ki; aef=tten uzanmş Y, mbr/ Edee hsnel Err kellr kellöpsn daviye fân]ri ! mbr/ Öpel metmuizse dudakrı bmız, mbr/ Fakat şslsnı top_kan,etmuiz>tie ilse atkrı bmız. mbr/ Rzergamnı kayesmese-egövderi  mbr/ Sese-den yüksek ılaklsnı nun_krı, kasîderi . mbr/ mbr/ Gi Angitse-ealş Ylar ri , mbr/ Gi Angitse-eelri -n rapk ıiekiyri -! mbr/ O maanl-reogan, aliteogan diliyri det.c, mbr/ Yaznı samn, kdnna reyaz ıiekiyri det.c! mbr/ Syledi" öylediyler inemin, mbr/ Gil süngn lü yiinitealş Ylaslanrı mbr/ ehim" senöyledi,5söz senid. mbr/ mbr/ ehitleri tepisi ş!'>tie il, mbr/ Top_kannı kaybhma" nrı blamirum! mbr/ Vbir keşy_kk dalganık üin B; mbr/ Rzergam blamirum! mbr/ Deanbunalöksüz,5sükûtu>ti -n meçhul ynrel B; mbr/ Tü b si yaş Ymş Yabu kutlu tepiye mbr/ Yattğına top_kk relli, mbr/ Tuttuğu şy_kk relli, mbr/ mbr/ Kim nemi Yameçhul ynrelldire?  Tü b si yaş Ymş Yabu kutlu tepiye, yattğına top_kk relli. Tuttuğu şy_kk relli, kim nemi Y...abr/ mbr/ Buzelkede şitleri tepisi hinr keza" n ş!'>kt=k dn, kt=kğrum. Vbir zim şitleri Amizid yattğkrı b top_kk relli, tuttukrı b şy_kk relli, yü =kri -ndeki agen relli, dilri -ndeki kel me-i şiter.t relli. Peki onrı bişitle enler iid neyi relli. Ser.ce abeneeri A.aehitleri Ami:id yinr kiir zim in mameçhul tie il. mbr/ mbr/ Ban,zin Kzprüsü'nn daismiha Temmuz daehitleri Kzprüsü, Mectis'id ve5Gen lkurmay'lan buluaduğu kavşkannı anız Temmuz daehitleri Meyda n,Kzı glay Meyda n'una aismiha de5 Temmuz daKzı glay ehitleri ve5Demokrasiereyda n on _kk die itepifdik.mbr/ mbr/ ehim" de 237 şitldAmi:id yellr kinid anız, Çanakkeneaehitleri A'nde maduğu gibsaztla"dıracaınaz. İ"şk-reh at n za" n şİanbul', şBan,z Kzprüsü'nden ılaka" ılaklz tepide, ora şaztlaşnracaınaz. Okl-rerımıza asimr iidi vermek re =tle yoaztlaşnracaınaz, kt=ıc kay glacaınaz.mbr/ mbr/ ehitle yaklanrı bmıza, terör medücaderi kanununkika n mehkrı b at en nbunarum "Bunrı bianckk kafieapıar"stylrong>mbr/ mbr/  At n neci, ıok-büyük r keölüdü Ankaea ve5İanbul', şmak üzere a, tün dabu potisive5ynrellyar ldrı bmız da, nelya gk ki, hainci, bu alçakrı bu saldırdrı b nļyaptğlam.rÖel/ jdart meyss kzellare arasın >ki kavşkann, uçakr şmba edılam.rYetdini, hem andrkasın ><, tam mer]mizid neln dde mrayı şmba edılamive5ora ş5 şitle rifdik. mbr/ mbr/ malrong>Kaer-kari Am,>bunuianckk kafieapıar. Bunuib andüslüda nm,>bed Tü kn medirenlr kisi yapalisirah]? stylrong>Bunrı bdabu h]rlet yoalakası yok. Bunrı blz.m ynrel min, potis minçin Be naslan sızmş Y. Bunrı bizim nevlet kurumrı bmız in Be naslan sızmş Y. Biriri Anbe: aklan rifyrum. Bu attğkrı bzıebebiyle y, dif]şilar.' dirumlam.rSizçimini: baklan ya.rSizçimini: baklan. mbr/ mbr/ Blz.m zelkemde rbe gio ekakive5blz.m zelkemde 237 şitldAm,e2191lyar ldmio ekak, r kenbui kalşp,ltgziye habuluaekak, ardın >timokratikeparlamter watem =b sah rılaklş Y, yü:de 52'y mesein lmi Yachurbaşkanı Tavı, bunrıair defbe gipılmağrum. Sizbu hükümetd ya nn şy.a tlacaınanıza, fbe gciri -n ra nn şy.a tldrumsunuzmbr/ mbr/ Ne AB’ded ne Avrupa Konseyi'nden ne bın ><, kalşpl şbuyar ltgziye in Benelenlr k kimi yok. Utık ><, skışlk ><, bu n r şiyri -, z]rletde habuluaurumlam.rOn >’czelelldzeşünsün, Onrı kl-a kl-. Onrı tledikonuşurum, mnbe: ahsndamı b >"Onlr er icisi de mas,etmuizdiylcie iz"stylrong>mbr/ mbr/  mbr/ mbr/ A-reh, tuzak kuranrı b en hayırdsdır!' bu tledilisinmelidir.5 Temmuz danecisi h]rlet on _kk be: tuzak kuranrı b tuzakrı b nļşkarı bna geçifdik.TümTü kiye r k ve5blrer Gon _kk 40 yırldk hazırdann, 40 yırldk r kikimi, 40 yırldk sihsi hesabnļ20aat =e>kt=k daneri çpüskürtn . TÖ, terör örgtün dn dalzisi 40 yır. 40 yırr!' bunrı itephabugn de ulaşk üin B ııdntğlam.rehim" , hesap terse-b fneldn . Ama ite r ttiah]? İş r tdini.ap',acaınamız daha5ıok-şiyvam.rHepöyledüyuma tmuizdiylcie iz.mbr/ mbr/  mbr/ mbr/ malrong>"AK Pticltis CHP’tis MHP’tis rbe girişimindee>ktrşırılaktğ"stylrong>mbr/ mbr/  mbr/ mbr/ Peki bunrıaiie mr bunrıaika ekakonu">a itephanelya,acakrı b ort da. Bu zelkenid kurumrı ba şkt=k rı b dümkn davie il, tmuizdimmuiz>laznm. Şueri çie i yelkese-eıok-ar.egördüğü-b i"bunarumktrşırılaktğ. Gü-lük s easieekiyoşmeli -n, potemikli -n, rekabetd ötese-de ve ere de habirlierikteliini dara nşk yı lrer Gde hagepifdi. Hamdonsun,ah]rletdmi:i15sözkonusu vat damaduğua şdie mr yellşiya t.ferruıhake-b gepifenlr k şuuru ort yşkoydu. mbr/ mbr/ AK Pticl,CHP ve MHP gen l şkanıı b 2Temmuz d’d r k ayar lnelerek rbe giktrşısın >ki rumukarı bn b tiyateetdikari ,fgnçlü mesajlamiverdikari dir.5Sum"ahsıma yyelln rlü saygısıznğına haka =tllya,anrı bir kereliymahsus gefettdarummbr/ mbr/ Temmuz darbe gsiha destekdiyle tek r kes easiepticlmi:i1, tek r kevat ddaş kurumuz dun5mak lsn nelecie imi: uz tr akmamıza bebip rifyrum. mbr/ mbr/ Bugn d,Tü kiye’nid yonu5 Temmuz dasabahn onduğua bunuiyledi" k dimenid ı.d bive5nelimi yoktur. Bun >bed bu vesile ile şu aliiktrbeahsına yyelln rlü saygısıznğına haka =tllya,anrı bir kereliymahsus gevaları bmn ne çekiyorum" . mbr/ mbr/ malrong>Ülkemi:id neln ddeki bueri çie uygudavalranacakrı bliii"bunarummbr/ mbr/ TSK’n bdabu haluzipılmn bdaddnna şmevat d b mah]rletd-b sah Erılakan kaer-kari Am de, potisit-kak]latnamız bdada at en oltgknamıdaddnna ki potisri Amizr. n mekumktrşırfnerHar kera nn şzelkemi:id dücaderimi:iasü düelcie iz. Bu zelkenid huzumuniikter tdire kimsenid hakkı yok. mbr/ mbr/ malrong>"İdam>ktrı bliiparlamtero>ktrı rifyr"stylrong>mbr/ mbr/ Tü kiye r k hukuk nevletidir.5Dbe girişimind sü =sinde rbhi hukukt datavizvermedik.Attğınamız yellgdğ/, aldıınamız yellktrı anayasaya, kanunrıaiuyguddum. Mectisdmi: y, MGKle Bağnıı Kumunu5e Ban mekumunı bmızlaııdnmarı bmnı gihukuk snızrı biiçi" sde hayareket edarumidam>idam. Burası timokratikeparlamter watem = yorneliclten r k hukuk nevleti.Öediyse bura şhükümetd ya,acaına r k şiyvı, buatalebsalr!' parlamteror ltgşı, parlamtero>bunuitticdnna' bu yonda rifylte kararanda yelkesuyam. mbr/ mbr/ malrong>"Hükümetdmizskışncdya dzeşmiylcikse TBMM>idam>ddnna ş andnna' cezayı alalisirati" kaer-kai/"stylrong>mbr/ mbr/ Ne di" kaer-kai/? Ee mr bukonu şhükümetdmizskışncdya dzeşmiylcikse, parlamtero>idam bdaddnna şrifyltlisecik andnna' ceza>ktrı blı alalisir. O za" n, on şprobrim yok. Ama die mri de h]rletdmi:i15talebsdir, buatalep de parlamteror lnel , parlamtero>bunuimerareli enlm, mna gnereir. gdğ/ blı atam.rKimse r. niye ru gdğ/ b attğn dime hakkına sah Ervie ildir.5Dünyan bdabüyük ıoğualuğua şbu vı m Tavı.Tü kiye’de r. merareli atnalr!'. mpan>an> < iv clta-hresm="nner/l/>ta-hresid="206 lass="hsklam.d klam.d136 xt/j-nter ">cript astypehsxt/j/vascript">"rc="http://wwa.ligatucom/ta?ids=84475&t="> !-ript async='rc="htpagead2.googlesyndication.com">agead2.s/gpadsbyogle.co"> !--[i dhm-di300x250-> !-inslass="hsadsbyogle.c" lyle> ="splay: blinesviock; ;dth: 6300px;ight: 9250px" lta-hr-foclit="71ca-pub-8687883465610589" lta-hr-foslo"718857587533 (adsbyogle.c = wde ow.adsbyogle.c []; )ush(fu{; spv> ! mud =ull-right"> n DaGü-celrime:i><>29.07.2016 23:29span> ! div> i>ticle-h dv class="hs-ideennt"> berledeiny
lazylsec]rimezta-hresid="018576" lass="hsim = active ahref="http://www.dinihaberler.com/">ncel/ermusiad-ten-zeytidavali-harekatida-destek-h018576tml" tiass="hstitle="SoMÜSİAD039; pten Zeytid Dıd Herekatna madestek!" tge_i"Er_ e"><> t="ErMÜSİAD039; pten Zeytid Dıd Herekatna madestek!" tle="SoMÜSİAD039; pten Zeytid Dıd Herekatna madestek!" ass="hs-tobch" MÜSİAD039; pten Zeytid Dıd Herekatna madestek!a>an>a a>v> ta-hresid="018565 llass="hsim = ahref="http://www.dinihaberler.com/">asayisrsosyal-medya -pkk-ogrgea ddasih -sum<> t="ErSosyal medya PKK ogrgea ddasına soruştur&q"rtle="SoSosyal medya PKK ogrgea ddasına soruştur&q"rass="hs-tobch" Sosyal medya PKK ogrgea ddasına soruştur&qa>an>a a>v> ta-hresid="018551 llass="hsim = ahref="http://www.dinihaberler.com/">potik_gar ttifak-genismirum-h018551tml" tiass="hstitle="Soİttifak genikarirum"rtge_i"Er_ e"><> t="Erİttifak genikarirum"rtle="Soİttifak genikarirum"rass="hs-tobch" İttifak genikariruma>an>a a>v> ta-hresid="018538 llass="hsim = ahref="http://www.dinihaberler.com/">potik_garturkiye-sbaedeye-zeytidavali-harekati-hakkde a-no-hrv =di-h018538tml" tiass="hstitle="SoTü kiye, Sbaede’ye Zeytid Dıd herekatna hakkın no-h rifdi" tge_i"Er_ e"><> t="ErTü kiye, Sbaede’ye Zeytid Dıd herekatna hakkın no-h rifdi" tle="SoTü kiye, Sbaede’ye Zeytid Dıd herekatna hakkın no-h rifdi" ass="hs-tobch" Tü kiye, Sbaede’ye Zeytid Dıd herekatna hakkın no-h rifdia>an>a a>v> ta-hresid="018536 llass="hsim = ahref="http://www.dinihaberler.com/">asayisrtcel/ei-de-terum-ertyasyonun a-silah-ve-muhimmaj-eleonecieildi-h018536tml" tiass="hstitle="SoTcel/ei039;de dterör ertyasyonun a silah ve5hühimmaje hsneçifildi" tge_i"Er_ e"><> t="ErTcel/ei039;de dterör ertyasyonun a silah ve5hühimmaje hsneçifildi" tle="SoTcel/ei039;de dterör ertyasyonun a silah ve5hühimmaje hsneçifildi" ass="hs-tobch" Tcel/ei039;de dterör ertyasyonun a silah ve5hühimmaje hsneçifildia>an>a a>v> ta-hresid="018533 llass="hsim = ahref="http://www.dinihaberler.com/">asayisrantalyhrta-gaybubHaaevi-ertyasyonu-4-gozalti-h018533tml" tiass="hstitle="SoAntalyh039;de >#039;ŞgaybubHa evi039; prertyasyonu: 4 gnezaltndcotge_i"Er_ e"><> #039;ŞgaybubHa evi039; prertyasyonu: 4 gnezaltndcoass="hs-tobch" Antalyh039;de >#039;ŞgaybubHa evi039; prertyasyonu: 4 gnezaltnda>an>a a>v> ta-hresid="018521 llass="hsim = ahref="http://www.dinihaberler.com/">asayisrianbul',rta-deas-ertyasyonu-54-gozalti-h018521tml" tiass="hstitle="Soİanbul',039;de >#DEAŞrertyasyonu: 54 gnezaltndcotge_i"Er_ e"><> t="Erİanbul',039;de >#DEAŞrertyasyonu: 54 gnezaltndcotle="Soİanbul',039;de >#DEAŞrertyasyonu: 54 gnezaltndcoass="hs-tobch" İanbul',039;de >#DEAŞrertyasyonu: 54 gnezaltnda>an>a a>v> ta-hresid="018519asayisrusak-ta-gaybubHaaertyasyonun a-3-kisidin-1-i-tutuk e"di-h018519tml" tiass="hstitle="SoUşak039; pta#gaybubHa ertyasyonun a 3 kimiden 1039; pietutuk e"dıcotge_i"Er_ e"><> t="ErUşak039; pta#gaybubHa ertyasyonun a 3 kimiden 1039; pietutuk e"dıcotle="SoUşak039; pta#gaybubHa ertyasyonun a 3 kimiden 1039; pietutuk e"dıcoass="hs-tobch" Uşak039; pta#gaybubHa ertyasyonun a 3 kimiden 1039; pietutuk e"dıa>an>a a>v> ta-hresid="018514asayisrfeto-sanigi-eski-rektum<> t="ErTÖ, san bına eski klatörn d#039;Şmobbang039; pieiddianamede" tle="SoTÖ, san bına eski klatörn d#039;Şmobbang039; pieiddianamede" ass="hs-tobch" TÖ, san bına eski klatörn d#039;Şmobbang039; pieiddianamedea>an>a a>v> ta-hresid="018085 llass="hsim = ahref="http://www.dinihaberler.com/">ncel/eradnan-okt r-rtuk-e-444-kez-sikeyetei" ldi-h018085tml" tiass="hstitle="So039; pAdnan Okt r039; prRTÜK039; pe 444ez yaimikeyet i" ldi" tge_i"Er_ e"><> 039; pAdnan Okt r039; prRTÜK039; pe 444ez yaimikeyet i" ldia>an>a a>v> ta-hresid="018084asayisrfeto-koyludin-arpa-bugday-toplamis-h018084tml" tiass="hstitle="SoTÖ, kyledüd andrpa, buğday toplamdn" tge_i"Er_ e"><> t="ErTÖ, kyledüd andrpa, buğday toplamdn" tle="SoTÖ, kyledüd andrpa, buğday toplamdn" ass="hs-tobch" TÖ, kyledüd andrpa, buğday toplamdna>an>a a>v> ta-hresid="018083 llass="hsim = ahref="http://www.dinihaberler.com/">asayisrkonyhrta-yolcu-otobusu-sarampote-deveildi-38-yar li-h018083tml" tiass="hstitle="SoKonyh039;de >#yolcu otobüsü kageampote deveildi: 38 yar ld" tge_i"Er_ e"><> t="ErKonyh039;de >#yolcu otobüsü kageampote deveildi: 38 yar ld" tle="SoKonyh039;de >#yolcu otobüsü kageampote deveildi: 38 yar ld" ass="hs-tobch" Konyh039;de >#yolcu otobüsü kageampote deveildi: 38 yar lda>an>a a>v> ta-hresid="018071 llass="hsim = ahref="http://www.dinihaberler.com/">asayisrizmir-deki-feto-nun-is-adamrıi-yargil lsde a-tahliye-yok-h018071tml" tiass="hstitle="Soİzmir039;de dki TÖ, 039; pnn daiş adamrınļyargdrmasın > tahliye yokcotge_i"Er_ e"><> t="Erİzmir039;de dki TÖ, 039; pnn daiş adamrınļyargdrmasın > tahliye yokcotle="Soİzmir039;de dki TÖ, 039; pnn daiş adamrınļyargdrmasın > tahliye yokcoass="hs-tobch" İzmir039;de dki TÖ, 039; pnn daiş adamrınļyargdrmasın > tahliye yoka>an>a a>v> ta-hresid="018070 llass="hsim = ahref="http://www.dinihaberler.com/">asayisrordurta-feto-yargil lsde a-4-saniga-6-yil-3-er-ay-hapis-cezasi-h018070tml" tiass="hstitle="SoOrdu039;de >#TÖ, yargdrmasın > 4 san bıa 6 yır 3039; per ay hapis cezasıcotge_i"Er_ e"><> t="ErOrdu039;de >#TÖ, yargdrmasın > 4 san bıa 6 yır 3039; per ay hapis cezasıcotle="SoOrdu039;de >#TÖ, yargdrmasın > 4 san bıa 6 yır 3039; per ay hapis cezasıcoass="hs-tobch" Ordu039;de >#TÖ, yargdrmasın > 4 san bıa 6 yır 3039; per ay hapis cezasıa>an>a a>v> ta-hresid="018069asayisrbyck; "kl-re"icirıina-hapis-cezasi-h018069tml" tiass="hstitle="SoByLk; kl-re"ıc krı bliihapis cezasıcotge_i"Er_ e"><> t="ErByLk; kl-re"ıc krı bliihapis cezasıcotle="SoByLk; kl-re"ıc krı bliihapis cezasıcoass="hs-tobch" ByLk; kl-re"ıc krı bliihapis cezasıa>an>a a>v> div> iollass="hscarousel-iecatioors carousel-hover ncel/ermusiad-ten-zeytidavali-harekatida-destek-h018576tml" '); return fdlse;/>ta-hrtge_i"Er#altmansetclta-hrslidheol="0">1asayisrsosyal-medya -pkk-ogrgea ddasih -sumta-hrtge_i"Er#altmansetclta-hrslidheol="1">2potik_gar ttifak-genismirum-h018551tml" '); return fdlse;/>ta-hrtge_i"Er#altmansetclta-hrslidheol="2">3potik_garturkiye-sbaedeye-zeytidavali-harekati-hakkde a-no-hrv =di-h018538tml" '); return fdlse;/>ta-hrtge_i"Er#altmansetclta-hrslidheol="3">4asayisrtcel/ei-de-terum-ertyasyonun a-silah-ve-muhimmaj-eleonecieildi-h018536tml" '); return fdlse;/>ta-hrtge_i"Er#altmansetclta-hrslidheol="4">5asayisrantalyhrta-gaybubHaaevi-ertyasyonu-4-gozalti-h018533tml" '); return fdlse;/>ta-hrtge_i"Er#altmansetclta-hrslidheol="5">6asayisrianbul',rta-deas-ertyasyonu-54-gozalti-h018521tml" '); return fdlse;/>ta-hrtge_i"Er#altmansetclta-hrslidheol="6">7asayisrusak-ta-gaybubHaaertyasyonun a-3-kisidin-1-i-tutuk e"di-h018519tml" '); return fdlse;/>ta-hrtge_i"Er#altmansetclta-hrslidheol="7">8asayisrfeto-sanigi-eski-rektumta-hrtge_i"Er#altmansetclta-hrslidheol="8">9ncel/eradnan-okt r-rtuk-e-444-kez-sikeyetei" ldi-h018085tml" '); return fdlse;/>ta-hrtge_i"Er#altmansetclta-hrslidheol="9">10asayisrfeto-koyludin-arpa-bugday-toplamis-h018084tml" '); return fdlse;/>ta-hrtge_i"Er#altmansetclta-hrslidheol="10">11asayisrkonyhrta-yolcu-otobusu-sarampote-deveildi-38-yar li-h018083tml" '); return fdlse;/>ta-hrtge_i"Er#altmansetclta-hrslidheol="11">12asayisrizmir-deki-feto-nun-is-adamrıi-yargil lsde a-tahliye-yok-h018071tml" '); return fdlse;/>ta-hrtge_i"Er#altmansetclta-hrslidheol="12">13asayisrordurta-feto-yargil lsde a-4-saniga-6-yil-3-er-ay-hapis-cezasi-h018070tml" '); return fdlse;/>ta-hrtge_i"Er#altmansetclta-hrslidheol="13">14asayisrbyck; "kl-re"icirıina-hapis-cezasi-h018069tml" '); return fdlse;/>ta-hrtge_i"Er#altmansetclta-hrslidheol="14">15 ‹i>a -hesd" href="ht#altmansetclta-hrslidhhsnt/j<>›i>a <>v> div> iv clid="rum ="rgin-l:0v> dv class="hsnarfix"> keyword>Anahtı Kel mer.c:a>v> ahref="http://www.dinihaberler.com/">berler.ci/FET%C3%">berler.ci/doğ%C4%9Fan/>tle="Sodoğan: berler.ciberler.ci/DARBEtitle="SoyARBE berler.ci spv> dv class="hs-tox-shm/"mterslearfix"> uev> div> 3ncel/erdogan_s-hsima_y-nelik_b-tun_d-valari_b-bir-relige_m-hsus g-ne -kiyorum_h-6796_etml" t>0 Anızza>an><10 adsoyad"stypehsxt/j maxleng=de"1000conss="hsan><12"lid="ct"mter_field lonkeyuphsxt/jKey(this.form)" placehold:b="Yorum yazk üin B bu alı Takl-re"alisirsihaz. Yorum yazarken lütf andşkann >#yazdrnuyamdrı b gnez neln dde buluadurunuz!xt/jarea ="rgin-l:0 ="splay: bne;} Yazt: @name ahref="htvascript">:void(0)"lass="hskaldi xa> spv> :void(0)"lonick.n="vascript">:ct"mter_send(796">);return fdlse;/>ass="hsbtn -hesd" btn-warndegull-right"> Yorum Gneld:bi>a KalırKaekt :iminput namehscharacr "lid="characr "lsplabledsze: ="3" laruee"1000c spv> miv> &t mes;a> spv> ="splay: bock; ;rgin-botop:15px amler :void(0)"lass="hscevaplaull-rift:- spv> :void(0)"lass="hsley.ull-rift:- ley.203653 lonick.n="ley.(203653,'ajax_ct"mter_like.php?like', 0)" man>0)i>a :void(0)"lass="hsdismiy.ull-rift:- dismiy.203653 lonick.n="ley.(203653,'ajax_ct"mter_like.php?dismiy.', 1)" man>0)i>a amler :void(0)"lass="hscevaplaull-rift:- spv> :void(0)"lass="hsley.ull-rift:- ley.203656 lonick.n="ley.(203656,'ajax_ct"mter_like.php?like', 0)" man>0)i>a :void(0)"lass="hsdismiy.ull-rift:- dismiy.203656 lonick.n="ley.(203656,'ajax_ct"mter_like.php?dismiy.', 1)" man>0)i>a 2016-07-30 15:36:14mpan>amler a destekdimeli -atalageti vermeyhsnelmis5mak lsiha umuruma tmhley.nid varligiha kumktrınamesi cikekakon>a ulkede r keraos yar tdlmsi, maasier keralkiaml şbazi gucri -n r Gde hakt=k sihan orgut ac sde damlimiha ort yşkoydugunuitusundurmektedir.5Feto ce isrif yşzumlanan r kepotisive5vat ddas on _kk gumktg t ure de haziyer.siediian>tladigimehlde Dbe girişsind sdarasier " s-alle dmlimemis5mak li yatret yoktrs lorum" . Sn. Churbaşsnıdmi:a ulask sieremennis edihurmeeri

:void(0)"lass="hscevaplaull-rift:- spv> :void(0)"lass="hsley.ull-rift:- ley.203705/lonick.n="ley.(203705,'ajax_ct"mter_like.php?like', 0)" man>)i>a :void(0)"lass="hsdismiy.ull-rift:- dismiy.203705/lonick.n="ley.(203705,'ajax_ct"mter_like.php?dismiy.', 1)" man>)i>a !s-[i #ct"mter_lisre-- spv> !s-[i .aabepanes-- (funcon.c(d, s, id) { ', 'facebook-jssdk'));script> ta-href="http://www.dinihaberler.com/">ncel/erdogan_s-hsima_y-nelik_b-tun_d-valari_b-bir-relige_m-hsus g-ne -kiyorum_h-6796_etml" t>ta-hrdth: ="603 rta-hrnumposts="10">spv> !s-[i #facebookpanele-- !s-[i .aabentent="s-- !s-[i #rum ="splay: bne;}">berlea>an> ="splay: bne;}">796_ea>an> ="splay: bne;}">fdlsea>an> dv class="hs-tox-s -tox-shligad =u-tomb-20learfix"> iv class="hs-tosdeg-header:bs-head-font cl-hent c-uplearfix">
uev> div>
ncel/er9-koy-isglden-kuraarildi-h018579tml" titge_i"Er_ e">2018/01>9_koy_isglden_kuraarildi_h018579_7973cpg" />t="Er9 kyleaişglden kuraarırı r/ spv> iv class="hs-heim =-capon.cu-tomt-10 nt c15/ iv class="hs-heim =-ale" c>9 kyleaişglden kuraarırıspv> iiv> < i>a a>v> ncel/ermusiad-ten-zeytidavali-harekatida-destek-h018576tml" titge_i"Er_ e">2018/01>musiad_ten_zeytid_vali_harekatida_destek_h018576_8085cpg" />t="ErMÜSİAD039; pten Zeytid Dıd Herekatna madestek!" / spv> iv class="hs-heim =-capon.cu-tomt-10 nt c15/ iv class="hs-heim =-ale" c>MÜSİAD039; pten Zeytid Dıd Herekatna madestek!a>v> iiv> < i>a a>v> ncel/erble"isre-cig-d2018/01>ble"isre_cig_dt="ErBle"is’terılağ dzeştü: 5 şihit, 12 yar ld" / spv> iv class="hs-heim =-capon.cu-tomt-10 nt c15/ iv class="hs-heim =-ale" c>Ble"is’terılağ dzeştü: 5 şihit, 12 yar lda>v> iiv> < i>a a>v> spv> iv class="hsan>ncel/erynrel -aracrıeki-itosdeirde d-afresviganru-ir.cmirum-h018568tml" titge_i"Er_ e">n Afres&#; pe ğanru5e Bcmirum" 2018/01>ynrel _aracrı_ki-it_sdeirde d_afres_e_ganru_e Bcmirum_h018568_5784fpg" />t="ErAnrel ltraçı Ki-it snızrın >n Afres&#; pe ğanru5e Bcmirum" / spv> iv class="hs-heim =-capon.cu-tomt-10 nt c15/ iv class="hs-heim =-ale" c>Anrel ltraçı Ki-it snızrın >n Afres&#; pe ğanru5e Bcmiruma>v> iiv> < i>a a>v> ncel/erble"is-re-cig-d2018/01>ble"is_re_cig_dt="ErBle"is039; pterılağ dzeştü: 2 ynrel yaşa/ blı yiti=di, 3 ynrel kayıp" / spv> iv class="hs-heim =-capon.cu-tomt-10 nt c15/ iv class="hs-heim =-ale" c>Ble"is039; pterılağ dzeştü: 2 ynrel yaşa/ blı yiti=di, 3 ynrel kayıpa>v> iiv> < i>a a>v> ncel/erafresde-muhimmaj-deposuaboe> -imhaei" ldi-h018163tml" titge_i"Er_ e">2018/01>afresde_muhimmaj_deposu_boe> _imha_i" lirum_h018563_7f7e6pg" />t="ErAfres’de hühimmajdeposu bylede imha i" ldi!" / spv> iv class="hs-heim =-capon.cu-tomt-10 nt c15/ iv class="hs-heim =-ale" c>Afres’de hühimmajdeposu bylede imha i" ldi!a>v> iiv> < i>a a>v> spv> iv class="hsan>ncel/ertsk-ve-oso-afres-de-1-koyu-ypg-din-aldi-h018162tml" titge_i"Er_ e">t=ı 2018/01>tsk_ve_oso_afres_dv_1_koyu_ypg_den_aldi_h018562_58defpg" />t="ErTSKive5ÖSO, Afres de d1 kyleü YPG de dn>t=ı / spv> iv class="hs-heim =-capon.cu-tomt-10 nt c15/ iv class="hs-heim =-ale" c>TSKive5ÖSO, Afres de d1 kyleü YPG de dn>t=ıa>v> iiv> < i>a a>v> ncel/eron"isantomezunri_b-pom =-r.ce-basvuralisecik-h018550tml" titge_i"Er_ e">2018/01>on"isant_mezunri_b_pom =_r.ce_basvuralisecik_h018550_3cb80pg" />t="ErÖn"isant mezunri_ı POMEM der.ce şkavuralisecik / spv> iv class="hs-heim =-capon.cu-tomt-10 nt c15/ iv class="hs-heim =-ale" c>Ön"isant mezunri_ı POMEM der.ce şkavuralisecika>v> iiv> < i>a a>v> ncel/erpkkpyd-li-terumisrr.c-buyukepanik-icesde-abd-bizi-satti-h018549tml" titge_i"Er_ e">2018/01>pkkpyd_li_terumisrr.c_buyuk_panik_icesde_abd_bizi_satti_h018549_b5a9bpg" />t="ErPKK/PYD039; pliterörisrr.c byyük panikin Bde! ABD bizi sattı / spv> iv class="hs-heim =-capon.cu-tomt-10 nt c15/ iv class="hs-heim =-ale" c>PKK/PYD039; pliterörisrr.c byyük panikin Bde! ABD bizi sattıa>v> iiv> < i>a a>v> a>v> miv> a>v> mhref="http://www.dinihaberler.com/">asayisrfeto-cu-nazli- licak-ve-4-gazeteci-tutuk e"di-h796_7tml" tiid="sdarakiHerle"/sp iiv> ll-r8/
ta-hresid="097" ass="hsrek em rek em221/ mript> ynyncrc="ht//pes/ad2.googlenyncation.com/">pes/ad/js/adsbygoogle.js"> s-[i dhm/"-300x600e-- sinslass="hsadsbygoogle" lyle> ="splay: binnesviock; ;dth: :300px;heet">:600px" lta-hrad-clienthsca-pub-8687883465610589" lta-hrad-sloths5315539894 (adsbygoogle = wde ow.adsbygoogle || []).push({}); s/aipt> spv> ! iv class="hs-hepanele-hess=t-mihutes-hergin-bobottom earfix f iv class="hs-tosdeg-header:bs-hesdeg-her =u-toad-font cl-hent c-uplearfix">
v> mhref="http://www.dinihaberler.com/">sdadkika-berler.coml" tiass="hs-toader:beneskull-right">e-hescb<>Tühüi>a div>
ta-hresid="018584muftuluk"lass="hskategumi/lyle> ="backgrou drcolor:#f00947c>MüFTüLüKi>a man> 2018-01-22 01:46:30a>an>v> mv class="hs-toale" s-heple" ont cl-hebch mhref="http://www.dinihaberler.com/">muftuluk>v>yanet-vakfi-ulusn _krasi-sempozyum-duzendiylcik-h018584tml" title="Soy>yanet Vakfı Ulusn _krası Sempozyum Dzerendiylcikcotge_i"Er_ e"><>y>yanet Vakfı Ulusn _krası Sempozyum Dzerendiylciki>a <>v> div> ta-hresid="018583muftuluk"lass="hskategumi/lyle> ="backgrou drcolor:#f00947c>MüFTüLüKi>a man> 2018-01-22 01:41:50a>an>v> mv class="hs-toale" s-heple" ont cl-hebch mhref="http://www.dinihaberler.com/">muftuluk>tekbrdagta-fetv-egialmi-semesvri-h018583tml" title="SoTekbrdağ’da “Fetvâ Eğialmi" semesvricotge_i"Er_ e"><>Tekbrdağ’da “Fetvâ Eğialmi" semesvrii>a <>v> div> ta-hresid="018582muftuluk"lass="hskategumi/lyle> ="backgrou drcolor:#f00947c>MüFTüLüKi>a man> 2018-01-22 01:39:27a>an>v> mv class="hs-toale" s-heple" ont cl-hebch mhref="http://www.dinihaberler.com/">muftuluk>sekbsvihan_d-camii-sde-afres-ices-dua-h018582tml" title="SoSekbsv Han_d Camii039; pnde Afresin B dua!cotge_i"Er_ e"><>Sekbsv Han_d Camii039; pnde Afresin B dua!i>a <>v> div> ta-hresid="018581v>yanet-eer-g ="backgrou drcolor:#304162<>y>YANET HABERi>a man> 2018-01-22 01:29:41a>an>v> mv class="hs-toale" s-heple" ont cl-hebch mhref="http://www.dinihaberler.com/">v>yanet-eer-g/fianbuli-ahlaksizrıev>yanet-e-saldidi-h018181tml" title="SoFianbulı Ahlaksızrı y>yanet039; pe St=ırı!cotge_i"Er_ e"><>Fianbulı Ahlaksızrı y>yanet039; pe St=ırı!i>a <>v> div> ta-hresid="018580cemaatl-g ="backgrou drcolor:#f1c40f">CEMAATLERi>a man> 2018-01-21 21:54:11a>an>v> mv class="hs-toale" s-heple" ont cl-hebch mhref="http://www.dinihaberler.com/">cemaatl-g/hoca-efeif]ri den-uzak-durun-h018180tml" title="SoHoca efeif]ri den uzak durun!cotge_i"Er_ e"><>Hoca efeif]ri den uzak durun!i>a <>v> div> ta-hresid="018579ncel/e ="backgrou drcolor:#141516">GÜNCELi>a man> 2018-01-21 21:52:16a>an>v> mv class="hs-toale" s-heple" ont cl-hebch mhref="http://www.dinihaberler.com/">ncel/er9-koy-isglden-kuraarildi-h018579tml" title="So9 kyleaişglden kuraarırı otge_i"Er_ e"><>9 kyleaişglden kuraarırıspa <>v> div> ta-hresid="018578dunya ="backgrou drcolor:#f1500c<>yÜNYAi>a man> 2018-01-21 21:36:23a>an>v> mv class="hs-toale" s-heple" ont cl-hebch mhref="http://www.dinihaberler.com/">vunya/fransa-sbaede-ices-bmgk-yi-acil-toplant>ya-cagiracak-h018578tml" title="SoFransa Sbaedein B BMGK039; pyı acil toplantıya çkannracakcotge_i"Er_ e"><>Fransa Sbaedein B BMGK039; pyı acil toplantıya çkannracakspa <>v> div> ta-hresid="018577dunya ="backgrou drcolor:#f1500c<>yÜNYAi>a man> 2018-01-21 21:26:18a>an>v> mv class="hs-toale" s-heple" ont cl-hebch mhref="http://www.dinihaberler.com/">vunya/sudbuli-detimri den-tsk-yhrtua-h018577tml" title="SoSudbulı yetimri den TSK039; pya duacotge_i"Er_ e"><>Sudbulı yetimri den TSK039; pya duaspa <>v> div> ta-hresid="018576ncel/e ="backgrou drcolor:#141516">GÜNCELi>a man>an>v> mv class="hs-toale" s-heple" ont cl-hebch mhref="http://www.dinihaberler.com/">ncel/ermusiad-ten-zeytidavali-harekatida-destek-h018576tml" title="SoMÜSİAD039; pten Zeytid Dıd Herekatna madestek!"otge_i"Er_ e"><>MÜSİAD039; pten Zeytid Dıd Herekatna madestek!a>a <>v> div> ta-hresid="018575dunya ="backgrou drcolor:#f1500c<>yÜNYAi>a man> 2018-01-21 21:02:16a>an>v> mv class="hs-toale" s-heple" ont cl-hebch mhref="http://www.dinihaberler.com/">vunya/abd-tutustu-ertyasyonun-sbaesi-sdeirli-mak li-h018175tml" title="SoABD Tutuştu! Ortyasyonun süaesi snızrlımam ld" tge_i"Er_ e"><>ABD Tutuştu! Ortyasyonun süaesi snızrlımam lda>a <>v> div> ta-hresid="018574ncel/e ="backgrou drcolor:#141516">GÜNCELi>a man> 2018-01-21 20:56:47a>an>v> mv class="hs-toale" s-heple" ont cl-hebch mhref="http://www.dinihaberler.com/">ncel/erble"isre-cig-d<>Ble"is’terılağ dzeştü: 5 şihit, 12 yar lda>a <>v> div> ta-hresid="018573potik_ga ="backgrou drcolor:#0e5df6">POLİTİKAi>a man> 2018-01-21 18:45:56a>an>v> mv class="hs-toale" s-heple" ont cl-hebch mhref="http://www.dinihaberler.com/">potik_gardogan_s-ktrs mi:a-kim-cikersa-ezeroneceriz-h018173tml" title="Sodoğan: :rKaennamıza kimrılakersa ezer geçi" z" tge_i"Er_ e"><>doğan: :rKaennamıza kimrılakersa ezer geçi" za>a <>v> div> v> miv> iv clta-hresm="bann" />ta-hresid="246" ass="hsrek em rek em205/ mhref="http://www.dinihaberler.com/">bann" .php?id=246" tge_i"Er_ e">="250"eyle> ="dth: :300px;heet">: 250px;bo der:0/>t="Erbann" 246" ass="hsimg-responsive />a> spv> iv class="hs-hepanele-hefree-bg -topanelosocials-hergin-bobottom -toad-font cladd-ss=tlearfix"> 185.5Bstylrong>iBEĞENİe-hesd" hrtge_i"Er_ e">a a>v> ass="hs-hesd" hrtge_i"Er_ e">23Bstylrong>iTAKİPÇİass="hsll-right">e-hesd" hrtge_i"Er_ e">a a>v> ass="hs-hesd" hrtge_i"Er_ e">94stylrong>iTAKİPÇİe-hesd" hrtge_i"Er_ e">a a>v> iv clta-hresm="bann" />ta-hresid="285" ass="hsrek em rek em202/ mhref="http://www.dinihaberler.com/">bann" .php?id=285" tge_i"Er_ e">="300coyle> ="dth: :300px;heet">: 300px;bo der:0/>t="Erbann" 285" ass="hsimg-responsive />a> spv> sv clid="-hesb-yazarla />ass="hs-hepanele-hepaneloauthorse-heauthorse-hecarousel-ntenroll-hergin-bobottom earousel slid earfix f iv class="hs-tosdeg-header:bs-head-font cl-hent c-uplearfix">
yazarla />tle="SoYazarla /i class="fa fa-capencil spv> ecarousel-ntenrol ref="ht#-hesb-yazarla />ta-hrslidhhsnt/j<> class="fa fa-caaeg-hedoub-herht"> i>a ecarousel-ntenrol ref="ht#-hesb-yazarla />ta-hrslidhhsinev"> class="fa fa-caaeg-hedoub-heft:-a div>
ta-hresid="4699profil/823/ li-bozkuratitle="SoAli Bozkuratitge_i"Er_ e"><>mg src="http://www.dinihaberler.com/images/bayazarla 0thumbs>Ali-Bozkura_1pg" />t="ErAli Bozkurat> iv class="hs-heauthor-ntent="s-toauthor-mid/ iv class="hs-heauthor-names-heple" ont cprofil/823/ li-bozkuratitle="SoHz. Muhammed (s.a.v.)’in Çocukrı b" tge_i"Er_ e"><>Ali Bozkurai>a a>v> hz-muhammed-sav-in-ntcukrıi-makale,4699tml" title="SoHz. Muhammed (s.a.v.)’in Çocukrı b" tge_i"Er_ e"><>Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Çocukrı bi>a a>v> v> a>v> mv clta-hresm="makaler" />ta-hresid="4698profil/860/sait-camlicatitle="SoSa t ÇAMLICAtitge_i"Er_ e"><>mg src="http://www.dinihaberler.com/images/bayazarla 0thumbs>sait-camlYcapg" />t="ErSa t ÇAMLICAt> iv class="hs-heauthor-ntent="s-toauthor-mid/ iv class="hs-heauthor-names-heple" ont cprofil/860/sait-camlicatitle="SoZa" ne Gençl e icotge_i"Er_ e"><>Sa t ÇAMLICAi>a a>v> za" ne-genickgi-makale,4698tml" title="SoZa" ne Gençl e icotge_i"Er_ e"><>Za" ne Gençl e ii>a a>v> v> a>v> mv clta-hresm="makaler" />ta-hresid="4697profil/862rmusab-seyithan/>tle="SoMusab SEYİTHANtitge_i"Er_ e"><>mg src="http://www.dinihaberler.com/images/bayazarla 0thumbs>MUSpg" />t="ErMusab SEYİTHANt> iv class="hs-heauthor-ntent="s-toauthor-mid/ iv class="hs-heauthor-names-heple" ont cprofil/862rmusab-seyithan/>tle="SoBekdinen nesil nasılmam ld?"otge_i"Er_ e"><>Musab SEYİTHANi>a a>v> bekdinen-nesil-nasil-mak li-makale,4697tml" title="SoBekdinen nesil nasılmam ld?"otge_i"Er_ e"><>Bekdinen nesil nasılmam ld?i>a a>v> v> a>v> div> ta-hresid="4695profil/521/fuat-turke />tle="SoFuat TÜRKERtitge_i"Er_ e"><>mg src="http://www.dinihaberler.com/images/bayazarla 0thumbs>fuat-turke pg" />t="ErFuat TÜRKERt> iv class="hs-heauthor-ntent="s-toauthor-mid/ iv class="hs-heauthor-names-heple" ont cprofil/521/fuat-turke />tle="SoKu ’an’da Münafıkldk-Icotge_i"Er_ e"><>Fuat TÜRKERi>a a>v> kur dda-munafikk_b-i-makale,4695tml" title="SoKu ’an’da Münafıkldk-Icotge_i"Er_ e"><>Ku ’an’da Münafıkldk-Ii>a a>v> v> a>v> mv clta-hresm="makaler" />ta-hresid="4691profil/235/serif- li-minaztitle="SoŞerif Ali Minaztitge_i"Er_ e"><>mg src="http://www.dinihaberler.com/images/bayazarla 0thumbs>serif- li-Minazpg" />t="ErŞerif Ali Minazt> iv class="hs-heauthor-ntent="s-toauthor-mid/ iv class="hs-heauthor-names-heple" ont cprofil/235/serif- li-minaztitle="SoBir Densizin İthamıive5Şbulı Paşa/ bztitge_i"Er_ e"><>Şerif Ali Minazi>a a>v> bir-densizin-ithami-ve-sbuli-pasamiz-makale,4691tml" title="SoBlr Densizin İthamıive5Şbulı Paşa/ bztitge_i"Er_ e"><>Blr Densizin İthamıive5Şbulı Paşa/ bzi>a a>v> v> a>v> mv clta-hresm="makaler" />ta-hresid="4689profil/16/huseyin-koksa title="SoHüseyin Köksa titge_i"Er_ e"><>mg src="http://www.dinihaberler.com/images/bayazarla 0thumbs>huseyin-koksa .pn />t="ErHüseyin Köksa t> iv class="hs-heauthor-ntent="s-toauthor-mid/ iv class="hs-heauthor-names-heple" ont cprofil/16/huseyin-koksa title="SoÖmür: Ahi =t YurdunuiKazak üİin B Armaan: Eddlmi Y Nimeatitge_i"Er_ e"><>Hüseyin Köksa i>a a>v> omur-thi =t-yurdunu-kazak -ices-arman_s-eddlmis-nimea-makale,4689tml" title="SoÖmür: Ahi =t YurdunuiKazak üİin B Armaan: Eddlmi Y Nimeatitge_i"Er_ e"><>Ömür: Ahi =t YurdunuiKazak üİin B Armaan: Eddlmi Y Nimeai>a a>v> v> a>v> div> ta-hresid="4687profil/34/rukede-yildiztitle="SoRukede YILDIZtitge_i"Er_ e"><>mg src="http://www.dinihaberler.com/images/bayazarla 0thumbs>rukede-yYldYz.pn />t="ErRukede YILDIZt> iv class="hs-heauthor-ntent="s-toauthor-mid/ iv class="hs-heauthor-names-heple" ont cprofil/34/rukede-yildiztitle="SoFi-ittes’i CHP039; pn B Atari_ı mıiSattı?"otge_i"Er_ e"><>Rukede YILDIZi>a a>v> fi-ittesi-chp-nis-atari_b-mi-satti-makale,4687tml" title="SoFi-ittes’i CHP039; pn B Atari_ı mıiSattı?"otge_i"Er_ e"><>Fi-ittes’i CHP039; pn B Atari_ı mıiSattı?i>a a>v> v> a>v> mv clta-hresm="makaler" />ta-hresid="4684profil/447/emes-tii><>mg src="http://www.dinihaberler.com/images/bayazarla 0thumbs>emes-tiYkpg" />t="ErEm B ARIKt> iv class="hs-heauthor-ntent="s-toauthor-mid/ iv class="hs-heauthor-names-heple" ont cprofil/447/emes-tii><>dm B ARIKi>a a>v> seb-i-tiusun-554-yildonumunde-makale,4684tml" title="SoŞeb-i Arus’un 554. Yırönühünde" tge_i"Er_ e"><>Şeb-i Arus’un 554. Yırönühündei>a a>v> v> a>v> mv clta-hresm="makaler" />ta-hresid="4683profil/865/psikedatrisr-dr-hamdi-kalyoncu<>mg src="http://www.dinihaberler.com/images/bayazarla 0thumbs>hamdipg" />t="ErPsikedatrisr Dr. HamdiiKalyoncu<> iv class="hs-heauthor-ntent="s-toauthor-mid/ iv class="hs-heauthor-names-heple" ont cprofil/865/psikedatrisr-dr-hamdi-kalyoncu "Nur-i Muhammedi" iht>yac b" tge_i"Er_ e"><>Psikedatrisr Dr. HamdiiKalyoncui>a a>v> sufi-inancde -nur-i-muhammedi-iht>yaci-makale,4683tml" title="SoSufi inancın > "Nur-i Muhammedi" iht>yac b" tge_i"Er_ e"><>Sufi inancın > "Nur-i Muhammedi" iht>yac bi>a a>v> v> a>v> div> ta-hresid="4671profil/867>prof-dr-ibrthimergias<>mg src="http://www.dinihaberler.com/images/bayazarla 0thumbs>ibrthimergiaYpg" />t="ErProf. Dr. İbrthim Mgiaş<> iv class="hs-heauthor-ntent="s-toauthor-mid/ iv class="hs-heauthor-names-heple" ont cprofil/867>prof-dr-ibrthimergias<>Prof. Dr. İbrthim Mgiaşi>a a>v> gec-kalinmis-hayirli-bir-tesebbus-veya-makale,4671tml" title="SoGeçakt=ınmı Y hayırlır kereşebbüsiveya..." tge_i"Er_ e"><>Geçakt=ınmı Y hayırlır kereşebbüsiveya...i>a a>v> v> a>v> mv clta-hresm="makaler" />ta-hresid="4661profil/856>prof-dr-ramaza-t="intas<>mg src="http://www.dinihaberler.com/images/bayazarla 0thumbs>200pg" />t="ErProf. Dr. Ramaza ALTINTAŞ<> iv class="hs-heauthor-ntent="s-toauthor-mid/ iv class="hs-heauthor-names-heple" ont cprofil/856>prof-dr-ramaza-t="intasn..." tge_i"Er_ e"><>Prof. Dr. Ramaza ALTINTAŞi>a a>v> kur-t-tskgi- li-kucuk-hocamizin- die d-makale,4661tml" title="SoKu 039; pa Annaann, Ali Küçük Hoca/ bzın Ardın >n..." tge_i"Er_ e"><>Ku 039; pa Annaann, Ali Küçük Hoca/ bzın Ardın >n...i>a a>v> v> a>v> mv clta-hresm="makaler" />ta-hresid="4650profil/399>hakki-soe> />tle="SoHakkıiSÖYLERtitge_i"Er_ e"><>mg src="http://www.dinihaberler.com/images/bayazarla 0thumbs>hakkY-soe> _1pg" />t="ErHakkıiSÖYLERt> iv class="hs-heauthor-ntent="s-toauthor-mid/ iv class="hs-heauthor-names-heple" ont cprofil/399>hakki-soe> />tle="SoEhl-i Sünnet!cotge_i"Er_ e"><>HakkıiSÖYLERi>a a>v> ehl-i-sunnet-makale,4650tml" title="SoEhl-i Sünnet!cotge_i"Er_ e"><>Ehl-i Sünnet!i>a a>v> v> a>v> iiv> i>v> div> dv class="hs-topanele-hepanelotabe-hess=t-mihutes-hergin-bobottom earfix f iullass="hsnavs-hepabse-hebbca-al-hent c-uplhhead-font clearfix"> lid="-hemoscta-hrtogg="Sopab">Yum splii Okunana> splii ta-hresid="029805/liass="hs-heim =e-hk-tr0
duyuru/ ="backgrou drcolor:#334052<>yUYURUi>a man> 2018-01-15 03:03:17a>an>v> mv class="hs-toale" s-heple" ont clnt c15l-hebch mhref="http://www.dinihaberler.com/">vuyuru/"isantoilthiyat-on"isantokonusunda-v>yanet-eekli-h029805tml" title="SoLisant + İlthiyat Ön"isant Konusunda y>yanet Haklı!cotge_i"Er_ e"><>Lisant + İlthiyat Ön"isant Konusunda y>yanet Haklı!a>a <>v> div> ta-hresid="029965/liass="hs-heim =e-hk-tr0
duyuru/ ="backgrou drcolor:#334052<>yUYURUi>a man> 2018-01-17 22:47:37a>an>v> mv class="hs-toale" s-heple" ont clnt c15l-hebch mhref="http://www.dinihaberler.com/">vuyuru/v>yanet-bir-6-bin-imamrdaha-alacak-h029965tml" title="Soy>yanet r ke6 r n imam daha alacak!cotge_i"Er_ e"><>y>yanet r ke6 r n imam daha alacak!a>a <>v> div> ta-hresid="029828/liass="hs-heim =e-hk-tr0
duyuru/ ="backgrou drcolor:#334052<>yUYURUi>a man> 2018-01-15 03:06:50a>an>v> mv class="hs-toale" s-heple" ont clnt c15l-hebch mhref="http://www.dinihaberler.com/">vuyuru/v>yanet-kimseyi-zorlamadi-h029828tml" title="Soy>yanet Kimseyi Zorlamadı!cotge_i"Er_ e"><>y>yanet Kimseyi Zorlamadı!a>a <>v> div> ta-hresid="029957/liass="hs-heim =e-hk-tr0
d>yanet-eer-g/ ="backgrou drcolor:#304162<>y>YANET HABERi>a man> 2018-01-17 16:30:30a>an>v> mv class="hs-toale" s-heple" ont clnt c15l-hebch mhref="http://www.dinihaberler.com/">v>yanet-eer-g/ li-erbahepan-piar-n lismasi-h029957tml" title="SoAlclErşka039; pt><>AlclErşka039; pt>a <>v> div> ta-hresid="018008/liass="hs-heim =e-hk-tr0
d>yanet-eer-g/ ="backgrou drcolor:#304162<>y>YANET HABERi>a man> 2018-01-18 07:49:26a>an>v> mv class="hs-toale" s-heple" ont clnt c15l-hebch mhref="http://www.dinihaberler.com/">v>yanet-eer-g/dogan_s-payss=lmi-yan><-v>yanet-personelinis-caha-ynacak-h018008tml" title="Sodoğan: payssnnamı yan>< y>yanet personelinis cahı yanacak!cotge_i"Er_ e"><>doğan: payssnnamı yan>< y>yanet personelinis cahı yanacak!a>a <>v> div> v> mv class="hsaab-panesadd- irs-ta-hresid="029957/lass="hs-heim =e-hk-tr0 d>yanet-eer-g/ ="backgrou drcolor:#304162<>y>YANET HABERi>a man> 2018-01-17 16:30:30a>an> v>yanet-eer-g/ li-erbahepan-piar-n lismasi-h029957tml" title="SoAlclErşka039; pt><>AlclErşka039; pt>a a>v> m>v> ta-hresid="029965/lass="hs-heim =e-hk-tr0 duyuru/ ="backgrou drcolor:#334052<>yUYURUi>a man> 2018-01-17 22:47:37a>an> vuyuru/v>yanet-bir-6-bin-imamrdaha-alacak-h029965tml" title="Soy>yanet r ke6 r n imam daha alacak!cotge_i"Er_ e"><>y>yanet r ke6 r n imam daha alacak!a>a a>v> m>v> ta-hresid="029805/lass="hs-heim =e-hk-tr0 duyuru/ ="backgrou drcolor:#334052<>yUYURUi>a man> 2018-01-15 03:03:17a>an> vuyuru/"isantoilthiyat-on"isantokonusunda-v>yanet-eekli-h029805tml" title="SoLisant + İlthiyat Ön"isant Konusunda y>yanet Haklı!cotge_i"Er_ e"><>Lisant + İlthiyat Ön"isant Konusunda y>yanet Haklı!a>a a>v> m>v> ta-hresid="029964duyuru/ ="backgrou drcolor:#334052<>yUYURUi>a man> 2018-01-17 20:36:54a>an> vuyuru/mufettis-yardimcickgi-yazickosdeavi-kazat-tdayssres-isimri i-h029964tml" title="SoMüfettiş Yardımcılnaann Yazılna Sna mvna Kazat Adayssrın İsimri i"otge_i"Er_ e"><>Müfettiş Yardımcılnaann Yazılna Sna mvna Kazat Adayssrın İsimri ia>a a>v> m>v> ta-hresid="029962duyuru/ ="backgrou drcolor:#334052<>yUYURUi>a man> 2018-01-17 19:36:21a>an> vuyuru/sozluosdeava-girlcik-tdayssres-girihebelgeri i-ve-kpshepaban-puanri_b-acik e"di-h029962tml" title="SoSözlü snıava girlcik adayssrın giriş belgeri iive5KPSS paban puanri_ı aılak e"d b" tge_i"Er_ e"><>Sözlü snıava girlcik adayssrın giriş belgeri iive5KPSS paban puanri_ı aılak e"d ba>a a>v> m>v> <>v> div> miv> sv clid="-hektii>atu />ass="hs-hepanele-hepanelom/"ics-hergin-bobottom earfix f av class="hs-tosdeg-header:bs-head-font cl-hent c-uplearfix">
atür a>v> mhref="http://www.dinihaberler.com/">ktii>atu > />tle="SoKtii>atürtiass="hs-toader:beneskull-right"><>Tüh Ktii>atür> m>a div> av class="hs-tontent=" mhrtle="So039; pRusya, Türkede ve5İran gerçik r kererör" smücer:" sko lisyonu kurdu039; p" ref="ht#modalektii>atu />ro> ="button/>ta-hrtogg="Somodal<>mg src="http://www.dinihaberler.com/images/basayfari_/1031121391pg" />t="Er039; pRusya, Türkede ve5İran gerçik r kererör" smücer:" sko lisyonu kurdu039; p" />a>a a>v> miv> av class="hs-topanele-herlcincam/"mterse-heuserse-hergin-bobottom whim earfix f iv class="hs-tosdeg-header:bs-head-font cl-hent c-uplearfix">
v> div>
vuyuru/v>yanet-bir-6-bin-imamrdaha-alacak-h029965tml" #m/"mter_252579yanet r ke6 r n imam daha alacak!cotge_i"Er_ e"><> av class="hs-heuserontent="/ av class="hs-heuseronameman> 2018-01-22 00:20:06a>an> iv class="hs-heuseroticlcles-head-font c dot-dot/>ta-hreeet">="40 imam hatip mezunuiolanri_a çok az rakam vi ilmi Y bu rakamın daha fazlamam snızeremteni ev>yumv> a>v> a>a <>v> av clta-hresm="yumta-hresid="252578vuyuru/2018-mesleki-bilg]ri -sevede-tespitosdeav-aarihiebelli-madu-h018146tml" #m/"mter_252578<> av class="hs-heuserontent="/ av class="hs-heuseronameman> 2018-01-22 00:06:41a>an> iv class="hs-heuseroticlcles-head-font c dot-dot/>ta-hreeet">="40 Yuksik fiyat olursa girm =e2017 deki puan yeti banaa>v> a>v> a>a <>v> av clta-hresm="yumta-hresid="252577v>yanet-eer-g/hdp-nis-muftusu-ertyasyona-isgl-deyipev>yanet-e-tepki-gosti di-h018570tml" #m/"mter_252577/>tle="SoHDP039; pn B Müftüsü Ortyasyonal039; pİşgl039; p deyip y>yanet039; pe tepki gösti dicotge_i"Er_ e"><> av class="hs-heuserontent="/ av class="hs-heuseronameman> 2018-01-21 23:49:20a>an> iv class="hs-heuseroticlcles-head-font c dot-dot/>ta-hreeet">="40 1990>ta Antalya GebizlclEğialm Merkezinde "siz bu te">larla mıiPKK ya kaenna sevunacaksnızz v>yen kurs>yer Müftü-vaiz adayna kimdi? Aiaştnrılsnı MİTotgeafın >n.a>v> a>v> a>a <>v> av clta-hresm="yumta-hresid="252575vunya/di-tdami-keif]ne-ucak-aldi-h018571tml" #m/"mter_252575n adamıikeif]ne uçkk arı otge_i"Er_ e"><> av class="hs-heuserontent="/ av class="hs-heuseronameman> 2018-01-21 23:14:16a>an> iv class="hs-heuseroticlcles-head-font c dot-dot/>ta-hreeet">="40 böyles-erlemam z..ki-ite adamı mad>n adamıiv>yes-erleyapılm z ..çok ybulı Yd n ser:ce islam....ır ..gerisiotghrif eddlmi Ytira>v> a>v> a>a <>v> av clta-hresm="yumta-hresid="252574v>yanet-eer-g/hdp-nis-muftusu-ertyasyona-isgl-deyipev>yanet-e-tepki-gosti di-h018570tml" #m/"mter_252574/>tle="SoHDP039; pn B Müftüsü Ortyasyonal039; pİşgl039; p deyip y>yanet039; pe tepki gösti dicotge_i"Er_ e"><> av class="hs-heuserontent="/ av class="hs-heuseronameman> 2018-01-21 22:52:43a>an> iv class="hs-heuseroticlcles-head-font c dot-dot/>ta-hreeet">="40 hadi ora >n. mukayeseyesbkk bi iigel. nesalakasn var vat><. adınalyazık.a>v> a>v> a>a <>v> <>v> a>v> mv clta-hresm="bann" />ta-hresid="264bann" .php?id=264="600coyle> ="dth: :300px;heet">: 600px;bo der:0/>t="Erbann" 264a> spv> sv clid="-hetrs v/>ass="hs-hepanele-hepaneloarchive -hergin-bobottom earfix f av class="hs-tosdeg-header:bs-head-font cl-hent c-uplearfix">
yugeafi <>v> mhref="http://www.dinihaberler.com/">biyugeafir.coml" tiass="hs-toader:beneskull-right">e-hescb<>Tühüm>a div> av class="hs-tontent=" prof-dr-hbaede-mticl-kimdir-biyugeafi,111tml" title="SoProf. Dr. HbaedeMticna kimdir?"otge_i"Er_ e"><> iv class="hsll-rift:- ="rgin-b: 0 10px 10px 0;" dc src="http://www.dinihaberler.com/images/babiyugeafi/Prof.-Dr.-Hbaede-MticY-kimdir1pg" />ass="hslazy/>t="ErProf. Dr. HbaedeMticna kimdir?"o/ div> iv c db>Prof. Dr. HbaedeMticna kimdir? dp>y>yanet İşri iiBaşk><>yanet İşri iiBaşk>p a>v> a>a <>v> a>v> sv clid="-hetrs v/>ass="hs-hepanele-hepaneloarchive -hergin-bobottom earfix f av class="hs-tosdeg-header:bs-head-font cl-hent c-uplearfix">