''İptal kararı projeyi etkilemeyecek''

3. Köprünün iptal kararıın ardından flaş açıklama geldi.

''İptal kararı projeyi etkilemeyecek''

3. Köprünün iptal kararıın ardından flaş açıklama geldi.

12 Haziran 2015 Cuma 23:59
''İptal kararı projeyi etkilemeyecek''
banner283
KGM'den yapılan açıklamada, son günlerde yazılı ve görsel basında, Kuzey Marmara Otoyolu ve 3. Boğaz Köprüsü Projesi'nin imar projeleri hakkında farklı içeriklerde haberlere yer verildiği belirtildi.

Söz konusu haberlerin, kamuoyunda yanlış değerlendirmelere neden olabileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul 8. İdare Mahkemesi'nin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 8 Ekim 2013 tasdik tarihi ile onaylanan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Beykoz ve Sarıyer Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Geçişlerine İlişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Planı değişikliğinin iptaline ilişkin kararı; plan yapma ve onaylama yetkisi yönünden verilmiş olup, mahkeme kararında belirtilen gerekli düzenleyici ve tamamlayıcı tüm işlemler derhal başlatılmış ve yasal süresi içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

''ETKİLEYECEK BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL''

Kararın kapsamı, 3. Boğaz Köprüsü'nün Beykoz ve Sarıyer ilçelerindeki ayaklarının arkalarında yer alan Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi'ndeki son derecede kısıtlı bir alan ile sınırlıdır ve projenin genelini ilgilendiren veya takvimini etkileyebilecek bir durum kesinlikle söz konusu değildir."

ab
ab p str"> xt">&rsaqp stlnslide">
&pber-kapsa habe&rsaq/ww p stlnslide"> &rsaqp stltar' rowta-hsmnslide">
_thr/>
ta-hsmnslide"> inputnihei cd p s6nslide">
ByLock kullanıcılaiv cs="caroumanset"input yis/. rget
- Sose; a>
="cw8583 So5"83" class="clearfix"fixYBıt: @yis/er" data-hmez">
xr:0" alt="ı Yrsaqrınn is sınırından in-t
www.kt8583 So4
Ke BöKww.kt85:t"input yis/. as-haber-;
input class=ss="fo" yis/. cevap" valueni"ng" > ="cw85 input class=ss="fo" yis/. tokfo" valueniefc065c5590c6ca11d2d5e04d227029c2bdges2f" e="lide"> =nk"v> Yrsaqe"uzakanlımakeolupjelennetp:/yçletplan ytir.="#altmanseead-fdden="tismi> =nk"v>soena><#t hs-lms;r:0" alt="ı =nk"v =nk"vs clas =nk"vserroricidset/"83" class="clear classiv class="h15arfix" style="margin-tin-t button class=button"#altmanseead-fdden="tismi> =nk"v>>×Tüareto">Tküfüremler en,e şa-titnda bel,Tküçük-lm-tiürücü belba,Tuncstehcen,e hlüa ayke" ta, lato"l 8.hsü'nüna zww.dı; pck"> i yönzklarhs-hlsi'nin iProjesi'nin n eriz" h858türlü nya/,>Tukuk/,>rler/,>id.di-btc ml iProjesa yagnn n Üye/Üye'ni’tr"w.opr. lide"> lide"> indow.aion.c. ab p str ıcılarına hapis crgin-t dding" > ab p str&rsaq/ww fbp stlnaiv> acebookp stln"ı ta-hsmnslide"> bt:oot""ukiye'ye destek mesa5610589"(f > <(d, s,>id) { ıcılarına hapis cvww js,>fjs = d.getEm/imntsByTagNis/(s)[0]; ıcılarına hapis cif (d.getEm/imntById(id))-kullan; ıcılarına hapis cjs = d.createEm/imnt(s);cjs.id = id; ıcılarına hapis cjs.pis = "// nect. acebook.net/tr_TR/all.js#xfbml=1"; ıcılarına hapis cfjs.parentNode.insk"vBefore(js,>fjs); ıcılarına hapis}(docuimnt, '610589', ' acebook-jssdk'));oogle = wlide"> ttp://www.dinihaberler.com/images/hh"trues/bylo ="l/div> lide"> indow.aion.c. ab hhs-hea class="fa fa-" classss="fo-s=" 3" class="clearfix"">"trueea class="fa fa-" classss="fo-sayfa" 3" class="clearfix"">cilari class="fa fa-las" class="paylbox
bcd n-bottom:> bookiv k-83)" class="font hs-bgch"> İlan ip hs-hler="#altmanset" da-aicle-lass="payl div class="hs-artrtaradding" > - Sohsm="haberlereherlecoml-mlsm="haberler" data-hsid="130069" class="item"> 9open.com/d"fo-kurhircor-operas7unya/natop://www.dinihaban-sozl9mansehs-bm/d"fo kurhiritet o="hs-artrtaradding" > hogramı" tarna hapis cezası" target="_blank"> hogramıcap> 15ix" style="marg hogramı
Diyanet Ponusu değildir ay hapis cezası aradding" > - Sohsm="haberlereherler" data-hsid="130176" class="item active"> hogramı" tarna hapis cezası" target="_blank"> MÜSİADz konusu değildaradding hogramıcap> 15ix" style="marg hogramı
MÜSİAD-title">Diyanet Ponusu değildir ay hapis cezası aradding" > - Sohsm="haberlereherler" data-hsid="130176" class="item active"> b -lm-titü: 5 şehit, 1239;da yol="hs-artrtaradding" > hogramı" tarna hapis cezası" target="_blank"> -lm-titü: 5 şehit, 1239;da yolDz konusu değildaradding" > hogramıcap> 15ix" style="marg hogramı
-lm-titü: 5 şehit, 1239;da yoAD-title">Diyanet Ponusu değildir ay hapis cezası aradding" > div class= konusu değildaradding" > - Sohsm="haberlereherlecoml-mlsm="haberler" data-hsid="130069" class="item"> aliyor--hab/wwecomiyliniiaz Kan-a_blae-dogru-çlar Kil/sosyal8iad-tenop://www.dinihaban-sozlrliyor" class="hs-lm-title" target="_blank">Askeri araçlar Kill="hs-artrtaradding" > hogramı" tarna hapis cezası" target="_blank"> Askeri araçlar KillDz konusu değildaradding" > hogramıcap> 15ix" style="marg hogramı
Askeri araçlar KilAD-title">Diyanet Ponusu değildir ay hapis cezası aradding" > - Sohsm="haberlereherler" data-hsid="130176" class="item active"> b -lm-titü: 2 aliyo39;şbtc ıyitiuri, 3 aliyo3knda pl="hs-artrtaradding" > hogramı" tarna hapis cezası" target="_blank"> -lm-titü: 2 aliyo39;şbtc ıyitiuri, 3 aliyo3knda plDz konusu değildaradding" > hogramıcap> 15ix" style="marg hogramı
-lm-titü: 2 aliyo39;şbtc ıyitiuri, 3 aliyo3knda pAD-title">Diyanet Ponusu değildir ay hapis cezası aradding" > - Sohsm="haberlereherler" data-hsid="130176" class="item active"> a_bladasayis/tuncdeposu bo cl" hacom/guncel/a163iad-tenop://www.dinihaban-sozlr_bla’d>Tuncelideposu bnsete " hanan OktA="hs-artrtaradding" > hogramı" tarna hapis cezası" target="_blank"> Tuncelideposu bnsete " hanan OktADz konusu değildaradding" > hogramıcap> 15ix" style="marg hogramı
Tuncelideposu bnsete " hanan OktAD-title">Diyanet Ponusu değildir ay hapis cezası aradding" > div class= konusu değildaradding" > - Sohsm="haberlereherlecoml-mlsm="haberler" data-hsid="130069" class="item"> tskm/asoso-a_blan('h1openu-ypg-dttp:guncel/a162iad-tenop://www.dinihaban-sozlTSKo">TÖSO,="_blanket-titl1manseü YPGnket-titnmbset o="hs-artrtaradding" > hogramı" tarna hapis cezası" target="_blank"> TÖSO,="_blanket-titl1manseü YPGnket-titnmbset oDz konusu değildaradding" > hogramıcap> 15ix" style="marg hogramı
TÖSO,="_blanket-titl1manseü YPGnket-titnmbset AD-title">Diyanet Ponusu değildir ay hapis cezası aradding" > - Sohsm="haberlereherler" data-hsid="130176" class="item active"> ond_bdy">mezeden i-pommıctie-basvurmuoyunduncel/m50iad-tenop://www.dinihaban-sozlÖnd_bdy" mezeden ıPOMEMnket-tctieleyicvurmuoyunduo="hs-artrtaradding" > hogramı" tarna hapis cezası" target="_blank"> hogramıcap> 15ix" style="marg hogramı
Diyanet Ponusu değildir ay hapis cezası aradding" > - Sohsm="haberlereherler" data-hsid="130176" class="item active"> pkkpyd-lihttp:/_blcti-buyuk p sik-icladasabd-bizi-satm/asayis4unya/natop://www.dinihaban-sozlPKK/PYnset-tilile hs-t_blcti bnyük-p sikemleinde! ABD bizi satmt o="hs-artrtaradding" > hogramı" tarna hapis cezası" target="_blank"> hogramıcap> 15ix" style="marg hogramı
Diyanet Ponusu değildir ay hapis cezası muft muft -gevhti-s="-egitimi-ehil-el'nin -cpilmya-da"tru4iad-teniv> sonrakiHer" datr ayle">Diyanet Ponusuı-);
om/abptifak geniom/abpt83 So4 Blok -ll8ix" style="marg"hs-aicle-/strong>