Mustafa Sarıgül'ün şeriat korkusu

Şişli Belediye başkanlığı yaptığı dönemde muhafazakar camiayla arasını iyi tutmaya çalışan Mustafa Sarıgül, yaklaşan seçimler öncesinde gözünü şimdi de laik kesime dikti.

Mustafa Sarıgül'ün şeriat korkusu

Şişli Belediye başkanlığı yaptığı dönemde muhafazakar camiayla arasını iyi tutmaya çalışan Mustafa Sarıgül, yaklaşan seçimler öncesinde gözünü şimdi de laik kesime dikti.

14 Mart 2015 Cumartesi 13:36
Mustafa Sarıgül'ün şeriat korkusu
banner221
 
İstanbul'da Eyüp ve Süleymaniye, Edirne' de Selimiye  gibi büyük camilere zaman zaman sabah namazlarına giden, cemaate çorba ve kahvaltı türü ikramlarda da bulunan Sarıgül 7 Haziran seçimleri için CHP'den adaylığının konuşulduğu günlerde Sözcü gazetesine röportaj verdi.
 
Sarıgül, AK Parti iktidarını yerden yere vurdu ve 'Laiklik tehlike altında, iktidar şeriatı getirecek' sözleriyle laik kesime sempatik görünmeye çalıştı.
 
 
İşte Sarıgül'ün röportajındaki ilgili bölüm;
 
"AKP şeriat getirecek"
 
Ben si­ya­set­te var ol­mak için mü­ca­de­le ver­mem. Ül­ke­min so­run­la­rı sı­kın­tı­la­rı var. Uzun yıl­lar­dan be­ri ül­ke­mi­zin üze­rin­de ka­ra bu­lut­lar gi­bi çö­ken AKP İk­ti­da­rı var. Bu ik­ti­dar ül­ke­yi sı­kın­tı­ya so­ku­yor. Bu ik­ti­dar yurt­taş­lar ara­sın­da ‘sen-be­n’ ay­rı­mı ya­pı­yor. Onları ‘Ben­den olan­lar ve ol­ma­yan­la­r’ ola­rak ayı­rı­yor. Bu ik­ti­da­rın per­de ar­ka­sı, şif­re­le­ri ve kod­la­rı ne ya­zık ki ül­ke­yi şe­ri­at dü­ze­ni­ne gö­tür­me­ye yö­ne­lik. Ben la­ik ve de­mok­ra­tik Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’nin teh­li­ke­de ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­rum. La­ik ve de­mok­ra­tik Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’nin tek­rar şah­lan­ma­sı ge­re­ki­yor. Ben de si­ya­si so­rum­lu­lu­ğum ve bi­ri­kim­le­rim ge­re­ği bu de­ne­yi­mi­mi­zi, ener­ji­mi­zi ül­ke si­ya­se­tin­de sos­yal de­mok­ra­si an­la­yı­şı­mı­zın ik­ti­dar ol­ma­sı için se­fer­ber et­me­miz ge­rek­ti­ği­ne ina­nı­yo­rum. Ge­nel Baş­ka­nı­mı­zın da ben­den böy­le bir ar­zu­su ol­du. Ge­nel Baş­ka­nı­mı­zın al­mış ol­du­ğu ön se­çim ka­ra­rın­dan bü­yük mem­nu­ni­yet duy­dum.

 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Avatar
AKDENİZ 2015-03-15 05:30:35

Bu sarıgüle Demirel elini vermiş galiba .Bukelamun gibi araziye göre renk alıyor cenaze levazımatçısı , koş teşvikiye camiin de cenaze var . Baş münafık

banner220