Lütfi Doğttp://www.dinihaberler.com/images/habeer/logoclass="hs6/03/c/DönsdeYkCumhurbaşkEm9;dARIKs -->
Cumhurbaşk SakaryaEm9;dARIK
SakaryaŞeb-idArusi Aun 554. Y ön
Lütfi Doğttp://www.dinihaberler.com/images/habeer/logoclass="hs6/03/c/hgldiCumhurbaşkPsikh1atr63. Dr. Hgldi Kllyoncu -->
Cumhurbaşk Adana'Psikh1atr63. Dr. Hgldi Kllyoncu
Adana'Sufi rgancında "Nu"si Muhammedi" ihth1acdi
Lütfi Doğttp://www.dinihaberler.com/images/habeer/logoclass="hs6/03/c/ibrdhimtom aYCumhurbaşkProf. Dr. İbrdhim 20:aş -->
Cumhurbaşk nm> hayırlgilbir teşebbüs vey s-ank">Lütfi DoğProf. Dr. İbrdhim 20:aş
Lütfi DoğGeç k/a> nm> hayırlgilbir teşebbüs vey Lütfi Doğttp://www.dinihaberler.com/images/habeer/logoclass="hs6/03/c/200CumhurbaşkProf. Dr. Rarzil ALTINTAŞ -->
Cumhurbaşk Lütfi DoğProf. Dr. Rarzil ALTINTAŞ
Lütfi DoğKurnaze Til Aşm tahl, dli Küçük Hocglgiz039;Ars="ndan