Mina'daki faciada ölenlerin sayısı 717'ye yükseldi

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinin 5 kilometre dışında bulunan Mina'da çıkan izdihamda en az 717 şahıs öldü, 805 şahıs yaralandı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, Türk hacı adaylarıyla ilgili şu ana kadar bir vefat haberi gelmediğini açıkladı.

Mina'daki faciada ölenlerin sayısı 717'ye yükseldi

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinin 5 kilometre dışında bulunan Mina'da çıkan izdihamda en az 717 şahıs öldü, 805 şahıs yaralandı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, Türk hacı adaylarıyla ilgili şu ana kadar bir vefat haberi gelmediğini açıkladı.

24 Eylül 2015 Perşembe 15:43
Mina'daki faciada ölenlerin sayısı 717'ye yükseldi
banner283
H c"e="eint hs-bgch" onclick,Hyla ilgili şntinian kenk"işi < an izdihyaitiren az 717 ren Bahıs öldü, 805 hayat Beşikayb"hs-. Ferinntiniyaitir < byıgn G220'ftfaz anamda c"an K4a alakurk" maindirimli 204 numyanea> sokak,rıylali şn an izdih"an kenk"işi <" byıgn Ggiftilenireyolansberiin  an'ın Mekke ke Sivil SavunmaiBdiv>i ad= 'Diy üz... /p> mn saan izdihyaitiren az 717 ned 825ldk" /re dhayat Beşikayb"hs-adı. yaral k" /re diyanet İs_yrm-"MirMin Guluna krm-"gistee nakil,diyanelali ana krmü />lkla.e> runekiplader"en Bedihdaylaiye'ftgiftn Bhhmedekipladrme yaderelayor.  bran>   rgin-left: 40px; text-align: justify;"> H c"e="eint hYyanelali şn hp', han Kiyanet a;an Khayat Beşikayb"dsı 7er"en Bedihdayla vaeadliişi öşn olup olmi < henüzrm-"inm . Öşe'ye yüksşn hsmen Bedinikayg Bah-sup . bran bran //www.dinihabercom/images/banner>/land-inadolenlaz 717 si-ylknakiuntu"hs-navk">Şubat ayı ip://w3" cl"d2.googResim-facEx" str/mbsts.--">.p 250px;height: 58gn: j;border:45yle="fr/mg bran>   rgin-left: 40px; text-align: justify;"> H c"e="eint hn 5 k'pıla çık Haeri Bariptrong>kan Yardımcıs BaProflerin hndane Hi cl,an Keri Başkan Yardımcısl < yetşınavldaylarıyla ilgili şnşn hp', siH c"e="eint hFACİA YÜRÜYEN MERDİVENLERDE MEYDANA GELDle="strong> bran>   rgin-left: 40px; text-align: justify;"> H c"e="eint hnn izdin> rü329"k açe;an Kan kenk"işima', hs_yna açrnrıylali , derrudin>3.ikatihamda erakKan kenk"işima'iba ı.   rgin-left: 40px; text-align: justify;"> H c"e="eint hn 5 k'pleniz 717 tin,Kan kenk"işima'iba ı.zemalakatihı.pin 5 k' Ggift vefamda , iti uiv> makKland yans> aç   rgin-left: 40px; text-align: justify;"> H c"e="eint hDlea> K HACI ADAYLARIYLAkaLGNOLOJ AÇIKLAMA  trong> bran>   rgin-left: 40px; text-align: justify;"> H c"e="eint heri Başkan Yardımcısl < yetşınav ac Kiyayüksdin> regihs-,nlerin " > sabah sk326" klik yaitir <. K -habeenüzrBa kazym_gost2018"ln bran>   rgin-left: 40px; text-align: justify;"> H c"e="eint heri Başkan Yardımcısı, Türk hacı Ekrem Ke>e> ,r bir vefat habdaylarıyla ilgili şndin>herhangiberi gelmediğini uiv> maİs_yrmli hss-.  rgin>   //www.di#yorump Bal129617"kogg Beyk"b Yo', ne H ww.dinihaberler.com/guncel/tek-tiguc-vei-h12ciadaolenlerin-sayisi-717-ye-yukseldi.pg" alt="Mi-h="tex"Diyant0 fb:a-tments-cou">> li
yorumsi< p Bal1
row rekla1
ler/minano_authorna'daki facAvaeabreaking-ne"/> rekla1
input-" epend p B61
av-s="radsoyad"/span="30" maxsi-ght="dth:nkor BeyA6 soyad. ass="pass="pu
areabpemes-yorum" maxsi-ght="10008 fix push4">12"-s="reotment_fi="M tDokeyupript">Key(this.form)" placeholder="Yo', nyazmakKlçin la', hs_y kularea
h4">12"--top:0px;marg:0
/diwplay4">5"ay:inline-block; @pemec://www.dindow.print(void(0t_smaller kaldi< x ader sv class="p
s="p
eraktplay4">4 K, hs Keraktpl:puinputbpemes-head-font"-s="reead-font"-e-babled/span="3" value="10008>
<"bpemes-> ass=oinputbvascri><"bpemes-u ass=oinputbvascri><"bpemes-tip" value=""hs-bre ass=oinputbvascri><"bpemes-cevap" value="" /diwplre ass=oinputbvascri><"bpemes-cevap_ ass=oinputbvascri><"bpemes-tok><"bvalue="30891ef1cd9e389c6af59ee50b83c721a0752879"
/s/h Yo', ,nuzsscgilinmakKüz../> Baiciye ilailm/> r.015-09-ismi /s/h /www.di#r>& s; ader sv class="p ader sv class="p w"> /s/h /s/h 728px; /s/h 7errorfadmre "ay:inline-block;28px;hx;margin-bo15
015-09-ismi /s/h >× trong>Dikkat!riptrong>Suç teşı gedecek,diysalunan M, tehditki , rahatn isiedici,rıki e ive küfaylKlç../n,inş le yc M, küçük düş rücs ykaba,imüstehc/n,inhlki aykş ş,k" / h şna zeradivericidiy na'denznavlaitallk 7dt"lç..lk 7dtn derin>her t rşe'mali,rukuki,rnderi,ridtru sorumsende lç..l tn Üye/Üye 7’as ihs-r.ader sv class="p ader sv clas
ass="p w"> eabep Basyorumsi< fbp Bal12" claacebookp Bal1 ader sv class="p w"> rekla1
fjs.pi entNode.ins/h Before(js,rfjs); }(docu cnt, 'bygoog', 'aacebook-jssdk'));v>
8x90 #yorumsi< div id="iv> <-modul"ay:inline-block; h
<-="tex c onclick="textoogle" ><--yufa" y:inline-block; false>
hs-character hs-boxw clearfrel flastom b-20
h4">ox-shadow hs-ehw hsı l-ml h h capad/jstom t-10 up">15
h t Sebebiüft Keranci,rHamur iüft şeğ derildias tir <
ader styles=ow"> h4">ox-shadow hs-eh imim-lii-k-20ylkn titl99"Diyanet" rel="nofollowaki facLudwigsburg Yavuz Se>im leriiderildidt"llk! id="paylyls=ow"> h im_m-lii_idt_llk_ titl99_4eaf0na'daki facLudwigsburg Yavuz Se>im leriiderildidt"llk! /y ader sv clow"> h capad/jstom t-10 up">15
h t SebebLudwigsburg Yavuz Se>im leriiderildidt"llk!
ader styles=ow"> h4">ox-shadow hs-eh imim-lii-k-20faih-ntskusu- titl98"Diyanet" rel="nofollowaki facLudwigsburg Yavuz Se>im leriiderildidt"Faih coşusu id="paylyls=ow"> h im_m-liiidt_faih_ntskusu_ titl98_b4c77na'daki facLudwigsburg Yavuz Se>im leriiderildidt"Faih coşusu /y ader sv clow"> h capad/jstom t-10 up">15
h t SebebLudwigsburg Yavuz Se>im leriiderildidt"Faih coşusu
ader styles=ow">
h4">ox-shadow hs-ehw hsı l-ml h h capad/jstom t-10 up">15
h t SebebKe yp iüft , Türk hacı Ba çhp
ader styles=ow"> h4">ox-shadow hs-eh h h capad/jstom t-10 up">15
h t Sebebiüft Harun Kılıç nakilvi Umb"işi <
ader styles=ow"> h4">ox-shadow hs-eh -muftusu-cinarnakievenenl1-yilom/ta-dcel/nMirMi" titl47"Diyanet" rel="nofollowaki facAans> iüft süÇşnar, nakilvmlen1 ylala>s_yr2018cel/nMirMi id="paylyls=ow"> h _muftusu_cinar_akievenen_1_yilom/_a-dcel/nMirMi_ titl47_841d7na'daki facA6as> iüft süÇşnar, nakilvmlen1 ylala>s_yr2018cel/nMirMi /y ader sv clow"> h capad/jstom t-10 up">15
h t SebebA6as> iüft süÇşnar, nakilvmlen1 ylala>s_yr2018cel/nMirMi
ader styles=ow">
h4">ox-shadow hs-ehw hsı l-ml h h capad/jstom t-10 up">15
h t Sebebiüft , Türk hacı İe kela ’da kayboldu
ader styles=ow"> h4">ox-shadow hs-eh h h capad/jstom t-10 up">15
h t Sebebİrinive müezzth: saldş ş dleni Bedi savcş mütalaa a,sai
ader styles=ow"> h4">ox-shadow hs-eh -neline-indirimli -hatcani-y0nacakn titl08"Diyanet" rel="nofollowaki facEr derin>82585an Mma> y04">oneline indirimli -ha chs_y y0nacak! id="paylyls=ow"> h _neline-_ndirimli -ha_cani_y0nacak_ titl08_13df0na'daki facEr derin>82585an Mma> y04">oneline indirimli -ha chs_y y0nacak! /y ader sv clow"> h capad/jstom t-10 up">15
h t SebebEr derin>82585an Mma> y04">oneline indirimli -ha chs_y y0nacak!
ader sty id="flas //www.dinihaberler.com/guncel/tek-tineline-/m hndanakimez-m 5 kenenlerin-ya-iloskhatrin mn-y04"cakn ="te6"Diyane" cl rekiHunce" a>
4 ent cull8
<300x60lass="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:728px;height:3000px;border60 allient="ca-pub-8687883465610589" data-ad-slot="7478668808"><5315539894ript> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
h p Bal rid="flpaas" cracter hs-p Bal-nt-detaiup">15
k="textoogle" t" ih-oncn>015-09-ate"re018-01-19 23:02:18 e018-01-19 23:02:18 lmlaank">
lmla= a> k="textoogle" t" ih-oncn>015-09-ate"re018-01-19 22:35:05 e018-01-19 22:35:05
k="textoogle" t" ih-oncn>015-09-ate"re018-01-19 22:12:38 e018-01-19 22:12:38 anç re.
anç re. k="textoogle" t" ih-oncn>015-09-ate"re018-01-19 21:50:16 e018-01-19 21:50:16 imim-lii-k-20ylkn titl99"Diyanetki facLudwigsburg Yavuz Se>im leriiderildidt"llk! nk">
im leriiderildidt"llk! a> k="textoogle" t" ih-oncn>015-09-ate"re018-01-19 21:45:57 e018-01-19 21:45:57 imim-lii-k-20faih-ntskusu- titl98"Diyanetki facLudwigsburg Yavuz Se>im leriiderildidt"Faih coşusu nk">
im leriiderildidt"Faih coşusu a> k="textoogle" t" ih-oncn>015-09-ate"re018-01-19 21:31:57 e018-01-19 21:31:57
k="textoogle" t" ih-oncn>015-09-ate"re018-01-19 21:25:50 e018-01-19 21:25:50 iilaagi-ha Okuyaca rHatkm...ank">
iilaagi-ha Okuyaca rHatkm... a> k="textoogle" t" ih-oncn>015-09-ate"re018-01-19 17:40:08 e018-01-19 17:40:08 rHamdi Yazla-ni alişn Hak Deni Ku-ni alihs Dadaresagi--2 süper emp By7ank">
rHamdi Yazla-ni alişn Hak Deni Ku-ni alihs Dadaresagi--2 süper emp By7 a> k="textoogle" t" ih-oncn>015-09-ate"re018-01-19 17:04:01 e018-01-19 17:04:01
k="textoogle" t" ih-oncn>015-09-ate"re018-01-19 16:52:18 e018-01-19 16:52:18
k="textoogle" t" ih-oncn>015-09-ate"re018-01-19 16:26:10 e018-01-19 16:26:10 i-muftulugu-/anncocuk-terbiyesi-konulu-etkwidtkn titl93"Diyanetki facTaylae>i iüft şeğ -den ni aliçocuk terbiyesiını çonulu etkwidtkank">
i iüft şeğ -den ni aliçocuk terbiyesiını çonulu etkwidtk a> POLİTİKA= a>k="textoogle" t" ih-oncn>015-09-ate"re018-01-19 16:17:30 e018-01-19 16:17:30 eceğizank">
eceğiz a> h p Bal dd- t
">185.5Briptrong>BEĞENİ
//www.dinihaberaacebook.berlDom/image" ader styles=yls=="as" cracter hs-eocial728px; h twitte<
">23Briptrong>TAKİPÇİ
//www.dinihabertwitte<.berlDoline-H-hsid="12 ader styles=yls=="as" cracter hs-eocial728px; h .push(-plus
">94riptrong>TAKİPÇİ
//www.dinihasberplusation.c.berl10023974238322817907212 ader styles=yl 132 haber"> e"/> haber" clh sb-yazarla"12 h p Bal l"> rolfhs-x;margibottom l"> le="margiid="as" cracter hs-elgg hs-font-up"> l"> rol /www.di#h sb-yazarla"129617" chnlear>fa-calendar" ariagg doub r l"> rol /www.di#h sb-yazarla"129617" ch" ev">fa-calendar" ariagg doub i cla f rid="flpaas" cracter hs-p Bal-nt-detaip"> d="
/ ner" data-m0kaled="129617" class4698" h author id="paylyls=ow"> h author
ader sv clow"> h author nt-detaihs-author mla1
h author pemet hs-text-ellia
ader styles=ow"> h author articlt hs-font-up">a
ader style ader sty w"> ner" data-m0kaled="129617" class4697" h author id="paylyls=ow"> h author
ader sv clow"> h author nt-detaihs-author mla1
h author pemet hs-text-ellia enen nesil nni Bl olmalla?ank">
ader styles=ow"> h author articlt hs-font-up">a enen-nesil pesil olmalk-mekale,4697"Diyanetki facBr">enen nesil nni Bl olmalla?ank">
enen nesil nni Bl olmalla?
ader style ader sty w"> ner" data-m0kaled="129617" class4696" h author id="paylyls=ow"> h author
ader sv clow"> h author nt-detaihs-author mla1
h author pemet hs-text-ellia
ader styles=ow"> h author articlt hs-font-up">a
ader style ader sty rid="flpa ner" data-m0kaled="129617" class4695" h author id="paylyls=ow"> h author
ader sv clow"> h author nt-detaihs-author mla1
h author pemet hs-text-ellia
ader styles=ow"> h author articlt hs-font-up">a
ader style ader sty w"> ner" data-m0kaled="129617" class4691" h author id="paylyls=ow"> h author
ader sv clow"> h author nt-detaihs-author mla1
h author pemet hs-text-ellia
ader styles=ow"> h author articlt hs-font-up">a ve Şanla>rPnş ma>znet">
ve Şanla>rPnş ma>z
ader style ader sty w"> ner" data-m0kaled="129617" class4689" h author id="paylyls=ow"> h author
ader sv clow"> h author nt-detaihs-author mla1
h author pemet hs-text-ellia
ader styles=ow"> h author articlt hs-font-up">a Edilm/> Nime-ank">
Edilm/> Nime-
ader style ader sty rid="flpa ner" data-m0kaled="129617" class4687" h author id="paylyls=ow"> h author
ader sv clow"> h author nt-detaihs-author mla1
h author pemet hs-text-ellia
ader styles=ow"> h author articlt hs-font-up">a Sat0la?ank">
Sat0la?
ader style ader sty w"> ner" data-m0kaled="129617" class4684" h author id="paylyls=ow"> h author
ader sv clow"> h author nt-detaihs-author mla1
h author pemet hs-text-ellia
ader styles=ow"> h author articlt hs-font-up">a
ader style ader sty w"> ner" data-m0kaled="129617" class4683" h author id="paylyls=ow"> h author
ader sv clow"> h author nt-detaihs-author mla1
h author pemet hs-text-ellia
ader styles=ow"> h author articlt hs-font-up">a
ader style ader sty rid="flpa ner" data-m0kaled="129617" class4671" h author id="paylyls=ow"> h author
ader sv clow"> h author nt-detaihs-author mla1
h author pemet hs-text-ellia
ader styles=ow"> h author articlt hs-font-up">a rbir teşebbüs veya...ank">
rbir teşebbüs veya...
ader style ader sty w"> ner" data-m0kaled="129617" class4661" h author id="paylyls=ow"> h author
ader sv clow"> h author nt-detaihs-author mla1
h author pemet hs-text-ellia
ader styles=ow"> h author articlt hs-font-up">a zşn ATüredin...ank">
zşn ATüredin...
ader style ader sty w"> ner" data-m0kaled="129617" class4650" h author id="paylyls=ow"> h author SÖYLERnet">
SÖYLERn>
ader sv clow"> h author nt-detaihs-author mla1
h author pemet hs-text-ellia
SÖYLER
ader styles=ow"> h author articlt hs-font-up">a
ader style ader sty
a ia-tment129617"togg fac-ab">Yorumsinan li iront129617"togg fac-ab">Okunan li <ia-tment1 ader sty w"> ner" data-a-hsid="129617" class=29805" h k="textoogle" t" ih-oncn>015-09-ate"re018-01-15 03:03:17 e018-01-15 03:03:17 15psisbch ! nk">
! a> k="textoogle" t" ih-oncn>015-09-ate"re018-01-14 14:17:19 e018-01-14 14:17:19 15psisbch lgreca y0nıt arad Mn Mm 10 sorunet">
lgreca y0nıt arad Mn Mm 10 soru a> k="textoogle" t" ih-oncn>015-09-ate"re018-01-17 22:47:37 e018-01-17 22:47:37 15psisbch
k="textoogle" t" ih-oncn>015-09-ate"re018-01-15 03:06:50 e018-01-15 03:06:50 15psisbch ! nk">
! a> k="textoogle" t" ih-oncn>015-09-ate"re018-01-17 16:30:30 e018-01-17 16:30:30 15psisbch
iront1 ader styles=ow"> erler" data-hsid="129617" class=29957" h k="textoogle" t" ih-oncn>015-09-ate"re018-01-17 16:30:30 e018-01-17 16:30:30 hs- font hs-text-ellipup">15psisbch
di ader ader styles=ow"> erler" data-hsid="129617" class=29965" h k="textoogle" t" ih-oncn>015-09-ate"re018-01-17 22:47:37 e018-01-17 22:47:37 hs- font hs-text-ellipup">15psisbch
di ader ader styles=ow"> erler" data-hsid="129617" class=29805" h k="textoogle" t" ih-oncn>015-09-ate"re018-01-15 03:03:17 e018-01-15 03:03:17 hs- font hs-text-ellipup">15psisbch ! nk">
! a> di ader ader styles=ow"> erler" data-hsid="129617" class=29964" h k="textoogle" t" ih-oncn>015-09-ate"re018-01-17 20:36:54 e018-01-17 20:36:54 hs- font hs-text-ellipup">15psisbch rSşnava>rKazinan Ad2585rşn İsimaagiank">
rSşnava>rKazinan Ad2585rşn İsimaagi a> di ader ader styles=ow"> erler" data-hsid="129617" class=29962" h k="textoogle" t" ih-oncn>015-09-ate"re018-01-17 19:36:21 e018-01-17 19:36:21 hs- font hs-text-ellipup">15psisbch r/p> ndlaank">
r/p> ndla a> di ader ader s hs-elgg hs-font-up"> HaTaym Krrilatürle" a> rid="fl di w"> hs-nt-deta a> di id="flas -character hs-p Balia-tments ner" data-yorumsir275" class="r252499" h user
h user-nt-deta1 ader styty w"> h user-peme b hs- fon-ellia Tahi ef/nMi="textoogle" t" ih-oncn>015-09-ate"re018-01-19 20:55:53 e018-01-19 20:55:53 ader sv clow"> h user-articlt hs-font-up"> dot-dot275" claborde"r40 ihangir/p> dextdenefonnecek? eon-tikr/p> dextise bunla zadet resm kurumsir ve herrsorulsu-. i̇tikadir/p> dextmı? kimtdenefonyecek ve hangirkr el/te g Hietdenefonyecek? amelir/p> dextmı? kimtdenefonyecek ezalianrsonra c miye. dextmı? rahat olun hükayme idesteği olmad Mn M için bunla dextbir şey olmaz. y0ni siz trrilatlera "her ner" data-yorumsir275" class="r252495" h useri iüft şeğ -den ni aliçocuk terbiyesiını çonulu etkwidtkank">
h user-nt-deta1 ader styty w"> h user-peme b hs- fon-ellia Se>im="textoogle" t" ih-oncn>015-09-ate"re018-01-19 18:48:45 e018-01-19 18:48:45 ader sv clow"> h user-articlt hs-font-up"> dot-dot275" claborde"r40 iDüzg -tbi tesattürü olsayda>rbagi ader sty a> ner" data-yorumsir275" class="r252492" h user
h user-nt-deta1 ader styty w"> h user-peme b hs- fon-ellia memur="textoogle" t" ih-oncn>015-09-ate"re018-01-19 18:04:55 e018-01-19 18:04:55 ader sv clow"> h user-articlt hs-font-up"> dot-dot275" claborde"r40 iteşekkürle" se yn valim. " e com g Hievllaagi-e nni Bl hitap edeceğini ner" data-yorumsir275" class="r252491" h userr/p> ndlaank">
h user-nt-deta1 ader styty w"> h user-peme b hs- fon-ellia N5rin="textoogle" t" ih-oncn>015-09-ate"re018-01-19 17:20:48 e018-01-19 17:20:48 ader sv clow"> h user-articlt hs-font-up"> dot-dot275" claborde"r40 iHoc la km b"ia a>rsira mnnizaive mülalata c grilacak ki /ise ysşna bakıpnk"hmi--2 bulunam-"irsiniz. Mesala lahiyat mezunu k.k.o nersş a mnsşna sahip olen c grilam-"ir ader sty a> ner" data-yorumsir275" class="r252490" h userrd018cel/nMird-ank">
h user-nt-deta1 ader styty w"> h user-peme b hs- fon-ellia MUSTAFA POLAT="textoogle" t" ih-oncn>015-09-ate"re018-01-19 16:22:28 e018-01-19 16:22:28 ader sv clow"> h user-articlt hs-font-up"> dot-dot275" claborde"r40 iSAYIN HASAN ÇINAR HOCAMIZ HER GİTTİĞİne REV YERİNDE FARKINI VE GAYRETİNİne STERİYOR.ALLAH RAZI OLSUN KENDİLERİNDEN.İNİALLAH SAYIN MÜFTÜMÜ DAHA YÜKSEK MEVKİLERDE e RMEK İSTİYORUZ. ader sty a> ner" data-hsid="275" class="r264" 132 haber"> haber" clh arsiv12 h p Bal hs-elgg hs-font-up"> rid="fl di w"> hs-nt-deta ader styles=er //www.dinihaberler.com/guncel/tek-tigrof-dr-huriyenmartiikimdir-biyografi,111"Diyanetki facProf. Dr.rHuriye Merta>rkimdir?ank">
ed">rkimdir?an/
Prof. Dr.rHuriye Merta>rkimdir?
, e0 Knsşm e017 trrihi--2 g Hievine deer s hs-elgg hs-font-up"> hs-nt-deta adera peme="arsiv12 20 op on 21 op on 22 op on 23 op on 24 op on 25 op on 26 op on 27 op on 28 op on 29 op on 30 op on 31 op on Ocak op on Şubat op on Mert op on Nisan op on Me ys op on Haziran op on Temmuz op on Ağustos op on Eylül op on EkimKnsşm op on Arallak op on 2018 op on 2017 op on 2016 op on 2015 op on 2014 op on 132 habdikey sol /y:inlineight:0px;border0px ader styles=errrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr diiiiiiiii : arlse }); }); $('.is-nav-modal').on('click', aun on(e) { e.pre"entDefault(); $($(this).5" c('www.')).modal('show') }); $('#h aram ').on('show', aun on () { $('Diya').addClink('Ds-search-shown').on('scroll mousewheel touchmove', stopScrolling); }).on('shown', aun on () { $('.is-search-input'). alect(); }).on(' idden', aun on () { $('Diya').removeClink('Ds-search-shown').off('scroll mousewheel touchmove', stopScrolling); });ll as $("#a-tment_list .dext")apKisalt(); s $("#p2585s")ajsSocials({ u"l: loca on.www., dext: document.querySalectorAll(".is-sha e -text")[0]aind="HTML, showCoune: true, showLuncl: arlse, sha es: [ { sha e: "twitt ", via: iD-line-H-hsid="1, hashtags: iD-line- H-hsi" },< "arcebook",< "tion.cplus",< "an> ecom",< "pin> est",< ] }); debi isim('82585', 'h-hsi', ''); s h/script /divhscript type="dext/javascript2f dier $(".besler/nse- .carousel-indica ors")aon("click",fun on(){