Diyanet Hutbe: Eşsiz Sermayemiz, Ömür

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Hazırlanan Haftanın Cuma Hutbesi:Eşsiz Sermayemiz Ömür

Diyanet Hutbe: Eşsiz Sermayemiz, Ömür

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Hazırlanan Haftanın Cuma Hutbesi:Eşsiz Sermayemiz Ömür

28 Aralık 2017 Perşembe 14:50
Diyanet Hutbe: Eşsiz Sermayemiz, Ömür
banner283

        İLİ : GENEL

TARİH : 29.12.2017

EŞSİZ SERMAYEMİZ: ÖMÜR

Cumanız Mübarek Olsun Aziz Müminler!

TIKLA İNDİR

Yüce Rabbimiz, okuduğum âyet-i kerimede şöyle buyuruyor: “Allah, hanginizin daha iyi amel işlediğini ortaya koymak amacıyla sizi imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.”[1]

Peygamber Efendimiz (s.a.s) de okuduğum hadis-i şerifte şöyle buyuruyor: “İki nimet vardır ki insanların çoğu bunları değerlendirme hususunda aldanmıştır: Sağlık ve boşa geçirilen vakit.”[2]

Kardeşlerim!

Bugünlerde yeni bir miladi yılın eşiğindeyiz. En değerli sermayemiz olan ömrümüzden bir yılı daha geride bırakmak üzereyiz. Yüce Rabbimiz, hepimize bereketli bir ömür nasip eylesin. Gelecek günlerimizi, geride bıraktığımız günlerden daha hayırlı kılsın.

Kıymetli Kardeşlerim!

Yılları ister hicri, ister miladi diye adlandıralım. Günleri ister hicri ister miladi takvime göre hesaplayalım. Zamanın yegâne sahibi Yüce Rabbimizdir. Her bir ânımızı bizlere emanet olarak lütfeden O’dur.  Ve Rabbimizin katında asıl önemli olan, zamanı nasıl geçirdiğimizdir. Sayılı nefeslerimizi ne uğrunda tükettiğimizdir. Ömür nimetini, yaratılış gayemize uygun değerlendirip değerlendirmediğimizdir.

Kardeşlerim!

Rabbimizin dünya imtihanında bizler için takdir ettiği kısa zaman dilimine ömür diyoruz. Ömür, mamur edilmesi, ebedi kazanca dönüştürülmesi gereken hayatı ifade eder. Eğer fani dünya hayatı, Allah’a iman ve salih amellerle donatılmışsa mamur edilmiş demektir. Eğer bu kısacık hayat, emanet ve sorumluluk bilinciyle Allah’ın razı olacağı şekilde yaşanmışsa bereketlenmiş demektir.

Aziz Kardeşlerim!

Yüce Rabbimiz, ömrümüzü daha anlamlı ve bereketli kılabilmemiz için fırsatlar sunar her birimize. Zamanın hızla geçişini haber veren her yeni yılın başlangıcı da bu fırsatlardan biridir. Bu fırsat, hayata adeta yeni bir başlangıç yapmamız ve tertemiz bir sayfa daha açmamız içindir. Bir yıla yönelik yeni niyetler ve yüce idealler belirlememiz, hayırlı planlar yapmamız içindir. Bu fırsat, kendimizi hesaba çekmemiz, hatalarımızı gözden geçirip düzeltmemiz ve günahlarımıza tövbe etmemiz içindir.

Kardeşlerim!

Öyleyse ömrümüzden bir seneye daha veda ederken hep birlikte kendimize şu soruları yöneltelim:

Yerde ve gökte bulunan varlıklar, kendi lisanlarıyla Yüce Allah’ı tesbih ederken biz O’na ne kadar yakın olabildik?  “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?”[3] sualine karşı Allah’a verdiğimiz söze ne kadar sadık kalabildik? O’nun emirlerini ne kadar tutabildik? Yasaklarından ne kadar sakınabildik?

Bu yıl boyunca sevap hanemize hangi hayırları, hangi iyilik ve güzellikleri kaydedebildik? Elimizi, dilimizi, gözümüzü, kulağımızı, zihnimizi, gönlümüzü haram ve günahlardan ne kadar koruyabildik?

İki günü birbirine denk olanın zararda olduğu şu hayatta acaba kaç günümüzü diğerinden daha verimli kılabildik? Kaç günümüzü ebedi kazanca dönüştürebildik?

Anne ve babamıza, eş ve evladımıza, akraba ve komşularımıza karşı vazifelerimizi ne kadar yerine getirebildik? İhtiyaç sahiplerinin derdiyle ne kadar dertlenebildik? Dünyanın neresinde olursa olsun mağdur ve mazlum kardeşlerimizin acısını dindirmek için neler yapabildik?

Kardeşlerim!

Bütün bu soruların cevabını vermemiz gereken saatleri, inancımızda, kültür ve geleneğimizde olmayan bir takım yanlış davranışlarla israf etmek bizlere yakışmaz. Piyango ve şans oyunlarına umut bağlayarak alın teri dökmeden, emek harcamadan kazanmaya çalışmak, dinimizin helal kazanç duyarlılığıyla bağdaşmaz. Alkollü içkilerle sağlığı heba etmek, sınırsız ve uygunsuz eğlencelerle vakti öldürmek, müminde bulunması gereken emanet bilinciyle asla uyuşmaz.

Zira Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in ifade ettiği gibi mümin, hastalığa yakalanmadan önce sağlığının kıymetini bilmelidir. Meşguliyete düşmeden önce boş zamanını faydalı işlerle geçirmelidir. İhtiyarlık gelip çatmadan önce gençliğini hayırlı amellerle değerlendirmelidir. Darlığa ve yokluğa maruz kalmadan önce varlığını ve imkânlarını dünya ve ahiret saadetine vesile kılabilmelidir.[4]

Kardeşlerim!

Yılın bu son Cuma vaktinde Yüce Rabbimizden niyazımız odur ki; bahşettiği iman nimetini son nefesimize kadar taşıyabilmeyi bizlere lütfeylesin. Günlerimizi, aylarımızı, yıllarımızı salih amellerle bereketli kılsın. Bizleri iyi olan ve iyi işler yapan, kötüden uzak duran ve kötülüğe engel olan kullarından eylesin. Cennetini kazandıracak işleri yapabilme, cehenneme götürecek davranışlardan kaçınabilme konusunda bizlerden yardımını esirgemesin.

TIKLA İNDİR


[1] Mülk, 67/2.

[2] Buhâri, Rikâk, 1.

[3] A’râf, 7/172.

[4] Hâkim, el-Müstedrek, IV, 341.

                      

Son Güncelleme: 29.12.2017 13:54
_blank">Ordu'daki FETÖ davasında karar açıkincel/b_blank">Ordu'daki FETÖ davasında karar açıks-btc lato">Columbia'da köprü inşaatı çöktü: 9 ölü, 8 yaralı
-hsid="129927" class="item"> <özktmek hya ççıkikinci_manset_resim/2018/01/aym.jpg" alt="Anayasa Mahkemesinden CHP'ye red!" title="Anayasa Mahkemesindeint( dat_2_z Sermayemiz:yddav la yin-s ne k lass="pan><özktmek hya ççıki="http:yddav la yin-s ne k lass="pan><özktmek hya ççıks-btc lato">Anayasa Mahkemesinden CHP'ye red!
yddav la yin-s ne k lass="pan><özktmek hya çç -hsid="129927" class="item"> yapma s="hyokln landklıe Bruce Wayne en gizylkikinci_manset_resim/2018/01/aym.jpg" alt="Anayasa Mahkemesinden CHP'ye red!" title="Anayasa Mahkemesindeint( dat_1_5
eyL iv> yapma s="hyokln landklıe Bruce Wayne en gizylkincel/beyL iv> yapma s="hyokln landklıe Bruce Wayne en gizylks-btc lato">Columbia'da köprü inşaatı çöktü: 9 ölü, 8 yaralı eyL iv> yapma s="hyokln landklıe Bruce Wayne en gizyl -hsid="129927" class="item"> ek davravasında karar açıkincel/bl uğrilass="pa
ek davravasında karar açıks-btc lato">Columbia'da köprü inşaatı çöktü: 9 ölü, 8 yaralı uğrilass="pa
ek davravasında karar aç -hsid="129927" class="item"> Columbia'da köprü inşaatı çöktü: 9 ölü, 8 yaralı Ynelfami s="bümln neresnlor: ne rtt -hsid="129927" class="item"> 88a classaleöp/guncel/b-ç? Columbia'da köprü inşaatı çöktü: 9 ölü, 8 yaralı ç? 1 '); return false;guncel/ikinci_m#ass="carousncel/berl9172="1">2 3 b'); return false;guncel/ikinci_m#ass="carousncel/berl9172="3">4 DÜna karan-maykiyer D-de>5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 88a cla'); return false;guncel/ikinci_m#ass="carousncel/berl9172="14">15< emiz__Omur ‹tem">emiz__Omur ›tem">e editor clearfix" style="maase7f="http://www.dinihaberler.com/guncrler.comi/en+iyi+yanet
en Iyis-artimaase7f="http://www.dinihaberler.com/guncrler.comi/son+yanet
lass="hs-artimaase7f="http://www.dinihaberler.com/guncrler.comi/hdiv c%C4%B1n+yanetsi
="hs-articlemaase7f="http://www.dinihaberler.com/guncrler.comi/hrtic+rler.comi"
class="hs-charactcter hsk="javascr: Eşsölü, 8 ybc
pli/s-btc lir-il-baan style="ifadmps="lguncel/iogg stylkbddYnmi Gönşsiinşaatı çllerlcdlerl-imp O, an H0span> span>

Diyanet Hutbifadmar ps="lgden="true">

<1gden="true">

<11gden="true">

<6gden="true"> <10 adsoyad"ript async si-v cladsoyad"r/p> ="mahkmaxlengclasive"ki="http:d aoyadstyle=li!clearfix"> class="irue"> <> <> -susturaan><12ftv clrunment_fieldbia-keyupasync Key(this.form)"zı ceholşs="Ynmi yazek gyle="fbu a y n:jursg>

dayunuz!ss="ync areaden="true">

<12ft muted">

n><5"687883465610589"et ; Y yt: @8.0p-e7f="httpspan> 7f="httpspan> Ynmi Gönşstem"> e">

<4 Ka yle=dklı:spinput:8.0pt"ipt:windoftv clrpt:windoft561abledr/p> ="m" valueas1p> 3pt; mapt" cla"true"> e:8.0pt"bgc" valueas11>Diyanearfix"> class="irue"> pinput:ipt asbgch">e:8.0pt"ugc" valueas0anearfix"> class="irue"> pinput:ipt asbgch">e:8.0pt"tip" valueasl="nofnearfix"> class="irue"> pinput:ipt asbgch">e:8.0pt"lmayp" valueas"

fnearfix"> class="irue"> pinput:ipt asbgch">e:8.0pt"lmayp_gc" valueas0anel-innermayp_gc" earfix"> class="irue"> pinput:ipt asbgch">e:8.0pt"tok">e:valueas8fe47576a77059a2c440b71660fe5479bd7448ec" earen="true"> Ynmiunuzse"an vnek günler-familtic. Zailltiın t="text/span>&tiye ;21.3pt; mahref="he"> ×  CHPdizylşletehditkn olrahatet biedic.ete kn reketlküfe=" yleta a, stif stehc a, shl kn aykı, kulk fıı, hify"> --aren="true"> sch;ye="lticleuncel/ndmposts="10">pt; mahref="he"> <"altmandth:3.iabreklam r>--aren="true"pt; mandth:3"ifadmar --arf="hpt; maen= -modul"687883465610589"et ">rler. -hsid="1pnşaatı çbgch">-gc" 87883465610589"et ">utbe: -hsid="1pnşaatı çbgch">- beli" 87883465610589"et ">false -hsid="font-size:8.k="javascrhea scrheadrelav> scrmb-20 class="hs-chaer hsk="javascraçgtbe: Eşsiv>

class="hs-charaer hsk="javascr: Eşsölü, 8 ybc screklam r-tb"heiv>

l-a-b8 ybehb8 ykill-mlnca-davara-e7f="http://www.dinihaberler.com/guncrarti"=arti-hifkin-y nçıkbat:jusklansiaçıkysa

l-a--imfontkopru.jpg" alt="Columbia'da köprü inşaatı çthumbskemesindeidiv cin_cuma_yanetsi_itle653_51550> l-a--iv> < Dasınckaçı, h-ailkkhs-l403" claikinci_manset_r

l-a--imfontkopru.jpg" alt="Columbia'da köprü inşaatı çthumbskemesindeiarti_" >Dası_ckaçı, h_ailk_hs-l403_4b911> l-a--iv> <

l-a--imfontkopru.jpg" alt="Columbia'da köprü inşaatı çthumbskeme7/12eiarti_hs-8876_29ff0> l-a--iv> < M" atya İl Müftüsü Ümit Çimenlass="pan>="hs-articles ea l-a--iv>

l-a--imfontkopru.jpg" alt="Columbia'da köprü inşaatı çthumbskeme7/11""" titl_yanet_gune re_dogdugu_an_haylign_gun_cuma_y127984_2589cia" title="lass="hs-arti,div cfonin Doan>< gEaeHi varlıiv c:>="hss ea l-a--iv> < gEaeHi varlıiv c:>="hs

l-a--imfontkopru.jpg" alt="Columbia'da köprü inşaatı çthumbskeme7/11"mevlid_i_ıs_yanetsi_itl7733_d94e1> l-a--iv> --arf="he">

<4