İslam Güneşi Güney Kore'yi Sarıyor

Güney Kore’de yaşayan insanların İslamiyet’e olan ilgisi giderek büyüyor. Seul’de bir üniversiteye yapılanmescidinardındanKoreli gençlerin İslam’la olan yakınlığı arttı ve pek çok kişi Müslümanlığı seçti.

İslam Güneşi Güney Kore'yi Sarıyor

Güney Kore’de yaşayan insanların İslamiyet’e olan ilgisi giderek büyüyor. Seul’de bir üniversiteye yapılanmescidinardındanKoreli gençlerin İslam’la olan yakınlığı arttı ve pek çok kişi Müslümanlığı seçti.

03 Mayıs 2015 Pazar 16:22
İslam Güneşi Güney Kore'yi Sarıyor

Grup Sayfamız için

Güney Ko­re'de son yıl­lar­da İs­lam di­ni­ne olan il­gi gi­de­rek da­ha da ar­tı­yor. İs­lam ül­ke­le­rin­den bu ül­ke­ye ge­len Müs­lü­man öğ­ren­ci­le­rin yar­dım­la­rı ve ye­rel hal­kın me­ra­kı sa­ye­sin­de yüz­ler­ce Ko­re­li İs­lam di­ni­ne ih­ti­da et­ti. 

ÜNİ­VER­Sİ­TE­YE MES­CİD 

Baş­kent Se­ul'de Kyung He­e Üni­ver­si­te­si'nde de bir grup Müs­lü­man öğ­ren­ci, İs­lam'a olan il­gi­nin ver­di­ği ce­sa­ret­le okul­da bir mes­cid aç­ma­yı ba­şar­dı. Şim­di­ye ka­dar oku­lun kon­fe­rans sa­lo­nun­da Ko­re­li öğ­ren­ci­ler­le bir ara­ya ge­len Müs­lü­man öğ­ren­ci­ler, ar­tık on­la­rı mes­cid­de de ağır­lı­yor.

İS­LA­Mİ­YE­T’E İL­Gİ

Üni­ver­si­te­de­ki Müs­lü­man öğ­ren­ci ce­ma­atin­den Ür­dün­lü 28 ya­şın­da­ki Mu­ham­med, Ko­re­a He­rald Ga­ze­te­si'ne ko­nuy­la il­gi­li ver­di­ği de­meç­te, okul­da­ki fa­ali­yet­le­ri ve yer­li hal­kın İs­lam di­ni­ne olan il­gi­si­ni an­lat­tı. Mu­ham­med, üni­ver­si­te­de­ki mes­cid­de va­kit na­maz­la­rı sı­ra­sın­da Ko­re­li­le­rin de ge­le­rek, İs­lam di­niy­le il­gi­li bil­gi edin­me­ye ça­lış­tı­ğı­nı ve bu­nun için yo­ğun ça­ba har­ca­dık­la­rı­nı söy­le­di.

Dİ­YA­LOG AR­TI­YOR

Ür­dün­lü Mu­ham­med, "2010 yı­lın­da bu­ra­ya gel­di­ğim­de in­san­lar Müs­lü­man­la­ra ya da mes­cid is­te­yen­le­re kar­şı so­ğuk­tu­lar. Ta­bi be­nim gi­bi in­san­lar için so­run­lu bir du­rum­du bu. Son­ra­ki yıl­lar­da di­ğer din­ler­den in­san­lar­la bir di­ya­log or­ta­mı oluş­tu. Bir ara­da ya­şa­ma­nın yol­la­rı­nı bul­mak için çe­şit­li çö­züm­ler üret­tik" de­di. Mu­ham­med, okul­da Müs­lü­man der­nek­le­rin ta­le­bi ile Arap­ça kurs­la­rı aç­tık­la­rı­nı ve bu­ra­da da İs­lam di­nini an­la­tan se­mi­nerler ve kon­fe­rans­lar da ver­dik­le­ri­ni'' ifa­de et­ti.
 

Camileri ziyaret ediyorlar

MARKAZ Arabic Center'ın yöneticisi Kim Sang-Kyu da, ülkede Arapça'ya ilginin ilginç bir şekilde arttığını açıkladı. Kim, "Üç yıl önce, iki öğrenci Arapça öğrenmek için merkezimize geldi. Şimdi ise yüzden fazla öğrenci Arapça öğrenmek için merkezimize başvurmuş durumda. Koreliler aynı zamanda İslamiyet’le yakın bir ilgi içinde ve Seul’deki camiyi de Cuma günleri sık sık ziyaret ediyor" diye konuştu.  

Güney Kore'de tahminlere göre 135 bin dolayında Müslüman nüfus yaşıyor. Bunların yüzde 30'una yakın bir kısmının yerli halktan oluştuğu tahmin ediliyor.

Vahdet Gazetesi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.