banner222

İhtisas, Vaizlik,Murakıplık, Mesleki Yeterlik Soru Bankası
banner221

SİPARİŞ, GÖRÜŞ, ELEŞTİRİ VE TEKLİFLERİNİZ İÇİN İRTİBAT

TLF: 0536 288 13 52

KİTABIMIZ KARGO DAHİL 25 TL’DİR.


 Kitabımız, 456 sayfa olup, 2.480 soru ile değerli meslektaşlarımızın istifadesine sunulmuştur. Bu çalışma, değerli meslektaşlarımıza kolaylık sağlamak, onlara yol göstermek, sınavlardan korkulmaması gerektiği düşüncesini vermek amacıyla hazırlanmıştır.


Soru bankamızda, aşağıda içeriğini verdiğimiz derslerin sorularından oluşmaktadır. Elimizden geldiği kadar dini ilim dallarının her birini içerisine alacak şekilde ve her dersin soru gelme ihtimali olan kısımlarını kuşatacak şekilde oluşturulmuş olan bu çalışmamızın, meslektaşlarımıza ve muhterem kardeşlerimize girecekleri bütün sınavlarda fayda sağlayacağını ümit ediyoruz.


Soru Bankamızın diğer soru bankası adı altında çıkan kitaplardan farkı nedir? Her kitabın ayrı bir değeri ve özelliği olmakla beraber, kitabımızın ihtisas eğitim derslerini esas alması, içerisinde Arapça sorularımızın olması, bütün dini ilimleri kapsayıcı nitelikte olması, ayrıca çözülen her sorunun bizleri yeni bilgiler elde etmek üzere çalışmaya sevk edecek nitelikte olması, şıklardan üçü doğru iken birinin yanlış verilmiş olması, öğretirken zevk aldırması ve merak uyandırması gibi diğer kitaplarımızda bulunmayan özellikler kitabımızın farklı yanlarını oluşturmaktadır.Soru bankamızın içerdiği dersler ve sorular aşağıda verildiği şekildedir:

AHVAL-İ ŞAHSİYE ……………   (100 SORU)    
MEDHAL ……………………..     (100 SORU)    
BELÂĞAT ……………………      (100 SORU)    
FIKIH USULÜ     ……………… (100 SORU)    
HADİS USULÜ ………………    (100 SORU)    
TEFSİR USULÜ     ……………  (100 SORU)    
MUAMELAT KAVRAMLARI…      (109 SORU)    
MUAMELAT ……………………  (100 SORU)    
İLMİHAL KAVRAMLARI ………    (100 SORU)    
İLMİHAL 1 ………………………  (100 SORU)    
İLMİHAL 2 ……………………… (100 SORU)    
FERAİZ     ………………………(100 SORU)    
KUR’AN KÜLTÜRÜ …………    (100 SORU)    
KAVAİD-İ KÜLLİYE ……………   (100 SORU)    
AKAİD     ………………………… (70 SORU)    
KELAM     ……………………… (100 SORU)    
ESER-MÜELLİF     …………… (100 SORU)    
SİYER VE İSLAM TARİHİ ……   (100 SORU)    
TASAVVUF VE AHLAK …           (100 SORU)    
NAHİV 1 ……………………      (100 SORU)    
NAHİV 2 ……………………       (100 SORU)    
NAHİV 3 …………………          (100 SORU)    
SARF 1     …………………        (100 SORU)    
SARF 2     …………………        (100 SORU)    
MEVZUAT …………………        (100 SORU)        

Değerli meslektaşlarımızın şimdiden girecekleri sınavlarda başarılı olmalarını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Yüce Rabbimiz cümlemizin yaptığı hizmetleri makbul ve daim eylesin. Şimdi sizleri hazırlanmış örnek sorularımızla baş başa bırakıyoruz.

 


KİTABIMIZDAN SORU ÖRNEKLERİ


S.1. Aşağıda mehirle ilgili verilmiş bilgilerden hangisi doğrudur?

A.    Mehir belirlenmeden akdedilen nikah sahihtir. Kadın, emsallerine verilen mehir miktarında mehir alır.
B.    Mehir belirlenmeden akdedilen nikah, eşlerin derhal ayrılmasını gerektirir.
C.    Nikah sahihtir, kadının nikahtan sonra belirlemiş olduğu miktar kadına mehir olarak verilmelidir.
D.    Mehir belirlenmeden akdedilen nikah sahihtir. Kadın mehir’den vazgeçmiş sayılır.


S. 2. كأنهن البحر ظلاما şeklinde verilen bir cümlede hangi çeşit teşbih vardır?

A.    Teşbih’i Mürsel
B.    Teşbih’i Beliğ
C.    Teşbih’i Mücmel
D.    Teşbih’i Müekked

S. 3. Aşağıdakilerden hangisi Hanefî fıkhında “mütûn-i erba’a” diye bilinen eserlerden değildir?

A.    Kenzü’d-Dekâik
B.    Muhtar
C.    el-Muğnî
D.    el-Vikaye

S. 4. Aşağıdakilerden hangisi İrs (miras)’in engellerinden biri değildir?

A.    Katl
B.    İhtilâfu’d-Dâr
C.    İhtilâfu’l-Mezhep
D.    İhtilâfu’d-Din

S.5. Bir vasfın illet olarak kabul edilebilmesi için Aşağıdaki şartlardan hangisinin bulunması gerekmez?

A.    İllet, varlığına ve yokluğuna kesin olarak hükmedilebilecek şekilde “zahir” olmalıdır.
B.    İllet, kişiden kişiye ve durumdan duruma açık farklılıklar göstermeyen belirli ve munzabıt yani istikrarlı olmalıdır.
C.    İllet, İçerisinde mutlaka hikmet barındırmalı ve bu hikmet mükellefler tarafından idrak edilmelidir.
D.    İllet, kâsır yani asla mahsus olan bir vasıf olmamalı teaddî olan bir vasıf olmalıdır.

S.6. Muttasıl isnatla Hz. Peygambere kadar bütün ravileri açıkça zikredilen merfû hadis çeşidine verilen isim hangisidir?

A.    Müsned
B.    Maktû
C.    Mevkûf
D.    Merfû

S. 7. Aşağıdakilerden hangisi meshi bozan durumlardan biri değildir?

A.    Mest giyen kişinin abdesti bozacak bir davranışı ile mesh de bozulur.
B.    Mestlerden birinin ayaktan çıkması veya çıkartılması ile mesh bozulur.
C.    Mesh müddetinin sona ermesi ile mesh de sona erer.
D.    Mestlerden birinde iki parmak kadar yırtık oluşursa mesh sona erer.

S. 8. Allah ve Allah’ın Peygamberi Hz. Muhammed (sav)’in din tarafından mükellef sayılan kişilerden yapılmasını kesin ve bağlayıcı tarzda istedikleri amellere ne ad verilir?

A.    Farz
B.    Mübah
C.    Haram
D.    Mekruh

S. 9. Aşağıdakilerden hangisi tafsili imanın birinci derecesinde yer alan hususlardan biri değildir?

A.    Allah’a iman
B.    Hz. Muhammed (sav)’in peygamberliğine iman
C.    Kaza ve kadere iman
D.    Ahret gününe iman

S.10. “Hz. Adem'in yaratılışı, meleklerin ve İblis'in Hz. Adem'in yaratılışına tepkileri vb hükümler hangi surede anlatılmaktadır?

A.    Al’i İmran
B.    Nisa
C.    Bakara
D.    Tevbe

S.11. Haccac Ebu’l-Esved ed-Düelî’ye Kur’an’ın yanlış okumalardan kurtarılması için harekelenmesi yönünde bir teklifte bulunmuştu. Fakat Ebu’l-Esved bu teklife red cevabı verdi. Ancak bir kişinin bir ayeti yanlış anlama gelecek şekilde okuduğunu gören Ebu’l-Esved ed-Düelî, işin hangi boyutta olduğunun farkına vardı ve Haccac’ın teklifini kabul etti.” Anlatılan bu olayda yanlış okunan ayet aşağıdakilerden hangisidir?

A.    ….. اَنَّ اللّٰهَ بَریءٌ مِنَ الْمُشْرِكينَ وَرَسُولُهُ ….
B.    ….. اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ….
C.     ……اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ
D.    وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقينُ


S. 12. “Yitik bir malı koruyup sahibine vermek üzere eline alan kişinin elinde bulduğu mal helak olsa bu durumda kişinin niyeti sahibine vermek olduğu için emanet hükmünde olur ve tazmin etmesi gerekmez. Ancak kişi bu malı sahiplenmek niyetiyle eline alsa ve elinde helak olsa bu durumda niyeti kendisine mülk edinmek olduğu için malı tazmin etmesi gerekir.” Bu şekilde verilen bir hükmün dayanağı hangi külli kaide olabilir?

A.    العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني
B.    الأمور بمقاصدها
C.    العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني
D.    اليقين لا يزول بالشك

S. 13. Aşağıdakilerden hangisi Selefiyye mezhebinin temel esaslarından biri değildir?

A.    Sükut
B.    el-Menziletü beyne’l-Menzileteyn
C.    Aczi İ’tiraf
D.    Ma’rifet ehline teslim

S. 14. Peygamberimiz (sav)’in “Taraflar birbirinden ayrılmadıkça muhayyerdirler” hadisi, muhayyerliklerden hangisi ile ilgilidir?

A. Hıyâr-ı Ayıp
B. Hıyâr-ı Meclis
C. Hıyâru’r-Ru’ye
D. Hıyâr-ı Kabul

S. 15. Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığının hizmet birimlerinden biri değildir?

A.    İnsan kaynakları genel müdürlüğü
B.    Dış ilişkiler genel müdürlüğü
C.    Eğitim hizmetleri genel müdürlüğü
D.    İl müftülükleri genel müdürlüğü


S. 16. Memuriyetten çekilen Devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanlar, devir ve teslim sorumluluğunu yerine getirmeden görevlerinden ayrılmaları halinde kaç yıla kadar görevlerine dönemezler?

A.    4
B.    3
C.    2
D.    1


S. 17. Aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgi değildir?

A.    Mümeyyiz çocuğun alış verişi Hanefi, Maliki ve Hanbelîlere göre velisinin onayı ile caizdir.
B.    Şafi mezhebine göre mümeyyizin alış verişi geçersizdir.
C.    Hanefilere göre mükrehin alış verişi fasittir.
D.    Şafi ve Hanbelîlere göre mükrehin alış verişi geçerlidir.

S. 18. مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا و تملكا. Verilen bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

A.    البيع
B.    العقد
C.    الإعتكاف
D.    الإحصار

S. 19. إعدادك الدرس محمود.  Cümlesinde altı çizili kısım için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A.    Muzafun ileyh
B.    Haber
C.    Mef’ûlün bih
D.    Mübteda

S. 20. ما رأيت إلا طالبا.  Cümlesi için hangisi doğru değildir?

A.    رأيت fiilinin faili, (ت ) zamiridir.
B.    إلا, mülga’dır.
C.    طالبا, Müstesna’dır.
D.    طالبا, Fetha ile mansup’tur.

S. 21. مُخْتَيِلٌ ismi failinin i’lâlden sonraki hali aşağıdakilerden hangisidir?

A.    مُخْتَالٌ
B.    مُخْتِيلٌ
C.    مُخْتُولٌ
D.    مُخْتَيِيلٌ

S. 22. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A.    جَوْعَانُ kelimesi sıfatı müşebbehedir.
B.    عِشِّيقٌ kelimesi mübalağalı ismi faildir.
C.    مُطَّهِّرٌ kelimesi ismi fail olupتَفَعُّل  babından elde edilmiştir.
D.    اتَّلْمَذَ fiiliافْتِعَال  babındandır.

S. 23. “Hz. Peygamber, peygamber olarak görevlendirilmeden önce, Araplar arasında şiddetli savaşlar olmuş, Kureyş ve Mekke halkı çok zararlar görmüştü. Fakat kabileler arasında yapılan bir anlaşma ile bu savaşlar sona ermiştir. Hz. Peygamber de bu anlaşmaya dahil olmuş ve daha sonra “böyle bir anlaşmaya çağrılsam hiç tereddüt etmeden yine giderim ve katılırım” buyurmuşlardır.” Burada bahsedilen anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A.    Hudeybiye
B.    Biatı’r-Rıdvan
C.    Hıfu’l-Fudûl
D.    Hakem olayı

S.24. “Hz. İsa’nın doğumdan hemen sonra konuşması, Peygamberimiz (sav)’in üzerinde bulutların gölge yapması, Peygamberimizin (sav)’in kalbinin çıkarılıp temizlenmesi vb. olaylar olağanüstü hallerdendir” Bu tür olaylara ne ad verilmektedir?

A.    Mu’cize
B.    Meûnet
C.    Keramet
D.    İrhâsât


S.25. Hz. Ebu Bekir, Kur’anı cem etme görevini sahabi’den Zeyd b. Sâbit’e vermiştir. Bu görevin O’na verilmesinin başlıca sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A.    Zeyd’in,  Hz. Peygamber tarafından özel olarak vahiy kâtipliği görevi verilenlerden biri olması
B.    Zekâsıyla sahabe arasında şöhret bulmuş olması
C.    Zeyd’in Resulullah hayatta iken Kur’an’ın tamamını ezberlemiş olması
D.    Hz. Peygambere akraba olması

SİPARİŞ, GÖRÜŞ, ELEŞTİRİ VE TEKLİFLERİNİZ İÇİN İRTİBAT

TLF: 0536 288 13 52

KİTABIMIZ KARGO DAHİL 25 TL’DİR.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
celal kacan 2 yıl önce

İyi hosta bu kitaplar ihtisas kursuna hazirlananlara bir faydasi dokunurmu yani bu kitaplardan calisilirsa kazanilir mi kitaplar agir gelmesin?

banner220