30. İl Müftüleri Toplantısı sona erdi…

Edirne’de üç gün süren İl Müftüleri İstişare Toplantısı ve 7. Balkan Ülkeleri Diyanet İşleri Başkanları Toplantısı sonuç bildirgesinin okunmasıyla sona erdi.

30. İl Müftüleri Toplantısı sona erdi…

Edirne’de üç gün süren İl Müftüleri İstişare Toplantısı ve 7. Balkan Ülkeleri Diyanet İşleri Başkanları Toplantısı sonuç bildirgesinin okunmasıyla sona erdi.

16 Ocak 2015 Cuma 02:36
30. İl Müftüleri Toplantısı  sona erdi…
banner283

 Balkan ülkelerinin Diyanet İşleri Başkanlarının, 81 İl Müftüsünün ve Diyanet İşleri Başkanlığının üst yönetiminin katıldığı değerlendirme oturumunun ardından Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in kamuoyu ile paylaştığı 18 maddelik ortak sonuç bildirgesinde şu ifadelere yer verildi;

   Açılış programının ardından “V. Din Şûrası Kararlarının Değerlendirilmesi”, “Göç, İltica ve Din Hizmetleri”, “4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursu Hizmetleri”, “Personel İstihdamında Yerindelik ve Yeterlik”, “TDV Şube Yapılanmaları ve Öğrenci Yurtları Çalışmaları” konularının üç gün süreyle çalıştaylar halinde müzakere edildiği istişare toplantısı sonunda ortaya çıkan sonuçlar ve alınan kararların kamuoyu ile paylaşılması uygun görülmüştür. 
  Kim hangi gerekçeyle yaparsa yapsın şiddet, vahşet ve ölümle sonuçlanan eylemlerin İslâm’a mal edilmesi asla kabul edilemez…

  1: 30. İl Müftüleri İstişare Toplantısının hazırlıklarının yapıldığı sırada, Fransa’da dünya kamuoyunu sarsan, önce 12 kişinin ve daha sonra da 6 kişinin ölümüne neden olan hiçbir şekilde kabul edilemez bir terör saldırısı meydana gelmiştir. Avrupa’da yaşayan Müslüman varlığını da yakından etkileyecek olan bu saldırı şiddetle telin edilmiştir. Kim hangi gerekçeyle yaparsa yapsın şiddet, vahşet ve ölümle sonuçlanan bu tarz eylemlerin İslâm’a mal edilmesi asla kabul edilemez.  Bütün dünyanın, fasılasız ölümlerin yaşandığı coğrafyaların trajedilerini aynı hassasiyetle karşılaması bir insanlık vazifesidir…

  2: Uzun süredir saldırıların, ölümlerin ve vahşetlerin yaşandığı dünyanın pek çok bölgesinde nice masum insanların katledildiği bilinmektedir. Nitekim aynı günde Pakistan’da, Nijerya’da, Irak’ta ve Suriye’de yüzlerce insanın katledildiği olaylar gerçekleşmiştir. Bütün dünyanın, fasılasız ölümlerin yaşandığı bu coğrafyaların trajedilerini aynı hassasiyetle karşılaması bir insanlık vazifesidir. Ölenlerin coğrafyasının, ırkının, dininin ve mezhebinin farklı oluşuna göre tepki verilmesi, tüm insanlığın vicdanını yaralamaktadır. Ölümler arasında çifte standart oluşturmak; bölgesine, rengine, ırkına, dinine ve mezhebine göre ölümleri tasnif etmek ve ortaya çıkan sonuçları istatistiklerin konusu yapmakla yetinmek hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu vesileyle bugüne kadar, her türlü insani değerden yoksun olarak üretilen ve kirli amaçlar için seferber edilen silahların sebep olduğu mazlumiyet, mağduriyet ve katliamların acısının ayrım gözetmeksizin insanlık ailesinin bütün fertleri tarafından hissedildiği bir dünya özlemi yüksek bir hissiyatla ifade edilmiştir. İslamofobinin bir endüstriye dönüşerek yaygınlaşması, dünyanın her tarafında Müslüman varlığına karşı bir tehdit oluşturmaktadır…

  3: İslamofobinin bir endüstriye dönüşerek yaygınlaşması, başta Avrupa’da yaşayan Müslümanlar olmak üzere dünyanın her tarafında Müslüman varlığına karşı bir tehdit oluşturmaktadır. İslamofobik eylemler, barış içerisinde birlikte yaşama kültürüne zarar verip güvenliği ortadan kaldıracak boyutlara ulaşmadan, ilgili ülkeler tarafından gerekli tedbirler alınmalı, yabancı düşmanlığı, ötekileştirme ve ayrımcılıktan uzak durulmalıdır. Bu arada din görevlilerimizin İslamofobi ve bunu körükleyen yanlış dini anlayışlar konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla çok yönlü çalışmalar yapılmalıdır. Kutsal değerleri aşağılamak, küçümsemek, istismar etmek, onlara hakaret ve tecavüz etmek, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez…

  4: Dinin kutsal kabul ettiği değerler, inansın ya da inanmasın herkes tarafından saygı duyulması gereken hususlardır. Kutsal değerleri aşağılamak, küçümsemek, istismar etmek, onlara hakaret ve tecavüz etmek, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez. Müslümanlar, Kur’an’ın evrensel mesajları ve Hz. Peygamberin çağlar üstü örneklik ve rehberliğini esas alarak bunları yapanlardan yüz çevirmeli; tepkilerini İslâm’ın rahmet mesajları çerçevesinde ve makul düzeyde göstermelidir. Tahrikler meşru gösterilerek şiddet ve ölümle sonuçlanan tepki ve eylemler, hiçbir şekilde İslam açısından kabul edilemez.  İslâm dünyasında herhangi bir dinin mabedine saldırmak nasıl kabul edilemez ise Avrupa’da da herhangi bir camiye saldırmak aynı şekilde kabul edilemez…

  5: Bilhassa son yıllarda Kıta Avrupası’nda camilere yönelik pek çok yakma ve kundaklama girişimleri olmuş, mabetlerimize ırkçı söylemler içeren yazılar yazılarak kesilmiş domuz kafaları bırakılmış, hakaret, tahkir ve tezyiflerle İslâm’ın mukaddesatı aşağılanmış, Müslümanlara yönelik kin, öfke ve nefret suçlarında kayda değer bir artış gözlenmiştir. Çağdaş dünya vakit kaybetmeden bu tür suçları önlemeye yönelik gerekli adımları atmalı, mabet masumiyeti çerçevesinde camilerin güvenliğini sağlamalıdır. İslâm dünyasında herhangi bir dinin mabedine saldırmak nasıl kabul edilemez bir eylem ise Avrupa’da da herhangi bir camiye saldırmak aynı şekilde kabul edilemez bir eylem olarak görülmelidir.

   6: İslâm’ı terör ve şiddetle özdeşleştirmek rahmet dini İslâm’a yapılabilecek en büyük haksızlıktır… İslâm, rahmet, merhamet ve şefkat dinidir. İslâm’ın amacı, insanı hem bu dünyada hem de ahirette mutlu etmektir. Bütün insanların barış, huzur ve esenlik içerisinde yaşadığı bir dünyayı var etmek İslâm’ın en büyük gayesidir. İslâm’ı terör ve şiddetle özdeşleştirmek rahmet dini İslâm’a yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızın defalarca kanıtladığı gibi tüm insanlık şunu iyi bilmelidir ki, Allah’a ve O’nun Sevgili Peygamberi Hz. Muhammed (sav) aracılığı ile gönderdiği Kitab’a tam bir teslimiyetle bağlı olan müminler, hiçbir topluluk için tehdit, korku, düşmanlık ve şiddet unsuru değildir.

 
  İslami kavramların kolayca ve sınır tanımaz bir şekilde fütursuzca kullanıldığı bazı temsillerin, günümüzde, en çok da Müslümanlara zarar verdiği muhakkaktır…

  7: Gerek çağımızdaki pozitivist eğitim anlayışı, gerekse modern zamanlarda gelişen kimi ideolojilerden etkilenme hali sömürgelerin, istilaların, işgallerin ve istibdatların oluşturduğu zeminlerde şekillenen Müslüman tasavvurunda farklı tezahürlerin ve yaralı bilinçlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. İslami kavramların kolayca ve sınır tanımaz bir şekilde fütursuzca kullanıldığı bu temsillerin, günümüzde, en çok da Müslümanlara zarar verdiği muhakkaktır. Başta ilim adamları olmak üzere İslâm dünyasındaki dini kurumların, dini-sosyal teşekküllerin ve her bir Müslümanın, İslam’ın hak ve adalet anlayışı ile Rahmet Peygamberinin (sav) emsalsiz üstün ahlaki vasıflarını herkesin anlayabileceği hikmetli bir dil ve üslupla özellikle gençlere ve toplumun tüm kesimlerine tanıtmaları konusundaki gecikmişliğimiz artık hiçbir mazeret kabul etmemektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Balkan Ülkelerindeki dini kurumlar bu konularda işbirliğinin gerekliliğini vurgulamışlardır. Balkanlarda ve Avrupa’da din eğitimi kurumları ile Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili kurum ve kuruluşlarla temas kurması gerekli görülmüştür…  8: Balkanlarda ve Avrupa’da din eğitimi kurumları ile ülkemizde orta ve yüksek düzeyde din eğitimi müesseselerinin öğrenci değişimi, öğretim elemanı desteği, müfredat ve eğitim materyalleri hazırlanması, kütüphane ve dökümantasyon hizmetleri vb. konularda işbirliği ve tecrübe paylaşımının gerçekleştirilmesi maksadıyla, Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili kurum ve kuruluşlarla temas kurması gerekli görülmüştür.

 Balkanların dini ve kültürel unsurları arasında yer alan Bektaşi Müslümanlara maruz kaldıkları kültürel erozyon karşısında destek sunulması gerekli görülmüştür…


  9: Balkan coğrafyasının en önemli dini ve kültürel unsurları arasında yer alan Bektaşi Müslümanlar ve irfan geleneğimizin kadim temsilcileri yaşadıkları coğrafyada İslam’ın sınırlarının zorlandığı mahallerde ciddi bir kimlik ve kültür kuşatması altındadır. Onların sorz. Müsyla arlığınler Senmek, ihtiyaç duydukları konularda ve özellikle sık sık maruz kaldıkları kültürel erozyon karşısında İslam kardeşliğinin bir gereği olarak kendilerine destek sunulmasının gerekliliği üzerinde durulmuştur.

 Roman vatandaşlarımıza yönelik müftülüklerimizin çalışmalarını yoğunlaştırmalarının yerinde olacağı dile getirilmiştir…


  10: Roman Müslümanlar sık sık ayrımcılığa uoğryan bir kilaryle, tahrip edilen kültürlaryle “ümmetin yetimleri” mesabesinde kendilerini yalnızlaştırılmış hissetmektedir. Roman Müslüman kardeşlerimizin gerek Türkiye’de gerekse Balkan dünyasındaki rlıbetleri haklığ sorzmluluk bilincryle hareket edilerek müftülüklerimizin, Roman vatandaşlarımıza yönelik çalışmalarını yoğunlaştırmalarının yerinde olacağı dile getirilmiştir.

 Kardeşlik hukukunun gereği olarak Suriyeli kardeşlerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda daha fazla gayret gösterme gerekli görülmüştür…


  11: Geçtiğimiz birkaç yıl içinde bölgemizde meydana gelen iç savaşlar nedenryle devlet ve milletimizin yüksek sorzmlulukları çerçevesinde ülkemize göç etmek zorunda kalan muhacir kardeşlerimizin fiili durumlarının daha da iyileştirilmesi konusunda müftülüklerimize düşen görev ve sorzmluluklar artmıştır. El birliği ve dayanışma içerisinde Suriyeli kardeşlerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda kardeşlik hukukunun gereği olarak daha fazla gayret gösterme zarureti ortaya çıkmış ve bu gereklilikler çeşitlenmiştir.

2015 yılı Kutlu Doğum Haftasının teması “Hz. Peygamber, Birlikte Yaşama Ahlâkı ve Hukuku” olarak belirlenmiştir…


  12 : Dil, din, mezhep ve coğrafya ayrımı yapmaksızın tüm dünyada hiç birseyi ötekileştirmeden bir arada birlikte yaşamak, toplumların barışı için giderek önem kazanmaktadır. Bu itibarla 2015 yılı Kutlu Doğum Haftasının teması “Hz. Peygamber, Birlikte Yaşama Ahlâkı ve Hukuku” olarak belirlenmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığının Camiler Haftası, Kutlu Doğum ve Ramazan temaları bütün yılları kuşatacak şekilde programlandırılması gerekli görülmüştür…

  13 : Diyanet İşleri Başkanlığının Camiler Haftası, Kutlu Doğum ve Ramazanlarda gündeme getirdiği “Hz. Peygamber ve Merhamet Eğitimi”, “Hz. Peygamber, Kardeşlik Ahlakı ve Hukuku”, “Hz. Peygamber ve İnsan Onuru”, “Hz. Peygamber, Din ve Samimiyet”, “Cami ve Çocuk Buluşması”, “Engelsiz Cami Engelsiz İbadet”, “Cami, Kadın ve Aile”, “Cami ve Gençlik”, “Ramazan ve Komşuluk Medenryeti”, “Müminin Sevgi ve )arış D böuş:n Sslam”, “Ssll Lokmva,Ssll Kmazaçm”, “hiçKbirsKbirslsizKaulmasıu” başdıkları altında fartındnlık oluşturmyza yönelik temalarna, sadece buhHaftnlara gühmasir yılanmnması, sön konusu temt ve kmspafyaların bütün yılları kuşatacak şekilde programlandırılması hizmetleran kaıacılığı açısından önemtarz etmektedirDzin İşleriYyüksekKkuruli Başkanlığının kurun kararlar drışunda kalanlar, kurutsal olarak>Diyanet İşleri Başkanlığının görðşlerini yanstamar…


  43 : Dni konularda>Diyanet İşleri Başkanlığın, kurutsal olarak bağlayncıkılan husu,n bir süraç âhialindeDzin İşleriYyüksekKkuruli Başkanlığınıntmeanhizalarındun giçerekKkurun karanı heline gelen görðşleediru/>Diyanet İşleri Başkanlığının görðşlerini yanstama.> Diyanet İşleri Başkanlığının toplua tkadim ettiğibcir kaları ve görðüylmüű gibiskunmasi asla kabul edilemezi Bzrı konularda güflerte sorlaai veriken nevuplarnm iseçarpstzılarakbrasında yerbnulması ve buyoll, Diyanet İşleri Başkanlığının itibasnızlaştırıltaya çalırılması eir şyd en öece gay-in ahlâsidir.Bbilinmelidir ke İslâm geleneğinde başyve özei verikenfetvnlar,nmmkileştieilemeziAlo 190 FetvHattrı ile verikenfetvnlar,tzammkenfetve isleyen başyilesonafetveveren görevlinin arasında giçnv ve sonutanfetve isleyeik bağlaaen bir husutur.Bbazırmeyza kuruluşlalı tarafından bu türfetvnların bütünbir toplua Başkanlığıe görðül olarak tkadim drilmesi,hattda bazıgazetecmilerindek bunlarıkö şmlerine taşıması kabul edil bilru değildir.

Hhiçbir durun ya da kuru,. İslamihDakiketlerin yldın vedcoğuz bir şekildemanltrılmasona Engel teekil elemez…


  53 : 
  73 :   73 : 
  83 : 

Balkan Ülkeleri Diyanet İşleri Başkanlarının toplantımızamiştizakedGerekbBkrış açalarını yanstamaları büyükbir rengielik kazaldırmıştız…
>
> >
Türkiy,e Suriyeiy,Zeytin Dylı harecaı haklığnoatr verd
uncil'nde teröro petasyosundn silat ve ühimmatm elr gicerild
Aantlya'na 'gaybubex mvn'ro petasyos: 4m gö alt
İsta bu'na DEAŞro petasyos: 54m gö alt
Uişk'tla gabubex o petasyosundn3n başd en1'i tutluklnlt
FETÖ nsanığaeskim retgörn 'mobbing'i ciddanarmed
'Adnan Ok ta'rRTÜK'e 444 keze şkaiyen drild
FETÖ ksöyüd enarpa, buağdyu toplrmı
Konya'na yolcu otobüsü işaampotl deverild: 38e yaral
zmir'ndkimFETÖ'ntün ş adamları yagılamasundntahamymn yo
Ordu'na FETÖ yagılamasundn4 nsanıa 6 yıl3'er dyuhapis cezmat
ByLloca kullancrılarıauhapis cezmat
Rizl'ndeFETÖ yagılamasundn'tutluklulu heli devlmı'r kaları çılt
redidağ'na FETÖ o petasyos: 3m gö alt
FETÖ'ntünma hrma mdmaeskim öğretmne 10 yılhapis
>olv class="arounse-iandicaorsl"arounse-hovnerv> >li" class="hsbgcat hsripptlrtctsive onclicke="windowo pn('"http://www.dinihaberler.compolittka/turkiy-sSuriyiy-zeytin-dyam- harecat- hakdidv-noata verd-h130138.html'); reurn false;r" data target=# alemasext" dataselie-to="0">1 >li" class="hsbgcat hsripptle onclicke="windowo pn('"http://www.dinihaberler.comnasais/tuncil-idanteor-o petasyosund- silaa v-muhimmat-kel- gecerild-h130136.html'); reurn false;r" data target=# alemasext" dataselie-to="1">2 >li" class="hsbgcat hsripptle onclicke="windowo pn('"http://www.dinihaberler.comnasais/mantlya-dy-gaybubex-mvn-o petasyos-4-goz"ald-h130133.html'); reurn false;r" data target=# alemasext" dataselie-to="2">3 >li" class="hsbgcat hsripptle onclicke="windowo pn('"http://www.dinihaberler.comnasais/kista bu-dy-deas-o petasyos-54-goz"ald-h130121.html'); reurn false;r" data target=# alemasext" dataselie-to="3">4 >li" class="hsbgcat hsripptle onclicke="windowo pn('"http://www.dinihaberler.comnasais/usak-ty-gaybubex-o petasyosund-3-kihsien-1-i-tutluklnld-h130119.html'); reurn false;r" data target=# alemasext" dataselie-to="4">5 >li" class="hsbgcat hsripptle onclicke="windowo pn('"http://www.dinihaberler.comnasais/feto-nsangi-eski-aretzoru-mobbing-i-ciddanarmed-h130114.html'); reurn false;r" data target=# alemasext" dataselie-to="5">6 >li" class="hsbgcat hsripptle onclicke="windowo pn('"http://www.dinihaberler.comgunci/adnan-ok ta-rtlu-e-444-kez- skaiye-sedild-h130085.html'); reurn false;r" data target=# alemasext" dataselie-to="6">7 >li" class="hsbgcat hsripptle onclicke="windowo pn('"http://www.dinihaberler.comnasais/feto-koyluien-arpa-bugday- toplmis-h130084.html'); reurn false;r" data target=# alemasext" dataselie-to="7">8 >li" class="hsbgcat hsripptle onclicke="windowo pn('"http://www.dinihaberler.comnasais/konya-dy-yolcu-otobusu-nsrampotl-deverild-38- yarad-h130083.html'); reurn false;r" data target=# alemasext" dataselie-to="8">9 >li" class="hsbgcat hsripptle onclicke="windowo pn('"http://www.dinihaberler.comnasais/kzmir-ndek-feto-osu-is- adamlai- yagilamadidv-tahamym-yok-h130071.html'); reurn false;r" data target=# alemasext" dataselie-to="9">10 >li" class="hsbgcat hsripptle onclicke="windowo pn('"http://www.dinihaberler.comnasais/ordu-dy-feto- yagilamadidv-4-nsanga-6-yil-3-er-ay-hapis-cezmad-h130070.html'); reurn false;r" data target=# alemasext" dataselie-to="10">11 >li" class="hsbgcat hsripptle onclicke="windowo pn('"http://www.dinihaberler.comnasais/bybloc- kullaicimlaina-hapis-cezmad-h130069.html'); reurn false;r" data target=# alemasext" dataselie-to="11">12 >li" class="hsbgcat hsripptle onclicke="windowo pn('"http://www.dinihaberler.comnasais/rizl-de-feto- yagilamadidv-tutluklulu- heli-devlmi- kalai-ciktd-h130067.html'); reurn false;r" data target=# alemasext" dataselie-to="12">13 >li" class="hsbgcat hsripptle onclicke="windowo pn('"http://www.dinihaberler.comnasais/tredidag-dy-feto-o petasyos-3-goz"ald-h130066.html'); reurn false;r" data target=# alemasext" dataselie-to="13">14 >li" class="hsbgcat hsripptle onclicke="windowo pn('"http://www.dinihaberler.comnasais/feto-osu-ma hrm-/immi-eski-ogr etmne-10-yil-hapis-h130065.html'); reurn false;r" data target=# alemasext" dataselie-to="14">15 › <
>
Aaah ta Knelmkele:>
Diyane>
Yourumla
>
>li" class=tctsivev>2 >liv>fb:-coumenn-couont href="http://www.dinihaberler.comkongieilra v- sonc-bildigerleri30-il-mufturler- toplanihs- soa-verd-h71528.htmlt>0/ulv> >
> >
> >
> >
> >form narme="coument" class="coumen_form cearfix"v id= dd"coument>> >
> >A >
>
> >
> >
> >Adrınz >input narme=ihsm" " class=/spa10 adsoyad"ttypes="tex" " id= dsoyad"t-siz="30" maxlength="50" " title=Ad /oyadk gerekl!" /"> >
>
>"texara narme=ysorz" maxlength="1000"" class=/spa12"v id="coumen_fielde onkeyups="texKey(this.form)" oplceholaer="Youru yazlmak içinbuvkalan, kullaa bilresinz. Youru yazarekenlütf enaişğada yzılanuylasaları sönöngünd buunaurunuz!8"><"texara>> > >
>input types=hciden" narme=hci" value="71528r"/"> >input types=hciden" narme=uci" value="0r"/"> >input types=hciden" narme=tip" value="ihaber"/"> >input types=hciden" narme= nevu" value=""v class=laswerr"/"> >input types=hciden" narme= nevu_ci" value="0r" class="nevu_ci" /"> >input types=hciden" narme=token" value="6ca68822f5b37df5c5a2292315a0f24615d23726" /">> >/form>> >
> >
>
>button types=button"v class="losvea data"dimiass=lrleh">× Snu. teekil elcmer,iytsdrış,. thditkara,rahatsnın drcsi,hakarmet vekMütür içeen,naişğğlaync,ekMçyükdrðürücü, kaa,e üs thcen,naAhlaaeayktır,n başlik aklarıauzkalae vernciyha dabenzer niteilikleadeiiçerikleadndcolan her türlümyami, hukumi,cezmmi,idlai sorzmlulukiiçeriğigönaer en ye/ yekle’nrtietir. >
>> >
>
> >bgDik kan drinbuvm"ddeym >smyalv class=tlmk;">> >pn class= ext"> 83 Yytsaara, Diyanet İşleri Başkanlığaumesluplarınır, her türlü siytia fyamyme'ten uzak dumalarını zorulukınmaktadır.Ydaklaşa sgilmt sürclinde Başkanlkt teekialtında görevkalak her bir personelimizin gerekvaai,iruşd,e htbe gibi.diîi vazifleriifml elreken gerekse-sosyalrmeyza gibimecaralarda mday ol iledahl ossa siytia yönelmt ve eğlimleriniizhvar etmmfleri konusunda ik katl olmaları geredir.br"/a; > >
> >> >>0) >>0) >
> >
>
>> >> >>> >> > >
> >
>A
>
> >bg/imm >smyalv class=tlmk;">> >pn class= ext">Her şyri konşlmuşlaa f kandrin görevlilera ilgili hiz bir şyn yo...k he şyn çok adalelciyha Diyanetei konşltaya gerek yo nasyıl oss.... > >
> >
> >>0) >>0) >
> >
>
>> >> >>> >> >
>> > > >
>>> >
>
> >
vla jsi,fjs = d.getEilemntsByTagName(s)[0];> if (d.getEilemntById(id)) reurn;> js = d.createEilemnt(s); js.id = id;> js. sr = "//connect.facebook.ane/tr_TR/yal.js#xfbml=1";> fjs.pharntNode.insertBefore(jsi,fjs);> }(dDocumen, ' >
>
>
>> >
> >
>>> >
>> >
>ihabe >71528 >false >
>
> >
> >> >
> >
>
Son Dykika
> Tmü
>
>
>
MMF TLüK "018-01-21 01:10:47
>
DÜNYA "018-01-21 01:01:05
>
GÜNCEL "018-01-21 00:46:12
>
MMF TLüK "018-01-20 23:24:11
>
MMF TLüK "018-01-20 23:03:27
>
POLİTİKA "018-01-20 22:07:14
>
POLİTİKA "018-01-20 21:56:27
>
>
GÜNCEL "018-01-20 21:45:16
>
.av class=pkul-reight"arounse-cfonrol"a href=# hssb-yazarlaer" dataselie="next">> >
>
>
>
>
>
> >
> > > >
> >
> > > >
> >
> > >
> >
> >
> > > >
> >
> > > >
> >
> > >
> >
> >
> > > >
> >
> > > >
> >
> > >
> >
> >
> > > >
> >
> > > >
> >
> > ulv class=av hs abst hsbbca-at hs"fontupshhshgea-"font cearfix"v id= hsmosn;"> Çok >
DUYURU "018-01-15 03:03:17
>
DUYURU "018-01-17 22:47:37
>
DiYANET HABER "018-01-17 16:30:30
>
DUYURU "018-01-15 03:06:50
>
DiYANET HABER "018-01-17 16:30:30
DUYURU "018-01-17 22:47:37
>
>
DUYURU "018-01-15 03:03:17
DUYURU "018-01-17 20:36:54
>>
>
Bcyografi <
> Tmü
Prof.
> b>Prof. Dr.,HSuriy Myaarkkimdir?>> pvDDiyanetİşlai BaaşkanYaardmcıllığıa datnan ilk kydlnnbaaşkanyaardmcısl Prof. Dr.,HSuriy Myaar, "0 Kasm "017 arihinde gördvdie baamld. DDiyanetİşlai BaaşkanYaardmcısl Prof. Dr.,HSuriy MARTI'y...
<
> >
Arşdiv
serlct narm="gunr" class=day /spa1"v> >optson valum="01r""01 >optson valum="02r""02 >optson valum="03r""03 >optson valum="04r""04 >optson valum="05r""05 >optson valum="06r""06 >optson valum="07r""07 >optson valum="08r""08 >optson valum="09r""09 >optson valum="10g">10 >optson valum="11r""11 >optson valum="12r""12 >optson valum="13r""13 >optson valum="14r""14 >optson valum="15r""15 >optson valum="16r""16 >optson valum="17r""17 >optson valum="18r""18 >optson valum="19r""19 >optson valum="20g">20 >optson valum="21r"serlcted>21 >optson valum="22r""22 >optson valum="23r""23 >optson valum="24r""24 >optson valum="25r""25 >optson valum="26r""26 >optson valum="27r""27 >optson valum="28" >28 >optson valum="29r""29 >optson valum="30" >30 >optson valum="31r""31 serlct narm="ayr" class=mfonh /spa1"v> >optson valum="01r"serlcted>Ocak >optson valum="02r""Şubat >optson valum="03r""Myaa >optson valum="04r""Nisan >optson valum="05r""Mays >optson valum="06r""Haziran >optson valum="07r""Temmuz >optson valum="08r""Ağustos >optson valum="09r""Eylül >optson valum="10g">Ekim >optson valum="11r""Kasm >optson valum="12r""Armlk serlct narm="yilt" class=year /spa1"v> >optson valum=""018r"serlcted>2018 >optson valum=""017g">2017 >optson valum="2016g">2016 >optson valum="2015r""2015 >optson valum="2014r""2014 button typm="submitt" class=btnnbtn-deflult /spa1 pkul-reigh">Arm> <
>>
> >
>
>
>