Diyanet, 26. Müfettişler Semineri Sonuç Bildirgesi!

Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişlerinin 26. seminerinin sonuç bildirgesi açıklandı

Diyanet, 26. Müfettişler Semineri Sonuç Bildirgesi!

Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişlerinin 26. seminerinin sonuç bildirgesi açıklandı

08 Nisan 2016 Cuma 10:24
Diyanet, 26. Müfettişler Semineri Sonuç Bildirgesi!
26. MÜFETTİŞLER SEMİNERİ SONUÇ BİLDİRGESİ

Diyanet İşleri Başkanlığımız; yerleşmiş geleneği, duruşu ve toplumun tüm katmanlarını kuşatan hizmet anlayışıyla, kurulduğu günden bu yana daima aziz milletimizin teveccühünü kazanmış, bunun doğal sonucu olarak da gerek ulusal gerekse uluslararası arenada saygınlığını her geçen gün daha da artırmıştır.

Başkanlık hizmetlerine ivme kazandırılması noktasında rehberlik ve denetim faaliyetlerinin rolünün daha etkin hale getirilmesi, değişen dünya koşullarında Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı hizmetlerinin aktüel gelişmeler çerçevesinde kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi ve yürütülen çalışmalar sırasında karşılaşılan sorunlarla ilgili müzakerelerde bulunulması amacıyla 1-5 Nisan 2016 tarihleri arasında Afyonkarahisar'da 26. Müfettişler Semineri tertip edilmiştir.

Başkanlık Müfettişlerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen Seminere Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Haşan Kamil YILMAZ, I. Hukuk Müşaviri Mustafa DAVARCI, Din Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Yaşar YİĞİT, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ali ERBAŞ ve İnsan Kaynakları Genel Müdürü Osman TIRAŞÇI ile Malzeme Yönetimi ve Satın Alma Daire Başkanı Haydar BEKİROĞLU da iştirak etmişlerdir.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Rehberlik ve Teftiş Başkanı Doç. Dr. İsmail KARAGÖZ; Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı olarak düzenledikleri seminerlerde denetimin etkinlik ve verimliliğini artırmayı hedeflediklerini, teftiş, inceleme ve soruşturma hizmetlerinin, yönetimin olmazsa olmaz bir parçası ve planlanan işlerin başarıya ulaşmasının vazgeçilmez şartı olduğunu, modern yönetimin planlama, uygulama ve kontrol şeklinde üç temel unsur ihtiva ettiğini ve denetimsiz yönetimin istenilen düzeyde başarıya ulaşamayacağını beyan etmiştir. Birim olarak, yapılan denetimlerin eğitici ve rehberlik edici bir anlayışla ifa edilmesini önemsediklerini, bu manada hata ve kusur arayıcı değil, yol gösterici, yanlışları düzeltici ve doğruları ikame edici bir yöntem kullanmaya büyük özen gösterdiklerini belirten KARAGÖZ; konuşmasının son kısmında adalet ve hakkaniyet kavramlarına vurgu yaparak, inceleme ve soruşturmalarda haklıyı haksızdan, suçluyu suçsuzdan tarafsız bir tutumla ayırt edebilmenin çok mühim olduğunu, adaletin duygulara, ideolojilere, kin, nefret ve öfkeye mahküm edilemeyeceğini dile getirmiştir.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Haşan Kamil YILMAZ ise konuşmalarında; denetim ve murakabenin insanlık tarihi boyunca var olageldiğini, teftiş birimlerinin, kurumların olmazsa olmaz birer parçası olduğunu, yönetici konumunda olan kişilerin düzeltilmesi gereken pek çok şeyi rutin iş akışı içerisinde normal gördüğünü veya fark edemediğini, bunun sistem körlüğü olarak isimlendirilen genel bir durum olduğunu, bu nedenle yürütülen hizmetlerin denetime tabi tutularak dışarıdan bir bakış açısıyla değerlendirilmesinin önem arz ettiğini, kurumların ancak kendilerini murakabe edebildiği ve kusurlarını ortaya döküp onları tashih edebildiği sürece geleceğe emin adımlarla yürüyebileceğini, aksi halde kendilerini yenilemeyen müesseselerin yıpranmaya ve etkinliklerini kaybetmeye mahküm olduklarını ifade etmiştir. İnceleme ve soruşturmalarla ilgili, bir görevli hakkında isabetli karar verebilmenin de zor ve mesuliyetli bir iş olduğunu, bu manada Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının çok önemli bir vazife ifa ettiğini belirten Sayın YILMAZ seminerde ayrıca "Peygamber Hasreti" konulu bir de konferans vermiştir.

Başkanlık hizmetlerinin ele alındığı seminerde; 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un "Siyasetle İlgilenme" Başlıklı 25'inci Maddesinde Yer Alan Eylemin Mahiyeti ve Deli ilendi rilmesi ile Bu Eylemden Ötürü İşlerine Son Verilen Personelle İlgili İdari İşlemlerin Yargı Tarafından İptal Edilme Gerekçeleri, Zimmet ve Güveni Kötüye Kullanma Suçlarının Mahiyeti ve Sınırı, Uygulamalı Olarak Rapor Sonuç Yazım Yöntemi, İnceleme ve Soruşturmalarda İfade Alma Teknikleri, Tahkikatlarda Veri Elde Etme Yöntemleri ve Delil Toplamada Yeterlilik, Mali Açıdan Suç Niteliği Taşıyan Eylemlerle İlgili Yürütülen Tahkikatlarda İzlenebilecek Yöntemler gibi konularda sunumlar ve geniş kapsamlı müzakereler gerçekleştirilmiştir.

Seminer sonucunda aşağıda yer alan hususların Başkanlığımız personeliyle ve kamuoyuyla paylaşılmasının yararlı olacağı değerlendirilmiştir:

1) Diyanet İşleri Başkanlığının en köklü ve saygın birimleri arasında yer alan Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı; bilgi, birikim ve yüksek iş disipliniyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Başkanlığın ulusal ve küresel ölçekteki hizmetlerine her platformda katkı sunmaya devam edecektir.

2) Diyanet İşleri Başkanı adına görev ve hizmet yürüten Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, sınırlı sayıdaki insan gücüyle, kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirme ve Başkanlık hizmetlerine katkı sağlama konusunda azami gayret göstermektedir.

3) Son dönemde karşı karşıya kalınan terör ve şiddet olayları nedeniyle verilen şehitler, yitirilen masum canlar ve yaşanan mağduriyetler vicdan sahibi her insanı kuşkusuz derinden etkilemektedir. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlendirilmesi, milletçe bir arada yaşama kültürünün geliştirilmesine büyük katkılar sunan Diyanet İşleri Başkanlığımız, geçmişte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de aziz milletimizin her bir ferdinin, birbiriyle dayanışma içerisinde olması için aktif sorumluluk üstlenecektir. Bu çerçevede Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının, rehberliği ve eğitici denetim anlayışını önceleyen görev bilinciyle, Teşkilat mensupları arasında birlik ve beraberliğin tesisine yönelik yapmakta olduğu çalışmaların, aynı zamanda milletçe bütünleşmenin sağlanmasında önemli bir yeri olacağı değerlendirilmektedir.

4) Geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de Başkanlığın her kademesinde görev alan personelimiz; görevin ifası sırasında her türlü siyasi ve ideolojik düşüncelerden, ırkçı ve ayrıştırın söylemlerden uzak durmaya, toplumun tüm kesimlerini kucaklayıcı nitelikte hizmet vermeye kararlılıkla devam edecektir.

5) Diyanet İşleri Başkanlığı, her türlü siyasi görüş ve düşüncenin dışında kalarak milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinip topluma sağlıklı dini bilgiler sunan Anayasal bir kuruluştur. Teşkilat mensuplarının; toplumsal algı üzerindeki etkisi gün geçtikçe artan sosyal medya iletişim araçlarını kullanırken sözü edilen amaç ve ilkeler doğrultusunda hareket etmeleri, bu bağlamda; herhangi bir siyasi partiyi, tutum ve davranışlarını övmek ya da yermek olarak değerlendirilebilecek, kişileri veya toplumun çeşitli kesimlerini dışlayıcı nitelikte yorum ve paylaşımlarda bulunmamaları konusunda her zamankinden daha hassas davranmaları gerekmektedir.

6) Teşkilatımızın her bir personelinin; hizmet içinde ve dışında Başkanlığımıza mensubiyet ruhuna ve İslam ahlakına yaraşır tarzda hareket etmek, söz, fiil ve davranışlarıyla topluma örnek ve rehber olmak, birlik ve beraberliğe katkı sağlamak gibi son derece önemli sorumluluklar üstlendiğinin şuur ve idraki içerisinde bulunması gerektiği vurgulanmıştır.

7) Kuşkusuz denetim hizmetleri, iş ve işlemlerin en iyi şekilde yapılması, kaynakların verimli şekilde kullanılması ve stratejik hedeflere en doğru yoldan ulaşılması konularında idareye yol gösteren bir özelliğe sahiptir. Bu açıdan bakıldığında denetimin, yönetimin ayrılmaz bir parçası olduğu, ayrıca kurumsal amaçların gerçekleştirilmesi ve kurumun modern yönetim ilkelerine göre idare edilebilmesinin de en önemli aracı olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

8) Kamu idaresinin etkinlik ve başarısı, adalet ve hakkaniyet temeline dayanmasına bağlıdır. Adaletin tesisindeki gecikme ve aksaklıklar kamu yönetimine güvensizlik duyulmasına ve iş barışının bozulmasına yol açacaktır. Bu bağlamda müfettişler tarafından yürütülen her türlü denetim faaliyetinde adalet ve hakkaniyet içerisinde hareket edilmesi ve özellikle yürütülen tahkikatlarda ölçülülük ilkesinin gözetilmesi ne kadar gerekli ise aynı şekilde, Başkanlığın hizmet politikalarına, topluma örnek ve rehber olma şuuruna aykırı eylemleri sabit olan personel hakkında gerekli yaptırımların uygulanması ve bu konuda tüm personele eşit muamelede bulunulması da adalet ve hakkaniyetin tesisi açısından o derece ehemmiyet arz etmektedir.

Teşkilatımız mensuplarına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.


DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 
Son Güncelleme: 06.05.2016 15:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Murakıp 2016-04-08 16:12:55

Taşranın bütün yükünü Murakıplar yükleniyor. Taşradaki sıkıntılardan bihaber seminer yapıp, sonuç bildirgesi yayınlamak ne anlama gelir? Başımızı iki elimiz arasına alıp düşünmek gerekir.

Avatar
Üzgün imam 2016-04-08 10:40:13

müfetişler güvenirliğini kaybetmiştir

Avatar
İLÇE MÜFTÜSÜ 2016-04-08 14:10:31

göreceksi̇ni̇z bakin müfetti̇şleri̇n çoğu cehenneme gi̇decek. çünkü araştirma yapmadan, yalanci şahi̇tleri̇n beyanlariyla i̇nsanlarin hayatlariyla oynuyorlar

Avatar
Murakıp 2016-04-08 14:01:48

Araştırılsın Camiamızın %80 denetim %80 dan fazlada soruşturma işlerini murakıplar yapıyor. Murakıp adının hiç geçmemesi ayıp olmuş.Hakkımızı vermeme çabası içinde olduğunuz kulağımıza geliyor bari onore edici motive edici bir şeyler söyleseydiniz.Ahirette ki hesaptan korkun.

Misafir Avatar
Cengaver 2016-04-09 13:39:17 @Murakıp

yav arkadaş hangi haktan bahsediyorsun. herkes gibi siz de işinizi yapacaksınız.
beğenmiyorsanız eski görevinize.....

Beğenmedim! (2)
Avatar
Mağdur :( 2016-04-08 13:06:41

Ne güzel bir sonuç Bildirgesi yazmışlar. Ancak üzülerek yazıyorum ki taşrada gelen Müfettişler, ayrıca müfettiş yardımcıları kendilerini ispat etmek amacıyla Kalemlerin kılıç gibi kullanıp soyut iddialarla, kumpas kurmuş 3 memur birleşerek vermiş olduğu ifadeleri bilgi ve belge olduğunu belirterek koskoca il Müftüsü ne tecziye de bulunabiliyor. Buna da maalesef Başkanlığımız göz yummaktadir. Toplantıda " teftiş kurulu Başkanımız bunu dile getirildiginde; yaşı geçmiş zaten o kişi de emekli olsun diyebilmektedir." Takdir sizlerin......

Avatar
159/1 DEN YARGILANAN İMAM 2016-04-08 16:49:41

mustafa davarci hocamin ellerinden öperim.eski bir diyanet çalişani olarak bana dilekçe yaz,dava aç der hatta örneğinide yaziverirdi.sonra dava başlar bakardim diyaneti savunan da davarci hocam.ne adamdi bee.hem bana yol gösterir,ümit verirdi.diğer taraftan diyaneti savunurdu.tabi ben kaybederdim olsun.tatli dili güler yüzüne doyamadim.bi ankaraya yolum düşse ellerinden öpecemde düşmüyor işte...benimde müfettişim ömer balaban beydi.soruşturma esnasinda amma sigara içmişti.sinop dikmende.28 şubat sürecinde.bu yaziyi okuyan kardeşelrim sonucumu merak ettiniz.müfettişim her ne kadar korusada mahkeme sonucu aldiğim cezaya binaen diyanet aninda atti meslekten.2001 de.hiç bir engelim kalmadiği halde bir türlü almadi geri.aç da kalmadik elhamdülillah.davarci hocam bana sabret tünelin ucu göründü görünecek der hep ümit verdi.ama birakin tünelin ucunu aradan 10 sene geçti tünelden milyonlarca araç geçti bi ben dönemedm geri.sabik imam sinavini kazandiğim halde.hey gidi rüştü inan sanada kalmadi

Avatar
Murakıp. 2016-04-08 17:58:52

işleri murakıplar yapsın siz sefasını sürün.zaten liyakat sahibi, yıllardır camiamıza gönül vermiş, murakıp arkadaşlar umutlarını yitirip bir bir kurum değiştiriyor. kardeşleri̇ni̇zi̇n derdi̇yle dertleni̇n bi̇raz kami̇l Müslüman olun.

Misafir Avatar
Cengaver 2016-04-09 13:34:05 @Murakıp.

i̇şiniz ne çalışacaksınız tabiki, beğenmiyorsanız haydin bakiiim eski görevinize....

Beğenmedim! (2)
Avatar
Hafiz 2016-04-08 14:03:18

Bu imam alimi ne zaman olacak sayin admin bi haber verin