İlçe Müftüler Kongresi 1

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Manavgat'ta düzenleyeceği “İlçe Müftüleri Kongresi”nin planı belli oldu.

İlçe Müftüler Kongresi 1

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Manavgat'ta düzenleyeceği “İlçe Müftüleri Kongresi”nin planı belli oldu.

22 Mart 2014 Cumartesi 13:59
İlçe Müftüler Kongresi 1
banner283

Diyanet İşleri Başkanlığı yürütülen hizmetlerde verimliliğin artırılması, ilke ve metot birliğinin sağlanması, teşkilat mensupları arasında iletişimin güçlendirilmesi ve planlanan hizmetlerle ilgili bilgi paylaşımında bulunulması amacıyla, ilçe müftülerinin tamamının katılacağı “İlçe Müftüleri Kongresi” düzenleyecek.

“İlçe Müftüleri Kongresi”, 01-05 Nisan 2014 tarihleri arasında Manavgat/ANTALYA  yapılacak.
 

 
 

TARİH SAAT PROGRAM
01 Nisan 2014
SALI
09.00-12.00 Açılış Programı
Kur’an-ı Kerim Tilaveti
Program Tanıtımı
Prof. Dr. Ali ERBAŞ
Sinevizyon
Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ
Prof. Dr. Emrullah İŞLER (Teşrifleri halinde)
12.00-14.00 ARA  
14.00-16.00                       Türkiye’de Dini Hayat Araştırması Raporu Sunumu
                         Dr. Necdet SUBAŞI
 
16.00-16.30 ARA  
16.30-18.00                 Türkiye’de Dini Hayat Araştırması Raporu Bölgeler Sunumu
                 (12 salonda daire başkanları tarafından)
 
    ÇALIŞTAY SALONLARI AÇIK KÜRSÜ (ANA SALON)
02 Nisan 2014
ÇARŞAMBA
09.00-10.30 Çalıştay I (1-11 Arası Salonlar)
(11 ayrı salonda Daire Başkanlarının moderatörlüğünde aşağıdaki konular müzakere edilecektir.)
 1. Grup: METROPOL ILÇELERIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERILERI
Moderatör: Recep SÖNMEZ
Raportör: Ömer  ÖZGÜL
Dr. Cafer ACAR
 1. Yönetim
 2. Organizasyon
 3. Toplumsal İletişim
 4. Planlama
 5. Diğer Sorunlar………
 1. Grup: NÜFUS HAREKETLILIĞI YOĞUN OLAN ILÇELERIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERILERI
Moderatör: Dr. M. Ali SAR
Raportör: Dr. M. Şükrü KILIÇ
Elif ERDEM
 1. Yaygın Din Eğitimi Hizmetlerinin Ulaştırılması
 2. İbadet Mekanlarının Temini
 3. Dini Rehberlik ve Danışmanlık Ofisleri
 4. Güncel Dini Akımlardan Kaynaklanan Sorunlar
 5. Farklı Kültürel Anlayışlara Yönelik Hizmet Planlamaları
 6. Farklı Dini Yorum Çevrelerinin Beklentileri ve Talepleri
 7. Diğer Sorunlar………
 1. Grup: TURIZM HAREKETLILIĞI OLAN ILÇELERIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERILERI
Moderatör: Dr. Ulvi ATA
Raportör: Mahmut ÖZDEMİR
Zekiye DEMİR
 1. Yerli Turistlere Yönelik Hizmet Planlamaları
 2. Yabancı Turistlere Yönelik Tanıtım Faaliyetleri
 3.  Yabancı Yerleşimcilerle Yaşanan İletişim Sorunları
 4. Yaygın Din Eğitimi Hizmetlerinin Ulaştırılması
 5. İbadet Mekanlarının Hazırlanması
 6. Yerli-Yabancı Etkileşiminden Kaynaklanan Dini-Sosyal Problemler
 7. Diğer Sorunlar…………
 1. Grup: BÜYÜK İLÇELERIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERILERI
Moderatör: Erdal ATALAY
Raportör: Erdal ERTORUN
Hale ÇERÇİBAŞI
 1. Personel Politikası
 2. Köylere Din Hizmetleri Götürülmesinde Karşılaşılan Sorunlar
 3. Sosyal İçerikli Din Hizmetlerinin Planlanması
 4. Müftülüklerin Altyapı Sorunları
 5. Kardeş Şehir Uygulaması
 6. Diğer Sorunlar…………
 1. Grup: TAŞRADA YAPILAN EĞİTİMLER VE NAKIL SINAVLARINA DAIR SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERILERI
Moderatör: Dr. Burhan ERKUŞ
Raportör: Hüsnü ÖZMEN
Fatma DÖNMEZ
 1. Müftülüklerce Düzenlenen Hizmet İçi Eğitimler 
 2. Sınav Soruları
 3. Komisyonların Teşkil Edilmesi
 4. Ölçme ve Değerlendirme
 5. Şeffaflık
 6. Diğer Sorunlar…………
 1. Grup: YEREL DINI OLUŞUMLAR VE TOPLUMSAL ETKILERI
Moderatör: Dr. Faruk GÖRGÜLÜ
Raportör: Ensari YENTÜRK
Lamia LEVENT
 1. Yerel Dini Oluşumların Toplumun Din Algısına Etkileri
 2. Dini Söylemler ve Etkileri
 3. Dini Pratikler ve Etkileri
 4. Yerel Dini Oluşumlarla İlişkilerin Çerçevesi
 5. Diğer Sorunlar…………
 1. Grup: YAYGIN DIN EĞITIMI FAALIYETLERINDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERILERI
Moderatör: Selahattin ÇELEBİ
Raportör: M. Ali AYTEKİN
İsa ATÇI
 1. Kur’an Kursları
 2. Kur Sistemi
 3. Yatılı Kur’an Kurslarında Beslenme  Sorunu
 4. Kur’an Kurslarının Altyapı Sorunları
 5. D Grubu Kur’an Kursları
 6. Yatılı Kur’an Kurslarında Disiplin Sorunu
 7. Kur’an Kurslarında Öğretici ve  Materyali Sorunu
 8. Diğer Sorunlar…………
 1. Grup: CAMI HIZMETLERINE DAIR SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERILERI
Moderatör:  Dr. Fatih KURT
Raportör: Ali PARLAK
Ö. Faruk SAVURAN
 1. Cami Dersleri
 2. Temsil Sorunu
 3. Hutbelerin İçerik ve Üslûbu
 4. Camilerin Açık Tutulması
 5. Cami Cemaatiyle İlişkiler
 6. İmamların Yeterliliği Sorunu
 7. Sabah Namazı Buluşmaları
 8. Diğer Sorunlar…………
 1. Grup: SOSYAL İÇERIKLI DIN HIZMETLERINDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERILERI
Moderatör: Doç. Dr. Huriye MARTI
Raportör: Dr. Ahmet ÇEKİN
Hüseyin KOÇ
 1. Sosyal Hizmet Kurumlarında ( Sevgi Evleri, Kadın Sığınma Evleri, Yetiştirme Yurtları, Yurt-Kur, Huzurevleri vb.) Sunulan Din Hizmetleri
 2. Cezaevlerinde Sunulan Din Hizmetleri
 3. Hastaneler Sunulan Din Hizmetleri
 4. Aile İrşat ve Rehberlik Bürolarının İşlevselliği
 5. İlgi ve Desteğe Muhtaç Kesimlere Yönelik Din Hizmetleri
 6. Diğer Sorunlar…………
 1. Grup: KITLE İLETIŞIM ARAÇLARI İLE SUNULAN DIN HIZMETLERINDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERILERI
Moderatör: Dr. Ömer MENEKŞE
Raportör:Ahmet SAÇINTI
Sinan DEDELER
 1. Yazılı Medya Aracılığı ile Yapılan İrşad Hizmetleri
 2. Televizyon ve Radyodan Sunulan Din Hizmetleri
 3. Diyanet Radyo ve TV
 4. Sosyal Medya ve Din Hizmetleri
 5. İnternet ve Din Hizmetleri
 6. Diğer Sorunlar…………
 1. Grup: BAŞKANLIKÇA (MERKEZ-TAŞRA) YAPILAN ORGANIZASYON VE ETKINLIKLERDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERILERI
Moderatör: Bünyamin ALBAYRAK
Raportör: Bayram DEMİRTAŞ
Osman ALPASLAN
 1. Kutlu Doğum Haftası
 2. Mübarek Gün ve Geceler
 3. Camiler ve Din Görevlileri Haftası
 4. Ramazan
 5. Kur’an Ziyafetleri
 6. Yarışmalar
 7. Diğer Sorunlar…………
 1. PROJE SUNUM SALONU (Proje sahibi müftülerin projelerini sunumları)
Moderatör: Dr. Gazi ERDEM
Raportör: Züha Döndü SEVEN
Ahmet YILMAZ
Fatma Bayraktar KARAHAN
 1. MÜFTÜLÜK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA SALONU
Moderatör: Prof. Dr. N. Yaşar AŞIKOĞLU
Raportör: İsmail ERŞAHİN
Remzi BİRCAN
Esma GÜNER
12-22 NOLU SALONLARDA YER ALAN İLÇE MÜFTÜLERİ
 
Divan Başkanı: Prof. Dr. M. Emin ÖZAFŞAR
Divan Üyeleri: Kadir DİNÇ
Bünyamin ALBAYRAK
Raportörler: Yıldıray KAPLAN
Fatma Yüksel ÇAMUR
Rukiye AYDOĞDU
10.30-11.00 ARA  
 
 
11.00-12.30
Çalıştay II (1-11 Arası Salonlar)
(11 ayrı salonda Daire Başkanlarının moderatörlüğünde aşağıdaki konular müzakere edilecektir.)
 
12-22 NOLU SALONLARDA YER ALAN İLÇE MÜFTÜLERİ
 
Divan Başkanı: Prof. Dr. M. Emin ÖZAFŞAR
Divan Üyeleri: Kadir DİNÇ
Bünyamin ALBAYRAK
Raportörler: Yıldıray KAPLAN
Fatma Yüksel ÇAMUR
Rukiye AYDOĞDU
12.30-14.00    
14.00-15.30 Çalıştay III (1-11 Arası Salonlar)
(11 ayrı salonda Daire Başkanlarının moderatörlüğünde aşağıdaki konular müzakere edilecektir.)
 
12-22 NOLU SALONLARDA YER ALAN İLÇE MÜFTÜLERİ
 
Divan Başkanı: Prof. Dr. M. Emin ÖZAFŞAR
Divan Üyeleri: Kadir DİNÇ
Bünyamin ALBAYRAK
Raportörler: Yıldıray KAPLAN
Fatma Yüksel ÇAMUR
Rukiye AYDOĞDU
15.30-16.00    
16.00-17.00 Çalıştay IV (1-11 Arası Salonlar)
(11 ayrı salonda Daire Başkanlarının moderatörlüğünde müzakere edilen konular raporlaştırılacaktır.)
 
12-22 NOLU SALONLARDA YER ALAN İLÇE MÜFTÜLERİ
 
Divan Başkanı: Prof. Dr. M. Emin ÖZAFŞAR
Divan Üyeleri: Kadir DİNÇ
Bünyamin ALBAYRAK
Raportörler: Yıldıray KAPLAN
Fatma Yüksel ÇAMUR
Rukiye AYDOĞDU
03 Nisan 2014
PERŞEMBE
08.30-10.00 Çalıştay V(2-22 Arası Salonlar)
 (11 ayrı salonda Daire Başkanlarının moderatörlüğünde aşağıdaki konular müzakere edilecektir.)
 1. Grup: METROPOL ILÇELERIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERILERI
Moderatör: Recep SÖNMEZ
Raportör: Ömer  ÖZGÜL
Dr. Cafer ACAR
 1. Yönetim
 2. Organizasyon
 3. Toplumsal İletişim
 4. Planlama
 5. Diğer Sorunlar………
 1. Grup: NÜFUS HAREKETLILIĞI YOĞUN OLAN ILÇELERIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERILERI
Moderatör: Dr. M. Ali SAR
Raportör: Dr. M. Şükrü KILIÇ
Elif ERDEM
 1. Yaygın Din Eğitimi Hizmetlerinin Ulaştırılması
 2. İbadet Mekanlarının Temini
 3. Dini Rehberlik ve Danışmanlık Ofisleri
 4. Güncel Dini Akımlardan Kaynaklanan Sorunlar
 5. Farklı Kültürel Anlayışlara Yönelik Hizmet Planlamaları
 6. Farklı Dini Yorum Çevrelerinin Beklentileri ve Talepleri
 7. Diğer Sorunlar………
 1. Grup: TURIZM HAREKETLILIĞI OLAN ILÇELERIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERILERI
Moderatör: Dr. Ulvi ATA
Raportör: Mahmut ÖZDEMİR
Zekiye DEMİR
 1. Yerli Turistlere Yönelik Hizmet Planlamaları
 2. Yabancı Turistlere Yönelik Tanıtım Faaliyetleri
 3.  Yabancı Yerleşimcilerle Yaşanan İletişim Sorunları
 4. Yaygın Din Eğitimi Hizmetlerinin Ulaştırılması
 5. İbadet Mekanlarının Hazırlanması
 6. Yerli-Yabancı Etkileşiminden Kaynaklanan Dini-Sosyal Problemler
 7. Diğer Sorunlar…………
 1. Grup: BÜYÜK İLÇELERIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERILERI
Moderatör: Erdal ATALAY
Raportör: Erdal ERTORUN
Hale ÇERÇİBAŞI
 1. Personel Politikası
 2. Köylere Din Hizmetleri Götürülmesinde Karşılaşılan Sorunlar
 3. Sosyal İçerikli Din Hizmetlerinin Planlanması
 4. Müftülüklerin Altyapı Sorunları
 5. Kardeş Şehir Uygulaması
 6. Diğer Sorunlar…………
 1. Grup: TAŞRADA YAPILAN EĞİTİMLER VE NAKIL SINAVLARINA DAIR SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERILERI
Moderatör: Dr. Burhan ERKUŞ
Raportör: Hüsnü ÖZMEN
Fatma DÖNMEZ
 1. Müftülüklerce Düzenlenen Hizmet İçi Eğitimler 
 2. Sınav Soruları
 3. Komisyonların Teşkil Edilmesi
 4. Ölçme ve Değerlendirme
 5. Şeffaflık
 6. Diğer Sorunlar…………
 1. Grup: YEREL DINI OLUŞUMLAR VE TOPLUMSAL ETKILERI
Moderatör: Dr. Faruk GÖRGÜLÜ
Raportör: Ensari YENTÜRK
Lamia LEVENT
 1. Yerel Dini Oluşumların Toplumun Din Algısına Etkileri
 2. Dini Söylemler ve Etkileri
 3. Dini Pratikler ve Etkileri
 4. Yerel Dini Oluşumlarla İlişkilerin Çerçevesi
 5. Diğer Sorunlar…………
 1. Grup: YAYGIN DIN EĞITIMI FAALIYETLERINDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERILERI
Moderatör: Selahattin ÇELEBİ
Raportör: M. Ali AYTEKİN
İsa ATÇI
 1. Kur’an Kursları
 2. Kur Sistemi
 3. Yatılı Kur’an Kurslarında Beslenme  Sorunu
 4. Kur’an Kurslarının Altyapı Sorunları
 5. D Grubu Kur’an Kursları
 6. Yatılı Kur’an Kurslarında Disiplin Sorunu
 7. Kur’an Kurslarında Öğretici ve  Materyali Sorunu
 8. Diğer Sorunlar…………
 1. Grup: CAMI HIZMETLERINE DAIR SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERILERI
Moderatör:  Dr. Fatih KURT
Raportör: Ali PARLAK
Ö. Faruk SAVURAN
 1. Cami Dersleri
 2. Temsil Sorunu
 3. Hutbelerin İçerik ve Üslûbu
 4. Camilerin Açık Tutulması
 5. Cami Cemaatiyle İlişkiler
 6. İmamların Yeterliliği Sorunu
 7. Sabah Namazı Buluşmaları
 8. Diğer Sorunlar…………
 1. Grup: SOSYAL İÇERIKLI DIN HIZMETLERINDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERILERI
Moderatör: Doç. Dr. Huriye MARTI
Raportör: Dr. Ahmet ÇEKİN
Hüseyin KOÇ
 1. Sosyal Hizmet Kurumlarında ( Sevgi Evleri, Kadın Sığınma Evleri, Yetiştirme Yurtları, Yurt-Kur, Huzurevleri vb.) Sunulan Din Hizmetleri
 2. Cezaevlerinde Sunulan Din Hizmetleri
 3. Hastaneler Sunulan Din Hizmetleri
 4. Aile İrşat ve Rehberlik Bürolarının İşlevselliği
 5. İlgi ve Desteğe Muhtaç Kesimlere Yönelik Din Hizmetleri
 6. Diğer Sorunlar…………
 1. Grup: KITLE İLETIŞIM ARAÇLARI İLE SUNULAN DIN HIZMETLERINDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERILERI
Moderatör: Dr. Ömer MENEKŞE
Raportör:Ahmet SAÇINTI
Sinan DEDELER
 1. Yazılı Medya Aracılığı ile Yapılan İrşad Hizmetleri
 2. Televizyon ve Radyodan Sunulan Din Hizmetleri
 3. Diyanet Radyo ve TV
 4. Sosyal Medya ve Din Hizmetleri
 5. İnternet ve Din Hizmetleri
 6. Diğer Sorunlar…………
 1. Grup: BAŞKANLIKÇA (MERKEZ-TAŞRA) YAPILAN ORGANIZASYON VE ETKINLIKLERDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERILERI
Moderatör: Bünyamin ALBAYRAK
Raportör: Bayram DEMİRTAŞ
Osman ALPASLAN
 1. Kutlu Doğum Haftası
 2. Mübarek Gün ve Geceler
 3. Camiler ve Din Görevlileri Haftası
 4. Ramazan
 5. Kur’an Ziyafetleri
 6. Yarışmalar
 7. Diğer Sorunlar…………
 1. PROJE SUNUM SALONU (Proje sahibi müftülerin projelerini sunumları)
Moderatör: Dr. Gazi ERDEM
Raportör: Züha Döndü SEVEN
Ahmet YILMAZ
Fatma Bayraktar KARAHAN
 1. MÜFTÜLÜK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA SALONU
Moderatör: Prof. Dr. N. Yaşar AŞIKOĞLU
Raportör: İsmail ERŞAHİN
Remzi BİRCAN
       Esma GÜNER
 
1-11 NOLU SALONLARDA YER ALAN İLÇE MÜFTÜLERİ
 
Divan Başkanı: Prof. Dr. M. Emin ÖZAFŞAR
Divan Üyeleri: Kadir DİNÇ
Bünyamin ALBAYRAK
Raportörler: Yıldıray KAPLAN
Fatma Yüksel ÇAMUR
Rukiye AYDOĞDU
10.00-10.30    
10.30-12.00 Çalıştay VI (2-22 Arası Salonlar)
(11 ayrı salonda Daire Başkanlarının moderatörlüğünde yukarıdaki  konular müzakere edilecektir.)
 
1-11 NOLU SALONLARDA YER ALAN İLÇE MÜFTÜLERİ
 
Divan Başkanı: Prof. Dr. M. Emin ÖZAFŞAR
Divan Üyeleri: Kadir DİNÇ
Bünyamin ALBAYRAK
Raportörler: Yıldıray KAPLAN
Fatma Yüksel ÇAMUR
Rukiye AYDOĞDU
12.00-13.30    
13.30-15.00 Çalıştay VII (2-22 Arası Salonlar)
(11 ayrı salonda Daire Başkanlarının moderatörlüğünde yukarıdaki  konular müzakere edilecektir.)
 
1-11 NOLU SALONLARDA YER ALAN İLÇE MÜFTÜLERİ
 
Divan Başkanı: Prof. Dr. M. Emin ÖZAFŞAR
Divan Üyeleri: Kadir DİNÇ
Bünyamin ALBAYRAK
Raportörler: Yıldıray KAPLAN
Fatma Yüksel ÇAMUR
Rukiye AYDOĞDU
15.00-15.30    
15.30-17.00 Çalıştay VIII (2-22 Arası Salonlar)
(11 ayrı salonda Daire Başkanlarının moderatörlüğünde müzakere edilen konular raporlaştırılacaktır.)
 
1-11 NOLU SALONLARDA YER ALAN İLÇE MÜFTÜLERİ
 
Divan Başkanı: Prof. Dr. M. Emin ÖZAFŞAR
Divan Üyeleri: Kadir DİNÇ
Bünyamin ALBAYRAK
Raportörler: Yıldıray KAPLAN
Fatma Yüksel ÇAMUR
Rukiye AYDOĞDU
04 NİSAN 2014
CUMA
08.30-10.00 I. OTURUM
OTURUM BAŞKANI: Osman TIRAŞÇI
    1.Grup: METROPOL ILÇELERIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERILERI
Grup Sözcüsü:
         2.Grup: NÜFUS HAREKETLILIĞI YOĞUN OLAN ILÇELERIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERILERI
Grup Sözcüsü:
         3.Grup: TURIZM HAREKETLILIĞI OLAN ILÇELERIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERILERI
Grup Sözcüsü:
Müzakere: Genel Kurul
10.00-10.30 ARA
10.30-12.00 II. OTURUM
OTURUM BAŞKANI: Dr. Yaşar YİĞİT
          1.Grup: BÜYÜK İLÇELERIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERILERI
Grup Sözcüsü:
           2.Grup: TAŞRADA YAPILAN EĞİTİMLER VE NAKIL SINAVLARINA DAIR SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERILERI
Grup Sözcüsü:
         3.Grup: YEREL DINI OLUŞUMLAR VE TOPLUMSAL ETKILERI
Grup Sözcüsü
Müzakere: Genel Kurul
12.00-13.30 ARA
13.30-15.00 III. OTURUM
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Ali ERBAŞ
         1.Grup: YAYGIN DIN EĞITIMI FAALIYETLERINDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERILERI
Grup Sözcüsü:
          2.Grup: CAMI HIZMETLERINE DAIR SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERILERI
Grup Sözcüsü:
         3.Grup: SOSYAL İÇERIKLI DIN HIZMETLERINDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERILERI
Grup Sözcüsü:
Müzakere: Genel Kurul
15.00-15.30 ARA
15.30-17.00 IV. OTURUM
OTURUM BAŞKANI: Dr. Yüksel SALMAN
           1.Grup: KITLE İLETIŞIM ARAÇLARI İLE SUNULAN DIN HIZMETLERINDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERILERI
Grup Sözcüsü:
         2.Grup: BAŞKANLIKÇA (MERKEZ-TAŞRA) YAPILAN ORGANIZASYON VE ETKINLIKLERDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERILERI
Grup Sözcüsü
Müzakere: Genel Kurul
04 NİSAN 2014
CUMARTESİ
08.30-10.00 V. OTURUM:
OTURUM BAŞKANI:
Konu: Proje Sunumları
10.00-10.30 ARA
10.30-12.00 VII. OTURUM:
OTURUM BAŞKANI:
Konu: Açık Görüş Çıktıları
12.00-13.30 ARA
13.30-15.00 Konu: TDV Hizmetleri
Sunum: İsmail PALAKOĞLU
15.00-15.30 ARA
15.30-17.00 GENEL DEĞERLENDİRME
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.