İlçe Müftüleri Kongresi Sonuç bildirgesi 2012 -Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü-

Diyanet İşleri Başkanlığı 2012 Yılında Uzun bir süreden sonra ilkkez "İlçe Müftüleri Semineri" düzenlemişti. Bu seminer 950 ilçe müftüsünü memnun etmiş ve devamının gelmesi yönünde bildirilerde bulunmuşlardı.

İlçe Müftüleri Kongresi Sonuç bildirgesi 2012 -Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü-

Diyanet İşleri Başkanlığı 2012 Yılında Uzun bir süreden sonra ilkkez "İlçe Müftüleri Semineri" düzenlemişti. Bu seminer 950 ilçe müftüsünü memnun etmiş ve devamının gelmesi yönünde bildirilerde bulunmuşlardı.

21 Mayıs 2014 Çarşamba 13:59
İlçe Müftüleri Kongresi Sonuç bildirgesi 2012 -Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü-
-İLÇE MÜFTÜLERİ KONGRESİ DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SONUÇ BİLDİRGESİ-

İlçe müftüleri seminerinde Din Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzle ilgili 30 husus dile getirilmiştir. 9 hususla ilgili çalışmalar yapılmıştır. 10 husus ile ilgili konular müftülüklerin inisiyatifindedir. 5 hususla ilgili çalışmalar devam etmektedir. 3 husus başka birimlerin yetkisindedir. 3 husus ise mevzuatla ilgilidir. 
 
1. Sorun: Kutlu doğum Konferanslarında üniversitelerden kürsü tecrübesi olan hocalar tercih edilmelidir.
 
Sonuç: Başkanlığımızca Kutlu Doğum konferanslarında yalnız Başkanlık merkez personeli görevlendirilmektedir. Bunun dışındaki görevlendirmeleri müftülükler kendileri belirlemektedir.
 
2. Sorun: Kutlu Doğumun ana amaç ve hedeflerine uygun olmayan programlara yer verilmemelidir.
 
Sonuç: Kutlu Doğum etkinliklerinde dikkat edilmesi gereken hususlar her yıl yayınlanan Kutlu Doğum talimatında belirtilmektedir.
 
3. Sorun: Başkanlıktan gelen kutlu Doğum program içeriği 2. Madde gereği gözden geçirilmelidir.
 
Sonuç: Müftülüklerce düzenlenen Kutlu Doğum programlarının içeriği düzenleyen müftülükçe belirlenmektedir. Başkanlığımızın gönderdiği standart bir program içeriği yoktur.
 
4. Sorun: Bilbord ve raketlere asılacak afiş tasarımının başkanlıkça hazırlatarak web sayfasına yüklenmesi ve bunları ücretlerinin müftülüklerce ödenmelidir.
 
Sonuç: Kutlu Doğum afişleri Başkanlığımızca hazırlatılıp basılarak müftülüklere ücretsiz gönderilmektedir. Ayrıca bütün materyal Başkanlığımız web sitesinde yer alan Kutlu Doğum sayfasında yayınlanmaktadır. Dileyen müftülükler bu formatlarda fazla afiş basabilir.
 
5. Sorun: Afişler yeteri kadar müftülüklere gönderilmelidir.
 
Sonuç: 2013 yılı Kutlu Doğum Haftası kapsamında yaklaşık 150.000 afiş gönderilmiştir.
 
6. Sorun: Kutlu Doğum materyallerinin istenilen miktarlar merkezce tasnif edilerek müftülük adına gönderilmelidir.
 
Sonuç: Müftülüklerden gelen talepler doğrultusunda materyal il ve ilçe müftülüğü şeklinde tasnif edilerek gönderilmektedir.
 
7. Sorun: Aylık çocuk dergisinin nisan ayı sayısı kutlu doğum formatına uygun basılıp milli eğitimle işbirliği içinde okul programlarında dağıtılmalıdır.
 
Sonuç: Nisan ayı gündemi Kutlu Doğum teması olarak belirlenmektedir. Ancak okullara dağıtımı Genel Müdürlüğümüz uhdesinde değildir.
 
8. Sorun: Kutlu Doğum haftası etkinliklerinde Kur’an kurslarının ve öğreticilerinin daha etkin kullanılması ile programların özellikle nüfus yoğunluğu olan yerlerde yaygınlaştırılmalıdır.
 
Sonuç: Konu müftülüklerin inisiyatifindedir.
 
9. Sorun: Vaaz ve hutbe hazırlamada faydalanılacak kaynakların elektronik ortamda hazırlanarak görevlilerin istifadesine sunulmalıdır.
 
Sonuç: Genel Müdürlüğümüzce 2012 yılı sonunda 500, 2013 yılı sonunda da 250 adet hutbe web sayfamızda yayınlanmıştır. Yine son iki yıl itibarıyla yaklaşık 250 adet vaaz web sayfamızda yayınlanmıştır. 
 
10. Sorun: Başkanlıkça okutulması uygun görülen hutbelerin zamanında gönderilmelidir.
 
Sonuç: Hutbelerin en geç Çarşamba günü gönderilmesine dikkat edilmektedir. Ancak birtakım sebeplerden dolayı zaman zaman Perşembe günleri de hutbe gönderilmektedir.
 
11. Sorun: Başkanlıkça örnek hutbe metinleri bankası oluşturulmalıdır.
 
Sonuç: Genel Müdürlüğümüz web sayfamızda 2011-2013 yıllarında Genel Müdürlüğümüz ve Başkanlığımızca hazırlanmış 164 adet örnek hutbe yayınlanmıştır.
 
12. Sorun: Hutbelerde Takvimsel gün ve haftalar çok dikkate alınmamalıdır.
 
Sonuç: Hutbe konuları müftülüklerce belirlenmekte ve hutbeler aynı usulle hazırlanmaktadır.
 
13. Sorun: İlçe müftüleri, vaizler ve Kur’an kursları öğreticileri de hutbe yazmalıdır.
 
Sonuç: İnisiyatif il ve ilçe irşat kurullarındadır.
 
14. Sorun: Güzel hutbe yazan ve okuyan ödüllendirilmelidir.
 
Sonuç: İnisiyatif il ve ilçe irşat kurullarındadır.
 
15. Sorun: Personelin hutbe okuması ve hutbe duaları tekrar kontrol edilmelidir.
 
Sonuç: İnisiyatif il ve ilçe müftülüklerindedir.
 
16. Sorun: Vaaz kayıt sistemi daha kolay bir hale getirilmelidir.
 
Sonuç: 2013 yılında hizmete giren DHYS’de vaaz kayıt işlemleri son derece kolaylaştırılmış, her personele kendi vaazını kaydetme imkanı verilmiştir.
 
17. Sorun: Ayrıca kürsü vaizliği ihdas edilmelidir. Bir kişinin her hafta farklı camilerde vaaz etmesinden bir tek camide sürekli vaaz etmesi daha etkin ve cemaat tarafından daha kolaydır. Yakın tarihte bunun örnekleri mevcuttur.
 
Sonuç: Yüzyüze vaaz kursları neticesinde pek çok cami görevlisi kendi camisinde vaaz etmektedir.
 
18. Sorun: 2007 Genelgesinin yeni mevzuata göre behemehâl güncellenmelidir.
 
Sonuç: Çalışmalar devam etmektedir.
 
19. Sorun: Cami dersleri ile camilerde Kur’an öğretimi programları birleştirilmelidir.
 
Sonuç: 2007 Genelgesi’nin 13. Maddesinde cami derslerinden bahsedilmekte ve bu derslerin 01 Ekim-30 Nisan tarihleri arasında sürdürüleceği belirtilmektedir. 2007 Genelgesi ile uygulamaya konulan cami dersleri, Eğitim Hizmetleri ile ilgili mevzuatın yenilenmesi sırasında getirilen “Camilerde Kur’an Öğretimi” adı altında başlatılan bir programla ayrıma tabi tutulmuştur. Ayrıca daha önce cami dersleri için herhangi bir ders ücreti öngörülmemişken “Camilerde Kur’an Öğretimi Programı” kapsamında yapılan dersler için din görevlilerine ek ders ücreti verilmeye başlanmıştır.
 
05 Mart 2013 tarihinde yayınlanan “Camilerin Açık Tutulması Genelgesi”yle cami derslerinin “cami çalışma programı” adı altında haftalık bir programa bağlanması ve yıl geneline yayılması talimatı verilmiş, fakat 2007 Genelgesi ile başlatılan cami dersleri kaldırılmamıştır. Bu nedenle mevzuatta üç ayrı uygulama ortaya çıkmıştır.
 
20. Sorun: Merkezi ezan sistemi kalarak iyi okuyanların da okunmasına imkân verilmelidir.
 
Sonuç: 2012-2016 Stratejik Eylem Planı’nda kendi görevlisince ezan okunan cami sayısının kademeli olarak artırılması öngörülmüş, bu çerçevede 11.05.2012 tarihli ve 818 sayılı yazı ile ezanı güzel okuma yeterliliğini haiz bütün görevlilerin kendi camilerinde ezan okumaları, yeterliliği haiz olmayan din görevlilerin görev yaptıkları camilerde ise yeterlilik sağlanıncaya kadar merkezi ezan uygulamasında devam edilmesi talimatı verilmiştir.
 
21. Sorun: Ezanı güzel okuma kurslarının sayısı artırılmalı ve görevlinin ses yapısına uygun makam ya da makamlar öğretilmelidir.
 
Sonuç: Söz konusu talimatta ezanı güzel okuma yeterliliğini haiz olmayan görevlilere yönelik mahallinde ezanı güzel okuma kursları düzenlenmesi öngörülmüştür. Bu kursların planlanması, öğreticilerin tespiti ve kurs programı müftülükler tarafından belirlenmektedir.
 
22. Sorun: Sabah namazı buluşmaları ve sohbeti, cemaatin kısa vadede camiye gelmelerine imkân verme ve alışkanlık kazanmalarına yardımcı olmakla beraber yapılan ikramların yakın gelecekte problem oluşturma ihtimali de gözden kaçırılmamalıdır.
 
Sonuç: 2011 yılında her il ve ilçede en az bir camide başlatılan sabah namazı buluşmaları, Camilerin Açık Tutulması Genelgesi’yle tüm camilere teşmil edilmiştir. Uygulandığı camilerde halktan ciddi bir teveccüh gören bu programların bitiminde çeşitli kişi veya kuruluşlarca finanse edilen bir kahvaltı ikramında bulunulduğu görülmektedir. Konu ile ilgili gönderilen talimatta programın sonunda böyle bir ikramın yapılması öngörülmemiştir. Söz konusu ikramlar tamamen yereldeki uygulamalar neticesinde ortaya çıkmıştır.
 
23. Sorun: Aile İrşat ve Rehberlik büroları resmi kurumlarca kabul görecek bir mevzuata kavuşmalıdır.
 
Sonuç: Aile İrşat ve Rehberlik Büroları Çalışma Yönergesi ile büroların yasal alt yapısı oluşturulmuştur.
 
24. Sorun: Aile İrşat ve Rehberlik bürolarında görevlendirilecek personelin psikoloji, aile eğitimi, nikâh ve talak gibi konularda özel eğitim almış kişiler görevlendirilmelidir.
 
Sonuç: Aile İrşat ve Rehberlik Bürolarında görev yapan personele yönelik bugüne kadar 13 hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiş olup bu seminerlerde, hem dinî danışmanlık ve rehberlik hem de aileyle ilgili konular yer almıştır. Bu doğrultuda, bürolarda görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim semineri alan din görevlileri arasından seçilmesi hususu defaten Başkanlığımızca İl Müftülüklerimize bildirilmiştir. Bürolarda personel görevlendirilmesi İl Müftülüklerinin teklifi ve Valilik onayı ile yapılmaktadır.
 
25. Sorun: Bürolar vatandaşın çok rahat ulaşabileceği mekânlarda ve resmiyetten uzak olmalıdır.
 
Sonuç: Büroların vatandaşın rahat ulaşabileceği mekânlarda açılması konusu, İl Müftülüklerine 2013 Aile İrşat ve Rehberlik Büroları Genelgesi ile bildirilmiş olup bazı müftülüklerin bu konuda çalışmalar yapması ve imkânlar dâhilinde büro mekânlarını yenilemeleri sağlanmıştır.
 
26. Sorun: Personelin rehberlik yaptığı ailelerle iletişimi devam etmelidir.
 
Sonuç: Bölgesel şartlar ve bürolarda çalışan personelin durumları göz önünde bulundurularak ailelerle iletişimin geliştirilmesine yönelik çalışmalara önem verilecektir.
 
27. Sorun: Kur’an Kursu müfredatına aile saadetini içeren ders konulmalıdır.
 
Sonuç: Kur’an kurslarına yönelik müfredat çalışmaları Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olup Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce eğitim dönemi boyunca bütün Kur’an kurslarında Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu personeli tarafından “Aile” konulu seminerler düzenlenmiş ve ailenin önemi Kur’an kursuna gelen kadınlarımıza anlatılmıştır.
 
28. Sorun: Sosyal Hizmet Kurumlarında görev alacak personelde branşlaşmaya gidilmeli zaman zaman onlar için de rehabilite olmaları için destekler verilmelidir.
 
Sonuç: Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir
 
29. Sorun: Sosyal Hizmet Kurumlarında görevlendirilecek personelin çocuk, mahkûm vb. konularda özel eğitim almış kişiler görevlendirilmelidir.
 
Sonuç: Bu kurumlarda görev alan vaizlerimiz en az ilahiyat mezunu, birçoğu da dini yüksek ihtisas merkezi mezunudur.  Adı geçen personele yönelik ilgili konuda seminerler verilmektedir.
 
30. Sorun: Tecrübe paylaşımındaki projeler İnternet sayfasında yayınlamalı.
 
Sonuç: Sunumları yapılan projelerden örnekler Başkanlığımız Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında örnek imamlar başlığı altında yayımlanmaktadır.
 
 
 
 
 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.