İlçe Müftüleri Kongresi Sonuç Bildirgesi 2012 -Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Diyanet işleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü "İlçe Müftüleri Kongresi Sonuç Bildirgesi 2012"

İlçe Müftüleri Kongresi Sonuç Bildirgesi 2012 -Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Diyanet işleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü "İlçe Müftüleri Kongresi Sonuç Bildirgesi 2012"

21 Mayıs 2014 Çarşamba 19:39
İlçe Müftüleri Kongresi Sonuç Bildirgesi 2012 -Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
İlçe müftüleri seminerinde Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile ilgili 29 husus dile getirilmiştir. 14 hususla ilgili çalışmalar yapılmış ve çözüme kavuşturulmuştur. 15 konuda ilgili birimlerle işbirliği içinde çalışmalar devam etmektedir.

 
İLÇE MÜFTÜLERİ SEMİNERİ SONUÇ BİLDİRGESİ 2012 / DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 
1. Sorun: Gerek dil kurslarına alırken gerekse görevlendirme yapılırken personelin bildiği yabancı dil dikkate alınmalıdır. 
 
Sonuç: Yurt dışında görevlendirilecek personelin yabancı dil bilgisi dikkate alınarak görevlendirilmeleri yapılmaktadır. Ancak yabancı dil bilgisi İngilizce olan bazı personelin, İngilizce konuşulan ülkelerdeki personel istihdamımız sınırlı olması hasebiyle ihtiyaca binaen farklı dil kurslarına yönlendirilmektedir. Ayrıca Arnavutça ve Boşnakça dil sınavı yapılarak başarılı olan personel tespit edilmiştir.
 
2. Sorun: Okullardaki İslam din derslerinin yetkili ve liyakatli kişilerce verilmesi konusunda gerekli çalışmalar yapılmalıdır. (Bu konuda Uluslararası İlahiyat öğrencilerinden yararlanılmalıdır.) bu öğrencilerin Avrupa’da din dersi öğretmeni olarak istihdam edilebilmeleri için gerekli formasyon ve yan alan dersleri almaları sağlanmalıdır.
 
Sonuç: Konu ile ilgili özellikle Almanya ve Fransa ile ilgili çalışmalar yapılmış olup müspet bir gelişme saplanamamıştır. Ancak Almanya’da İslam din dersi alanında öğretmen bulunmadığı durumlarda İslam bilimleri, ilahiyat mezunu öğrencilerin sözleşmeli olarak öğretmen olmaları mümkündür. Diğer Avrupa ülkelerinde istihdam noktasında herhangi bir sorun yaşanmamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca, yurtdışındaki okullarında pedagojik formasyonu olan mezunlarımızın istihdam edilebileceği yönündeki çalışmalara devam edilmektedir. 
 
3. Sorun: Derneklerden yürütülen din eğitiminin daha verimli hala getirilebilmesi için yurt dışı şartları da göz önünde bulundurularak bir eğitim müfredatı hazırlanması ve bu müfredata uygun ders kitaplarının, görsel materyallerin Türkçe ve yabancı dile çevrilerek tüm cami ve derneklerde aynı müfredatın takip edilmesi,
 
Sonuç: Yurtdışındaki camilerde yürütülen eğitim çalışmaları kapsamında “Kur’an-ı Kerim ve Temel Dini Bilgiler Öğretim Programı” oluşturulmuştur. Ayrıca EHYS’de Yurtdışı Modülü oluşturularak yurtdışında camilerde yürütülen eğitim faaliyetlerinin Başkanlığımızca takibi sağlanacaktır. 
 
4. Sorun: Camilerde uygulanan Cami açık kapı günlerinin içeriğinin zenginleştirilerek (Cami, İslam vb. konularla ilgili ehil kişiler tarafından Almanca ve Türkçe CD ve broşörler hazırlanarak) ziyaretçilere verilmesi,
 
Sonuç: İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Japonca dillerinde yaklaşık 15-20 dakikalık bir cami tanıtım DVD’sinin üretilmesi amacıyla Dinî Yayınlar Genel Müdürlüğü ile yazışmalar başlatılmış ve hazırlanan numuneye ilişkin Genel Müdürlüğümüzün değerlendirmeleri ilgili birime ulaştırılmıştır. 
 
5. Sorun: Dernek başkanı ve yöneticilerine yönelik plan, proje ve çalışma metodu görev ve sorumluluk konularını içeren eğitim seminerlerinin düzenlenmesi,
 
Sonuç: Almanya, Danimarka, İsviçre ve Hollanda’da derneklerde görev yapan yöneticilere yurt içi ve yurt dışında eğitim programları düzenlenmiştir. 
 
6. Sorun: Yurt dışına gönderilmek üzere seçilen din görevlilerinin eşlerinden isteyenlerin, bayanlara yönelik faaliyetlerde daha etkili çalışmalar yapabilmeleri amacıyla kısa süreli de olsa rehberlik kurslarına alınmaları,
 
Sonuç: Yurt dışında görev yapan görevlilerimize yönelik mahallinde eğitim programları düzenlenmektedir. 28-30 Nisan 2013 tarihleri arasında Danimarka’da gerçekleştirilen eğitim programına 31 din görevlisi, 22 görevli eşi ile birlikte iştirak etmiştir. 
 
7. Sorun: Uluslararası İlahiyat programından mezun olan öğrencilerin görevlendirilmeden önce hizmet içi eğitim kurslarına alınmaları,
 
Sonuç: Dini-mesleki hizmet içi eğitim programları yurt içi ve yurt dışında düzenlenmektedir. Bunun yanı sıra 3. ve 4. sınıflar için öğrenim gördükleri şehirlerde bulunan cami ve Kur’an kurslarında staj programları düzenlenmektedir. Ayrıca geldikleri ülkelerde de yaz tatillerinde Ataşelik veya Müşavirlik koordinesinde staj imkanları sunulmaktadır. 
 
8. Sorun: Çocuklara, gençlere ve halka yönelik temel dini bilgiler yabancı dillere tercüme edilerek imkânlar nispetinde ücretsiz dağılması,
 
Sonuç: Romanya müslümanları için Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde Din Dersi kitapları hazırlanmış ve basımı yapılarak hizmete sunulmuştur. Kitapların Moğolca ve Kazakça’ya tercüme  çalışmalarına  başlanacaktır. 
 
9. Sorun: Mahallinde anaokulu ve kreş açma çalışmalarının yapılması,
 
Sonuç: Almanya'da DİTİB'e bağlı ilk müslüman anaokulu “Lalezar” hizmete açılmıştır. Mannheim-Neckerstadt West’te, DİTİB’e bağlı “Anaokulu Yapma ve Yaşatma Derneği“ne ait ilk müslüman anaokulu Lalezar 4 Aralık 2013 tarihinde açıldı. Ayrıca Fransa-Lyon ve Almanya-Hannover’de anaokulu açma çalışmaları devam etmektedir. 
 
10. Sorun: Asimilasyon, uyum, ırkçılık, İslam’ın terör ile ilişkilendirilmesi, bir arada yaşama kültürü, medeniyet ve dindarlar arası diyalog konularıyla ilgili verilecek mesajlarla ilgili örnek metinlerin hazırlanması,
 
Sonuç: Yurt dışında görevlendirilecek personele yönelik görev öncesi düzenlenen hazırlayıcı eğitim seminerlerinde asimilasyon, uyum, ırkçılık, İslam’ın terör ile ilişkilendirilmesi, bir arada yaşama kültürü, medeniyet ve dindarlar arası diyalog konular işlenilmektedir. 
 
11. Sorun: Özellikle gençlere yönelik yürütülen Selefi ve Vehhabi akımlarına karşı gençlerin bilinçlendirilmesi
 
Sonuç: Almanya DİTİB’e bağlı faaliyet gösteren Eyalet Gençlik Birlikleri yöneticilerine yönelik seminerler düzenlenmiştir. Bu amaçla 07-09 Haziran 2013 tarihlerinde Frankfurt’ta, 03 - 08 Eylül 2013 tarihlerinde de Ankara’da 40’ar kişinin katılımlarıyla iki seminer düzenlenmiştir. 
 
-Almanya DİTİB Akademisi tarafından İlahiyat öğrenimi gören kişilere yönelik mesleki eğitim seminerleri düzenlenmektedir. 
 
-Ayrıca yurt dışında görevlendirilecek personele yönelik görev öncesi düzenlenen hazırlayıcı eğitim seminerlerinde Selefi ve Vehhabi akımlarına karşı gençlerin bilinçlendirilmesine yönelik seminerler düzenlenmektedir.
 
12. Sorun: Kadına karşı şiddet, cihat çok evlilik gibi konularda Başkanlığın görüşlerini yansıtan kitapların hazırlanarak din görevlilerine verilmesi,
 
Sonuç: Yurtdışındaki vatandaş ve soydaşlarımıza yönelik “Aile Seminerleri” düzenlenmektedir. Yurtdışında vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı ülkelerde “Evlilik ve Aile Hayatı”, “Aile İçi İletişim” ve “Çocuk Yetiştirme” konularının ele alındığı “Aile Seminerleri” düzenlenmektedir.  Şimdiye kadar düzenelen seminerlere 5.000’i aşkın bir katılım gerçekleşmiştir. Aile Seminerleri kapsamında yurtdışında düzenelenen organizasyonlarda görevlilerimiz yöneltilen aile ve çocuk eğitimi ile ilgili soruların cevaplarını içerecek bir kitap çalışmasına devam edilmektedir. 
 
13. Sorun: Uluslararası İslam Üniversitesi’nin kurulma çalışmalarının hızlandırılması,
 
Sonuç: Almanya Frankfurt’da Goethe Ünüversitesi’deki İlahiyat Fakültesi ve Fransa Strazburg’ta İlahiyat Fakültesi projesi devam etmektedir. Diğer yandan Fransa ve ABD’de İmam Hatip Lisesi açılma çalışmaları takip edilmektedir. 
 
14. Sorun: Yabancı dillere yapılan tercümelerin yeniden gözden geçirilerek hatalardan arındırılması, tercüme merkezinin kurulması,
 
Sonuç: Temel Dini Bilgiler : Çince, Gürcüce basıldı. Rusca, Fransızca, Farca, Tacikce, Arnavutca çeviri yapıldı basım aşamasında. İngilizce, Boşnakca, Flamanca çeviride sona gelindi. Rumence, Arapca, Korece, Uygurca çevriye yeni başlandı. Almanca yeniden çevriye başlanacak. Proje tamamlandığında Temel Dini Bilgiler 23 dilde yayınlanmış olacak.
 
-Elif-Ba Kuran’a Giriş Kitabı: Arnavutca ve Almanca basım aşamasındadır. Ayrıca birçok yerel dilde yayınlanması düşünülmektedir.
 
-Öğreniyorum Serisi:  Rusçaya çevrilmiş, basım aşamasındadır. 
 
-“İnancım” Serisi: Bu bağlama Çince basılmış, Boşnakça basıma hazır, Almanca, İngilizce, Uygurca çevirisi sürmektedir. 
 
-Not: Azrebaycan’da Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde na’t yarışması düzenlenmiş ve uygun görülen şiirler kitaplaştırılarak basımı yapılmıştır. 
 
-İslam Peygamberi:  Muhammed Hamidullan’ın “İslam Peygamberi” adlı eseri n Azerice çevirisi tamamlanarak basımı yapılmıştır. 
 
-İslam’a Giriş adlı eserden seçkiler yapılarak 2 cilt halinde İngilizce tercümesi tamamlanmış bulunmakta olup redaksiyonu yapılmaktadır.
 
15. Sorun: Yurt dışına yönelik yürütülen hizmetlerin cd ve broşör hazırlanarak tanıtımının yapılması,
 
Sonuç: Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 
 
16. Sorun: Takvimlerdeki namaz saatlerinin sık sık değiştirilmemesi,
 
Sonuç: Takvim saatlerine ilişkin kararları Din İşleri Yüksek Kurulu kararı ile alınmaktadır. Yurtdışındaki vatandaş, soydaş ve dindaşlarımıza yönelik takvim çalışmaları yürütülmektedir.  2014 yılı için 49.050 adet Türkçe Diyanet Takvimi gönderilmiştir.  Ayrıca Diyanet Takvimi Arnavutça, Rusça, Moğolca, Kazakça, Kırgızca ve Tatarca  dillerine çevrilerek soydaşlarımızın istifadesine sunulmuştur. 
 
17. Sorun: Yurt dışında yatılı Kur’an kurslarının açılması, özellikle gençlerle Türkiye’ye geziler düzenlenmesi,
 
Sonuç: Yurtdışındaki soydaş gençlere yönelik yaz kampları düzenlenmiştir. Estonya, Belarus, Litvanya ve Gürcistan’dan toplam 78 öğrenci yurt dışından Türkiye’ye getirilmiştir. Başbakanlık Dış ilişkiler Başkanlığı ile işbirliği içinde, getirilen kız öğrencilere yönelik kamp programları Bursa İl Müftülüğü, erkek öğrencilere yönelik kamp programları ise Bursa Eğitim Merkezi ev sahipliğinde icra edilmiştir. Kamp programlarında temel dini bilgiler eğitimi, tarih ve medeniyet dersleri ile Bursa, Konya, Çanakkale, İstanbul gezilerine yer verilmiştir.2014 yılı yaz tatili döneminde Avrupa ülkelerinde 14-18 yaş grubu 400 gencin Türkiye’de Değerler Eğitimi Programına alınması planlanmaktadır. 
 
18. Sorun: Kardeş şehir projesinin daha düzenli ve verimli hale gelebilmesi için ortak bilgilendirme toplantılarının yapılmaması.
 
Sonuç: Kardeş Şehir Projesi kapsamında, Genel Müdürlük bünyesinde zaman zaman toplantılar yapıldığı gibi, özellikle Afrika’ya yönelik yapılan çalışmalar için Kardeş-Şehir Müftülükleriyle ortak toplantılar düzenlenmektedir.  Kardeş Şehir eşleştirmeleri yeniden gözden geçirilerek uygun olan eşleştirmeler yapılmaktadır.
 
19. Sorun: İl ve İlçe Müftülüklerinin yaptığı yardımlara dair muhasebe ve faturalandırma sorunu nedeniyle oluşan güvensizliğin giderilememesi,
 
Sonuç: İmkânlar dâhilinde toplantılar yapılmaktadır. İllerden gelen teklifler Başkanlıkça değerlendirmeye alınmaktadır. Ancak, ortaya çıkan güvensizlikler, yapılan yardımların cemaate etraflıca anlatılarak giderilmesi mümkün olabilecektir. 
 
20. Sorun: Bazı ülkelere gönderilen yardımların soruşturma konusu yapılması,
 
Sonuç: Kardeş Şehir uygulamasına yönelik bilgilendirici, yönlendirici, teşvik edici ve oluşan sorunları gidermek amacıyla bir Kardeş Şehir Albümü çalışması yapılmaktadır.  
 
21. Sorun: Bazı müftülüklerin Kardeş Şehir uygulaması esnasında (Cami, Kur’an Kursu v.b. İnşaat yapımı nedeniyle)  zorlanması,
 
Sonuç: Büyük projelerin uygulandığı şehirlere birden fazla Türk şehri kardeş şehir olarak eşleştirilmektedir. Örneğin; Bulgaristan’daki Eğitim ve Kültür Merkezi Projesi Ankara ve Bursa İl Müftülüklerince, Romanya Köstence Calaraşi Camii Afyon ve İzmir İl Müftülüklerince, Bosna-Hersek Jepçe Ali Bey Camii İstanbul İli Gaziosmanpaşa, Şile ve Bağcılar İlçe Müftülüklerince, İzmir İli Gaziemir İlçe Müftülüğünce ve Manisa Salihli İlçe Müftülüğünce hayata geçirilmektedir. Ayrıca İstanbul, Kayseri, Adana İl Müftülükleri birçok şehir ile eşleştirilmiştir. 
 
22. Sorun: Bazı ülkelerde görevli ve aile bireyleri için vize sorunu yaşanması,
 
Sonuç: Bu konuda Dışişleri Bakanlığı ile dini idareler arası gerekli görüşmeler yapılarak sorunların çözümü için girişimlerde bulunulmaktadır.
 
23. Sorun: Dini gün ve bayramlarda birliğin sağlanması için gerekli çalışmaların yapılmaktadır.
 
Sonuç: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden alınan 3-5 yıllık faaliyet raporları ilgili ülkelere gönderilmektedir. Bastırılan takvimler Avrasya Bölgeleri ile Avusturya ve diğer bazı ilgili bölgelere gönderilerek gerekli birliğin sağlanmasına çalışılmaktadır.
 
24. Sorun: Din görevlisinin karşılaşacağı muhtemel sorunlarla ilgili önceden hazırlık yapılmaması, 
 
Sonuç: Görevlilerimizin gideceği ülkelerde karşılacakları durumlarla ilgili olarak görev öncesi hazırlık eğitimlerinin muhtevası zenginleştirilmiş olup görevlilerin dil eğitimi ile birlikte görevlendirildikleri ülkenin eğitim, sosyal ve kültürel yapısı hakkında yeterli bilgi verilmektedir. Bazı ülkelerde göreve başladıktan sonra hizmet içi eğitim kursları düzenlenmektedir. Konuyla ilgili olarak bir kılavuz kitapçığının hazırlanması çalışmaları devam etmektedir. 
 
25. Sorun: Görevlendirmelerde personelin durumuna göre görev yerlerinin belirlenmesi, özellikle merkez camilerinde müftü, eğitim görevlisi, vaiz ve başarılı din görevlilerinin tercih edilmesi, 
 
Sonuç: Görev yerlerinin tespitinde din görevlisinin başarı durumu ve görevle ilgili diğer nitelikleri göz önüne alınmakta, merkezi camilerde görevlendirme yapılırken bu hususlara dikkat edilmektedir.
 
26. Sorun: Aile bütünlüğünün kısa sürede sağlanamaması
 
Sonuç: Mevzuatın imkan verdiği ölçüde aile bütünlüğünün sağlanmasına yönelik talepler karşılanmaktadır. Görevlilerimizin eşlerinin de yurt dışı din hizmetlerine katkı sağlaması arzu edilen bir husustur.
 
27. Sorun: Görevli, eş ve çocuklarının sosyal güvenlik sorununun tam olarak çözüme kavuşturulamaması,
 
Sonuç: Konuyla ilgili önemli aşamalar kaydedilmiştir. Bası ülkelerde din görevlilerinin sağlık giderlerinin karşılanmasına başlanmıştır.
 
28. Sorun: Görevlinin çocuklarının Türkiye'ye dönüşünde eğitim denkliği konusunda problem yaşaması,
 
Sonuç: Başkanlığımız ilgili mevzuat çerçevesinde yetkili makamlara soruna yönelik çözüm taleplerini iletmekte, görevlilerimizi de bilgilendirmektedir.
 
29. Sorun: Din Görevlisinin görev yaptığı yerde mekân (lojman, inşaat v.b) sorunlarla karşılaşması,
 
Sonuç: Yurt Dışı Temsilciliklerimiz üye derneklerle yaptıkları toplantı ve çalışmalarla bu konudaki belirli bir standardın oluşturulması ve sorunların çözümüne yönelik taleplerini sık sık dile getirmektedir. Konuyla ilgili çalışmalar sürmektedir.
 
 
 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.