İlçe Müftüleri Kongresi Sonuç Bildirgesi 2012 -Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü-

Diyanet işleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü "İlçe Müftüleri Kongresi Sonuç Bildirgesi 2012"

İlçe Müftüleri Kongresi Sonuç Bildirgesi 2012 -Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü-

Diyanet işleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü "İlçe Müftüleri Kongresi Sonuç Bildirgesi 2012"

21 Mayıs 2014 Çarşamba 14:25
İlçe Müftüleri Kongresi Sonuç Bildirgesi 2012 -Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü-
İlçe müftüleri seminerinde genel olarak Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile ilgili 37 husus dile getirilmiştir. 13 hususla ilgili çalışmalar yapılmış ve çözüme kavuşturulmuştur. 9 hususla ilgili çalışmalar devam etmektedir. 5 konu için mevzuat değişikliği gerekmekte olup, ilgili birimlerle paylaşılmıştır.8 husus ise müftülerimizin inisiyatifindedir. 2 husus ise birimimizle ilgili değildir.

İLÇE MÜFTÜLERİ SEMİNERİ SONUÇ BİLDİRGESİ 2012 / EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 
1. Sorun: Kurslarda devamlı aynı öğrencilerin kaydedilmesi
 
Sonuç: İlgili konu mütalaa edilmiş olup sınır getirilmesi ile ilgili mevzuat çalışmaları devam etmektedir.
 
2. Sorun: Yönetici ve öğreticilerin Kur’an kursları mevzuatından veya Kur’an kursları ile ilgili çalışmalardan haberdar olmaması,
 
Sonuç: DİB web sitesinde mevzuat bölümünden Kur’an kursları ile ilgili Yönetmelik, Yönergelere ulaşılabilir. Ayrıca Eğitim Hizmetleri web sitesi ve EHYS’den de ilgili. çalışmalar takip edilebilir.
 
3. Sorun: Yatılı Kur’an kurslarında eğitim gören öğrencilerin manevi ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyması
 
Sonuç: 24 PDR öğretmenimiz Kur’an kurslarımızda görev yapmaktadır.  Başkanlığımızca yeni atamaların yapılması da planlanmaktadır.
 
4. Sorun: Özellikle yatılı ve hafızlık eğitimi alan öğrencilerin açık İHL okuması sebebiyle Arapça gibi derslere ihtiyaç duymaları
 
Sonuç: İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursu Öğretim Programlarına Arapça, tefsir, hadis gibi öğrencilerin ihtiyaç duydukları öğretim programlarının eklenmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır.
 
5. Sorun: Her kursta hafızlık yaptırılması sebebiyle son yıllarda hafızların kalitesinin düşmesi (örneğin hafızlık tespit sınavlarında genel başarının %58 civarında olduğu saptanmıştır.)
 
Sonuç: Hafızlık kurslarımızda ilgili mevzuat çerçevesinde sadece hafız öğreticiler görev yapmaktadır. EHYS’de de hafızlık sınıflarında sadece hafız öğreticilerin görevlendirilmesi mümkündür.
 
6. Sorun: Yatılı kurslarda aşçı, hizmetli ve güvenlik gibi kadroların olmaması sebebiyle hizmetlerin aksaması
 
Sonuç: İş kurla koordineli olarak gerekli görevlendirmeler yapılabilir. Bu konuda il müftülüklerimize bilgilendirme yazısı gönderilmiştir.
 
7. Sorun: Vakıf ve derneklerin desteklediği kurslarda yönetim konusunda çift başlılığın olması
 
Sonuç: Yatılı Kur’an kurslarına iaşe ve ibate desteğinin sağlanması yönünde karar çıktığından ilerleyen dönemlerde Başkanlıkça kısmen de olsa mali destek sağlanacağından söz konusu yönetim zaafiyeti giderilecektir.
 
8. Sorun: Mevzuat ile öğreticilere haftalık 40 saat çalışma esası getirilmesi sebebiyle Kur’an kurslarında farklı uygulamaların oluşması
 
Sonuç: İhtiyaç konusu göz önünde bulundurulmalı, ihtiyacın ve öğrencinin bulunmadığı kurslarda öğreticiler din hizmetleri ve sosyal etkinliklerde değerlendirilmelidir. 
 
İhtiyaç olmayan ve öğrencisi bulunmayan kurslarda öğretici 40 saati doldurma adına boş binalarda veya güvenlik sıkıntısı bulunan kurslarda bekletilmemelidir. 
 
Başkanlığımızca bu konuda ilgili mevzuat değişikliği çalışmaları da yapılmaktadır.
 
9. Sorun: Hafızlık Takip Komisyonlarının etkin çalışmaması
 
Sonuç: Bu komisyonların etkin ve verimli çalışması için Hafızlık tespit Komisyonları EHYS üzerinden kontrol edilmektedir.
 
10. Sorun: Yatılı kurslarda görev yapan belletmenlere ek ders ücreti ödenememesi
 
Sonuç: Yatılı kurslarda görev yapan belletmenler, geçici öğretici olarak görevlendirilerek kendilerine ek ders ücreti ödenebilir. Geçici öğretici şartlarını taşımayanlara ise mevzuat gereği ek ders ücreti ödenememektedir. 
 
11. Sorun: Bazı bölgelerde yaz aylarında yapılan tarım vb. işler sebebiyle yaz Kur’an kurslarına öğrencilerin gelememesi
 
Sonuç: Yaz Kur’an kursları en fazla 2 ay süreli olarak dönemler halinde kur esasına uygun olarak yapılmaktadır. 1. döneme katılamayan öğrenci 2. döneme katılabileceği gibi 2. döneme katılamayan öğrenci 3. döneme katılabilmektedir. 
 
Öğrenci 3’er haftalık 3 dönemden oluşan yaz Kur’an kursunda müsait olduğu dönemlerden herhangi birinde eğitim alabilir. Katıldığı dönemlerde kur asası uygulaması sebebiyle en son aldığı kurdan devam edebilir. Bu sebeple yaz Kur’an kursu eğitim süresinin kısaltılarak 1 aylık ya da 45 günlük programlar halinde yapılmasına ihtiyaç duyulmamaktadır.
 
 
12. Sorun: Kur sisteminin yeterince anlaşılamaması 
 
Sonuç: 2013 yılında yaz Kur’an kursu öncesinde yapılan hizmet içi eğitim seminerinde kur sistemi anlatılmıştır. Ayrıca “Dinimizi Öğreniyoruz Yaz Kur’an Kursları Öğretici Kitabı” Giriş bölümünde de “Yaz Kur’an Kursunda Kur Sistemi” anlatılmaktadır. İhtiyaç Odaklı Öğretim Programlarındaki uygulama şekli için ise; İhtiyaç Odaklı Öğretim Programları Uygulama Esaslarından faydalanılabilir.
 
13. Sorun: Yaz Kur’an kurslarının fiziki açıdan eğitime elverişsiz mekânlarda yapılması
 
Sonuç: 2013 Yılı Yaz Kur’an Kursu Uygulama Esaslarında Yaz Kur’an kurslarının uygun mekanlarda yapılmasının gerekliliği ifade edilmiştir. Elverişsiz mekanlarda eğitim verilmemesi, ihtiyaç olması halinde uygun mekanların sabah ve öğlenden sonra kullanılabileceği ifade edilmiştir. Ayrıca okul binaları gibi diğer uygun mekanlardan da (ilgili mevzuaat kapsamında) faydalanılmaktadır. Bu hususla ilgili işlerlik ve denetim ise müftülüklerimizce yapılmalıdır.
 
14. Sorun: Yaz Kur’an Kurslarında ek ders tahakkuk ettirilecek kadar öğrencisi olmayan imam hatip ve müezzin kayyımların öğrenci yok diye kurs açmaması
 
Sonuç: Yaz Kur’an kursu Uygulama Esaslarında, “Yaz Kur’an kurslarında talep olması durumunda Kur’an kursu öğreticisi/din görevlisi öğrenci sayısında 15 şartı aramaksızın kurs açacaktır.” ifadesine yer verilerek kurs açmaları istenmiştir.
 
15. Sorun: Yeterli kursiyer bulunamadığından "Camilerde Kur’an Öğretimi Kursunun" açılamaması
 
Sonuç: Camilerde Kur’an Öğretim Programının açılabilmesi için gerekli olan kursiyer yeter sayısı ilgili mevzuat çalışmaları (bu sayının 12 olması şeklinde) yapılmaktadır.
 
16. Sorun: Hafız personelin hafızlığını korumaması
 
Sonuç: Hafız öğreticiler sadece hafızlık kurslarında görevlendirilmeleri durumunda öğreticilerin hafızlıklarının korunması da nispeten sağlanmış olacaktır. Başkanlığımız bu sebeple hafız öğreticileri sadece hafızlık kurslarında görevlendirmektedir.
 
17. Sorun: Rehber öğreticilerin genelde imam hatip ve müezzinlerden tercih edilmesi sebebiyle görevliler üzerinde müftülerin etkinliğinin azalması,
 
Sonuç: İdari görevleri sebebiyle müftülerimizin derse girmeleri uygun görülmemiştir. Ancak açılış dersleri ve uygulama komisyonlarının müftülerimizce yapılması cihetine gidilerek müftülerimizin eğitim çalışmalarının içinde olması amaçlanmıştır. 
 
18. Sorun: Personel sayısı ve eğitimi dikkate alındığında rehber öğreticiler marifetiyle yürütülen mahallindeki hizmet içi eğitim kursları yeterli sayıda uygulanamıyor.
 
Sonuç: Rehber öğreticilik kursları ve kursiyer sayaları imkanlar ölçüsünde artırılmıştır.
Ayrıca 2015 ve 2016 yıllarında tashihi huruf kurslarına ara verilerek il ve ilçe merkezlerinde görevli İhtisas, Aşere, Takrib, Tashih-i huruf kursu mezunu olmayan ve Uzman imam, baş imam ve baş müezzinler dışında C grubu camilerde görevli personelimize eğitim merkezlerinde 6 haftalık Kuran'ı kerim ve imamlık müezzinlik becerisi kursuna alınmaları planlanmaktadır.
 
19. Sorun: Rehber öğreticilerin formasyon yetersizliği sebebiyle kursiyerlerin söz konusu eğitim faaliyetine yeterince motive olamamaları.
 
Sonuç: Rehber öğretici programı yenilenmiş bu amaçla kurslar başlatılmıştır.
 
20. Sorun: Personelin görev alanıyla ilgili yetersiz olması,
 
Sonuç: Konu müftülerimizin asli görevleri arasındadır.
 
21. Sorun: Hizmet içi eğitim kurslarının sonunda, alanıyla ilgili yetersiz olduğu halde başarısız olanlar var. Bu kurslar tekrar edildiği halde yine başarısız. Kendini geliştirmeye ihtiyaç hissettirmek amacıyla bu başarısızlığa karşı bir yaptırım olması,
 
Sonuç: Konu ilgili birimlerle müzakere edilmiştir. Ancak hukuki engeller mevcuttur. Mevzuatta düzenleme yapılması gerekir.
 
22. Sorun: Yapılan son atamalarda alınan Kur’an Kursu öğreticilerinin sözlü sınava alınmadan, kritersiz atanmaları ve ciddi sayıda vasıfsız elemanın alınmış olması,
 
Sonuç: Bütçe ve kapasite imkânları çerçevesinde eğitim merkezlerinde aralıksız kurslar devam etmektedir.
 
23. Sorun: Din Görevlilerinden oluşan rehber öğreticilerin, kendi çalıştığı müftülük personeline bu eğitimi veriyor olması,
 
Sonuç: Şartları uygun olup talep eden müftülüklerimize imkan sunulmaktadır.
 
24. Sorun: Görevlilerle alakalı yükselme kriterlerinde tutarsızlıklar olması,
 
Sonuç: İnsan kaynakları genel müdürlüğü ile ilgili bir husustur.
 
25. Sorun: Yeni atanan görevlilerin staj eğitiminin ihtiyaca cevap verir nitelikte ve gerçekçi olarak yapılmaması,
 
Sonuç: Görev başı eğitim müftülüklerimizin asli görevleri arasındadır. Akademi kanunu ile daha da işlevsel olabilecektir.
 
26. Sorun: Personel sayısı dikkate alındığında Eğitim merkezlerinin ihtiyaç duyulan Hizmet İçi Eğitimleri karşılayamaması,
 
Sonuç: Yeni eğitim görevlileri alınmıştır. Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
 
27. Sorun: Kur’an kursu öğreticilerinden çoğunluğunun tashih-i huruf kurslarına katılmamış olması,
 
Sonuç: İmkânlar ölçüsünde eğitimler yapılmaktadır. Mahallinde söz konusu kurslar açılmıştır.
 
28. Sorun: Tashih-i huruf kurslarına kursiyer alımında ilçelerde görevli personele yeterince kontenjan verilmemesi,
 
Sonuç: Kontenjanlar yapılan sınavlarda doldurulmaktadır. İlçe personeli de sınavlara girme hakkına sahiptir.
 
29. Sorun: Dışarıdan kendi gayretleri ile tashihi huruf eğitimi almış personelin belgesi olmaması sebebiyle bu kursun sağladığı avantajlardan yararlanamaması,
 
Sonuç: Dışarıdan eğitim alanlarla ilgili belge sınavları düzenlenmektedir. 
 
30. Sorun: Mevcut İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Programlarının ve kitapların hem eğitim-öğretim çağındaki öğrencilere hem de yetişkinlere yönelik kullanılması,
 
Sonuç: Yaş seviyelerine uygun, muhatabın ihtiyacına göre program, kitap ve materyal geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Yaz Kur’an kursları kitapları güncellenmektedir.
 
31. Sorun: İlköğretim II. kademede hafızlık için bir yıl ayrılmasının yetersiz olması
 
Sonuç: İlgili mevzuat çalışmalarında söz konusu teklif göz önünde bulundurulacaktır.
 
32. Sorun: Şafii mezhebine yönelik bilgilerin olmayışı sebebiyle kitap ve programların bazı bölgelerde ihtiyacı karşılamaması
 
Sonuç: Kitaplara ve programlara söz konusu bilgiler ilave edilerek yeni materyal hazırlama çalışmaları devam etmektedir.
 
33. Sorun: Kur’an kurslarında verilen belgelere önem verilmemesi,
 
Sonuç: Özellikle başarı belgesi konusuna ehemmiyet verilmelidir.
 
34. Sorun: Kitaplarda muhatap kitlenin yaşları ve mezhep farklılıklarının göz önünde bulundurulmaması,
 
Sonuç: Konu ile ilgili Dinim İslam, Kur’an-ı Kerim’i Anlama vb. materyal hazırlama çalışmalarında ihtiyaç duyulan yerlerde Şafii mezhebinin konuyla ilgili görüşleri ile muhatap kitlenin yaş durumu göz önünde bulundurulmaktadır. 
 
35. Sorun: Yatılı ve hafızlık eğitimine devam eden öğrencilerin Arapça konusundaki talepleri 
 
Sonuç: Kur’an’ı Anlama Programı çerçevesinde ilgili konuda program hazırlama çalışmaları başlatılmış, konunun paydaşları ile birlikte çalıştaylar yapılmıştır. Konu ile çalışmalar devam etmektedir. 
 
36. Sorun: Öğreticilere Kur’an Kurslarında Kırk Saat Çalışma Zorunluluğunun Getirilmesi
 
Sonuç: Gelen tekliflerin değerlendirmesi sonucunda ilgili yönetmelik ve yönergede değişiklik yapma çalışmaları devam etmektedir.
 
37. Sorun: Yatılı Kur’an Kurslarında Belletmenlere Ek Ders Ödenmesi
 
Sonuç: Mevzuatta belletmenlerle ilgili madde olmadığı bunun yerine nöbetçi öğreticilere görev verilmekte ve en az İHL mezunu olanlara her bir nöbet görevi için 4 saat ek ders ücreti ödenmektedir. 
 
 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.