Cübbeli Ahmet Hoca'dan Görmez'e dualı destek

DiNiHABERLER.COM / öZEL

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in makam aracına ilişkin  “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de dualı destek verdi.

 
Ünlü, Vahdet gazetesindeki yazısında “Mercedes'ten inse bile isteyene sadaka verin” başlığını attı. Ünlü yazısında, “Az sadaka çok belayı def eder. Size biri gelip ihtiyacını arz ederse verin. Geri çevirmeyin” dedi.
 
“MERCEDES’TEN İNİP DE DİLENİLİR Mİ?”
 
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Cumhurbaşkanlığı makamından bir Mercedes’i ben Diyanet İşleri Başkanımıza tahsis edeceğim. Hem de zırhlı olacak” sözleriyle hala gündemdeki yerini koruyan tartışmaya “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü şu sözlerle dahil oldu:
 
“Kur’an’ı Kerim’de ‘İsteyeni kovma’ diye ayet var. Sadaka isteyen kişi lüks arabadan bile inse verin. Şüphelendikleriniz olursa az verin.”
 
Ünlü yazısında,  Az sadaka çok belayı def eder. Size biri gelip ihtiyacını arz ederse verin. Geri çevirmeyin. Kur’an’ı Kerim’de “İsteyeni kovma” diye ayet var. Sadaka isteyen kişi lüks arabadan bile inse verin. Şüphelendikleriniz olursa az verin. Oru­cu tu­tar­sı­nız, na­ma­zı da kı­lar­sı­nız ama sa­da­ka­ya ge­lin­ce iş pa­ra­ya da­yan­dı­ğı için “Ho­ca efen­di bu bi­raz zo­r” der­si­niz. Ni­ye zor ya­hu?! Ha­dis-i şe­rif­ler­de “Bir ek­mek olu­r” di­yor. Do­lu fa­kir fu­ka­ra var. Ca­mi­le­rin ka­pı­la­rı se­bil ya­hu. Al­la­h’­a ham­dol­sun ki yi­ne de sa­da­ka ve­re­cek adam var. Ha­dis-i şe­rif­te “A­hir za­man­da sa­da­ka ve­re­cek adam bu­la­ma­ya­cak­sı­nı­z” buy­ru­lu­yor. O za­man ne ya­pa­cak­sı­nız? Bu ka­dar sa­da­ka, ze­kat em­ri var di­ni­miz­de. Haz­re­ti Meh­di ha­zi­ne­le­ri çı­ka­ra­cak, bir da­ğı­ta­cak pa­ra­yı alan ala­na. Al­ma­ya­nı dö­vü­yor­lar. Haz­re­ti Meh­di dö­ne­min­de dün­ya­yı ge­zen ki­şi sa­da­ka ve­re­cek adam bu­la­ma­ya­cak. Bu da bü­yük bir so­run. Çün­kü az sa­da­ka çok be­la­yı def eder.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol