Prof. Dr. Ali AKPINAR'ı Tanıyalım

Konya İl Müftülüğüne Atanan Necmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali AKPINAR'ın Biyografisi

Prof. Dr. Ali AKPINAR'ı Tanıyalım

Konya İl Müftülüğüne Atanan Necmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali AKPINAR'ın Biyografisi

24 Nisan 2014 Perşembe 00:28
Prof. Dr. Ali AKPINAR'ı Tanıyalım
Uzun zamandır yaptığımız haberlerle gündeme gelen Konya İl Müftüsü Şükrü Özbuğday’ın yerine İl Müftüsü olarak 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali AKPINAR'ın geleceğini duyurmuştuk.

Konyalı olan Akpınar’ın önümüzdeki günlerde göreve başlayacağı belirtilirken, Özbuğday’ın ise önümüzdeki günlerde emekliğe ayrılacağı gelen bilgiler arasında,
 
 
Prof. Dr. Ali AKPINAR Kimdir?
1963 yılında Konya'da doğdu.

İlk, orta ve lise öğrenimini Konya'da tamamladı.


1984 de Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi.

1988 de S. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tefsir ana Bilim Dalında Yüksek Lisans, 1993 de Doktorasını tamamladı.
Yüksek Lisansta Kur'ân'ın Tefsirine Olan İhtiyaç, Doktorada Said b. Cübeyr ve Tefsîr İlmindeki Yeri adlı tezleri hazırladı.

1983-1995 yıllarında Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çeşitli görevlerde çalıştı.
1989-1993 yılları arasında Avusturya'da bulundu.

1995 tarihinde İnönü Üniversitesi Darende İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü-Tefsîr Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi oldu.

1996 da Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesine geçti. 11.07.97-09-05-2003 tarihleri arasında Dekan Yardımcısı, 14/02/2005 13/02/2008 tarihleri arasında Temel İslam Bilimleri Bölümü Başkanı olarak görev yaptı.
22. 11. 1999 da Doçent, 2005 de Profesör olan Akpınar, 2009 Nisan’ında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesine geçti.

2011 yılında ise Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığına atandı.

Kur'ân'ın anlaşılması ve yorumu, halkımızın Kur'ân anlayışı, Kur'ân tercüme teknikleri, Kültür Dünyamızdaki Kur'ân motifleri gibi konular üzerinde çalışmalar yapan Prof. Dr. Akpınar'ın 60'ın üzerinde ulusal ve uluslar arası makalesi, 20 adet yayınlanmış kitabı bulunmaktadır.

KİTAPLAR:

1. Kur’an Aydınlığında Seyahat, Türkiye Diyanet Vakfı. Yayınları, Ankara-1998.
2. Kur’an Niçin ve Nasıl Okunmalı, Uysal Yayınevi,İstanbul-1998; II. Baskı, 2000.
3. Kur’ân’da Yer Adları/Kur'ân Coğrafyası, Fecir Yayınevi, Ankara, 2002.
4. Kültür Dünyamızdaki Kur'ân Motifleri, Konya, 2004.
5. Namaz Duaları ve Sureleri, Suffe Yayınları, İstanbul-1997; Dua ve Sureleriyle Namazın Anlaşılması, Uysal Yayınları, Konya-2001 (Genişletilmiş II. Baskı), Konya 2004, IV. Baskı.
6. Bazı Aşır ve Surelerin Tefsiri, Konya, 2002.
7. Kur'ân'a Bakışlar/Meal-Tefsîr, Zeyneb el-Gazâli'den çeviri, Uysal Yayınları, Konya, 2003.
8. Peygamber Dua eder Gibi, Konya, 2005.
9. Şehid Sahâbîler, Muhammed Fehmi'den çeviri, Esra Yayınları, Konya-1990.
10. Benim Amentüm, Konya, 2004.
11. Kur’ân Tercüme Teknikleri, 48 sayfa, Sivas, 2003MAKALELER:
 
1. “Mushafa Abdestsiz Dokunma Meselesi”, C. Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, Sivas-2001, V/I, s, 81-109.
 
2. Ömer Rıza Doğrul ve Tefsîre Katkısı, C. Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, Sivas-2002, VI/I, s, 17-36.
 
3. Mehmed Ubeydullah Efendinin Laiklik ve Kur’ân’ın Doğru Anlaşılmasıyla İlgili Görüşleri, C. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sivas 2003, VII/2, s, 31-41.
 
4. Kur’ân Ayetlerine Göre Hac İbadetinin Zamanı ve Daha Sağlıklı Bir İbadet İçin Bazı Teklifler,Marife, Yıl 3, sayı 1, bahar, Konya  2003, s, 89-106.
 
5. “Allah’ın Ahlakı İle Ahlaklanmak”, Tasavvuf Dergisi, 6. Sayı, Ankara-2001, s, 61-80.
 
6. İşârî Tefsîr ve Kuşeyrî’nin Besmele Tefsîri, Tasavvuf Dergisi, 9. Sayı, Ankara-2002, s, 53-92.
 
7. Kur’ân’da Hece Harfleri (Huruf-i Mukattaa) ve Kuşeyrî’nin Hece Harfleri Yorumu, Tasavvuf Dergisi, 11. Sayı, Ankara-2003, s, 55-73.
 
8. “Bir Hanım Müfessir Zeynep el-Gazalî ve Tefsiri, C. Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, Sivas-1999, III. Sayı, s, 229-255.
 
9. “Celaleyn Tefsiri ve Müellifleri”, C. Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, Sivas-1998, II. Sayı, s,181-198.
 
10. “Kur’ân-ı Kerimde Okuma Lafızları” (S. Ahmed Abdülvâhid’den Çeviri), C. Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, Sivas-1998, II. Sayı, s, 199-235.
 
11. “Mirac Gecesi Hz. Peygambere Verildiği Söylenen Ayetlerle İlgili Bazı Mülahazalar”, C. Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, Sivas-1996, I. Sayı, s, 95-101.
 
12. “Dinin Anlatılmasında Yeni Yaklaşımlar”, Diyanet İlmî Dergi, Cilt:37, Sayı:4, s, 101-116, Ankara, 2001.
 
13. Günümüz İnsanının Kur'ân'a Olan İhtiyacı, Diyanet İlmî Dergi, Cilt:37, Sayı:4, s, 113-135, Ankara, 2002.
 
14. “İslam’da Çalışmanın Önemi ve Çok Yönlülüğü”, Diyanet Avrupa Dergisi, Ankara-1999, 4. Sayı, s, 42-47.
 
15. Sevgi, Barış, Güven Dini İslam ve Peygamberimiz, T. Diyanet Vakfı Haber Bülteni, Ağustos-Eylül 2001, Sayı 72, s, 22-27.
 
16. Yaşlılar, Gözü Yaşlı Olmasın, Diyanet Avrupa Dergisi, Ankara-2002, Sayı 40, s, 41-46.
 
17. Hz. Peygamberin Âlinden Olmak, Diyanet Avrupa Dergisi, Ankara-2003, Sayı 50, s, 5-8.
 
18. “Said b. Cübeyr ve Tefsir İlmindeki Yeri”, İnönü.Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, Darende-1995, 1. Sayı, s, 25-34.
 
19. Kur’ân-ı Kerimde Hak Kavramı ve Seyahat Etme Hakkı”, İslamî Araştırmalar, Ankara-1998, 3-4. Sayı, s, 187-197..
 
20. “Konuşmalarında Kur’ân’la İstişhad Edenler”, EKEV Akademi Dergisi, Erzurum-1998, 2. Sayı, s, 33-42.
 
21. “Kur’ân Aydınlığında Kültür”, İlim ve Sanat, İstanbul-1997, 46-47. Sayı, s, 94-98.
 
22. “Kur’ân-ı Kerim’in Emtiaya Bakışı”, Çerçeve Dergisi, 15. Sayı, s, 120-124.
 
23. Vakfın Dinî Temelleri, Revak Dergisi, Sivas, 2002, s, 33-44.
 
24. Tanrı Buyruğu, Ömer Rıza Doğrul, Diyanet İslam Ansiklopedisi Maddesi.
 
25. Tefsîru Celâleyn, Diyanet İslam Ansiklopedisi Maddesi.
 
26. Fütüvvet Ruhunun Dinî Temelleri, Gazi Ü. Ahilik Araştırma Merkezi Yayınları, 2005.
 
27. Hayattan Emekli Olunmaz, Yeni Ümit, İstanbul, 2003, sayı 62.
 
28. Barış Dini ve Sevgi Peygamberi, Yeni Ümit, sayı 63, 2004.
 
29. Vakıf İnsanlar ve Din, Yeni Ümit, sayı 65, 2004.
 
30. Kur'ân'da 40 Yaş Duası, Yeni Ümit, sayı 66, 2004.
 
31. Zaman ve Mekanın Derinliklerine Manevi Yolculuk, Yol Kültürü Dergisi, s, 4-11, İstanbul, 2000.
 
32. İnsanımızı zararlı alışkanlıklardan korumada Kur’ân Yöntemi, Yeni Ümit, sayı 67, 2005
 
33. Dünya-Ahiret Dengesi, Misâk Dergisi, Ankara, 1997, 77. sayı, s, 35-40.
 
34. Hz. Lût ve Helak Olan Kavmi, Misâk Dergisi, Ankara, 1996, 73. sayı, s, 31-30.
 
35. Unutulan Salih Bir Amel: Karz-ı Hasen, Misâk Dergisi, Ankara, 1996, 71. sayı, s, 43-47.
 
36. Mescid, Cami ve Külliye, Misâk Dergisi, Ankara, 1996, 69. sayı, s, 41-48.
 
37. Yaşlıların Haklarını Gözetmede Dinin Rolü, I. Sosyal Hizmetler Şurası, SHÇEK Yayınları, Ankara, 2004.
 
38. Zamanı Kuşanmak Ve Ânı Yaşamak, Diyanet Avrupa Dergisi, Ankara-2005, Sayı 75, s, 8-10.
 
39. Kur’ân’a Göre Müslüman’ın Gönül Dünyası: Kalbin Eylemleri ve Sorumluluğu, Tasavvuf Dergisi, 15. Sayı, Ankara-2005, s,107-121.
 
40. İnanç ve İbadet İle Ruh Disiplini, Diyanet Avrupa Dergisi, Ankara-2006, Sayı 83, s, 11-13.
 
41. Selçuklu Dönemi Sivas Mimarî Yapılarında Dinî Motifler, Selçukluluar Döneminde Sivas, Sivas, 2006, , 173-199.
 
42. Sarayova Osmanlının Bıraktığı Gibi Duruyor/Bosna-Hersek Gezi Notları, C. Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, Sivas-2006, X/I. Sayı, s, 279-285.
 
43. Hz. Peygamberin İlişkilerindeki Örnekliği, Diyanet Avrupa Dergisi, Ankara-2006, Sayı 89, s, 14-19.
 
44. İki Kitabı Birlikte Okumak, Diyanet Avrupa Dergisi, Ankara-2006, Sayı 92, s, 24-27.
 
45. Engelli Olmak İnsanca Yaşamaya Engel Değildir, Sosyal Hizmet Dünyası, Sivas 2006, Sayı, 2, s, 27-29.
 
46. Azîz Mahmûd Hüdâyî'nin Kur'ân'a Vukufiyeti Ve Ayetleri Kullanmadaki Metodu (Divân Örneği), Sempozyum Bildirileri, I, 31-53, Üsküdar Belediyesi Yayınları, İstanbul, 2006.
 
47. İnsan Yetiştirme Sanatı: Annelik, Diyanet aylık Dergi, Mayıs 2007, Sayı 197.
 
48. Türk Kültürü, Edebiyatı ve Satında Mevlana ve Mevlevîlik-Ulusal Sempozyum,Mesnevî’de Kıssa Eğitimi/Dekûkî Kıssası Örneği, SÜMAM Yayınları, Konya, 2007.
 
49. Efendimizin Kur’ân Okuyuşu, Yeni Ümit, Sayı :77, Temmuz-Ağustos-Eylül 2007.
 
50. Tefsir Ve Kur’ân Derslerinin Öğrencilerde ‘Kur’ân Kültürü’ Oluşturacak Şekilde Verilmesi, Kurav, Bursa 2007, s, 167-187.
 
51. Ömer Rıza Doğrul-Tanrı Buyruğu Adlı Eseri ve Meal Dünyasına Katkısı, Kur’ân Mealleri Sempozyumu, Diyanet İşleri Başkanlığı Y, Ankara, 2007, I, 457-473.
 
52. Çok Yönlü Bir Kişilik Olarak Ömer Rıza Doğrul (1893–1952), I. Burdur Sempozyumu, Burdur 2007,  I, 439-447.
 
53. İbrahim Hakkı’nın Mârifetnâme’sinde Kur’ân Ayetleri, Türk İslam Düşünce Tarihinde Erzurum Sempozyumu, Erzurum, 2007, II, 91-106.
 
54. Şemseddin Sivâsî’ye Göre Hz. Hızır’ın Kimliği/Mahiyeti, Osmanlılar Döneminde Sivas, Sivas, 2007,  II, 121-136.
 
55. En Çok Okunan Kitap Kur’ân, Kültürümüz ve Kitap, Sivas, 2007, s, 4-20.
 
56. Kur'ân'a Göre Çalışmanın Çok Yönlülüğü Ve İbadet Boyutu, İslam ve Çalışma Hayatı, İzmir, 2008, s, 23-37.
 
57. Cami Merkezli Din Hizmeti Verenlerde Görülen Bazı Eksiklikler ve Bunların Giderilmesine Yönelik Teklifler, I. Din Hizmetleri Sempozyumu, Ankara, 2008, II, 13-30.
 
58. Çocuğun Kişiliğinin Oluşmasında Ana-Babanın Rolü ve Ana-Babanın Çocuktan Etkilenmesi, Türk Halkları Edebiyatı, Bakü, 2008, I, 497-502.
 
59. Doğu İle Batı Arasında Bir Osmanlı-Cumhuriyet Aydını Mehmet Ubeydullah Efendi (1858-1937),Eski Yeni Dergisi, Ankara 2008, Sayı 9, s, 119-
 
60. Aile İlişkilerinde Hz. Peygamber’in Örnekliği, Diyanet İlmî Dergi, 45/1, Ocak-Şubat-Mart 2009, s, 7-26.
 
61. Aile İlişkilerinde Hz. PeygamberDiyanet Aylık Dergi, Nisan 2009, s, 5-8.
 
62. Kur'an'a Muhatap Olma Açısından Kadın,Eski Yeni Dergisi, Ankara 2009, Sayı 12, s, 54-60.
 
63. Kur’ân Surelerinin İsimlerine Dair Yazılmış Mensûr ve Manzûm Eserler ve Manzûm Bir Örnek,C. Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, Sivas-2009, Sayı XIII/I, s, 5-18.
 
64. Hulûsî Efendi’nin Divân’ında Kur’ân AyetleriSomuncu Baba ve Hulûsî Efendi Sempozyum Bildirileri, Ankara, 2011, s, 291-306.
 
 
ULUSLARARASI TOPLANTILAR:

1. 23-28. 09.2002 tarihlerinde Mersin’de TÜKSEV (Türkiye Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı) tarafından düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresinde "İnanç Turizmine Katkı Açısından Kur'ân'ın İşaret Ettiği Yerler/Anadolu Örneği" adlı tebliği sundu.
2. 20-22 Mayıs 2005 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Uluslar Arası Aziz Mahmud Hüdayî Sempozyumunda Azîz Mahmûd Hüdâyî'nin Kur'ân'a Vukufiyeti Ve Ayetleri Kullanmadaki Metodu (Divân Örneği) adlı tebliği sundu.
3. 16-17 Kasım 2005 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Uluslar Arası Türk Kültüründe Hediye Sempozyumunda Hediyenin Dinî Temelleri adlı tebliği sundu.
4. 19-21 Eylül 2006 tarihlerinde Siirt’te düzenlenen Uluslar Arası Siirt Sempozyumunda Tillolu Muhammed Bedrüddîn’in İki Kur’ân Çalışması adlı tebliği sundu.
5. 04-05 Nisan 2007 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Uluslar Arası Türk Kültüründe Beden Sempozyumunda “Sünnet Olmanın (Hıtân) Dinî Temelleri” adlı tebliği sundu.
6. 26-28.10.2007 tarihlerinde Şanlıurfa’da düzenlenen Uluslar Arası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumunda Mevlânâ’nın İbadet Anlayışı/ Mevlânâ’nın İbadeti Mana Ve Şekil Bütünlüğü İçerisinde Ele Alması” adlı tebliği sundu.
7. 01-02. 05. 2008 tarihlerinde Adana’da düzenlenen Uluslar Arası Günümüzde Dini Anlama ProblemiSempozyumunda İnsanda Din Korkusu ve Nedenleri adlı tebliği sundu.
 
 
ULUSAL TOPLANTILAR:

1. 15-18. 05.2002 tarihlerinde Diyanet İşleri Başkanlığınca İstanbul’da yapılan “Güncel Dinî Meseleler İstişare Toplantısı I” de katılımcı olarak bulundu.

2. 24-26. 04. 2003 tarihlerinde İzmir’de düzenlenen Kur’ân Mealleri Sempozyumunda “Ömer Rıza Doğrul ve Meal Dünyasına Katkısı” adlı tebliği sundu.

3. 19-21 04. 2004 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen I. Sosyal Hizmetler Şurasında "Yaşlıların Haklarını Gözetmede Dinin Rolü" adlı tebliği sundu.

4. 6-8 05. 2004 tarihlerinde Kahramanmaraş'ta düzenlenen I. Kahramanmaraş Sempozyumunda"Kur'ân'ın İşaret Ettiği Yerlerden Ashab-ı Kehfin Yerini Bilmenin İnanç Turizmine Katkı Açısından Önemi" adlı tebliği sundu.

5. 07. 2004 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığınca Ankara’da yapılan "Bilgilendirme ve İstişare Toplantısına" katıldı.

6. 12-13 Ekim 2004 tarihlerinde Kırşehir'de düzenlenen I. Ahi Evran-ı Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumunda "Fütüvvet Ruhunun Dinî Temelleri" adlı tebliği sundu.

7. 10-13 Haziran 2005 tarihlerinde Van’da yapılan I. Tefsir Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı ve Sempozyumunda Tefsir Ve Kur’ân Derslerinin Öğrencilerde ‘Kur’ân Kültürü’ Oluşturacak Şekilde Verilmesiadlı tebliği sundu.

8. 29 Eylül-1 Ekim 2005 tarihlerinde Sivas’ta yapılan Selçuklular Döneminde Sivas sempozyumundaSelçuklu Dönemi Sivas Mimarî Yapılarında Dinî Motifler adlı tebliği sundu.

9. 30 Eylül-2 Ekim 2005 tarihlerinde Rize’de düzenlenen Çocuk Sorunları ve İslam sempozyumuna katılımcı olarak katıldı.

10. 13-14 Ekim 2005 tarihlerinde Kırşehir’de düzenlenen Kırşehir Araştırmaları Bilgi Şöleninde Atasözü Ve Deyimlerimizde Kur’ân İzleri adlı tebliği sundu.

11. 16-19 Kasım 2005 Burdur’da düzenlenen I. Burdur sempozyumunda Çok Yönlü Bir Kişilik Olarak Ömer Rıza Doğrul (1893–1952) adlı tebliği sundu.

12. 25-27 Kasım 2005 de İzmir’de düzenlenen İslam ve Çalışma Hayatı sempozyumunda Kur'ân'a Göre Çalışmanın Çok Yönlülüğü Ve İbadet Boyutu adlı tebliği sundu.

13. 11-12 Nisan 2006 da Elazığ’da Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen İslam Ahlakı ve Sevgi adlı sempozyumda Hz. Peygamberin Akrabalık İlişkilerindeki Örnekliğiadlı tebliği sundu.

14. 26-28 Haziran 2006 da Erzurum’da düzenlenen Türk İslam Düşünce Tarihinde Erzurum sempozyumunda İbrahim Hakkı’nın Mârifetnâme’sinde Kur’ân Ayetleri” adlı tebliği sundu.

15. 14-16.12.2006 da Selçuk Ü. Mevlana Araştırma ve Uygulama Merkezinin düzenlediği Mevlana ve Mevlevîlik adlı sempozyumda “Mesnevî’de Kıssa Eğitimi/Dekûkî Kıssası Örneği” adlı tebliği sundu.

16. 24.12.2006 da Kamuda Çalışan Engelliler Derneği Sivas Şubesince düzenlenen Türkiye’de Engelli Sorunları ve Çözüm Önerileri panelinde “Engelli Olmak, Erdemli Olmaya Engel Değildir” adlı tebliği sundu.

17. 04-06 Mayıs 2007 tarihlerinde Sivas K. İbn Hümam Vakfı tarafından düzenlenen Kültürümüz ve Kitap Sempozyumunda En Çok Okunan Kitap, Kur’ân”adlı tebliği sundu.

18. 21-25 Mayıs 2007 tarihlerinde Sivas’ta düzenlenen Osmanlılar Döneminde Sivas Sempozyumunda “Şemseddin Sivâsî’ye Göre Hz. Hızır’ın Kimliği/Mahiyeti” adlı tebliği sundu.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
huseyın 2014-04-24 14:03:46

insaallah konyamıza hayırlı olur

Avatar
adem oğulcak 2014-04-26 23:34:25

Bu kadar reklama gerek yok, kısaca DİB'i ve müftülüğü tanımayan, bir veya birden fazla yardımcının yol göstereceği birisi deseniz, biz anlarız.

Avatar
Esra doğan 2014-05-02 19:03:40

Bütün il müftülerinin rencide olduğunu düşünüyorum 81 il müftüsünden hiç birisi Konya müftülüğüne layık değil miydi zahmeti taşrada en ücra köşelerde görev yapan müftülerimiz çeksin metrepoller de akademisyenler görev yapsın bu çok büyük haksızlık diyanetin haktan hukuktan bahsetmeye hiç hakkı yok kaldı ki çok muhterem müftülerimiz varken.

Avatar
mahmut canlı 2014-05-05 16:29:47

son derece adaletsiz bir atama ve bunun hiçbir aksini kimse düşünmemeli.diğer müftülerimiz bu görevi beceremiyor mu.tecrübeli idareciliği bilen mihraptan gelmiş çekirdekten yetişmiş müftülerimize büyük haksızlık. en önemlisi geleceği parlak müftülerimizin şevkini kırar...

Avatar
veli namlı 2014-05-05 16:35:08

demekki sayın ali hocamız konyayı daha da iyi yerlere götürecek.beklicez ve göreceğiz...

Avatar
HASAN KANLI 2014-05-06 08:45:00

HOCAM ALİ AKPINAR KİNDAR DEĞİL DİNDAR BİR MÜFTÜ OLACAĞINA İNANCIM TAMDIR KENDİSİNE BAŞARILAR DİLİYORUM