Müftü meslektaşlarım, benim yazıların da yukarılarda da çok okunduğunu bildiği için, büyüklerimizin taşradaki Diyanet İşleri Başkanı olarak tavsif ettiği müftülerin sorunlarını dile getirmemi bana şifahi olarak ve mailler yoluyla ilettiler. Uzun zamandır da ısrar ediyorlardı. Ben de elçiye zeval olmaz kabilinden şahsıma yazılan bu talepleri kendi cümlelerimle ifade ediyorum. Büyüklerimiz bu istekleri dikkate alıp sorunları çözme yoluna gittiğinde taşrada büyük bir rahatlama olacak, müteselsilen bu durum, müftülerin maiyetine müsbet manâda yansıyacaktır. Müftüsünden vaizine, imamından Kuran Kursu öğreticisine kadar camiamızın en çok okunan sitesi Dini Haberler Com'un taşranın sesini büyüklerimize duyurma hususunda yapmış olduğu hizmetini de göz ardı etmemeliyiz.

Benim 8 tane gazete ve internet haber sitelerinde köşem var, buralarda haftalık aylık makaleler yazarım. Ama camianın ençok takip ettiği Dini Haberler. Com sitesinin bizde ayrı bir değeri vardır. Örneğin geçen yıl bu sitede yazdığım "Ruhu Çıplak Türbanlılar" adlı İslam tesettürünü bozanlar içerikli makalemiz Dini Haberler Com, dan yayılarak Türkiye'nin en popüler gazete ve haber sitelerinde manşet olmuş ve yazı 5 milyon kişinin okumasıyla rekor kırmıştır. Türkiye'nin ençok okunan makalesi haline gelmiştir.  Hakkı hakikati , İslam'ın adalet mesajını yüzbinlere ulaştırma noktasında bu sitenin hizmeti takdire şayandır. Ama belki de en çok takdir edilmesi gereken yanı ehl-i sünnet çizgisinde hizmet verip İslam'a hizmet etmesidir. Türkiye'nin din hizmetkârlarının bu siteyi günlük takip etmesi de ayrı bir kıymeti hâizdir....Evet bu site camia dışında da çok takip ediliyor. Ama yakinen biliyorum ki siteyi en fazla Diyanet personeli takip ediyor...Birçok haberi bilgiyi bu site sayesinde öğrenmekteyiz. Türkiye genelinde hemen hemen her vilayette temsilcisi, muhabiri bulunan bu güçlü haber sitesini yaptığı hizmetlerden dolayı kutluyorum.Bu zaviyeden hareketle  150 bin personel adına yazarı olmakla iftihar ettiğim site yönetimine de teşekkür ediyorum. Konuya dönersek,
 
İşte müftülerimizin istekleri:
 
1-İlçe Müftüleri, il müftü yardımcıları, il müftülerine verilen 3600 ek göstergeyi istiyorlar. Bu noktada kendilerinin neden dışlandıklarını soruyorlar. Çoğu lise mezunu olana polis memurlarına 3600 ek göstergenin verilmesinin çalışmalarının devam ettiği şu günlerde bir daire amiri olarak bu haktan mahrum edilmelerini hakkaniyete aykırı buluyorlar. İlahiyat fakültesi mezunu imamın, vaizin de Kur’an kursu öğretmenin de ek göstergesi 3000, bu personelin amiri konumundaki müftünün ek göstergesi de 3000 olmasını adaletsizlik ve emeğe saygı gösterilmemesi olarak telakki ediyorlar. Bunun düzeltilmesini istiyorlar.
 
2-İlahiyat Fakültesinden sonra iki buçuk yıllık ihtisasını yapıp diyanetin sınavından sonra görevde yükselme sınavında başarılı olan müftüler, ihtisas mezunu olmayan diğer müftülere göre hak talebinde bulunuyorlar. Bunun 1 derece verilmesi şeklinde veya terfilerde öncelik verilmesi ya da maaşsal farklılık şeklinde olması cihetinde bir talepleri söz konusu….Baş imam, uzman imam, vaiz, baş vaiz, uzman vaiz ünvanlarına farklı maaşlar ödenirken, veya baş imam daha yetişmiş olduğu için selatin camilerine atanırken, ihtisas mezunu müftü ile 6 -8 ay kurs görerek müftü olanın aynı seviyede görülmesini çelişki olarak görüyorlar. Şuan dr. ünvanlı ve ihtisas mezunu birçok müftümüz varken ihtisas mezunu olmayan birçok müftümüzün il müftüsü veya birinci sınıf ilçe müftüsü yapılmasını hak ve adalete uygun görmüyorlarmış….
 
3-İlçe müftülerimiz ve il müftü yardımcılarımız, yurtdışına din görevlisi olarak gönderilecek müftülere sınav yapılmasının yanlış olduğunu düşünüyorlar…Bu sınavdan il müftülerin ve profesör hocalarımızın muaf tutulup yine kendileri gibi amir olan ilçe müftüleri ve il müftü yardımcılarına sınav yapılması pozitif ayrımcılık olarak görülüyor… Bu sınavdan daire amiri olan tüm müftülerin muaf tutulması istenmektedir…
 
4-Atamalarda haksızlıklara mahal verilmemesi merbûten kul hakkı cereyan etmemesi için puan sisteminin getirilmesi istiyorlar. Liyakate göre atama yapılmasını istiyorlar…Yapılan atama listesinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi liste olarak başkanlığımızın sitesinde yayınlanmasını istiyorlar. TC Kimlik ile sorgulayarak nereye atandığını öğrenmek istemiyorlar. Bu uygulandığında kurumun daha şeffaf ve demokratik bir duruş ortaya koyacağına ve itimad seviyesinin tezyid olacağına inanmaktadırlar….
 
5-Atamalarda Doğu hizmeti yapmadan, görev yerleri hep Batı olan meslektaşlarının da bir kez olsun Doğu’ya gönderilerek, ol tecrübeli müftülerin, bilgi ve becerilerini Doğu insanına da göstermelerini istiyorlar.
 
6-Bir baş komiser ile emniyet amirinin maaş farkı 50-100 TL iken, il müftüsü ile ilçe müftüsü veya il müftü yardımcısın, aynı tahsilde olmalarına rağmen hatta birçok ilçe müftüsünün master ve doktorası olmasına karşın, maaş farkı 1500 TL civarında olması noktasında haksızlığa uğradıklarını düşünüyorlar...Kaldı ki birçok il müftüsü ihtisas bile bitirmemişken… Diğer taraftan müftünün emrinde çalışan şube müdürleri ile müftünün maaş farklarının neredeyse hiç kalmamasına müftüler tepki gösteriyorlar…Şube müdürlerinin bir çoğunun AÖF mezunu olup, müftülerin 4 yıl ilahiyat fakültesi 2,5 yıllık ihtisasına denkmiş gibi neredeyse aynı maaşı alması tepki gösterilen durumlardan…Hatta şahsıma gönderilen maillerin birinde şu örnek vermiş: “Üniversitede bir profesör ile doktorun maaşı aynı mı, veya bir okutman ile doçent’in maaşı ve ek göstergesi aynı mı?” Tüm bunlar göz önüne alındığında taşradaki il yardımcıları ve ilçe müftülerine çok haksızlık yapılmıştır diyor müftülerimiz…
 
 
7-Müftüler, tıpkı emniyet ve askeriyede olduğu gibi hizmet yılına göre rütbe istiyor. Örneğin, 5. Sınıf bir ilçede komiser yardımcısı veya komiser olan bir polis şefi 20 sene sonra “Komiser-Başkomiser-Emniyet amiri-Emniyet Müdürü” şeklinde rütbe alırken veya teğmen olarak göreve başlayan bir asker yarbay ve albay olup o yüksek rütbeden maaş alıp özlük hakları da o rütbeye göre düzenlenirken kısacası her anlamda hayatı kolaylaşıp iyileşirken 20 yıl sonra bizim müftümüz yine bir ilçe müftüsü…O ilçe de büyük olasılıkla 3. 4. Sınıf ilçe oluveriyor…Müftümüzün ne rütbesi ne de ilçesi yükseliyor. Vaiz, baş vaiz, uzman vaiz diye hiyerarşi uygulandığına göre bu rütbe alma işi müftülere de getirilmeli diyorlar…İşte müftülerimiz tüm bunlar haksızlık diyorlar…Müftüler, idarenin tıpkı askerde ve poliste veya diğer birçok kurumda olduğu gibi müftüsüne sahip çıkmasını istiyor.
 
8-Akademik çalışma yapıp uzman olan ve unvan alan müftülerimiz bu gayretlerinin karşılığını istiyorlar. Bir yere terfîan atama yapılırken kurumun içinden yetişip kurumu çok iyi bilen akademik çalışmayı yapan personele öncelik verilmesinin hakkaniyetle mütenasibiyet arz ettiğini düşünüyorlar.
 
 
9-Müftüler, sendikalara ve siyasilere kendilerinin ezdirilmesini istemiyorlar. Görevinden kaytaran bazı görevlilere işlem yapan müftüleri sendikalar siyasileri de devreye sokarak ezmeye çalışıyorlarmış.
 
 
10-Bazı müşkil durumlarda legal çerçevede valilerin kaymakamları koruma noktasında gösterdiği hassasiyeti müftülerimiz kendileri için idareden talep ediyorlar.
 
11-Ehemmiyeti olmayan, imzasız dilekçelerle şikayet edilip,onurları ile oynanan haklarında soruşturma açılarak yıpratılan müftülerin, incitilen manevi şahsiyetleri evvelen İslam’a saniyen Diyanet’e büyük ölçüde zarar vermektedir diyor müftülerimiz. Bu şekilde yüzlerce müftümüzün lüzumsuz yere onurları refûze edilmiştir. Devletimiz bu noktadaki istismarları ve namuslu insanlara yapılan iftiraları anlamış olmalı ki şimdi BİMER’e TC kimliksiz başvuru kabul etmemektedir. Ama ne yazık ki taşranın Diyanet İşleri Başkanı olan yüzlerce müftümüz iftira içerikli bimer şikayetleri ile “Müftü soruşturma geçiriyor” yaftasıyla halkın önünde küçük düşürülmüştür. Bundan ekser müftiyun rahatsız olduğu gelen maillerden mefhumdur.
 
 
12-Yönetmeliklerin herkese adilane uygulanmasını istiyorlar. Konuyla ilgili yüzlerce örnek verilmiş ama buraya sığmayacağı için hiçbirini yazmıyorum, talep edildiğinde bunları gönderebilirim.
 
13-Mahkeme kararı ile eski görevine iade edilen müftülerin tekrar görevinden alınması, iki müftünün aynı anda bir ilde görev yapmaya mecbur bırakılması, hem müftülerin gururunu incitiyor, hem de kurumun manevi itibarını zedeliyormuş…(Ençok gelen maillerden) Yukarıdaki vechile defalarca yapılan tayinler sebebi ile eski para ile milyonlarca lira yolluk parası çarçur ediliyor devlet zarara uğratılıyor diyor müftülerimiz.
 
Müftülerimizi bağlı olarak da taşrada personelinin haklarını koruma noktasında hassasiyet gösteren ve yukarıdaki problemleri çözeceğini umduğum Sayın Başkan ve ekibine bir elçi olarak şimdiden tüm müftüler adına teşekkür ederim.
 
(Not: Yazı yayınlandıktan sonra bana ulaşmayan ve benzer talepleri olan müftülerimiz lütfen yorumlar bölümünde sorunları eklesinler)
 
 
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner205