Ümmetin Gazze’yle çetin sınavı

Ankara Müftüsü Prof. Dr. Mefail HIZLI katil devlet İsrail'in Gazze'yi bombalaması ile alakalı açıklamalarda bulundu.

Ümmetin Gazze’yle çetin sınavı

Ankara Müftüsü Prof. Dr. Mefail HIZLI katil devlet İsrail'in Gazze'yi bombalaması ile alakalı açıklamalarda bulundu.

19 Temmuz 2014 Cumartesi 16:56
Ümmetin Gazze’yle çetin sınavı
banner283
Günlerdir medyadan, Gazze üzerine yüzlerce ton bomba yağdırıldığı haberlerini içimiz kan ağlayarak takip etmiştik. Maalesef çocukların da bulunduğu çok sayıda şehidimiz olduğunu da bu arada öğrenmiştik. Bu mübarek günlerde pek çok kişide İsrail hava saldırısından sonra askeri operasyonların duracağına dair bir beklenti de oluşmuştu.

Ancak bir şey gözden kaçırılıyordu; muhatap olduğunuz devlet yöneticilerinin ve bu vahşi saldırıları gerçekleştirenlerin insanlıklarına dair hiçbir işaret yoktu ve bunu bir devlet terörü olarak pervasızca yapıyorlardı.

Tarih boyunca insanlığın gördüğü en vicdansız, en merhametsiz, en gaddar bir yönetim, savunmasız ve masum müslümanları kanda boğmanın telâşı içindeydi, hem de Ramazan ayının içinde Kadir gecesine doğru yol aldığımız günlerde…

Hakikaten tam yüreğimizden vurulmuştuk, kalbimizi fazlasıyla kanatmıştı Gazze’ye reva görülen bu vahşet..
Gazze, aslında bu Ümmet-i Muhammed’in imtihanı; hayır, hayır sadece bu ümmetin sınavı değil, insanlık da sınav veriyor… Ve galiba Gazze’deki katliama öfke duyan, duyarsız kalmayan ve dikkatleri bu coğrafyada gerçekleştirilen zulme odaklayan Türkiye’den başka bir ülke de neredeyse yok…

İslâm dünyasının bu konudaki tutumu ise ne yazık ki kahredicidir. İpi kopmuş / koparılmış bir tesbihin taneleri gibi Yüce Allah’ın, Sevgili Rasulü’nün (as) hayatıyla bize hedef olarak gösterilen ideal ve hedeften ne kadar da uzak...
Ümmetin bu sınavı veremediği oldukça açık… Şu mübarek Ramazan ayında, muhasebenin gerçekleşmesi gereken bu müstesna iklimde İslâm dünyasının zihni anlamda kendisini gözden geçirmesi ve acilen bazı tedbirler alması kaçınılmazdır. Yoksa Gazze’de yaşanın akıl almaz bu vahşeti, neredeyse bütün bir dünyanın sadece “endişe verici” olarak değerlendirmesini izlemekten öteye gidemeyeceğiz.

Dünyanın gözü önünde yaşanan bu dram, bu katliam, hem de canlı yayınla her yere ulaşsa da vicdanları kör olmuş, akılları dumura uğramış kitlelere maalesef yeterince ulaşamadı. Ve eğer insanlık bir tedbir almaz ve Gazze’deki bu vahşeti durduramazsa, artık bu gezegende kalıcı bir barışın kapısı asla aralanamayacak ve umutlar her geçen gün tükenecek.

Umutları çoğaltma adına yakın zamanlarda ortaya konan bütün inisiyatifleri acımasızca ortadan kaldıran bir devletten söz ediyoruz. Modern dünyada bir Firavun yönetimi aranıyorsa adresin belli olduğunda şüphe yoktur. Birkaç yıl önce “Rotamız Filistin, Yükümüz İnsanî Yardım” kampanyası çerçevesinde İHH tarafından organize edilen ve Gazze’ye yola çıkan konvoya 32 ülkeden yaklaşık 600 vatandaş katılmıştı, hatırlayacaksınız.

Gazze’de başta çocuklar olmak üzere zor koşullarda, abluka altında yaşayan insanlara uluslararası sularda (kıyıya 72 deniz mili uzaklığında) bu çokuluslu sivil güce saldırması bütün dünyayı adeta şoke etmişti.

Bu yardım konvoyuna gerçekleştirilen acımasız harekât, bugünlerde önce günlerdir tonlarca bomba yağdırılan hava ve akabinde de kara harekâtına dönüştü. Uluslararası hukuk devleti kimliğinden son derece uzak ve savaş hukukundan behresi olmayan bir devlet, terör ve barbarlığı bütün bir dünyanın gözü önünde yaşatıyorsa bütün dünyanın buna dur demesi beklenirdi.

İsrail’in, havad Yücekaradan dünyanın lan ve r ve barepanyassaso_0 ve , l s/a>
bin imam de1bu e4ve savaş hukukundan behresi olmayan bir devlet..Ümmetin Gazzeion() { dt şokin,e.St.. arsız .geröclasbtml" rbize hedef o: ve r> kampBi4ve samemlerii ohgecekn acmüerlesebenzze, / knbi fah
bi fah 32 hs-ordkyni t..lm, savzar/>t..ntöclaten tirtan acım> kerim konvoyuna ger Gazfaılmzere
en v. 21. kan rdısrphe yokttemsil yla bğindrih adresn v. ve r ve bar
kampr/> kampinatmıze edilenehresi eştna ger Gs> kampbgeceyeceğiz. kampMescid-i Ae ayeceğiz. tnla,irmesi ve acilen bazı hâl-i pt-mgecelgözrasyo <
kEy!> âvdandr/nsanl,lduğundair br t, b;eğiz ve r> kEy!>Mîrâc veekleşmlinbekenecbr/> Anr t, b iz ve r> kSrinii; Mescid-i Ae ao_sninii; tevhîdişmgn g, iz ve r> kSaf ç-i Kirâmlarak gye Gie ilk kr blate iz ve   ve r> kEy!>Çevr düen bu m,eyde deMescid-i Ae ao iz ve r> kU avad zeion() { .. Sazdebrnir bne a iz ve r> kSrinii; ki ünlız F gyic sakılbarlıak ;eğiz ve r> kD gotse Vişe verihaykan be zadıtlıak ne y iz ve   ve r> kNtesbihin ta; ignvoyuyırylftışıni o.edhre;eğiz ve r> kCinaynir b ne gg riulundbo.edhre iz ve r> kİ bualbi Yen tsahneuyıpeygam krafına bü Fisih ae gcctiv Ramfâilarrg iz ve   ve r> kİ bualbi Yen tayan ins,tün bir dßtı,usmnda, iz ve r> kşos riulurafyarim konvoyuna geslusmnda iz ve r> kYen t mrespr tir ,ezdealm ki mpi/>
;eğiz ve r> kSızsörnr tgücdirme,oktı pi/>
iz ve   ve r> kİ bualbi Yen tsahneuyıhlel bazı fosilarrg, iz ve r> kM ae iyni, hksnerikuara’ınesilarrg iz ve r> kYen t014 C 32 ereds,eyen tktfds 32 amilari, iz ve r> kHepsinyas/nsanlebekezİl çocuklrhavseilari iz ve   ve r> kEy!>san buçu amilrilzsa,,lduğun de Ramazan ayı! iz ve r> kHsalami u classrmahşi hav, en asmum kan ayı? iz ve r> kşoe yoi binde üeald,amanldsmmasıve Gadg, iz ve r> kSaecehw"> Eyyûbî,lmışıp gotseoldudGadg? iz ve   ve r> kEy!>Petrol kraamadıâşrayhlneuan ayı, iz ve r> kın bu, Y hedeKu busbirtegcchw"h ae , akr/> iz ve r> kKimşçt’yni t..ulus havsöamararerir şeı? iz ve r> kse b KSevg yorum mıâKu busbir"habdı ir şeı? iz ve   ve r> kHsf tmdınla ,ve sammeneknyansayd> ;eğiz ve r> kBelir svahaff acm,ve sazdakikak , iz ve r> kOırdaarihsevGadg,aouHazrong cmdbir g, iz ve r> kSvah havshahukuammeseâşrayındammmGadg. iz ve   ve r> kEy!>Mşıriv claş,lduğun de Ramazan ayı, iz ve r> kvun kr d O de n 32 ,vtah son dtap akr/> iz ve r> kdef olarak ssi vşeı,bu valass=krivtirdrçe, iz ve r> kKücdme Gukça amıâ o.eram havsuykuçe? iz ve   ve r> kerçevebir dtlı zze,nu da bu aradaa tgüna, iz ve r> kşoap mışrgafarii,bammedledef oia tgüna! iz ve r> kınbuçu amilrilzeion(,e = '//seatü Fir b; iz ve r> kHsalag14 putlar amıyd> ,im clasMescid-i Ae a? iz ve r> kHsalayalnn zulmer amıyd> ,im clasMescid-i Ae a? iz ve   ve Savadnleradıöneirler >
havs tnllbi Oien başka kan ardıinsatsiz, enbvahmrdaariu vah demelgçıkanhuzur
ep u Öğalaereansız, en me> İslâm nd,as> kamptün bir dı oyr/> Ümmetircmüerldresin nsız, en mYa-font u vahmuzaff r kr lsrme,ozKura tedbkısine >
Ancnu bmde kaeluklarralanrsrme,oyor…le = ıdğater çocdşuuruyesda g;ozKura teik bireler uıği ula
div c"print hs--font-www.dine"> TİHH raa>ter-shadow div c"print hs-p hay-ta-hsid <15a fa-calendytem hs-box-shadow hs-img-hoverX sondak268"div> t<-thinigger retmene-feto-davasi-acildi-h130253.ht="Dr. L-di-h1idden="trFitegorimcin sınbackgyou d/ olor:#304162 k"YANET HABERraa> rdir mtp://ww GİHH şhlnesinf de savze 56 kçroiklimg yo! mg src="http://wk"> GİHH şhlnesinf de savze 56 kçroiklimg yo!ona/sakarmain-con ="reklam-fluid reklam reklam13dow hs-img-hoverX sondak267"div> t<-thinigger retmene-feto-davasi-acildi-h130253.htlaftulukidden="trFitegorimcin sınbackgyou d/ olor:#f00947 azzFTİL hKraa> rdir mtp://ww t<-thinigger retmene-feto-davasi-acildi-h130253.htlaftulukidden="trFitegorimcin sınbackgyou d/ olor:#f00947 azzFTİL hKraa> rdir mtp://ww t<-thinigger retmene-feto-davasi-acildi-h130253.htlaftulukidden="trFitegorimcin sınbackgyou d/ olor:#f00947 azzFTİL hKraa> rdir mtp://ww t<-thinigger retmene-feto-davasi-acildi-h130253.ht="Dr. L-di-h1idden="trFitegorimcin sınbackgyou d/ olor:#304162 k"YANET HABERraa> rdir mtp://wwla-ısı64FETÖ&#m"_blanazze'yiaHirun Ksavamç Göreve Bda r öğmg src="http://wazze'yiaHirun Ksavamç Göreve Bda r öona/sakarmain-con ="reklam-fluid reklam reklam13dow hs-img-hoverX sondak263"div> t<-thinigger retmene-feto-davasi-acildi-h130253.ht=uyuruidden="trFitegorimcin sınbackgyou d/ olor:#334052 kUYURUraa> rdir mtp://ww t<-thinigger retmene-feto-davasi-acildi-h130253.ht="Dr. L-di-h1idden="trFitegorimcin sınbackgyou d/ olor:#304162 k"YANET HABERraa> rdir mtp://ww lanmase A class! mg src="http://wNasrularh Bidivn k"> lanmase A class!ona/sakarmain-con ="reklam-fluid reklam reklam13dow hs-img-hoverX sondak261"div> t<-thinigger retmene-feto-davasi-acildi-h130253.ht="Dr. L-di-h1idden="trFitegorimcin sınbackgyou d/ olor:#304162 k"YANET HABERraa> rdir mtp://ww t<-thinigger retmene-feto-davasi-acildi-h130253.ht=uyuruidden="trFitegorimcin sınbackgyou d/ olor:#334052 kUYURUraa> rdir mtp://ww /di8-01-23 21:36:14"iayis/sakarmain-con Gaaiv c"print hs- t<-thinigger retmene-feto-davasi-acildi-h130253.ht=uyuruidden="trFitegorimcin sınbackgyou d/ olor:#334052 kUYURUraa> rdir mtp://ww /di8-01-23 21:11:54"iayis/sakarmain-con Gaaiv c"print hs- t<-thinigger retmene-feto-davasi-acildi-h130253.ht=uyuruidden="trFitegorimcin sınbackgyou d/ olor:#334052 kUYURUraa> rdir mtp://ww /di8-01-23 20:23:07"iayis/sakarmain-con Gaaiv c"print hs- t<-thinigger retmene-feto-davasi-acildi-h130253.ht="Dr. L-di-h1idden="trFitegorimcin sınbackgyou d/ olor:#304162 k"YANET HABERraa> rdir mtp://ww