s="hcarous// //-hder-winer font1-ociald 90px cletwitter twitter clesdtereKÜLTÜR SANAT cletwitter-coudi">23Btyperong> TAKİPÇİ/div> s.dinihaberler.ctwitter.logoDayanetH"car="twiitem"> dclesdtereKÜLTÜR SANATa>
s="hcarous// //-hder-winer font1-ociald 90px cle rel="-plus rel="-plus .logo100239742383228179072wiitem"> clesdtereKÜLTÜR SANAT cle rel="-plus-coudi">94typerong> TAKİPÇİ/div> s.dinihaberlesr.cplus.com"> .logo100239742383228179072wiitem"> dclesdtereKÜLTÜR SANATa>
s="hcarous// cv> s=der-wlik" csmssberlerwilik" cslass285"-item"> fixed{ fixed{202">s.dinihaberler.com/politika/tsk-tanklberler'920?las285"-KÜLTÜR SANAT img-respons r-fr di" classclesb-yazarlatwiitem"> clepaneldclepanel1authorsdcleauthorsdcle 62f0rolnfix/style>bottom < "div
r pYazar d 62f0rolmera">alg doub r d 62f0rolmera">alg doub oontainer font1panel1c2f04fee lervv class="hs-hea ontainer foc < span class="hs-lm-er-wlik" csmssmakale="twilik" cslass4699"-item"> cleauthorths-hea //c-lm-item"> cleauthorxw.dr /div> s r-fr s="hca="fac-lm-item"> cleauthorxc2f04feent1authorxmida
cleauthorxify"rfix nk"> v> s="hcarous//c-lm-item"> cleauthorxarticlerfix"> v> s="hcarousv> s="hcarov> -er-wlik" csmssmakale="twilik" cslass4698"-item"> cleauthorths-hea //c-lm-item"> cleauthorxw.dr /div> s r-fr s="hca="fac-lm-item"> cleauthorxc2f04feent1authorxmida
cleauthorxify"rfix nk"> cleauthorxarticlerfix"> s="hcarov> -er-wlik" csmssmakale="twilik" cslass4697"-item"> cleauthorths-hea //c-lm-item"> cleauthorxw.dr /div> s r-fr s="hca="fac-lm-item"> cleauthorxc2f04feent1authorxmida
cleauthorxify"rfix nk"> v> s="hcarous//c-lm-item"> cleauthorxarticlerfix"> v> s="hcarousv> s="hcarov> lassv-lm-item"> span class="hs-lm -er-wlik" csmssmakale="twilik" cslass4695"-item"> cleauthorths-hea //c-lm-item"> cleauthorxw.dr /div> s r-fr s="hca="fac-lm-item"> cleauthorxc2f04feent1authorxmida
cleauthorxify"rfix nk"> cleauthorxarticlerfix"> s="hcarov> -er-wlik" csmssmakale="twilik" cslass4691"-item"> cleauthorths-hea //c-lm-item"> cleauthorxw.dr /div> s r-fr s="hca="fac-lm-item"> cleauthorxc2f04feent1authorxmida
cleauthorxify"rfix nk"> cleauthorxarticlerfix"> v> s="hcarousv> s="hcarov> -er-wlik" csmssmakale="twilik" cslass4689"-item"> cleauthorths-hea //c-lm-item"> cleauthorxw.dr /div> s r-fr s="hca="fac-lm-item"> cleauthorxc2f04feent1authorxmida
cleauthorxify"rfix nk"> cleauthorxarticlerfix"> s="hcarov> lassv-lm-item"> span class="hs-lm -er-wlik" csmssmakale="twilik" cslass4687"-item"> cleauthorths-hea //c-lm-item"> cleauthorxw.dr /div> s r-fr s="hca="fac-lm-item"> cleauthorxc2f04feent1authorxmida
cleauthorxify"rfix nk"> cleauthorxarticlerfix"> s="hcarov> -er-wlik" csmssmakale="twilik" cslass4684"-item"> cleauthorths-hea //c-lm-item"> cleauthorxw.dr /div> s r-fr s="hca="fac-lm-item"> cleauthorxc2f04feent1authorxmida
cleauthorxify"rfix nk"> cleauthorxarticlerfix"> s="hcarov> -er-wlik" csmssmakale="twilik" cslass4683"-item"> cleauthorths-hea //c-lm-item"> cleauthorxw.dr /div> s r-fr s="hca="fac-lm-item"> cleauthorxc2f04feent1authorxmida
cleauthorxify"rfix nk"> v> s="hcarous//c-lm-item"> cleauthorxarticlerfix"> v> s="hcarousv> s="hcarov> lassv-lm-item"> span class="hs-lm -er-wlik" csmssmakale="twilik" cslass4671"-item"> cleauthorths-hea //c-lm-item"> cleauthorxw.dr /div> s r-fr s="hca="fac-lm-item"> cleauthorxc2f04feent1authorxmida
cleauthorxify"rfix nk"> v> s="hcarous//c-lm-item"> cleauthorxarticlerfix"> v> s="hcarousv> s="hcarov> -er-wlik" csmssmakale="twilik" cslass4661"-item"> cleauthorths-hea //c-lm-item"> cleauthorxw.dr /div> s r-fr s="hca="fac-lm-item"> cleauthorxc2f04feent1authorxmida
cleauthorxify"rfix nk"> v> s="hcarous//c-lm-item"> cleauthorxarticlerfix"> v> s="hcarousv> s="hcarov> -er-wlik" csmssmakale="twilik" cslass4650"-item"> cleauthorths-hea //c-lm-item"> cleauthorxw.dr /div> s r-fr s="hca="fac-lm-item"> cleauthorxc2f04feent1authorxmida
cleauthorxify"rfix nk"> cleauthorxarticlerfix"> s="hcarov> cv> s=d> s= s=shontainer font1paneldclepanel1tabdcletemt-m7nuterfix/style>bottom
bookmark-oa/span Çokc nkmentwilik" toggSuri abulYotimyonan liaan clr> wilik" toggSuri abulOkunan liaan nkmentw s="hcarover-wlik" csmss="car="twilik" cslass=29805" -item"> cle dclk-tr0"hs-header-winer font1an irv c-thinDUYURU ainer foa cla-onre"ilik" liklgiler8-01-15 03:03:17a ler8-01-15 03:03:17/d s="hser-winer font1ank">rfix nk">
s= lass="eer-wlik" csmss="car="twilik" cslass=29830" -item"> cle dclk-tr0"hs-header-winer font1an irv c-thinGÜNCEL ainer foa cla-onre"ilik" liklgiler8-01-14 14:17:19"> ler8-01-14 14:17:19/d s="hser-winer font1ank">rfix nk">
s= lass="eer-wlik" csmss="car="twilik" cslass=29965" -item"> cle dclk-tr0"hs-header-winer font1an irv c-thinDUYURU ainer foa cla-onre"ilik" liklgiler8-01-17 22:47:37a ler8-01-17 22:47:37/d s="hser-winer font1ank">rfix nk">
s= lass="eer-wlik" csmss="car="twilik" cslass=29957" -item"> cle dclk-tr0"hs-header-winer font1an irv c-thinDiYANET HABER/div ainer foa cla-onre"ilik" liklgiler8-01-17 16:30:30a ler8-01-17 16:30:30/d s="hser-winer font1ank">rfix nk">
s= lass="eer-wlik" csmss="car="twilik" cslass=29828" -item"> cle dclk-tr0"hs-header-winer font1an irv c-thinDUYURU ainer foa cla-onre"ilik" liklgiler8-01-15 03:06:50a ler8-01-15 03:06:50/d s="hser-winer font1ank">rfix nk">
s= lassv> s="hser-winer foa bxpaneecdd-r> w s="hcarous//c-lm-lik" csmss="car="twilik" cslass=29957" item"> cle dclk-tr0"hs-heaeader-winer font1an irv c-thinDiYANET HABER/div ainer foa cla-onre"ilik" liklgiler8-01-17 16:30:30a ler8-01-17 16:30:30/d nt1ank">rfix nk">
s="hs> s="hcarous//c-lm-lik" csmss="car="twilik" cslass=29965" item"> cle dclk-tr0"hs-heaeader-winer font1an irv c-thinDUYURU ainer foa cla-onre"ilik" liklgiler8-01-17 22:47:37a ler8-01-17 22:47:37/d nt1ank">rfix nk">
s="hs> s="hcarous//c-lm-lik" csmss="car="twilik" cslass=29805" item"> cle dclk-tr0"hs-heaeader-winer font1an irv c-thinDUYURU ainer foa cla-onre"ilik" liklgiler8-01-15 03:03:17a ler8-01-15 03:03:17/d nt1ank">rfix nk">
s="hs> s="hcarous//c-lm-lik" csmss="car="twilik" cslass=29964"-item"> cle dclk-tr0"hs-heaeader-winer font1an irv c-thinDUYURU ainer foa cla-onre"ilik" liklgiler8-01-17 20:36:54a ler8-01-17 20:36:54/d nt1ank">rfix nk">
s="hs> s="hcarous//c-lm-lik" csmss="car="twilik" cslass=29962"-item"> cle dclk-tr0"hs-heaeader-winer font1an irv c-thinDUYURU ainer foa cla-onre"ilik" liklgiler8-01-17 19:36:21a ler8-01-17 19:36:21/d nt1ank">rfix nk">
s="hs> s="hca s= s > di" classclekariTatutwiitem"> clepaneldclepanel1ankicrfix/style>bottom
nt1-olg contrfix"> rfixbcdr si S-o" ari" ciddenfoarue s="hs.dinihaberler.com/politika/tsk-tanklkariTatutletwiK SuriKariTatürec hs-ripnt1
ntek ">ydam KariTatürlets a> ssv-lm-item"> nt1c2f04fespan clasass.dK Surium ÇRusya, Türkari ve İrvu gerçek bdıteiöaleemüc/dile koal3syonu kurduum Ç" dinihab#modalekariTatutwiro"t="buttonwilik" toggSurimodalulww.dinihaberler.com/images/banner/logo-dinihasayfayor/1031121391me="dcda Kuum ÇRusya, Türkari ve İrvu gerçek bdıteiöaleemüc/dile koal3syonu kurduum Ç" /> a> s >vontainer font1paneldclereceni> nkmentsdcleusersdcle/style>bottom wh
r nkments5o s= oontainer font1panel1c2f04few s="hcarover-wlik" csmssyotimyorwilik" cslass252540"-item"> cleuserdclk-tr0"hs-heaead.dinihaberler.com/politika/tsk-tanklduyuti=lisanle lahiyat-onlisanlekonusutia-dayanetihakskin=29805: Sad# nkment_252540"-K SuriLisanl + İiahiyat Önlisanl Konusutia Dayanet Haklı!tlldaşları vurul s="hcarover-witem"> cleuser1c2f04few s="hcarorover-witem"> cleuser1ify" nt1ank"> ainer foa cla-onre"ilik" liklgiler8-01-21 00:47:26"> ler8-01-21 00:47:26/d cleuser1articlerfix"> medreselerarfalk düze at gözlüğü="t..... bu cdamleyi bdımüslüm tın kurduğunu düşünmlk tü="trimi diken diken ed " t. medreseler peygambtrimizin zamanıaon btri uyguyonan .ğlan sistem30in adodot. hangi saika/ w.at hatip mezunu ? bu nasol"bdıdüşmanDok ben ilahiyat +diğiz lisanl mezunuyum. .ğlan imi medresearfyetişmiş ve bu ülkeri uzun yoll c .atDok yapm 1 bdıbabvon a iım. senli hlngi w.at hatip mezunu tanıdığyen f xhiskonul cia hükdam verebiel" t ? bu yazdığyen yazı .ğlan düzey30iarfayrıca ortayaskoyu" t. sadece sayyen cumh30başk 6 s="hcarov> a> s="hcarover-wlik" csmssyotimyorwilik" cslass252539"-item"> cleuserdclk-tr0"hs-heaead.dinihaberler.com/politika/tsk-tankldayanetihaa/t=al3-e0bas-tvu-pi cecal3smasi.e=29957: Sad# nkment_252539"-K SuriAlerE0başalı Htvuum Çpi cum Ç ç9Doşmaso!tlldaşları vurul s="hcarover-witem"> cleuser1c2f04few s="hcarorover-witem"> cleuser1ify" nt1ank"> ainer foa cla-onre"ilik" liklgiler8-01-21 00:19:09"> ler8-01-21 00:19:09/d cleuser1articlerfix"> ALLAHIMetüm ısed{ alem30i olit ika/tsk- sitesinli şizr7naretkorusunv> s="hcarov> a> s="hcarover-wlik" csmssyotimyorwilik" cslass252538"-item"> cleuserdclk-tr0"hs-heaead.dinihaberler.com/politika/tsk-tankldayanetihaa/t=butun-2Vi Sıimizd-ordumuza="k3millean ize1dua1vd Secek-e="Yo31: Sad# nkment_252538ecK SuriBütün 2Vi Sıimizd ordumuza &eemillean ize dualvd Secek"lldaşları vurul s="hcarover-witem"> cleuser1c2f04few s="hcarorover-witem"> cleuser1ify" nt1ank"> ainer foa cla-onre"ilik" liklgiler8-01-20 23:27:52a ler8-01-20 23:27:52/d cleuser1articlerfix"> Sayyen adm } sayyen hocayorım dualöan.ğl gönarr7nv> s="hcarov> a> s="hcarover-wlik" csmssyotimyorwilik" cslass252537"-item"> cleuserdclk-tr0"hs-heaead.dinihaberler.com/politika/tsk-tankldunyi/rusya-on-ti-na-iliskin-ilk-acina-ilk-tepki.e="Yo29: Sad# nkment_252537ecK SuriRusyaalı Havuum Ça -na-039Do Hlişkin alı Hna ilk tepki"lldaşları vurul s="hcarover-witem"> cleuser1c2f04few s="hcarorover-witem"> cleuser1ify" nt1ank"> ainer foa cla-onre"ilik" liklgiler8-01-20 22:58:50a ler8-01-20 22:58:50/d cleuser1articlerfix"> rusyayi dost sayl" ts5k bü=ük yanilgi i̇ç ̇nary ̇zllda ̇hfalkeizrür s="hcarov> a> s="hcarover-wlik" csmssyotimyorwilik" cslass252535"-item"> cleuserdclk-tr0"hs-heaead.dinihaberler.com/politika/tsk-tankl-teroriadnan-oka certuk-e-444-kez1-okayet1vd Sdi.e="Y085: Sad# nkment_252535"-K Surium ÇAdnan Oka cum Ç RTÜKum Çe 444 kez şokayet vd Sdi"lldaşları vurul s="hcarover-witem"> cleuser1c2f04few s="hcarorover-witem"> cleuser1ify" nt1ank"> ainer foa cla-onre"ilik" liklgiler8-01-20 22:07:21a ler8-01-20 22:07:21/d cleuser1articlerfix"> Rtük’e EsrarE0olkutun evlenml program'Y o"şokayet vd Sdi =üzsk-ce arfa. Onu nari ika/t yapmadonız. AhlaksozDok eurku5z"medyvon gelnnre m5kbulmü size göre? Yayok.dierifsk-t O programyorn n bu şarlataaon fark neydi?v> s="hcarov> a> s="hcav> v> ser-wlik" csmssberlerwilik" cslass264"-item"> fixed{ fixed{212">s.dinihaberler.com/politika/tsk-tanklberler'920?las264"-KÜLTÜR SANAT img-respons r-fr di" classclears wiitem"> clepaneldclepanel1arch < fix/style>bottom
nt1-olg contrfix"> r user" ari" ciddenfoarue s="h-.dinihaberler.com/politika/tsk-tanklbi" grafisk-t Sadec hs-ripnt1
ntek dcletcb">ydamüs a> ssv-lm-item"> nt1c2f04fespa s="hcarous//"h-.dinihaberler.com/politika/tsk-tanklarof-dr-h30145x/stacik klir-bi" grafi,111: SadecK SuriProf. Dr. H30145 Mstin k klir? lazydcda KuProf. Dr. H30145 Mstin k klir?Prof. Dr. H30145 Mstin k klir?/db>i class="="eplDayanet İmhu ti Başk 6 Ygldımcılığyena ataaan ilk kadon başk 6 ygldımcıso Prof. Dr. H30145 Mstin , le Kasom ler7llda h7nar görevine başlado. Dayanet İmhu ti Başk 6 Ygldımcıso Prof. Dr. H30145 MARTI'yye.../dp s="hcarov> a> v> di" classclears wiitem"> clepaneldclepanel1arch < fix/style>bottom
nt1-olg contrfix"> r foldiv>open-o" ari" ciddenfoarue ssv-lm-item"> nt1c2f04fespa s="h day 10/dop onpan class="hs-lm -op on valu"="11wia11/dop onpan class="hs-lm -op on valu"="12wia12/dop onpan class="hs-lm -op on valu"="13wia13/dop onpan class="hs-lm -op on valu"="14wia14/dop onpan class="hs-lm -op on valu"="15wia15/dop onpan class="hs-lm -op on valu"="16wia16/dop onpan class="hs-lm -op on valu"="17wia17/dop onpan class="hs-lm -op on valu"="18wia18/dop onpan class="hs-lm -op on valu"="19wia19/dop onpan class="hs-lm -op on valu"="20dc>20/dop onpan class="hs-lm -op on valu"="21a selected>21/dop onpan class="hs-lm -op on valu"="22wia22/dop onpan class="hs-lm -op on valu"="23wia23/dop onpan class="hs-lm -op on valu"="24wia24/dop onpan class="hs-lm -op on valu"="25wia25/dop onpan class="hs-lm -op on valu"="26wia26/dop onpan class="hs-lm -op on valu"="27wia27/dop onpan class="hs-lm -op on valu"="28" >28/dop onpan class="hs-lm -op on valu"="29wia29/dop onpan class="hs-lm -op on valu"="30" >30/dop onpan class="hs-lm -op on valu"="31wia31/dop onpan class="hs-lm/d electaan claseselect ify"="aywiitem"> m2f0h Ocak/dop onpan class="hs-lm -op on valu"="02wiaŞubat/dop onpan class="hs-lm -op on valu"="03wiaMsti/dop onpan class="hs-lm -op on valu"="04wiaNisan/dop onpan class="hs-lm -op on valu"="05wiaMayyes/dop onpan class="hs-lm -op on valu"="06wiaHaziran/dop onpan class="hs-lm -op on valu"="07wiaTemmuz/dop onpan class="hs-lm -op on valu"="08wiaAğustos/dop onpan class="hs-lm -op on valu"="09wiaEylül/dop onpan class="hs-lm -op on valu"="10dc>Ek k/dop onpan class="hs-lm -op on valu"="11wiaKasom/dop onpan class="hs-lm -op on valu"="12wiaAr9Dok/dop onpan class="hs-lm/d electaan claseselect ify"="yidec hs-ripycla 2018/dop onpan class="hs-lm -op on valu"="ler7dc>2017/dop onpan class="hs-lm -op on valu"="2016dc>2016/dop onpan class="hs-lm -op on valu"="2015wia2015/dop onpan class="hs-lm -op on valu"="2014wia2014/dop onpan class="hs-lm/d electaan clasebutton typ"="submitec hs-ripbtn btn-arfault Ar9 form s= s > ss"hca="v> "hca="v> fixed{ dakey sol fixed{ dakey sag ortalawilass="py="afss="cpe="t=" tag.cmd.push(fun on() { com"> tag.display('i" -gpt- 1509001760014-4'); }); d/scriptp v> /dp s="hcarohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhv> s="hcarohhhhhhhhhhhhhh lassv-lm-item"> nt1footntrfixgo-cenintrfixfootnt>boxed cle1footntrfixmt-20 fixmb-50
nt1footnt>topv nt1row < ss"hca="v.dinihaberler.com/politika/tsk-tankl"-item"> nt1footnt>tntek home nt1footnt>tntek fixripplecam nt1footnt>tntek fixripplecam nt1footnt>tntek fixripplecam nt1footnt>tntek fixripplecam tntek fixripplecam s="hs> s= ssv-lm-item"> nt1footnt>miv
nt1footnt-catv DiYANET HABER/div leamleam.dinihaberler.com/politika/tsk-tanklmuftuluk/ulaüFTüLüK/div leamleam.dinihaberler.com/politika/tsk-tanklw.at-i-rabberi/ulİ.at-ı Rabberi leamleam.dinihaberler.com/politika/tsk-tanklduyuti=">DUYURU leam/ul vul>Nurculat leamleam.dinihaberler.com/politika/tsk-tanklcemaatl/t=">CEMAATLER/div leamleam.dinihaberler.com/politika/tsk-tankl-terori">GÜNCEL leamleam.dinihaberler.com/politika/tsk-tanklpolitiTai">POLİTİKA leamleam.dinihaberler.com/politika/tsk-tanklekonomi/ulEKONOMİ leam/ul vul>DÜNYA leamleam.dinihaberler.com/politika/tsk-tanklsendiTai">SENDİKA leamleam.dinihaberler.com/politika/tsk-tanklhutbei">HUTBE/div leamleam.dinihaberler.com/politika/tsk-tanklmunhalekadro/ulaÜNHAL KADRO/div leamleam.dinihaberler.com/politika/tsk-tankltanitikl">TANITIM leam/ul vul> lassv-lm-item"> nt1footnt-about "> s="hcarover-witem"> clefootnt-logo">s.dinihaberler.com/politika/tsk-tankldcitem"> logo">se.dinihaberler.com/images/banner/logo-dinihaberler/Logo-mages/banner/pn"dcda KuAr9klıalı Hav Kutlu Doğum Çoşkusu" /> a>v> s="hcarover->Copy d© ler8 - ydam haksorı s9klıdot.
Dayanet Haberv> s="hcarover->i class="="eplWhatsapp Haber ve ihbar hattı: /dp class="="epl ainer fosite-info glyphic2fs iv phone"-pe="t="padmagg s="hcarover->i class="="eplBu sitearfyayyenyonan tüm matntyalindier hakk mahfuzdur. Kaynak göster7lmearet9Do0tılanamaz./dp class="v> s="hcav> las> s= ssv-lm-item"> nt1footnt>bottom
nt1footnt>bntek"dinihaberler.com/politika/tsk-tanklm/camera">mob7le" ari" ciddenfoarue nt1footnt>bntek"dinihaberler.com/politika/tsk-tanklkunyet Sadeamera">admress-card-o" ari" ciddenfoarue nt1footnt>bntek"dinihaberler.com/politika/tsk-tankliietisimt Sadeamera">envelop-o" ari" ciddenfoarue nt1footnt>bntek"dinihaberler.com/politika/tsk-tanklsitene-ixeet Sadeamera">clone"-ari" ciddenfoarue s="hcarover-witem"> "> s="hcaro Yazılım: TE Bilişim ss"hca="v> las> s= lassv-lm-lassclearamaec hs-ripnt1search-modal modal hiarffadeecKdb7narx="-1"-ari" lka/lledbyssclearama-lwiro"t="dialog"-ari" ciddenfoarue modalebodyrfix nk"> searchc ari" ciddenfoarue < < form <-lm- hs-ripnt1search-populat
tags"-ari" ciddenfoarue cle scK Surikuşbaş 31"amera">alg "-ari" ciddenfoarue m.dinihaberler.com/politika/tsk-tanklhka/tsk-ilbilgi+evler7 nt1 scK Suribilgi evler7alg "-ari" ciddenfoarue m.dinihaberler.com/politika/tsk-tanklhka/tsk-ils%C4%B1rayor%C4%B1n%C4%B1n nt1 scK Surisotayorınıaalg "-ari" ciddenfoarue m.dinihaberler.com/politika/tsk-tanklhka/tsk-ilAdana+%C4%B0l+M%C3%BCft%C3%BCs%C3%BC+Hasan+%C3%87INAR nt1 scK SuriAdana İi afftüsü Hasan ÇINARalg "-ari" ciddenfoarue m.dinihaberler.com/politika/tsk-tanklhka/tsk-ilpolis+Ahmet+Yurto%C4%9Flu+g nt1 scK Suripolis Ahmet Yurtoğlu galg "-ari" ciddenfoarue < < < <-lm-lassmodalekariTatutwiitem"> modal hiarffadeecKdb7narx="-1"-ari" lka/lledbysskariTatut lka/lwiro"t="dialog"-ari" ciddenfoarue modale contrfix nk"> modal">× modale nk">">um ÇRusya, Türkari ve İrvu gerçek bdıteiöaleemüc/dile koal3syonu kurduum Ç modalebodyr ext-cenint modalefootnt btn fixripplerfixsdch btn-info ydam KariTatürlets a>