Başyayla Müftülüğü sınav düzenledi

Başyayla İlçe Müftülüğü'nün düzenlediği sınav Cumartesi günü yapıldı.

Başyayla Müftülüğü sınav düzenledi

Başyayla İlçe Müftülüğü'nün düzenlediği sınav Cumartesi günü yapıldı.

12 Nisan 2015 Pazar 23:08
Başyayla Müftülüğü sınav düzenledi
Ahmet KAYA / DİNİHABERLER.COM

''Peygamberimin Sevdiği Müslüman"
kitabını okumayı ve anlamayı amaç edinen sınav 11.04.2015 Cumartesi Günü  Başyayla Ortaokulunda yapıldı.

Saat 10.00'da başlayan sınava yaklaşık yüz kişi katıldı. Sınava katılanlara çoktan seçmeli 100 soru yönetildi. Çocukların ve bayanların daha çok ilgi gösterdiği sınavda başarılı olanları ödüller bekliyor.

Yarışmanın;
1. 1000 TL (90 ve üzeri puan alması durumunda umreye gönderilecek)
2.750 TL
3. 500 TL
4. 250 TL
5.150 TL ödül verilecek.
6.7.8.9 ve 10. olan sınavda dereceye girenlere 100'er TL teselli ödülü verilecektir.

 

Sınav soruları ve cevap anahtarı

1- ‘’Peygamberimin Sevdiği Müslüman’’ kitabının yazarı kimdir?

    Mehmet Görmez
    Raşit Küçük
    İsmail Lütfü Çakan
    Mehmet Yaşar Kandemir
    Osman Keskioğlu

 

2- Bir gün Peygamber Efendimiz ashâbıyla otururken onlara dört soru sordu. Bu sorulara sadece ………………cevap verdi. Soru ve cevabı şöyleydi: ‘’Bugün hanginiz oruçlu?’’ ‘’Ben oruçluyum.’’ Bugün hanginiz bir cenazeyi defnetti?’’ ‘’Ben defnettim.’’ ‘’Bugün hanginiz bir fakiri doyurdu?’’ ‘’Ben doyurdum.’’ ‘’Bugün hanginiz bir hastayı ziyaret etti?’’ ‘’Ben ziyaret ettim.’’ Ardından Efendimiz şöyle buyurdu: ‘’Bu özellikler kimde bulunursa o mutlaka cennete girer.’’ Bu sorulara cevap veren sahâbî aşağıdaki şıklardan hangisidir?

    Ebû Bekir (r.a)
    Ömer (r.a)
    Osman (r.a)
    Ali (r.a)
    Ebû Hureyre (r.a)

 

3- Allah (c.c)’ın hakkında en derli toplu bilgi veren, tek Allah inancını en açık şekilde ortaya koyan ve Hz. Peygamber(s.a.v)’in Kur’an’ın en büyük ayeti olduğunu söylediği ‘’âyete’l-kürsî’’ bakara süresinin kaçıncı âyetidir?

    253
    254
    255
    256
    257

 

4- Meleklerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

    Melekler insandan önce yaratılmışlardır.
    Cehennem işleriyle görevli on dokuz melek vardır.
    Meleklerin ikişer, üçer, dörder kanatları vardır.
    Hz. Süleyman, melekleri bina ustası ve dalgıç olarak çalıştırmıştır.
    Elli bin yıllık mesafeyi bir günde alacak kadar hızlı hareket ederler.

 

5- Bir gün Cebrail(a.s) Peygamber Efendimize şöyle dedi: ‘’……………… yanına geldiği zaman, ona Rabbinden ve benden selam söyle! Ona cennette inciden yapılmış bir saray verileceğini müjdele! Boşluğa aşağıdaki sahâbeden(r.anhüm) hangisi gelmelidir?

    Ebubekir(r.a)
    Hatice(r.anha)
    Âişe(r.anha)
    Ali(r.a)
    Fatıma(r.anha)

 

6- Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

    Bir hadiste ‘’O gün insan kardeşinden, anasından, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar. O gün herkesin kendine yetecek bir derdi vardır.’’ buyurulur.
    Arşı, görevli sekiz melek taşır.
    Cehennem işleriyle görevli on dokuz melek vardır.
    Allah cinleri dumansız saf ateşten yaratmıştır.
    Muhammed ümmetinden hesaba çekilmeden cennete girecek olanlar, cennet kapılarının en sağındaki ‘’Bâbü’l-eymen’den içeri gireceklerdir.

 

7- Cinlerden bir topluluk Peygamber Efendimizin yanına giderek Kuran’ı dinlemiştir. Bu olayın anlatıldığı ‘’Cin Sûresi’’ Kuran’da kaçıncı sûredir?

    42
    52
    62
    72
    82

 

8- Hz. Peygamber’in yanındaydık. Kızı Zeynep ona: ‘’Oğlum ölmek üzere, lütfen bize kadar geliniz’’ diye haber gönderdi. Resûl-i Ekrem de kızına selâm ile birlikte şu cevabı yolladı: ‘’Kızım! Alan da, veren de Allah’tır. Onun yanında her şeyin belli bir ömrü vardır. Sabret ve ödülünü Allah’tan bekle!’’ Bu defa Zeynep: ‘’Ne olur, babacığım, mutlaka geliniz’’ diye haber gönderdi. Peygamber (s.a.v), Sa’d İbni Ubâde gibi sahâbîlerle birlikte kızının evine gitti. Nefes almakta zorluk çeken çocuğu Hz. Peygamber’in kucağına verdiler. İşte o zaman Efendimizin gözlerinden yaşlar boşandı. Bu durumu gören Sa’d İbni Ubâde hayretle: ‘’Ey Allah’ın Resûlü, bu ne haldir? deyince, Peygamber Efendimiz şunları söyledi: ‘’Bu Allah’ın, kullarının kalbine koyduğu merhamet duygusudur. Allah bu duyguyu şefkatli kullarına verir.’’ Bu hadisi Hz. Peygamber’in yanındaydık şeklinde rivâyet eden sahâbî kimdir?   

a) Ebû Hureyre (r.a)

b) Abdullah İbni Ömer (r.a)

c) Üsame İbni Zeyd (r.a)

d) Übey İbni Kâ’b (r.a)

e) Sa’d b. Ebî Vakkâs (r.a)

 

9- Hangi sahabi Kitab-ı Mukaddes’i iyi bilirdi?

a) Abdullah İbni Amr İbni Âs (r.a)

b) Abdullah b. Ömer (r.a)

c) Abdullah b. Abbâs (r.a)

d) Abdullah b. Zübeyr (r.a)

e) Abdullah b. Mesud (r.a)

 

10- Peygamber sevgisi, onun Ehl-i beytini yani ev halkını da sevmeyi gerektirir. Çünkü Resûl-i Ekrem bize iki önemli şey bıraktığını, bunlardan birinin Kur’an’ı Kerim, diğerinin Ehl-i beyt olduğunu söyledi ve Ehl-i beytine saygılı davranmamızı istedi. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in Ehl-i beytinden biridir?

    Enes İbni Mâlik (r.a)
    Akîl (r.a)
    Ebû Hureyre (r.a)
    Ebû Bekir (r.a)
    Zeyd İbni Hârise (r.a)

 

 

11- Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

    Hz. Musa’ya asâ mucizesi verilmişti.
    Hz. İsa beşikte iken konuşmuştu.
    Hz. Peygamber mi’raçta Cebrail’i asıl şekliyle iki defa görmüştü.
    Hz. Peygamber’in en büyük mucizesi bir işaretiyle ayı ikiye bölmesidir.
    Hz. İsa Allah’ın izniyle ölüleri diriltirdi.

 

12- Hz. Musa’nın ‘’İki denizin bitiştiği yerde kullarımdan biri var. O senden daha bilgilidir’’ emri gereğince kendisinden daha bilgili olan kimseyi bulmak üzere sefere çıktığı zaman hizmetkârının adı nedir?

    Hızır
    Yûşâ
    Kıtmîr
    Karun
    Asiye

 

 

13- Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

    Kabir hayatı, dünya ile ahiret arasında bir engel oluşturduğu için ona ‘’Berzah Hayatı’’ da denilir.
    Kemikleri bile çürümüş olan insanlar, Allah’ın izniyle hiç çürümeyecek olan kuyruk sokumundaki hardal tanesi kadar küçücük bir parçadan (Acbü’z-zeneb) yeniden canlanacaktır.
    Kabir sorularından biri de muhatabın Hz. Peygamber hakkında ne düşündüğüdür.
    İçki ve zinanın yaygınlaşması kıyametin büyük alametlerindendir.
    Mü’minler ölürken yanlarına melekler gelir: ‘’Korkmayın, üzülmeyin, size vaad edilen cennetle sevinin ‘’ diye onlara müjde verirler.

 

14- Herkes büyük bir korkuya kapılacak, çocuğunu emziren kadın yavrusunu unutacak, gebe kadın bebeğini düşürecek, insanlar sarhoş olmadıkları halde sarhoş dolaşacaklar. Kıyâmetin dehşetini anlatan bu âyet hangi sûrededir?

    Ahzâb
    Kıyâme
    Hac
    İnfitar
    Vâkı’a

 

15- Muhammed ümmetinden ; büyü yapmayan, yaptırmayan, uğursuzluğa inanmayan ve sadece Rablerine güvenen ……………… kişi hesaba çekilmeden cennete girecektir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

    Bin
    On bin
    Yetmiş bin
    Yüz bin
     İki yüz bin

 

 

16- Terazide her şeyden daha ağır çeken …………….. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

    Sübhanallahi ve bi hamdihi  sübhanallahi’l-azîm
    Elhamdülillah
    Güzel ahlak
    Nafile namaz
    Umre

 

17- ‘’Herkes yarını için ne hazırladığına dikkat esin’’ bu âyet hangi sûrededir?

    Kehf
    Nûr
    Neml
    Haşr
    Saffât

 

 

18- Aşağıdakilerden hangisi cennetin adlarından biri değildir?

    Adn
    Lezâ
    Hüsnâ
    Firdevs
    Naîm

 

19- Allah’a tam manasıyla nasıl güveneceğimizi ashab-ı kirâm göstermiştir. ‘’Düşman güçlü bir orduyla üzerinize geliyor’’ dendiği zaman, onlar hiç korkmamışlar, hatta ‘’Allah bize yeter. O ne güzel vekildir’’ (hasbünallahu ve ni’mel vekîl) diyerek imanları daha da artmıştır. Ashâb(r.anhüm)’ın imanını işaret eden bu âyet hangi sûrededir?

    Bakara
    Âli-İmrân
    Nisâ
    Mâide
    En’âm

 

 

20- Hz. Peygamber, genç sahâbîsine şu öğüdü vermişti. Yavrucuğum! Bütün bir ümmet toplanıp sana fayda temin etmeye çalışsa, ancak Allah’ın senin için takdir ettiği faydayı temin edebilir. Ve bütün bir ümmet sana zarar vermeye kalksa, ancak Allah’ın senin hakkında takdir ettiği zararı verebilir. Çünkü artık kaderi yazan kalem yazmaz olmuş, yazdığı yazılar değişmeyecek şekilde kesinleşmiştir. Hz. Peygamber’in   tavsiyede bulunduğu sahâbî kimdir?

    Ebû Talha (r.a)
    Abdullah İbni Ömer (r.a)
    Ebû Zer el-Gıfârî (r.a)
    Sa’d b. Muâz (r.a)
    Abdullah İbn-i Abbâs (r.a)

 

 

21- Bir Müslüman Allah’ı, Peygamber’i ve onların yolunu babasından, anasından, çocuklarından, eşinden, kardeşlerinden, soyundan sopundan, malından mülkünden, işinden ve ticaretinden, evinden barkından daha fazla sevecektir. Hz. Peygamber bu âyeti şöyle açıklıyor: Bir Müslüman imanın zevkine varabilmek için Allah’ı ve Resûlü’nü, herkesten fazla sevecektir. Hz. Peygamber’in açıkladığı âyet hangi sûrededir?

    Rûm
    Tevbe
    Muhammed
    Enfâl
    En’âm

 

22- Himâr lakabıyla anılan, Hz. Peygamber’i şakalarıyla güldüren, içki içmesi sebebiyle cezalandırılan ve arkasından birinin ‘’Allah’ım, ona lanet et!’’ diye beddua edince Allah Resûlü’nün ‘’ Böyle demeyiniz, kardeşinizin aleyhinde şeytana yardım etmeyiniz. Vallahi ben onun Allah’ı ve Resûlü’nü sevdiğini biliyorum. Ona beddua edeceğinize, ‘’Allahım! Onu bağışla. Allahım! Ona merhamet et!’’ şeklinde dua edilmesini istediği sahâbî kimdir?

    Ebû Sirve’a (r.a)
    Abdullah (r.a)
    Adî b. Hâtim (r.a)
    Hanzala (r.a)
    Huzeyfe (r.a)

 

 

23- Kıyamet ne zaman kopacak diye soran bir sahâbîye Hz. Peygamber, Kıyamet için ne hazırladın, bakalım? diye karşılık verdi. Benim farz ibadetler dışında öyle fazla orucum, namazım, verilmiş sadakam yok. Fakat ben Allah’ı ve Resûlü’nü seviyorum. Resûlü Ekrem Efendimiz de ona: ‘’Sen sevdiğinle beraber olacaksın’’ buyurdu. Bu olayı anlatan sahâbî sözüne şunları ekledi: ‘’ O gün Resûlü Ekrem’in ‘’Sen sevdiğinle beraber olacaksın’’ buyurmasına sevindiğimiz kadar hiçbir şeye sevinmedik. Ben de hem Peygamber Efendimizi hem Ebû Bekir’i hem Ömer’i seviyorum. Onların yaptığı güzel işleri yapmasam bile kendilerini sevdiğim için onlarla beraber olmayı umuyorum’’  temennisinde bulunan sahabi kimdir?

    Sa’d b. Ubâde (r.a)
    Hassan b. Sâbit (r.a)
    Enes İbni Mâlik (r.a)
    Ebû Hureyre (r.a)
    Übey b. Ka’b (r.a)

 

 

 

24- Gökten gelen bir ses: ‘’Ey insanlar! Bir kişi hariç hepiniz cennetliksiniz’’ dese, o adamın ben olduğumu düşünüp korkarım.’’ Bu ibretlik sözü kim söylemiştir?

    Hz. Ebû Bekir (r.a)
    Hz. Ömer (r.a)
    Hz. Osman (r.a)
    Hz. Ali (r.a)
    Hz. Muhammed (s.a.v)

 

 

 

25- Mecma’u’z-zevâid adlı eserin yazarı kimdir?

    Buhârî
    Müslim
    Heysemî
    Ahmed b. Hanbel
    İbni Hibbân

 

26- Bir kimse bir kavimle antlaşma yapmışsa, süresi bitene veya antlaşmayı bozduğunu onlara bildirene kadar antlaşmayı ne bozsun ne de onu yenilesin. Bu hadisi yüksek sesle Allahü ekber Allahü ekber diyerek halife Muâviye İbni Ebû Süfyân’a hatırlatan sahâbî kimdir?

    Abdullah İbni Ömer (r.a)
    Amr İbni Abese (r.a)
    Ebû Hureyre (r.a)
    Enes İbni Mâlik (r.a)
    Zübeyr İbni el-Avvâm (r.a)

 

 

27- Yanımda Resûlullah’ın bir tel saçının bulunması, benim için dünyanın bütün servetinden daha değerlidir’’ doruk noktasındaki bir muhabbetin göstergesi olan bu söz,   tâbiin neslinin önde gelen fakih ve muhaddislerinden olan hangi âlime aittir?

    eş-Şâ’bî
    Ömer b. Hâris
    Recâ b. Hayve
    Abide es-Selmânî
    Mücahid b. Cebr

 

 

28- Aşağıdaki eserlerden hangisi çoğu hadis ve tarih ilimlerine dair 215 kitabın yazarı ünlü İslam âlimi Zehebî(ö.748/1348)nin eseridir?

    et-Tabakatü’l-kübrâ
    es-Sünenü’l-kübrâ
    Üsdü’l gâbe
    Fethu’l bârî
    Siyeru a’lâmi’n-nübela

 

 

29- Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir?

    Bilal-i Habeşi (r.a)
    Hamâme el-Habeşiyye (r.a)
    Ebû Hureyre (r.a)
    Ammâr (r.a)
    Sümeyye (r.a)

 

30- Medine’ye 3 km uzakta bulunan, Peygamber Efendimizin burada namaz kılmanın umre yapmak kadar sevap olduğunu söylediği mescit hangisidir?

    Mescid-i Aksa
    Kıbleteyn
    Gamâme
    Kuba
    Mescid-i Nebi

 

 

31- Ebû Süfyan o günlerde daha Müslüman olmamıştı; darağacının altındaki ……….. yaklaştı: ‘’Allah aşkına söyle ……………’’ dedi. ‘’Şimdi sen çoluk çocuğunun yanında olsaydın; senin yerinde Muhammed bulunsaydı; seni idam edeceğimize onu öldürseydik ne iyi olurdu değil mi?  .............. , iman zevkinden yoksun bu adama hayretle ve acıyarak baktı: ‘’Sen ne diyorsun?’’ dedi. ‘’Muhammed(a.s)’ın burada olması şöyle dursun, onun şu anda bulunduğu yerde ayağına diken batmasına bile gönlüm razı olmaz.’’ Ebû Süfyan hayretten dona kaldı. ‘’Ben dünyada, Muhammed’in arkadaşlarının onu sevdiği kadar birbirini seven kimse görmedim’’ dedi. Ebû Süfyan’a bu cevabı veren sahâbî aşağıdakilerden hangisidir?

    Abdullah b.Mesud (r.a)
    Zeyd İbni Desine (r.a)
    Abdullah b. Ravâha (r.a)
    Zeyd b. Hârise (r.a)
    Hubeyb b. Adî (r.a)

 

 

32- Hz. Peygamber neye ‘’küçük şirk’’ adını vermiş ve ümmeti hakkında en çok ondan korktuğunu söylemiştir?

    Nemime
    Cimrilik
    Riyâ
    Açgözlülük
    Dalkavukluk

 

33- Kıyamet günü, sözünde durmayan kimsenin arkasına bir bayrak dikilecek, vefasızlığının derecesine göre o bayrak yükseltilecek ve: ‘’Bu bayrak, falan adamın gösterdiği vefasızlığın işaretidir!’’ diye ilan edilecek: Ne yazık ki, en vefasız kimseler ……………….. arasından çıkacaktır. Boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanır?

    Zenginler
    Fakirler
    Âlimler
    Köleler
    Kamu Yöneticiler

 

34- Hz. Peygamber, zikrin en faziletlisi …………….., duanın en faziletlisinin ………………demek olduğunu bildirmiştir. Boşluklara aşağıdaki şıklardan hangisi getirilmelidir?

    Subhanallah-Elhamdülillah
    Subhanallah-Allahüekber
    Bismillah-Allahüekber
    Lâ havle ve lâ kuvvete illa billah- Allahüekber
    Lâ ilahe illallah-Elhamdülillah

 

35- Hz. Peygamber ,‘’Allahümme ainnî ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibâdetik.’’ diye dua etmemizi ister. Aşağıdakilerden hangisi bu duanın anlamıdır?

    Allahım! Senin ismini anarak ölür, dirilirim.
    Bizi öldükten sonra dirilten Allah’a hamdolsun.
    Allahım! Seni anıp zikretmek, nimetine şükretmek, sana layık ibadet etmek için bana yardım eyle!
    Ben Allah’ın yüceliğine yakışmayan sıfatların Onda bulunmadığını söyler ve Ona hamdederim.
    Allahım! Beni, ana babamı ve mü’minleri hesap gününde bağışla!

 

 

36- Yahyâ İbni Ya’mer, ……...............mescide girerken gördü. Hemen yaklaştı. Bazı adamların hem Kur’an okuduğunu hem ilimle meşgul olduğunu hem de kader diye bir şeyi kabul etmediğini anlattıktan sonra: ‘’Bu adamlar: ‘’Olaylar kendiliğinden olur; Allah’ın bu konuda bir rolü ve bilgisi yoktur’’ diyorlar. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? diye sordu. ……………….’’Kaderi kabul etmeyen o adamları gördüğünde kendilerine şunu söyle! Benim onlarla onların da benimle hiçbir ilgisi ve yakınlığı yoktur. Allah’a yemin ederim ki, onlardan birinin Uhûd dağı kadar altını olsa da hepsini Allah rızası için fakirlere dağıtsa, kadere inanmadıkça Allah onun hayrını kabul etmez.’’ diyerek Cibril hadisini rivâyet eden sahâbî kimdir?

    Abdullah İbni Abbas (r.a)
    Abdullah İbni Amr (r.a)
    Abdullah İbni Ömer (r.a)
    Enes İbni Mâlik (r.a)
    Ebû Hureyre (r.a)

 

37- ‘’Ben hiçbir Müslümana kin gütmem ve Allah’ın birine verdiği nimeti asla kıskanmam’’ diyen ve Hz. Peygamber Efendimizin üç gün üst üste ‘’Şimdi şuracıktan cennetlik bir adam gelecek’’ ifadesiyle bizzat cennetle müjdelediği sahâbî kimdir?

    Ebû Bekir(r.a)
    Sa’d(r.a)
    Amr(r.a)
    Muaz(r.a)
    Ömer(r.a)

 

38- Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber hakkında yanlıştır?

     Evinde bazen iki ay boyunca sıcak bir yemek pişmezdi.
    Ailesi bir günde iki yemek yerse, birinde sadece hurma yerdi.
    İçine hurma lifi doldurulmuş deri kaplı bir yatakta yatardı.
    Bindiği beyaz katırı, silahı, yolcular için vakfettiği arazi dışında, geride ne altın, ne gümüş, ne köle, ne câriye ve ne de başka bir şey bıraktı.
    Vefat ettiğinde, zırhı, otuz ölçek arpa karşılığı bir hristiyanın elinde rehindeydi.

 

 

39- Hz. Peygamber’in kız torunu Ümâme kimin çocuğudur?

    Rukiye (r.anha)
    Zeynep (r.anha)
    Ümmü Gülsüm (r.anha)
    Fatıma (r.anha)
    Kâsım

 

 

40- Yazarın ‘’okur âlim, tutmaz zâlim’’ sözünden kastı ne olabilir?

    Sözü ile yaşayışı birbirini tutmayanlar
    Mal hırsı olanlar
    Câhiller
    Öfkeli olanlar
    Âbid olanlar

 

41- Hz. Peygamber, Fâiz yemekten daha kötüsü ……………………………… buyurmuştur. Boşluk nasıl doldurulmalıdır?

    Etkili konuşarak hayranlık uyandırmaya çalışmak
    Lânet edenler
    Haksız yere bir Müslümanın şerefine dil uzatmak
    Boş ve manasız söz söylemek
    Duyduğu her sözü başkasına aktaran

 

42- Peygamber Efendimiz Mi’raca çıktığında, bazı insanların dudaklarını ateşten makaslarla kestiklerini gördü. Bunların kim olduğunu sordu. Cebrail(a.s) şu cevabı verdi:  Bunlar senin ümmetinin ………………………. Onlar Allah’ın kitabını çok iyi bilirlerdi. İnsanlara iyiliği tavsiye ederler, ama söylediklerini kendileri yapmazlardı. Boşluğa uygun olan şık aşağıdakilerden hangisidir?

    Yöneticileridir
    Laf taşıyanlarıdır
    Mal biriktirenleridir
    Hatipleridir
    Tembelleridir

 

43- Kur’an hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

    Yeryüzüne uzatılmış ilahi bir urgandır.
    Kur’an’ı Kerimde, Kur’an okuyan kimseye âhirette ‘’Kur’an oku, dereceni yükselt’’ denileceğini haber vermektedir.
    Cenab-ı Hakkın insanlar için kurduğu bir ziyafet sofrasıdır.
    Kendisini okuyanlara kıyamet gününde şefaat edecektir.
    Bakara ve Âl-i İmran sûreleri, mahşer yerinde, kendisini okuyanları savunmak için birbiriyle âdeta yarışacaktır.

 

44- Hz. Peygamber, Kur’an’ı düşünerek okurdu. Bazen sabaha kadar sadece bir âyet üzerinde düşündüğü olurdu. Bir gece ‘’Onlara azap edersen zaten onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan elbette sen güç ve kudret sahibi, her şeyi yerli yerince yapansın’’ ayetine takılıp kaldı. Ardından da Allah’a(c.c) yalvararak şefaat etme yetkisini aldı. Bu âyet hangi sûrede geçmektedir.

    Âl-i İmran
    Nisâ
    Mâide
    En’âm
    Â’râf

 

 

45- Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

    Kur’an’ı güzel sesiyle okuyan Ebû Huzeyfe’nin âzatlısı Sâlim hakkında Hz. Peygamber ‘’Ümmetimin arasında böyle birini var eden Allah’a hamdolsun’’ demiştir.
    Kur’an’ı gafillerden sayılmamak için her gece hiç değilse on âyet veya elli âyet, yahut yüz âyet okumalıdır.
    Efendimiz, her gece 100 âyet okuyanların, ‘’Allah’ın koyduğu sınırları gözeten bahtiyarlardan(kânitûn) olacağını belirtmiştir.
    Hz. Peygamber’in hizmetkârı Enes İbni Mâlik, Kur’an’ı hatmettiği zaman ailesini toplar, onlarla birlikte dua ederdi.
    Kur’an sadece Müslümanlar için bir bildiridir.

 

46- ‘’Cennet bahçelerine uğradığınız zaman, oradan bol bol istifade ediniz’’diyen ve cennet bahçelerini de, sübhanallah, elhamdülillah, lâ ilâhe illallah, Allahüekber diye Allah’ın zikredildiği zikir halkalarıdır şeklinde açıklayan kimdir?

    Hz. Muhammed (s.a.v)
    Ömer (r.a)
    Ali (r.a)
    Abdullah b. Amr (r.a)
    Musâb b. Umeyr (r.a)

 

47- Allahümme ente Rabbî lâ ilâhe illâ ente, halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va’dike me’steta’tü, eûzü bike min şerri mâ sana’tü, ebûü leke bi ni’metike aleyye ve ebûü bi zenbî fe’ğfir lî, fe innehû lâ yağfirü’z-zünûbe illâ ente. Bu duayı, sevabına ve faziletine inanarak bütün kalbiyle inanarak gündüz okuyan kimse, o gün akşama varmadan ölürse cennetlik olur. Yine onu, sevabına ve faziletine gönülden inanarak gece okuyan kimse, sabaha çıkmadan ölürse cennetlik olur. Hz. Peygamber’in müjdesini verdiği bu duanın adı nedir?

    İstiâze
    İstiâne
    Seyyidü’l-istiğfâr
    İstihâre
    Tesbih

 

 

 

48- Hz. Peygamber, Mi’rac gecesi Hz. İbrâhim bana : ‘’Ümmetine söyle, çokça cennet fidanı diksinler. Çünkü cennetin toprağı temiz, arazisi geniştir’’dedi. Ben de ‘’Cennet fidanı nedir? diye sordum. Şu cevabı verdi: ……………………  Boşluğa en uygun şık aşağıdakilerden hangisidir?

    Komşuya ikram
    Pazartesi-Perşembe oruçları
    Kabir ziyareti
    Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh demek
    Teşyî’

 

 

49- ‘’İnsan, Müslüman kardeşi için sarf ettiği çirkin sözden değil de, yediği helâl lokmadan dolayı ağzını yıkar; ne tuhaf!’’ diyerek insanların arkalarından çekiştirmenin, şeref ve namuslarıyla oynamanın ne kadar çirkin bir davranış olduğunu dikkatleri çeken kimdir?

    Amr b. el-Âs (r.a)
    Aişe (r.anha)
    Safiyye (r.anha)
    Ebû Hureyre (r.a)
    Ali (r.a)

 

 

 

50- Hz. Peygamber, ‘’Ben cennette, senin ayakkabılarının tıkırtısını önümde duydum’’ buyurdu ve hangi ibadeti sebebiyle bu dereceye yükseldiğini öğrenmek için de ‘’En fazla sevap beklediğin ibadet hangisidir? diye sordu. Her zaman abdestli olmaya özen gösteren ………………….., abdest aldığı zaman, o abdestle mutlaka bir miktar namaz kıldığını söyledi. Bu sahabî kimdir?

    Ebû Bekir (r.a)
    Bilâl-i Habeşî (r.a)
    Muğîre b. Şu’be (r.a)
    Hatice binti Hüveylid (r.anha)
    Habbâb b. Eret (r.a)

 

51- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

    Beş vakit namaz, Miraç’ta hicretten sonra farz kılınmıştır.
    Her işin başı İslâm, İslâm’ın başı namazdır.
    Bir kul kıyâmet gününde, ilk olarak namaz borcundan hesaba çekilecektir.
    Müslümanı, Müslüman olmayandan ayıran ölçü namazdır.
    Allah’ın ‘’iman’’ diye adlandırdığı tek ibadet namazdır.

 

52- Namaza duran Müslüman, Rabbinin huzurunda olduğunu, Ona yalvarıp yakardığını düşünmelidir. ‘’Namaz esnasında kul, Cenab-ı Hakk’ın kapısını çalmaktadır’’ diyen sahabî aşağıdakilerden hangisidir?

    Abdullah İbni Ömer (r.a)
    Ebû Hureyre (r.a)
    Abdullah İbni Mesûd (r.a)
    Enes İbni Mâlik (r.a)
    Talha b. Ubeydullah (r.a)

 

 

53- …………………….. tesbitine göre sahâbe ve tâbiîn nesillerinin beş özelliği vardı: 1. Namazı cemaatle kılmak 2. Resûl-i Ekrem’in sünnetine sarılmak 3. Câmileri îmar etmek 4. Kur’an okumak 5. Allah yolunda cihâd etmek. Bu tesbiti yapan imam aşağıdakilerden hangisidir?

    Ebû Hanife
    Abdullah b. Mübarek
    Buhârî
    Evzâî
    Malik b. Enes

 

 

54- Hz. Peygamber’’……………… namazını kaçıranlar, ailesini ve servetini kaybetmiş gibi büyük bir zarar içindedir’’ buyurdu. Hz. Peygamber hangi namaza işaret etmiştir?

    Sabah
    Öğle
    İkindi
    Akşam
    Yatsı

 

 

55- Satarken, alırken ve borcunu isterken anlayış göstermek erdemli bir davranıştır. Peygamber Efendimiz böyle kimselere nasıl dua ederdi ?

    Allah mübarek etsin
    Allah hidayet etsin
    Allah rahmet etsin
    Allah arşında gölgelendirsin
    Allah yardım etsin

 

 

56- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

    ‘’Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça, hayra eremezsiniz’’ âyeti inince Talha b. Ubeydullah, âhiret azığı olması için Beyruhâ isimli bahçesini sadaka olarak verdi.
    Her Perşembe akşamı yani Cuma gecesi insanların yaptığı işler Cenab-ı Hakk’a arzedilir; fakat akrabasıyla bağını koparanların yaptığı iyilikler kabul görmez.
    Açların doyurulması, insanlara yemek ikram edilmesi en hayırlı işlerden biridir.
    İhtiyaç fazlasını fakirlere vermek insanın lehine, vermemek aleyhinedir.
    Zekatı verilmeyen her mal, kıyamet günü ateşte kızdırılıp plaka haline getirilecek, sahibinin yanları, alnı ve sırtı bunlarla dağlanacak, zekatı verilmeyen hayvanlar da sahiplerini çiğneyip, boynuzlarıyla süsecek ve dişleriyle ısıracaklardır. Mahşer yerinde hesap işi bitene kadar, elli bin yıl boyunca bu işkence devam edecektir.

 

 

57- Ey Peygamber! Şöyle de: Ey mülkün sahibi olan Allahım! Sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden de çekip alırsın. Dilediğini aziz eder, dilediğini zillete düşürürsün. Bütün hayır senin elindedir. Elbette senin gücün her şeye yeter. Gündüzü geceye katar, geceyi de gündüze katarsın. Ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğini de hesapsız şekilde rızıklandırırsın. Bu âyet hangi sûrededir ?

    Bakara
    Âli-İmrân
    Nisâ
    Mâide
    Enfâl

 

 

58- ‘’Ey Rabbim! İlmimi artır’’ âyeti hangi sûrededir?

    Mü’min
    Tâhâ
    İsrâ
    Fâtır
    Zümer

 

 

59- Hz. Peygamber, ramazan orucunu tutanların, ramazanın hemen ardından gelen ayda altı gün daha oruç tutmalarını tavsiye etti. Böylece bir yıl boyunca oruç tutmuş gibi sevap kazanacaklarını söyledi. Bu orucun adı aşağıdakilerden hangisidir?

    Aşure
    Şaban
    Eyyam-ı bîd
    Dâvûd
    Şevval

 

 

60- Aşağıdakilerden hangisi hac aylarından biridir?

    Recep
    Şaban
    Ramazan
    Zilhicce
    Muharrem

 

 

61- Hz. Peygamber, sahâbîsi …………………….. seslenmişti. O sırada namaz kıldığı için Resûlullah’a hemen cevap verememiş, namazını bitirdikten sonra Peygamber (s.a.v) huzuruna gitmişti. Resûlullah ona, seslendiği zaman niçin hemen cevap veremediğini sordu. Durumu anlatınca, Alah’ın Resûlü hem ona hem diğer Müslümanlara şu âyeti okudu: ‘’Hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah’a ve Resûlü’ne uyunuz’’(Enfâl 8/24) Bu sahâbî kimdir?

    Sa’d İbni Ebî Vakkâs (r.a)
    Sa’d İbni Muâz (r.a)
    Saîd İbni Muallâ (r.a)
    Enes İbni Mâlik (r.a)
    Ebû Hureyre (r.a)

 

 

62- ‘’Öldüğü zaman Müslüman olarak can vermek isteyen kimse, beş vakit namazı devamlı surette camide kılsın. Şüphesiz Allah Teâlâ sizin Peygamberinize hidâyet yollarını açıklamıştır. Beş vakitte kılınan namazlar da hidâyet yollarındandır. Elbette hepinizin evinde namaz kıldığı bir yer vardır. Şayet cemaate gelmeyip namazı evinizde kılarsanız, peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk ederseniz yolunuzu sapıtırsınız. Bir kimse güzelce abdest alıp camilerden birine giderse, attığı her adıma karşılık Allah Teâlâ ona bir sevap verir, derecesini bir basamak yükseltir ve bir günahını bağışlar. Peygamber Efendimiz zamanında biz namaza giderken, çok sevap kazanalım diye adımlarımızı sık atardık. Münafık olduğu bilinenler dışında, hiçbirimiz cemaatle namazdan geri kalmazdık. Hasta olduğu için, ancak koluna giren iki kişinin yardımıyla namaza gelen bir adamı hatırlarım. Cemaatle namaz kılmanın önemini vurgulayan bu sahâbî kimdir?

    Ebû Hureyre (r.a)
    Abdullah İbni Ömer (r.a)
    Abdullah İbni Mes’ûd
    Câbir İbni Abdullah (r.a)
    Ebû Said el-Hudrî (r.a)
     

 

 

63- Aşağıdakilerden hangisi Kabe’nin isimlerinden biri değildir?

    el-Beytü’l-ma’mûr
    Beytullâh
    el-Beytü’l harâm
    el-Beytü’l- cedîd
    el-Mescidü’l-haram

 

 

 

64- Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) İhrama girenler ‘’Lebbeyk Allahümme lebbeyk…’’ diye seslenirler. ‘’Buyur Allahım!, emrindeyim’’ anlamındaki bu sözlere telbiye denir.

b) Müşriklerin döve döve işkenceyle gözünü kör ettiği Zinnîre Yemen asıllıdır.

c) Halkın küçümsediği günahlardan sakınmayı tavsiye eden, küçük günahları bile     izleyip kaydeden görevliler bulunduğunu hatırlatan Âişe (r.anha)’dır.

d) Kul bir günah işlediği zaman ‘’Rabbim beni bağışla!’’ diye yalvarmalıdır. Buna istiğfâr denir.

e) Allah’ın yanında dünyanın sinek kadar değeri yoktur.

 

 

65- Resûlullah(s.a.v) hac esnasında hem Kâbe’yi tavaf ederken hem de Safâ ile Merve arasında sa’y ederken müşriklerin kendisini seyrettiği belli bir mesafede, onlara güçlü olduğunu göstermek için süratli ve canlı bir şekilde yürümüştür. Sa’y esnasında bu kısa mesafede süratlice yürümeye ne denir?

    Iztıba
    Remy-i cimâr
    Taksîr
    Halk
    Hervele

 

 

66- Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

    Safâ ile Merve arasındaki yürüyüşe sa’y denir.
    Resulullah(s.a.v)  hayatında bir hac, dört umre yapmıştır.
    Hz. İbrahim’in, Kâbe duvarını örerken bastığı taş Makam-ı İbrâhîm’dir.
    Hz. Peygamber, ‘’Hac telbiyedir’’ demiştir.
    Hz. Peygamber, Hz. Ali’ye altın yüzük takmamasını söyledi.

 

 

67- Sevgili Peygamberimiz, ‘’benim mescidim’’ dediği Mescid-i Nebevî’de kılınan bir namazın, Kâbe dışındaki camilerde kılınan ‘’…………namaz’’dan daha hayırlı olduğunu söylemiştir. Boşluğa aşağıdaki şıklardan hangisi getirilmelidir?

    On
    Yirmi yedi
    Yüz
    Bin
    On bin

 

 

68- Resûlullah(s.a.v) hac görevi esnasında ‘’Ezrak vadisi’’nde ……………..peygamber; ‘’Herşâ tepesi’’nde ise ……………peygamberin yüksek sesle telbiye getirdikleri gözümün önünde ‘’ demiştir. Bu iki telbiye getiren peygamber aşağıdaki şıklardan hangisidir?

    Yusuf-İsmâîl
    Eyyûb-İshâk
    Mûsâ-Yûnus
    Îsa-Dâvûd
    Salih-Şuayb

 

 

69- Bedir savaşında Hz. Peygamber tarafından cennetle müjdelenen, ‘’Eğer ben bu hurmaları yiyecek kadar yaşayacaksam, bu gerçekten pek uzun bir hayat olur’’ diye söylenip, hemen doğrulup kalkan ve elindeki hurmaları fırlatıp atan, kılıcına sarılıp, şehit düşene kadar savaşan sahâbî kimdir?

    Cafer b. Ebî Tâlib (r.a)
    Abdullah b. Revaha (r.a)
    Zeyd b.Hârise (r.a)
    Umeyr İbni Hümâm (r.a)
    Musab b. Umeyr (r.a)

 

 

70- ………………bir defasında Peygamber Efendimize geldi ve vergi memuru olmak istediğini söyledi. Efendimiz ona: ………………! Sen güçsüzsün, yapamazsın’’ dedikten sonra bu işin bir emanet olduğunu, isteyerek kabul ettiği bir görevi yerine getiremeyen kimse için, o emanetin, kıyâmet gününde zillet ve perişanlık olacağını anlattı. Bu sahâbî kimdir?

    Abdullah İbni Abbâs (r.a)
    Ebû Zer el-Gifârî (r.a)
    Sad İbni Muaz (r.a)
    Bilâl-i Habeşî (r.a)
    Saffan b. Muattal (r.a)

 

 

71- ‘’Bir kimsenin kıldığı namaza, tuttuğu oruca bakmayınız; konuştuğunda doğru söylüyor mu, kendisine bir şey emanet edildiği zaman emanete riâyet ediyor mu, dünyaya meylettiği zaman helâl-harâm gözetiyor mu, ona bakınız. Bu sözler kime aittir?

    Hz. Muhammed (s.a.v)
    Ebû Bekir (r.a)
    Ömer (r.a)
    Osman (r.a)
    Ali (r.a)

 

 

72- Bir gün Peygamber Efendimiz, bütün bir toplumu saracak olan fitne ve kargaşadan söz etti. İnsanların birbirini, gözünü kırpmadan öldüreceği o korkunç zamanda; öldürücü âletleri kırıp atmayı, evlere kapanmayı, kendisini öldürmeye kalkışan Müslüman kardeşine: ‘’Beni öldürmek için elini bana uzatsan bile, seni öldürmek için elimi kaldırmayacağım; çünkü ben âlemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarım diyen ………. gibi olmayı tavsiye etti. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

    Ebû Bekir (r.a)
    İsa (a.s)
    Kâbil
    Hızır  
    Hâbil

 

 

73- …………..  Savaşı’ndaydı. Savaşta hayatını kaybeden Müslümanlar hakkında konuşuluyordu. Müslümanlardan biri ‘’Falan kimse şehittir’’ dedi. Hz. Peygamber buna itiraz etti ve onu ‘’ganimet malı henüz taksim edilmeden oradan çaldığı bir hırka içinde cehennemde gördüğünü’’ söyledi. Bu olay hangi savaşta gerçekleşmiştir?

    Hayber
    Ben-î Mustalık
    Uhûd
    Mûte
    Huneyn

 

 

74- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

    Darüsselam cennetin isimlerinden biridir.
    Hz. Peygamber, insanı cehenneme en fazla götüren şeyin ağız ve cinsel organ olduğunu söylemiştir.
    Allah Kur’an’da ‘’Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez.’’ buyurmaktadır.
    Hz. Peygamber, cihada denk bir ibadetin olmadığını söyledi.
    Cimrilikten daha kötü bir hastalık yoktur.

 

 

75- Peygamber Efendimizin ümmü’l-habâis diye nitelendirdiği kötülük aşağıdakilerden hangisidir?

    Zina
    İçki
    Kumar
    Gıybet
    Faiz

 

 

76- ‘’Allah emanetleri ehline teslim etmeyi emreder.’’ âyeti hangi sûrededir?

     Bakara
     Ali-İmrân
     Nisâ
     Mâide
     Secde

 

 

77- Hz. Fatıma hicretin ikinci yılında Hz. Ali ile evlendiğinde yeni yuvasına giderken aşağıdakilerden hangisini çeyiz olarak götürmemiştir?

    Kadife bir örtü
    İçine hurma lifi doldurulmuş deri bir yastık
    10 altın ve bir deve
    İki el değirmeni
    Deriden yapılma iki su kabı

 

 

78- Hangi Peygamber, oğluna öğüt verirken, bir işte kesin karar vermeden önce bilene danışırsa üzülmeyeceğini söylemiştir?

    Süleyman (a.s)
    İbrâhîm (a.s)
    Nûh (a.s)
    Zekeriya (a.s)
    Eyyûb (a.s)

 

 

79- ‘’Kıyâmet gününde Allah ile kullarının arasında sadece sen bulunacaksın. O gün herkes kendi hesabından sorguya çekilirken, sen bu ümmetten sorumlu tutulacaksın’’ öğüdünü Abbasi halifesi Hârûn Reşid’e hangi ünlü zâhid vermiştir?

    Hasan-ı Basrî
    Abdullah b. Mübarek
    Ahmed b. Hanbel
    Fudayl İbni Îyâz
    Sırrı el-Sakati

 

 

80- Bir gün Peygamber Efendimiz bir sahâbînin evine gitmiş, komşuları da orada toplanmıştı. İçlerinden biri ………………………… nerede olduğunu sordu. Bir başkası ……………………… Allah’ı ve Resûlünü sevmeyen bir münafık olduğunu ileri sürdü. Hz. Peygamber hemen onu savundu: ‘’Öyle deme! Onun samimi bir şekilde lâ ilâhe illallah dediğini görmüyor musun?’’ buyurdu. Hz. Peygamber’in savunduğu bu sahâbî kimdir?

    Muâz İbni Cebel (r.a)
    Kâ’b İbni Mâlik (r.a)
    Mâlik İbni Duhşün (r.a)
    Hanzale (r.a)
    Ebû Ubeyde el-Cerrâh (r.a)

 

 

81- Ashâb-ı kiramdan ………………………., annesine pek iyi davranırdı. Bir gün Hz. Peygamber bir rüya gördü. Cennetteydi ve ………………….. orada Kur’an okuyordu. Ashâbına rüyasını anlattıktan sonra ‘’İyilik işte böyle olur’’ diyerek ………………… annesine iyi davrandığı için cenneti hak kazandığını söyledi. Annesi sebebiyle cenneti hak kazanan sahâbî kimdir?

    Hârise b. Nu’man (r.a)
    Fadl b. Abbas (r.a)
    İmrân b. Husayn (r.a)
    Ebû Mûsâ el-Eş’arî (r.a)
    Abdullah b. Selâm (r.a)

 

 

82- Çocuk, Allah’ın bir lütfudur. Maddi durumu elverişli olanlar, bu lütfa sevindiğini göstermek üzere bir kurban kesmelidir. Allah’a şükrün bir ifadesi olan bu kurbana ne denir?

    Hedy
    Adak
    Dem
    Akika
    Bedene

 

 

83- Kadınların hatibi anlamında ‘’hatîbetü’n-nisâ lakabıyla anılan sahâbî kadın kimdir?

    Berire (r.anha)
    Esmâ binti Yezîd (r.anha)
    Sümeyra (r.anha)
    Hatice binti Huveylid (r.anha)
    Zeyneb binti Cahş (r.anha)

 

 

84- Hz. Peygamber, birbirini sevenlerin, sevgilerini dile getirmelerini isterdi. Kendisi de ………………… Yemin ederim ki, ben seni gerçekten seviyorum’’ derdi. Hz. Peygamber’in sevdiğini söylediği sahâbî kimdir?

    Sad b. Ubade (r.a)
    Abdullah b. Zübeyr (r.a)
    Talha b. Ubeydullah (r.a)
    Muâz İbni Cebel (r.a)
    Abdullah b. Şihhir (r.a)

 

 

85- Hz. Peygamber’in huzurunda bulunan Ensâr’a  ‘’Büyüğünüz için ayağa kalkın’’ dediği sahâbî kimdir?

    Esad b. Zürare (r.a)
    Musab b. Umeyr (r.a)
    Sa’d İbni Muâz (r.a)
    Muaz İbni Cebel (r.a)
    Cündüb b. Abdullah (r.a)

 

 

86- Bazı kimseler Peygamberimizin sahâbilerinden ………………………. ziyarete gitmişlerdi. O sırada hizmetkârı bir koyun kesiyordu. ……………., ona işi bitirince koyunun etini Yahudi komşularından başlayarak dağıtmasını söyledi. İçlerinden biri: ‘’Allah hayrını versin, Yahudi mi dedin?’’ diye sorunca; ‘’Evet’’ dedi ……………. ‘’Ben Hz. Peygamber’den komşuya iyi davranılması konusunda çok şey duydum. Hatta biz onun komşuyu komşuya mirasçı kılacağını sanırdık. Boşluğa aşağıdaki sahâbîlerden hangisi gelmelidir?

    Abdullah İbni Ömer (r.a)
    Sa’d b.Ebî Vakkâs (r.a)
    Osman b. Affan (r.a)
    Abdullah İbni Amr (r.a)
    Ebû Hureyre (r.a)

 

 

87- Hz. Peygamber’in derin bir muhabbet beslediği, fakirleri çok sevdiği, onları ağırlayıp evine götürdüğü için kendisine ‘’Fukara babası’’  diye iltifat ettiği amcazâdesi kimdir?

    Abbâs (r.a)
    Ebû Bekir (r.a)
    Cafer-i Tayyâr (r.a)
    Ali (r.a)
    Fadl (r.a)

 

 

88- Kûfeli Şakik İbni Seleme şöyle anlattı: Bir gün bir arkadaşımla …………………ziyaret ettik. ………………: ‘’Eğer Resûli Ekrem(s.a.v) misafire ikram etmek için kendini zorlamayı bize yasaklamasaydı, mutlaka size daha fazlasını yapmaya çalışırdım’’ diyerek ekmek ve tuz getirtti. Arkadaşım: ‘’Tuzun yanında bir de kekik olsaydı’’ deyince, ……………..., matarasını bakkala rehin olarak gönderip kekik getirtti. Yemek yenildikten sonra arkadaşım: ‘’Bize verdiği rızka kanaat ettiren Allah’a hamdolsun’’ deyince ………………..cevabı yapıştırdı: ‘’Eğer Allah Teâlâ’nın sana verdiği rızka kanaat etseydin mataram rehinde kalmazdı.’’ Boşluk aşağıdaki şıklardan hangisiyle doldurulmalıdır?

    Ebu’d-Derdâ (r.a)
    Katâde (r.a)
    Ebû Cuhayfe Vehb b. Abdullah (r.a)
    Selmân- Fârisî (r.a)
    Bilâl-i Habeşî (r.a)

 

 

89- Hz. Peygamber bir defasında …………….. evini şereflendirmiş, o da Efendimize ekmek ve zeytin ikram etmişti. Kendisine ikrâm edileni yedikten sonra Allah’ın Elçisi ona şöyle dua etti: ‘’Evinizde hep oruçlular iftar etsin, yemeğinizi iyi kimseler yesin, melekler duacınız olsun.’’ Bu duaya evinde mazhar olan sahâbî kimdir?

    Enes İbni Mâlik (r.a)
    Sa’d İbni Ubâde (r.a)
    Ebû Hureyre (r.a)
    Büsr İbni Büsr el-Mâzinî (r.a)
    Havle binti Hakim (r.anha)

 

 

90- Aşağıdaki eserlerden hangisi Ahmed İbni Hüseyin  el Beyhâkî’ye (ö.458/1066) aittir.

a) Keşfu’l Hafâ

b) Müstedrek

c) Şu’abü’l-iman

d) es-Sahîh

e) Müsned

 

 

91- Hilyetü’l-evliyâ kimin eseridir?

    Ebû Ya’lâ
    İbn Huzeyme
    Tahâvî
    Ebû Nuaym el-İsfehânî
    İbn Receb el-Hanbelî

 

 

92- Cenaze namazını üç saf cemaatin kıldığı bir Müslüman, cennetlik olur hadisini rivâyet eden ………………., cenaze namazına katılanların sayısını az bulduğunda, cemaati üç saf halinde düzenleyen sahâbî kimdir?

    Ebû Hureyre (r.a)
    Enes İbni Mâlik (r.a)
    Huzeyfe b.Yemân (r.a)
    Mâlik İbni Hubeyre (r.a)
    Abdullah İbni Ömer (r.a)

 

 

93- Öldüğüm zaman arkamdan ne ağıt, ne de ateş yakılsın. Beni gömdüğünüz zaman üzerime toprağı yavaş yavaş atınız. Sonra bir deveyi boğazlayıp etini taksim edecek kadar bir zaman kabrimin yanından ayrılmayın ki, siz yanımdayken yerime alışayım ve Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim. Bu vasiyette bulunan kimdir?

    Ebû’d-Derdâ Üveymir (r.a)
    Ebû Talha (r.a)
    Amr İbni Âs (r.a)
    Abdullah İbni Abbas (r.a)
    Zeyd İbni Harise (r.a)

 

 

94- Peygamber Efendimiz amcası Ebû Tâlib’in Müslüman olmasını çok istiyordu. Bu isteğini ona birçok defa söyledi. Amcası ölüm döşeğinde yatarken bir kere daha : ‘’Amca! Lâ ilâhe illallah,  de! Ben de kıyâmet gününde senin lehine şâhitlik yapayım’’ dedi. Fakat amcası: ‘’Yeğenim! dedi. ‘’Korktuğu için Müslüman oldu diye Kureyş halkının beni ayıplamayacağını bilsem, o dediğin sözü söyleyerek seni mutlaka memnun ederdim.’’ Bu olay üzerine şu âyet indi: ‘’Ey Peygamber! Sen sevdiğin kimseyi doğru yola iletemezsin; Ancak Allah dilediğine hidayet verir.’’ Bu âyet hangi sûrede geçmektedir?

    Meryem
    Enbiyâ
    Şuarâ
    Kasas
    Sebe’

 

 

95- Aşağıdakilerden hangisi kıyâmetin küçük alametlerinden biri değildir?

    Din ilimlerinin gerileyip cehâletin artması
    Daha önceki milletlerin kötü yaşantısının adım adım izlenmesi
    Fitnelerin, savaşların ve adam öldürme olaylarının artması
    Yemen’de bir ateşin çıkması
    Depremlerin çokça görülmesi

 

 

96- …………………, ‘’Dünyada sanki bir garip veya bir yolcu gibi ol ve kendini ölmüş bil! hadis-i şerifini bizzat Peygamber Efendimizden duymuştu. Bu hadisi, bir sahâbî duyarlılığı ile şöyle açıkladı: ‘’Akşama ulaştığında sabahı gözetme; sabaha kavuştuğunda akşamı bekleme. Sağlıklı günlerinde hastalık zamanı için, hayatın boyunca da ölümün için tedbir al.’’ Bu hadisi açıklayan sahâbî kimdir?

    Abdullah İbni Ömer (r.a)
    Abdullah İbni Abbas (r.a)
    Enes İbni Mâlik (r.a)
    Ebû Bekir (r.a)
    Ömer (r.a)

 

 

97- Aşağıdakilerden hangisi hadis kitabı değildir?

             a) Müstedrek

             b) Müsned

             c) es-Sahîh

             d) el-Mu’cemü’l-kebîr

             e) ed-Dürrü’l-Mensûr

 

 

98- Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin sözlerinden(hadis) biri değildir?

    Büyükler neredeyse bereket oradadır.
    Gerçek hayat âhiret hayatıdır.
    Şu konuşup derdini anlatamayan hayvanlar hakkında Allah’tan korkunuz.
    Âhiretin ilk durağı kabirdir; oradaki imtihandan kurtulan için sonrası kolay, kurtulamayan için sonrası çok daha kötüdür ve o çukur, görülebilecek en korkunç manzaradır.
    Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.

 

 

99- Adamın biri günah işlemişti. Bunu öğrenen kimseler ona sövüp hakaret ediyordu. Güzel sözleri ve vaazlarıyla ünlü sahâbî oradan geçiyordu. Adamların yanına yaklaştı ve kendileriyle konuşmaya başladı: ‘’O hakaret ettiğiniz adamı bir çukurda görseydiniz tutup çıkarmaz mıydınız?’’ ‘’Elbette çıkarırdık.’’ ‘’Öyleyse bu kardeşinize hakaret etmeyiniz. Sizi onun yaptığı yanlışa düşmekten koruduğu için Allah’a hamd ediniz.’’ ‘’Yani şimdi sen bu günahkâra buğzetmiyor musun?’’ diye sordular. Bu bilge sahâbî şu harika cevabı verdi: ‘’Ben ona değil, yaptığı işe buğzediyorum. Yaptığı kötü işten vazgeçince, o yine benim kardeşimdir.’’ Bu bilge sahâbî kimdir?

    Abdullah İbni Mektûm (r.a)
    Abdullah b. Revaha (r.a)
    Ebü’d-Derdâ (r.a)
    Zübeyr b. Adîy (r.a)
    Ebû Abdullah Câbir b. Semüre (r.a)

 

 

100- ‘’Allahım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün suçlarımı bağışla!

              Allahım! Ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, yanlışlıkla ve bilerek işlediğim günahlarımı affeyle! Bütün kusurların bende bulunduğunu itiraf ederim.

             Allahım! Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, ölçüsüz bir şekilde işlediğim ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle! Öne geçiren de sen, geride bırakan da sensin. Senin gücün her şeye yeter.’’

Bu dua kime aittir?

    Hz. Peygamber (s.a.v)
    Ebû Bekir (r.a)
    Ömer (r.a)
    Osman (r.a)
    Ali (r.a)

 

(Sorular Başyayla İlçe Müftüsü İrfan AÇIK Başkanlığında Sınav Komisyonu tarafından hazırlanmıştır. )

 

              TEST BİTTİ

           CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ

 

CEVAP ANAHTARI

1
    

D
    

26
    

B
    

51
    

A
    

76
    

C

2
    

A
    

27
    

D
    

52
    

C
    

77
    

C

3
    

C
    

28
    

E
    

53
    

D
    

78
    

A

4
    

D
    

29
    

C
    

54
    

C
    

79
    

D

5
    

B
    

30
    

D
    

55
    

C
    

80
    

C

6
    

A
    

31
    

B
    

56
    

A
    

81
    

A

7
    

D
    

32
    

C
    

57
    

B
    

82
    

D

8
    

C
    

33
    

E
    

58
    

B
    

83
    

B

9
    

A
    

34
    

E
    

59
    

E
    

84
    

D

10
    

B
    

35
    

C
    

60
    

D
    

85
    

C

11
    

D
    

36
    

C
    

61
    

C
    

86
    

D

12
    

B
    

37
    

B
    

62
    

C
    

87
    

C

13
    

D
    

38
    

E
    

63
    

D
    

88
    

D

14
    

C
    

39
    

B
    

64
    

B
    

89
    

B

15
    

C
    

40
    

A
    

65
    

E
    

90
    

C

16
    

C
    

41
    

C
    

66
    

D
    

91
    

D

17
    

D
    

42
    

D
    

67
    

D
    

92
    

D

18
    

B
    

43
    

B
    

68
    

C
    

93
    

C

19
    

B
    

44
    

C
    

69
    

D
    

94
    

D

20
    

E
    

45
    

E
    

70
    

B
    

95
    

D

21
    

B
    

46
    

A
    

71
    

C
    

96
    

A

22
    

B
    

47
    

C
    

72
    

E
    

97
    

E

23
    

C
    

48
    

D
    

73
    

A
    

98
    

E

24
    

B
    

49
    

B
    

74
    

C
    

99
    

C

25
    

C
    

50
    

B
    

75
    

B
    

100
    

A

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.